Page 1

Anleggsfag gir deg mange muligheter I bygge- og anleggsnæringen er du med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Det er mange yrker å velge mellom, hvilket passer best for deg?

Fagbrev eller studiekompetanse?

Ja takk, begge deler! Vg1

Vg2

Bygg- og anleggsteknikk

Vg3

4.år

eller lære i bedrift

Lære i bedrift

ANLEGGSFAG

Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

Anleggsteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Se skolens hjemmeside for mer utfyllende informasjon om skolens studietilbud.

Anleggsmaskinførerfaget Asfaltfaget Banemontørfaget Fjell- og bergverksfaget Vei- og anleggsfaget

Påbygg til generell studiekompetanse

Arbeidsmaskiner

Anleggsmaskinmekaniker Landbruksmaskinmekanikerfaget

www.oksnevad.vgs.no

www.oksnevad.vgs.no


Anleggsfag Ønsker du å sette synlige spor etter deg? Vil du jobbe med bygg, veier, broer, uteområder og anlegg? Å arbeide med anlegg handler om å skape og ivareta verdiene i samfunnet. Anleggsfag gir deg både variasjon og utfordringer. Har du tatt bygg- og anleggsteknikk eller Teknikk og industriell produksjon (TIP) på Vg1, kan du spesialisere deg innen anleggsteknikk på Øksnevad vgs. For å søke Vg2 Anleggsmaskiner, må du ha tatt TIP. Mange elever går ut i lære etter Vg2, og andre går videre på Vg3 Anleggsmaskinførerfaget eller tar påbygg for å få studiekompetanse. En utdanning i anleggsfag gir deg mange muligheter!

Vg2 Anleggsteknikk Dette utdanningstilbudet er åpent for søkere fra hele landet. På landslinja lærer du grunnleggende anleggsteknikk om hvordan vi kan forme naturen ved hjelp av maskiner. Som fjell- og bergverksarbeider, banemontør eller anleggsmaskinfører arbeider du med veibygging, tunnelsprengning, og legger til rette for bygninger og anlegg. For å søke på Vg2 Anleggsteknikk, må du ha gjennomført bygg- og anleggsteknikk eller Teknikk og industriell produksjon (TIP) på Vg1.

Vg2 Arbeidsmaskiner På Vg2 Anleggsmaskiner får du grundig innføring i blant annet hydraulikk, elektro, motor, kraftoverføring, bremser, styring og sveising. Faget gir utdanning innen feilsøking, reparasjon og vedlikehold av deler samt utstyr på alle typer landbruks- og anleggsmaskiner. Øksnevad vgs tilbyr topp moderne fasiliteter og verksted, og dette utdanningstilbudet gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter. For å kunne søke Vg2 anleggsmaskiner, må du ha gjennomført Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Vg3 Anleggsmaskinmekaniker Elever fra hele landet som har gjennomført Vg2 Anleggsmaskiner, kan søke seg til Vg3 Anleggsmaskinmekaniker ved Øksnevad vgs. På denne landslinja får du en grundig innføring i vedlikehold og reparasjon av anleggsmaskiner. Verkstedet og utstyret på skolen er topp moderne, og mye av utdanningen handler om diagnostisering, feilsøking og reparasjon. Dette skoleåret gjør deg kvalifisert til læretid i bedrift.