Page 1

POWERPOINT Esitysgrafiikka Rauli Oka

29.3.2011

A-kortti Office 2007

1


PowerPoint • Kuvallinen esitystapa on kirjoitettua tapaa paljon vanhempaa. • ihmiskunnan historian ajan informaatiota on välitetty kuvien muodossa. • Kuvallinen esitystapa tukee puhuttua ja kirjoitettua kieltä

29.3.2011

A-kortti Office 2007

2


PowerPoint • Esitysgrafiikalla tarkoitetaan julkaisutapaa, jossa sanallinen ilmaisu on tiivistä ja kuvien käyttö runsasta. • Aineisto voidaan tulostaa paperille, mutta yhä useammin se esitetään sähköisessä muodossa joko suoraan tietokoneen näytöltä tai datatykin välityksellä.

29.3.2011

A-kortti Office 2007

3


PowerPoint • PowerPointin käyttökohteita – – – – – – – – – – 29.3.2011

Yritysesittelyt Mainonta Koulutus Tuote-esittelyt Piirtäminen Video-esittely Kartta Pohjapiirros Käyntikortit Onnittelukortit A-kortti Office 2007

4


PowerPoint Moduulin tavoitteet 1/3 • • • • • • • •

Tiedoston avaaminen ja sulkeminen Esityksen tallentaminen eri tallennusmuotoihin Suunnittelumalliin perustuvan diaesityksen luonti Suunnittelumallin vaihtaminen Diarakenteet ja niiden vaihtaminen Työskentelytilan hallinta Tekstin kirjoittaminen, fontti ja kappalemuotoilut tunnisteet

29.3.2011

A-kortti Office 2007

5


PowerPoint Moduulin tavoitteet 2/3 • Taustan vaihtaminen ja muokkaaminen • Vapaapiirtotyökalujen käyttö; vapaapiirtoobjektit, niiden siirtäminen, ryhmittely, järjestys, kiertäminen ja kääntäminen • Vapaapiirto-objektien täyttövärit ja ääriviivat • Kuvakirjastojen käyttö, kuvien lisäys tiedostosta • Toisesta ohjelmasta tuotujen objektien käyttö • Erilaisten kaavioiden luominen 29.3.2011

A-kortti Office 2007

6


PowerPoint Moduulin tavoitteet 3/3 • Diojen tai niiden osien kopiointi ja siirtäminen • Diojen järjestyksen muuttaminen ja niiden poistaminen ja piilottaminen • Tulostaminen ja tulostusasetukset • Diaesityksen hallinta ja siirtymätehosteet sekä automaattisesti ajastetusti etenevä esitys • Erilaiset tehosteet diaesityksessä • Ohje toiminnon käyttäminen 29.3.2011

A-kortti Office 2007

7


Valintanauha

välilehdet

PowerPoint käyttöliittymä Jäsennysvälilehti

Diat luettelo

Diaruutu

Tekstin paikkamerkki Sovita dia nykyiseen ikkunaan Muistiinpanoruutu Näkymä-painikkeet Teema Tilarivi Dian numero

29.3.2011

A-kortti Office 2007

8


Piirrosobjektit 1 Kiertokahva Koonmuuttokahvat Vaihto + hiirell채 vet채minen suhteet s채ilyv채t

29.3.2011

A-kortti Office 2007

9


Piirrosobjektit 2 Kiertokahva Koonmuuttokahvat Vaihto + hiirellä vetäminen suhteet säilyvät

29.3.2011

A-kortti Office 2007

Muotoile – Muokkaa muotoa – Muunna puolivapaaksi piirroksi – Muokkaa pisteitä

10


Piirrosobjektit Muototehosteet 1

A

MUOTO MUUTTUU

29.3.2011

A-kortti Office 2007

11


Piirrosobjektit Muototehosteet 2

29.3.2011

A-kortti Office 2007

12


Piirrosobjektit Muototehosteet 3

29.3.2011

A-kortti Office 2007

13


Kaavion luonti PowerPointiin • Valitse Otsikko ja sisältö -diatyyppi

• PowerPoint avaa kaavion valinta -ikkunan

29.3.2011

A-kortti Office 2007

14


Kaavio • Seuraavaksi PowerPoint avaa Excelin ja luo sinne esimerkkikaavion, josta voi muokata oman kaavionsa

29.3.2011

A-kortti Office 2007

15


Valmis kaavio 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Miehet

Naiset

alle 20

20 -39

40 - 59 60 - 79

yli 80

• Valmista kaaviota voi muokata valikosta: 29.3.2011

A-kortti Office 2007

16


Power Point tallennusmuodot

29.3.2011

A-kortti Office 2007

17


Power Point tallennusmuodot

29.3.2011

A-kortti Office 2007

18


Power Point tallennusmuodot • PowerPointin erikoisempia tallennusmuotoja ovat: • Malli .potx • PDF-muoto .pdf • Jäsennys .rtf • Esityspaketti .ppsx • Matkapaketti CD-levylle • Web-muoto .html • Tiivistelmä .docx 25.3.2011

A-kortti Office 2007

16


Power Point teemat • Kun PowerPoint käynnistetään, niin aloitetaan samalla uusi tyhjä diaesitys, jonka ulkoasu perustuu ns. oletusrakenteeseen • Diaesitykseen voidaan liittää teema, joka sisältää mm. – – – – – 29.3.2011

Taustavärin tai –kuvion Taustan grafiikkaobjektit Fonttimääritykset Luettelomerkit Kaavioiden ja piirrosobjektien oletusvärit, ym. A-kortti Office 2007

20


Power Point teemat 1-3 • Rakenne – Teemat • Värit

29.3.2011

A-kortti Office 2007

21


Power Point teemat 2-3 • Fontit

29.3.2011

• Tehosteet

A-kortti Office 2007

22


Power Point teemat 3-3 • Taustatyylit

Taustatyylit ovat sidoksissa teemaan. Jos teeman vaihtaa niin taustatyylien valikoimakin Muuttuu, esim. Koristeellinen ďƒ

29.3.2011

A-kortti Office 2007

23


PERUSTYYLIT JA MALLIT • Perustyyleissä on määritelty diojen, muistiinpanosivujen ja tiivistelmien ulkoasuun vaikuttavat seikat

29.3.2011

A-kortti Office 2007

24


PERUSTYYLIT JA MALLIT • Yhdessä esityksessä voi olla yksi tai useita dian perustyylejä • Jokainen dian perustyyli sisältää yhden tai useita diarakentita, joista muodostuu malli

29.3.2011

A-kortti Office 2007

25


PERUSTYYLIT JA MALLIT

29.3.2011

A-kortti Office 2007

26


MALLI • Mallin tallennusmuoto on PowerPoint-malli (*.potx) • Mallin sijainti C:\Users\Oka\AppData\Roaming\Microsoft\Mallit

29.3.2011

A-kortti Office 2007

27


MALLIN avaaminen

29.3.2011

A-kortti Office 2007

28


UUDEN MALLIN LUONTI • Avaa tyhjä esitys • Valitse Näytä – Dian perustyyli • Valitse ensimmäinen Dia (Office teema Dian perustyyli) • Valitse valmis teema tai haluamasi taustakuva • Vaihda tekstin värit jos tarpeen

29.3.2011

A-kortti Office 2007

29


UUDEN MALLIN LUONTI • Voit lisätä uuden dian rakenteen, lisätä siihen paikkamerkkejä (objekteja) ja sijoitella ne halutulla tavalla sekä nimetä oma dia

• Tallenna valmis malli Nimi.potx

29.3.2011

A-kortti Office 2007

30


UUDEN MALLIN LUONTI

29.3.2011

A-kortti Office 2007

31


ÄÄNET JA VIDEOT Äänet Tiedostomuoto

Tunniste

Lisätietoja

AIFF-äänitiedosto

.aiff

AIFF (Audio Interchange File Format) (Apple)

AU-äänitiedosto

.au

AU (UNIX Audio) UNIX-tietokoneissa ja Webissä.

MIDI-tiedosto

.mid tai .midi

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

MP3-äänitiedosto

.mp3

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

Windows-äänitiedosto

.wav

Aaltomuoto

Windows Media -äänitiedosto

.wma

WMA (Windows Media Audio)

Tiedostomuoto

Tunniste

Lisätietoja

Windows Media -tiedosto

.asf

ASF (Advanced Streaming Format)

Windows-videotiedosto

.avi

AVI (Audio Video Interleave)

Elokuvatiedosto

.mpg tai .mpeg

MPEG (Moving Picture Experts Group)

Windows Media -videotiedosto

.wmv

WMV (Windows Media Video)

Videot

29.3.2011

A-kortti Office 2007

32


SmartArt grafiikkaobjektit Organisaatiokaavio

29.3.2011

A-kortti Office 2007

33


SmartArt grafiikkaobjektit S채teitt채inen Asiakkaat

EU

Kunnat

Yritys OY

Valtio

29.3.2011

Verotus

A-kortti Office 2007

34


SmartArt grafiikkaobjektit Peruskehä

Idea •Uusi tuote

Kehitystarve

Suunnittelu

Tuotanto

Ratkaisu

Proto

29.3.2011

A-kortti Office 2007

35


SmartArt grafiikkaobjektit Prosessi + organisaatiokaavio Henkilön tunnistaminen

Sisäänkirjautuminen

Henkilön tunnistaminen

Sormenjälki

29.3.2011

Iiris

A-kortti Office 2007

Ohjelman ajo

Hahmontunnistus

36


Pohjapiirros esim. 650 cm

420 cm

29.3.2011

A-kortti Office 2007

37

PowerPoint 2010  

PPT mater A-kortti

Advertisement