Page 1

MALÁ TYPOGRAFICKÁ RUKOVĚŤ 1) ČÍSELNÉ OZNAČOVÁNÍ ČÁSTÍ TEXTŮ Tečka na konci se používá jen u označení hl. kapitol (1., 2., 3. atd.) VZOR: 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.3.1 2. 2) ODRÁŽKOVÉ SEZNAMY VARIANTY: I) Bez interpunkce na konci bodů – body začínají velkými či malými písmeny II) Interpunkce na konci bodů – a) tečky (pak musí body začínat velkými písmeny) b) čárky či středníky (pak začínají body malými písmeny a posl. bod zakončíme tečkou) příklady: ad I) – – – – – NEBO – – – – –

Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci ryby obojživelníci plazi ptáci savci

ad II) a) – – – – –

Ryby jsou primárně vodní obratlovci. Obojživelníci jsou nejprimitivnější známí čtyřnožci. Plazi jsou většinou masožraví nebo mrchožraví. Ptáci mají nejintenzivnější metabolismus. Savce charakterizuje výživa zárodku mateřským mlékem.

ad II) b) – – – – –

ryby jsou primárně vodní obratlovci, obojživelníci jsou nejprimitivnější známí čtyřnožci, plazi jsou většinou masožraví nebo mrchožraví, ptáci mají nejintenzivnější metabolismus, savce charakterizuje výživa zárodku mateřským mlékem.

3) MEZERY ANO: za interpunkcí ve větách, ve zkratkách obsahujících tečku (př. n. l., t. č.), za řadovými číslovkami (3. jednání), v datech (3. 6. 2013, NIKOLI 3.6.2013), mezi číselným údajem a jednotkou (12 kilogramů, 12 kg brambor), kolem matem. znamének (2 + 3 = 5, 2 × 3), kolem lomítka, je-li aspoň na jedné jeho straně víceslovný výraz (jazykový kurz / přednáška, ALE kurz/přednáška) NE: v údajích s formou adjektiva (12kilogramové, 12kg závaží), v časových údajích (18.30 večer, čas běhu 2:03:38,00), v rozsazích (5.–6. června), v údajích typu −5 (−5°) či +10 (+10 %) 4) ZÁVORKY A UVOZOVKY Je-li v závorce či v uvozovkách celá věta, klademe interpunkci dovnitř: Dále se tam píše: „Ryby jsou primárně vodní obratlovci.“ Je-li v závorce či v uvozovkách jen část věty, klademe interpunkci až za závorku či uvozovky: Dále se tam píše, že „ryby jsou primárně vodní obratlovci“. 5) POMLČKA vs. SPOJOVNÍK POMLČKA (–): v textu jako přestávka v řeči či vsuvka, v odrážkových seznamech, mezi městem a čtvrtí (Brno – Žebětín), v rozsazích (5.–6. června), v účetním znaku (Kč 38,–) SPOJOVNÍK (-): při souřadném spojování (Frýdek-Místek, ping-pong, Tchaj-wan, malíř-sochař, kulturně-sportovní událost), ve významu „pokud“ (víš-li, máte-li) a v některých přejatých tech. výrazech (e-mail, e-shop, e-government) 6) JAK VLOŽIT HOJNĚ POUŽÍVANÁ ZNAMÉNKA: – (pomlčka) Ctrl + minus na numerické klávesnici, Alt + 8211 nebo Alt + 0150 − (minus) Alt + 8722 „“ Alt + 0132, Alt + 0147 ‚‘ Alt + 0130, Alt + 0145 ’ (apostrof) Alt + 0146 × Alt + 0215 [] Alt Gr + F, G ± Alt + 0177 ° (stupeň) Alt + 0176 @ Alt + 64 7) PŘÍDAVNÁ JMÉNA SLOŽENÁ I) píšeme dohromady, je-li utvořeno od ustáleného spojení adjektiva a substantiva (trestní právo » trestněprávní; zahraniční politika » zahraničněprávní; tepelná izolace » tepelněizolační) II) píšeme se spojovníkem, je-li mezi částmi vztah souřadný (technicko-ekonomický; výchovně-vzdělávací, kulturně-sportovní) III) píšeme s mezerou neboli zvlášť, má-li první výraz charakter příslovce (průmyslově vyspělý; finančně nezávislý; strojově vyrobený) POZOR na ustálená spojení (černobílý, železobetonový)

OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví | www.oktaedr.cz Autor: Petr Behún | Grafika: Betty Design

Malá typografická rukověť  

Pomůcka pro správné psaní textů. Rukověť vznikla v rámci semináře Rychlokurz češtiny pro techniky. Autor: Petr Behún, grafika: Betty Design.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you