Page 1

ITEM BELGIE - BELGIQUE PB 1030 Brussel 3 BC 1415

Schakel2

Titel

MEI • JUNI • JULI • AUGUSTUS • SEPTEMBER 2013

Nieuw leven welkom in OKRA Verschijnt vier keer per jaar voor OKRA-bestuursleden | SCHAKEL MEI | JUNI | JULI- nr. | AUGUSTUS | SEPTEMBER 47ste jaargang 2 | Afgiftekantoor 1030 Brussel 32013 P209122

1


inhoud

2

Laat het verder Pinksteren in OKRA

3

OKRA pinksterverklaring 2013

4

De aanhoudende crisis treft ook gepensioneerden

7

Over trefpunten die echt samen werken

8

Bruggepensioneerd en vrijwilliger in OKRA

9

Ledenadministratie OKRA-SPORT

Tekst Jean-Paul Vermassen

Laat het verder Pinksteren in OKRA Senioren die in stilte de overleden OKRA-leden herdenken. Senioren die in een zaal in de vorm van een gebedsdienst een mooie kerstviering en/of paasviering houden.

10 Ik vind de aarde leuk aan huis

Senioren in bezinning en gesprek over waardig ouder worden.

12 De jaarfocus taal in trefpunten

Senioren die zestig jaar OKRA vieren met een gebedsdienst op zondag

14 Je trefpunt op de digitale weg

Senioren op een bestuursbijeenkomst in een betrokken gesprek over

15 Laat anderen delen in OKRA 16 Foto van de zestien

Senioren met zorg voor OKRA-leden in een woonzorgcentrum. in hun kerk, waar anders toch geen zondagsvieringen meer ‘mogen’. de toekomst van de parochies. Senioren, een eigentijdse kruisweg stappend in Lourdes. Senioren ethisch en religieus gemotiveerd bezig met rechtvaardige duurzaamheid.

Colofon Verschijnt vier keer per jaar voor OKRA-bestuursleden Abonnement (vier nummers): 5 euro. Meer info: OKRA vzw, Algemeen secretariaat, Haachtsesteenweg 579, PB 40, 1031 Brussel, 02 246 44 43, fax 02 246 44 42, roel.francois@okra.be www.okra.be, www.okrasport.be. Redactie: Roel François, Katrien Vandeveegaete. Verantw. uitgever: Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge. Vormgeving: gevaert graphics nv. Druk: Geers-offset, Oostakker. Oplage: 10 750 exemplaren.

2

Leken in christelijke sociale beweging, zoals kardinaal Cardijn ze droomde. Leken die overal en ondanks alles doorgroeien tot pastorale eindverantwoordelijkheid. Het is een zegen voor velen. Het ligt in de lijn van de traditie.

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

Alle christenen zijn geroepen tot een priesterlijke, een profetische en een verkondigende opdracht in de Kerk. Alle christenen kunnen in hun leefen werkmidden Jezus en het evangelie present stellen. Wou Jezus niet dat allen beschikbaar zouden zijn voor het Rijk Gods? Met de Geest van het evangelie: laat het weer Pinksteren in OKRA!


ZINGEVING

OKRA pinksterverklaring 2013 Tekst Jean-Paul Vermassen

De tijd is rijp om de stem van OKRA te laten horen in het debat over de toekomst van de plaatselijke kerkgemeenschappen. Overal in Vlaanderen zet het kerkelijk beleid eenzelfde hervorming door: een vermindering en samenvoeging van parochies, minder eucharistievieringen, vaak alleen op zondag. Die hervorming wordt ingegeven door de krimpende en fel verouderende priesters. Vele leden in de trefpunten zijn ongelukkig over deze ontwikkeling en vragen OKRA om een standpunt in te nemen. Met een publieke verklaring en bijhorende toelichting wil OKRA tegemoet komen aan de bekommernissen van OKRA-leden en trefpuntbesturen. Samengevat is dit het standpunt en de houding van OKRA: ■ OKRA betreurt de huidige herschikkingen in de Kerk omdat ze de plaatselijke verankering en de nabije dienstverlening van de Kerk aantasten. Daardoor valt het vitale leven in de plaatselijke gemeenschappen stil. Uitgerekend minder mobiele, zieke en oudere mensen komen in de kou te staan; ■ OKRA betreurt de blijvende weigering van vernieuwingen van het priesterambt en het leiderschap in de Kerk. Deze vernieuwingen garanderen net wel

een goede begeleiding van de plaatselijke geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties en bewegingen. OKRA vraagt om daar werk van te maken. De nieuwe paus zou daar een prioriteit van moeten maken; ■ OKRA wil verder gaan met het laten doorgroeien van leken - vrijwilligers en beroepskrachten - in dienst van zingeving en geloofsbegeleiding. OKRA maakte een verklaring met toelichting op die in de eerste helft van 2013 in heel OKRA bekend wordt gemaakt. In trefpunten,

Z

gewesten en regio’s wordt de verklaring nader toegelicht. Wie dit wenst, kan een reactie doorsturen naar OKRA-Algemeen: een ondersteunende boodschap, een bedenking of bekommernis, een vraag of suggestie. OKRA zal in een ontmoeting met Mgr. Van Looy, verantwoordelijke bisschop voor de sociale bewegingen en met Mgr. Bonny, woordvoerder van de Vlaamse bisschoppen, de bekommernissen, vragen, voorstellen en intenties van OKRA overmaken. OKRA zal haar verklaring ook aan de pers bekend maken.

Meer informatie gewenst? Op je regiosecretariaat kan je volgende documenten bekomen: de volledige verklaring met wat uitleg, een begeleidende zingevingsbundel en een formulier dat je uitnodigt om te reageren. Reageren met je trefpunt? Dat kan tot 30 juni 2013 per post of mail naar OKRA-Algemeen: Postbus 40, 1031 Schaarbeek, ingrid.samson@okra.be.

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

3


BELANGENBEHARTIGING

De aanhoudende crisis treft ook gepensioneerden Tekst Johan Truyers en Ellen Ophalvens

Wat kan jouw trefpunt hier aan doen? In Vlaanderen leven vandaag 200 000 vijfenzestigplussers in armoede! Een uitstapje maken, een cultureel bezoek, deelnemen aan sportactiviteiten… het zijn meestal zaken waar mensen in armoede het eerst op besparen. Daardoor hebben ze ook minder sociale contacten en krimpt hun sociaal netwerk. Dit leidt makkelijker tot eenzaamheid of isolement. Vorig jaar ondersteunde OKRA met veel inzet en schitterende resultaten de campagne van Welzijnszorg tegen armoede bij ouderen. Ook jij kan oog hebben voor gepensioneerden met een laag inkomen. Je kan kiezen uit een van deze drie mogelijkheden.

1. Voldoende activiteiten aanbieden waaraan alle leden kunnen deelnemen Uit eigen onderzoek van OKRA blijkt dat leden maandelijks ongeveer 50 euro uitgeven aan OKRAactiviteiten. Dit betekent een flinke hap uit het pensioen van heel wat gepensioneerden. Sta op een volgende bestuurssamenkomst even stil bij de uitgaven voor de eigen trefpuntactiviteiten. Dit is de prijs van vier veel voorkomende activiteiten. Hierin zitten zowel het inschrijvingsgeld als de extra uitgaven.

4

■ Een ontmoetingsactiviteit kost in OKRA ongeveer 5 euro. Wat geef je zelf of een doorsnee lid in jouw trefpunt hier aan uit? Zit je hoger of lager dan de referentieprijs van 5 euro? Wat is de reden hiervan? Kan je de huidige prijs nog verlagen? ■ Een daguitstap kost in OKRA ongeveer 45 euro. Hoeveel kost een daguitstap in je trefpunt? Waarom kost je uitstap meer of minder dan 45 euro? Kan er aan jouw daguitstap nog iets veranderd worden om de prijs te verminderen?

Z

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

■ Een trefpuntfeest met eten kost in OKRA ongeveer 20 euro. Hoeveel kost dit in jouw trefpunt? Waarom zit je boven of onder de referentieprijs van 20 euro? Kan je aan het trefpuntfeest nog iets veranderen, waardoor het betaalbaarder wordt? ■ Een fietstocht met het trefpunt kost in OKRA ongeveer 4 euro. Wat kost dit in jouw trefpunt? Kan je hierop nog besparen? Overloop het activiteitenprogramma van dit jaar. Zijn er voldoende activiteiten opgenomen voor mensen met een laag pensioen? Is het met andere woorden een evenwichtig programma? Je hoeft niet alle duurdere activiteiten plots te schrappen. Hou in de bespreking ook rekening met de kwaliteit. Het is belangrijk om slimmer te programmeren en activiteiten te organiseren. Dit houdt in dat je wel bespaart op luxe en onnodige extra’s, maar zeker niet raakt aan de basiskwaliteit van de activiteit of het programma.

Voer je dit gesprek op de bestuursvergadering? Stuur dan zeker een verslagje van de discussie en de gevolgen voor de activiteiten en het jaarprogramma naar johan.truyers@okra.be. Uit de ingezonden verslagen kiest de redactie van Schakel er eentje uit voor publicatie.


2. Contact zoeken met een vereniging of project waar mensen in armoede het woord nemen

Uit de regio- en trefpuntgesprekken van 2007 bleek dat OKRA mensen in armoede bijzonder moeilijk bereikt. OKRA vermoedde toen dat deze doelgroep niet echt interesse heeft om aan OKRA-activiteiten deel te nemen als lid, laat staan om mee te werken als bestuurslid. In één tussenkomst werd het toen als volgt uitgedrukt: ‘Het zout op de patatten vereist eerst patatten’. De regionale vorming van Welzijnszorg vorig jaar leerde dat geld lang niet de enige drempel is. Er zijn ook de sociale en culturele drempels. Personen in armoede stellen zich veel vragen over hun deelname aan het verenigingsleven en dus ook over hun mogelijke deelname aan activiteiten van OKRA. Hoe werkt zo’n vereniging? Ga ik mij er wel thuis voelen? Ik heb nooit geleerd hoe te genieten van een ontmoeting met anderen. Waar mag ik gaan zitten? Moet mijn jas in de vestiaire en moet ik iets drinken tijdens de pauze? Hoe hard val ik op met kleren die er toch anders uitzien, ook al doe ik mijn chique kleed of kostuum aan, of val ik net daarom op? En dan zijn er ook nog praktische drempels. Te voet geraak ik er niet.

Hoe organiseer ik dat? Met wie kan ik meegaan? En telkens weer: wie betaalt dat? En alsof dat nog niet genoeg drempels zijn, duiken op het laatste moment telkens weer schaamte en schuld op. Mag ik me dat wel permitteren, zo’n extraatje? Zoals je ziet, is het niet gemakkelijk om deze groep te bereiken met OKRA. Bovendien leven er heel wat vooroordelen, wantrouwen en onzekerheid over mensen in armoede bij de eigen leden en bestuursleden. Deze mogen zeker niet genegeerd worden. Maar, je staat er niet alleen voor. Welzijnsschakels organiseert op 150 plaatsen in Vlaanderen en Brussel groepen waar mensen in armoede het woord nemen. Je vindt ze op www.welzijnsschakels.be. Vind je geen Welzijnsschakel in je buurt, dan kan je ook contact opnemen met een van de lokale verenigingen van het ‘Netwerk tegen armoede’. Hun lokale verenigingen vind je op www.vlaams-netwerk-armoede.be/ onze-verenigingen.

Hou een eerste verkennend gesprek met enkele bestuursleden van beide verenigingen. Neem voldoende tijd om elkaar te leren kennen en te respecteren. Ga na welke laagdrempelige activiteit je samen kan opzetten. Indien er geen verenigingen in de buurt zijn, kan je ook andere activiteiten opzetten die een beter inzicht geven op armoede en mensen in armoede. Breng een bezoek bij een sociale kruidenier www.socialekruideniersvlaanderen.be/waarvind-je-ons. Je kan ook een wandeling organiseren in een grootstad met een gids die je de ‘onderkant’ van de stad toont. Surf naar www.tochtenvanhoop.eu/. Deze wandelingen vind je in Brussel, Antwerpen en via www.diaconie.brugge.be. OKRA zal ook dit jaar meewerken aan de armoedecampagne van Welzijnszorg. De campagne focust op armoede op het platteland. Armoede is hier nog minder zichtbaar en anoniemer dan in de grootsteden.

Z

Slaagt jouw trefpunt er in om een brug te bouwen tussen OKRA en een vereniging waar armen het woord nemen? Stuur je verslagje naar johan.truyers@okra.be. Wie weet verschijnt jouw trefpunt in een van de volgende Schakels.

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

5


3. Gemeentelijke participatiepremie

Personen in armoede kunnen bij het OCMW terecht wanneer ze willen deelnemen aan een sociale, culturele en/of sportieve activiteit. Ze krijgen dan een tegemoetkoming in de kosten. Ook voor computer- en internetlessen kunnen ze een tegemoetkoming krijgen. Niet alleen personen maar ook activiteiten die zich tot de doelgroep richten, kunnen een collectief voordeel krijgen. Misschien spruit uit dit voordeel wel een leuk idee voort voor een trefpuntactiviteit op maat van ouderen met een laag inkomen? Of misschien kan de verantwoordelijke belangenbehartiging enkele leden helpen met het overbruggen van de grote drempel naar het OCMW? Alle gebruikers van de dienstverlening van het OCMW hebben recht op een premie. Dat kan zowel iemand zijn die een leefloon ontvangt als een gebruiker van het dienstencentrum. Het is echter aan het plaatselijk OCMW om de voorwaarden te verfijnen welke initiatieven

en doelgroepen ze ondersteunt. Het verschilt dus van gemeente tot gemeente. Hoeveel je krijgt, is eveneens afhankelijk van het OCMW. De tegemoetkoming kan de volledige kost dekken of een gedeelte ervan. Over welke zaken en activiteiten gaat het concreet? ■ Sociale, culturele of sportieve activiteiten, zoals film- of theatervoorstellingen, een dansnamiddag maar ook een abonnement op de krant is een van de mogelijkheden. ■ Lidmaatschap of inschrijvingsgeld voor een vereniging of activiteit (bv. voor een leuke daguitstap), benodigdheden en uitrustingen voor activiteiten zoals knutselmateriaal. ■ Initiatieven die door of voor een bepaalde doelgroep worden georganiseerd. Hier is het een subsidie voor de activiteit, niet voor een persoon. Een voorbeeld is een tentoonstelling die wordt georganiseerd in een woonzorgcentrum van het OCMW of een OKRA kook-, eet- en praatnamid-

dag samen met een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. ■ Initiatieven rond nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, zoals een lessenreeks over computergebruik (individuele tegemoetkoming). Of het inrichten van een openbare internetruimte (collectieve tegemoetkoming). Voor de aankoop van een gerecycleerde computer krijgt een OCMW-gebruiker hoogstens 100 euro. Deze subsidie wordt jaarlijks bij Koninklijk Besluit (KB) door de overheid aan de OCMW’s toegekend. Momenteel is er nog geen goedgekeurd KB voor 2013. Maar staatssecretaris Maggie De Block verzekerde recent nog dat er nauwelijks zal geraakt worden aan de middelen voor socioculturele en sportieve participatie. Wat belet je dus nog om net zoals trefpunt Geel Holven in te zetten op deze participatiepremie? Meer info krijg je bij de sociale dienst van jouw OCMW.

“Beter één profiteur dan 14 mensen in de kou” Toen André Colen van trefpunt Geel Holven in de seniorenraad over de vrijetijdspas hoorde, was hij direct overtuigd. Met de vrijetijdspas kunnen Gelenaren met een beperkt inkomen tot vijftig procent korting krijgen op vrijetijdsinitiatieven, zoals activiteiten georganiseerd door de sport-, jeugd- en cultuurdienst, de muziekacademie en bibliotheek. Ook verenigingen en andere geïnteresseerde organisaties konden vrijwillig aansluiten en een korting aanbieden. Hij zag direct een rol voor zijn trefpunt weggelegd. Op veel begrip van het trefpuntbestuur kon hij in eerste instantie niet rekenen. “Niet iedereen met een laag pensioen, heeft financiële problemen”, werd meermaals geopperd. Ondanks dat sommige bestuursleden weerstand boden, besloot het trefpunt de vrijetijdspas een kans te geven. Want beter één profiteur dan 14 mensen in de kou. Wie de vrijetijdspas kan voorleggen, krijgt 25 procent korting op de activiteiten van trefpunt Geel Holven. Zo kost een koffietafel voor kaarthouders in plaats van 4 nu 3 euro en het paasfeest 12 euro in de plaats van 16. Een heuse slok op een borrel.

6

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

De persoon met een laag inkomen moet de Geelse vrijetijdspas jaarlijks zelf aanvragen bij de dienst Samenlevingsopbouw. Eerst bestond er heel wat angst bij OKRAleden om kleur te bekennen en de pas aan te vragen. André lichtte alle contactpersonen van zijn trefpunt (de vroegere wijkverantwoordelijken) in en liet hen het verhaal aan huis brengen. Elk jaar en desnoods elk bezoek opnieuw. Waar vooreerst slechts vier leden een pas gebruikten, genieten nu 22 leden van een mooie korting. Dat is toch zo’n acht procent van alle trefpuntleden. Omdat leden thuis aan de contactpersoon betalen voor activiteiten, is de drempel voor het gebruik van de pas minder groot. Niemand van de andere leden weet wie het financieel niet zo breed heeft. Toch heeft nog niet iedereen de stap durven zetten. André blijft daarom inzetten op de bekendmaking, ook buiten zijn trefpunt. En wie weet maakt hij anderen zo ook warm voor dit prachtige initiatief.


BESTUURSTIP

Trefpunt gered! Tekst Pol Vandenbulcke

Over trefpunten die echt samen werken Misschien herken je dit. Je trefpunt zit in zak en as. De geestdrift is er uit. Het bestuur slinkt in aantal en is oud geworden. Je vindt geen nieuwe bestuursleden meer. De aanwezigheid op ledenfeesten dekt al lang de zaalkost niet meer. De dagtrips kunnen niet meer doorgaan. Je verliest de moed, maar toch wil je de leden een goede OKRA bieden. Wat kan er gebeuren? “Het is een pak van mijn hart”, vertelt voorzitter Germain van OKRA Roeselare Sint-Jozef. “Ik weet echt niet meer hoe we het zullen volhouden. De gedachte aan stoppen of fusioneren komt meermaals op maar is dit wel de goede oplossing? Toen was er die oproep van ons gewest om met de elf trefpunten samen te zitten over grensoverschrijdende samenwerking. Net op tijd. Ik kon er mijn verhaal kwijt. Mijn ziel blootleggen was niet zo eenvoudig. Wij hebben lang nagedacht en ons afgevraagd wat de beste manier zou kunnen zijn om als trefpunt een volwaardig pakket activiteiten aan te bieden. Want op de duur ontvangen de leden te weinig kwaliteitsvol aanbod voor hun lidmaatschap. Ik stelde de vraag open: met wie zou ons trefpunt mogen samenwerken om het volgend werkjaar waardevol in te vullen? Eerlijk, ik deed het met een bang hart maar het moest!”

Niet de mindere

“Eerst bleef het even stil en kwamen vriendelijke afweerpogingen los: onze bus zit al vol voor de dagtrip; onze zaal is volzet voor het kerstfeest… Maar toen groeiden de ideeën. Eerste stelregel: als we voor iets samenwerken, dan moeten we vanaf de planning eensgezind samen organiseren, van begin tot einde. Anders voelt het kleine trefpunt zich steeds de afhankelijke mindere. Ook de afstand was een opgave. Onze leden zijn wel bereid tot verplaatsing naar enkele buurparochies maar

Z

niet té ver om te gaan kaarten of een infonamiddag bij te wonen.”

Opnieuw licht

De inzichten kregen vorm. “Tja, voor de sport, de crea en de dagtrips kunnen we zeker zaken doen”, zei voorzitter Gilbert voorzichtig. En even later vulde voorzitter Gerard aan: “Op onze voordrachten en ledenfeesten is er nog plaats, laat ons dat eens bekijken.” En de maat werd nog groter: “Misschien kunnen enkele gezamenlijke activiteiten ook in de lokalen van het kleiner trefpunt plaats vinden. Dat is pas echt samenwerken!” Straks moeten deze afspraken in de praktijk omgezet worden. “Maar we geloven er in en zien het weer een beetje zitten. Ik ben er mijn collega’s echt dankbaar voor,” aldus voorzitter Germain.

Een klein trefpunt werkt geregeld samen met buur-trefpunten en kan daardoor overleven en aan zuurstof winnen. Omdat de afgesproken initiatieven samen gepland en samen gedragen worden, is het een win-winsituatie.

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

7


VRIJWILLIGERS

Bruggepensioneerd en vrijwilliger in OKRA Tekst Roel Franรงois

Mag een bruggepensioneerde (vanaf nu: een werkloze met bedrijfstoeslag) zich als vrijwilliger inzetten in OKRA? Wat moet hij dan doen? In de Vrijwilligersmap vind je een antwoord op deze vraag (deel 5.1.2). Maar voor alle duidelijkheid krijg je hier nog eens de uitleg. Wie mag vrijwilligerswerk verrichten?

Wat met mensen die een uitkering van de RVA hebben?

Iedereen die ouder is dan vijftien jaar mag vrijwilligerswerk verrichten. Er gelden geen maximumleeftijden. Wie mag zonder probleem en zonder papierwinkel vrijwilligerswerk verrichten? Alle gepensioneerden en ook gerechtigden op een uitkering arbeidsongeval of beroepsziekte, Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB), tegemoetkoming aan gehandicapten of gerechtigden op Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) of Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Deze mensen moeten de RVA schriftelijk meedelen dat ze vrijwilligerswerk verrichten en dit via de uitbetalinginstelling of hulpkas. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt. Het formulier C45 B moet daarvoor gebruikt worden. De vrijwilliger kan onmiddellijk na de melding starten (hij hoeft niet te wachten op een akkoord van de RVA). In afwachting van de beslissing van de RVA moet de betrokkene wel aan alle verplichtingen als werkloze blijven voldoen. De

RVA heeft twaalf dagen de tijd om het vrijwilligerswerk met argumenten te weigeren of te beperken. Wordt er geen toelating verleend, dan kan men binnen een periode van drie maanden een beroep instellen tegen deze beslissing bij de bevoegde arbeidsrechtbank. De organisatie en de vrijwilliger moeten zich hiernaar schikken. Reageert de RVA niet binnen de twaalf dagen, is er sprake van stilzwijgende toestemming. Op voorwaarde dat de onbezoldigde activiteit werd aangegeven, mag de werkloosheidsuitkering gecumuleerd worden met vrijwilligersvergoedingen als het om een onkostenvergoeding gaat.

Reageert de RVA niet binnen de twaalf dagen, is er sprake van stilzwijgende toestemming.

8

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013


OKRA-SPORT

Ledenadministratie Tekst Eline Pannecoucke

OKRA kreeg van de RVA een algemene goedkeuring om bruggepensioneerden als vrijwilliger in haar werking in te schakelen. Moet de aanvraag dan ook nog gebeuren? Ondanks het feit dat OKRA een goedkeuring kreeg, is het toch nodig dat de bruggepensioneerde de schriftelijke mededeling aan de RVA doet via het formulier C45 B: de link op internet is www.rva.be/frames/ frameset.aspx?Path=D_documentati on/&Items=3&Language=NL. De kans dat de RVA zal weigeren is klein gezien de algemene goedkeuring. De toelating liep van 1 juli 2006 tot 30 juni 2008 en is ondertussen onbeperkt verlengd. Het machtigingsnummer is Y02/082008/2008-55/45bis.

Mensen met een uitkering van het ziekenfonds, kunnen zij in OKRA als vrijwilliger meewerken? Zij moeten een aanvraag doen bij de adviserend geneesheer die oordeelt of het vrijwilligerswerk te combineren is met de gezondheidstoestand. De geneesheer moet dit schriftelijk bevestigen. Mensen die een leefloon ontvangen, moeten de dossierbeheerder melden dat ze vrijwilligerswerk zullen doen. In de vrijwilligersmap vind je meer informatie: ze kan op papier aangevraagd worden via het regiosecretariaat of digitaal verkregen worden. Mail naar roel.francois@okra.be.

Sinds een aantal jaren, kunnen de OKRA-SPORT trefpunten hun ledenadministratie digitaal bijhouden en opsturen. Tot en met 2012 kon dit nog aan de hand van het programma OKRA-SPORT Administrator. De wereld van technologie staat nooit stil, ook niet bij OKRA-SPORT. De grote rompslomp van jaarlijkse (her)installaties, synchronisaties, overschakeling naar nieuwe contactpersonen en nog veel meer, zorgde voor veel extra en onnodig werk. Om veel klachten weg te werken en om een koppeling te maken met een boekhoudpakket, kiest OKRA-SPORT voor een nieuw systeem. Dit nieuwe ledenadministratieprogramma zal beschikbaar zijn via okralap.sporta.be. Je kan er mee werken als je eerst de juiste codes aanvraagt. Geen onhandige installaties meer, maar beschikbaar vanop elke pc. Alle trefpunten hebben toegang tot het systeem, ook trefpunten die tot op heden de administratie op papier verwerken. Zo kan je stilaan mee instappen in het digitale project en ook meer up-to-date informatie van je trefpunt inkijken en opvragen aan de hand van een leescode. Wil je later volledig overschakelen, krijg je een schrijfcode. In de regio kan je vorming volgen over dit nieuwe systeem. OKRASPORT zal de andere trefpunten warm maken voor het nieuwe systeem en hen introduceren met het online bijhouden van hun ledenlijsten. Vanaf mei 2013 volgt een nieuwe reeks vormingen, handleidingen en stappenplannen.

Alle trefpunten hebben toegang tot het systeem, ook trefpunten die tot op heden de administratie op papier verwerken.

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

9


JAARTHEMA

Ik vind de aarde leuk aan huis Tekst Pat Rooseleers

In het kader van ik vind de aarde leuk kan je een aantal organisaties uitnodigen in jouw trefpunt voor een interessante voorstelling, een vorming of nuttige informatie.

De energiesnoeiers komen het tonen en uitleggen

Zuinig omspringen met energie is belangrijk en biedt tal van voordelen. Je draagt je steentje bij voor een beter milieu en bovendien bespaar je geld. De Energiesnoeiers helpen je om energie te besparen.

Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ze kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt maar vinden in de energiebesparing een nieuwe zinvolle job. Het aanbod van de Energiesnoeiers bestaat uit gratis energiescans, dakisolatie, muur- en vloerisolatie en een pakket kleinere energiebesparende maatregelen. Laat de leden van jouw trefpunt kennismaken met de werking van de Energiesnoeiers door ze uit te nodigen om hun werking voor te stellen. In principe doen ze dat graag en gratis. Voor een afspraak, contacteer het Energiesnoeiersbedrijf in jouw regio. De adressen zijn te vinden op www. energiesnoeiers.net. Voer je postcode in en je krijgt de contactgegevens van de Energiesnoeiers in jouw buurt. Of je kan ze ook opvragen via jouw regiosecretariaat.

Duurzaam met geld door Fairfin

“De banken hebben hun lesje wel geleerd. Ze hebben hun casino ge-

10

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

sloten en financieren wat wij als samenleving nodig hebben.” Of toch niet? Welke banken zetten banktegoeden niet duurzaam in? Bij welke bank loop je het meest/ minst risico dat je spaargeld vergokt of gebruikt wordt voor maatschappelijk schadelijke investeringen? Op al deze vragen krijg je antwoorden van een deskundige van Fairfin. FairFin is een onafhankelijke vzw die gelooft dat geld een belangrijke motor kan zijn voor een faire samenleving, waarin het uiteindelijk om meer dan geld draait. FairFin ijvert voor een mens- en milieuvriendelijk financieel systeem. Nodig FairFin uit in jouw trefpunt. FairFin komt graag van gedachten wisselen over de financiële crisis, haar oorzaken, impact en remedies. Ze vertellen ook wat je zelf kan doen. De presentatie of gedachtewisseling (naar keuze) duurt twee tot tweeënhalf uur, inclusief vijftien minuten pauze. Zowel ochtend, namiddag als avond zijn mogelijk, wel liefst op weekdagen. Aan te vragen via mail bij luc.weyn@fairfin.be of via jouw regiosecretariaat.


Het wat en hoe van ‘ruilen met LETS’

LETS staat voor Local Exchange & Trade System. Vrij vertaald: lokaal ruil- en uitwisselingssysteem. De LETS-ruilkring is een vereniging van mensen in een stad, gemeente of regio die elkaar helpen door allerlei diensten en goederen uit te wisselen (huis en tuin, creatief, klussen, leren, oppas…). Geld komt er niet aan te pas, wel wordt een waardering gegeven voor een geleverde dienst. Deelnemers overleggen met elkaar hoeveel een bepaalde dienst waard is. De punten die iemand ontvangt voor een geleverde dienst zorgen ervoor dat deze persoon - als hij zelf hulp nodig heeft - op andere letsers een beroep kan doen. Het resultaat is een keten van diensten: Jan helpt Lena schilderen, Jeanine geeft taalles aan de dochter van Jan, Jeanine doet beroep op Marcel voor de grote boodschappen, Marcel doet beroep op Jos om computerproblemen op te lossen… Kortom, de vroegere burenen vriendendiensten brengt LETS samen in een meer georganiseerd systeem. Nodig de plaatselijke of regionale LETS-kring uit om hun werking voor te stellen in jouw trefpunt. Leden kunnen op die manier kennismaken met dit ruilsysteem en de letsers uit eigen streek. Een overzicht van de plaatselijke

LETS-groepen en hun contactgegevens vind je op www.letsvlaanderen.be of via jouw regiosecretariaat.

Huur een ambassadeur openbaar vervoer in

De organisaties ‘treintrambus’ en mobiel 21 leiden een aantal openbaarvervoer ambassadeurs op. Deze vrijwilligers (waaronder verschillende vanuit OKRA) rukken op vraag van organisaties en OKRAtrefpunten uit om vorming voor leden te geven over het gebruik van het openbaar vervoer. Alle aspecten komen aan bod: informatie opzoeken, reisroute uitstippelen, reis plannen, tarieven, kaarten en betaalmogelijkheden, drempels… De vorming wordt ook aangepast aan de regio van het trefpunt en de plaatselijke vervoersmogelijkheden. Naast een vorming in de zaal is het ook mogelijk om onder begeleiding praktijkoefeningen te doen. Bovendien kan je als trefpunt ook de expertise van de ambassadeur inroe-

Z

pen om samen een groepsuitstap met het openbaar vervoer te plannen. Aan te vragen via jouw regiosecretariaat.

Jouw OKRA Low impact vrijwilliger over de vloer

In OKRA proberen achttien vrijwilligers een jaar lang om milieuvriendelijker - met een lagere ecologische voetafdruk - door het leven te stappen. Het zijn allemaal leden van OKRA uit verschillende regio’s en provincies. Ze vertellen over hun verhaal op de blogpagina van de website www.ikvinddeaardeleuk. be. Je kan de Low Impact Vrijwilliger van jouw regio ook uitnodigen om te komen getuigen over zijn of haar motivatie en ervaringen. Meer duiding over het jaarthema, leuke anekdotes en tips om duurzamer te leven krijg je er gratis bovenop. Het verhaal van mensen zoals jij en ik. Aan te vragen via jouw regiosecretariaat.

Meer info vind je op www.ikvinddeaardeleuk.be via de uitdagingen ‘energiesnoeiers geven uitleg’, ‘duurzaam met geld’, ‘letsen is ruilen’, ‘met het openbaar vervoer’ en ‘low impact vrijwilliger op bezoek’. Plan je activiteit en neem tijdig contact op met de betrokken organisaties. Voor info en ondersteuning kan je steeds terecht bij jouw regiosecretariaat. Doe mee aan ik vind de aarde leuk, ga met het bestuur een aantal uitdagingen aan en registreer je als trefpunt op www.ikvinddeaardeleuk.be/doe-mee. SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

11


OKRA-CULTUUR

Taal in trefpunten Tekst Pat Rooseleers

In 2013 kunnen trefpunten allerlei activiteiten en initiatieven nemen rond werken en spelen met taal. Enkele trefpunten deden het al voor. Laat je door hen inspireren. Gedichten in OKRA Wetteren centrum Jullie plannen de uitgave van een gedichtenbundel. Hoe kom je op dit idee? Christiane Van Impe, voorzitter: “We gaan met het trefpunt geregeld naar een toneelvoorstelling. We hebben onder onze leden enkele schrijvers van poëzie. Als OKRA dan oproept om dit jaar iets extra te doen rond ‘taal’ kwamen we tijdens onze planning op het idee om gedichten in te zamelen, ze te bundelen en te publiceren. Op het kerstfeest van 18 december willen we de bundel als nieuwjaarsgeschenk aan onze leden aanbie-

den. Ook de pers en de schepen worden hierop uitgenodigd. Het is een mooie kans om onze werking in de verf te zetten.” Hoe begin je aan zo’n project? Christiane: “Met een oproep in onze nieuwsbrieven en op onze startdag onder het motto ’55-plussers grijpen naar de pen, 55-plussers grijpen naar … poëzie’. Op de gewestvergadering vroegen we ook aan de andere Wetterse trefpunten om dit mee bekend te maken aan hun leden. We plaatsten ook een zoekertje in Het Nieuwsblad. Hierop ontvingen we al reacties van Oostende tot in Bree. We kregen tot hiertoe een veertigtal gedichten toege-

OKRA heeft meer te bieden dan enkel gezellige samenkomsten bij grote activiteiten.

12

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

stuurd. Een jury zal een selectie maken op inhoud en thema. Voor de illustraties in de publicatie kunnen we rekenen op de hulp van leerlingen van de plaatselijke academie.” Waarom vinden jullie het belangrijk om rond taal en cultuur te werken? Christiane: “OKRA heeft meer te bieden dan enkel gezellige samenkomsten bij grote activiteiten. We willen de leden aanzetten tot culturele interesse. Bovendien kunnen we met zulke aanvullende onderwerpen ook nieuwe leden interesseren en aantrekken voor onze werking. Taal is van bij de geboorte het communicatiemiddel om ons in de maatschappij uit te drukken, onze innerlijke gevoelens, frustraties, blijdschap en verdriet te ventileren, en dit kan perfect in poëzie.” Hebben jullie nog andere plannen rond taal? Christiane: “Ons ‘moederfeest’ in mei wordt een soort poëzienamiddag, ondersteund door muziek en beeld. Net voor de zomer organiseren we een Poëzieroute, waar verschillende dichters op verschillende locaties hun werk brengen, afgewisseld met meer bekende poëzie.”


Scrabbletornooi in regio Kempen Hoe kwamen jullie op het idee om een regionaal scrabbletornooi te organiseren? Benny Van Campfort, educatief medewerker: “Een trefpuntvoorzitter, lid van een scrabbleclub, verleidde ons tot avondje scrabble. ’t Was er plezant en leerrijk en zo groeide het idee deze namiddag in te richten. We hopen op een vijftiental spelers vanuit verschillende trefpunten. Zij kunnen dan op hun beurt hun trefpunt verder enthousiast maken. Of wie weet, misschien spruit er wel een OKRA-scrabbleclub uit voort.” Zijn er trefpunten waar al gescrabbeld wordt? Bestaat er een traditie? Benny: “We hebben geen weet van trefpunten waar stelselmatig gescrabbeld wordt maar misschien is het occasioneel wel al eens gebeurd. In vele trefpunten is er wel al interesse voor Rummikub en bingo. Misschien kan scrabble een aanvullende nieuwe frisse wind doen waaien. We willen vooral iets nieuw proberen.” Hoe gaan jullie dat organiseren? Benny: “We krijgen de hulp van de scrabbleclub Littera en volgen hun regels. We spelen het zogenaamde ‘duplicate scrabble’. Dit heeft een

heleboel voordelen: iedereen speelt met dezelfde letters op een eigen bord, elke speler krijgt evenveel tijd en speelt elke beurt mee. Iedereen scoort eigen punten, het woord met de hoogste score wordt nadien door iedereen op het bord gelegd.” Zijn er plannen om dit te herhalen? Benny: “De toekomst van OKRA zal er toch één moeten zijn met zoveel mogelijk aantrekkelijke activiteiten, voor elk wat wils. Zo’n scrabbleclubje kan hierin een plaats krijgen. Net zoals in het verleden vernieuwende sportinitiatieven als petanque, biljart en lijndansen hun aantrekking hebben bewezen. Hopelijk kunnen we met deze kleine experimenten nieuwe leden aantrekken en een interessant aanbod voorzien voor de trouwe leden.”

Misschien kan scrabble een aanvullende nieuwe frisse wind doen waaien. We willen vooral iets nieuw proberen.

Het ‘Hoegats’: dialect in OKRA Hoegaarden In OKRA Hoegaarden besteden jullie aandacht aan het plaatselijke dialect. Hoe kwamen jullie op dit idee? Maria Bleux, secretaris: “Dat kwam via een van onze leden. Er werd een nieuwe naam voor ons maandblad gezocht en een van onze leden stuurde het dialectwoord teng in. Teng betekent bericht. Zo kwam ze op het idee om iedere maand een bijdrage over het dialect op te nemen onder de rubriek ‘OKRA spekt nog Hoegats’ (OKRA spreekt nog Hoegaards). Sindsdien staan er maandelijks een aantal woorden, zinnen, gedichten of liedjes in ons plaatselijk dialect.” Welke reacties krijgen jullie daarop van de leden? Maria: “De leden vinden het fijn om de Hoegaardse taal levend te houden en daar spelen we op in. We gaan binnenkort naar een toneelvoorstelling in het dialect. Daarnaast publiceren we ook nog taalkronkels met gezegden, spreuken, uitspraken en gedichten.” Wat is een mooie Hoegaardse zin? Maria: “In maai vangen de kengere dikke pjarraaters’ (In mei vangen de kinderen dikke meikevers) of ‘Opgepast veur de pismeroejen!’ (Opgepast voor de mieren!).”

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

13


COMMUNICATIE

Je trefpunt op de digitale weg Tekst Katrien Vandeveegaete

Wist je dat je op een eenvoudige en goedkope manier zelf een trefpuntwebsite kan hebben? Wist je dat als je een trefpuntwebsite hebt, deze helemaal in het kader van OKRA gemaakt wordt? En wist je dat dit najaar de trefpuntwebsites in een nieuw kleedje gestoken worden?

Heb je al een website voor je trefpunt? Die krijgt in het najaar een nieuw kleedje. Hoe je met die nieuwe website moet werken, hoor je in je regio. Zij organiseren in het najaar of in het voorjaar van 2014 een vorming hierover. Als je al werkt met de ‘oude’ website, dan heb je de principes al onder de knie en zal je er snel mee weg zijn. Deze vernieuwing bied je ook de kans om eens grondig stil te staan bij je huidige website.

communiceert en die weet wat er reilt en zeilt in het trefpunt, volstaat. Maar vooral iemand die bereid is om bij te leren en zin heeft om zijn talenten in te zetten voor het trefpunt.

Voordelen op een rijtje

Een trefpuntwebsite is eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden als je dit via het aanbod van OKRA doet. Dan ben je meteen zeker van tech-

i nt er v

vo l

z in e ga

Voo r2

en je e 0 euro per jaar lees

nd ei e bo

19, 8200 Brugge

| OKRA | maart 2010

vzw |

s | gevaertprinting gevaertgraphic

|

et m t n i + Je wtrefpunt 55

ele, Vier Uitersten

e krasport.b .be | ww w.o 44 41 ww w.okra e | 02 246 zorgrecht.b ww w.okra

V.U. Jan Vandecaste

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

Om je helemaal te overtuigen om mee de digitale weg op te gaan: recent onderzoek toonde aan dat van de OKRA-leden, meer dan 60% een computer heeft. Een trefpuntwebsite is dus zeker van deze tijd.

iews

Heb je nog geen website maar wil je met deze vernieuwing wel de stap maken. Dan kan je nu op zoek gaan naar een vrijwilliger die wel goesting heeft om deze website te onderhouden. Dat hoeft geen grote computerspecialist te zijn. Iemand die handig is met een computer, kaas gegeten heeft van hoe je het best online

14

Voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Een trefpuntwebsite kost je 20 euro per jaar. Voor wie technisch onderlegd is: in dat bedrag is de serverruimte en de hosting inbegrepen, net als de technische ondersteuning.

en informatie.

Altijd al gedroomd van een eigen website? Dan hoef je niet langer te dromen. Sinds enkele jaren kunnen trefpunten instappen in de website van OKRA. Dan krijgt je trefpunt enkele webpagina’s ter beschikking die je kan opvullen met aankondigingen van activiteiten, verslagjes achteraf, foto’s…

nische ondersteuning en vorming. Bovendien pas je dan helemaal in de lijn van de OKRA-stijl.

2012-3137.indd

o-affichePROMO

1

a m

! 26/02/13 14:53


COMMUNICATIE

Het wordt een traditie in OKRA: de vierde week van september gooit OKRA de deuren open. Dan kunnen mensen die OKRA niet kennen, proeven van de sfeer en de activiteiten. Die grote uitbreekactie heette tot vorig jaar de Week van het trefpunt.

week van 23 SEPTEMBER | 27 SEPTEMBER 2013

Laat anderen delen in OKRA Tekst Katrien Vandeveegaete Buitenstaanders kennen echter de structuur van OKRA niet. En voor hen is de naam ‘trefpunt’ een onbekend begrip. Daarom zal vanaf dit jaar de Week van het trefpunt vervangen worden door de Week van OKRA. Concept blijft hetzelfde maar de herkenbaarheid zal iets groter worden.

Deed je de voorbije jaren al mee met de Week van het trefpunt/Week van OKRA? Dan weet je dat met je trefpunt naar buiten komen, een flinke steun voor je werking betekent.

Deed je nog niet mee? Probeer het dan dit jaar toch eens. Je hebt er niks mee te verliezen. Alleen maar te winnen. OKRA gooit de deuren open van 23 tot 27 september.

Wat kan je trefpunt doen voor de Week van OKRA?

■ Sta op de wekelijkse markt en maak daar promotie voor OKRA. Te ambitieus? Doe het dan met de trefpunten van de gemeente samen. Onderhandel zeker met het gemeentebestuur of je ook echt op de markt mag staan. Geef de bezoekers iets kleins om te eten of te drinken of een klein aandenken. Mensen krijgen graag iets en dan kan je makkelijker je boodschap verkopen. ■ Organiseer een bijzondere activiteit waarbij je extra veel promotie maakt bij mensen die OKRA nog niet kennen. Kies voor een activi-

teit die anders is dan anders. Een origineel onderwerp, een andere locatie of een speciale inkleding doen wonderen. Vraag aan je leden dat ze op een bepaalde activiteit iemand meebrengen die OKRA nog niet kent. Wie dat doet, krijgt een kleine attentie. Niet veel werk en toch heb je snel resultaat. Vraag aan de plaatselijke handelaars of je promotie mag maken voor een speciale OKRA-activiteit. Misschien kan je die handelaar wel overtuigen dat hij de activiteit een beetje sponsort? Neem contact op met de plaatselijke correspondent van de krant om met een nieuwsbericht in de krant te komen: misschien heb je wel een voorzitter die een bijzondere hobby heeft? Of is er een vrijwilliger wiens zoon of dochter ook vrijwilliger is? Heb je een lid dat geboren is op dezelfde dag als je trefpunt gesticht is? Of een tweeling die allebei een bestuursfunctie hebben? Of iemand die een record heeft behaald? De pers is altijd geïnteresseerd in dit soort van verhalen. En op deze manier geef je OKRA naamsbekendheid zonder dat je er veel moeite voor moet doen. En wellicht heb je nog meer ideeen dan deze opsomming. Belangrijkste is dat je probeert, dat je OKRA in jouw gemeente toont. En dat kan met veel inspanning of met weinig, maar doe het.

Reclame

Je weet dat je er niet alleen voor staat. OKRA heeft heel wat promotiemateriaal: affiches, een kennismakingsfolder en een website. Op deze website staan alle activiteiten die trefpunten organiseren in de Week van OKRA. Daardoor krijg je ruimere weerklank ook op andere communicatiekanalen. Verder zal OKRA dit jaar ook op de regionale tv te zien zijn. In de Week van OKRA zal op elke regionale tvzender een reclamespot van OKRA te zien zijn. Zo leren mensen die voor tv zitten, ook de naam en de werking van OKRA kennen.

Joepie leden

De bedoeling van de Week van OKRA is vooral om de naam van OKRA bekend te maken. Maar wie toont dat hij interesse heeft in OKRA, mag uiteraard lid worden. Laat er dus geen gras over groeien en spreek mensen aan. Vraag hen of ze lid willen worden van OKRA. Ook dit jaar krijgt wie lid wordt van OKRA in het najaar van OKRA enkele voordelen. Wie aansluit in september, oktober, november of december wordt lid voor 2014 maar krijgt de resterende maanden van 2013 gratis. En wie lid wordt voor eind februari 2014 krijgt een fles OKRA-wijn.

SCHAKEL MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2013

15


n e i t s e n de z

a v o t Fo

Dupont Foto Erik

Creatief be zig zijn, op elke mogeli jke manier, va n O K R A . is het kenm O o k h a n dw erk erken daag t deelneme kunstige vin rs u it om hun gers te geb ruiken. Om lesgevers d helpen, lere aarbij te n andere h andige han d en nieuwe Zo bruist h tec hnieken e t va n d e c aan. reativiteit in O K R A . E n ze regionale v ker op deze orming in R oeselare.

zestien’. Stuur je speciale ijnen in de rubriek ‘Foto van de sch ver kan t pun tref w jou Ook naar schakel@okra.be. ctiviteit en een klein ver slagje A-a OKR een van foto ke unie en

OKRA Schakel Nr 2 mei-september  

OkRA Schakel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you