Page 1

T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Næringslivet i drammensregionen

JUNI · 2014

4. årgang

Det er med Drammen som med barna foran byens høyskole: De kommer til å bli større, de ønsker å bli smartere og de vil bli så sunne som mulig.

Tesla –via Drammen side 6

Starbucks inntar byen side 10

Trappeløst og tilgjengelig side 16

Lydløse ferger side 18

Kiwi høster frukter side 42


Muliggjøring

Foto:

I Multiconsult har vi fokusert på muliggjøring i over 100 år. For oss handler jobben vår om å se muligheter der andre ser hindre. Vi skal sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Dette har gjort oss til det ledende rådgiver - og prosjekteringsselskapet vi er.

www.multiconsult.no


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Leder

tesla via drammen havn side 6

Større –- Smartere –- Sunnere Drammen har opplevd en ”total makeover” de siste 15 årene. Milliarder av kroner er investert til glede for oss som bor her. Vi har fått en ny og moderne by hvor gjennomgangstrafikken er erstattet av byliv. Drammenserne har også endret seg fra litt duknakkede og unnvikende, til de innbyggerne i Norge som trives best. Omverdenens holdninger til Drammen har også endret seg mye de siste årene. Fra å bli oppfattet som ”Harryby” og ”Oslos bakgård”, har journalister fra hele landet besøkt oss og skrevet om forvandlingen. Halve Østlandet og mange andre har også tatt turen innom oss for å se hvordan vi har fått det. Flere av dem har allerede blitt drammensere. De som var mest negative til Drammen før, folk fra Asker og Bærum, er de som nå er mest positive. Det er bygd tusenvis av nye boliger i drammensregionen de siste årene: Leiligheter med byliv i sentrum, idylliske boliger langs elven, leiligheter med utsikt opp i åsryggene eller med båtplass langs fjorden. Mer småhusbebyggelse har det også blitt. Vi har brukt noen år på å forvandle byens fysiske uttrykk og til å fortelle alle andre om det. For å sikre oss at innbyggerne våre forblir de de mest fornøyde i landet, og for at enda flere skal få lyst til å flytte til Drammen, er vi nå i gang med et spennende arbeid. Drammen skal bli Større – Smartere – Sunnere, dette er vår nye visjon. Alle prognoser sier fortsatt høy innbyggervekst i Drammen. Mange nye boligprosjekter er allerede i gang og flere er varslet. Vi tror at det å satse målbevisst på utvikling av kunnskapssamfunnet er riktig vei å gå, for å sikre verdiskapingen i drammensregionen og arbeid til våre barn. ”Det gode liv” handler ikke bare om å ha det fint rundt seg og trives. Vi bør leve litt sunnere gjennom blant annet riktig kosthold og mosjon. Næringslivet er også med i Drammens nye visjon. Vi har ambisjon om å bli større, for å sikre verdiskapingen og kortreiste arbeidsplasser. Næringslivet må bli smartere for å hevde seg i den globale konkurransen. Vi må også fokusere på sunnhet i arbeidslivet for å holde de ansatte friskere. I dette nummeret av Drammen24 kan du lese mer om alt dette. Velkommen til Drammen som gjest, innbygger eller næringsdrivende! Hans-Petter Tonum

Drammen i vekst side 12

INNHOLD Tesla via Drammen havn

side 4

Drammen i vekst

side 12

Storebror innen kinoreklame

side 14

Våg å gå høyere

side 16

Inernasjonalt utstillingsvindu

side 18

Leverer til verdens største batteriferge

side 22

Drammen i veksttoppen

side 30

Konferansevår i Drammen

side 32

Unikt helse- og innovasjonsmiljø

side 36

Kiwi-Norge med servicekontor i grønne Lier

side 40

NSB satser på Drammen

side 44

Kollektivt i sentrum

side 46

Neste utgave kommer høstEN 2014 Næringslivsmagasinet Drammen24 ble lansert i Drammens jubileumsår, og ønsker å ta en uavhengig, konstruktiv posisjon i utviklingen av næringslivet i drammensregionen. Vi vil være utstillingsvinduet for næringsaktører som allerede er på plass i regionen, samtidig som vi vil friste nye til å etablere seg her.

Daglig leder i Drammen Næringslivsforening

Utgiver: Drammen Næringslivsforening prosjektledere: Ove Andheim (annonse, trykk og distribusjon) og Per-Jan Brekke (redaksjonelt) DESIGN: Oktan Forsidefoto: Torbjørn Tandberg reportasjetips: Godt Sagt kommunikasjon · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no Trykk: Polinor Opplag: 60.000, distribuert med DN og Posten Annonser: Ove Andheim · Tlf. 905 90 706 · ove.andheim@oktan.no Ansvarlig redaktør: Hans Arne Odde · hans.arne@godtsagt.no · Tlf. 922 68 456

3


EN E R R STØ Y B

Drammen kommer til å bli større og kommunen ønsker å vokse. Det dreier seg om å få til en bærekraftig byutvikling, en kontrollert vekst med kvalitet.

Drammen var det beste alternativet da vi vurderte de ulike mulighetene.

4

Sjef Rensman


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

6.000 Tesla via Drammen havn Mer enn 6.000 elbiler av typen Tesla Model S har ankommet Drammen havn fra tidspunktet elbilen var klar til levering sommeren 2013. TEKST: ELI STRINDEBERG FOTO: TORBJØRN TANDBERG

Tesla-bilenes ferd fra fabrikk til Drammen:

1. Bilene produseres på Tesla Motors’ fabrikk i Fremont, California, USA 2. Settes i container når de er klare til levering 3. Går med tog til østkysten av USA 4. Fraktes med Maersk oversjøisk transport til Rotterdam 5. Fra Rotterdam fraktes bilene med Tschudis North Sea Line til Drammen

5


EN E RR Ø T S Y B – Drammen var det beste alternativet da vi vurderte de ulike mulighetene. Drammen havn er Norges bilhavn, og erfaringen med bilhåndtering og klargjøring var avgjørende, sier Sjef Rensman, logistikkansvarlig for Teslas virksomhet i Europa. Siden høsten 2013 har Rensman vært i Drammen omtrent ukentlig. – Norge har hittil utgjort cirka 50 prosent av vårt europeiske marked, og vi har solgt større volumer enn det vi forventet. Vi har raskt måttet bygge opp en organisasjon og et apparat her, sier Rensman. I mars satte Tesla salgsrekord, da de solgte 1.493 biler på en måned. Sist gang en enkeltmodell solgte så godt var sannsynligvis i mai 1986, da 1.454 av typen Ford Sierra ble solgt i følge Opplysningsrådet for veitrafikken. Rensman trekker også frem innlandsforbindelsene fra Dramen havn som en

fordel for Tesla. De selger biler over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Drammen havns erfaringer med bilhåndtering er en sikkerhet for selskapet. Stort leveringssenter i Drammen

Tesla har etablert et service- og leveringssenter i Drammen med omtrent 30 medarbeidere i løpet av det siste halvåret. Drammen er det største leveringssenteret i Norge, hit kommer også bilene som skal leveres i Oslo-området. Senteret utfører også vedlikehold og detaljering av elbilene. I tillegg til å ansette mennesker fra regionen, skaper Tesla også aktivitet hos virksomhetene som holder til på Drammen havn. Tesla-bilene kommer til Norge i containere, og Greencarrier Shipping & Logistics har ansvaret for mottaket av bilene og å sette dem til lading. Deretter har blant annet Auto Transport Service ansvaret for klargjøring av bilene.

Fleksible samarbeidspartnere

– Vi kom veldig raskt opp i store volumer, og dette har stilt store krav til våre samarbeidspartnere som har vært med på denne hurtige opprampingen. De har løst utfordringene, har jobbet hardt og vært svært fleksible, sier Rensman. – Vi er fortsatt i kategorien nyoppstartet selskap. Det som skiller oss fra andre bilprodusenter er at vi eier vår egen verdikjede og driver

HELT SJEF: Nederlenderen Sjef Rensman (t.v) , som er logistikkansvarlig for Teslas virksomhet i Europa, har fått vite at han har et navn som klinger godt på norsk.

TESLA I HAVN: – Drammen havn er Norges bilhavn, og erfaringen med bilhåndtering og klargjøring var avgjørende for vårt valg, sier Sjef Rensman (t.v) , logistikkansvarlig for Teslas virksomhet i Europa, her sammen med assisterende havnedirektør i Drammen, Ivar Vannebo. 6


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

direktesalg til kundene. Å få bilene raskt ut til kundene er en viktig suksessfaktor for oss, sier han. Tesla-bilene kommer i containere fordi det har vært den mest fleksible løsningen og fordi det i oppstarten har vært lave volumer. – Containerfrakt fører til kortere ledetider og gir oss flere muligheter for oversjøiske avganger fra USA. Etter hvert som vi får flere modeller og større biler må vi vurdere ro-ro, men foreløpig vurderer vi container som det mest effektive, sier Rensman som tror på ytterligere vekst i drammensregionen. Selskapet har som mål å selge 35.000 biler på verdensbasis i 2014 mot 22.500 biler i 2013. Når vi vet at de solgte 2.000 biler i Norge i første kvartal, ligger det an til at en stor andel av bilene skal leveres nettopp her, og at SALGSSUKSESS: Det er nå over 40.000 biler som ruller rundt på veiene med denne logoen på hjulkapslene. det største potensialet ligger i drammenssenterets leveringsområde. – Vi utvider nettverket med servicesentre både i Norge og resten av Europa. Fokus nå er å bygge opp team og få på plass standardiserte prosesser, forteller Rensman som elsker å jobbe i Tesla.

Fakta Tesla Motors: • Grunnlagt i 2003 av ingeniører fra Silicon Valleymiljøet som ønsket å bevise at elektriske kjøretøy kunne være fantastiske • Tesla Roadster var den første modellen og kom på veien i 2008 • Model S (sedan) kom på veien sommeren 2013 og Model X (SUV) kommer sommeren 2015 • Antall ansatte: Over 6.000 • Har solgt mer enn 40.000 biler totalt sett

7


Vi ruster oss for vekst med kvalitet Mange viktige prosjekter er på trappene i Drammen. Store arealer på Sundland, Gulskogen og Travbanen skal utvikles og idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug skal prosjekteres. Alt ligger til rette for bygging av nytt sykehus på Brakerøya. Alt dette er krevende prosjekter hver for seg. Og når de nå faller sammen i tid krever det samordning av planarbeidet. I tillegg ønsker flere utbyggere å realisere store prosjekter. Drammen kommune vil sikre at planarbeidet ikke blir en flaskehals. Vi styrker nå derfor plankapasiteten i 2014 og 2015.

Eiendomsutviklere og investorer kan trygt komme til Drammen med sine ideer og prosjekter. Vi skal ta godt i mot dem!

8

www.drammen.kommune.no


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

EN E RR STØ Y B

Rom Eiendom-direktør Petter Eiken om Drammens byvekst-planer:

–– Våg å gå høyere – Skap byrom der folk har lyst til å være; våg å bygge høyere rundt knutepunktene. Tekst: Hans Arne Odde

der det er plass til hundrevis av boliger på Rom Eiendoms store tomt. Tenk langsiktig

– Rom Eiendom er en betydelig aktør i Drammen, og bare arealene på Lierstranda/ Brakerøya representerer et gigantisk utbyggingsområde, sier Eiken. Han ser frem til å realisere planene, og er imponert over Drammen som er blitt et forbilde for andre byer når det gjelder å følge strategien. – Det er flere byer som har gode strategier, men det som imponerer meg med Drammen er at byen følger sin strategi og at det foregår i et unikt samarbeid mellom administrativ og politisk ledelse. Jeg tror nemlig det er viktig at myndighetene spiller en aktiv rolle i byutviklingen. Alternativet er at utbyggerne kan bli for kortsiktige, mener Eiken, og viser til Fornebu som kontrast til Drammen. – I Drammen er det blitt et flott sentrum og åpent mot elven. På Fornebu fikk næringsinteressene råde. Det ble næring mot sjøen og boligene kom i ”annen rekke”, mener han.

Forbilde: – Drammen er forbilde på byutvikling, mener administrerende direktør Petter Eiken i Rom Eiendom. (Foto: Terje Borud)

Slik lyder rådet fra den nye administrerende direktøren i Rom Eiendom, Petter Eiken, når Drammen24 utfordrer ham til å gi Drammens politikere råd om byutvikling. Rom-sjefen legger ikke skjul på at han har en spesiell interesse av at det bygges høyt og tett på knutepunktene. Selskapet han leder er heleid av NSB og sitter på 1.000 hus og 2.200 eiendommer i Norge. Forvalter ”indrefileten”

I alle byer som har jernbane, er det Rom Eiendom som forvalter ”indrefileten”.

Slik er det også i Drammen, der Eiken kan starte byturen på grensen mellom Lier og Drammen, passere Strømsø sentrum på vei til Sundland og si: ”(nesten) alt du ser er vårt”. Og underveis kan han fortelle at Rom kommer til å bli sentrale i fjordbyutbyggingen på Lierstranda og at selskapet også eier deler av sykehustomta på Brakerøya. I sentrum kan han vise fram parkeringsplassen ved jernbanestasjonen og si at ”her kommer trolig hotell, mye næring og kanskje også boliger”. Og når Eiken kommer til Sundland, kan han skue ut over en hel bydel,

– Drammens planer frem mot 2036 er ”byvekst med kvalitet”, hva bør det innebære? – Å skape et godt byrom med liten biltrafikk og tilrettelegge for fotgjengere og kollektivtrafikk. Parkerte biler bør ikke være det dominerende inntrykket i gatebildet. Utviklingen bør skje rundt knutepunktene, og handel og service bør ligge i bykjernen. I et slikt byrom vil folk trives. – Byggehøyder diskuteres i Drammen, hvordan bør denne diskusjonen landes? – Våg å bygge høyere rundt knutepunktene for å ta imot befolkningsvekst, for å spare marka og for å påvirke miljøet positivt, uttaler Petter Eiken. 9. oktober holder han foredrag på Eiendomsdagen i Drammen, der han vil utdype sin mening om hva det innebærer for Drammen å oppfylle bystrategien om å bli større, smartere og sunnere – og hvordan Rom Eiendom kan bidra til å realisere den.

9


VI BYGGER DRAMMEN Et lokalsamfunn i vek st trenger seriøse og soli de entreprenører. Dra mmen har heldigvis flere. Det gir et bredt fag miljø, positiv utvikling og sunn konkurranse. Siden 1948 har vi i Bøh mer Entreprenør bygget gode skoler og barneh kjøpesentre og effekt ager, hyggelige ive kontorer. Og vi har bygget boliger og leil igheter det er godt å komme hjem til. Akkurat nå bygger vi populære leiligheter på Solbakken og ny skole på Frydenhaug I 2012-2013 bygget og overleverte vi Konneruds enteret og ny flerbruskh all på Galterud. Vi er opptatt av å styr ke byggebransjen og sikr e en positiv fremtid. Der partner i BackeGruppen for er vi en aktiv og en ettertraktet lærling bedrift med lokal forank engasjement i lokalmiljø ring og et stolt et.

bohmer.no

BDO


FOTO: PALOOKAVILLE / SIMON SKREDDERNES

VI TAR BEVISSTE VALG. HVER DAG. Trond-Morten Lindberg, adm. dir. i BDO

Vi hadde to muligheter.

BDO DRAMMEN

Bransjen var overmoden for konsolidering. Vi kunne se på at det skjedde, eller vi kunne få det til å skje. Vi valgte det siste. Vi ville bli gode på våre egne premisser. Med vår egen måte å tenke og jobbe på. Det gjelder fortsatt, og kanskje sterkere enn noen gang.

I Drammen har vi valgt å engasjere oss i Eiendomsdagen 2014 der vi skaper en møteplass for aktørene innen eiendom, entreprenør, samt bygg og anlegg.

BDO skal fortsatt vokse, og veksten skal forenes med et kompromissløst fokus på kvalitet – uten å miste BDO sin egenart. Vi skal fortsette å gi de beste kundeopplevelsene. BDO er produktet av alle våre medarbeidere. Derfor betyr det mye at vi tidligere i år ble kåret til et av Norges beste steder å jobbe. Vi skal fortsette å verdsette hver enkelt medarbeider.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon: Tlf.: 32 88 21 50 | drammen@bdo.no

Det samme skal vi gjøre med hver enkelt kunde. VI HAR TATT MANGE BEVISSTE VALG I BDO – DET SKAL VI FORTSETTE MED.

www.bdo.no/etbevisstvalg

EIENDOMSDAGEN I DRAMMEN 2014

9. oktober 2014 - First Hotel Ambassadeur, Strømsø Torg

For mer informasjon, besøk: www.eiendomsdagen.drammen.no

BDO_Drammen_210x297_D24_Juni.indd 1

05.06.2014 14:33:14


EN E RR STØ Y B

Drammen i vekst ”Drammen i regn” synger Jonas Fjeld. Teslas og Starbucks´ etablering i byen er tegn på at det meste nå handler om ”Drammen i vekst”. Tekst: Per-Jan Brekke

Illiustrasjon: Trond Martens

Tesla, elbilen som har tatt Norge med storm, har etablert seg tungt i Drammen. Ikke bare har de eget salgs- og servicekontor i Elvebyen, men alle Teslas biler blir også importert via Drammen havn. Og nylig ble det klart at den verdenskjente kaffekjeden, Starbucks, ønsker å etablere seg i det ærverdige bygget, Børsen, på Bragernes Torg med åpning allerede i oktober. Dette er to svært sterke merkenavn. Det at de begge velger å etablere seg i Drammen, tolker byens ledelse og omdømmebyggere som et tegn på at regionen er et attraktivt sted for videre satsing og vekst. Sentrum styrker seg

– Når Tesla og Starbucks nå har valgt å etablere seg i Drammen, er det bevis på at byen er attraktiv for sterke, globale næringslivsaktører. Attraktiv fordi vi har fått til veldig mye i Drammen de siste årene. Attraktiv fordi byen ligger sentralt plassert i det mest befolkningsrike området i Norge. Og attraktiv fordi vi i Drammen fortsetter å utvikle byen som et godt sted å bo og et godt sted å drive næringsvirksomhet, sier daglig leder av Byen Vår Drammen AS, Tom Søgård.

TESLA: Alle Teslas biler blir importert via Drammen der de også har etablert seg med salgs- og servicekontor. Foto: Torbjørn Tandberg

12

– Vi ser også at Drammen sentrum styrker seg kraftig når Hennes & Mauritz utvider sin virksomhet og tar i bruk et helt kvartal, Starbucks velger Drammen som en av de aller første sentrumsbeliggenheter i Norge og Mexx åpner helt ny butikk i gågata, konkluderer Søgård. Byplanlegging

Byutviklingsekspert Erling Dokk Holm, som nylig deltok på Fjordkonferansen i byen, påpeker at Drammen er et eksem-pel på noen som har gjort svært mye riktig. – Drammen er i dag Norges beste eksponent for avansert byplanlegging, uttalte Dokk Holm i et intervju med Dagens Næringsliv nylig. Videre påpekte han at kommunen har skjønt at byer utvikles gjennom investeringer med offentlig sektor i spissen. En viktig årsak til at det skjer mye i regionen for tiden, er at det forventes stor befolkningsvekst de kommende årene. Det er stipulert at befolkningen i Drammen vil passere 100.000 innbyggere innen 2036, og blant annet derfor planlegges det nå en gigantisk fjordby på Lierstranda, mellom Drammen og Asker. Ny Fjordby

Det handler om et 2,5 kilometer langt og 1.000 dekar stort område langs Drammensfjorden mellom Gilhus i Lier og Holmenbrua i Drammen. Området er større enn STARBUCKS: Starbucks inntreden i Drammen mener mange er et tegn på at dette er en av de byene i Norge det virkelig er verdt å satse på.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Bjørvika, og det skal ryddes plass til 6.000 – 10.000 boliger og 18.000– 22.000 arbeidsplasser.

Imponert finansminister

Nå har Vestre Viken bestemt at det nye sykehuset skal plasseres i dette området. Dette er en investering på nærmere 10 milliarder kroner som vil gi en etterlengtet fortgang i fjordby-planene.

– Byen har gjennomgått store endringer samtidig som de har bygget videre på det de er gode på, understreker statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey.

Fjordbyen på Lierstranda skal bli et knutepunkt mellom Drammen og Oslo, med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Finansminister Siv Jensen henger seg på:– Drammen satte seg et mål og bestemte seg for å gjøre noe med både byen og omdømmet, de laget en plan og de gjennomførte den. Her er det mange byer som har mye å lære, sier finansminister Siv Jensen til Drammen24.

Hagen og Mæhle satser

Det er også en rekke store boligutbygginger på gang i området. Blant annet ønsker Scandinavian Development, med dagligvarekongen Stein Erik Hagen i spissen, å bygge 3.000 boliger på Gullaug i Lier. På den andre siden av byen, på Åssiden, har kjendisinvestor Ola Mæhle konkrete planer om å bygge et helt nytt bydelssenter, hotell og boliger fordelt på totalt 130 mål. Samtidig er det omfattende boligprosjekter på gang på Strømsø-siden, nærmere bestemt Sundland og Glassverket.

Også blant sentrale politikere har utviklingen i Drammen vakt oppsikt.

KJENDISINVESTOR: Ola Mæhle satser på Drammen og Åssiden der han vil bygge et helt nytt bydelssenter. Foto: Torbjørn Tandberg

Og midt på Strømsø Torg vil en eiendomsutvikler like godt bygge konferansehotell og signalbygg i 125 meters høyde.

NYTT SYKEHUS: Arkitektstudentene Mari Sætre, Mari Nysveen Hellum, Kristian Grøstad og Gisle Simonsens illustrasjon viser hvordan de ser for seg deler av Fjordbyen med blant annet nytt sykehus og hotell.

TENKER STORT: Det er mange i Drammen som tenker stort for tiden. Her er Strømsø Torg Eiendoms konferansehotell-planer ved jernbanestasjonen der det legges opp til en byggehøyde på 125 meter.

13


EN E RR Ø T S Y B

Suksessformel: Jordnære ansatte

Storebror innen kinoreklame Tekst: Elin Svilaas Foto: MDN/Elin Svilaas

I løpet av tre år har Media Direct Norge gått fra å være minst til størst innen kinoreklame. –– Beliggenheten, jordnære ansatte og lokalkunnskap er suksessformelen, sier administrerende direktør, Bjørn Erling Ottersen.

Drammensfirmaet Media Direct har blitt store på kinoreklame i Norge.

I 2010 var selskapets andel av kinoreklamemarkedet i Norge på 15 prosent. Fra april i år er den på 57 prosent. Fra Kobbervikdalen i Drammen betjener Media Direct Norge (MDN) reklame på 85 av 120 mulige kinoer – fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord. – Det hele har skjedd i rekordfart, men vi har levert hele veien, sier Ottersen. – Jeg tror ikke vi hadde fått suksess i lokalkinomarkedet om vi hadde holdt til i Oslo. De fleste selgerne som jobber hos oss er fra Drammen og omegn. Selv om Drammen er en ganske stor by, har de god peiling på lokale forhold og forstår hva seerne rundt omkring i landet ønsker, sier Ottersen og legger til at et suksesskriterie også har vært at de har gitt de mindre kinoene like god service som de større. 14

Tøffe år

MDN ble startet i 1985 av gründer Finn Løvås fra Konnerud. I 1986 kom en annen drammenser, Bjørn Erling Ottersen, inn døra som økonomiansvarlig. Da drev selskapet utelukkende med salg av annonser for Røde Kors. I 1996 begynte de så smått med kinoreklame for lokale annonsører. De brukte erfaringene fra annonsesalget, og fikk raskt flere og flere kinoer.

reklame så det ble noen tøffe år med de få reklamene vi hadde, sier Ottersen. Da var besøksandelen deres på 15 prosent. Det var så lite at de sjelden eller aldri kom seg inn til mediebyråene. – Men på grunn av vår styrke i lokalkinomarkedet og gode kundebehandling, fikk vi etter hvert inn flere avtaler og markedsandelen økte, påpeker Ottersen. Høydepunktene

På den tiden hadde den eneste konkurrenten i Norge, Capa, enerett på riksreklame, og MDN hadde enerett på lokalreklame for noen mindre og mellomstore kinoer. I 2006 begynte selskapet i Kobbervikdalen veldig forsiktig med riksmarkedet, etter et ønske fra kinoene. – Vi hadde null erfaring med å selge riks-

De ansatte i MDN var hele veien aktive på å få flere kinoer. I 2010 ble de kalt inn til et møte med direktøren i Oslo Kino. Møtet skulle bli MDNs første høydepunkt dette tiåret. – Det er menneskene som skaper kulturen, Litevar firmanettopp – store kunder: PG Groups fabrikk i Sande og det på grunn av mennesblant at annet til Statoil, Petrobras, keneleverer i MDN Oslo KinoShell, ville kjøpe Hyundai, oss.

Daewoo, Samsung, ABB, Aker Solutions og Dresser-Rand.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Fakta Media Direct Norge AS (MDN) • Etablert i 1985 • Selger og produserer kinoreklame • Har i dag avtale med 85 kinoer og 203 saler • Selger og produserer annonser for ideelle organisasjoner • Omsetning 2013: 84 millioner kroner • Antall ansatte: 36 som holder til i Kobbervikdalen og 6 som sitter i Nydalen, Oslo • Eies av Egmont Nordisk Film

ROSER DE ANSATTE: Beliggenheten og jordnære ansatte er suksessformelen, sier administrerende direktør i Media Direct Norge AS, Bjørn Erling Ottersen.

Vi har en uformell holdning med god takhøyde, yter god service uansett hvor liten kinoen er og har korte beslutningsveier og leveringstider, sier Ottersen. Våren 2013 overtok Egmont Nordisk Film eierskapet i Oslo Kino med datterselskaper, og MDN fikk igjen nye eiere. Da avtalen Oslo Kino hadde med Capa utløp i 2013, overtok MDN alt reklamesalg. Plutselig ble drammensselskapet storebror og Capa lillebror. I april i år opplevde MDN et nytt høydepunkt da de endelig, etter flere forsøk, vant anbudskampen mot samme selskap om å levere reklame til KinoCity Drammen. – Det er den tøffeste anbudsrunden vi har hatt. Det er moro at Drammen endelig er med, og her kan vi tilføre mye, spesielt på

lokalreklame, sier drammenseren. – Film er definitivt best på kino, og jeg forsøker å gå på kino så ofte jeg kan. Alle ansatte som jobber med reklame frekventerer kinoene jevnlig for å se film og holde seg oppdatert. At MDN endelig har blitt profet i egen by har gitt selskapet en besøksandel i Norge på 57 prosent.

millioner av totalmarkedet, det vil si 0,7 prosent. Dette mener Ottersen er for lite. – Reklame er en forventet del av det å gå på kino. Målsettingen vår fremover er ikke nødvendigvis å overta flere kinoer, men å gjøre kinoreklame så kvalitativt bra og attraktivt at den får en større andel enn 0,7 prosent, sier han.

Økt kvalitet

For den administrerende direktøren har MDN blitt et livsverk. Han har ingen planer om å finne på noe annet. Han oppsummerer de 28 årene med ett ord: – GØY! før han legger til: – Det har vært en ufattelig bra reise og vi er veldig stolte.

Ottersen er også opptatt av at MDN skal fortsette å opprettholde den gode kundebehandlingen ut mot de små- og mellomstore kinoene. De jobber fremdeles også med ideelt arbeid ut mot Røde Kors lokalt og Norges Handikapforbund.

Det totale reklamemarkedet i alle medier i Norge er cirka 20 milliarder kroner i året. Kinoreklame er i underkant av 150

– Vi vet hvor vi kommer fra. Det er ingen grunn til å bli høy på pæra selv om vi har blitt størst, sier han. 15


Bli med på å bygge Drammen videre Mange viktige byutviklingsprosjekter er realisert i Drammen de siste 10-12 årene. Disse har blitt lagt merke til landet over, og som ordfører merker jeg store endringer i stemningsbildet. Av: Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen

Drammen var for en del år siden et ikke-tema blant investorer og eiendomsutviklere. I dag er dette snudd på hodet. Byen har ikke bare blitt mer interessant for lokale aktører. Også nasjonale investorer kaster sine øyne på Drammen og vurderer mulighetene for gode og lønnsomme prosjekter. Det er blant annet fordi vi har store arealer som er modne for transformasjon. Det er bra, for som en del av osloregionen kan vi få en sterk vekst.

nå et unikt tidsvindu de nærmeste fem årene.Netto overskudd av arbeidsplasser


Drammen og drammensregionen har generelt skåret bra i næringsundersøkelser, slik som i NHOs Nærings-NM og gasellekåringene i Dagens Næringsliv. Men Drammen er en gammel industriby som er inne i en transformasjonsprosess. Mange industriarbeidsplasser har blitt borte. Byen har allikevel et netto overskudd av arbeidsplasser. Nærheten til Oslo gjør at mange pendler ut av byen, men flere pendler daglig inn til Drammen fra omkringliggende kommuner. Netto innpendling tilsvarer cirka 4.000 arbeidsplasser, og dette overskuddet har vi ambisjoner om å beholde. Drammen er en by med et sammensatt næringsliv. Elektronikkindustrien har stått sterkt. Bedrifter som Aass Bryggeri, Kabelfabrikken, HTS Maskinteknikk og bilimportørene er andre eksempler på større arbeidsplasser. Drammen har også finansinstitusjoner som Handelsbanken, Formuesforvalning og Husbankens hovedkontor. Store konsulentselskaper er etablert i byen med mange arbeidsplasser, blant annet Rambøll og Multiconsult, og Asplan Viak skal etablere seg tyngre. Farmasøytselskapet MSD valgte Drammen som hovedkontor. Sykehuset er en hjørnesteinsbedrift, og det ligger nå til rette for bygging av et nytt områdesykehus på Brakerøya. 


16

Sammen med Lier utarbeider Drammen kommune for tiden planer for Fjordbyen på Lierstranda, rett øst for Drammen. En tredjedel av området ligger i Drammen, to tredjedeler i Lier. Målet er å forvandle området til en fjordby med boliger, næringsvirksomhet og offentlig bebyggelse. I Drammen sentrum foregår det en transformasjon, særlig på Strømsøsiden. Jernbaneverket har frigjort 430 mål, hvorav det største området er Sundland. Litt avhengig av hvor raskt godsterminalen flyttes, kan snart om lag 100 mål utvikles til bolig og næring i tilknytning til stasjonsområdet i tillegg til en sterk utvikling på sentrale Strømsø.

Men byen har også behov for arealkrevende bedrifter. Det er viktig å kunne tilby jobber der de ansatte ikke trenger å ha ”doktorgrad”. Vi arbeider nå med å rullere kommuneplanens arealdel. Vi skal finne plass til arealkrevende virksomhet. Dette må også sees i sammenheng med den rike tilgangen våre nabokommuner har på egnede arealer. Det er naturlig for Drammen å legge til rette for å utvikle elektronikkmiljøet, og det er mye uforløst med tanke på mer internasjonale arbeidsplasser. Drammen ønsker en sterkere posisjon innenfor olje, gass og subsea, som et naturlig knutepunkt i aksen fra Oslo til Notodden.

Drammen trenger alle typer arbeidsplasser

Du ser mulighetene –– vi legger til rette
 Med sentral beliggenhet og god tilgjengelighet burde Drammen ha et langt større potensial i hotellmarkedet. Konferansekapasiteten i byen må bli bedre i kvalitet og kvantitet. Rica jobber med planer om et nytt hotell med 200 rom og sal for 400–500 konferansegjester. Andre prosjekter er også aktuelle. Et nytt topp moderne konferansehotell vil bidra til å trekke flere gjester og bedre situasjonen for alle. Vi får nå seks tog i timen til Gardermoen og tog til Oslo hvert 10. min., så tilgjengeligheten til byen blir svært god. Drammen opplever en sterk konkurranse fra Asker og Bærum. Det er billedlig sagt kortere vei fra Drammen til Oslo enn fra Oslo til Drammen, selv om også det er i endring. 14.000 mennesker pendler hver dag fra Drammen, hvorav flesteparten til Oslo. De attraktive arealene sentralt i byen, kombinert med god tilgjengelighet til Oslo og Gardermoen med tog, gir byen unike muligheter. Det vil være gunstig å etablere kunnskapsbaserte og arbeidsintensive arbeidsplasser her. Vi har

Vi satser mye på å ha gode reguleringsprosesser i Drammen. Vi opplever at eiendomsinvestorene setter pris på at vi representerer forutsigbarhet og gjennomføringskraft. Vi ser det som viktig med grundige samtaler tidlig i prosessen, der rammebetingelsene trekkes opp, for eksempel når det gjelder byggehøyde og arealutnyttelse. Drammen er fortsatt en by for byutvikling, og vi ønsker alle gode prosjekter velkommen.


UTVIKLInGSAVDELInGEn

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSGLEDE FOR ALLE Friluftsliv handler om attraktive rekreasjonsområder og aktivitetstilbud der folk bor og oppholder seg. Det skal være enkelt å drive friluftsliv i nærmiljøet, og det skal være et variert og inkluderende aktivitetstilbud. Hovedansvaret for etablering av gode friluftslivsarenaer ligger hos kommunen. Buskerud fylkeskommune er støttespiller for kommuner og for lag og foreninger som ønsker å jobbe for attraktive friluftslivsområder og gode aktivitetstilbud til befolkningen. Fylkeskommunen bidrar blant annet med å: • • • •

www.bfk.no

Gi faglige råd og veiledning Skape arenaer for diskusjon og erfaringsutveksling Finansiere gode tiltak og prosjekter Være pådriver i nasjonale satsninger, f.eks. Friluftslivets År i 2015

Skaper resultater gjennom samhandling

Størst

i Norge!

17


EN RE E T R A M S BY

Drammen er en kunnskaps- og næringsby som ønsker å bli smartere, enda mer vågal, nytenkende og verdiskapende. En by med ambisjoner og handlekraft; en mulighetenes by.

Internasjonalt utstillingsvindu

Gulskogen park-prosjektet tar mål av seg å bli et internasjonalt utstillingsvindu for full likestilling for funksjonshemmede. Tekst og Foto: Per-Jan Brekke

Det er de ambisiøse planene til det rådgivende ingeniørselskapet COWI og selskapet Uloba som skal bygge nytt hovedkontor på 18.000 kvadratmeter inkludert utleiearealer. I knutepunktet rundt hovedkontorbygget på Gulskogen, vest for Drammen sentrum, legges det også opp 18

til å bygge boliger, barnehage, hotell- og konferansesenter og næringslokaler. Uloba, et samvirke som eies av 800 funksjonshemmede, og som forvalter arbeidsgiveransvaret for 6.000 assistenter, kjøpte tomten på Arbojordet for 43 millioner

kroner i 2010. Tomten ligger like ved bydelens jernbanestasjon og Gulskogen Senter. Trappeløst

I arkitektens konseptforslag legges det opp til å bygge ut hele kvartalet bymessig med


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

TRAPPEFRITT: Ulobas skisserte hovedkontor er et trappefritt fire-etasjers høyteknologisk bygg med kreativ bruk av heiser og ramper. ILLUSTRASJON: Line Solgaard Arkitekter

Byggetomten: Senior kommunikasjonsrådgiver i Uloba, Hans Hjellemo (t.v.) og prosjektsjef i COWI, Arnstein Kroglund Fiskum inspiserer den grønne byggetomten like ved Gulskogen senter. 19


EN RE RTE A M S BY

glassoverdekte gater. Det gir mulighet for å skape universell utforming hele året. Ulobas planlagte hovedkontor er et trappefritt fire-etasjers høyteknologisk bygg, med kreativ bruk av heiser og ramper. På taket til hovedkontoret skal det legges en artstruet mose, av samme type som er funnet på tomten. Uloba understreker at tilgjengelighet og universell utforming på alle plan er deres hovedfokus. – Vi er opptatt av inkludering og likestilling og har en visjon om en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. I tråd med denne visjonen vil vi utvikle og bygge vårt nye hovedkontor. Andre aktører vil bli invitert inn i utviklingen av tomten rundt vårt nye hovedkontor i Gulskogen park-kvartalet, påpeker senior kommunikasjonsrådgiver i Uloba, Hans Hjellemo. – Kvartalet ligger dessuten veldig sentralt til, og vi kan nærmest trille fra toget og inn i våre nye lokaler om noen år, sier en optimistisk Hjellemo som mener prosjektet 20

glir rett inn i Drammen kommunes visjon om å bli større, smartere og sunnere. Den tilgjengelige byen

– Drammen har vært flinke på byutvikling og har også vært veldig positive til dette prosjektet. Det som er viktig å få fram er at tilgjengelige og universelle løsninger er bra for alle, ikke bare funksjonshemmede. Og det som nå skal skje på Gulskogen er utvilsomt både sunt og smart, samtidig som det vil gjøre Drammen større på mange måter, konkluderer Hjellemo. Målet er at Gulskogen park skal bli et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for full likestilling for funksjonshemmede i arbeids- og samfunnslivet. Og det er her det internasjonale rådgivende ingeniørselskapet COWI kommer inn. COWI har fått i oppgave å prosjektere første fase som skal være et forbildeprosjekt i FutureBuilt, ha full universell utforming og oppnå BREEAMkarakteren Excellent. I tillegg til tilgjengelighet, er det også gjort en rekke nyskapende grep knyttet til energisparetiltak og miljøvennlighet for hele området.

Unikt, men ikke dyrere

– Gulskogen park er et helt unikt og svært ambisiøst oppdrag som uten tvil vil kunne bli en trendsetter og et forbildeprosjekt for andre som driver med universell utforming av bygg og områder. Dette prosjektet vil gjøre Gulskogen kjent langt utenfor Norges grenser, slik at Drammen etterhvert kan få status som den tilgjengelige byen, sier prosjektsjef i COWI, Arnstein Kroglund Fiskum. – Vanligvis blir jo universell utforming og tilgjengelighet for alle tatt fram som viktige prinsipp når det skal bygges og tegnes nytt i Norge, men det havner jo nesten alltid likevel ned på lista når ting skal prioriteres. Forhold som økonomi, miljø og plassutnyttelse kommer nesten alltid foran. I dette prosjektet tenkes det motsatt, samtidig som det ikke blir dyrere, avslutter Fiskum. Uloba, Line Solgaard Arkitekter, ÅF Advansia og COWI startet planleggingen av prosjekteringsarbeidet i slutten av mai, og har som mål å være ferdig i begynnelsen av 2015.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G OKTAN Foto: Pia Sønstrød

GULSKOGEN PARK: Rundt det nye hovedkontoret til Uloba på Gulskogen planlegges det boliger, barnehage, hotell- og konferansesenter og næringslokaler. På taket til hovedkontoret skal det legges en artstruet mose. ILLUSTRASJON: Line Solgaard Arkitekter

OM ULOBA

• Uloba er et samvirkeforetak som eies og drives av funksjonshemmede • Over 60 % av de ansatte er funksjonshemmede yrkesutøvere • Uloba har arbeidsgiveransvar for 6.000 assistenter for funksjonshemmede over hele landet • Omsetter for over 700 millioner kroner

OM COWI

• COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniør selskap • Det internasjonale selskapet har over 6.000 medarbeidere derav 1.100 i Norge • Kompetanse innen teknikk, miljø og samfunns planlegging • Markedsområder er bygninger, industriog energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann

Tøffe tider krever en tøff revisor. Økonomi er ingen spøk. Og vi i Revisorkollegiet tar oppgaven som revisor og økonomisk samtalepartner på dypeste alvor. Først og fremst er vi revisorer som kvalitetssikrer alle sider av regnskapet ditt. Og det gjør vi med lidenskap og entusiasme. Men vi er også et tungt rådgivningsmiljø innenfor skatt, avgift, fusjon, fisjon, oppkjøp og salg. For øvrig er vi tilknyttet HLB, et internasjonalt nettverk av revisorer, advokater og regnskapsførere over hele verden. Gjennom vårt datterselskap, RK Accounting, kan vi nå også tilby regnskapstjenester, samt management for hire-tjenester innenfor økonomi og controllerfunksjonen. Finn ut mer på revisorkollegiet.no eller ring oss på 32 27 63 00.

21


EN RE RTE A M S BY

Leverer til verdens største batteriferge Høyteknologisk utstyr fra Cavotec i Mjøndalen sørger for at verdens første fullt ut batteridrevne bilferge vil bevege seg miljøvennlig og lydløst over fjorden. Tekst: Elin Svilaas: Foto: Elin Svilaas/Fjellstrand.no

Teknologien er utviklet i Mjøndalen og produsert i Stjørdal. Fergen skal gå i Sognefjorden. – Dette er vårt mest spennende prosjekt for tiden i og med at det dreier seg om en løsning som aldri har vært levert i verden før, sier daglig leder Sofus Gedde-Dahl. Bedriften skal levere et helautomatisk system for vakuumbasert fortøyning og landstrøm til fergen. Dette er egentlig to separate maskiner, men her henger de sammen. Teknologien er utviklet av Cavotec og gjør fergen miljøvennlig og lydløs. Samme teknologi som i Tesla

Fergen skal gå mellom det travle E39sambandet Lavik – Oppedal, og er planlagt satt i drift 1. januar 2015. Den vil ha plass til 120 biler og 360 passasjerer, og vil gjøre 17 krysninger daglig over Sognefjorden. To ladestasjoner skal gi strøm 22

til fergen som har en overfartstid på 20 minutter. Når båten kommer til kaia er det to mekaniske armer som tar tak i noen skinner på båten og lader fergen opp i 10 minutter. Da er det nok kapasitet til å komme seg over på den andre siden. Dette er basert på samme teknologi som i den populære elbilen Tesla. Sammenlignet med dagens ferger, vil reduksjon i drivstoff og forbedring i luftkvalitet være en avgjørende forskjell. – Vi er glade for å være med på dette prosjektet. Markedet er i ferd med å se at batteridrift ikke bare er for biler. I Norge er det rundt 70 fergestrekninger som har kortere overfartstid enn 20 minutter. På disse strekningene er systemet optimalt. På verdensmarkedet er potensialet enda større, sier Gedde-Dahl.

En drøm har blitt virkelighet

Cavotec er mest kjent for sin suksess med systemer for industriell radiofjernstyring. Over 80 % av dette markedet er innen olje og gass, men nå vil også disse radioene bli brukt av kapteinen på fergen i Sognefjorden for å styre fortøyningen ved kai. Den daglige lederen ser lyst på fremtiden. Ut fra det de vet i dag, vil det være et godt marked fremover. – For mange år siden drømte vi om at vi skulle få en omsetning på over 100 millioner kroner. Den drømmen blir virkelighet i år. Det er komfortabelt å ha kommet seg dit, men vi hviler ikke på laurbærene for det. I dette teamet lønner det seg ikke å lene seg bakover, sier Gedde-Dahl.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Vi er glade for å være med på dette prosjektet som bør bli starten for bygging av langt flere batteriferger. Sofus Gedde-Dahl

høyt og dypt Cavotec har en rekke spennende prosjekter på gang enten det er til flyplasser, havner eller oljeplattformer. Selskapet har blant annet en produktportefølje med bakkeutstyr til fly. De leverer slangene for strømtilførsel, drivstoff og slangen som sender ferskvann inn i flyet ved gaten. Det Mjøndalenbaserte selskapet leverer også lukene i bakken hvor slangene er gjemt, og i løpet av høsten skal alle gatene på OSL få nye luker fra Cavotec. Det er den største enkeltordren i bedriftens historie bestilt av Oslo Lufthavn og Avinor. Cavotec skal dessuten gjøre en stor oppgradering på oljeplattformen til Statoil på Gullfaks B Nordsjøen. De skal produsere og installere tilførselskjeder av slanger og strøm til boretårnet. Dette er Cavotecs største enkeltordre innen olje- og gass-sektoren, hvor flere utenlandske aktører var konkurrentene. I Narvik leverer selskapet en såkalt Moormaster, som er en mekanisk fortøyningsløsning basert på vakuum som erstatter bruken av trosser. Cavotec samarbeider med LKAB jernmalmgruver i Narvik om prosjektet som skal gjøre havna i Narvik mer effektiv og sikker. Systemet har aldri vært levert i den størrelsesordenen i Europa før, og Cavotec har patent på produktet. Selskapet holder også på med å utvikle et konsept for ladestasjoner til elbiler.

BATTERIDREVET: Verdens første og største 100 % batteridrevne bilferge er utstyrt med Cavotecs automatiske vakuumbaserte fortøyningssystem, MoorMaster™, samt ladestasjonen Alternative Maritime Power.

TEKNISK AVANSERT: Ingvild R. Andreassen er ferskest i Cavotectroppen. – Det er over gjennomsnittet bra å være her. Det er mye humor, sosialt og god takhøyde. Vi sykler, driver med skiskyting og de ansatte spiller biljard hver dag, sier Ingvild som her spiller mot daglig leder Sofus Gedde-Dahl.

Fakta om Cavotec Norge AS:

FLYLUKER: I løpet av høsten skal alle gatene på Oslo Lufthavn få nye luker fra Cavotec. FOTO: CAVOTEC

TROSSELØS: Her er det nye fortøyningssystemet Moormaster som erstatter bruken av trosser. FOTO: CAVOTEC

• Datterselskap i det Sveits-baserte industrikonsernet, Cavotec • Etablert i Norge i 1988 • Hovedsatsingsområde i Norge er innen olje- og gassbransjen • De store aktørene som har vært kunder av Cavotec over flere år er National Oilwell, Aker Solutions og Rolls Royce på Vestlandet • Flyttet fra Drammen til Mjøndalen i 2008 • Antall ansatte: 17 totalt i Mjøndalen og Stjørdal • Omsetning 2013: 87 millioner kroner • Er listet på børsen i Stockholm

23


Der utdanning møter praksis - til næringslivets beste

“Høgskolen gjør en bedre jobb for både studenter og deres framtidige arbeidsgivere når undervisningen blir mer praktisk rettet. Samarbeidet med PwC bidrar til å styrke koblingen mellom utdanning og næringslivet.”

“Vi er veldig stolte av at Høgskolen i Buskerud og Vestfold har valgt medarbeidere fra PwC som forelesere. Fagene vi foreleser gir unge mennesker kunnskap som er sentral for bedriftene i Drammensregionen. For meg gjør denne dimensjonen forelesningene ekstra givende.”

- Trond I. Østgaard, fakultetsrådgiver Campus Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

- Rune Sollund, statsautorisert revisor i PwC og foreleser i Finansregnskap og Bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Ett av revisors viktigste samfunnsoppdrag er å skape tillit til regnskap og andre rapporter. Tillit til tallene er viktig for investorer, banker, myndigheter, medarbeidere og andre. Det er en tillit som bidrar til å øke økonomisk aktivitet i samfunnet. Vår misjon er at vi sammen bygger tillit og skaper verdier. Snakk med oss om hvordan vi sammen kan forbedre din bedrift! Kontakt gjerne Rune Sollund, tlf. 952 60 979 eller e-post rune.sollund@no.pwc.com

© 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. Foto: Bård Gudim


ANNONSE

En velutdannet by er en smart by. En smart by er en stimulerende by. Derfor har Drammen tatt mål av seg til å ha Norges beste skole. En smart by tiltrekker seg smarte hoder. Det gir grunnlag for ny vekst og utvikling. Både intellektuelt og kommersielt. Vitensenteret helse og teknologi i Drammen er en fremtidsrettet møteplass hvor ulike fagmiljøer utvikler og forsker på fremtidens helsetjenester.


ANNONSE

En aktiv by er en sunn by. En sunn by er en lykkelig by. I så måte er vi heldige i Drammen hvor organiserte og uorganiserte aktiviteter utfyller hverandre. Byen har mer enn 80 idrettsklubber og –lag som bidrar til å oppfylle målet om at folkehelsen i byen skal være blant de beste i landet. Roing har lange tradisjoner på Drammenselva. Drammens Roklubb har røtter helt tilbake til 1878.


ANNONSE

En by i vekst er en by i fremgang. En by i fremgang, som dessuten vet hva den vil og hvor den vil, kan få til nesten hva som helst. Derfor skal Drammen bli større. Vi mener det er best slik. Vekst vil gi byen flere muligheter og skape en enda mer levende by. Det bygges fremdeles i Drammen. I de nærmeste årene skal det investeres mer enn 17 milliarder i nye nærings- og boligbygg i regionen.


ANNONSE

Foto: Oddleiv Apneseth. Et samarbeidsprosjekt mellom Oktan /Tibe

En by kan være så mangt. Den kan være stygg, pen, stor, liten, kjedelig eller spennende. Drammen har vært det meste siden den fikk bystatus i 1811, men har brukt de siste 20 årene på det mange vil kalle en ekstrem makeover. Det har gjort oss større, penere og definitivt mer spennende. Ingen ler av Drammen lenger. Ingen smiler overbærende. For folk flytter til Drammen, ikke fra. Folk lever og trives i Drammen og lengter ikke til noe annet sted.

Vi har et levende bysentrum som ikke er større enn at du går fra den ene enden til den andre på et kvarter. På veien passerer du 50 spisesteder og nesten like mange puber og barer. Totalt har byen 300 butikker i 25 bransjer. Det vil si mer eller mindre alt. For alle.Ti minutter fra sentrum ligger marka. Midt i sentrum ligger badestranda. Vi er et viktig trafikknutepunkt med tog og buss til nær sagt hele landet. Og flytog. Vi ligger midt imellom tre flyplasser. Med hele verden like i nærheten.

Les mer på www.drammen.no


Foto: Oddleiv Apneseth. Et samarbeidsprosjekt mellom Oktan /Tibe

«Denne løsningen (PWS) har effektuert vår lagerdrift i vesentlig grad. Dette gir både oss og våre kunder en betydelig gevinst.» Jan Erik Skalstad Driftssjef - Mylna Sport

Se hvordan systemet effektiviserer lagerbedrifter

Peritus Warehouse Streamliner er en oversiktlig og utvidet lagerløsning som gir bedre effektivitet til lageret, basert på Microsoft Dynamics AX. Løsningen har samlet alle lagerfunksjoner og gir lagermedarbeiderne oversikt og verktøy tilpasset vareflyten. Lagerbeholdninger kan optimaliseres med automatiske trendanalyser, og dette gir innkjøper godt grunnlag for riktige bestillinger. I tillegg får ordrebehandlere god og oversiktlig informasjon. Peritus Warehouse Streamliner kan leveres med hånd-/ truckterminaler som styrker effektiviteten ytterligere. Registreringer på disse terminalene oppdateres i sanntid i Dynamics AX, slik at fysisk lagerbeholdning til enhver tid vil være riktig. All registrering av varer inn/ut, flytting og telling gjøres med terminalene, og gjør at det ikke er behov for etterregistrering av data. Lagermedarbeiderne har kun én løsning å forholde seg til. Ta kontakt i dag hvis dere ønsker mer informasjon!

Peritus AS Postboks 2297 3003 Drammen

Tlf: 932 64 310 E-post info@peritus.no www.peritus.no


EN RE TE R A SM BY

Drammen i næringstoppen Drammen er blant regionene i landet med størst næringslivsvekst. Tekst og Foto: Øystein Berntzen

ELVEPROMENADE: Pål Lund(t.v.), som var en av tolv nasjonale finalister i EYs Entrepreneur Of The Year i fjor, har blant annet hatt ansvaret for oppgradering av Elvepromenaden, der han her spaserer sammen med Roger Engebretsen og Thor-H. Bråthen i EY.

Drammensregionen og Buskerud er i toppen når det gjelder selskaper i vekst. Det viser tall fra revisjons- og rådgivingsselskapet EY (Ernst & Young). – Andelen vekstselskaper i Drammen og Buskerud er nå helt klart større enn landsgjennomsnittet, og det er kun Oslo- og Stavanger-regionen som kan skilte med flere vekstselskaper per innbygger enn drammensregionen, sier Roger Engebretsen hos EY i Drammen. I følge deres tall, står det private næringsliv i Drammen for en årlig vekst i verdiskaping på over 13 prosent i perioden 2010-2012. Med verdiskaping menes selskapets evne til å generere inntekter til ansatte og eiere. Kårer årets vekstskaper

EY ønsker å stimulere til vekstskaping, blant annet gjennom det årlige programmet EY Entrepreneur Of The Year. Gjennom flere regionale delfinaler, kåres

Norges fremste vekstskaper av en uavhengig jury. Formålet med programmet er å hedre enkeltpersoner som gjennom sin virksomhet aktivt bidrar til vekstskaping. Et av kriteriene er at vedkommende selv har en aktiv rolle og en vesentlig eierinteresse i selskapet. – Det blåser en vekstvind over drammensområdet. Et av kjennetegnene ved det lokale næringslivet er at det er bedrifter med lokalt eierskap og styring. Og det spesielle for denne regionen er at det gjelder flere store bedrifter. Vi ser et robust og selvstendig næringsliv i godt driv med tydelig vilje til å ville skape vekst og reinvestere lokalt, sier kollega Thor-H. Bråthen. Statistikken til EY viser at drammensregionen og Buskerud i 2012 hadde 191 vekstselskaper, eller 71 vekstselskaper per 100.000 innbyggere. Drammen alene hadde 108 vekstselskaper i 2012, mens de

hadde 90 i 2011. Ikke lenger en soveby

Bråthen utelukker ikke at den snuoperasjonen som har vært gjort med tanke på Drammens omdømme og attraktivitet har påvirket næringslivet. – Den samme stoltheten og fremtidstroen du nå finner hos drammenseren, finner du også i næringslivet. Den optimismen er helt avgjørende for vekstskaping, sier han. I følge EY, er Drammen i ferd med å kaste av seg stempelet som soveby for Oslo. – Med et voksende antall firmaer i Drammen er det ikke lenger nødvendig for mange å se til Oslo for å finne seg attraktive jobber, sier Engebretsen. Revisjonsselskapet EY har nå 50 ansatte i Drammen og 75 i Buskerud som helhet, og både omsetning og antall ansatte øker i tråd med utviklingen i næringslivet for øvrig i regionen.

Vekstmesteren – Aktivt eierskap og fagkunnskap er en nøkkelfaktor, sier Pål Lund som var en av tolv nasjonale finalister i EYs Entrepreneur Of The Year i fjor. Han er administrerende direktør i drammensbedriften Steen & Lund, Norges største anleggsgartnerfirma. Selskapet har vokst til å bli en betydelig nasjonal aktør som kan skilte med en rekke prestisjeprosjekter, som for eksempel Slottsplassen, Kværnerbyen og Statoilparken. 30

Mye av oppgraderingen som har foregått i Drammen, slik som Gågata, Parken og Elvepromenaden, er det Steen & Lund som har stått for. Selskapet er nå i gang med tunge prosjekter som Stortorget på Hamar og Teglverksdammen som er en del av Oslo kommunes Grorudsatsning.

Lund har sin egen oppskrift på suksessen. – For det første er jeg selv anleggsgartnermester og har gått alle gradene. I tillegg kjenner jeg faget og bransjen ut og inn og kan diskutere brostein like godt som strategi. Aktivt eierskap og fagkunnskap er en nøkkelfaktor, sier Lund.


URBAN MOUNTAIN

VINNER AV NORDIC BUILT CHALLENGE COWI har som en del av et tverrfaglig team vunnet Nordic Built Challenge med konseptet Urban Mountain. En svært fremtidsrettet løsning innen bærekraft, miljø og energi. Det integrerte energikonseptet sikrer at bygget selv reduserer, optimaliserer og produserer egen energi. Juryens begrunnelse: Urban Mountain er en klar vinner av to viktige grunner. Det scorer gjennomgående bedre enn konkurrentene på bærekraftighet og miljø. Samtidig smeltes arkitektonisk design og miljøstrategiene sammen på en måte som ingen andre klarer.

hmidt Hammer

Illustrasjon: Sc

cts

Lassen Archite

Vårt Drammenskontor kombinerer tverrfaglig spisskompetanse på en måte som skaper bærekraftige løsninger for små og store prosjekter innen helse, samferdsel og byutvikling. Les mer på www.cowi.no | facebook.com/cowinorge | blogg.cowi.no

KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360° LØSNINGER COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann. Som en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca 6200 medarbeidere, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt.

31


EN RE TE R A SM BY Statssekretær i Kommunal- og moderniserings-departementet; Paul Chaffey i aksjon under Fjordkonferansen i Drammens Teater. FOTO: NILS J. MAUDAL

Konferanse-vår i Drammen Tekst og Foto: Per-Jan Brekke

Det har vært en aktiv konferanse-vår i Drammen med stor deltakelse, mange interessante tema og inspirerende foredrag. Vi har stilt tre av de mest profilerte foredragsholderne spørsmål om hva de forbinder med Drammen og næringsliv.

Fjordkonferansen Tid: 25. april Sted: Drammens Teater Deltakere: 200 Foredragsholdere: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey: direktør for Fjordby-utviklingen i Oslo, Stein Kolstø, ekspert på byplanlegging 32

og arkitektur, Erling Dokk Holm, samfunnsredaktør i Drammens Tidende, Odd Myklebust, havnedirektør Drammen havn, Einar Olsen og styreleder i Eidos, Ulla Nævestad.

Paul Chaffey:

– Drammen og næringsliv forbinder jeg

med ord som spennende og transformasjon. Byen har gjennomgått store endringer samtidig som de har bygget videre på det de er gode på. Det er også et utstrakt samspill mellom næringsliv og utdanning, slik som på Papirbredden. Drammen har blitt en kunnskapsby.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Vårsymposium Tid: 9. april Sted: KinoCity Deltakere: 200 Foredragsholdere: Polfarer Liv Arnesen, sportsorakel Johan Kaggestad, skitrener Steinar Mundal og skiløper Marit Bjørgen Marit Bjørgen:

– For meg er jo Drammen ensbetydende med skisprinten. Det er imponerende at næringslivet i byen klarer å skape en slik fantastisk ramme og stemning rundt arrangementet.

Ypsilonkonferansen Tid: 20. mai Sted: Papirbredden Deltakere: 150 Foredragsholdere: Finansminister Siv Jensen og visepresident for innovasjon i Eltek, Satvir Singh Parmar.

Siv Jensen:

– Drammen har utviklet seg enormt. De satte seg et mål og bestemte seg for å gjøre noe med både byen og omdømmet, de laget en plan og de gjennomførte den. Her er det mange byer som har mye å

lære. Næringslivet i området har vist stor evne til å omstille seg, jobbe innovativt, danne gode klynger og tiltrekke seg kunnskapsbaserte bedrifter. Det er all grunn til å være stolt av det som har skjedd i Drammen.

33


Godt Sagt kommunikasjon hjelper virksomheter med å kommunisere. Vi gjør våre opppdragsgivere synlige og tydelige. Les mer om oss på godtsagt.no

STOLT SPONSOR AV DRAMMEN ELVEFESTIVAL OG GODSET


STRØMFORSYNING FRA ELTEK DATAKRAFT TIL DEG

STABIL DRIFT

Svært få feil, rask feilretting

Drift av datasentre gir ikke rom for kompromisser. Kundene kjøper seg nattesøvn og garanti for at deres virksomhetskritiske IT-systemer går og går, og vokser i takt med behovene. Derfor har førsteklasses strømforsyning topp prioritet hos operatører av datasentre. Derfor velger også stadig flere DC-baserte løsninger fra Eltek. De er vesentlig mer pålitelige, effektive og skalerbare enn tradisjonelle AC-baserte systemer. Bedre nattesøvn følger med på kjøpet.

OPTIMAL YTELSE

Moderne DC-teknologi

FLEKSIBEL

Dekker alle bruksområder

SKALERBAR

Byggekloss-prinsipp gjør det enkelt å utvide

KOMPAKT

Sparer plass

KOSTNADSEFFEKTIV

Svært konkurransedyktig i innkjøp og drift

HE – HØY EFFEKTIVITET Reduserer strømforbruk og kostnader

FØRSTEKLASSES STRØMFORSYNING – HØY VERDI FOR KUNDENE Eltek har mer enn 40 års erfaring som spesialist innen industriell strømforsyning. Vår ambisjon har alltid vært å lede an i teknologiutviklingen, og vi er kjent for å utvikle produkter som setter standarden i bransjen når det gjelder ytelse, effektivitet og fleksibilitet. Eltek er et globalt selskap med salg i over 100 land. Vår virksomhet rundt om i verden drives gjennom lokale selskaper som kjenner markedene godt. Dette gjør oss i stand til å betjene kundene på best mulig måte, enten de er lokale, regionale eller globale. WWW.ELTEK.COM

Smarte løsninger! Les om våre smarte løsninger og enkle strømprodukter på lier-everk.no

Ringeriksveien 175, 3400 Lier Tlf: 32 22 64 00 | Fax: 32 22 64 01 | lier-everk.no


EN E R E N N U S BY Drammen vil bli en sunnere by med fysisk aktivitet, livskvalitet og helse i fokus. Det handler også om en by som ønsker å være levende, kulturell, tolerant, trygg og mangfoldig.

Unikt helse- og innovasjonsmiljø:

Sjef i eget liv lengst mulig Tekst: Eli Strindeberg Foto: Torbjørn Tandberg

På Papirbredden –– Drammen kunnskapspark er det etablert et miljø som samarbeider om å utvikle løsninger til morgendagens helsesektor.

Det handler om at vi skal være sjef i eget liv med størst mulig livskvalitet til siste slutt. – Vi blir stadig flere mennesker, som lever lengre og færre som kan hjelpe. Vi er 36

nødt til å tenke nytt og ta i bruk teknologi i helsetjenestene, sier Janne Dugstad, daglig leder for Vitensenteret helse og teknologi på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). På Vitensenteret møtes bedrifter, forskningsmiljøer, miljøer for bistand til

gründere, helseforetak, NAV og kommuner for å skape nye produkter og tjenester som gjør at vi kan bo hjemme lengre når vi blir eldre, eller komme tidligere hjem fra sykehus om vi blir syke.


SIMULERING: Høgskolen har mange utdanningstilbud rettet mot helsesektoren på bachelor-, master- og PhDnivå der simulering og opplæring av helsepersonell er viktige ingredienser.

OBSERVASJON: Det blir stadig flere mennesker, som lever lengre og færre som kan hjelpe. Ved Vitensenteret helse og teknologi på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) foregår det modell-læring basert på både vanlig observasjon og video-observasjon i simulerte og reelle stiuasjoner.

– Vitensenteret er en fysisk arena hvor produkter blir skapt utfra behovet som brukerne har. Brukergruppene er både helsefagarbeidere, sykepleiere, pårørende og pasienter. Det tette samarbeidet mellom akademia, næringsliv og brukere er unikt

i Norge, sier Hilde Holm, daglig leder i Arena Helse – Forskning og Innovasjon. Sammen har HBV, Arena Helse – Forskning og Innovasjon, Driv Inkubator og Papirbredden Innovasjon etablert et

regionalt innovasjonssystem. Løsningene som utvikles blir pilotert i flere kommuner i Buskerud, blant annet Drammen, Lier, Ål, Kongsberg og Nore og Uvdal. Kommuner utenfor Buskerud og i Sverige er også samarbeidspartnere, i tillegg til et 37


Høgskolen i Buskerud og Vestfold:

EN E NER N U S BY

• Eier av Vitensenteret helse og teknologi • Vitensenteret er et sted for utprøving av ny teknologi, simuleringsforskning, sam handling og opplæring av helsepersonell • Viktig arena for utvikling av nye utdan ningstilbud som møter morgendagens helsevirkelighet • Høgskolen har mange utdanningstilbud rettet mot helsesektoren på bachelor-, master- og PhD-nivå, og driver omfat tende forskningsvirksomhet Arena Helse –– Forskning og Innovasjon:

• Medlemsorganisasjon som starter innovasjonsprosjekter for helse- og omsorgssektoren • 16 medlemmer fra næringslivet, akademia, privat/offentlig sektor • Utvikler løsninger som dekker frem tidens behov for helse- og omsorgs tjenester • Har felles salgsselskap for medlems bedriftene: Arena Helseinnovasjon AS Driv Inkubator:

HELSEKVARTETT: På Vitensenteret i Drammen samarbeider flere miljøer for å møte morgendagens helsevirkelighet. Fra venstre: Tina Wågønes, Papirbredden Innovasjon, Hilde Holm, Arena Helse – Forskning og Innovasjon, Janne Dugstad, HBV og Hege Eiklid i Driv Inkubator.

• Hjelper gründere i startfasen til å bygge opp og videreutvikle egen bedrift • Kommersialisering av ideer innen helseinnovasjon • Bidrar med kompetanse, nettverk og kapital • Tilgang på spisskompetanse innen helse og teknologi blant annet gjennom Vitensenteret Papirbredden Innovasjon:

godt samarbeid med NAV. Digitalt natt-tilsyn

Ett av pilotprosjektene er testing av et system for digitalt natt-tilsyn. Hendelser som skjer om natten kan være en utfordring, blant annet fordi det ofte er redusert bemanning på sykehjem og i omsorgsboliger. Nattevandrere, personer med demens som går ut om natten, er også et kjent problem. Basisen i systemet er en html-basert portal, hvor ulik teknologi blir integrert slik at tjenestene tilpasses hver unike bruker. – Parameterne er stilt inn individuelt og rapporterer avvik hvis personen for eksempel er lengre borte fra sengen enn det som er normalt, hvis utgangsdøren åpnes midt på natten osv. Det fører til at helse- og omsorgsarbeiderne kan levere tjenester av bedre kvalitet, de pårørende blir tryggere og beboerne får økt livskvalitet, forklarer Dugstad. Natt-tilsyn er bare ett av eksemplene på hva portalen kan brukes til. Felles for løsningene er at helsepersonell kan bruke 38

mer tid på omsorgsoppgaver og mindre tid på administrasjon. Pasientene bevarer verdigheten, og tryggheten til de pårørende øker.

• Regionalt innovasjonsselskap • Har som mål å skape flere kunnskaps baserte arbeidsplasser i Buskerud • Initierer og driver prosjekter • Kjerneområdene er helse, kultur og fornybare ressurser

Sterkere sammen

Portalen er utviklet av teknologibedriften CareTech, som blant annet har fått gründer- og rådgivningsbistand av Driv Inkubator. – Vår rolle er nettopp å hjelpe gründere med å kommersialisere gode ideer. Papirbredden Innovasjon er juridisk kontraktspartner for utviklingsprosjekter i nettverket, i tillegg til å drive noen av prosjektene fremover, sier Hege Eiklid i Driv Inkubator. – Det er etablert en åpen innovasjonsarena og den samlede kompetansen gjør at vi har et apparat som sammen kan heve kompetansenivået, skaffe tilgang på prosjektmidler, bedre utdanningstilbudene og utvikle konkrete løsninger sammen, sier Tina Wågønes i Papirbredden Innovasjon.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi – men om mennesker. Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Velferdsteknologi er et samlebegrep for en rekke ulike teknologiske løsninger som har et brukerperspektiv. Eksempel kan være kroppssensorer, smarthusteknologi, sporingsteknologi, administrativ teknologi og telemedisin. Ny teknologi benyttes til å opprettholde sosial kontakt, og blir et viktig virkemiddel for økt livskvalitet og for å hindre ensomhet. (Kilde: Helsedirektoratet)


Vi leverer kompetansebaserte behandlingsløsninger for avfall Vi leverer kompetansebaserte behandlingsløsninger for avfall BIOLOGISKE PROSESSER

AVFALLSBEHANDLING

LØSNINGER FOR INDUSTRIELLE BIPRODUKTER

BIOLOGISKE PROSESSER

AVFALLSBEHANDLING

LØSNINGER FOR INDUSTRIELLE BIPRODUKTER

Lindum – for miljøets skyld

lindum.no

Lindum – for miljøets skyld

lindum.no


EN E NER N U S BY Kiwi Norge med servicekontor i ”grønne Lier”:

Fruktig butikk-satsing Tekst: Eli Strindeberg Foto: Torbjørn Tandberg

Butikkjeden Kiwi er med sine 10.000 medarbeidere en viktig arbeidsgiver over hele landet. I midten av mai åpnet kjeden butikk nummer 600 i Norge.

Servicekontoret ligger på Lierstranda i Lier kommune, rett utenfor Drammen. – Vi kaller det et servicekontor og ikke et hovedkontor, presiserer administrerende direktør Jan Paul Bjørkøy. – Det er butikkene som er vår viktigste virksomhet, og vi er her for å yte dem best mulig service.

40

å bevare tradisjon og tilhørighet i organisasjonen.

Tar vare på bedriftskulturen

– Det ligger mye kultur i veggene, og vi ønsker å ta vare på røttene vi har her. Vi er jo en del av NorgesGruppen som er et stort konsern, men ser at det er bra med egen beliggenhet i forhold til å bygge og dyrke vår egen kultur, sier han.

Plasseringen av servicekontoret er historisk betinget, men Bjørkøy sier at de er opptatt av

115 medarbeidere har sin arbeidsplass på

servicekontoret. Kontoret består av kjedeledelse, distriktssjefer og regionsjefer og administrative funksjoner. Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter er viktig for Kiwi. – Fra Lierstranda er det enkel tilgang til E18, kort vei til Oslo, og vi har jernbanestasjon og Flytoget rett i nærheten. Vi har gode parkeringsmuligheter, og det er gunstig når vi tar imot besøk fra for eksempel underle-


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Fakta Kiwi Norge:

• Lavpriskjede i dagligvarebransjen • 600 butikker i Norge, 100 butikker i Danmark • Antall medarbeidere: 10.000, ansatte 2.900 i 2013 • Omsetning i 2013: 25,8 milliarder kroner

Kiwi Norges servicekontor ligger på Lierstranda utenfor Drammen. Administrerende direktør Jan Paul Bjørkøy sier de ønsker å bevare røttene butikkjeden har til regionen, og at her kan de dyrke og bygge sin egen kultur.

verandører. I tillegg befinner vi oss i landlige omgivelser, sier Bjørkøy om plasseringen i Lier kommune. Den grønne tråden

Lier kommune er kjent som en stor produsent av frukt, bær og grønnsaker og går også under navnet ”Grønne Lier”. Grønnfargen er noe av det som skiller Kiwi fra de andre lavpriskjedene, og kjedens viktigste varegrupper er frukt og grønt.

– Sunnhet, helse og miljø er våre tilleggsverdier, og vi har hatt stor suksess med kampanjene våre under slagordet ”Sunnhet til folket”, sier Bjørkøy. Han tror at nettopp dette er noe av årsaken til suksessen kjeden har hatt. – Vi fokuserer mye på de unge kundegruppene, særlig barnefamilier, og merker et økt fokus på, og etterspørsel etter, sunne varer.

nytt. Nylig lanserte de konseptet ”grønn parkering” som er et samarbeid med Nissan Norge og som innebærer etablering av 50–75 hurtigladere for elbil tilknyttet Kiwi-butikker over hele landet. Kampanjen ”Kjøp 1 betal for 1” skal bidra til å redusere matavfallet. Kiwi er også med i næringslivets satsing på reduksjon av matsvinn, ”ForMat”.

Butikkjeden skiller seg stadig ut ved å tenke 41


EN E NER N U S BY

Setter menneskene høyt

I Kiwi er alle medarbeidere like viktige. – Varene og prisene vi tilbyr i butikk kan alle kopiere, men menneskene kan ikke kopieres, sier administrerende direktør Jan Paul Bjørkøy.

Kiwi har helt siden oppstarten hatt fokus på opplæring, og i 2010 åpnet de Kiwiskolen i egne lokaler. Skolen ligger rett ved siden av servicekontoret. Andre plasseringer ble vurdert da skolen skulle bygges, som for eksempel Gardermoen, men valget falt på Lierstranda. Det har de ikke angret på. – Dette er den beste investeringen vi har gjort. Kiwiskolen bygger kompetanse og trygghet, og sørger for at vi leverer det vi skal. Nærheten til servicekontoret gjør at vi i administrasjonen kan 42

bidra i opplæringen av våre medarbeidere, sier Bjørkøy som selv underviser på Kiwiskolen. Alle kan klatre Kiwi ansetter ca. 2.500 medarbeidere i året. Mange er unge og har Kiwi som sin første arbeidsplass. Butikkjeden legger vekt på korte avstander, uformell kultur og at medarbeiderne har all mulighet til å jobbe seg oppover i systemet. – Vi har en egen karrierestige som bidrar til motiverte medarbeidere som vil opp og fram. Vi

har tro på at intern rekruttering er nøkkelen til suksess, sier administrativ driftssjef Vidar Jensen. – Så lenge du har sunn fornuft, nok vilje og er god på menneskelig behandling kan du komme så langt du vil, sier han. Kiwiskolen kjører kurs for medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen, og har hatt 30.000 kursdøgn (en kursdag per person) siden skolen åpnet i egne lokaler i 2010.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

KIWISKOLEN: Rektor ved Kiwiskolen, Jon Buxrud, underviser et knippe av Kiwis talenter i et av undervisningsrommene på Kiwiskolen.

Fakta Kiwiskolen: • Åpnet på Lierstranda i august 2010 • Består av klasserom, datarom med kassa-apparat, auditorium og et stort oppholdsrom • Kjører kursprogrammer for butikksjefer, assisterende butikk sjefer, traineer, låseansvarlige samt lederutviklingskurs • Har også dagskurs i blant annet HMS, vernearbeid etc.

43


EN E NER N U S BY

NSB satser på Drammen:

Seks tog til Oslo i timen Drammen blir stadig mer sentral og tilgjengelig. Fra og med neste år er det mulig å ta tog fra Drammen til Oslo og Gardermoen hvert tiende minutt. Tekst Per-Jan Brekke

Det er det ambisiøse målet til NSB. I første omgang var det snakk om fem tog i timen fra Drammen til Oslo fra og med desember, men Drammen24 får nå bekreftet at det planlegges ytterligere én avgang i 2015.

i tillegg, vil det altså gå seks tog i timen fra Drammen til hovedflyplassen. Det utvidede tilbudet betyr i praksis at man ikke trenger å tenke på rutetabeller hvis man skal reise mellom Drammen og Oslo.

– Ja, hvis alt går bra, og utfordringene på Høvik stasjon faller på plass, skal det fra og med desember 2015 gå tog hvert tiende minutt fra Drammen til Oslo, sier pressevakt i NSB, Håkon Myhre. De kjappeste togene vil kun bruke 34 minutter på strekningen.

– Dette er en plan vi har arbeidet med siden 2012. Årsaken til at vi nå kan gjennomføre planen, er at vi får flere togsett og mer personell, sier Myhre. Viktig signal

Mer tilgjengelig

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, mener det er et viktig signal at NSB nå utvider tilbudet til og fra Drammen.

Tre av disse togene går videre til Gardermoen, og med tre flytog 44


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Fra og med neste år skal det etter planen gå ett NSBtog hvert tiende minutt mellom Drammen og Oslo.

– Både Drammen og Oslo og Drammen og Gardermoen vil nå henge enda tettere sammen. Vi får en merkbar bedring i togtilbudet. På samme måte som boligers verdi er avhengig av beliggenhet, er steders attraktivitet avhengig av tilgjengelighet. Et forbedret togtilbud gleder oss som bor og arbeider i Drammen. Det vil også ha betydning for dem som vurderer byen og regionen som et fremtidig bosted og etableringssted for nye virksomheter, sier Opdal Hansen. I tillegg skal Jernbaneverket neste år bygge to nye adkomstspor og fem nye lastespor på Drammen havn slik at havna uten problemer kan ta i mot dobbelt så lange godstog. Det betyr at godstrafikken mellom Sunland og Holmen blir mer effektiv slik

at Drammen stasjon tømmes raskere for godstog. Bygger ut på havna

– I dag er det svært problematisk å kjøre tog med mange vogner inn på Holmen fordi det sperrer for bil- og trailertrafikken på havna. Derfor kjøres det tog med bare 8–9 vogner. Med to nye adkomstspor og fem ekstra lastespor, og ikke minst planfri kryssing, kan vi kjøre tog med dobbelt så mange vogner, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Ivar Olsen. – Vi ser på dette tiltaket som en svært ønsket utvikling. Det vil bedre sporkapasiteten og sikre enda mer fleksibel trafikkavvikling på Drammen stasjon, sier pressevakt hos NSB, Håkon Myhre. 45


EN E NER N U S BY

Kollektivt i sentrum Tekst og Foto: Øystein Berntzen

Kollektivselskapet Brakar jobber på spreng for å møte forventningene fra stadig mer urbane passasjerer.

BUSSWAY: Brakar vurderer nå blant annet en ”light-versjon” av bybane, en såkalt busway, der bussen kjører i en egen trasé og dermed ikke hindres av annen trafikk. Busway kan bygges om til bybane senere. TEGNING: MAST-STUDIO

Beboernes forventninger til kollektivtilbudet vokser i takt med befolkningsveksten. Innen 2036 vil det, i følge tall fra SSB, være mellom 82.000 og 103.000 innbyggere i Drammen. – En velutviklet og effektiv kollektivtrafikk er nøkkelen til en bærekraftig byvekst. Det sier utviklingssjef i kollektivselskapet Brakar, Kari Ovesen Haugland. Brakar er ansvarlig for utvikling, samordning og drift av kollektivtrafikken i Buskerud. – Flere kollektivreiser handler om økt 46

frekvens, kortere reisetid og kundetilfredshet. At flere setter fra seg bilen og reiser kollektivt er avgjørende for en by i vekst og for et godt bomiljø. Hver buss erstatter 50 biler. Innen 2023 skal andelen bilreiser ned med 10 prosentpoeng i Buskerudbyen. Det krever politisk vilje og mot, sier Ovesen Haugland.

ker, Øvre Eiker, Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket. Samarbeidet er en storsatsing for å håndtere befolknings- og trafikkvekst i regionen, og har mottatt 280 millioner fra Samferdselsdepartementet. Disse midlene har blitt kalt ”Buskerudbypakke 1”, og er øremerket mer miljøvennlige reiser.

Kollektiv storsatsing

Haugland viser til Buskerudby-samarbeidet som en bærebjelke i dette arbeidet. Buskerudbyen er et samarbeid mellom kommunene Drammen, Lier, Nedre Ei-

For Brakar har det så langt blant annet resultert i økt frekvens på viktige linjer, for eksempel ti minutters frekvens mellom Drammen sentrum og Konnerud,


BÆREKRAFTIG: – En velutviklet og effektiv kollektivtrafikk er nøkkelen til en bærekraftig byvekst. Det sier utviklingssjef i kollektivselskapet Brakar, Kari Ovesen Haugland (t.h.). Her sammen med salgs- og markedssjef Kjersti D. Nordgård.

mot Oslo, bedre informasjon og hyppigere bussavganger. Erfaringer viser at et attraktivt busstilbud er et busstilbud der bussene går så ofte at man ikke behøver å se på rutetabellen, sier hun. Rask billettering er også viktig for effektiv reisetid, og Brakar lanserer både mobilbillett og ny nettbutikk til høsten. Reiseplanleggeren for smarttelefoner kom på plass allerede i 2011. Alle Brakars busser er allerede forberedt på å kjøre på biodrivstoff, og i juli er de første hybridbussene på plass. Drømmer om bybane –– eller busway

elektronisk sanntidsinformasjon for sentrale bylinjer og satsing på prioritering av kollektivtrafikk langs særlig viktige hovedfartsårer. ”Buskerudbypakke 2” skal ta kollektivsatsingen enda videre. -- Mer ”urbane” passasjerer

ser kollektivt er mye mer variert. Mens andelen arbeidsreiser i Drammen er over 40 prosent, er den fort under 30 prosent i flere av nabokommunene. Dette tror vi er en tendens som vil forsterke seg, og at flere i fremtiden vil se på kollektivtransport som et naturlig valg, sier hun.

Salgs- og markedssjef i Brakar, Kjersti D. Nordgård, ser en klar forskjell mellom reisende i Drammen og andre steder i Buskerud: – Det er definitivt en større, og kanskje økende, urbanitet blant Drammens innbyggere. Her har vi en større andel arbeidsreiser, og gruppen som rei-

Å få de arbeidsreisende over på bussen er et av målene til Buskerudby-samarbeidet. – Men det krever mer av oss. De stiller høye krav til standard, effektivitet og frekvens. Det kreves nye betalingsløsninger, samordnede billettløsninger med tog og

Ovesen Haugland er tydelig på hva som er inspirasjonskilden for Brakar. – Vi ser til Ruter for å hente erfaringer. De har lykkes med å få mange flere kunder de siste årene som en følge av målrettet satsing. At bybrua ble stengt for privatbilisme var et veldig viktig skritt for kollektivtrafikken i Drammen. Det er nettopp et eksempel på den politiske handlekraften som trengs, sier hun. Ingen av Brakar-sjefene legger skjul på at de drømmer om bybane. – Bybane gir erfaringsmessig en enorm vekst, særlig blant arbeidsreisende. Vi kaller det skinnefaktoren. En ”light-versjon” av bybane er busway, hvor bussen kjører i en egen trasé og dermed ikke hindres av annen trafikk. Det er flere linjer i regionen hvor dette ville fungert veldig godt. En fordel med busway, er at den kan bygges om til bybane senere, sier Ovesen Haugland. 47


930 er medlem 930 er medlem - meld inn din

930 er medlem er medlem -930 meld inn din

110.000 lesere på nett og papir hver dag

- meld inn din

5 næringsråd -••• meld inn din 511 næringsråd • 5 næringsråd

•• 11 • 11 arrangementer årlig 100 • 100 arrangementer årligårlig • 100 arrangementer Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år

Kontingent kun kr. 1.300,- pr. år • 5 næringsrådMer informasjon fra på www.dnf.no eller ring oss på tlf. 32 26 42 10 Mer informasjon på www.dnf.no • 11 Mer informasjon på www.dnf.no eller ring 3242 2610 42 10 eller ring ossoss på på tlf. tlf. 32 26 • 100 arrangementer årlig

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år Mer informasjon på www.dnf.no eller ring oss på tlf. 32 26 42 10

�������������������������

�����������

Din Din samarbeidspartner samarbeidspar tner innen: i nn e n: Adressering A dresserin g • Plastpakking Plastpa kkin g • Håndarbeide Hå nda rb eid e • Pakking Pak k i ng

TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift.

w w w . o k o n o r. n o

Økonor Elvebyen Nedre Storgate 11, oppg. B, 3015 Drammen elvebyen@okonor.no Tlf: 32 20 62 90

Tlf.: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no

Kontakt oss for annonser og redaksjonelle tips. 48


Tlf.328 70 firmapost@rvange.ow srvange.o

Vi kj Vi ha fasta kun avlø – de

Kon 22 0 Vi ho

Lyst Mer Lyst på på Mer ny arbeidskraft? ny jobb? jobb? arbeidskraft? Kontakt Kontakt oss! oss!

AltAlt som gjelder biler. som gjelder biler. Alt som gjelder biler. OgOg litt til. Alt litt somtil. gjelder biler. Og litt til. Og litt til.

Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. Bilia - din-billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no betjent med eDialog Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. - betjent med eDialog Bilia - din billeverandør Tlf. www.bilia.no 854 25 900 www.bilia.no - betjent meduansett eDialog bilbehov. Tlf. 854 25 25900 900 www.bilia.no - betjent med eDialog Tlf. 854 Tlf. 854 25 900

Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK Tlf. 32 88 87 00 firmapost- @Hønefoss sorvangen.no- Lysaker www.sorvangen.no Drammen www.ect.no

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK

Telefo E-pos www.

Drammen - Hønefoss - Lysaker www.ect.no

NY KOLLEGA? kontakt Manpower Drammen! Vi kjenner det lokale næringslivet godt etter 30 år i Drammen. Vi har kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser både for bistand til fastansettelser og for innleie av personale. For innleie betaler du kun for den tiden medarbeideren er hos deg. Personalansvar, avlønning, feriepenger, forsikringer, OTP og sykepenger – det håndterer vi hos oss! Kontakt oss: 22 01 80 00 – drammen@manpower.no Vi holder til i Nedre Storgate 1a, Drammen

• Bygge - og anleggteknikk • Landskapsarkitektur • Prosjekt og byggeledelse • Oppmåling • Tetthetsmåling Telefon 32 26 44 70 E-post:firmapost@ssas.no www.ssas.no

Besøksadresse: Langesgt. 1, Drammen Postboks 2125, Strømsø 49


Gjesteskribenten på

tredje

Siste

Ole Wiig, daglig og faglig leder, arkitektfirmaet Narud-Stokke-Wiig

side Europamester i byfornyelse Drammen er blitt et arkitektonisk utstillingsvindu for byfornyelse. Før var det et sted man enten lo av eller flyttet ifra, men det er lenge siden… Drammen er blitt kåret til Europas beste på byfornyelse og et sted hvor næringslivet blomstrer. Nøye planlegging og målrettet arbeid har måttet til for å skape dagens Drammen – det unike eksemplet på hvordan man kan redefinere en hel by. Ingen fleiper med Drammen lenger om at en dram i timen er bedre enn en time i Drammen. ”Nå blir flere der i flere dager”, stod det nøkternt og tørt på trykk i Adresseavisen, under overskriften ”Nå stråler Drammen som aldri før”. Selv Aftenposten ga Drammen hovedoppslaget på forsiden med overskriften ”Drømmen Drammen – Elvebyen er blitt en perle”, mens Finansavisen bød på den klareste attest av alle: ”Fra harry til hot!” Prisene har også drysset over Drammen de senere år: Bymiljøprisen ble tildelt Drammen i 2003 og Torget ble kåret til landets beste uterom i 2005. Dagens Næringsliv meldte i 2006 at Drammen er den byen i Norge som har flest gasellebedrifter i forhold til innbyggertallet, og Hagekulturprisen ble tildelt for Bragernes Elvepark i 2007. På engelsk heter at det at ”success breeds success”, og Drammen er beviset på at det også gjelder for byutvikling. Drammen har gjennomgått en forvandling fra et stort veikryss til en suksesshistorie i byutvikling gjennom tidenes mest spektakulære omdømmebygging i stor skala.

50

De store og betydelige endringene skyldes kontinuitet i ambisjoner over tid, og politisk enighet nesten uten unntak. Dette har skapt forutsetningene for det som skjedde i Drammen; gode samarbeidsarenaer mellom kommune og privat. Politisk markering/ opposisjon stakk ikke kjepper i hjulene for helhetstenkningen og de store prosjekter. Det hele begynte for alvor for vel 25 år siden med den nasjonale arkitektkonkurransen om Drammens fremtid: ”Drømmen om Drammen”. Konkurranseprogrammet ba om forslag til en helhetlig og fremtidsrettet plan for hele byen og som resulterte i fire hovedgrep: Ren elv, Elvepark, en byakse på tvers av elveløpet og Veipakke Drammen. Det har vært spennende å følge utviklingen siden vi vant arkitektkonkurransen i 1988, og hvor alle hovedgrepene nå er gjennomført. Hovedveien gikk tidligere rett gjennom byen, men føres i dag i tunnel gjennom Bragernesåsen. Det ble bevilget fire milliarder til nytt veisystem. Det ble fremskaffet midler til etterbruk i sentrum og veier ble gjort om til gater. Den tidligere forurensede elven er blitt så ren at du kan nå bade i den, og nye og vakre parker møter deg på Holmen og langs elvebreddene på begge sider.

Før i tiden flyttet menneskene til der arbeidsplassene var. I vår tid flytter arbeidsplassene til der menneskene ønsker å bo. Drammen har fortsatt potensialet til å utvikles ytterligere til en by mennesker ønsker å bo i. Gjennom det kommer god vekst.

Først 10 år senere, i 1998, ble viktige delkonkurranser for bydeler og bygninger igangsatt. Den første var foredlingen av byaksen fra Bragernes kirke, over Drammenselven og ned til Marienlyst-området. Byaksen er dyrket og foreslås nå videreutviklet. Byaksen ble etterfulgt i 2001 av den første viktige offentlige bygningen; Drammensbadet på Marienlyst, som for lengst er blitt realisert. Grepet med å utvikle nye friområder langs elven utløste potensialet for transformasjon/utvikling/fortetting i det eksisterende bybåndet.

Drammens politikere har hatt fokus på hva Drammen kan by på av urban livsstil i en liten, tett og komplett by, med aktivt kulturliv, handelsliv, undervisningstilbud, nærhet til marka, nærhet til Oslo – kort sagt: småbyens sjarm og storbyens tilbud; identitet og tilhørighet.

Drammen skal fortsette å vokse gjennom en urban foredling. Det betyr fortetting og transformasjon. Fortetting vil endre det fysiske miljøet. Byens befolkning må også utvikle sitt syn på byen og endringene som må komme, ikke minst gjennom Drammen bys muligheter for gode sentrumsnære boligprosjekter.

Drammen er en 25 års sammenhengende suksesshistorie og hvor omtalene om ”Harrybyen”, ”Kloakkelven”, ”I Oslos skygge” og ”Norges største veikryss” er blitt gjort til skamme. Kloke og investeringsvillige politikere, dyktige byplanleggere og en gryende patriotisme i befolkningen har ledet frem til denne sammenhengende suksesshistorien.

La oss håpe at Drammens ubestridte suksess, med Norgeshistoriens største og viktigste forvandling i vår tid, fortsetter i mange år fremover.


tastetrykket 480 60 773

god sommer! Olje og Energi Senteret AS er din lokale oljeforhandler i Drammensområdet. Vi leverer alt innen smøreoljer, drivstoff og fyringsprodukter. Les mer om oss på www.ooes.no

Har du spørsmål om biofyringsolje? Kontakt oss på 02496!

3300 Hokksund - Tlf. 02496 - post@ooes.no - www.ooes.no


© 2014 Ernst & Young AS. All Rights Reserved. Foto: Flickr, Helen Simonsson

Vi er der du er i dag. Vi er der du vil være i morgen. Her i drammensregionen er vi klare til å brette opp ermene for deg og vårt lokale næringsliv. Vi kan revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning og bistår gjerne din bedrift i å realisere sitt potensial. EY Buskerud har i dag 75 ansatte fordelt på kontorer i Drammen, Kongsberg, Vikersund, Hønefoss og Gol. Kontakt oss på telefon 32 83 88 90 for en uforpliktende samtale! www.ey.no

Profile for Oktan

Drammen24 juni 2014  

Drammen24 juni 2014  

Advertisement