__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

- kvalitet for generasjoner


Kvalitet for generasjoner Takk for at du har bestemt deg for å vurdere HIBA Hus når du nå planlegger ditt nye hjem.

Vi har levert hus- og hytter over hele landet siden slutten av 1960-tallet. Vi har lang og solid erfaring som boligleverandør. Vi håper og tror at det vi her presenterer for deg, vil gi deg inspirasjon og idéer som du kan ta med deg videre i prosessen. Et hus skal leve lenge. Det huset du nå planlegger å bygge, blir sannsynligvis et hjem for flere generasjoner. Det er viktig å nyte planleggingsfasen og tenke grundig gjennom hvordan ditt nye hjem skal bli. La alle gode tanker og idéer komme frem. Vi vil hjelpe deg med bearbeiding av huset slik at det passer på tomten, slik at solen treffer der den skal på de ulike tidene av dagen og slik at inngangspartiet og hagen blir akkurat slik du drømmer om. Planløsningen skal passe til deg og din familie, slik dere ønsker å leve og bo. Kanskje ønsker du at huset skal ha utleiedel? Kanskje slik at utleiedelen senere enkelt kan innlemmes i boligen og bli ekstra plass for husets tenåringer eller gjester? Det er mange valg som skal tas underveis. Materialvalg, interiørdetaljer, kjøkken, bad, oppvarming og energitiltak – du begynner med blanke ark og har mange muligheter. Våre dyktige huskonsulenter hjelper deg gjennom hele prosessen, både planleggingsfasen og byggefasen. Alltid med vårt kvalitetsstempel i fokus. Kvalitet for generasjoner.

3


MODERNE Moderne hus kjennetegnes av stramme linjer, store vindusflater og enkle detaljer. Innvendig er det lagt vekt på funksjonelle planløsninger med mye lys og luft.

Side 12-13

4

Agat-Lux BRA 158 m2

Side 14-17

Alabast BRA 187 m2

Side 18-19

Almandin BRA 220 m2

Side 20-21

Axinitt BRA 288 m2

Side 22-23

Bauxitt BRA 196 m2

Side 24-25

Citrin-Lux BRA 195 m2

Side 26-27

Gabbro BRA 207 m2

Side 28-29

Korund BRA 211 m2

Side 30-31

Obsidian BRA 202 m2

Side 32-35

Onyx-Lux BRA 130 m2

Side 36-37

Opal-Lux BRA 191 m2

Side 38-41


Sinkitt-Lux BRA 185 m2

Side 42-43

Tefra-F BRA 171 m2

Thulitt-Lux BRA 125m2

Side 48-49

Topas-Lux BRA 192 m2

Vesuvian BRA 188 m2

Side 56-59

Vivianitt BRA 186 m2

Side 44-45

Side 50-51

Tefra-S BRA 171 m2

Side 46-47

Travertin-Lux BRA 159 m2

Side 52-55

Side 60-63

5


HERSK APELIG Herskapelige hus er inspirert av det klassiske og storslåtte. Husene er ofte symmetriske med flotte fasadedetaljer og gjerne kraftige profilerte søyler.

Side 66-67

Onyx-1 BRA 130 m2

Side 74-75

Diamant BRA 253 m2

Side 68-71

Granitt BRA 150 m2

Side 72-73

Onyx-2 BRA 130 m2

Side 76-79

Rav BRA 243 m2

Side 80-81

REDAK S JONELT Skreddersøm

8

Bolig med utleiedel

8

Hvordan lese plantegninger Sinkitt BRA 185 m2

Side 82-85

Sinkitt-B BRA 185 m2

Side 86-87

10

Ord og uttrykk

11

Kjøkkenet er husets hjerte

64

En grønn oase

92

Ditt hjem - dine valg

108

Byggeprosessen 122 Enklere enn du tror

124

Det tas forbehold om trykkfeil.

Sinober BRA 224 m2

Side 88-89

Topas BRA 185 m2

90-91

Alle 3D-illustrasjoner og foto er kun ment som illustrasjoner og vil kunne avvike fra standardleveranse. For spesifisering av leveranse se leveransebeskrivelse.

6


NOSTALGI Nostalgiske hus har et romantisk uttrykk med detaljrike fasader. Husene er bygget etter langvarige norske byggetradisjoner, og er inspirert av sveitser- og dragestilen.

Side 94-95

Marmor BRA 197 m2

Ametyst BRA 154 m2

Side 100-103

Side 96-97

Opal BRA 189 m2

Side 104-105

Agat BRA 158 m2

Sinkitt BRA 185 m2

Granitt BRA 150 m2

Side 98-99

Sinkitt BRA 185 m2

Side 106-107

Side 112-113

Granitt BRA 145 m2

Side 114-115

Side 118-119

Thulitt BRA 125 m2

Side 120-121

TR ADIS JON Inspirert av norsk byggetradisjon. Kjennetegn er saltak, tradisjonell bordkledning, enkle fasadeuttrykk med symmetrisk vindu- og dørplassering.

Side 110-111

Opal BRA 189 m2

Side 116-117

7


En utleiedel kan oppfylle boligdrømmen Skreddersøm Dine ønsker og behov er vårt utgangspunkt når vi sammen skal skape ditt drømmehjem.

Når du skal bygge nytt hus, kan det å legge til rette for utleie i en del av boligen være en god investering.

Det er ikke bare en smart investering for fremtiden, men en utleiedel kan faktisk oppfylle husdrømmen din. Utleiedelen gir deg ekstra skattefri inntekt hver måned. Bankene legger som regel leieinntektene til grunn sammen med annen inntekt når de beregner hvor mye du kan låne, og for enkelte kan leieinntekten

På bakgrunn av samtaler med deg og vurdering av tomten er vår oppgave å hjelpe deg med å skape et unikt hjem tilpasset sted, mennesker, økonomi og regelverk. Sammen med huskonsulenten avgjør du om våre dyktige arkitekter skal ta utgangspunkt i et av husene fra katalogen eller tegne noe helt

i seg selv være avgjørende for om man får lånefinansiering. Samtidig vil utleiedelen øke verdien på huset ditt for salg i fremtiden. Vi tilpasser utleiedelen Alle våre hus kan tilpasses med utleiedel. Våre arkitekter tegner huset slik at utleiedelen ikke blir til hinder for at du som huseier

nytt og unikt basert på dine innspill.

kan bruke eiendommen slik du ønsker. Det er viktig å tenke på

Når du velger skreddersøm, starter vi med

uteområde og parkering, og sørge for at man skaper en løsning

dine tanker og idéer og sammen finner vi best mulige løsninger for deg og din familie. Våre dyktige huskonsulenter hjelper deg med å identifisere hvilke behov den nye boligen skal tilfredsstille. Det handler om å skape god arkitektur, god funksjon og et godt hjem for deg og dine kjære.

utleiedelens plassering i huset, hvor man plasserer inngangsparti, der boligen fungerer godt med to separate enheter. Kommunens reguleringsplan og størrelsen på tomten din er med på å bestemme hvilke muligheter du har for å lage utleiedel i din nye bolig. Våre dyktige huskonsulenter vet hvilke krav som stilles. Du kan stole på oss, vi er dine rådgivere og vi sjekker hva som er mulig å få til på din tomt. I tillegg er det lurt å undersøke hvilke leiepriser som er vanlig i ditt område. En hybel passer godt hvis studenter er din målgruppe, mens en leilighet kan være mer lønnsomt hvis du ønsker å leie ut til familier eller få til en leieavtale med firmaer.

Har du allerede tegnet skisser

8

av drømmehuset?

Regneeksempel for bolig med utleiedel

Din HIBA forhandler hjelper deg videre

For å synliggjøre effekten av utleiedel har vi her satt opp et

- ta kontakt i dag.

regnestykke for å vise at skattefri leieinntekt kan dekke store


Regneeksempel for bolig med utleiedel:

deler av boliglånsutgiftene. Å bygge en ekstra boenhet medfører økte byggekostnader, men selv med høyere lån og renteøkning, vil det fremdeles være gunstig for økonomien deres.

Byggekostnad

5 000 000

Egenkapital

1 000 000

Slik er skattereglene

Lånebehov

4 000 000

Du kan leie ut inntil 50% av boligens areal skattefritt. Dette

Lånekostnad pr. mnd*

18 000

Inntekter fra utleiedel

8 500

Utleien er også skattefri hvis hele eller en større del av boligen

Netto boliglånsutgifter pr. mnd.

9.500

leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

forutsetter dog at verdien av utleiedelen i huset er mindre enn verdien av ditt eget boareal.

Hvis du har en skattbar utleieenhet, må du skatte 25 prosent

* Nedbetalingstid 25 år, rente 2,5 %.

av leieinntektene. (Gjelder pr. januar 2020, Skatteetaten, Skatteloven) Tekniske krav En selvstendig boenhet må ha egen inngang, kjøkken, ett eller flere oppholdsrom/soverom, sanitærrom og nødvendige birom/ tilleggsrom. Byggteknisk forskrift (TEK) krever også at hver

!

bruksenhet (boenhet) skal utgjøre egen branncelle. Det stilles også krav til lydisolasjon mellom de enkelte boenhetene.

Visste du at alle husmodeller med én etasje

I motsetning til en selvstendig boenhet er hybel eller praktikantdel

kan leveres med ekstra underetasje?

en del av den primære boenheten, og deler som regel inngang

Kontakt din HIBA Forhandler for mer informasjon.

(SINTEF Byggforsk).

En utleieleilighet regnes som en selvstendig boenhet og skal ha alle nødvendige fasiliteter, som for eksempel eget bad.

Alle HIBA Hus kan tilpasses med utleiedel. Illustrasjon: Vesuvian.

9


Hvordan lese en plantegning?

1. Takutstikk 2. Søyle 3. Ytterdør 4. Vindu 5. Terrassedør

Det ligger alltid mye omtanke og grundige vurderinger bak både planløsning og detaljene i et HIBA Hus.

6. Innerdør 7. Snusirkel rullestol 8. Skråtak 9. Trapp - Pil angir retning opp

For hver hustype i denne katalogen viser vi et forslag til

10. Våtrom

planløsning. Løsningene som blir presentert kan naturligvis

11. Badekar

tilpasses til dine ønsker og behov. Alle husene kan også leveres

12. Dusj

speilvendt hvis utsikts og tomteforhold gjør at det passer bedre.

13. Pipe/ildsted

For å gjøre det enklere å lese plantegningene finner du her

14. Vaskemaskin/Tørketrommel

forklaring på de ulike symbolene du finner på plantegningene:

15. VVB 16. Ventilasjon 17. Kjøleskap 18. Garderobeskap 19. Mulighet for skyvedørsgarderobe

   

2

1

3 16  10   

7

14 

  

19

  

17    

 

 

13

 

   12  

18

11

 

 

9  

6    

  

5  

 

10

 

 

 

 

8 



 

 

 

 



15      





4


Arealbegrep Det brukes i byggesaker noen sentrale arealbegrep som du vil finne igjen i denne katalogen. Her er en kort forklaring på de mest sentrale begrepene. BYA: Bebygd areal

BRA: Bruksareal

Bod

Terrasse

P-ROM: Primære rom

Bod

Bod

Terrasse

S-ROM: Sekundære rom

Terrasse

Bod

Terrasse

BYA:

Bebygd areal er arealet bygningen opptar av terrenget, i mange tilfeller forklart som "husets fotavtrykk".

Dette inkluderer også bod, carport, åpent overbygd areal og balkonger ihht. gjeldende TEK.

BRA:

Bruksareal er summen av arealet innenfor ytterveggene. Inkludert plass som opptas av interne vegger.

P-ROM: Samlet areal av primære rom. Dette er rom til boligformål, som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad,

gang, walk-in og trapp.

S-ROM: Samlet areal av sekundære rom. Dette er boder, teknisk rom, garasje, carport o.l.

Ord og uttrykk Reguleringsplan Hvis tomta er innenfor et regulert område gjelder reguleringsbestemmelser for tomta. Reguleringsplanen og bestemmelsene setter rammebetingelsene for hvordan du kan utnytte eiendommen din. Bestemmelsene regulerer vanligvis hvor stor bolig du kan bygge i forhold til tomtens størrelse (U-grad). Det mest vanlige er å definere utnyttelsesgrad ut fra prosent bebygd areal (% BYA). Reguleringsbestemmelsene kan også regulere antall etasjer, takvinkel, vilkår for uteoppholdsareal, renovasjon og utleiedel mv. Byggteknisk forskrift (TEK) Til Plan- og bygningsloven tilhører flere forskrifter. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) forteller om det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. Tilgjengelighet og Universell utforming TEK stiller krav til tilgjengelighet for å sikre at det ikke legges hindringer i veien for bevegelseshemmede i nye boliger. Tilgengelighetskravet gjelder for alle boligbygninger som har krav til heis, og alle boliger som har alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Universell utforming er mer omfattende og setter krav til tilpasning til alle mennesker, og alle typer funksjonshemming. Dette gjelder bygninger for publikum, og bygninger med arbeidsplasser.

11


Moderne Moderne hus kjennetegnes av stramme linjer, store vindusflater og enkle detaljer. Innvendig er det lagt vekt pü funksjonelle planløsninger med mye lys og luft.

12


Fasade Stramme former og reine linjer. Kontrastelementer, knappe detaljer og store vindusflater.

Interiør Bruk stein, betong, glass og metall og skap atmosfære med myke farger og tekstiler.

Detalj Åpne rom og sømløs overgang mellom interiør og eksteriør. Slipp naturen inn og la stuen flyte ut i uterommet.

Moderne 13


Agat-Lux

- bygget rundt husets hjerte


Vil du vite mer om Agat-Lux? Skann koden med din mobiltelefon.

15


Agat-Lux - bygget rundt husets hjerte AGAT-LUX er et tidløst hus hvor en tradisjonell form kombineres med moderne detaljer, og et minimalistisk uttrykk. Huset har rene linjer, store vindusflater, knappe detaljer og et klassisk saltak med moderne platetekking. Det karakteristiske frembygget med kontrastfarge skaper et innbydende, overbygget inngangsparti.

BYA:

93,8 m2

BRA:

158,0 m2

P-rom:

146,6 m2

L x B:

12 m x 8,4 m

Soverom: 5 Kjøkkenet har skråtak med ca 3,70 m takhøyde og stort vindusparti i front. Dette er virkelig husets hjerte, hvor hele familien kan samles for felles hygge.

16

Bad/WC: 2




 

 

 

    

1. etasje.

 

  

 

  





     

 

2. etasje.

 



    





 

Agat-Lux





 













Moderne 17


Alabast - tidløs enkelhet ALABAST kombinerer estetikk og praktisk funksjon. Den flotte omrammingen gir huset sitt særpreg. Store vindusflater gir mye naturlig lys og slipper naturen inn. Glassrekkverkene gir en spennende kontrast til trekledningen. Taket over den integrerte garasje gir en stor uteplass.

BYA:

125,9 m2

BRA:

186,9 m2

P-rom:

149,4 m2

L x B:

16,2 m x 7,5 m

Soverom: 4 Her får du en gjennomtenkt og innholdsrik planløsning med vekt på store, åpne rom og ulike møbleringsmuligheter. Kjøkkenøyen blir kanskje familiens naturlige samlingspunkt, perfekt for sosialt samvær.

18

Bad/WC: 2


 

 

 



 



 

1. etasje.

  

 

 

 

 

 



 

 



 



 





 

2. etasje.

 

 

 

  

 

Alabast

 

 



 



 

Moderne

 

 

 

19 




Almandin - eleganse i moderne form ALMANDIN er et elegant hus med forsegjorte detaljer. Huset har et lekkert visuelt ytre med sterk horisontal linjeføring. De store vindusflatene inn mot hall og trapperom danner et innbydende inngangsparti. Store vindusflater og utgang til terrassen gjør det enkelt å omfavne naturen og den utsikten man har. Kjøkkenøyen deler naturlig stue og kjøkken i ulike soner. Underetasjen er perfekt for barn og unge som ønsker seg litt tid alene eller sammen med venner.

20

BYA:

161,4 m2

BRA:

220,2 m2

P-rom:

186,7 m2

L x B:

18 m x 8,7 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


 



 

  

 

 



 

 

  

1. etasje.



 

 

 



 

 



 

 



  

 











 

 

 



2. etasje.







 

  

 

Almandin

 



  

 

 

 



 

 

 

 





Moderne

 

21 


Axinitt - markant særegenhet AXINITT har et kraftfullt uttrykk. Hovedplanet hviler på de to støttene som utgjør underetasjen. Inspirert av funksjonalismen fremstår huset med tydelig form og fokus på funksjon. På den store takterrassen kan sol og utsikt nytes helt usjenert. Den romslige spisestuedelen skaper en naturlig forlengelse av kjøkkenet. Det sentralt plasserte ildstedet gjør dette synlig fra både spisestue og hovedstue. Huset er tilpasset den moderne familie, med alle hovedfunksjoner i hovedetasjen og toppetasjen for den yngre generasjonen.

22

BYA:

132,7 m2

BRA:

288,4 m2

P-rom:

216,0 m2

L x B:

15,6 m x 8,4 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2






 





 

 

 



1. etasje.

 



 

 







 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 





 

 



 

 

2. etasje.

 



 

 



    

3. etasje.

   

 



 

 

 

  

 

 

 



















 

 

Moderne



 

Axinitt

  

 





 

     



 







23


Bauxitt - karakteristisk særegenhet BAUXITT har et karakteristisk uttrykk med en stram hovedform. Utgangspunktet er en enkel, rektangulær bygningskropp over to etasjer. På tvers gjennom bygget skjærer «boksen», som i den ene enden danner et overbygd inngangsparti, og derfra skrår oppover og ender i en stor glassvegg i front av huset.

BYA:

138,4 m2

BRA:

195,7 m2

P-rom:

172,5 m2

L x B:

16,8 m x 9,6 m

Soverom: 4 Innvendig er det lagt vekt på store oppholdsrom og praktiske løsninger. Med alle primærfunksjoner på inngangsplan oppfyller huset krav til tilgjengelig boenhet, og er et hus som kan følge familien i lang tid.

24

Bad/WC: 2




 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 







 

 





 

 

 



   



  

Bauxitt

 

2. etasje.

 





 

   

1. etasje.

 

 

 



Moderne 25


Citrin-Lux - klassiker med moderne preg CITRIN-LUX er en stilsikker klassiker med en moderne vri på det tradisjonelle saltaket. Smale, stående trepanel, knappe detaljer og store vindusflater gir huset et moderne utseende med særpreg. I den generøse hallen er det åpen himling opp til store takvinduer som slipper lyset inn. Stue og kjøkken har en praktisk planløsning i vinkelform, som gjør at de ulike sonene får en naturlig avgrensning, samtidig som man kan være sosial med gjester.

26

BYA:

112,0 m2

BRA:

194,6 m2

P-rom:

184,9 m2

L x B:

12 m x 10,2 m

Soverom: 3 Bad/WC: 2






 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

1. etasje.

 

    



 

  



 

 

 

 

 

     

 

2. etasje.









 

 









 

 

 

 

 





 









Citrin-Lux





 







 



 

Moderne 27


Gabbro - form følger funksjon GABBRO er en moderne designbolig hvor formen følger funksjonen i typisk funkisånd. Huset er oppbygget rundt en hovedfløy med hele 3,3 meter takhøyde, og to sidefløyer. De store panoramavinduene på hjørnene slipper sol og lys inn i stuen. Huset har et naturlig skille mellom de voksnes og barnas soner. Alle primærfunksjoner er på inngangsplan og gjør dette til et hus som kan følge familien i lang tid.

28

BYA:

151,7 m2

BRA:

207,0 m2

P-rom:

202,0 m2

L x B:

18,6 m x 10,8 m

Soverom: 3 Bad/WC: 3




 

  

1. etasje.  

       

 

     

 

   

  



 

 

 

 

 

  





 

  

    

 

 

  

 

 

  

2. etasje.

 

 

  

 



 

 



 















Gabbro

 



    

 



 Moderne 29


Korund - historiske linjer Med skarpe og rene linjer er KORUND tydelig i form og uttrykk. Arkitekturen er forankret i det tradisjonelle, men er samtidig nytenkende og moderne. Hovedformen brytes av spennende inntrekk, både ved inngangspartiet og i fronten. Fra stuen kan man gå direkte ut til en romslig overbygget altan med glassrekkverk.

BYA:

134,7 m2

BRA:

206,7 m2

P-rom:

200,4 m2

L x B:

16,8 m x 7,8 m

Soverom: 5 Boligens hovedplan er i øverste etasje. Mønt himling i full høyde og vindusflater over hele gavlveggen gir godt med lys og luft, samt flott utsikt.

30

Bad/WC: 2


   

 

 

 



 

 

 



 

 





1. etasje.



 

 

 







 



 

 

 



 

    

 

 

  





Korund



Moderne



  



2. etasje.





 

 

 

 

31


Obsidian

- stilren harmoni

32


Vil du vite mer om Obsidian? Skann koden med din mobiltelefon.

33


Obsidian - stilren harmoni OBSIDIAN er et hus med en enkel form som kler det meste, og med løsninger som kan passe til de fleste. Et originalt hus med et moderne uttrykk med store vindusflater og rene linjer som gir mange muligheter. Innvendig er det lagt vekt på store oppholdsrom og praktiske løsninger. Med alle primærfunksjoner på inngangsplan oppfyller huset krav til tilgjengelig boenhet, og er et hus som kan følge familien i lang tid.

34

BYA:

132,9 m2

BRA:

201,7 m2

P-rom:

192,5 m2

L x B:

15 m x 10,5 m

Soverom: 5 Bad/WC: 2


 



  

 

1. etasje.

  

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 



 



 

 



 

    



 

 

 



 

 





2. etasje.

 

 

  



Obsidian







 

 



Moderne 35


Onyx-Lux - praktisk minimalisme ONYX-1 er et praktisk hus hvor areleffektiv planløsning kombineres med et moderne og minimalistisk ytre. Stramme linjer, store vinduer og ulik materialbruk på fasaden fremhever husets form. Huset har en praktisk todelt planløsning som skiller mellom en privat og en sosial fløy. Store vinduer gir godt lys i hele boligen. Det er enkel adkomst til terrassen fra både stue og soverom, og den overbygde plassen skaper en lun del som skjermer godt mot vær og vind.

36

BYA:

159,9 m2

BRA:

130,0 m2

P-rom:

116,5 m2

L x B:

15 m x 13,8 m

Soverom: 3 Bad/WC: 2


 

 

 

  

 

 

  

   

 

  

 

   







 

I den romslige stuen trekkes man mot lyset    som flommer inn gjennom store glassflater.  Skyvedør leder til lun uteplass med overbygg.   



Onyx-Lux







 





 

  







Moderne 37


Opal-Lux

- klassisk moderne

38


Vil du vite mer om Opal-Lux? Skann koden med din mobiltelefon.

39


Opal-Lux - klassisk moderne OPAL-LUX er et innholdsrikt hus som kombinerer smarte løsninger og god estetikk. Huset har saltak og en tradisjonell rektangulær bygningskropp med midtark, kombinert med moderne detaljer og store vindusflater. Gjennomtenkt planløsning med alle primærfunksjoner på inngangsplan som passer godt til den moderne familie. Husets 2. etasje er perfekt for barn og unge som ønsker seg litt tid alene eller sammen med venner.

40

BYA:

133,4 m2

BRA:

191,0 m2

P-rom:

181,6 m2

L x B:

13,8 m x 10,8 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


    

 

 



 

 

 

  

 



 

1. etasje.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. etasje.   

  







  

 



     

 

 

 

Opal-Lux

  



 



 



Moderne 41


Sinkitt-Lux - modernitet med stramme linjer SINKITT er en allsidig bolig med et moderne design. Huset har en symmetrisk form og fasade, og en innholdsrik planløsning hvor det er lagt vekt på gode sosiale rom for familien. Huset er som skapt for praktisk hverdagsliv, hvor funksjonalitet står i fokus. Det er et naturlig skille mellom sosiale og private soner med stue og kjøkken på hovedplan, mens soveromsfløyen er plassert i 2. etasje. Varianter av SINKITT fås i alle våre 4 stilarter, og har gode muligheter for tilpasning.

42

BYA:

124,9 m2

BRA:

185,0 m2

P-rom:

181,3 m2

L x B:

12 m x 12,3 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


1. etasje

 

 

   

    



 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 

 

 

 

 



      

           

 

 





 

 



 



  

  



 

2. etasje



   

Soveromsfløyen er plassert i husets 2. etasje.  Her finner man også den praktiske loftstuen - et godt sosialt rom for familie og venner.

    





Sinkitt-Lux

 

Moderne 43


Tefra-F - fleksibel minimalisme TEFRA-F er et kompakt og innholdsrikt hus med smarte løsninger som gir mye for pengene. Smale, stående trepanel, knappe detaljer og store vindusflater gir huset et moderne utseende med minimalistisk preg. Huset kan bygges enten som enebolig eller kjedet i rekke med mellomliggende carport. Planløsningen har et naturlig skille mellom de voksnes og barnas private soner. Alle primærfunksjoner ligger på inngangsplan, som gjør at huset kan følge familien i lang tid.

44

BYA:

112,5 m2

BRA:

171,2 m2

P-rom:

136,4 m2

L x B:

12 m x 10,8 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


1. etasje

 

 

  

2. etasje

     

 

 

 



   



 

 



 



 

 

 



 

 





 

  





   

  

 

   

 

 

    

  



 



 

 







og kan følge familien i lang tid.

 

    

Tefra-F



        Med alle primærfunksjoner på inngangsplan     oppfyller huset krav til tilgjengelig boenhet,          



Moderne 45


Tefra-S - kompakt og fleksibel TEFRA-S er et kompakt og innholdsrikt hus med smarte løsninger som gir mye for pengene. Moderne detaljer og store vindusflater kombinert med tradisjonell form og saltak gir huset et moderne utseende med elementer av det tradisjonelle. Huset kan bygges enten som enebolig eller kjedet i rekke med mellomliggende carport. Planløsningen har et naturlig skille mellom de voksne og barnas private soner. Alle primærfunksjoner ligger på inngangsplan, som gjør at huset kan følge familien i lang tid.

46

BYA:

112,5 m2

BRA:

171,2 m2

P-rom:

136,4 m2

L x B:

12 m x 10,8 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


1. etasje

 

  

 

2. etasje

 

    

 

 



 

   

 

 

 

 







  

  



 

 

 

  



  



 





 

 

 

 

 

 

 

 



 







 

 

   

 

 

   

 







venner fra tidlig morgen til sene kvelden.

 

    

Tefra-S



          Fra loftstuen er det utgang til stor takterrasse.    Her kan man nyte kvalitetstid med familie og           



Moderne 47


Thulitt-Lux - lettstelt funksjonalitet THULITT-LUX er et kompakt hus med et moderne design. Arealeffektiv planløsning med alt på ett plan gjør huset meget bruksvennlig. Vinkelformen skaper en lun og fin uteplass mot hagen. Den integrerte garasjen gir et hyggelig inngangsparti hvor ytterdøren er trukket inn i fasaden slik at den står godt skjermet for vær og vind. Huset kan enkelt tilpasses med flere plan, utviding og endret planløsning. Alt i alt et kompakt hus med mange muligheter for tilpassing.

48

BYA:

142,0 m2

BRA:

125,3 m2

P-rom:

101,6 m2

L x B:

13,2 m x 15 m

Soverom: 2 Bad/WC: 2


  

  

 

 

 

   

 

 

  



       

 









 





Store vinduer og skyvedør mot markterrassen  på fremsiden av huset slipper inn godt med lys,  og opphever skillet mellom ute og inne. 

Thulitt-Lux







Moderne 49


Topas-Lux - funkis på ett plan TOPAS-LUX er et praktisk og funksjonelt hus på ett plan med et moderne uttrykk. Stramme linjer og ulik materialbruk på fasaden fremhever husets form. Den karakteristiske rammen i front skaper et godt overbygget uterom. Huset er skapt rundt en sosial fløy og en privat fløy - perfekt for familien og gjester. Sportsboden ved inngangspartiet er perfekt for den aktive familien når sykler, ski, akebrett og diverse utstyr enkelt skal lagres.

50

BYA:

235,7 m2

BRA:

191,6 m2

P-rom: L x B:

180,8 m2 18 m x 17,4 m

Soverom: 3 Bad/WC: 3




 



 

   

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 







  

 

  





 



 

 

   



I husets private fløy finner man blant annet     mastersoverommet, med eget bad og romslig  walk-in garderobe på hele 4,1 m2.





Topas-Lux



 



Moderne 51


Travertin

- tidsriktig funksjonalisme

52


Vil du vite mer om Travertin? Skann koden med din mobiltelefon.

53


Travertin - tidsriktig funksjonalisme TRAVERTIN er en moderne enebolig på ett plan med stor takterrasse over praktisk carport. Formen lokker frem følelsen av solid norsk byggeskikk, samtidig som huset byr på moderne former og funksjonelle løsninger. Åpen himling i stue med store vinduer fra gulv til tak er lunt pakket inn av et solid takoverbygg. Store skyvedører mot markterrassen på fremsiden av huset slipper inn godt med lys og opphever skillet mellom ute og inne.

54

BYA:

194,2 m2

BRA:

158,8 m2

P-rom: L x B:

115,7 m2 18,6 m x 14,4 m

Soverom: 3 Bad/WC: 2


1. etasje

2. etasje

   

   

   

   

 

 

   

 

   

  

    

 

   

     

   

    



   

   

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Travertin

Store skyvedører mot markterrassen på fremsiden av huset slipper inn godt med lys og opphever skillet mellom ute og inne.

Moderne 55


Vesuvian

- funkisinspirert modernisme

56


Vil du vite mer om Vesuvian? Skann koden med din mobiltelefon.

57


Vesuvian - funkisinspirert modernisme VESUVIAN har et spennende og moderne uttrykk med detaljrik fasade bygget opp av flere moduler. Kombinasjonen av liggende og stående kledning og varierende vindusformer gir fasaden spennede brytninger. Planløsningen er basert på funksjonalismens prinsipper om enkelhet og åpne løsninger. Kjøkken og stue har helt åpen løsning – på over 50 m2 - med god plass til den store kjøkkenøyen.

58

BYA:

133,8 m2

BRA:

188,4 m2

P-rom: L x B:

177,7 m2 13,8 m x 10,8 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


1. etasje

2. etasje

 

 

 

 

 

   





 

 



 

 

   











 





 

 

 





 



    

 



 



 

 

 

  



 



Vesuvian

 Kjøkken og stue har helt åpen løsning,    med stor kjøkkenøy som en fin og praktisk  romdeler og hjemmets naturlige samlingspunkt.

    

Moderne 59




Vivianitt

- arealeffektiv nytenkning

60


Vil du vite mer om Vivianitt? Skann koden med din mobiltelefon.

61


Vivianitt - arealeffektiv nytenkning VIVIANITT er en moderne og arealeffektiv bolig. Store vindusflater og pulttak gir huset et moderne uttrykk. Vinduene er brukt for å skape spennende lysinnslipp – og gir samtidig huset unik karakter. Kjøkkenet har nesten 4 meter takhøyde og får mye lys både fra de store vinduene i front og vindusrekken langs taket. Den åpne planløsningen gir mange muligheter for møblering i ulike soner.

62

BYA:

134,9 m2

BRA:

185,9 m2

P-rom:

152,4 m2

L x B:

19,2 m x 7,8 m

Soverom: 3 Bad/WC: 2


2. etasje

 

 

 

  





  

  

 

        

  

 

 





  



   

  

 

 



 

 

Vivianitt



1. etasje

 

 

 

 

 







 





    



Moderne





 

 

63


Kjøkkenet er husets hjerte

Et unikt kjøkken som varer Alle har sin egen smak. Enten du liker det landlig, moderne, klassisk eller minimalistisk, fins det et mylder av kjøkkenløsninger som kan skreddersys ditt hjem. Uansett hvilken stil du foretrekker, er det viktig å velge et kjøkken som er bygget med kvalitetsmaterialer, utsøkt design og eksepsjonelt håndverk.

Det finnes et godt utvalg av kjøkkenskap og dører, i tillegg til stor variasjon av tilbehør og materialer. Det er derfor mulig å blande, variere og tilpasse slik at du får et kjøkken som passer til akkurat dine krav og drømmer.

Slik får du et unikt kjøkken - skapt for å vare i generasjoner. Kjøkkenkjærlighet Familietid, morgenstund, samvær, middag, lekser, spillkveld - eller en koselig samtale? Uansett hva vi liker å gjøre, gjør vi det ofte på kjøkkenet. Denne delen av hjemmet er blitt mye mer enn kun en arena for matlaging. De siste årene har kjøkkenet og den tradisjonelle stuen for lengst vokst sammen til åpne romløsninger fylt av lys og luft. Her kan man samles rundt bordet i et lunt og varmt hjørne, og dele dagens små og store opplevelser. Hjelpe barna med lekser mens man lager middag. Eller nyte dagens første kaffekopp mens morgensolen titter frem. Det er det som er ekte kjøkkenkjærlighet. Gode tips: Velg løsninger som lar deg kombinere kjøkkensysler med sosialt samvær. Her kan en kjøkkenøy være en god løsning. Den gir deg mulighet til lage mat uten å vende ryggen til det som skjer.

Marbodal Lindö Lingrön Marbodal Ekerö Svartbetsad Marbodal Fagerö Tall Grön → FOTO: MARBODAL

64


Ting å tenke på Marbodal Arkitekt Plus Frost FOTO: MARBODAL

Skal kjøkkenet forenes med stuen i en åpen romløsning, eller være et eget rom?

Invester i belysning. Belysning er ofte mer stemningsgivende enn man tror. Invester i løsninger som lar deg dempe belysningen og skape en lun og varm atmosfære på kjøkkenet når mørket faller på. Husk «trekanten» når du planlegger nytt kjøkken. Du skal helst kunne gå i trekant mellom kjøleskap/oppbevaring, stekeovn/ komfyr og vask. Disse punktene bør ikke ha for stor avstand, maks én meter. La dine kjøkkenvaner guide deg til riktig design. Spesialtilpass kjøkkenet rundt dine bruksrutiner. Har du et vindu på kjøkkenet, bør kjøkkenløsningen gi deg sjansen til å få stått mye ved det. Plasser skap like i nærheten av oppvaskmaskin. Da kan du sette tallerkener og glass rett inn i skapene uten å måtte bevege deg så mye. Velg vedlikeholdsfrie materialer der du kan. Da frigjør du tid du kan bruke på kjøkkenet til det du vil, ikke konstant vedlikehold.

Hvilke materialer ønsker du på kjøkkenet ditt? Hvordan skal kjøkkenet brukes? Til matlaging, baking, sosialt samvær? Eller kanskje en kombinasjon? Hvor tilbringer du mest tid på kjøkkenet? Påvirker dette plasseringen av stekeovn, kjøkkenvask og benkeplater? Ønsker du en kjøkkenøy eller en annen form for romdeling?

65


Herskapelig Herskapelige hus er inspirert av det klassiske og storslütte, og har røtter helt tilbake til 1700-tallet. Husene er ofte symmetrisk med flotte fasadedetaljer og gjerne kraftige profilerte søyler, som gir et staselig uttrykk.

66


Fasade Elementer inspirert av både nyklassisismen og empireperioden smelter sammen med den luksuriøse villastilen.

Interiør Sjenerøst og elegant. Lune og myke tekstiler kombinert med eksklusive mønster dempede farger.

Detalj Massive søyler og elegante detaljer kombinert med enkel fargebruk og eksklusive materialvalg. Herskapelig 67


Diamant

- tidløs eleganse

68


Vil du vite mer om Diamant? Skann koden med din mobiltelefon.

69


Diamant - tidløs eleganse DIAMANT er et elegant hus med et klassisk, herskapelig uttrykk. Stilen er inspirert av den generøse California-villa med valmet tak og kraftige utstikk og sprossede vinduer. Karnapper og takark gir huset det lille ekstra. Husets hovedplan har stor stue med buet front og dobbel skyvedør inn til kjøkken med plass til stor spisestue. Takvinduene i 2. etasje slipper inn godt med lys og gir en lys og luftig atmosfære.

70

BYA:

199,9 m2

BRA:

252,7 m2

P-rom: L x B:

231,1 m2 20,4 m x 13 m

Soverom: 5 Bad/WC: 3


 

 



 

1. etasje.

 

 

 

 

 



 

     

 

 









 

 

  





 

 





 

 



    







 



2. etasje.





   







 



 





Diamant













 

   













    

Herskapelig





 

71


Granitt - klassisk boligdrøm GRANITT er en klassisk enebolig som er bygd i stort antall over mange år. Vår herskapelige variant med halvvalmet tak, kraftige søyler og flotte detaljer gir assosiasjoner til det elegante og eksklusive, og representerer for mange den virkelig store boligdrømmen. Åpen stue og kjøkkenløsning med god plass til å samle både venner og famile ved spisebordet. Her utnyttes arealet på best mulig måte og det oppmuntres til både ro og samvær for hele familien.

72

BYA:

111,2 m2

BRA:

149,9 m2

P-rom:

135,6 m2

L x B:

12 m x 11,7 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


     



  

 



 

 

 



 

 

 





    

    

  





 



 

  



 

 

   



  

   



 



2. etasje



 

 

 

 

1. etasje

 

 

     

  















 

     

   

    



 

Granitt

Arealeffektiv, åpen stue og kjøkkenløsning,        med god plass til å samle både venner og famile ved spisebordet.



Herskapelig 73


Onyx-1 - herskapelig på ett plan ONYX-1 er et praktisk hus hvor areleffektiv planløsning kombineres med et vakkert ytre. Valmtak, massive søyler og klassisk sprossede vinduer forsterker det herskapelige utrykket. Huset har en praktisk todelt planløsning som skiller mellom en privat og en sosial fløy. Store vinduer gir godt lys i hele boligen. Det er enkel adkomst til terrassen fra både stue og soverom, og den overbygde plassen skaper en lun del som skjermer godt mot vær og vind.

74

BYA:

157,8 m2

BRA:

130,0 m2

P-rom:

116,5 m2

L x B:

15 m x 13,8 m

Soverom: 3 Bad/WC: 2


 

 

  

 

   

 

  



 

 

  

 







Store vinduer gir godt lys i hele boligen.     Fra både stue og soverom er det enkel adkomst til den lune  terrassen og videre til hagen.  





Onyx-1



 

  





Herskapelig 75


Onyx-2

- diskrĂŠ eleganse

76


Vil du vite mer om Onyx-2? Skann koden med din mobiltelefon.

77


Onyx-2 - diskré eleganse ONYX-2 er et praktisk hus hvor areleffektiv planløsning kombineres med et vakkert ytre. Fasadedetaljene er forenklet i forhold til ONYX-1 med renere linjer og mindre detaljer. Huset har en praktisk todelt planløsning som skiller mellom en privat og en sosial fløy. Store vinduer gir godt lys i hele boligen. Det er enkel adkomst til terrassen fra både stue og soverom, og den overbygde plassen skaper en lun del som skjermer godt mot vær og vind.

78

BYA:

157,8 m2

BRA:

130,0 m2

P-rom:

116,5 m2

L x B:

15 m x 13,8 m

Soverom: 3 Bad/WC: 2


 

 

    

  

 

 

  

 





Det er enkel adkomst til terrassen fra både   hvor  stue og soverom, det lune, overbygde uterommet inviterer til hygge og rekreasjon.  





Onyx-2



  

 



 



 

  





Herskapelig 79


Rav - smakfull designbolig RAV har et uttrykk med mye særpreg som samtidig er smakfullt og anvendelig. Huset har spennende arkitektur og elegante linjer med rene, åpne vindusflater. Fasaden har en kombinasjon av tre og forblending som gir et eksklusivt uttrykk. Den er motstandsdyktig mot vær og klimapåvirkninger og med lavt vedlikeholdsbehov.

BYA:

226,0 m2

BRA:

242,6 m2

P-rom: L x B:

197,6 m2 19,2 m x 18,2 m

Soverom: 3 Huset har alle hovedfunksjoner på inngangsplan, i tillegg til stor loftsstue som passer perfekt når den yngre generasjon trenger mer rom.

80

Bad/WC: 2


1. etasje

2. etasje

 

  

 

  

   

   

  

   



   

 

 





 

 

 

 

 

 



 

    



 

  

 

     



 

 















 



 

 



 



 







 

 







 









    



  



 



 





 

De åpne vindusflatene rammer inn årstidene utenfor, og blir gjerne et yndet sted å oppleve vær og vind - samtidig som du nyter morgenkaffen. Rav Herskapelig 81


Sinkitt

- et hjem for generasjoner

82


Vil du vite mer om Sinkitt? Skann koden med din mobiltelefon.

83


Sinkitt - et hjem for generasjoner SINKITT er en allsidig bolig med et herskapelig design, som vekker assosiasjoner til adelige herregårders storslagenhet. Huset har en symmetrisk form og fasade, og en innholdsrik planløsning hvor det er lagt vekt på gode sosiale rom for familien. Huset er som skapt for praktisk hverdagsliv, hvor funksjonalitet står i fokus. Det er et naturlig skille mellom sosiale og private soner med stue og kjøkken på hovedplan, mens soveromsfløyen er plassert i 2. etasje.

84

BYA:

113,9 m2

BRA:

185,0 m2

P-rom:

181,3 m2

L x B:

12 m x 11,1 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


1. etasje

 

 



        

   





    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



   

 

 



  







2. etasje

 

     

  











 

     

   

   



Sinkitt

 Huset er som skapt for praktisk hverdagsliv       hvor funksjonalitet står i fokus, med et naturlig    skille mellom sosiale og private soner. 

Herskapelig 85


Sinkitt-B - et hjem for generasjoner SINKITT er en allsidig bolig med et herskapelig design, som vekker assosiasjoner til adelige herregårder. Huset har en symmetrisk form og fasade, og en innholdsrik planløsning hvor det er lagt vekt på gode sosiale rom for familien. SINKITT-B skiller seg fra SINKITT ved at stue og kjøkken er løftet til 2. etasje. Huset egner seg derfor godt til tomter hvor utsikten er best i høyden.

86

BYA:

117,7 m2

BRA:

185,0 m2

P-rom:

179,7 m2

L x B:

12 m x 12,2 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2




 



 

 

  

 

 







   

   

 



 







    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  





2. etasje





1. etasje

 

 

 





     

  











 

     

   

   



Sinkitt-B

 Naturlig lys flommer inn gjennom stilsikre       vinduer i husets   soveromsfløy på grunnplanet.  Stue og kjøkken er her løftet opp i 2. etasje. 

Herskapelig 87


Sinober - storslått eleganse SINOBER er et generøst hus hvor smart og familievennlig planløsning kombineres med en elegant, klassisk fasade. Valmtak, massive søyler og flotte fasadedetaljer forsterker den herskapelige stilen. Innvendig er det lagt vekt på store oppholdsrom og praktiske løsninger. Delvis åpen kjøkken- og stueløsning på 72,5m2 gir god plass til hele familien, perfekt for både hverdagen og de store anledningene. Med alle primærfunksjoner på inngangsplan oppfyller huset krav til tilgjengelig boenhet, og er et hus som kan følge familien i lang tid.

88

BYA:

135,6 m2

BRA:

224,3 m2

P-rom: L x B:

215,9 m2 13,8 m x 12 m

Soverom: 5 Bad/WC: 2


1. etasje

2. etasje

     





   

 

  



 

 

    

  

  

  

  

  

  

 

 

   



 

 

 



  

 

   

 

 

 

  

 

  



 



 

 



  

       



 



     

    





 



  



 

  

  

   



 

 

 

Sinober

De karakteristiske vindussprossene rammer inn små bilder av hagen. Praktiske overbygg skaper gode uterom både i høyden og på bakken.

Herskapelig 89


Topas - ett plan for alle livets faser TOPAS er et praktisk og funksjonelt hus på ett plan for alle livets faser. Herskapelig uttrykk med elegante detaljer og generøse løsninger. Store rom og godt med plass gir mange innrednings- og bruksmuligheter. Huset har et naturlig skille mellom en sosial sone i ene halvdel og en privat soveromsfløy i andre halvdel. I tillegg har du et romslig mediarom, eller bibliotek i soveromsfløyen. Perfekt for den moderne familie, og den som liker å invitere gjester.

90

BYA:

209,3 m2

BRA:

184,9 m2

P-rom: L x B:

174,1 m2 18 m x 17,9 m

Soverom: 3 Bad/WC: 3




 



 

   

 

 

   

   



 

 

 

              

   

 



 

 

















 

   











Topas

 Huset har et romslig mediarom, eller bibliotek,  i soveromsfløyen. Perfekt for den moderne familie - og den som liker å invitere gjester.



    

Herskapelig 91


En grønn oase Hagen er din grønne oase. En grobunn for planter, drømmer og kreativitet. Et luftig gjemmested fra hverdagens gjøremål, og en blomstrende kilde til ro og harmoni.

En frodig oase rett utenfor døren Når våren gradvis farger tomten grønn, skapes en helt egen fredfull og varm stemning utenfor hjemmet. Da samles man gjerne ute i hagen for å myse mot solen, ta en kaffe med gode venner og sette pris på livets små hverdagsøyeblikk. Planlegg din hagedrøm Før du skal skape din drømmehage er det viktig å tenke på hva den skal brukes til. Ønsker du en praktisk kjøkkenhage hvor du dyrker dine egne økologiske grønnsaker, eller en avslappet hage med et mylder av planter og blomster? Liker du best en typisk "engelsk hage" med overdådig blomstring, eller kanskje en enkel, moderne hage med stramme linjer? Om hagen skal tjene flere formål, er det en god idé å dele hagen inn i ulike rom eller soner. Det gir mulighet for å skape et unikt særpreg i hver sone. Mange små hageunivers, om du vil.

92


Ønsker du å være selvforsynt med saft og syltetøy, planter du et par frukttrær og noen ripsbusker.

Syrintrær og rosebusker bringer både romantiske farger og dufter til hagen.

Dyrk din egen mat Å dyrke sine egne grønnsaker er blitt en stor trend de siste årene. Ønsker man seg en hage som bokstavelig talt bærer frukter, er mulighetene mange. Nyt terrassen hele året Med enkle grep kan du få glede av terrassen din hele året, uansett vær. Tenk på løsninger som pergola, varmelamper, impregnerte terrassebord, overbygg eller innglassing. Finn den løsningen som gir deg ditt perfekte uterom

Anrett din egen kjøkkenhage i et hjørne av hagen som ikke brukes så ofte. Her kan du dyrke persille, gressløk, salat og gulrøtter. For de

Tips til en moderne hage Stramme planter som f.eks. buskbom, skaper en minimalistisk vri. Plant oppstammede trær for å skape moderne siluetter. En plantetype i hvert bed skaper en elegant og striks visuell regi.

som gjerne vil høste egne tomater og agurker, kan et lite drivhus være en god idé. Planter du et par frukttrær

Tips til en romantisk hage Bruk skiferheller for å skape en svingende sti gjennom hagen. Buede bed med ulike blomstersorter gir den riktige stemningen. Syrintrær og rosebusker bringer både romantiske farger og dufter til hagen.

og noen ripsbusker, er du også selvforsynt med saft og syltetøy når høsten faller på.

93


Nostalgi Nostalgiske hus har et romantisk uttrykk med detaljrike fasader. Husene er bygget etter langvarige norske byggetradisjoner, og er inspirert av sveitser- og dragestilen.

94


Fasade Tidligere tiders formspråk hentes frem, tolkes på nytt og gjøres relevant igjen. Dragestil og art nouveau møtes og smelter sammen.

Interiør Skap et helt unikt hjem med arvestykker kombinert med solide innerdører og listverk som kompletterer stilen.

Detalj Det nostalgiske huset skal ha påkostede og utsmykkende detaljer rundt vinduer og i mønet. Balkongrekkverket inviterer til blomsterkasser med bugnende sommerblomster. Nostalgi 95


Ametyst - romantisk favoritt AMETYST er en nostalgisk klassiker med karakteristiske og stilsikre detaljer. Mønekryss, omramming av vinduer og bruk av søyler og rekkverk kompletterer den romantiske stilen på en god måte. Huset har en praktisk planløsning med alle primærfunksjoner på inngangsplan. Husets 2. etasje blir en egen avdeling perfekt for den moderne familie. Takoverbygd terrasse og altan på fremsiden av huset gir lune uteplasser hele året.

96

BYA:

119,8 m2

BRA:

154,2 m2

P-rom:

144,7 m2

L x B:

12,6 m x 10,5 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


1. etasje

2. etasje

   

   

   

  

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 



 

 



     

 

 



 





 

 







 





   



 

 

         



 

Ametyst

Husets 2. etasje blir en egen avdeling med      loftstue, generøst bad og tre gode soverom - perfekt for alle familiens medlemmer.

    

Nostalgi 97


Granitt - nostalgisk klassiker GRANITT er en klassisk enebolig som er bygd i stort antall over mange år. Vår nostalgiske variant med saltak, mønepynt og ark med loftsaltan gir assosiasjoner til typisk norsk husdesign. Huset er som skapt for praktisk hverdagsliv, hvor funksjonalitet står i fokus. Åpen stue og kjøkkenløsning med god plass til å samle både venner og famile ved spisebordet. Her utnyttes arealet på best mulig måte, og det oppmuntres til både ro og samvær for hele familien.

98

BYA:

111,2 m2

BRA:

149,9 m2

P-rom:

135,6 m2

L x B:

12 m x 11,7 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


 



     

2. etasje

  

 





 

 





 

 

 



   

   

 

  

     



 

     



 





  





 

 





 



 

 

 

 

1. etasje

 

 

     

  

















 

          

Denne nostalgiske klassikeren utnytter arealet     på best mulig måte, og det oppmuntrer til gode stunder - sammen eller alene.

    





 

Granitt Nostalgi 99


Marmor

- nostalgisk eleganse

100


Vil du vite mer om Marmor? Skann koden med din mobiltelefon.

101


Marmor - nostalgisk eleganse MARMOR er en klassiker med karakteristiske detaljer og tidløst design. Midtarken, vindussprossene og mønekryssene kompletterer stilen på en god måte. Her passer klassisk fargebruk med hvit kledning og glassert teglstein godt – gjerne glassert keramisk stein hvis du vil gi huset det lille ekstra.

BYA:

134,4 m2

BRA:

196,5 m2

P-rom:

184,7 m2

L x B:

14,4 m x 11,1 m

Soverom: 4 Kjøkkenet har god plass til spisebord og legger til rette for mange hyggelige stunder med familie og venner. Fra frembygget i stuen er det utgang til hyggelig markterrasse på fremsiden av huset.

102

Bad/WC: 2






 



 

1. etasje.

 



   

 

 

 

 

 



 

 

  





 





 

 

2. etasje.

 



 





 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

Marmor



 





 

Nostalgi 103 








Opal - autentisk sørlandsidyll OPAL er et innholdsrikt hus hvor estetikk og praktiske løsninger kombineres på en sømløs måte. Huset har et nostalgisk uttrykk som får tankene til å vandre mot Sørlandets typiske skipperhus. Innvendig er det god planløsning for familien med en egen avdeling for den yngre generasjonen i 2. etasje. Stor stue som er enkel å innrede i forskjellige soner, med utgang til markterrasse på siden av huset. Her ligger alt til rette for trivelige stunder på både dag- og kveldstid.

104

BYA:

139,8 m2

BRA:

188,7 m2

P-rom:

176,5 m2

L x B:

13,8 m x 10,8 m

Soverom: 5 Bad/WC: 2


 



  

 



 

 



  

   

 

 

1. etasje.

  



 

 

 

 



 

  

 



2. etasje.





   



 



  

 



 

 





 

Opal Nostalgi





 

 



 

 

 

 

 

105


Sinkitt - tidløs nostalgi SINKITT er en allsidig bolig med et kjent og kjært design. Huset har en symmetrisk form og fasade, og en innholdsrik planløsning hvor det er lagt vekt på gode sosiale rom for familien. Huset er som skapt for praktisk hverdagsliv, hvor funksjonalitet står i fokus. Det er et naturlig skille mellom sosiale og private soner med stue og kjøkken på hovedplan, mens soveromsfløyen er plassert i 2. etasje.

106

BYA:

115,1 m2

BRA:

185,0 m2

P-rom:

181,3 m2

L x B:

12 m x 11,1 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


1. etasje



 

    



        

2. etasje



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 



 

 

 

 





 



     



 











    



 

    

 



               



Huset er som skapt for praktisk hverdagsliv       hvor funksjonalitet står i fokus, med et naturlig skille mellom sosiale og private soner.

    



 

Sinkitt Nostalgi 107


Om du holder deg til tre primærfarger i hvert rom kan du enkelt trekke inn elementer fra flere ulike interiørstiler og forene dem i en smakfull fargepalett. FOTO: SWEDOOR

Innred med gjenstander som gjenspeiler personligheten din. Miks gjerne gammelt og nytt. FOTO: VELUX

Ditt hjem - dine valg Er du svak for hus med nostalgiske detaljer, men også glad i moderne innredning? Husk at du kan si "jatakk" til begge deler. Kontrast mellom eksteriør og interiør kan være like så interessant som matchende stiler.

Finn din unike interiørstil Det finnes ingen fasit når det kommer til innredning. Liker du skandinavisk stil med et dryss av romantisk bohem? Landlig og lunt med luksuriøse industrielle detaljer? Eller kanskje en varm, tradisjonell stil med et hint av funksjonell modernitet? I mylderet av ulike alternativer kan det være vanskelig å velge. Det viktigste spørsmålet er likevel dette: Hvordan kan interiøret bidra til at du virkelig føler deg hjemme? Svaret vil lede deg til din personlige stil. Finn smarte løsninger som utnytter arealet godt. FOTO: HAGEN

108


Husk at målet er å skape et Fem tips til en vellykket stilmiks Start med et helhetlig lerret Tak og vegger i matchende farger skaper en visuell ramme som gir rom til å ta mer dristige stilvalg, uten å etterlate et rotete

hjem, ikke følge en bestemt stil.

helhetsinntrykk. Test 80/20-regelen Når man skal mikse interiørstiler i et rom kan det være greit å ha en slags orden i bunnen. Her kan 80/20-regelen være til hjelp. Velg en dominant stil og la den stå for 80 prosent av interiøret. Lek deg med de resterende 20 prosent. Foren gammelt og nytt La gamle skatter komplementere nye designfunn. Eksperimenter med å plassere ett eller to tradisjonelle elementer i rom preget av moderne interiør. Det kan være et eldre maleri, en gammel lenestol eller kanskje en falmet trekiste. Det er ofte ikke mer som skal til for å kombinere det gamle og det nye på en harmonisk måte. En konsis fargepalett Hold deg til tre primærfarger i hvert rom. Da kan du enkelt trekke inn elementer fra flere ulike interiørstiler som forenes i en smakfull fargepalett. Klarer du ikke bestemme deg? Prøv eklektisk stil. Innred med gjenstander som gjenspeiler personligheten din, og bland forskjellig interiør uten å tenke på hvilken stil det tilhører. Miks gjerne loppemarkedfunn med designelementer, arvegods, bruktfunn, fargerike tekstiler og nye interiørtrender. Kort sagt, bruk de tingene du liker, og sett dem sammen til et helhetlig uttrykk.

! Følg HIBA Hus (@hibahus) på Instagram og Facebook! Her deler vi inspirasjon og nyttige tips med våre følgere.

109


Tradisjon Inspirert av norsk byggetradisjon, utviklet gjennom ürhundrer. Kjennetegn er saltak, tradisjonell bordkledning, enkle fasadeuttrykk med symmetrisk plassering av vinduer og dører.

110


Fasade Rektangulær og enkel form med et tydelig, symmetrisk formspråk. Solid forankret i historisk norsk byggeskikk.

Interiør Skap en lun atmosfære med de små detaljene. Velg materialer, som trevirke, kobber, ull, og jern og fyll på med vakre nordiske farger og mønstre.

Detalj De småsprossede vinduene er husets øyner som lunt inviterer deg inn en sein høstkveld.

Tradisjon 111


Agat - fornuftig hverdagsglede AGAT er et tidløst hus med tradisjonell tak- og bygningsform. En kompakt bolig over to fulle etasjer med innholdsrik og gjennomtenkt planløsning. Her kombineres boligdrømmen med fornuftige løsninger. Det er lagt vekt på praktisk hverdagsliv. Med delvis åpen løsning blir kjøkken og stue fort familiens samlingspunkt, perfekt for sosialt samvær. Den yngre generasjonen har fått soverom i egen etasje, hvor musikken kan skrus opp.

112

BYA:

93,8 m2

BRA:

158,0 m2

P-rom:

146,6 m2

L x B:

12 m x 8,4 m

Soverom: 5 Bad/WC: 2




   

    

1. etasje.

 

  

 

  



   



  2. etasje.

 

 

 





 





Agat





 

 









Tradisjon 113


Granitt - autentisk tradisjon GRANITT er en klassisk enebolig som er bygd i stort antall over mange år. Vår tradisjonelle variant er inspirert av typiske våningshus med saltak og en enkel rektangulær bygningskropp. Åpen stue og kjøkkenløsning med god plass til å samle både venner og famile ved spisebordet. Her utnyttes arealet på best mulig måte, og det oppmuntres til både ro og samvær for hele familien.

114

BYA:

107,5 m2

BRA:

145,0 m2

P-rom: L x B:

131,1 m2 12 m x 10,2 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2


  

 

 

 

   

 

 

1. etasje

2. etasje

  

 





 

 

 

 

 

 





  

 





    

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

     

  















 

     

Dobbel terrassedør leder deg fra åpen stue og        kjøkkenløsning til hagen, hvor du kan dyrke dine egne krydder og grønnsaker like ved husveggen.

    

    



Granitt

 

Tradisjon 115


Opal - tradisjonell klassiker OPAL er et innholdsrikt hus som er blitt en av våre absolutte bestselgere i sin klasse. Huset har en tradisjonell form med rektangulær bygningskropp, med midtark og saltak. Gjennomtenkt planløsning med alle primærfunksjoner på inngangsplan som passer godt til den moderne familie. Husets 2. etasje er perfekt for barn og unge som ønsker seg litt tid alene eller sammen med venner.

116

BYA:

141,0 m2

BRA:

188,7 m2

P-rom:

176,5 m2

L x B:

13,8 m x 10,8 m

Soverom: 5 Bad/WC: 2


   



  

   



  

   

 

 

1. etasje.

  



 

 

 

 

 

 

  

 

2.  etasje.





 

 



  

 

   

 

 

  





Opal Tradisjon







 

 

 



 



117


Sinkitt - tradisjonsrik trygghet SINKITT er en allsidig bolig med et tradisjonellt design. Huset har en symmetrisk form og fasade, og en innholdsrik planløsning hvor det er lagt vekt på gode sosiale rom for familien. Huset er som skapt for praktisk hverdagsliv, hvor funksjonalitet står i fokus. Det er et naturlig skille mellom sosiale og private soner med stue og kjøkken på hovedplan, mens soveromsfløyen er plassert i 2. etasje.

118

BYA:

115,1 m2

BRA:

185,0 m2

P-rom:

181,3 m2

L x B:

12 m x 11,1 m

Soverom: 4 Bad/WC: 2




  

 

 

  

  

1. etasje.

 



 

 



 

 



 

 











 

 

 



 



 







 

 

 

Sinkitt

 



Tradisjon





  

 

2. etasje.





 

 

 

 

 

119


Thulitt - lettstelt funksjonalitet THULITT er et sjarmerende hus med tradisjonelt design. Vinkelformen skaper en lun og fin uteplass mot hagen. Den integrerte garasjen gir et hyggelig inngangsparti hvor ytterdøren er trukket inn i fasaden slik at den står godt skjermet for vær og vind. Praktisk mulighet for direkte adkomst fra garasjen og inn til vaskerommet. Huset kan enkelt tilpasses med flere plan, utviding og endret planløsning. Et kompakt hus med mange muligheter for tilpasning.

120

BYA:

139,9 m2

BRA:

125,3 m2

P-rom:

101,6 m2

L x B:

13,2 m x 15 m

Soverom: 2 Bad/WC: 2


  

  

 

 

 

   

 

 

  



 





 

 





Husets vinkelform skaper en lun og fin  uteplass. Perfekt for hyggelig samvær på de  fine dagene sommeren vår byr på. 

Thulitt







Tradisjon 121


BYGGERPROSESSEN

Vi hjelper deg fra A til Å Vårt mål er at byggeprosessen skal være en god tid med mange positive opplevelser. Det er spennende å se tomten forandre seg fra de første spadetakene og etter hvert se huset reise seg. I denne perioden skal du samtidig ta mange valg og planlegge flyttingen. Vi vet at dette kan være både nervepirrende og stressende. Da er det godt å vite at du har en erfaren huskonsulent på ditt lag som kan støtte og gi råd underveis i prosessen. Vi deler prosessen inn i 10 skritt. Hvert skritt har sin milepæl på veien mot målet - din boligdrøm.

01. TOMTEBEFARING

Boligprodusentenes Forening. Det vil si at vi alltid

Vårt første møte er ofte på tomtebefaringen.

bruker Norsk Standard kontrakt som følger de

Her vurderer vi vind-, sol- og utsiktsforhold, og

strenge

sikrer at huset dere drømmer om passer perfekt

betyr at du får en skriftlig kontrakt, med detaljert

på tomten og kan bygges etter kommunens

beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, samt en

reguleringsbestemmelser.

bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten.

I denne første fasen er det mange valg som må tas.

Kontrakten inngås mellom deg og din HIBA-

Du må finne den stilen og det huset som passer deg

forhandler som er kontraktsrettslig ansvarlig for ditt

best. Når huset er valgt, må planløsningen tilpasses.

prosjekt.

kravene

i

Bustadoppføringslova.

Det

Når alle forhold i prosjektet er kartlagt kan du be om et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse

04. PLANLEGGING OG PROSJEKTERING

basert på dine innspill.

Når kontrakten er inngått utarbeides søknadstegninger og arkitekten kontrollerer at prosjektet

02. TILBUDSMØTE

er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Når tilbudet er klart, er det tid for møte for

Din huskonsulent hjelper deg med eventuelle

gjennomgang av tilbudet med tegninger, priskalkyler

privatresstlige avaler og erklæringer som eventuelt

og leveranse. Her tar vi utgangspunkt i en standard

er nødvendig fra naboer eller velforening. Det

leveringsbeskrivelse, og tilpasser beskrivelsen og

må vanligvis også avklares med kommunale eller

prisen til de endringer og tilvalg som du har ønsket.

fylkeskommunale myndigheter at veirett og vann-

Denne gjennomgangen er viktig og det dere blir

og avløpsrettigheter er ivaretatt. Dersom det er

enige om vil bli grunnlag for kontrakten.

behov for fagrapporter knyttet til støy eller ras vil dette bli avklart. Din huskonsulent sørger for at

03. KONTRAKTSMØTE

byggesøknad med alle nødvendige vedlegg sendes

Når tegninger, beskrivelse og pris er avklart innkaller

til kommunen.

huskonsulent til kontraktsmøte. Vi er medlem i

122


Et godt tips er at du som byggherre byr på kranselag når husets 05. FINANSIERING OG SIKKERHET Fire uker før oppstart, må du ha levert sikkerhet for

takverk er reist

betaling fra bank eller annen kredittinstitusjon. Snakk med din bank om byggelån. Det er vanlig at du får en betalingsplan, hvor man betaler etter hvert som byggingen pågår. Forhandleren på sin side, skal sørge for en bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser. Alle over 18 år kan i utgangspunktet søke om grunnlån hos Husbanken. Dersom du går med en drøm om eget hus i magen, bør du først sjekke ut om du og det nye drømmehuset kvalifiserer for et gunstig husbanklån.

Denne gode gamle tradisjonen verdsettes høyt på byggeplassen. En kake eller hjemmebakte boller eller kanskje pizza-lunsj er typisk kranselagsmat.

06. OPPSTARTSMØTE Når byggesøknaden er godkjent og byggingen skal i gang, er det vanlig med et oppstartsmøte, ofte kalt trekantmøte. Her vil huskonsulenten gjennomgå tegningene og beskrivelsen og sørge for at alle detaljer er avklart før arbeidstegninger bestilles. Sammen lager dere en fremdriftsplan for arbeidene. Dersom

gi tilkomst til huset. Når alt er avklart, alt er betalt,

byggeplassen skal styres av egen byggeleder er det

skrives overtakelsesprotokoll, du overtar nøklene og

vanlig at byggelederen blir med på oppstartsmøte.

huset er ditt. Husk at kommunen skal gi ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før du kan ta huset i

07. OPPFØLGING

bruk.

Under byggingen av huset styrer huskonsulenten prosessen

med

vareleveranser

og

håndverkere.

09. 1-ÅRS BEFARING

Huskonsulenten er også ansvarlig for at tidsfristene

Når det er gått ett år fra overtagelsen utfører vi

holdes, og at kvaliteten er som avtalt. I løpet av

ettårsbefaring for å ta en gjennomgang av huset

byggetiden holder vi alltid et par møter, slik at dere

deres. Vi sjekker at alt fungerer som det skal og

kan følge med på fremdriften og kvaliteten underveis.

retter eventuelle feil eller mangler. Her blir det ført en protokoll med punkter og tidsfrister for utbedringer.

08. OVERTAKELSE Før du kan ta i bruk ditt nye drømmehus, gjennomføres

10. GARANTI

en sluttkontroll som også kalles ferdigbefaring. Her

Det stilles 5 års garanti etter Bustadoppføringslova.

føres protokoll av eventuelle feil og mangler som skal

Det er trygt å bygge egen bolig. Dersom det skulle

utbedres før overtakelse. Dersom dere overtar før

oppstå feil på noen av varene som er levert eller det

eventuelle feil og mangler er utbedret skal det settes

skulle vise seg at noen del av arbeidene ikke er utført

frist for å utbedre mangler og dere må sørge for å

korrekt har du full økonomisk trygghet.

123


Visste du at alle våre husmodeller er arkitekttegnet?

! Har du lyst å bygge 2-mannsbolig eller generasjonsbolig? Spør din HIBA Forhandler om råd.

Det er enklere enn du tror

Enten du har mest fokus på det praktiske eller det estetiske, om du drømmer om rene linjer eller om du har en kjærlighet for det nostalgiske så skal vi sørge for å gi deg kvalitet og service gjennom hele prosessen. Du bestemmer selv om du vil ha huset ditt levert nøkkelferdig

Å bygge nytt hus starter med en tanke. Hver tanke er en mulighet. Vår oppgave er å gi deg inspirasjon, råd og veiledning og sørge for at du får realisert din drøm.

eller om du ønsker å gjøre eller administrere noen av arbeidene selv. Nøkkelferdig-leveranse innebærer at vi sørger for alle arbeidene som skal til for at huset skal kunne tas i bruk. Vi engasjerer da alle entreprenører og sørger for alle nødvendige varer og arbeider. Dette er en trygg og forutsigbar måte å bygge hus på. Du får fast pris og slipper usikkerheten og arbeidet med å administrere eller utføre noe selv. Alternativt kan du velge å kjøpe komplett byggesett, ferdig oppsatt. Din huskonsulent vil da hjelpe deg med å sette opp

124


Nøkkelferdig: Ta det med ro til huset er ferdig, og flytt rett inn når du får nøkkelen i hånden. Enkelt, trygt og stressfritt. Illustrasjon: Opal-Lux.

Sparetips til deg som skal bygge hus: Be om pris på å få huset bygget med precut eller budsjett for de andre leveransene som grunn-, betongog murerarbeider, tekniske fag og malerarbeider. Du kan avtale å selv utføre arbeid som ikke er omfattet av krav til faglig kompetanse og erfaring og spare penger på denne egeninnsatsen. Det er strenge krav til søknad om byggetillatelse. Du kan være trygg på at din huskonsulent tar ansvar for alt papirarbeidet. Når byggetillatelse er på plass lages det en fremdriftsplan som alle involverte parter kan forholde seg til. Du må regne med at byggearbeidene vil ta 6-10 måneder etter at grunnmuren står ferdig.

elementer. Det gir kortere byggetid og mindre avfall. Be om pris på alternative, energibesparende materialer og investeringer som kan gi ENOVA-støtte. Avtal med din huskonsulent hva du kan gjøre selv. Skaff deg rabatter med kundekort hos Bygger’n Butikken.

Vi ser frem til å være med deg på den spennende reisen du har foran deg.

125


Økonomi Det er fornuftig å lage et budsjett og en finansieringsplan tidlig i prosessen. Din huskonsulent vil hjelpe deg med å få oversikt over alle kostnadene. Dersom du selv vil administrere noen av arbeidene vil du få hjelp til å innhente pristilbud og inngå avtaler med aktuelle leverandører og entreprenører. Dersom du ønsker å søke om finansiering i Husbanken er det viktig at dette hensyntas tidlig i prosessen slik at Husbankens kvalitetskrav blir ivaretatt. Dersom du velger å installere særskilte energitiltak kan dette også gi deg mulighet til å søke om støtte fra ENOVA. Når du skal søke om boliglån er det viktig å huske på å ta med eventuelle skattefrie inntekter fra utleiedel.

Psst! Husk rentekostnaden … Ting tar gjerne litt lenger tid om man gjør dem selv. Har man tatt opp byggelån er det greit å huske at rentekostnaden øker om prosjektets tidsramme forlenges. Ta dette med i beregningen når du regner ut hva du kan spare på egeninnsats.

Du vil også trenge et byggelån i byggetiden. Dette er et midlertidig lån som du ikke betaler renter eller avdrag på. Når huset er ferdig vil du få boliglånet utbetalt slik at byggelånet innbetales. Boliglån skal vanligvis nedbetales over 25 eller 30 år og det kan være lurt å vurdere om deler av lånet skal avtales å ha fast rente over en periode, slik at du har trygghet for at boligutgiftene dine i denne perioden ikke endrer seg vesentlig i forhold til det du har forutsatt. Det initiativ som du nå har tatt, vil i nær fremtid sannsynligvis resultere i et nytt hjem som står seg gjennom generasjoner. Vi står klare til å hjelpe deg. 126


Litt usikker på hva som passer best for deg? Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med å finne de beste alternativene, og sørger for at husdrømmen blir virkelighet på dine premisser.

127


Gå sammen om å bygge Bygger du en tomannsbolig kan flere kostnader fordeles på to. Historikken viser også at boligen er lett å omsette, samtidig som verdien vil øke. Å komme inn på boligmarkedet kan være en utfordring. Hvis du allierer deg med noen i familien, eller et vennepar kan dere gå sammen om å bygge en tomannsbolig. Det kan bidra til å finansiere deler av egen byggekostnad for begge parter. Kostnaden for tomt deles på to, og ved å dele kostnader for grunnarbeid, bygging og materialer er det også penger å spare. Har du mulighet til å investere litt mer kan du bygge en tomannsbolig alene, og selge den andre delen når boligen står ferdig.

Illustrasjoner: Visuell Eiendom AS Prosjekt: Nygårdshøgdo bygget av Mjølnir Eiendom AS Levert av HIBA-forhandler Teigen Bygg & Trelast AS, Bygger’n Teigen.

128


Planlegging Det krever litt mer planlegging når flere parter skal gå sammen om byggingen. Det er viktig å huske på at man har mye delt ansvar i en slik samordning. Det kan være oppkjørsel, snømåking, og etter hvert vedlikehold. For begge parter vil det være viktig at det er klare grenser, og

Det er uten tvil en god investering å bygge tomannsbolig

at man får en privat sfære, og innenfor dette område få sin stil. HIBA Hus har flere tomanns- og flermannsboliger i tegnings-

Tomannsboliger er lett å omsette,

arkivet, i tillegg til at våre arkitekter kan tegne nye tilpassede

samtidig som verdien vil øke

typer. Disse boligene egner seg også godt for deg som ønsker å

– det viser historikken.

oppføre bolig i profesjonell regi for videresalg.

Langsiktig er det også penger å spare på felles vedlikeholdsarbeid.

Avtal et møte med din HIBA-forhandler for å finne gode løsninger for å sette opp din bolig.

129


Bestill hyttekatalog

Frihet til å bare ha fri Sjøen, innlandet eller på fjellet, moderne eller tradisjonsrik. Vi vet at akkurat som enhver familie, er også enhver hyttedrøm forskjellig. Derfor har vi lagt opp til stor fleksibilitet, og vil mer enn gjerne hjelpe deg å få tegnet din egne unike hytte - skreddersydd for deg og din families behov.

Kontakt din lokale HIBA Hytte forhandler i dag. hibahus.no

130


Bestill garasjekatalog

Mer enn tørr og snøfri bil Sykkelverksted eller snekkerbod. Verktøy eller hageredskaper. Garasjen kan gi deg mer enn trygg plass til bil. De fleste hus og tomter har sine særegenheter. Vi har lang erfaring med å bygge funksjonelle garasjer. Vi har alt fra enkle carporter til skreddersydde garasjer tilpasset ditt hus og dine ønsker.

Kontakt din lokale HIBA Garasje forhandler i dag. hibahus.no

131


Bygger’n er stolt leverandør av varer og tjenester til HIBA Hus. I våre butikker kan du se vareprøver og utstillinger som gjør det lettere for deg å velge akkurat de dørene, det gulvet og det kjøkkenet som passer til ditt hus. Kanskje vil du unne deg litt ekstra garderobeløsninger eller kanskje litt ekstra terrasseplatting til ditt nye hus. Spør oss – vi er klare til å hjelpe deg.

Følg oss på Facebook og Instagram @byggernnorge


I trygge hender Ditt nye HIBA Hus er ekte håndverk fra bunn til topp. Din byggmester er vår proffkunde.

Vi sørger for at varene kommer fra solide og kvalitetsbevisste leverandører, at de lagres trygt og tørt frem til de kan leveres på byggeplassen til riktig tid og på riktig sted. Med Bygger’n PROFF i ryggen kan du være trygg på at din byggmester kan ha fokus på det viktigste – ditt nye hjem.

133


Tenk stål når du bygger Solid fleksibelt og miljøvennlig Stål er et byggemateriale med mange kvaliteter. Ikke bare er stål sterkere og mer varig enn andre byggematerialer, det er miljøvennlig, nøyaktig, fleksibelt og kosnadseffektivt. Vi dekker alle behov, og har et bredt utvalg innen stål, metaller og armering.

Ditt nye HIBA Hus står trygt på en grunnmur forsterket av

smithstal.no

134


Enklere, raskere og mer presist!

Ved å bruke precut og ferdige elementer får du en mer effektiv byggeprosess og kortere byggetid. Miljøvennlig og kontrollert prosess Bygging med precut og elementer gir en mer miljøvennlig byggeprosess med mindre søppel, svinn og kapp. I tillegg får du bedre kontroll på kostnader, fremdrift og kvalitet. Ferdigproduserte vegg, -gulv, og takelementer lages på vår fabrikk, og kjøres ut til byggeplassen for montering. Fra elementene ankommer byggeplassen til de er ferdig montert, tar det ofte ikke mer enn ca. en uke før huset er ferdig reist og tett. Du får en tryggere byggeprosess når de første og viktigste delene av huset produseres i trygge og kontrollerte omgivelser.

lindalsmithelementer.no

Lindal Smith Element er norskeid og våre konstruksjonspakker og elementer produseres i Norge med kjente norske leverandører i alle ledd.

Spør din HIBA-forhandler om precut eller element.


Det mest verdifulle vi har er familien. Det krever omsorg og tid å skape et godt og trygt hjem. Å bygge hus er kanskje den største investeringen man gjør i livet. Ikke bare fra et økonomisk, men også fra et personlig perspektiv. Fra de første spede tankene om husbygging til du i ettertid ser tilbake på prosjektet, skal du huske dette som en spennende tid i livet. Du har tatt de første skrittene allerede. Vi gleder oss til å gå de neste skrittene sammen med deg.

136


137


HIBA Hus Siden slutten av 1960-tallet har vi bygget HIBA Hus, Hytter og Garasjer over hele landet. Mange tusen boliger, som i dag står støtt gjennom både sol- og uværsdager.

HIBA Hus leveres med kvalitetsstempel, kvalitet for generasjoner. Våre forhandlere legger stolthet i å levere deg solid faglig kompetanse og den samme trygge kvaliteten uansett hvor du bor. Vårt fokus er å forme gode hjem med stilsikker og tidløs arkitektur. Byggevarene til HIBA Hus, Hytter og Garasjer leveres av Bygger’n og du finner våre HIBA-forhandlere i, eller i nærheten av, Bygger’n Butikkene. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi har over 40 HIBA-forhandlere fordelt over hele Norge. Kontaktinfo til våre forhandlere finner du på vår nettside hibahus.no En del av E.A. Smith AS Det tar tid å bygge tillit. E.A. Smith AS har gjort det gjennom sin forretningsdrift fra 1869. Konsernet har relasjoner, nettverk og bransjekunnskap bygd opp gjennom generasjoner. Bygger’n, Smith Stål, LSE og HIBA er våre virksomhetsområder. Bygger’n, Smith Stål og LSE er leverandører til HIBA Hus, Hytter og Garasjer.

Design/layout: Apriil Reklame AS Trykk: Grafisk formidling Tekst: Apriil Reklame AS, HIBA Hus 3D-illustrasjoner: HIBA Hus, FlyBy Media AS

138


- kvalitet for generasjoner hibahus.no

Profile for Apriil

HIBA Hus  

Huskatalog fra HIBA Hus

HIBA Hus  

Huskatalog fra HIBA Hus

Profile for oktan

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded