Page 1

Regionale

Schakel 3 REGIO BRUSSEL

DECEMBER - FEBRUARI 2016

Verschijnt driemaal per jaar voor OKRA-bestuursleden uit de regio Brussel

1

1ste jaargang—nr. 3


Woordje van de voorzitter Nieuws uit het dagelijks bestuur van de regio De startdag in De Meent was ook dit jaar geweldig. Goede organisatie, gevarieerd programma, spetterend orkest, uitstekende catering. Los Ambetantos, de OKRAband van Lot, speelden onze zorgen en stramheid weg. Enkelen konden niet weerstaan aan de muziek en sloegen de beentjes uit. Er werd gedanst. Ingrid, Nathalie en Hilde wekten verwondering door hun verrassende feestkledij. Jo en Gillian liepen als echte stars, gestrikt rond. Klasse! De regio Brussel is top! Zij die er waren, waarvoor bedankt, hebben dat kunnen meemaken en beleven. Met 420 bestuursleden heel de dag samen. Het gaf een sterk gevoel van verbondenheid en samenhorigheid, inderdaad wij zijn samen aan boord, samen in dienst van onze trefpunten. De vaarrichting is duidelijk en nu samen vooruit. Verrassend was de uitreiking van Awards. ‘Fictieve’ awards voor originele initiatieven werden uitgereikt. Jo mocht ze allen in ontvangst nemen. Hebben jullie de hint begrepen? Op 5 oktober 2017 zullen de echte Awards uitgereikt worden. Vandaar onze oproep : wees vindingrijk en durf. Stuur je originele initiatieven in en misschien wordt voor jouw trefpunt de rode loper uitgerold en ontvang je een award. Er zijn vier categorieën : omarm, ontmoet, ontspan en ontdek. We kijken uit naar jullie reacties. DOEN! Overzien wij de programmering van onze 130 trefpunten, dan merken we op dat sommigen varen op automatische piloot. Zij herhalen wat goed is, wat al jaren succes heeft. Het is gemakkelijk, zonder risico en zonder veel moeite. Dat mag. Maar zo doende geven we er ons geen rekenschap van dat mensen afhaken omwille van de eentonigheid van je programma. ‘Wij komen niet meer, voorzitter, want ’t is altijd hetzelfde.‘ Daarom kan af en toe het woord ‘nieuw‘ wonderen doen. Het wekt nieuwsgierigheid en goesting. ZORG. OKRA is een zorgende beweging, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare leden. De volgende jaren zal de zorgvraag stijgen door het toenemend aantal hoogbejaarden. Nu reeds moeten wij ons daarop voorbereiden en initiatieven nemen. Een zorgend en bezorgd hart ziet mogelijkheden om hen in de activiteiten van het trefpunt te blijven betrekken. Huisbezoeken en de organisatie van vervoer zullen urgenter worden. Ook de spirituele noden van deze groep zijn niet te onderschatten. Een Amerikaanse filosofe spreekt van ‘huidhonger’. Mensen, oud en alleenstaand, verlangen warm begroet en omarmd te worden. Genezende en 2

troostende gebaren. Enkele trefpunten hebben veel aandacht voor zorg. Een thema om op de bestuursvergadering te bespreken. Van de regio zul je zeker de volgende maanden hierover meer horen. Ledenwerving blijft een zorg. Het aantal leden daalt reeds enkele jaren lichtjes. Hiervoor zullen er veel redenen te vinden zijn. Sinds de oprichting van de KBG in 1956 is er veel veranderd in de wereld en in de leefwereld van de senioren. Er is meer aanbod en aan aantrekkelijke prijzen. Wij blijven geloven dat OKRA een goed georganiseerde en geest-rijke beweging is die veel te bieden heeft. In 2017 gaan we de ledenwerving, een oud zeer, ook ter harte moeten nemen. Voorlopig blijft het iemand uitnodigen voor een incidentele deelname aan een werking en het aanspreken van mensen de beste wervingsmethode. De laatste maanden heb ik de gelegenheid gehad om verschillende jubilerende trefpunten te bezoeken. Dank voor de uitnodigingen en het gedeelde enthousiasme. Een bedenking : bloeiende trefpunten zijn trefpunten met een gedreven bestuur. Nieuwe mensen brengen nieuwe ideëen, nieuwe mensen zorgen voor extra handen. Daarom moet vernieuwing en uitbreiding van het bestuur een permanent aandachtspunt zijn, ook al levert het niet direct succes, blijven proberen en niet opgeven. Wat vandaag niet kan, is volgend jaar misschien geen utopie meer. En geef toe, altijd zijn er handen van vrijwilligers te kort! Nu komt er een drukke tijd van feesten en vieringen, lichtpunten in donkere dagen. Vele senioren zien op tegen de winter die zo lang duurt. Hoelang zal de nacht nog duren? Het alleen zijn weegt nu meer dan ooit. Reden om enkele sterke OKRA-momenten te organiseren. Vergeet in de feestvreugde ook de mantelzorgers en vrijwilligers niet. Laat ons er aan denken dat vanaf 22 december het licht toeneemt. Hoe kunnen ons trefpunt een lichtpuntje zijn in deze duistere en korte dagen? Binnenkort gaat Jan Vandecasteele, sinds tien jaar algemeen directeur, op pensioen. Ondertussen loopt Marc De Soete warm om hem op te volgen. De komst van een nieuwe algemeen directeur maakt ons nieuwsgierig want met hem zal OKRA de volgende jaren de uitdagingen van deze bewogen tijd, waarin alles beweegt en schuift, aangaan.


Het dagelijks bestuur heeft de dienst communicatie en ICT het mandaat gegeven het contract voor een nieuwe ICT te finaliseren. Eind 2017 zou alles operationeel moeten zijn. Er zullen mensen opgeleid worden om in de gewesten de nieuwe software te introduceren. De administratie van OKRA gaat zo de 21ste eeuw in. Sinds één jaar ben ik voorzitter van de regio. Ik wist niet dat er zoveel komt bij kijken, want OKRA algemeen vraagt ook veel aanwezigheid in bestuursraden en commissies. Ik bedank iedereen, op de eerste plaats jullie die het elke dag opnieuw weer “doen”. Verder dank ik ook, Jo, de regiodirecteur en zijn medewerkers Ingrid en sinds kort Gillian, ook Hilde en Nathalie, voor het vertrouwen en de samenwerking. Met hen én met jullie is de regio in goede handen. Bedankt voor jullie dagelijkse inzet. Dus samen verder in dienst van onze leden, trefpunten en de regio. Op een verrassend 2017. Proost ! Jan Rolies

OKRA Academie OKRA slaat de handen in mekaar met Odisee! De Universitaire Dinsdag Lezingen zijn een begrip in Hogeschool Odisee (vroeger HUB) in Brussel. Kwaliteitsvolle lezingen op dinsdagnamiddag, vanaf nu in samenwerking met OKRA Regio Brussel! OKRA leden kunnen tegen een kortingtarief deze lezingen bijwonen. Centraal thema dit jaar is “Emoties”. Eminente sprekers uit de academische, maatschappelijke en culturele wereld komen tweewekelijks hun expertise delen. We zijn goed gestart met mooie OKRA aanwezigheid, maar verder nog op het programma: 20/12. Emoties en zorg - Marinus Van den Berg. 10/01. Ik proef, dus ik ben - Johan Ardui en Tom Jacobs 21/02. Emoties en menselijke waardigheid Yvonne Denier 24/01. Wat na terreur? - Yamila Idrissi 7/03. Stilte en stedelijk burgerschap Danny Wildemeersch 21/03. Ik was vluchteling. Empathie en onderzoeksjournalistiek - Pieter Stockmans 18/04. Dialoog en gastvrijheid - Lieven Boeve 2/05. Poëzie en emotie - Charles Ducal 16/05. Sport en Emoties - Emile Rousseau 24/05. Emoties en de toekomst van België Philippe Van Parijs

OKRA Regio Brussel – Kalender voorjaar 2017 - Januari: Gewestvergaderingen secretarissen - Vanaf Januari: creacursussen - Februari: vriendschapsdagen - Februari: Gewestvergaderingen zingeving - Maart: Gewestvergaderingen - 19/4: Forumdag belangenbehartiging - 23/4: Erfgoeddag rond zorg - 28/4: Nationaal volleybaltornooi - April: Daguitstap Westhoek - 12/5: Sportdag in Halle - 19/5: Regionale bedevaart naar Scherpenheuvel - Mei: provinciaal wandelvoetbaltornooi - Juni: Welkomstdagen voor nieuwe bestuursleden - Juli: Daguitstap Klein Brabant - Augustus - september: Petanquetornooien - September: Week van OKRA - September: Daguitstap naar Bastogne - 5/10: Startdag - Oktober: Creabeurs

Ezels? Soms vraag ik me af of de ezel van Palmzondag dezelfde is als die van het stalletje van Bethlehem, maar dan een heel stuk ouder, want zoveel jaren later? Drieëndertig jaar is toch wel heel lang om op iemand te blijven wachten, zal je zeggen. Maar de ezel is een koppig en standvastig dier! ‘Ze mogen er van denken wat ze willen’, zegt de ezel, ‘maar als ik ja zeg is het ja’. (i-a is typisch ezelstaal) Waar vandaag behoefte aan is, dat is juist die koppige trouw: in een relatie of een gezin, in de nabijheid bij kleine mensen, in het opnemen voor degenen die aan de kant staan. In het opnemen van verantwoordelijkheid. Er bij zijn van het begin tot het einde. En vaak zullen ze achter uw rug zeggen: ‘Daar moet ge toch een ezel voor zijn …!’ Maar wat zouden we beginnen zonder zulke ezels? Er zijn toch al genoeg ‘parade- en luxepaarden’? En nog iets: een ezel heeft grijs haar. Hij is daarmee geboren. Dat komt omdat hij zo gewoon is andermans lasten te dragen. Een mens krijgt er ook grijs haar van zich steeds andermans problemen aan te trekken – een ezel heeft dat van nature. Dus als je hier of daar in jouw omgeving een man of vrouw ziet lopen met grijs haar: veel kans dat het een ‘ezel’ is.

Lezingen kosten €5 (€4 voor OKRA leden). De lezingen vinden plaats in hogeschool Odisee, Warmoesberg 15, 1000 Brussel (vlakbij Centraal Station Brussel).

Als je er zo één tegenkomt, ga hem met eerbied tegemoet en biedt hem een vaste job aan in de kerststal.

Programma: flyers op aanvraag: brussel@okra.be of 02/244.28.91 of www.okra.be/brussel. Meer info: jo.bossuyt@okra.be

We wensen ieder van u een mooie voorbereiding op het kerstfeest!

3


Nieuwe voorzitter bij OKRA Bellingen! Bellingen telt, volgens de website van de gemeente Pepingen, waar Bellingen een deelgemeente van is, 723 inwoners en is 4 vierkante kilometer groot. Een zakdoekje groot, middenin het prachtige Pajottenland. En toch, ook op het grondgebied van dit kleine zakdoekje, vind je een OKRA-trefpunt, 40 mannen en vrouwen sterk! Vorig jaar heerste er grote paniek: de toenmalige voorzitter, Paul, besliste naar Halle te verhuizen en wou, terecht, zijn sociaal leven daar uitbouwen. De geëngageerde medewerkers zaten plots zonder leidersfiguur. Wat nu gedaan? Stefaan Meerts, leek de gedoodverfde opvolger maar twijfelde lang voor hij toezegde.

Stefaan, waarom de twijfel? En wat overtuigde je, behalve de smeekbede van Ingrid en Elza Wauters, bestuurslid in Bellingen, om dat engagement toch aan te gaan?

En hoe zie je de toekomst van OKRA-Bellingen?

Wel, vanaf 1 januari kan alles enkel maar vlotter verlopen. Ledenbijeenkomsten, paas-, en kerstfeest Bij een engagement ga je een verbintenis aan. hoeven niet langer tijdens de schoolvakanties door te In het begin was er een dubbele twijfel aanwezig: “Kan ik gaan, wat de groep toch wat meer armslag geeft. Ook zal dit wel aan in navolging van mijn overige ik zelf kunnen deelnemen aan startvergaderingen en vrijwilligerswerk” en “Valt dit wel te combineren met het gewestbijeenkomsten. Dit kan het eigen trefpunt alleen feit dat ik tot 1/1/2017 een werkende OKRA voorzitter maar ten goede komen. Binnen onze kleine groep wil ik ben?” vanaf 2017 ook de daguitstappen aanbieden. Dit om met Maar beloftes zijn er om nagekomen te worden. En de onze mensen toch even buiten de eigen dorpsgrenzen te verbintenis om de vorige voorzitter vanaf 1/1/2016 op te komen. volgen moest volgens mij gerespecteerd worden. Zelf ben ik heel gedreven om van OKRA Bellingen in de Het overgangsjaar 2016 is bijna te einde. Hoe kijk je op toekomst een toffe vereniging te maken. Dit zal ook die periode terug? mogelijk gemaakt worden door mijn kleine groep medewerkers die zich met hart en ziel inzetten om dit In dit overgangsjaar loopt het vlot in het trefpunt doel te bereiken, waarvoor van harte dank. Bellingen. Het programma werd aan mijn werkende situatie aangepast en bijgevolg gaan de Ik hoor geen spijt in jouw beslissing om er voor te gaan? ledenbijeenkomsten, alsook het paas – en kerstfeest door tijdens de schoolvakanties.

“En laat dat nu net het doel van deze vereniging zijn, namelijk mensen gezellig samenbrengen.”

Een engagement is steeds weer een stap in het onbekende. Maar met een beperkt aantal bestuursleden slaat OKRA Bellingen zich behoorlijk uit de slag. En een vereniging wordt gemaakt door de leden. Tijdens de hogergenoemde bijeenkomsten zijn haast alle aangesloten leden aanwezig. Ik merk duidelijk dat bij Nee dat is zo. Voor jou zit een tevreden OKRA-voorzitter. OKRA Bellingen de mensen graag samenkomen. En laat dat nu net het doel van deze vereniging zijn, namelijk mensen gezellig samenbrengen.

4


, nu nog dichter bij jou In 2016 komt de belangenbehartiging van OKRA-Algemeen nog dichter tot bij jou via verschillende initiatieven. Ben je graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt? Dan kunnen we je alvast dit lekkers voorschotelen. Digitale nieuwsbrief voor belangenbehartigers Met de OKRA-studiedienst, -pensioendienst en OKRAZORGRECHT zetten we ons elke dag in om jouw belangen en die van andere ouderen te behartigen. Wat dat concreet betekent, lees je in onze gloednieuwe digitale nieuwsbrief. Sinds mei 2016 krijgen reeds 1500 geïnteresseerden onze rechtstreekse lijn toegestuurd. Daarin presenteren we je onze standpunten, adviezen, vormingen, projecten en oproepen gaande van pensioenen tot gezondheid, zorg, wonen, mobiliteit enzovoort. We maken je graag wegwijs in de dienstverlening van OKRA en bieden je concreet werkmateriaal aan voor in je trefpunt. De nieuwsbrief valt drie maal per jaar in je digitale postbus. We zijn nog steeds benieuwd naar jouw reacties en vragen. Ook zin in belangenbehartigend nieuws? Stuur je contactgegevens dan door naar belangenbehartiging@okra.be. Wij zorgen er voor dat je de volgende keer mee kan lezen. Digitale infomailing Naast deze nieuwsbrief bezorgen we alle digitale abonnees maandelijks nog een portie info over diverse tegemoetkomingen en rechten van ouderen. Materiaal dat gesmaakt zal worden door jou en in jouw trefpunt. Erfrecht, de elektrische fiets, energiepremies, zorg- en gezondheidstegemoetkomingen‌ we gaan niets uit de weg. Hebben we je emailadres nog niet? Of ben je op zoek naar bepaalde info? Bezorg ons dan je gegevens of vraag via belangenbehartiging@okra.be. Ben je zelf nog geen digitale surfer? Misschien kan je wel een afgedrukt exemplaar krijgen van een kennis uit je trefpunt. Digitale nieuwsbrief Heb je ook interesse in (woon)zorggerelateerde info en activiteiten van onze erkende zorggebruikers- en mantelzorgvereniging? Abonneer je dan ook op de nieuwsbrief van OKRA-Zorgrecht. Dit kan gemakkelijk via www.okrazorgrecht.be. Je krijgt dan vijf maal per jaar een email vol interessante (mantel)zorg- en gezondheidsweetjes. Meer info OKRA-Belangenbehartiging: www.okra.be, 02/2416.44.41

OKRA Sportdag Halle | 12 mei 2017 Op vrijdag 12 mei organiseert OKRA regio Brussel i.s.m. gewest Hallerbos de allereerste gewestelijke sportdag. Tijdens deze halve dag zal er van 3 sporten een initiatie worden aangeboden. Op het programma staan gym, kubb en wandelvoetbal. Met dit pilootproject trachten we mensen de kans te geven om ook eens met minder voor de hand liggende sporten in contact te komen. We starten in het gewest Hallerbos, maar het is natuurlijk de bedoeling om bij succes dit initiatief ook in andere gewesten te gaan aanbieden. Meer informatie : gillian.demaegd@okra.be, 02/244.28.93 5


Reisaanbod 2017

OKRA reizen is samen met leeftijdsgenoten genieten en ontdekken  Samen met leeftijdsgenoten de mooiste, interessantste in een ongedwongen ontspannen sfeer voor prima prijs/kwaliteit. plekken ontdekken: In groep ontbijten, van het programma genieten en ’s avonds genieten van de ondergaande zon (of  Een crème van een reisbegeleid(st)er: Maanden op voorhand een malse plensbui) is zo veel gezelliger dan alleen. Wedden zijn onze reisbegeleid(st)ers bezig om jouw vakantie van dat je thuis komt met een aantal nieuwe vrienden en naaldje tot draadje te plannen. Tijdens jouw vakantie zijn zij vriendinnen in jouw adresboekje. Dat maakt OKRA-reizen echt jouw aanspreekpunt, begeleider én gids tegelijkertijd! bijzonder!  De best mogelijke verzekering: Ongevalletje op vakantie? Er wordt voor jou gezorgd. Helaas je vakantie moeten annuleren? We helpen je zo goed mogelijk.

CULTUURVAKANTIES

VERBLIJFSVAKANTIES

Frankrijk – Charente Maritime Slovenië – Postojna en omgeving

Cyprus - Paphos

Frankrijk – Picardië

Portugal – Algarve

Italië – Umbrië

Nieuwpoort – Sandeshoved Tenerife - Playa de las Américas Duitsland – Sauerland

THEMAVAKANTIES & SPECIALS Oostende - zangdriedaagse Houffalize – Dansvakantie GD Corbion - Gastronomische midweek Duitsland - Jubileumcruise De Panne – Petanquevakantie Dublin – citytrip New-York – citytrip Oostende – Dansvakantie GD

OKRA REIZEN BRUSSEL

Oostende – Creamidweek

www.okra.be/brussel

Oostende – Dansvakantie LD

02/ 244 28 91

U gaat toch ook mee op Jubileumcruise?

6


Gewestvergaderingen in teken van de centen. De gewestvergaderingen met de teamleiders (voorzitters) van november stonden in het teken van de financiën. OKRA steekt zijn nek uit door met al zijn trefpunten (niet alleen in onze regio, maar in het hele Vlaamse land) in gesprek te gaan rond de financiën. Er werd niet alleen inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven maar ook gevraagd naar de mening en de voorstellen van onze teamleiders. Deze voorstellen en resultaten worden meegenomen naar het algemene niveau die voorstellen zullen doen die afgetoetst worden bij de regio’s om dan tot besluiten over de toekomst van de financiën te komen op de algemene vergadering van OKRA volgend jaar in maart. Voor onze regio Brussel zitten Jan Rolies (regiovoorzitter) en Jeanette Verthé (lid dagelijks bestuur) in die vergadering. Er werd ruim geluisterd naar de voorzitters, nu is het onze taak om met wat we gehoord hebben aan de slag te gaan.

secretariaat. Een verzekering voor de leden (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen) is niet verplicht. Omdat OKRA zijn leden wil waarderen kiest ze er uitdrukkelijk voor om hier toch in te voorzien. Deze verzekering kost ongeveer €0,75/ lid. (Het gaat hier natuurlijk niet over OKRA Sport). Een status quo van het ledenaantal zou ons ongeveer €115.000 opbrengen en maakt ons natuurlijk ook sterker als vereniging.

Tenslotte geven we u nog mee dat er aan de lidgeldbedragen voor 2017 ongewijzigd blijven: €23 hoofdlid, €15 tweede lid uit hetzelfde gezin, €10 voor bewoners van woonzorgcentrum.

Enkele cijfers die we u niet willen onthouden: 

Volgens verschillende objectieve criteria is OKRA een heel gezonde organisatie. O.a. de solvabiliteitsratio is heel groot. Van uw €23 lidgeld gaat €7,25 naar het algemeen secretariaat en blijft €4 in het trefpunt. De rest gebruiken we voor de werking van het regionaal

OKRA bedevaart

Scherpenheuvel | 19 mei 2017 Dit jaar gaat de regionale bedevaart naar Scherpenheuvel. Noteer 19 mei alvast in jullie agenda want deze bedevaart wil je zeker niet missen. Een gevuld programma met eucharistieviering in de Mariahal door onze proost Guido Vanfraechem en opgeluisterd door het koor van Alsemberg, vervolgens is er een middagmaal voorzien, daarna nog een mooie wandeling langs de rozenkransweg en een bezoek aan de basiliek kan uiteraard ook niet ontbreken. Kortom een fantastische dag en een ideaal moment om met je trefpunt nog eens op bedevaart te gaan.

Aarzel niet om je in te schrijven via brussel@okra.be, 02/244 28 91. Om in te schrijven vragen we tegen eind februari op te geven met hoeveel mensen het trefpunt ongeveer zal meegaan. De definitieve inschrijvingen moeten ten laatste binnen op 1 april. Voor meer info kan u terecht bij Gillian: gillian.demaegd@okra.be, 02/244.28.93.

Aarzel niet om met je trefpunt deel te nemen! 7


De regio in beeld Vind ons leuk op facebook (https://www.facebook.com/ okraregiobrussel of volg ons via twitter @okrabrsl

Heeft uw trefpunt ook foto’s voor deze pagina? Aarzel niet om ze te versturen naar gillian.demaegd@okra.be en misschien komen ze wel in onze volgende regionale schakel.

Colofon: Verschijnt driemaal per jaar voor OKRA-bestuursleden uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde Meer info: OKRA regio Brussel, Ninoofsesteenweg 176, 1700 Dilbeek, 02/244.28.95, brussel@okra.be, www.okra.be/brussel / OKRA gewest Brussel, Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel Redactie: Jo Bossuyt, Ingrid Van Kerckhove, Gillian Demaegd V.U.: Jo Bossuyt, Kortrijksestraat 145, 3010 Leuven Foto cover: Š Jo Bossuyt / Vormgeving: Gillian Demaegd / Druk: flyer.be / Oplage: 1.000 exemplaren

8

Regionale Schakel 3 voor Bestuursleden  
Regionale Schakel 3 voor Bestuursleden  
Advertisement