Page 1

magazine maart 2010

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 43 nr. 2

Zorgen voor een ander blz. 25

Op stap in Brussel blz. 46

www.okra.be www.okrasport.be

Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145


Elegant de lente in met SKM en SOMMERMANN KOM VANAF NU DE MOOISTE LENTE-EN ZOMERKLEDING ONTDEKKEN BIJ SKM.

5 EURO REISVERGOEDING - BIJ AANKOOP VAN 125 EURO (DIRECT VERREKEND AAN DE KASSA) 10 EURO REISVERGOEDING OF ÉÉN FLES CHAMPAGNE - BIJ AANKOOP VAN 250 EURO

MEESTER-KLEERMAKER SINDS 1870 Alle dagen open van 9u30 tot 18u • Zon- en feestdagen gesloten • 4.500 m2 winkelruimte • Gezellig restaurant • Parking voor 300 wagens • Winkel toegankelijk voor rolstoelgebruikers • Rolstoelen ter beschikking • Lift • Airco • Kinderafdeling met speelruimte • Autobus lijn 50.0 aan de Rooseveltplaats te Antwerpen en station Mechelen tot aan de halte ‘Leugstraat’/SKM • www.skm.be

A12 • BOOMSESTEENWEG 35 • 2630 AARTSELAAR • 03 887 38 41


voorwoord

Tweehonderdduizend Ik las net dat in Haïti het aantal doden oploopt tot ruim 200 000. Brussel telt zowat een miljoen inwoners. Was deze ramp hier gebeurd, zou dus een vijfde van hen niet meer zijn. Een hallucinant idee. Uiteraard is zo’n ramp een buitenkans voor elke mediawerker. We werden dan ook bedolven onder informatie en commentaar. De ene keer relevanter dan de andere. De avonturen van B-Fast en V-Med zijn misschien een opsteker voor federaal België en voor Vlaanderen maar of we ze werkelijk in elk tv-journaal breed uitgesmeerd moesten krijgen? Nieuws van die aard had veel weg van een Kuifjesalbum. Dan vond ik het interview met scheutist Vandecandelaere veel interessanter. Hij is ruim dertig jaar aan de slag in Port-au-Prince en vertelde kort maar snedig over zijn leven met en tussen de Haïtiaanse bevolking. Je voelde als kijker perfect aan dat dit land mits degelijke structurele ondersteuning best in staat is om de wederopbouw zelf in handen te nemen. Zenders liggen alleen of toch in de eerste plaats wakker van de behaalde kijkcijfers, dan weet je wel wat bepaalt hoe het rampnieuws verpakt wordt. En voor de kranten is het van hetzelfde laken een broek. We waren wel vrijgevig. Noodhulp scoort. Zelfs in tijden van crisis. Ook als de kranten op hetzelfde moment bol staan van duizenden afdankingen en tientallen herstructureringen. Ik had niet gedacht dat we ondanks de zorgen dichtbij toch zo solidair zouden delen met de mensen ver weg. Schitterend! En daar droegen de media uiterst positief toe bij. Ere wie ere toekomt. Wie dacht dat het spotje van Lavi 12-12 na een paar keer zou botsen op onverschilligheid kwam bedrogen uit. Noodhulp spreekt de emoties aan en dat werkt. Ik surfte net naar Lavi 12-12 en daar staan nog nieuwe initiatieven die pas zes of negen uur oud zijn. We gaan door. Terwijl ik vorige week op de kleinzonen paste, passeerden twee kinderen van de basisschool met een eenvoudig collectebusje. Voor Haïti. En als ik iets in de gleuf stopte, zouden ze me een leuke mop vertellen. Prachtig toch? Ook OKRA draagt een steen bij. We riepen al onze trefpunten op om de noodhulp te steunen. Heel binnenkort kan jij tijdens het paasfeest in je trefpunt projecten van Wereldsolidariteit met je gift helpen financieren. Je krijgt ook info over deze projecten. In Haïti en elders. Noodhulp en meer. De mensen van het Zuiden zelf bouwen via dergelijke programma’s hun land op. Door vorming voor vrouwen en mannen te organiseren, scholen voor de kinderen op te richten, veilige gezondheidszorg uit te bouwen. Helaas hebben de 200 000 omgekomen Haïtianen niets meer aan je gift. Wel de miljoenen burgers die in het Zuiden samen werken aan een beter leven. Lieve Demeester

Foto Jürgen Doom


item

Digitale televisie voor iedereen

12

Wie in Vlaanderen televisie wil kijken, wordt vaak geconfronteerd met agressieve verkopers, een wispelturig aanbod en dure rekeningen. OKRA vindt dat dit niet kan: de dienstverlening moet beter en de prijs lager.

Voor een beter leven in Mali

22

Vorig jaar trok Piet Elsen met Wereldsolidariteit op inleefreis naar Mali. Hij ondervond dat de steun van deze ngo voor vele Malinezen echt verschil maakt. Een warme oproep om de lentecampagne van Wereldsolidariteit te steunen.

Poon of knorhaan, aan jou de keuze

33

Vis op het menu. Wat dacht je van poon, een veelzijdige vis met vast visvlees? Ideaal voor een soepje met asperges, papillot in de oven met rozemarijn en citroen of als feestelijke schotel met een heerlijk garnalensausje!

maart 2010 OKRA-magazine

Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen‌ Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, chris.vanriet@okra.be.

OKRA maart 2010

18

inhoud

33


46 6

STANDPUNT

40 OKRA OP STAD

‘Vrank spreken met elkaar’

7

GEZONDHEID

Cultuur op z’n Brugs

43 BOEKEN

Mijn lieve longen

10 OKRA-ZINGEVING

12

Moeilijk kiezen

44 GEDICHT

De bergrede

Essegem! Essegem!

12 INFO

45 UITJES

Digitale televisie voor iedereen

14 DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS Iran: de sterke man wankelt

16 VRAAG EN AANBOD Bonenbom gezocht

18 OVER WAT TELT

46 UIT Driesterrenuitstap in eigen land

49 23 WINNAARS! 50 SPEEL EN WIN 52 DE DINGEN

Weten wat de mens beweegt

22 ACTUEEL Voor een beter leven in Mali

De nieuwe brug

53 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

25 OKRA ZORG 33 MENU Poon of knorhaan, aan jou de keuze

36 OKRA-SPORT

In je volgende OKRA-magazine Verken de wereld met OKRA!

Joggen voor iedereen

38 MULTIMEDIA

plus

Een doorslagje van de pc

OKRA-ZORG 25 Zorgen voor een ander 26 ‘Ouders gelukkig zien, maakt me gelukkig’

25

28 ‘Sterven in vertrouwen’ 30 ‘Op weg naar zorg op maat’ 32 ‘Praatje is het belangrijkst’

5


STANDPUNT

Op 3 februari ontmoette Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen veertig OKRA-topvrijwilligers. Dit onderhoud werd grondig voorbereid. Het Algemeen Bestuur en de aanwezige geïnteresseerden hadden hun vragen klaar.

‘Vrank spreken met elkaar’ Algemeen voorzitter Miet Smet leidde het gesprek

2. Als we spreken over gezondheid en zorg van en

in goede banen. Minister Vandeurzen kreeg als

voor ouderen, zijn niet de aanbieders de belang-

eerste het woord. Hij lichtte zijn ouderenbeleid

rijkste partner. Wel de mensen. Ieder van ons

kort toe. “Ik hoop dat dit contact niet eenmalig

heeft het recht om zo lang mogelijk een rol

is. En dat we op een vranke en open manier met

te spelen in de samenleving, vanuit de

elkaar spreken.” Drie punten uit deze toelichting

thuisbasis die hij of zij verkiest.

bleven hangen. 3. De invoering van een Vlaamse hospitalisa1. Het ouderenbeleidsplan moet tegen begin

tieverzekering en een Vlaamse MAF of

2011 klaar zijn. Het is de sleutel om het oude-

maximumfactuur moet in de toekomst de kos-

renbeleid zichtbaar en herkenbaar te maken.

ten voor zorgbehoevenden drukken.

Ouderenverenigingen moeten daarin de rol spelen die hen toekomt. Een grondige consultatie-

Vragen

ronde is dan ook essentieel. Daarin moet zowel

De ruimte van deze ene bladzijde is te beperkt om

de stem klinken van de lokale ouderenadvies-

grondig over de vragenronde te berichten. De

raad als van de Vlaamse Ouderenraad. OKRA

onderwerpen die werden aangesneden komen

moet op alle niveaus een voortrekkersrol

zeker terug naar boven in volgende nummers van

spelen. Omdat we met velen zijn, kunnen we

dit magazine. Hier alvast een voorproefje.

terecht spreken in naam van de senioren.

1. De lokale ouderenadviesraad en het gewicht dat hij krijgt. 2. De lokale dienstencentra: taak en opdracht.

Minister Vandeurzen in gesprek met Miet Smet en Jan Vandecasteele.

3. Opvang van ouderen: waardegedreven of winstgedreven? 4. Leeftijdsdiscriminatie ten aanzien van mensen met een handicap en de aankoop van hulpmiddelen. 5. Stervensvoorbereiding: in alle openheid en op alle vlakken. 6. Blijven leren: betaalbaar en kwaliteitsvol voor iedereen? OKRA blijft druk uitoefenen op het beleid. Omdat we met velen zijn en recht van spreken hebben. Zoals blijkt uit het contact met minister Vandeurzen, vindt ook de politiek dat we meer van ons moeten laten horen. Wordt vervolgd. Jan Vandecasteele Algemeen secretaris

Foto Cois Van Roosendael

6 OKRA maart 2010


GEZONDHEID

Mijn lieve longen Als je veel hoest, denk je snel dat je bronchitis of een longontsteking hebt. Dat hoeft echter niet zo te zijn, aldus dokter Anne-Marie Vints, longspecialist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). “Ook andere factoren kunnen je longen irriteren en jou levenslang het leven zuur maken. Roken en luchtvervuiling zijn de grote boosdoeners.” Met welke longproblemen word je de laatste

een astmapatiënt dan ook helemaal geen klachten

jaren vooral geconfronteerd?

hebben. Astma kan in verschillende graden voorko-

Anne-Marie Vints: “Patiënten met astma, chronisch

men. Sommige patiënten hebben maar af en toe

obstructief longlijden (COPD), infecties van longen en

lichte klachten, bij anderen is het een ernstige ziekte

luchtwegen en met een obstructief slaapapneusyn-

die dagelijks last bezorgt.”

droom komen hier vaak langs. Ten slotte vindt een grote groep patiënten met verschillende longziekten

Hoe behandel je astma?

die elk op zich minder frequent voorkomen ook de

Anne-Marie Vints: “Mensen denken nog vaak dat

weg naar het ziekenhuis. Als longarts zien we natuur-

astma altijd begint in de kinderjaren. Maar bij onge-

lijk ook veel patiënten met longkanker. Twee andere

veer de helft van de patiënten wordt de diagnose pas

artsen van dit ziekenhuis behandelen deze patiënten.

gesteld als ze volwassen zijn. Gelukkig is er goede

Zelf zie ik een grote groep patiënten met astma. Dat

medicatie waarmee we de ziekte makkelijk kunnen

is een ziektebeeld waarbij sprake is van een steeds

behandelen. Probleem is wel dat veel astmapatiënten

terugkerende ontsteking van de longen maar zonder

hun ziekte onvoldoende ervaren als een chronische

infectie. De ontsteking geeft aanleiding tot een ver-

aandoening. Ze hebben het gevoel dat ze meestal

hoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen en een

gezond zijn en enkel met tussenpozen aan astma

luchtwegvernauwing. Patiënten klagen over kortade-

lijden. Als ze klachten hebben, gebruiken ze een

migheid, een piepende adem en hoest. Meestal is de

luchtwegverwijder. Die geeft verbetering maar eigen-

luchtweg maar tijdelijk vernauwd. Tussendoor kan

lijk zijn deze patiënten te snel tevreden.

7


GEZONDHEID

De ontsteking is immers continu aanwezig en daar-

patiënten roken, zal het ziektebeeld in de loop van

om nemen de meeste astmapatiënten beter dage-

de jaren verergeren. De kortademigheid kan aan-

lijks medicatie die de ontsteking onderdrukt. Zo

leiding geven tot ernstige beperkingen van hun

kan de ziekte helemaal onder controle gehouden

activiteiten. De beschikbare medicijnen voor COPD

worden. Mits een goede opvolging en regelmatige

kunnen de klachten enkel verlichten. Genezing is

medicatie, heeft een groot deel van de astmapa-

niet mogelijk. Enkel stoppen met roken kan ervoor

tiënten nooit nachtelijke klachten, kunnen ze

zorgen dat de vernauwing van de luchtwegen niet

inspanningen verrichten, is hun longfunctietest

verder toeneemt.

normaal en hebben ze maximaal twee keer per

Bij patiënten met ernstige vormen van COPD is

week last van de ziekte.”

revalidatie vaak zinvol. Vaak kunnen zij jaar na jaar minder inspanningen leveren. Revalidatie kan hun

Welke externe factoren spelen mee bij het

spierkracht verbeteren zodat ze meer uithoudings-

ontstaan van astma?

vermogen krijgen. Uiteindelijk verbetert zo de

Anne-Marie Vints: “Astma komt duidelijk meer

levenskwaliteit.”

voor dan vroeger, vooral in de geïndustrialiseerde landen. Wereldwijd lijden ongeveer 300 miljoen

Je noemde slaapapneu ook een longpro-

mensen aan de ziekte. Bij het ontstaan ervan spe-

bleem. Waarom?

len erfelijke aanleg en allerlei allergieën een rol.

Anne-Marie Vints: “Patiënten met obstructieve

Maar omgevingsfactoren vergroten de kans dat er

slaapapneu hebben in feite geen probleem met hun

ook echt klachten zullen ontstaan. Zo toonde

longen. Als ze slapen, treedt een vernauwing op

onderzoek aan dat de toegenomen luchtvervuiling

van hun bovenste luchtweg. Daardoor ontstaan

gepaard gaat met meer gevallen van astma. Ook

perioden van ademstilstand. Als ze niet ademen,

als een moeder rookt tijdens de zwangerschap en

daalt de zuurstofverzadiging in hun bloed. Dat is

als de ouders tijdens de eerste levensjaren van een

ongezond voor de rest van het lichaam, zeker voor

kind regelmatig een sigaret opsteken, is de kans

het hart. Zowel mannen als vrouwen kunnen last

groter dat het kind astma zal krijgen.

hebben van slaapapneu. Het kan op alle leeftijden

Een andere vaak voorkomende longziekte is COPD.

optreden maar we zien het vooral bij mannen van

Bij deze patiënten vernauwen de luchtwegen gelei-

middelbare leeftijd en ouder met wat overgewicht.

delijk en onomkeerbaar. Oorzaak is vaak het

Vaak gaat het om personen die ook snurken. De

inademen van schadelijke gassen en kleine deel-

belangrijkste klacht bij dit ziektebeeld is vermoeid-

tjes. Roken is dus de belangrijkste boosdoener.

heid en slaperigheid overdag. Dat kan zelfs extre-

Luchtvervuiling kan het schadelijk effect van het

me vormen aannemen zoals achter het stuur in

roken versterken. COPD treedt vooral op bij men-

slaap vallen.

sen ouder dan veertig. Hun meest voorkomende

De meest doeltreffende behandeling is slapen met

klachten zijn chronisch hoesten met soms slijm-

een zogenaamd CPAP-apparaat. Dat is een toestel

productie en meestal ook kortademigheid.”

dat via een slang verbonden is met een masker dat de patiënt op zijn neus (of op neus en mond) zet.

8 OKRA maart 2010

Is er kans op genezing? Nieuwe medicatie?

Het geeft een overdruk aan de neus en keelholte.

Anne-Marie Vints: “Ook COPD kan zowel in een

Daardoor zal de bovenste luchtweg niet dichtval-

lichte als in een ernstige vorm voorkomen. Blijven

len. Maar patiënten met slaapapneu die overge-


BETER LEVEN

PUBLIREPORTAGE

Maken uw gewrichten u het leven zuur? Blijven COPDpatiënten roken, zal het ziektebeeld in de loop van de jaren verergeren.

Doe wat!

Met het stijgen der jaren slijten de gewrichten. De dagelijkse handelingen zijn niet altijd zo gemakkelijk. Er bestaan tegenwoordig milde methodes om uw gewrichten op natuurlijke wijze soepel te houden.

wicht hebben, krijgen ook steeds het advies om te vermageren.” Heeft de toename van COPD en longkanker te maken met de luchtverontreiniging? Anne-Marie Vints: “Hoewel luchtverontreiniging een rol kan spelen, is de stijging vooral te wijten aan het aantal rokers. Niet alle rokers ontwikkelen COPD maar de longfunctie van degenen die er gevoelig voor zijn, zal steeds verder achteruit gaan. Zeker als ze blijven roken. Op dit moment is het nog te vroeg om de effecten van antirookcampagnes te meten. Wil je je longen gezond houden, is het vooral belangrijk nooit te starten met roken. Rook je toch, stop je het best zo snel mogelijk. Ook

Kies de milde weg Het is bekend dat de bevolking van de Noord-Europese landen veel minder last hebben van zwakke gewrichten dan de rest van Europa. Hun geheim: een voeding gebaseerd op de consumptie van vette vis zoals haring, zalm en sardientjes, rijk aan bestanddelen die zeer goed zijn voor het kraakbeen. Het is tegenwoordig mogelijk van al heilzame werking te profiteren zonder uw voedingspatroon te veranderen.

passief roken, verhoogt het risico op COPD en kan klachten uitlokken bij astmapatiënten. 65-plussers kan ik ook aanraden om elk jaar een griepvaccinatie te halen. Na de griep krijg je bijvoorbeeld altijd te maken met een verhoogd risico op longontstekingen. En uiteraard is het zinvol gezond te eten en veel te bewegen.” Tekst Chris Van Riet

Info De brochure Feiten over roken. Smoesjes

Met Phytalgic voelt u zich in 3 weken beter!

Het researchcentrum van Phythea heeft dat goed begrepen en Phytalgic is daarvan het resultaat! Dit natuurlijke geconcentreerde supplement in capsules met wilde visolie gecombineerd met zink en brandnetel zorgt voor groter gewrichtscomfort. Om op natuurlijke wijze het comfort van uw gewrichten te behouden wordt een dosis van 3 capsules per dag aanbevolen. De eerste resultaten zijn over het algemeen al na 3 weken gebruik merkbaar. Vanwege de perfecte verdraagbaarheid kunt u Phytalgic het gehele jaar door continu worden gebruikt. Onze mening: een uitstekend product dat de beloften waar maakt: gewrichten die geleidelijk aan soepeler worden, blijvende verlichting, een levenscomfort hervonden in slechts enkele weken tijd!

doorgeprikt is te verkrijgen bij de dienst gezondheidspromotie van het regionale CM-ziekenfonds in je buurt. Bestellen kan ook via www.bewustgezond.be. De brochure kost 0,75 euro voor CM-leden en

Phytalgic van Phythea Te koop bij uw apotheek CNK: 2399-202 en NUT/PL-code: 968/1 Ongeveer 16,80€ per doos

1,50 euro voor niet-leden.

9


OKRA-ZINGEVING

De bergrede Leven is vallen en opstaan. Jij en ik vertalen dit naargelang omstandigheden, draagkracht en vermogen. De vasten is de periode bij uitstek om daar aan de hand van de bergrede stil bij te staan. Een poging.

Gelukkig de vredestichters Steek ik als eerste de hand uit na een ruzie? Los ik misverstanden, onenigheden en wrijvingen op door er open over te spreken? Ben ik wijs en geduldig in mijn

Gelukkig wie nederig van

Gelukkig die hongeren naar

contacten? ‘Zalig de mensen van

hart zijn

gerechtigheid

goede wil’: is dat mijn lijfspreuk?

Kan ik luisteren en vind ik niet

Zeg ik mijn mening als een

per se mijn mening de belangrijk-

buurvrouw ten onrechte zwart

Gelukkig degenen die ver-

ste? Loop ik niet te koop met mijn

gemaakt wordt? Durf ik ingaan

volgd worden

ervaringen maar leef ik me ook in

tegen uitspraken als ‘de jeugd

Kan ik kritiek een plaats geven?

in wat anderen meemaken?

deugt

Probeer ik er uit te leren? Kan ik

niet’

of

‘vluchtelingen

moeten maar in een ander land Gelukkig de treurenden

om met kritische mensen?

opvang zoeken’? Zoals je ziet bestaat evangelisch

Voel ik mee met zieke mensen, mensen die een dierbare verlo-

Gelukkig de barmhartigen

leven niet uit grootse daden

ren, mensen die een tegenslag

Heb ik begrip en respect voor

maar uit kleine stapjes. Stapjes

moeten verwerken? Maak ik tijd

ieders eigenheid? Help ik ook

waardoor je minder valt en vaker

om langs te gaan en te luisteren?

mensen die me niet echt liggen?

rechtop staat.

Zalig die zuiver van hart zijn

Zo word je een stukje zout van

Doe ik dat niet één keer maar houd ik dat contact ook vol?

Durf ik mezelf kritisch te bekij-

de aarde, een stukje licht van de

Gelukkig de zachtmoedigen

ken? Ben ik altijd oprecht en

wereld, een kleurige stad die

Steek ik mijn voelhorens uit naar

echt?

boven op de berg ligt en schit-

de andere? Verwelkom ik nieuwe

terend straalt.

OKRA-leden door hen in mijn kringetje op te nemen?

Tekst Hugo Verhenne

Zo word je een stukje zout van de aarde, een stukje licht van de wereld, een kleurige stad die boven op de berg ligt en schitterend straalt.

10 OKRA maart 2010


STIJVE GEWRICHTEN ? Iedereen heeft wel eens te maken met stijve gewrichten, maar soms kan het ook een impact hebben op ons dagelijks leven. Onze gewrichten worden er met de jaren niet soepeler op, al is dit natuurlijk geen reden om er niets aan te doen. U kan er wel degelijk iets aan doen... HET KRAAKBEEN ? DE SCHOKDEMPER VAN HET GEWRICHT. Kraakbeen voorkomt dat onze botten tegen elkaar wrijven als we stappen of bewegen. Het krijgt dan ook veel te verduren, dag in dag uit, ons hele leven lang. Met de leeftijd, bij overgewicht, door een ongeval of bij herhaalde

bewegingen, kan het gewricht zijn soepelheid verliezen. De kraakbeenlaag wordt dus steeds dunner en de gewrichtsspleet steeds nauwer. Bewegen wordt bijgevolg steeds moeilijker en ongemakkelijker, stijfheid treedt op.

: GEWRICHTEN IN TOPVORM !

Het is vandaag mogelijk om de gewrichtsveroudering te wijzigen dankzij de natuurlijke kraakbeenbeschermers (chondroprotectoren) : glucosaminesulfaat en chondroïtinesulfaat. Deze bestanddelen zijn 100% natuurlijk. Ze voeden het kraakbeen en leveren de grondstof die het kraakbeen in goede

gezondheid houdt. Als u stijve gewrichten hebt, zal een kuur van BioFORTE of COMBI u helpen om makkelijker te bewegen. Alle producten van het gamma zijn gemaakt van zuivere, 100% natuurlijke en kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Vraag raad aan uw apotheker of arts.

WORD OPNIEUW SOEPEL EN BEWEEGLIJK ! BioFORTE is een voedingssupplement op basis van hooggedoseerd glucosaminesulfaat (1500 mg). Het is verkrijgbaar in tabletvorm en moet één keer per dag worden ingenomen.

WORD OPNIEUW SOEPEL EN BEWEEGLIJK EN VOED UW GEWRICHTEN ! C O M B I combineert hooggedoseerd glucosaminesulfaat met chondroïtinesulfaat. Het is verkrijgbaar in tabletvorm en moet twee keer per dag worden ingenomen. Het product is vooral geschikt voor mensen met gevorderde gewrichtsveroudering. P/RHU/015/07-2009

Tijdelijk, een maand gratis bij aankoop van één doos BioFORTE.

GEEF VEERKRACHT AAN UW GEWRICHTEN !

Verkrijgbaar V iin de apotheek

100% NATUURLIJKE PRODUCTEN

11


iNFo

Digitale televisie voor iedereen? Een dure rekening, voortdurende telefoontjes, amper service en ondoorzichtige facturen. Wie in Vlaanderen televisie wil kijken, moet daarvoor heel wat over hebben. Dat is ontoelaatbaar voor OKRA: de dienstverlening moet beter en de prijs lager. Na de komst van de zwart-wittelevisie in 1953 en de kleurentelevisie in 1971, is de digitale televisie sinds kort de nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de beeldbuis. In Vlaanderen bieden zowel Telenet als Belgacom digitale televisie aan. Als we op hun commentaren moeten verdergaan, schakelen we binnenkort massaal over op deze televisie van de toekomst. Toch loopt dat niet van een leien dakje. Dat er slechts twee bedrijven zijn die digitale televisie aanbieden, zorgt voor uiterst agressieve verkoopstechnieken

en

weinig

klantvriendelijkheid.

Bovendien is het moeilijk om te beslissen welke leverancier de beste is. Het is een beetje kiezen tussen pest en cholera. Bovendien zijn de twee bedrijven ongelooflijk duur voor de dienstverlening die ze leveren. Dat bewijzen de verhalen van André Colen en Jan Cornelissen.

Maar dat is niet het enige. In oktober ontving ik een brief van mijn leverancier waarin meegedeeld

Dat er slechts twee bedrijven zijn die digitale televisie aanbieden, zorgt voor uiterst agressieve verkoopstechnieken en weinig klantvriendelijkheid. Gewone kabel

OKRA maart 2010

vangen maar dat er ook drie zenders verdwijnen van de kabel. Sommige zenders kregen ook een nieuwe frequentie. Die aanpassing moest ik zelf doen. Hoe dat moest, kon ik op de website vinden. Toch was de klus niet eenvoudig. Veel ouderen beschikken niet over internet. Hoe lossen zij dit op als ze geen bereidwillig en kundig familielid hebben? Niet eenvoudig! Laat je daarvoor een technicus van een tv-winkel komen, betaal je 38 euro.

Zoals velen beschikt André Colen al jaren over een

Daar heb ik het moeilijk mee. Je leverancier wijzigt

kabelabonnement. Hij was daar zeer tevreden over

dingen waar jij niet om hebt gevraagd en uiteinde-

maar stelt zich de voorbije tijd toch vragen bij een

lijk moet jij er wel voor betalen en verdienen de

aantal praktijken van zijn leverancier. André:

elektronicazaken eraan. Ik vind dat de kabelleve-

“Gedurende een hele tijd ontving ik telefoontjes

rancier zich veel vrijheden veroorlooft en dat treft

van mijn leverancier. Ze probeerden me te overha-

vooral oudere klanten.”

len om over te schakelen op het digitale aanbod.

12

werd dat ik voortaan drie nieuwe zenders kan ont-

Daar had ik geen behoefte aan. Ik begon de voort-

Contractbreuk

durende telefoontjes beu te worden. Ik weet dat ik

Ook Jan Cornelissen heeft het moeilijk met zijn

niet de enige ben die hiermee te maken krijgt. Wat

kabelleverancier. Jan: “Dat er zenders verdwijnen

met minder mondige senioren? Laten zij zich niet

van de kabel, pik ik niet. Het ging vooral om een

snel overhalen door deze gehaaide verkopers?

Duitse zender waarop veel grote shows te zien


SLIM BEDACHT Preston Ability biedt uitgekiende oplossingen voor mensen met Topro Troja rollator

funtiebeperkingen. Producten met een slimme functionaliteit en een doordacht design. Een goed voorbeeld is de Topro Troja rollator. Met zijn veilige en eenvoudige inklapsysteem (in de breedte!) werd deze rollator als beste getest in de Duitse Stiftung Warentest. Een compacte en betrouwbare oplossing, licht van gewicht. De Topro Troja rollator is uitsluitend verkrijgbaar bij elke bandagist en thuiszorgwinkel.

www.prestonability.eu | info@prestonability.eu | Tel. 0495 80 37 00

zijn. Veel oudere mensen keken ernaar. Wil je blij-

gepensioneerden gedwongen om iets te betalen

ven genieten van deze muziek, moet je overscha-

wat ze niet willen.

kelen op digitale tv. ‘Dat kost maar 8 euro per

Ik merkte ook dat mijn kabelabonnement duurder

maand’, klinkt het bij mijn kabelleverancier. Maar

was geworden, zonder waarschuwing. Ik noem dat

voor vele senioren is dat wel veel geld. Wie moet

contractbreuk. Ik heb geprobeerd om hierover te

leven van een klein pensioentje, telt elke cent.

bellen met mijn leverancier maar het was heel

Bovendien heb ik dat digitale aanbod niet nodig. Ik

moeilijk om iemand te pakken te krijgen. Uiteindelijk

heb een kabelabonnement en beschik over een

kreeg ik een uitleg over een herschikking van de

dvd-speler waarmee ik de programma’s die ik wil

zenders. Voor hen was de bijkomende kost geen

bekijken kan opnemen. Enkel om die Duitse zen-

contractbreuk omdat er voor hen geen sprake was

der opnieuw te ontvangen, zou ik moeten over-

van een contract. Als ik niet akkoord was, kon ik

schakelen op digitale tv. Dat vind ik duur en onno-

overstappen op digitale tv. Weer hetzelfde liedje.

dig. Mijn leverancier argumenteert dat ik meer

Je staat zo machteloos tegenover je kabelleveran-

krijg dan ik nu heb. Dat zal wel kloppen maar al die

cier. En je kan nergens terecht. Daar moet drin-

andere zenders hoef ik niet. En zo worden vele

gend iets aan gedaan worden.” Tekst Nele Joostens

Jouw ervaringen Als sociaal-culturele organisatie heeft OKRA weinig vat op de duopoli van Belgacom en Telenet. Maar we strijden met de middelen die we hebben. We laten gebruikers aan het woord en zijn geïnteresseerd in jouw ervaringen met Telenet en Belgacom. Stuur ze naar ellen.ophalvens@okra.be of Ellen Ophalvens, Studiedienst OKRA, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.

13


DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS

Iran: de sterke man wankelt Sinds vorige zomer worden we geregeld overspoeld met

ontvangen. De Iraniërs joegen

berichten over massale protestbetogingen in Iran. Wie wat

de autoritaire en pro-Ameri-

ouder is, denkt spontaan terug aan de jaren zeventig. Toen kwamen duizenden mensen op straat na de val van de sjah

kaanse sjah weg en spraken zich bij referendum massaal uit voor een nieuwe staatsvorm waarbij

om het nieuwe regime van ayatollah Khomeini toe te juichen.

politieke en religieuze macht

Toch gaat het nu om iets heel anders. Alsof de cirkel rond is.

volledig samenvallen. Een staat die geregeerd wordt naar de meest strikte regels van de

recht-

rechtsspraak. De geestelijke lei-

streekse journalistiek, zonder

der ayatollah Khomeini verenig-

Mahmoed Ahmadinejad. Of lie-

‘burgerjournalistiek’,

ver, één van de twee sterke mannen. De andere is de gees-

vakmensen als tussenschakel.

de die macht in zijn persoon. De

telijke

ayatollah

Die houdt vooral in het buiten-

prowesterse elite werd aan de

Khamenei, altijd aanwezig op de

land de aandacht levendig voor

kant geschoven. Het was een

achtergrond. Sinds juni 2009 is

het groeiende verzet.

religieuze revolutie maar het

leider,

geworden

wilde ook een sociale revolutie

tweede ambtstermijn toe. Hij

Revolutie

haalde 62 procent van de uitge-

Toch was datzelfde islamitische

Dat verklaart de reusachtige

brachte stemmen. Maar aanhan-

regime bij de machtsovername

populariteit van het regime tij-

gers van de oppositie beschul-

in 1979 met groot enthousiasme

dens die eerste jaren.

digden hem van fraude. De betogingen werden hardhandig onderdrukt. Er zijn duizenden arrestaties verricht. We zullen wellicht nooit weten hoeveel doden er uiteindelijk zijn gevallen want de verslaggevers zijn brutaal buiten spel gezet. Dat we toch heel wat te weten zijn gekomen over die gewelddadige confrontatie,

heeft

alles

te

maken met de nieuwe media. Via blogs op het internet en met gsm-foto’s brengen de Iraniërs op grote schaal verslag uit over de revolte in hun land. Zonder gevaar is dat zeker niet. Als ze betrapt worden, wacht hen de gevangenis en - zo blijkt uit heel wat getuigenissen - vaak foltering. Iran is de afgelopen maanden noodgedwongen een echt

OKRA maart 2010

Koran, volgens de islamitische

laboratorium

president Ahmadinejad aan zijn

14

van

De sterke man van Iran heet nu

zijn, in naam van de havelozen.


Verzet Na de dood van Khomeini verdween dat tweede aspect naar de achtergrond. De kloof tussen

Lang niet alle manifestanten willen ook het radicale einde van de islamitische revolutie.

arm en rijk werd weer dieper en de macht ging steeds meer liggen bij een kleine, corrupte

Buitenland

buiten het Midden-Oosten. Met

groep

religieuze

Als er één punt is waarvoor de

name de oliebevoorrading van de

establishment. Met de eerste

president in zijn land zeer popu-

Verenigde Staten zou in het

verkiezing van de nochtans con-

lair blijft, is het zijn harde opstel-

gedrang

servatieve Ahmadinejad sloeg

ling

Verenigde

beslissen de Straat van Hormuz

de slinger weer uit naar een

Staten en Israël. Sinds de omver-

af te sluiten voor de scheepvaart.

meer sociaal beleid. Maar het

werping van de sjah is Iran de

verzet begon zich steeds open-

baarlijke duivel voor Washington.

Uitzichtloos

lijker te manifesteren. Vooral

Maar de Amerikaanse oorlog in

Hoewel Iran geen Arabisch land

veel jonge mensen (en die zijn

buurland (en vijand) Irak gaf het

is,

ontzettend talrijk in Iran), vrou-

regime van de ayatollah’s lange

Ahmadinejad voor de Palestijnen

wen, mensen uit de middenklas-

tijd

in

hem ook populair in de rest van

sen en intellectuelen voelden

Afghanistan hebben de Ameri-

de islamitische wereld. Zolang

zich steeds meer onderdrukt. Ze

kanen wellicht nog enige tijd de

de Palestijns-Israëlische kwestie

klagen over de strikte religieuze

handen vol. Je kan je moeilijk

volledig geblokkeerd blijft, zorgt

beperkingen in het dagelijks

voorstellen hoe ze zich op dit

het conflict tussen Washington

leven en de seksuele moraal, de

ogenblik een derde oorlog zou-

en

censuur, de schendingen van de

den kunnen veroorloven. Toch

splijtstof in het gebied. Zowel

mensenrechten en het isolement

blijven ze dreigende taal uiten

president Barack Obama als zijn

van hun land. De uitbarsting

tegen Teheran. Het conflict draait

minister van Buitenlandse Zaken

kwam er naar aanleiding van de

in de eerste plaats rond de aan-

Hillary Clinton hebben al mogen

herverkiezing van Ahmadinejad

wezigheid van installaties voor de

ervaren dat het pad naar vrede

en de ruim verspreide indruk dat

verrijking van uranium. Iran zegt

vol hindernissen bezaaid ligt.

daarbij fraude was gepleegd. De

dat die bedoeld zijn voor vreed-

Onderhandelingen

verslagen tegenkandidaat Moes-

zame doeleinden. De Verenigde

kans op succes zijn momenteel

savi werd plots een icoon van

Staten vrezen dat die kunnen

geen realistisch vooruitzicht.

binnen

het

tegenover

de

ademruimte.

En

ook

komen,

maakt

Teheran

de

mocht

Iran

steun

voor

van

potentiële

met

enige

het ongenoegen. Toch is er geen

worden aangewend voor de aan-

sprake van een gestructureerde

maak van een kernbom. Ze willen

Ahmadinejad mag dan al sterk

oppositiepartij rond zijn per-

dat Iran die verrijking stopzet. Ze

onder vuur liggen van de opposi-

soon. Het is een enorme, steeds

staven hun vrees met het feit dat

tie, hij weet dat hij op veel sym-

verder uitdijende massa, met

Ahmadinejad zich zeer agressief

pathie mag rekenen in eigen land

als

uitlaat

en in de regio. Hij durft immers

enig

gemeenschappelijk

over

hun

bondgenoot

Israël en de wijze waarop dat

het

stukken. Wat daarom niet wil

land

rechten

Verenigde Staten, sinds ruim een

zeggen dat al die manifestanten

schendt. Volgens hen is het

kwarteeuw dé boeman van het

ook het radicale einde willen

gevaar van een oorlog die zich

regime. En sinds de val van de

van de islamitische revolutie

uitbreidt over de hele regio best

sjah is dat ook het cement dat

zoals die destijds door Khomeini

mogelijk. De gevolgen van zo’n

het land aan zijn leiders bindt.

is ingesteld.

conflict zouden voelbaar zijn ver

punt: weg met de huidige kop-

de

Palestijnse

hoofd

bieden

aan

de

Tekst Liesbet Walckiers

15


vrAAG eN AANBod

Bonenbom gezocht Je zoekt wat of hebt iets aan te bieden? Commerciële aanbiedingen nemen we niet op. Je zoekertje komt ook op www.okra.be. Stuur je vraag naar OKRA-magazine, Vraag en aanbod, PB 40, 1031 Brussel of naar joke.callens@okra.be. Vermeld het liefst je telefoonnummer. Dank in naam van de lezers aan wie reageert. ■ Kaarten Verjaardags- en nieuwjaarskaarten van verschillende jaren gratis te verkrijgen. Gaby Fol, Koninginnelaan 105 b301, 8430 Middelkerke, 059 30 51 20, gabytoon@telenet.be ■ Joker Beginnend verzamelaar zoekt de jokers uit het kaartspel. Ruilen kan ook. Dirk Delannoy, Stijn Streuvelslaan 9, 8560 Moorsele, 056 40 45 50 ■ Bidprentjes Ik zoek bidprentjes van overal, ook buitenland. Mogelijkheid tot ruilen. Rita De Vos, Hellestraat 34, 9190 Stekene ■ Legermakkers ’69-’70 Ik zoek alle KRO’s, KROO’s en miliciens die tussen oktober 1969 en augustus 1970 gekazerneerd waren in De Gete te Kassel in het stafeskadron, 2de Jagers te paard, onder bevel van commandant H. Wolfs. Norbert Van Neste, 051 40 40 76, norbertvanneste@skynet.be ■ Meiliedje Ik zoek de tekst, muziek en begeleiding van een meiliedje: ‘En wat zijn de bloempjes schone, heel de wereld vol gestrooid. Bomen met hun bloesemkronen, als een mereltje zo blije.’ J. Van Broeckhoeven, Sint Gabriëlstraat 34, 2530 Boechout

■ Ode van een kruidenier Ik zoek de tekst van het gedicht Ode van een kruidenier, het begint als volgt: ‘Laat mij u tot afscheid Godelieve, nog een laatste kus geven, ik zou het mij nooit vergeven, moest ge vergeten weer te geven.’ Godelieve Adriaensen, Dageraadplaats 24 b5, 2018 Antwerpen, 03 236 46 80 ■ Aandelen en obligaties Ik verzamel al jaren oude aandelen en obligaties, wie helpt mijn collectie uit te breiden? Ronny Van Eenoo, 051 58 94 56, ronny.van.eenoo@pandora.be ■ Tv-miniseries Wij zoeken volgende tv-miniseries: Roses are for the rich met o.a. Lisa Hartman, De macht van een vrouw naar de roman van Barbara Taylor Bradford en Evergreen, tv-miniserie in drie delen uit 1984 met Leslie Warren en Armand Assante. Heeft er iemand deze series op video of dvd? Willy Jacobs, Buizelstraat 8, 2320 Hoogstraten, 03 314 67 83, willy-jacobs@skynet.be ■ Sint-Jozefkerk In 2010 is het honderd jaar geleden dat aan de bouw van de SintJozefkerk in Lot een einde kwam. We vieren dit o.a. met een uitgebreide tentoonstelling. Wie leent ons foto’s of geschriften over onze kerk? Jan Vandendriessche, Frans Walravensstraat 139, 1651 Lot, 02 377 37 11, janvdd1942@telenet.be

■ Familie We zoeken de familie A. Tytgath en/of Th. Tytgath. In 1940 woonden ze in Gent op de Boulevard d’Akkergem, nummer 76. Caroline Schols, Breemstraat 17, 3650 Dilsen-Stokkem, 089 56 50 39, mathieu.lowis@skynet.be ■ Houtsnijwerk Ik zoek boeken of afbeeldingen van houtsnijwerk. Ik zoek ook het vervolg van het gedicht: ‘Jenever is vergif, voor klein en groot, het maakt de mensen ziek en zot, en doet ze nijdig dood.’ Sylvain Taelman, Kaphoek 43, 8580 Avelgem, 056 64 55 85, familie.ben@telenet.be ■ Oude schrijf- en rekenmachines Ik verzamelde en restaureerde tal van oude schrijf- en rekenmachines. Wie doe ik hiermee een plezier? Alfons Van Damme, Fabrieksstraat 19, 9280 Lebbeke, 052 35 90 79 ■ Muurklok Ik bezit een oude muurklok, vermoedelijk van Duitse makelij met in het bovenste deel een arend. Dit bovenste opgezette deel ontbreekt, kan iemand me hierbij helpen? André Baele, Bernard De Wildestraat 13, 9000 Gent, 09 222 75 58, 0473 67 00 31, baele.andre@m1allin.be

Heel veel lezers sturen ons zoekertjes voor deze rubriek. Je vraag wordt zo snel mogelijk gepubliceerd maar je houdt er het best rekening mee dat je zoekertje pas een jaar nadat je het verstuurde, verschijnt op deze bladzijden. Uiteraard plaatsen we het onmiddellijk op www.okra.be.

16 OKRA maart 2010


■ Legermakkers Euskirchen Ik zoek mijn kameraden van het 18 RA, C-batterij, die in Euskirchen gekazerneerd waren van november 1963 tot oktober 1964. Ik was radio-operator samen met Arseen De Tollenaere uit Assenede of Bassevelde. Jan Switsers, Katelijnsesteenweg 130, 2570 Duffel, zwitserj@hotmail.com ■ Champagnecapsules Ik verzamel champagnecapsules, wie kan me helpen? Rita Decan, Dorpstraat 107, 8470 Snaaskerke ■ Bonenbom Wie kent nog het recept van een bonenbom, een lekker dessert van tijdens de oorlog? Denise Bal, Venusstraat 56, 2520 Oelegem-Ranst, 03 383 28 17 ■ Oude Duitse films Ik ben grote fan van Duitse films met o.m. Romy Schneider, Liselotte Pulver, Roy Black, Conny Froboes, Freddy Quin en Rudolf Shock. Ik zou ze graag nog eens bekijken. Wie kan mij aan zulke films helpen? Rita Dierckx, Boom, rita.pauliena@telenet.be

Bowlen met vrienden

Voor slechts 8,80 euro per persoon* speel je twee spelletjes bowling, en kan je genieten van een koffie of thee met een lekker ijstaartje.

www.bowlingstones.be wemmel / antwerpen / oudenaarde / wommelgem enkel geldig van maandag tot vrijdag tot 18u; niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen; vanaf minimum 5 personen en mits reservatie.

*

BOW_adv_Okra_128hx190b.indd 1

17

11/02/10 14:34


OVER WAT TELT

Weten wat de mens beweegt De mooie hond in de tuin verraadt blaffend mijn komst. De straat waar psychologe Danny Verstraeten woont, is een oase van rust. Danny is sinds kort met pensioen maar praat nog

Wat heeft je geĂŻnspireerd? Danny Verstraeten: “Wat je inspireert, heeft met je roots te maken. Waar kom je vandaan, wat heeft je gevormd, wat was daarin van belang? Voor mij was de ontdekking van de rijkdom van de klassieke

enthousiast over haar vak, psychotherapie en

oudheid belangrijk. Dat gebeurde in de humaniora.

relatietherapie.

Van die schoonheid en wijsheid heb ik ongelooflijk genoten. Een Grieks woord dat in mijn hoofd gebeiteld zit, is kalokagathia, de combinatie van schoon en goed. Dat wat in het leven nastrevenswaardig is. Ik had het geluk met die cultuur kennis te maken in een open school van het officieel onderwijs. Daar was wederzijds respect en verdraagzaamheid. Onze godsdienstleraar zat bijvoorbeeld samen met

18 OKRA maart 2010


de leraar zedenleer en die van geschiedenis in een

vriendinnetjes kennen die naar het lyceum gingen.

bridgeclub. Het ging er in deze school humanistisch

Dat trok mij aan. Er kwam geen verzet toen ik

aan toe, in de echte zin van het woord. Ze was de

vroeg om ook naar die school te mogen. Achteraf

naam ‘humaniora’ waardig.

dacht ik dat er misschien financiële redenen waren.

Mensen zouden terug kennis moeten maken met

De katholieke scholen hadden de naam altijd wat

visies en ideeën van de filosofen uit de oudheid.

te bedelen te hebben terwijl het officieel onderwijs

Het recente werk van de Franse filosoof Pierre

daarin bescheidener was. Maar dit argument is

Hadot Filosofie als een manier van leven boeide

thuis nooit uitgesproken.

mij. Hij grijpt vooral terug naar de oudheid waar

Ik was heel gelukkig op die officiële school. Veel

filosofie levenskunst betekende. Het is een zoek-

van mijn leeftijdgenootjes hebben zich aan aller-

tocht naar wijsheid. Dat alles heeft veel invloed

hande uiterlijkheden van het geloof gestoord. Ik

gehad op mij en op mijn manier van denken. Al

had daar geen last van. Misschien heb ik mijn

stond filosofie niet op de voorgrond in mijn werk,

geloof behouden omdat ik in een school zat die

het zat er wel in.”

daar niet voortdurend druk op zette. Dat, en een thuissituatie waarin wij veel hebben gekregen

“En dan de jeugdbeweging. Een wereld die ik

ondanks de moeilijke omstandigheden, zijn de din-

mocht ontdekken via de Katholieke Studerende

gen die van waarde bleven in mijn leven. Die heb-

Jeugd (KSM), de afdeling van VKSJ gericht op het

ben mij gevormd.”

officieel onderwijs. Ook een wereld van schoonheid en goedheid én gelovig geïnspireerd. De wijsheid

Hoe koos je een studierichting?

die je in de Bijbel vindt en de goedheid van Jezus,

Danny Verstraeten: “Ik aarzelde, balanceerde

vind ik ongeëvenaard. Die Christus is niet alleen

tussen een klassieke of een socialere richting.

inspirerend, hij is soms zeer revolutionair. Nu ik

Uiteindelijk werd het psychologie. Mijn interesse

met pensioen ben, heb ik meer tijd om over al die

voor de mens, voor de grond van zijn gedragingen,

dingen na te denken. Ik heb de indruk dat de

zijn verlangens, zijn streven, zijn hunkeren, zijn

geschiedenis van onze religie en die van de joodse

doen en laten, haalde de bovenhand. Een beetje

vooruit gegaan is met revolutionaire figuren.

heimwee naar het klassieke is altijd gebleven. Ik

Mensen die oppervlakkige plichtplegingen achter-

voelde me als een vis in het water bij die oude

wege lieten en zochten naar de kern van de bood-

schrijvers. Ik was graag bezig met taal en teksten,

schap. Misschien moet ik ook meer naar de kern

ik vertaalde voor mijn plezier.

van de zaak durven gaan. Nu werk ik mee in de

De studie van de psychologie is boeiend en de ont-

liturgische ploeg in het dorp. Misschien is dat iets

wikkelingen in de neuropsychologie maken ze nog

in die richting.”

boeiender. Maar in mijn studietijd bleef ik toch op mijn honger zitten in mijn zoektocht naar wie de

“Ook de ongelooflijke levensmoed en generositeit

mens is. Aan de Leuvense universiteit wilde men

van mijn moeder inspireerden me. Ik heb haar

de

vaak verdrietig gezien maar nooit verbitterd. Zij

maken. Psychologie is eigenlijk gegroeid uit de

werd heel jong weduwe. Ik was acht maanden toen

filosofie maar dat wilde men niet meer geweten

mijn vader stierf. Mijn broertje was vier. We schre-

hebben. Het moest positief wetenschappelijk zijn:

ven 1947 toen moeder alleen achterbleef met twee

experimenteel en gecontroleerd onderzoek. Dat is

kinderen. Ik heb een enorme waardering en gene-

best boeiend maar je mag daarom je studieobject

genheid voor haar.

niet verengen. En dat gebeurde te veel.

Het was niet eenvoudig voor haar om de eindjes

Na de theoretische psychologie ben ik overgestapt

aan elkaar te knopen. De lagere school heb ik in

naar de therapeutische praktijk. Ook daar vond ik

het katholieke onderwijs gelopen. Maar via de

de basistheorieën die de proffen hanteerden vrij

catechese voor de plechtige communie, leerde ik

beperkt.”

psychologie

zo

wetenschappelijk

mogelijk

19


OVER WAT TELT

Wat is voor jou de kern?

te overweldigend wat ze allemaal meemaken en in

Danny Verstraeten: “In de loop van mijn werk als

zichzelf voelen opborrelen.”

psychotherapeute en vooral als relatietherapeute was mijn grote ontdekking de psychoanalyse. Als

“Ik begon mijn loopbaan met een doctoraatsthesis

je op zoek bent naar de kern van de zaak, werkt

over toekomstverwachtingen van jongeren. Daaruit

dat als een openbaring. Vooral de stroming ‘object-

bleek al duidelijk mijn interesse voor het werken

relatietheorie’ is verhelderend. Die gaat over de

met mensen. Het thema sloot bovendien nog erg

manier waarop mensen met elkaar omgaan en

goed aan bij mijn tijd in de jeugdbeweging. Daarna

waar de wortels daarvan liggen. Hoe ontwikkelt

ben ik met de klinische praktijk begonnen en werd

een kind zich? Dat was een verrijking want deze

staflid van het communicatiecentrum in Lovenjoel.

theorie van het zielenleven doet het meest recht

Dat centrum leverde zeer goed werk maar spitste

aan de complexiteit van de menselijke ziel. Wat

zich naar mijn gevoel te veel toe op het aanleren

gaat er allemaal binnen in ons om?

van vaardigheden. Vandaar mijn overstap naar de

Het hielp mij in mijn werk omdat ik met een ander

psychoanalyse en een eigen praktijk. Mensen heb-

oor leerde luisteren. Van daaruit kon ik mensen

ben meer nodig om in het reine te komen met

helpen beter naar zichzelf te luisteren. Dat lukt niet

onverwerkte ervaringen die alles blokkeren in hun

altijd. Het is beangstigend dat sommige mensen

relatie. In elke relatie waarbij gevoelens van liefde

niet durven te luisteren naar zichzelf. Soms is het

ontstaan, breng je zoveel mee aan verwachtingen, verlangens, frustraties en onbegrip. We dragen onbewust veel mee waarvan we geen weet heb-

Danny Verstraeten: “Gelukkig wisten onze kinderen zich los te maken uit onze tedere bemoeizucht.”

ben. Dat herhalen we vaak in een nieuwe relatie en dat zorgt voor nieuwe mislukkingen. Daar kan de psychotherapie helpen. Niet zoals een pilletje bij de dokter waarmee je je snel beter voelt. Freud noemde zo’n therapie psychische arbeid. Het is moeilijk en gaat met veel emoties en angst gepaard omdat je misschien iets moet loslaten wat niet goed was maar dat vertrouwd aanvoelde. Misschien zet het je manier van leven en denken op losse schroeven. De therapeut moet je hierbij veiligheid bieden.” “Later combineerde ik mijn therapeutisch werk met lesgeven aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Daar kon ik ook kleine onderzoeksprojecten opzetten met de studenten. Steeds hadden de onderwerpen met relaties te maken, met liefde en gehechtheid. Ik kon mij er echt wijden aan de studie van wat voor mij wezenlijk is in relaties en daarvoor ben ik het Instituut dankbaar.” “Velen zijn tegenwoordig geneigd om de link tussen psychologie en biologie te beklemtonen. Dan klinkt het: ‘Mijn problemen? Dat ben ik niet hoor, dat is mijn depressie en die zit in mijn hersenen. Ik heb een stofje van dit te veel of te weinig en met het gepaste geneesmiddel ben ik weer in orde.’ Soms kan een depressie voortkomen uit een biologisch onevenwicht en dan kan een pilletje helpen. Maar vaak moeten de mensen de gelegenheid krijgen om stil te staan bij zichzelf, bij wat er aan het

20 OKRA maart 2010


gebeuren is en wat er geweest is. Zo kunnen ze de sleutel vinden voor de blokkade in hun relaties. Dat is een werk van lange adem en dat strookt niet met het ongeduld van onze samenleving. Natuurlijk is er een wisselwerking tussen psychologie en bio-

Het is beangstigend dat sommige mensen niet durven te luisteren naar zichzelf.

logie. Zo worden onze hersenen en ons hele lichaam beïnvloed door bepaalde belevenissen. Sommige hersenzones zouden lichtjes inkrimpen

Voor wie draag je zorg?

onder invloed van stress en angst en weer in

Danny Verstraeten: “Moeder was pas 66 toen ze

volume kunnen toenemen door psychotherapie.

stierf. Onze dochter werd geboren in december en

Onderzoek van Bea Vandenberghe van de Leuvense

moeder stierf in februari daarop. Dat was een

universiteit toonde aan dat kinderen die affectief

groot verlies. Maar we hebben dus niet de zorg

verwaarloosd zijn, riskeren zich mentaal minder

voor onze oudere ouders zoals vele generatiegeno-

goed te ontwikkelen dan kinderen die een liefde-

ten. Misschien hebben we wel meer dan gebruike-

volle thuis hebben. In het algemeen kunnen men-

lijk voor onze kinderen gezorgd omdat we geen

sen die zich goed voelen en graag gezien worden,

grootouders hadden om op terug te vallen. Fons’

trouwens beter tegen ziekten.”

ouders waren al overleden toen onze kinderen kwamen. Die bovenbouw was weg. Fons was de

Heb je andere passies in je leven?

jongste van een groot gezin. Zijn broers en zussen

Danny Verstraeten: “Ik heb altijd graag geschre-

hadden al grote kinderen toen de onze geboren

ven, gewoon de dingen die in mij opkwamen. Maar

werden. Dat is een andere generatie. We hadden

een hulpverlenend beroep neemt je helemaal in

wel contact maar broers en zussen kunnen groot-

beslag. Als ik al schreef, was het een professioneel

ouders niet vervangen. Onze zorg ging echt naar

artikel. Met de nodige zorg voor taal, dat wel. Een

onze kinderen, de mensen die zich aan ons toever-

beetje ‘vertaalwerk’ doe je als therapeut ook! En

trouwden in ons werk en naar de vele dingen waar-

ik heb ooit een column gehad in Libelle over rela-

mee we bezig waren zoals de lokale verenigingen.

tieproblemen. Maar een schrijfcarrière kan je dat

Paarden zijn voor mij ook altijd belangrijk geweest,

niet noemen. Misschien duik ik toch weer eens in

de omgang met deze dieren is heel leerrijk, het zijn

die oude teksten die mijn jeugdliefde waren. Ik

gevoelige dieren.”

teken ook heel graag en de academie staat op mijn programma. Ik ga nu ook vaker naar tentoonstel-

“We zijn blij met onze kinderen. Het zijn schatten,

lingen en musea. Als ik daar buiten kom, heb ik

ze zijn zeer verdraagzaam tegenover ons terwijl we

altijd zin om te beginnen tekenen.

toch wel uit een andere tijd en wereld komen. Tijl

Als nieuw expressiemiddel heb ik het zingen ont-

is sterrenkundige. Ik grap wel eens dat hij een

dekt. Toen we nog geen kinderen hadden, zong ik

nachtleven leidt in een labo op duizenden meters

in het plaatselijke koor maar dat werd onderbroken

hoogte. Hij doet dat graag en we hopen dat hij dat

door de drukte van het leven. Nu ben ik er terug

kan blijven doen. Eef is bio-ingenieur en zit in een

bij en dat is een ongelooflijke ervaring. Onze diri-

onderzoeksproject. Dat brengt soms vragen mee,

gent stelt een prachtig repertoire samen. Zingen is

ook voor mij: kan je tegelijk bio-ingenieur zijn en

puur genieten.

dieren- en natuurvriend? Al brengen ze veel goeds,

De schoonheid keert terug in mijn leven. Als je

ingenieurs zijn immers de manipulatoren van de

mensen kan helpen is dat ook mooi maar dat is

materie en van de natuur. Ik leef mee met de vra-

een andere soort schoonheid. De schoonheid van

gen van onze volwassen kinderen. Zoals vele

kunstvormen als muziek, schilderkunst en taal, is

ouders zouden we soms willen dat het was zoals

hemels. Ik ben blij dat ik daar nu meer ruimte

toen de kinderen klein waren. Toen konden wij al

voor heb. Fons Verhoelst, mijn echtgenoot en

de spoken voor hen verjagen. Maar dat gaat niet

collega-psychotherapeut, vraagt soms: ‘Deed je

meer. Ze doen het zelf, het is hun leven. Gelukkig

je werk dan niet graag?’ Natuurlijk wel, ik heb het

wisten ze zich los te maken uit onze tedere

met veel enthousiasme gedaan en ik kan nog

bemoeizucht.”

warm lopen als ik erover spreek. Maar ik ben blij dat er nu plaats is voor andere dingen die ook tot mijn kern behoren.”

Tekst Hilde Masui Foto’s François De Heel

21


ACtUeeL

Voor een beter leven in Mali “Wat meteen opvalt in Mali, is de waardigheid van de mensen. Vooral bij de vrouwen. Ze hebben niets en toch zijn ze altijd heel

opgericht in 1991. De organisatie leent aan groepen of particulieren zodat ze een bedrijfje kunnen oprichten of uitbreiden. Dat noemt men micro-kredieten. Later betalen deze groepen het geleende

verzorgd. Je vraagt je af hoe ze dat doen.”

bedrag terug. We bezochten verschillende projecten

Piet Elsen trok eind vorig jaar met

die dankzij de financiering van Kondo Jigima gerea-

Wereldsolidariteit naar Mali. Hij maakte kennis met de Malinese bevolking en met de projecten die Wereldsolidariteit steunt.

liseerd konden worden. Heel frappant vond ik de coöperatie in het dorpje Ninio. Daar teelt een groep vrouwen samen uien. Opdat een deel van de oogst verkocht kan worden, moeten de uien snel worden gedroogd. Anders rotten ze en gaat een groot deel van de opbrengst verloren. Daarom installeerden de

Piet Elsen: “Mali is een van de vijf armste landen ter

vrouwen een droogsysteem met ventilatoren, aan-

wereld. Daarom is Wereldsolidariteit er actief en

gedreven door zonne-energie. Hierdoor verhoogde

steunt ze er sociale organisaties. Mali is ook een

de droogcapaciteit van 20 naar 200 kg en hoeven de

land van uitersten. Vooral het verschil tussen stad

vrouwen de uien niet meer voortdurend om te

en platteland is enorm. In de stad is de chaos groot

draaien. Deze drooginstallatie werd aangekocht met

en merk je heel duidelijk het onderscheid tussen de

geld dat de vrouwen leenden bij Kondo Jigima. Hele

rijke buurten met wegen en voorzieningen en de

arme vrouwen kunnen bij Kondo ook een beroep

uitgestrekte arme wijken.

doen op tout petit crédits: leningen vanaf 10 euro.

In de dorpen is de sfeer helemaal anders. Daar is

Dat zijn peanuts voor ons maar een wereld van ver-

bijvoorbeeld vaak geen elektriciteit. ’s Avonds is het

schil voor de vrouwen en hun gezin.”

er helemaal donker. De bewoners zijn er echt op elkaar aangewezen.

Graanschuur

Wereldsolidariteit heeft zowel partners die actief zijn

“Je krijgt niet zomaar geld van Kondo Jigima.

in de steden als op het platteland. Een partner die in

Dankzij zulk microkrediet moet je een stap vooruit

de stad werkt is de Mouvement Malien des Travailleurs

zetten. Je moet je activiteit zelf in handen nemen.

Croyants (MMTC). Zij richt zich op werknemers in

Kondo verwacht bijvoorbeeld dat wie geld leent, ook

het informele circuit zoals dienstbodes en onderwij-

vorming volgt. Bovendien moet je eerst je krediet-

zers die werken zonder contract. MMTC biedt deze

waardigheid bewijzen door een tijdlang regelmatig

groep vorming aan maar organiseert ook cursussen

een bedrag te sparen. En je moet deel uit maken

voor werklozen. Ze probeert bovendien de belangen

van een groep en bereid zijn garant te staan voor de

van deze werknemers te behartigen. Zo steunt ze de

leningen die de andere leden van de groep afsluiten.

eis van de onderwijzers om een regulier contract en

Maar het systeem werkt. Dat zagen we ook in een

een regelmatig loon te ontvangen.”

ander klein dorpje. Zo goed als alle gezinnen waren

Uienteelt

er lid van een coöperatieve. Ze wachtten ons allemaal op, de ontvangst was echt indrukwekkend. We

“Op het platteland werkt Wereldsolidariteit onder

wisten niet wat er zou gebeuren maar blijkbaar was

andere samen met Kondo Jigima. Dat is een rela-

er een feest. Al snel werd duidelijk dat we mee de

tief groot netwerk van spaar- en kredietkassen,

nieuwe graanschuur mochten openen. Ook die schuur werd gebouwd met steun van Kondo Jigima en dus een beetje van Wereldsolidariteit. De schuur

Dankzij een microkrediet kunnen vele Malinezen een stap vooruit zetten. 22 OKRA maart 2010

betekent heel veel voor het dorp. De oogst zal nu beter bewaard kunnen worden zodat het dorp over een buffer beschikt in de droge maanden.”


Voor vele vrouwen in Mali betekent een microkrediet een stap vooruit.

Betere arbeidsregels in Noord en Zuid Overal ter wereld werken mensen zich kapot, zeven dagen op zeven, soms twaalf uur per dag. En toch blijven ze arm. Als ze zwanger, ziek of oud worden, staan ze op straat zonder inkomen. De helft van de wereldbevolking die werkt, verdient minder dan 1,50 euro per dag: samen 1,4 miljard mensen. Met dit schamel bedrag moeten ze hun gezin onderhouden. Het gaat om de uitgebuite dienstmeisjes in Mali die machteloos staan tegenover de grillen van Monsieur of Madame. Maar ook om de bloemenpluksters in Ecuador die dagelijks onbeschermd worden blootgesteld aan ongezonde pesticiden. En om de mannen aan de lopende band van een multinational in Indonesië van wie het contract elke dag kan worden opgezegd. Er bestaan nochtans internationale arbeidsrechten, spelregels die uitbuiting verbieden.

Ziek of gezond “Wereldsolidariteit steunt ook een ziekenfonds in Mali, de Union Technique de la Mutualité Malinienne (UTM). Dat is de enige koepel van ziekenfondsen in Mali erkend door de overheid. De gezondheidszorg is nog erg gebrekkig in Mali. De overheid investeert maar kan lang niet alle Malinezen bereiken. De officiële ziekteverzekering bijvoorbeeld is er enkel voor ambtenaren en bedrijven die in orde zijn met hun sociale zekerheid. In de praktijk slechts tien procent van de bevolking. Maar de overheid ziet het belang

Maar ze worden heel vaak niet nageleefd. De arbeidsregels zijn er, ze moeten worden toegepast. Daarom voert Wereldsolidariteit actie. Surf naar www.wereldsolidariteit.be en onderteken de petitie. Of doe een gift op rekeningnummer 799-5500000-05 voor onze partners in het Zuiden die alles in het werk stellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

van de ziekenfondsen in en erkende de UTM daarom als belangrijke gesprekspartner. UTM verzekert op dit ogenblik ongeveer 90 000 Malinezen tegen de risico’s verbonden aan ziekte maar bereikt in de praktijk veel meer mensen. Educatieve medewerting over hygiëne, gezondheid en het nut van een ziekenfonds. Als je amper iets verdient, is het niet vanzelfsprekend een stukje van je inkomen opzij te leggen voor het ziekenfonds. Maar omdat de over-

Met steun van DGOS - V.u. Andre Kiekens, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel - Vrij van zegel, art 198, Codex 7

kers trekken naar de dorpen en bieden er voorlich-

heid de initiatieven ondersteunt en de ziekenfondsen op een goede manier werken, heb je de indruk dat er structureel dingen veranderen in Mali.”

WERKNEMERS ZIJN GEEN GEREEDSCHAP DAAR BLIJVEN WE OP HAMEREN BETERE ARBEIDSREGELS AFDWINGEN IN NOORD EN ZUID

Tekst Nele Joostens

i.s.m. 11.11.11 • ABVV • ACLVB • fos-socialistische solidariteit • Oxfam-Solidariteit

www.wereldsolidariteit.be steun op 799-5500000-05

Foto Johan Tourné O-WS-affiche A3-14291.indd 1

11/01/10 14:17

23


BADMODE EN LINGERIE

NIEUWE COLLECTIE 2010

PUBLirePortAGe

Thuiszorgwinkel levert maatwerk Wat ooit begon als een bescheiden uitleendienst voor krukken en rolstoelen, groeide uit tot een netwerk van gespecialiseerde Thuiszorgwinkels. Jong en oud kunnen er terecht voor een brede waaier aan producten om gezonder, veiliger en comfortabeler te leven.

BADMODE

T huis zor gwinkel-vo or zit ter

De nieuwe badmode oogt sportief, vlot en stijlvol. De badpakken, tankini’s en bikini’s zijn niet te ver uitgesneden en beschikken over geïntegreerde hoesjes om de prothese onopvallend en met maximale zekerheid op haar plaats te houden. Verschillende modellen geven dubbele stevigheid ter hoogte van de buik en zorgen zo voor een mooi silhouet.

Geert Descamps legt uit wat de Thuiszorgwinkels zo uniek maakt. “Het gamma van de Thuiszorgwinkel is heel breed. We hebben producten voor jonge ouders, sporters, mensen met nek- en rugklachten en natuurlijk ook voor mensen die minder mobiel zijn. Ook op

LINGERIE

het gebied van revalidatie en

Ook voor vrouwen met een borstprothese is het dragen van mooie, kwalitatieve lingerie belangrijk. Maak kennis met onze nieuwste BH’s voor een perfecte pasvorm en uitstekend draagcomfort. Wij zijn ook gespecialiseerd in stevige BH’s met brede schouderbandjes.

Foto Violet Corbett Brock

fitness heeft de Thuiszorgwinkel een interessant aanbod. Voor

wie nek- en rugklachten heeft, is er een uitgebreid gamma aan ergonomische zitsteunen, kussens en matrassen. Voor mensen die hun gezondheid nauwlettend in de gaten moeten houden zijn er bloeddruk-, glucose-, vet- en hartslagmeters.

SJAALS Ontdek onze nieuwe zachte sjaals. Ze geven meer volume en bedekken meer dan een gewoon sjaaltje.

Meer dan een winkel “Toch is de Thuiszorgwinkel veel meer dan een winkel waar je zomaar binnen en buiten wandelt”, benadrukt Geert Descamps. “Wie met vragen zit over veiligheid, zorg, gezondheid of comfort, kan advies vragen aan het gespecialiseerd personeel. De paramedici van de

BON

Thuiszorgwinkel weten precies welke hulpmiddelen er

Bij afgifte van deze bon ontvang je bij aankoop van badmode, sjaals en/of lingerie:

bestaan en wat de verschillende voor- en nadelen zijn.”

15% KORTING

den, schakelt de Thuiszorgwinkel gespecialiseerde ver-

Actieperiodes tijdens de maanden maart en april 2010. Vraag naar de voorwaarden van deze actie in de Thuiszorgwinkel in je buurt. Voor de adressen surf naar www.thuiszorgwinkel.be of telefoneer naar 02 246 49 49. De vermelde actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen

www.thuiszorgwinkel.be

Voor hulpmiddelen die op maat moeten gemaakt worstrekkers of technici in. Bij mensen die minder mobiel zijn, komen ze thuis langs en grote hulpmiddelen kunnen aan huis geleverd worden. Ook wie advies wil over woningaanpassing, is bij de Thuiszorgwinkel aan het juiste adres. Verder is er een uitleendienst om hulpmiddelen te huren aan bijzonder scherpe prijzen. Iedereen kan terecht in de Thuiszorgwinkel maar CM-leden genieten extra voordelen. Info www.thuiszorgwinkel.be of 02 246 49 49.


c

OKRA-ZORG

Zorgen voor een ander Zorgen voor je kleinkinderen, je kind met een han-

Maar OKRA heeft ook aandacht voor zorgbehoe-

dicap, je zorgbehoevende ouders, je dementeren-

vende ouderen die nog thuis wonen. Voor OKRA is

de echtgenote. Een heel leven lang nemen we de

deze zorgwerking onontbeerlijk en een activiteit

zorg op voor wie we graag zien. Samen met pro-

die niet vast te pinnen is op ĂŠĂŠn moment. Maar

fessionele verzorgenden en tal van vrijwilligers.

tijdens de Week OKRA-ZORG van 17 tot 23 april

Ook bij OKRA neemt wie zorg nodig heeft een

zetten we al wie zorg nodig heeft en alle mantel-

belangrijke plaats in. Elke week trekken OKRA-

zorgers speciaal in de bloemetjes. In OKRA-

vrijwilligers naar woonzorgcentra. Ze staan er in

magazine wachten we zo lang niet, hier doen we

voor de animatie of nemen hun tijd voor een bab-

dat nu al.

bel met bewoners die weinig bezoek ontvangen. Of ze bieden een luisterend oor aan familieleden van

Samenstelling Nele Joostens

wie hun moeder of vader niet lang meer zal leven.

Foto Emy Elleboog

Heb je extra zorg nodig of word je geconfronteerd met een zorgsituatie in je familie en

c

heb je vragen over thuiszorg of allerlei tegemoetkomingen? Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk van het regionale CM-ziekenfonds in je buurt.

25


OKRA-zorg

Marij Laurijssen: “Mantelzorg houdt nooit op, ook niet als je thuis bent.”

‘Ouders gelukkig zien, maakt me gelukkig’ “Een doorsnee dag bestaat niet voor mij. Nooit weet ik wat er

vechten als je zo vaak ziek

zal gebeuren en wie me het hardst nodig zal hebben.” Marij

bent. Maar vooral mijn moeder

Laurijssen is mantelzorger, ze zorgt voor haar ouders én haar kleinkinderen.

heeft veel zorg nodig, een tijdje geleden werd de diagnose dementie gesteld. Ze kan niets meer alleen, ze is volkomen

26 OKRA maart 2010

Marij Laurijssen: “Je kiest er

lichamelijke

klachten.

Soms

afhankelijk van anderen. Een

niet bewust voor om mantel-

had hij veel zorg nodig en

echt gesprek kunnen we niet

zorger te worden, je rolt er

stond het ziekenhuisbed bene-

meer voeren, langzaam neem

langzaam in. Al een jaar of tien

den, soms ging het weer een

ik afscheid van haar.”

spring ik mijn ouders bij waar

tijdje beter. Maar na elke ziek-

nodig. Ik bracht ze al eens naar

teperiode taanden zijn krach-

Boek voor iedereen

het ziekenhuis of deed de bood-

ten weer een beetje. Ook zijn

“We schakelden steeds meer

schappen. Een jaar of vier

vechtlust verdwijnt stelselma-

hulp in. Familiehulp komt nu op

geleden werd de zorg heel

tig. Je kan wel zeggen: ‘Kop op,

dinsdag en op donderdag en

intensief. Toen werd mijn vader

het komt allemaal goed’ maar

vrijdag telkens een halve dag.

aan zijn rug geopereerd. Het

dat doe ik niet. Ik begrijp dat je

En elke dag komt er een ver-

was het begin van een reeks

minder zin hebt om steeds te

pleegster langs. Zij maakt ook


de pillendozen klaar, een werkje

dag breng en haal ik haar. Het

zorg voor mijn ouders, al is het

waar toch heel wat tijd in kruipt.

lijkt misschien niet zo maar het

niet altijd even makkelijk voor

Al die hulp moet ook gecoördi-

zijn toch gevulde dagen voor mij.

hem. Hij moppert nooit en dat

neerd worden. Daartoe ligt er

Voor ontbijt zorgen voor de kin-

vind ik knap. Zijn ouders overle-

een boek op tafel waarin ieder-

deren, ze naar school brengen,

den tien jaar geleden en ook

een die langskomt schrijft wat

onderweg even binnenspringen

voor hen hebben we gezorgd.

de

weten.

bij mijn ouders en mijn moeder

Dat was wel anders, we konden

Telkens ik bij mijn ouders ben,

eventueel wakker maken zodat

de taken in vijf verdelen. Voor

kijk ik dat boek nauwgezet na.

ze klaar is om daarna te vertrek-

mijn ouders sta ik grotendeels

Ik spring elke dag wel eens bin-

ken. Nadat ik de kinderen op hun

alleen in. Mijn broer komt wel op

nen. Een uurtje of twee, soms

twee scholen heb afgezet, pik ik

bezoek maar heeft van bij het

langer. Op woensdag neem ik al

mijn moeder op en breng haar

begin gezegd dat hij geen zorg-

eens een kleinkind mee. Daar

naar het dagcentrum. Onderweg

taken opneemt.”

fleurt mijn moeder helemaal van

naar huis loop ik nog even bij

op. Ik help in het huishouden,

mijn vader langs om te horen of

Grenzen

kijk na of er boodschappen

hij nog iets nodig heeft. Pas

“Ik kan me ook optrekken aan

gedaan moeten worden, neem

daarna kan ik aan mijn huishou-

de bijeenkomsten van een groep

een deel van de verzorging op

den beginnen. Een dagje uit zit

mantelzorgers. We komen onge-

mij en houd hen gezelschap.

er niet in, ik moet immers ook op

veer een keer om de drie maan-

Eigenlijk komt er heel wat kijken

tijd terug zijn om de kinderen

den samen. Omdat al deze men-

bij mantelzorg. Het houdt nooit

van school te halen en mijn moe-

op, ook niet als je thuis bent.

der thuis te brengen.”

anderen

moeten

Altijd houd ik mijn gsm bij de hand, ik kan het me niet permit-

Batterijen “Beweren dat mantelzorg plezie-

teren zelf ziek te worden.”

rig is, zou de waarheid geweld

Je hoeft echt niet bang te zijn om mantelzorger te worden.

Brooddoos maken

aandoen. Maar het stemt me

sen in dezelfde situatie zitten,

“Naast mijn ouders zijn er ook

heel tevreden dat mijn ouders

kan je veel makkelijker praten

mijn kinderen en kleinkinderen.

dankzij onze hulp en die van de

over je ervaringen en proble-

Ik ben gehuwd en heb vier kin-

verpleging en Familiehulp samen

men. Soms krijg je ook tips. ‘Ik

deren die allemaal het huis uit

thuis kunnen blijven. Ik merk

heb dat ook meegemaakt en zo

zijn. Intussen heb ik ook vier

voortdurend dat hen dat geluk-

heb ik het aangepakt.’ Dat kan

kleinkinderen. Twee van hen

kig maakt. En daarom houd ik

echt helpen. Tijdens die bijeen-

logeren regelmatig bij ons. Mijn

het vol.

komsten lachen we ook wat af.

dochter is een alleenstaande

Natuurlijk is mijn sociaal leven

Humor helpt om de zorg vol te

moeder en moet ’s morgens

niet meer hetzelfde als vroeger.

houden. Maar je hoeft echt niet

vroeg

haar

Ik kan nog moeilijk plannen en

bang te zijn om mantelzorger te

werk. Om de kinderen wat meer

een dagje uit, is heel moeilijk.

worden. Natuurlijk valt het niet

slaap te gunnen, overnachten ze

Dat weegt af en toe wel door.

te onderschatten maar je krijgt

minstens drie keer per week hier.

Maar de zaterdagochtend is van

er ook veel voor in de plaats. Je

En daar komt natuurlijk ook het

mij. Dan begeleid ik hier het

moet er wel voor zorgen dat je

een en ander bij kijken: ontbijt

jeugdatelier. Met bijna veertig

je batterijen zelf op tijd oplaadt

en brooddoosjes maken, naar

kinderen komen we samen en

en aangeeft waar je grenzen lig-

school brengen en afhalen. Maar

leggen ons toe op verschillende

gen. Zo heb ik mijn ouders altijd

ze zijn nu al vijf en zeven en

expressievormen.

leuk!

gezegd dat als er iets gebeurt

trekken steeds meer hun plan.”

Daarna neem ik de tijd om ont-

met mijn echtgenoot of mijn kin-

spannen te eten. Zulke dag helpt

deren, zij absoluut voorgaan.

echt om de batterijen weer op te

Die situatie heeft zich nog niet

“De zorg voor mijn moeder wordt

laden. Ook de steun van mijn

voorgedaan maar ik wilde daar

steeds zwaarder. Daarom beslo-

partner en kinderen is belangrijk

meteen duidelijk in zijn.”

ten we om gebruik te maken van

om de mantelzorg vol te houden.

dagopvang. Op maandag en vrij-

Mijn echtgenoot begrijpt dat ik

vertrekken

naar

Over en weer

Heel

Foto François De Heel

27


OKRA-zorg

Lieve Dejonghe: “Het personeel maakt er een zaak van om de palliatieve periode mooi af te ronden.”

‘Sterven in vertrouwen’ Voor een woonzorgcentrum is aandacht

voor het eerst een cursus rond

de arts. Hij zorgt ervoor dat de

voor palliatieve zorg onontbeerlijk. “We

palliatieve zorg. Er zouden er nog

pijnmedicatie op punt staat en

veel volgen. Lieve: “Die kennis

dat ook alle andere ongemakken

breng ik ook voortdurend in de

zoals braken of een droge mond

praktijk. Maar eigenlijk is pallia-

zo veel mogelijk voorkomen of

sereen sterven mogelijk maken”, zegt

tieve zorg heel eenvoudig, het is

verholpen worden.”

Dirk Delfosse, campusverantwoordelijke

warme zorg. Aandacht besteden

willen het leven van onze bewoners zo aangenaam mogelijk maken maar ook een

aan alle kleine wensen van de

Kleine wensen

bewoner, een luisterend oor bie-

Het belangrijkste zijn uiteraard

den aan de familie, zorgen voor

de wensen van de bewoner. “Nog

doeltreffende pijnbestrijding en

meer dan anders houden we

“Mensen zijn steeds ouder wan-

comfort. Er zijn voor de bewoner

rekening met de kleine dingen

neer ze naar een woonzorgcen-

en zijn familie.”

die het leven van de bejaarde

van woonzorgcentrum Sint-Petrus in Kruishoutem.

trum verhuizen. De gemiddelde

OKRA maart 2010

kunnen

maken”,

Bespreken

jaar. Het hoeft dan ook niet te

Om de palliatieve zorg te coördi-

het bed dichter bij het raam te

verwonderen dat we regelmatig

neren, richtte het woonzorgcen-

schuiven, wil iemand dat de deur

met de dood worden geconfron-

trum een palliatief team op. Dirk:

van de kamer niet langer hele-

teerd”, zegt directrice Christiane

“Een arts, enkele verpleegkundi-

maal wordt gesloten omdat hij

Vandenheede. “Het is een wet-

gen, de campusverantwoordelij-

bang is, wil een bewoner niet

telijke verplichting om palliatieve

ke, de aalmoezenier, een lid van

langer naast een bepaalde per-

zorg te voorzien maar we willen

het onderhouds- en van het ani-

soon aan tafel zitten, zorgen we

er ook het allerbeste van maken.”

matieteam en OKRA-vrijwilliger

daarvoor.” Dirk: “Al van bij de

Een tiental jaar geleden volgde

Leona Ruttijn komen om de drie

opname staat vertrouwen hier

verpleegster

maanden samen. Zij bespreken

centraal.

welke bewoners palliatieve zorg

moment

nodig hebben en hoe alle betrok-

nodig is. Mensen voelen zich hier

kenen dat het best aanpakken.

thuis, dat maakt communicatie

Centrale figuur in de medische

makkelijk. Ze weten dat ze kun-

zorg is uiteraard de behandelen-

nen zeggen wat ze graag hebben,

Lieve

Dejonghe

Eigenlijk is palliatieve zorg heel eenvoudig, het is warme zorg. 28

aangenamer

verblijfsduur bedraagt nog drie

zegt Lieve. “Vraagt iemand om

Dat dat

loont

op

palliatieve

het zorg


dat ze niet uit hun vertrouwde

vrijwilligers of de aalmoezenier.

iedereen zo aangenaam mogelijk

kamer moeten verhuizen, dat er

Zij zijn hier al jaren actief en ken-

te maken.”

naar hen geluisterd wordt. Uit dit

nen iedereen, vaak ook de fami-

vertrouwen vloeit de palliatieve

lieleden. Ze wekken vertrouwen

Herinneringen

zorg vanzelfsprekend voort.”

en staan onze bewoners heel

Christiane: “Afscheid nemen, is

vaak bij tijdens hun laatste dagen

voor iedereen een heel intense

of weken.”

periode. De bewoner zelf, de

Familie Ook de familie van de bewoner is

familie, het personeel, de andere

nauw betrokken bij de palliatieve

Kwaliteit

zorg. “Vele bewoners zijn hoog-

“Al lijkt het voor sommigen zo,

schept een band die nooit verlo-

bejaard of dementerend en kun-

een woonzorgcentrum is geen

ren gaat. Familieleden vinden

nen hun wensen niet altijd duide-

wachtkamer

dood”,

nadien nog steun bij het perso-

lijk maken. Dan kan de familie

beklemtoont Dirk. “We willen

neel en vragen ook erkenning

helpen. ‘Moeder zou het zo gewild

vooral kwaliteit van leven bieden.

voor hun overleden moeder of

hebben’, klinkt het dan”, verdui-

En daar slagen we ook in. We

vader. ‘Jij was erbij, jij weet hoe

delijkt Lieve. Maar voor de familie

merken aan vele kleine dingen

mijn moeder was, hoe ze de laat-

is het afscheid natuurlijk ook een

dat de meeste bewoners hier

ste dagen nog kon genieten van

moeilijke periode. “Ook voor hen

gelukkig zijn. Maar soms beschik-

een praline.’ Het delen van zulke

proberen we er te zijn. Met uitleg

ken familieleden niet over even-

gemeenschappelijke herinnerin-

over het medische aspect bij-

veel empathie als het personeel

gen is heel belangrijk. Je kan

voorbeeld. Soms weigeren bewo-

en hebben ze minder oog voor de

immers slechts met weinig men-

ners nog te eten en te drinken.

levenskwaliteit van hun ouders.

sen praten over die laatste inten-

Dat is heel confronterend voor de

Achteraf horen we toch vaak van

se momenten. Daarom staat ons

familie. Soms vragen zij ons voor

de familie dat de periode in het

huis ook na het overlijden open

sondevoeding te zorgen. Wij leg-

woonzorgcentrum

maar

voor de familie. We organiseren

gen de familie dan uit dat dit niet

wel betekenisvol was. Ze geven

een herdenkingsmis en zorgen

altijd de beste oplossing is. Maar

aan dat de zorg goed was en dat

voor een hoekje met een foto. Na

we zorgen voor een goede mond-

de periode belangrijk was om

een intens afscheid is het tijd

zorg, dat biedt de bewoner veel

afscheid te nemen.” “Trouwens”,

voor mooie herinneringen.”

meer comfort.”

vult Lieve aan, “het verzorgend

Verdriet en angst

bewoners en de vrijwilligers. Het

van

de

lastig

personeel maakt er een erezaak van om de palliatieve periode

Uiteraard zit de familie niet enkel

mooi af te ronden. We doen er

met veel vragen maar wordt ze

alles aan om deze weken voor

ook overspoeld door verdriet.

Foto’s Emy Elleboog

Dirk Delfosse en Christiane Vandenheede: “We willen het allerbeste maken van de palliatieve zorg.”

Christiane: “Soms zijn ze niet voorbereid

op

een

naderend

afscheid. ‘Er is een palliatieve vergadering geweest’, reageren ze geschrokken. Het is dan ook onze taak om te luisteren naar hun angsten en verdriet. Naast het verplegend en verzorgend personeel hebben onze aalmoezenier en de vrijwilligers tijd om te luisteren, om samen stil te zijn, om enkele bemoedigende woorden te spreken. Zij zijn er ook voor de bewoners zelf. Vooral zij die weinig familie hebben, kunnen rekenen op een regelmatig bezoekje van een van onze

29


oKrA-ZorG

‘Op weg naar zorg op maat’ Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. En gelijk hebben ze. Maar eens ze zorg nodig hebben, zijn mantelzorg en professionele ondersteuning onontbeerlijk. Voor thuiszorg kunnen ze terecht bij Familiehulp, de grootste Vlaamse dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Directeur zorg- en dienstverlening Muriel Vochten geeft aan met welke uitdagingen zij geconfronteerd wordt. Welke mogelijkheden biedt

king het liefst nooit in een woon-

Toch zijn er ook grenzen aan

thuiszorg vandaag?

zorgcentrum terecht zou komen.

thuiszorg. Professionele hulp in

Muriel

“Thuiszorg

Vlaamse ouderen zijn pas bereid

huis 24 uur op 24, zeven dagen

biedt ondersteuning aan zorgbe-

te verhuizen wanneer dat écht

op zeven is niet mogelijk. Niet

hoevenden, jong of oud, en hun

noodzakelijk

het

alleen omwille van de betaal-

mantelzorgers. Het helpt oude-

mogelijk is, blijven ze thuis

baarheid voor de gebruiker, ook

ren en personen met een handi-

wonen, vaak met hulp van thuis-

omwille van de grote maat-

cap zo lang mogelijk zelfstandig

zorg. Het scala van mogelijke

schappelijke kost. Vanaf een

te blijven wonen zonder afbreuk

ondersteuning is zeer breed:

bepaald moment worden collec-

te doen aan hun levenskwaliteit.

diensten voor gezinszorg, aan-

tieve voorzieningen zoals een

Vroeger was het min of meer

vullende thuiszorg zoals poets-

woonzorgcentrum efficiënter.”

vanzelfsprekend om als oudere

en karweihulp, thuisverpleging,

naar een rusthuis te verhuizen,

gastopvang, oppas en maat-

Kan thuiszorg gecombineerd

vandaag

Vlaamse

schappelijk werk. Ook diensten-

worden

senior bij voorkeur zelfstandig.

centra en centra voor herstel-

zorg?

Uit onderzoek van CM Midden-

verblijf kunnen de zorg mee

Muriel

Vlaanderen bleek dat drie op de

helpen dragen.”

Woonzorgdecreet dat vorig jaar

Vochten:

woont

de

Muriel Vochten: vier Vlamingen hun oude dag “Schakel je tijdig professionele zorg graag thuis zouden doorbrengen in, kan dit ook en dat 98 procent van de bevolpreventief werken.”

30 OKRA maart 2010

is.

Zolang

met

residentiële

Vochten:

goedgekeurd

werd,

“Het bepaalt

Wat kan thuiszorg betekenen

inderdaad dat thuiszorg en resi-

voor zorgbehoevende oude-

dentiële zorg meer naar elkaar

ren? Wat niet?

moeten toegroeien. Dat kan op

Muriel Vochten: “Gezinszorg

verschillende

en aanvullende thuiszorg nemen

mogelijkheid zijn de assistentie-

een aantal huishoudelijke klus-

woningen.

sen en zorgtaken over van de

deze optie kiezen, leven nog

oudere. Ook aan mantelzorgers

zelfstandig maar kunnen gebruik

biedt Familiehulp ondersteuning

maken van een aantal collectie-

zodat zij de zorg langer volhou-

ve diensten zoals maaltijden.

den. Schakel je tijdig professio-

Ouderen die in een assistentie-

nele zorg in, kan dit ook preven-

woning wonen, kunnen gebruik

tief werken, zowel voor mensen

blijven maken van verzorgen-

met beginnende zorgnoden als

den, huishoudhulpen en thuis-

voor hun mantelzorgers. Zo blij-

verpleegkundigen.

ven zorgbehoevende ouderen

Thuiswonende ouderen kunnen

langer deel uitmaken van sociale

ook gebruik maken van bepaal-

netwerken en kunnen ongeval-

de diensten van een woonzorg-

len en dus ziekenhuisopnames

centrum zoals de gespecialiseer-

voorkomen worden.

de bad-, de revalidatie- of snoe-

manieren.

Ouderen

die

Een voor


zelruimte.

Deze

mogelijkheid

staat nu nog in de kinderschoenen maar wordt verder uitgebouwd. Nu al kunnen thuiswonende

ouderen

ook

gebruik

maken van een dagverzorgingscentrum, nachtopvang of een centrum voor kortverblijf in een woonzorgcentrum. Ook herstelverblijf na een ziekenhuisopname is mogelijk. Dankzij dit aanbod kunnen mantelzorgers al

Bood thuiszorg in het verleden slechts voor een beperkte groep een oplossing, zal deze in de toekomst verder uitgebreid worden.

dan niet tijdelijk ontlast worden en kan de oudere langer thuis

mantelzorg en allerlei vrijwilli-

dient de thuiszorg verder uitge-

blijven. Ook vereenzaming kan

gers

Bood

bouwd te worden. Het Vlaamse

zo voorkomen worden.”

thuiszorg in het verleden slechts

beleid heeft aandacht voor ver-

voor een beperkte groep een

nieuwing

Wat zijn de uitdagingen voor

oplossing, zal deze in de toe-

samenwerking tussen thuiszorg

thuiszorg, nu en in de toe-

komst verder uitgebreid worden.

en residentiële zorg zodat er

komst?

Zo kunnen in de toekomst ook

zoveel mogelijk zorg op maat

Muriel Vochten: “Dat zijn er

personen die veel zorg nodig

geleverd

een aantal. In de eerste plaats

hebben, zo lang mogelijk thuis

Woonzorgdecreet is een belang-

moet

blijven wonen.

rijke

tegemoet komen aan de indivi-

Maar deze individuele en uitge-

Daarmee wil de overheid thuis-

duele wensen van een nieuwe

breide zorg moet betaalbaar blij-

zorg en residentiële zorg nau-

generatie ouderen. België staat

ven. Dat is de tweede uitdaging.

wer laten samenwerken. In het

voor een enorme vergrijzings-

De Vlaamse overheid werkt aan

algemeen streeft de overheid

golf. Tegen 2050 zal 27 procent

een nieuw bijdragesysteem voor

trouwens naar meer samen-

van de bevolking van het Vlaams

de diensten gezinszorg en aan-

werking tussen alle zorgverle-

Gewest ouder zijn dan 65 jaar.

vullende thuiszorg. Dat zal tegen

ners. Daartoe worden protocol-

Nu is dat slechts 18 procent.

2011 klaar zijn. Een welvaarts-

len afgesloten en samenwer-

Ouderen zullen in de toekomst

vaste zorgverzekering en de

kingsinitiatieven

ook anders handelen. Ze zullen

invoering van een maximumfac-

gezet.

nog meer belang hechten aan

tuur voor niet-medische zorg

samenwerking kan de zorg op

hun zelfstandigheid en enkel

kunnen ook helpen de zorg voor

maat

steun vragen bij dingen die ze

elke gebruiker betaalbaar te

Essentieel daartoe is een effi-

niet meer kunnen. De senioren

houden.

ciënte communicatie tussen de

van de 21

thuiszorg

steeds

meer

een

cruciale

rol.

en

stimuleert

kan

stap

worden.

in

die

Dankzij

de

Het

richting.

op

poten

een

goede

gegarandeerd

worden.

eeuw hebben meer

Een derde grote uitdaging is het

verschillende

opleiding genoten, zijn beter

vinden van voldoende en des-

Familiehulp bijvoorbeeld over

geïnformeerd en mondiger, heb-

kundig personeel. Steeds meer

de nodige informatie beschikt,

ben het financieel beter, blijven

mensen kunnen terecht in de

kan de overgang van een zie-

langer actief en zijn vaak betere

zorgsector maar ze moeten wel

kenhuisopname naar een thuis-

leefomstandigheden gewoon. Ze

over de juiste vaardigheden en

zorgsituatie vlekkeloos verlo-

zijn ook bereid te betalen voor

attitudes

pen. Voor wie zorg nodig heeft,

extra zorg- en dienstverlening.

essentieel voor Familiehulp.”

ste

Bovendien

hebben

ze

beschikken.

Dat

is

diensten.

Als

is het van groot belang dat de verschillende zorgverleners -

steeds

meer individuele wensen. Om de

Hoe staat de overheid tegen-

mantelzorg, thuiszorg, residen-

zorg op te nemen voor deze

over thuiszorg?

tiële zorg en medici - goed op

senior, zal die zich zo veel moge-

Muriel Vochten: “De Vlaamse

elkaar zijn afgestemd.”

lijk thuis moeten afspelen en

overheid wil ervoor zorgen dat

heel

moeten

mensen zo lang mogelijk thuis

zijn. Daarbij spelen thuiszorg,

kunnen blijven wonen. Daartoe

gespecialiseerd

Foto Jean-Luc Flémal

31


OKRA-zorg

‘Praatje is het belangrijkst’ Zorg is niet enkel een taak van professionele hulpverleners en mantelzorgers. Met regelmatige bezoekjes, af en toe een kleine attentie en een luisterend oor dragen duizenden vrijwilligers hun steentje bij. Ook bij OKRA. In Haaltert bijvoorbeeld. Of in Dentergem. Annie

coördineert

extra inspanning. Horen we via

OKRA-ZORG in Haaltert. “Tijdens

D’Hoker

de wijkverantwoordelijken dat

de Week OKRA-ZORG doen we

een lid ontslagen is uit het zie-

een extra inspanning voor onze

kenhuis, geven we hem een fles-

leden die nog thuis wonen en

je wijn. Rood voor de mannen,

zorg nodig hebben. De wijkver-

wit voor de vrouwen.

antwoordelijken

het

Al zijn het kleine dingen, ze

bestuur weten hoeveel leden er

betekenen veel voor onze leden.

het voorbije jaar naar geen

Vooral

enkele activiteit konden komen.

praatje

Vorig jaar waren dat er vijftig.

doen. Vele leden die zorgbehoe-

snel mogelijk voor een antwoord

Zij krijgen die week een doosje

vend zijn, voelen zich eenzaam.

en soms volgen we het hele dos-

pralines. We maken er steeds

Ze komen amper nog buiten en

sier van nabij op. Zo was er een

iets moois van met een aange-

krijgen vaak ook weinig bezoek.

man die zorg nodig had die een

past tekstje. En natuurlijk is er

Dat

wijkverantwoordelijke

nieuwe condensatieketel wilde

veel tijd voor een praatje als

dan af en toe eens binnenspringt

plaatsen. Wij hebben de contac-

onze vrijwilligers het cadeautje

met een attentie, voelt goed.”

ten gelegd en het dossier opge-

laten

overhandigen. Ook op andere

en

echt

het

deugd

volgd tot hij de premie ontvan-

voor een babbel. Als de wijkverantwoordelijken het magazine

Ook in OKRA-Dentergem staat

gen dat alle leden aan alle acti-

brengen bijvoorbeeld. Omdat we

de zorgwerking bovenaan de

viteiten van ons trefpunt kunnen

meer dan vierhonderd leden

agenda. “Uiteraard is onze rust-

deelnemen. Wie er niet zelf kan

hebben en slechts zeventien

huiswerking

zegt

geraken, wordt opgehaald. Soms

wijkverantwoordelijken, lukt het

José Moerman, “maar ook de

voorzien we ook speciale plaat-

niet elke maand om bij alle

leden die nog thuis wonen maar

sen voor onze zorgbehoevende

gezinnen uitgebreid langs te

zorg nodig hebben, laten we niet

leden. En we pasten het uur van

gaan. Maar we dringen er wel

in de kou staan. Na elke leden-

ons regionaal zang- en dans-

steeds op aan tijd uit te trekken

vergadering dringen we erop

feest aan zodat ook de leden uit

voor

belangrijk”,

gen had. We proberen er ook voor te zor-

zorgbehoevende

aan dat de wijkverantwoordelij-

het woonzorgcentrum erbij kon-

leden. Trouwens, ook voor leden

ken voldoende tijd uittrekken

den zijn. Dat was aanvankelijk

die een ziekenhuisverblijf achter

voor een bezoekje aan thuisge-

moeilijk omdat zij gebonden zijn

de rug hebben, doen we een

bonden leden. Voor ons hangt de

aan vaste uren voor verzorging

zorgwerking trouwens ook nauw

en maaltijden. Op allerlei manie-

samen met de belangenbeharti-

ren proberen we onze activitei-

ging. Vele mensen die zorg nodig

ten

hebben, komen naar ons met

mogelijk te maken.”

onze

Alle leden moeten aan alle activiteiten kunnen deelnemen. OKRA maart 2010

bezoekje

kunnen

Activiteiten voor iedereen

tijdstippen is er trouwens tijd

32

de

het

Annie D’Hoker: “Dat de wijkverantwoordelijke af en toe eens binnenspringt met een attentie, doet deugd.”

telkens

zo

toegankelijk

vragen over premies, huisvesting of verzorging. We zorgen zo

Foto Frank Bahnmüller


MENU

Vier generaties in één viswinkel. Vroeger heette de winkel gewoon ‘De Poort’, nu ‘De Vispoort’. Tien jaar geleden nam Pascal Van Hauter de winkel over van zijn vader. Al was dat niet de bedoeling. Pascal Van Hauter: “Als kind en tiener zag ik hoe hard mijn ouders

moesten

werken.

Ik

wilde voor mezelf een ander leven en zou zeker niet in de winkel komen. Daarom ging ik automechanica

studeren.

Nadien vond ik niet onmiddellijk vast werk. Ik rolde van de ene interim in de andere. Een tijdje later

viel

mijn

moeder

en

kwetste ze haar knie. Het zag er naar uit dat ze een hele tijd buiten strijd zou zijn. Omdat

Poon of knorhaan, aan jou de keuze

mijn vader een handicap had, nam zij ook voordien al het grootste deel van het werk in de winkel voor haar rekening. Daarom vroegen mijn ouders

slaatjes. Om acht uur gaat de

Filets

mij om toch in de zaak te

winkel open en komen de eer-

“We zijn gespecialiseerd in verse

komen. Ik heb er even over

ste klanten. Maar het gros

vis, ons assortiment aan slaatjes

nagedacht maar heb dan beslist

komt pas vanaf tien uur. Als

en bereidingen is eerder be-

het inderdaad te doen. Ik kende

om zes uur de winkel sluit,

perkt. Verschillende groothan-

de stiel en koos voor werkze-

moeten we alles nog opruimen.

dels leveren hier volledige vis-

kerheid. Sinds mijn vader vorig

Ten vroegste om zeven uur kan

sen. Kuisen, fileren en versnij-

jaar

ik naar huis.

den doen we zelf. Blijkbaar wor-

overleed,

werken

mijn

den we daarin steeds meer een

moeder en ik samen.”

Paling

Maar ik vind het wel een leuke

uitzondering. Maar ik beheers

job hoor. Vooral van het con-

de stiel, ik leerde het van mijn

“Onze job is niet te onder-

tact met de klanten kan ik

vader. Waarom zou je het dan

schatten. We starten elke och-

genieten. We hebben verschil-

laten doen? Vroeger was er veel

tend om zeven uur. Dan moet

lende vaste klanten met wie we

meer vraag naar volledige vis-

de toog aangevuld worden, het

steeds een gemoedelijk praat-

sen, vandaag mag een vis geen

ijs

je maken. Je weet wanneer ze

graat meer bevatten. Vooral

paling

zullen komen en wat ze zullen

jonge mensen willen enkel nog

gestroopt. Dat doen we zelf.

bestellen. Je kan er al eens

filets. En daarvoor zorgen we

We bakken vis en bereiden de

mee ‘zwansen’.”

uiteraard!”

vervangen,

klaargezet

en

bestellingen de

33


meNU

Rode poon Onder de naam ‘poon’ mogen een aantal soorten worden verhandeld: rode poon, grauwe poon en Engelse poon. Omdat de vis geluid maakt bij gevaar, wordt hij ook knorhaan genoemd. Ponen hebben zeer vast visvlees en zijn meestal 25 tot 30 cm lang. In het voorjaar kunnen ze een gewicht van 3 kg bereiken. Ponen worden als volledige vis aangeboden of in visfilets. Tijdens de lente en de zomer is de poon op zijn best en is de aanvoer het grootst. Om te zien of de vis vers is, moet je op de ogen letten. Die moeten helder zijn en een beetje bol staan. De huid van de vis moet vochtig en glanzend zijn en mag geen verkleuringen vertonen. Koop je een filet, mag er geen vocht vrijkomen als je zachtjes op de vis duwt. Vis eet je het best nog de dag van de aankoop. Wanneer je hem in de koelkast legt, kan je hem nog één dag bewaren. De beste manier om vis te bewaren is op een temperatuur van 0°C en met ijs. Dankzij het vaste visvlees is poon zeer geschikt voor vissoepen. Het is wel belangrijk de bereiding na te kijken op graatjes. Je hem ook stoven of bakken. Rode poon bevat veel gezonde vetten en heeft dus een gunstige invloed op de hart- en bloedvaten. Poon is rijk aan kalium en calcium.

Rode poon ‘Dieppoise’ 4 rode ponen van 500 gr in filets 1 dl droge witte wijn 1 kleine ui ■

1

2

peterselie

2 dl room bloem

250 gr gepelde grijze garnalen ■

150 gr boter

1/2 l visfumet

1 kleine lepel tomatenpuree

1 tomaat

1 sjalot

1 scheut cognac

peper en zout.

Stoof de gehakte sjalot, ui en peterselie in een beetje boter (1), giet er de cognac op en flambeer (2). Blus met de wijn en laat even inkoken. Giet het mengsel in een beboterde vuurvaste schotel (3), leg er de gekruide vis op, giet er een deel van de visfumet over (4), dek af en laat 20 min. stoven in de oven op 180°C. Mix 100 gr garnalen met een scheutje visfumet (5). Maak een roux, voeg er het ingekookte stoofvocht bij (6), de room, de gemalen garnalen en de tomatenpuree. Breng aan de kook. Voeg er - van het vuur de rest van de garnalen bij. Niet meer laten koken. Leg de vis op een

3

4

voorverwarmd bord (7) en giet er de saus over, garneer met in blokjes gesneden gepelde tomaat en bestrooi met gehakte peterselie.

5

34 OKRA maart 2010

6

7


Poon met aardappelen 30 gr boter

aardappelen 1 takje tijm

800 gr filet van rode poon

■ ■

8 sjalotjes

2 preiwitten

12 vastkokende

Soepje van asperges, courgette en rode poon

5 dl visfumet

8 witte asperges ■ 8 groene asperges ■ 300 gr filet van rode

poon ■ 1 courgette ■ 16 venusschelpjes ■ 1 glas droge witte

peper en zout.

wijn Stoof de gesnipperde sjalotten en prei in de boter

room

1 l visfumet ■

boter

1 theelepel kerriepoeder

4 eetlepels

zout en peper.

zonder te laten kleuren. Leg in een grote vuurvaste schotel.

Schil de asperges. Was de courgette en snijd in

Bestrooi de schoongemaakte vis met peper en zout

dunne repen. Snijd de asperges ook in dunne lange

en leg op het sjalot- en preibedje. Bedek met aard-

repen. Snipper een sjalotje fijn. Stoof het in wat

appelplakjes van 2 à 3 mm dikte.

boter en voeg er de asperge- en courgetterepen

Breng de visbouillon aan de kook en voeg toe aan

aan toe. Kruid met zout, peper en wat kerriepoe-

de vis en aardappelen. Wrijf de blaadjes van de

der. Laat even stoven en blus met een scheutje

tijm en strooi over de schaal.

witte wijn. Voeg er de visfumet aan toe en laat

Dek alles af met aluminiumfolie en laat ongeveer

8 min. garen. Bak intussen de vis in voldoende

40 min. stoven in een oven van 180°C.

boter gedurende 3 min. aan beide kanten. Laat in een pannetje met wat witte wijn de gespoelde venusschelpen onder deksel garen tot de schelpen

Rode poon met citroen en rozemarijn 4 panklare rode ponen van 200 gr rozemarijn

licumolie

zout en peper.

1 grote rode ui

opengaan. Voeg vis en venusschelpen toe aan de soep. Laat nog even verder garen maar niet meer

1 citroen

4 tomaten

4 takjes

koken. Klop de room lobbig. Schenk de soep in

2 eetlepels basi-

voorverwarmde borden. Werk af met een lepeltje

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de ui in

room.

citroen en snijd in dunne plakjes. Spoel de vissen

Rode poon met polenta en champignons

af onder koud water en dep droog. Bestrooi ze met

4 rode ponen van 200 gr

dunne ringen en de tomaten in plakjes. Boen de

zout en peper. Spreid grote stukken aluminiumfolie

zaanse kaas

uit en leg de plakjes tomaat en de uiringen in het

gedroogde tomaten

midden. Strooi er wat zout en peper over.

en zout.

100 gr boter ■

200 gr polenta ■

1 sjalot

50 gr parme-

250 gr champignons ■

olijfolie

verse tijm

6 zonpeper

Leg de rode ponen in het midden en leg de plakjes citroen en de rozemarijn erop, sprenkel de basili-

Bereid 200 gr polenta volgens de aanwijzingen op

cumolie erover. Vouw de folie rond de vissen en

de verpakking. Voeg er 50 gr parmezaanse kaas en

maak er pakketjes van. Laat de vispakketjes in de

100 gr boter aan toe. Kruid met peper en zout. Giet

oven of op de barbecue in 20 min. gaar worden.

een laag polenta van 2 cm dik in een rechthoekige schotel of een diepe bakplaat, bedek met plasticfolie en laat 30 min. rusten. Maak 250 gr champignons schoon. Snijd 6 zongedroogde tomaten in reepjes. Fruit een gesnipperde sjalot in wat olie en doe er de in plakjes gesneden champignons en tomaatjes bij. Laat op een hoog vuur garen en kruid met peper, zout en wat verse tijm. Kruid de rode poon met peper en zout en bak in wat olijfolie. Snijd de polenta in rechthoeken en bak of grill ze 2 min. aan elke kant in wat olijfolie. Serveer de polenta met de vis en champignons en werk af met een takje tijm. Tekst Nele Joostens Foto’s Jürgen Doom en Emy Elleboog

35


oKrA-SPort

Dit voorjaar wordt de jaarlijkse SeLenJo, de lentejogging voor vijftigplussers, uitgebreid tot een heus joggingcircuit van vijf wedstrijden. In elke Vlaamse provincie eentje. Deze maand gaan ze van start. Iedereen is welkom, van de prestatieloper tot de wandelaar.

joggen voor iedereen In Bilzen is een OKRA-joggingclub actief. Gerard ‘Gerry’ Berben begeleidt er, in samenwerking met de sportdienst, joggende vijftigplussers. We zochten hem op en liepen samen een rondje. Op de piste warmt een groepje gepensioneerden de spieren op. Samen met Gerry Berben vertrekken we voor een jogginguurtje. Gerry: “Ik loop nu een jaar of vijf. Eigenlijk heb ik altijd bewondering gehad voor marathonlopers. Niet dat ik ambitie heb maar joggen leek voor mij de meest geschikte sport om aan mijn conditie te werken. Toeval of niet maar op dat ogenblik bood de sportdienst ‘start to run’ voor senioren aan. Samen met enkele OKRA-vrienden trok ik er heen. Na afloop van de reeks besloten we het er niet bij te laten. De rest is geschiedenis.”

Energie We draaien van de piste weg, het natuurgebied in. “Ik jog driemaal per week. De afstand varieert tussen vijf en acht kilometer. Joggen betekent voor mij veel meer dan enkel gezond bezig zijn. Elke spier, elke vezel en elke gewricht in je lichaam worden aangesproken. Het geeft me enorm veel energie, ook om andere zaken succesvol af te handelen. En bovenal kan ik mijn geest leegmaken, helemaal ontstressen. Na afloop kan ik de wereld aan.”

Vijf kilometer “De meeste mensen kunnen joggen”, zegt Gerry. “Al raad ik aan eerst bij de dokter langs te gaan alvorens te beginnen. Iedereen zou na een tiental weken probleemloos vijf kilometer moeten kunnen joggen. Vorig jaar was er hier iemand van zeventig die nog nooit had gejogd. Nu loopt hij vlot mee. Ik vind SeLenJo trouwens een schitterend initiatief. Je

Joggen geeft me enorm veel energie, ook om andere zaken goed af te handelen.

kan je meten met leeftijdgenoten in een gezellige, gemoedelijke competitiesfeer. Bovendien is iedereen welkom: de prestatieloper, de recreant, de occasionele jogger en de wandelaar.” Tekst Wim Bogaert Foto Jürgen Doom

36 OKRA maart 2010


Sport voor allen, een jaar vol recreatiesport Dit jaar organiseert Bloso voor de elfde maal de actie ‘Sporttak in de kijker’. Elk jaar focust de organisatie op één sporttak. 2010 wordt het jaar van ‘Sport voor allen’. De recreatiesport staat centraal. Bloso biedt samen met de recreatieve sportfederaties van TofSport waaronder OKRASPORT heel wat activiteiten aan. Iedereen krijgt de kans om actief te sporten! Een overzicht van interessante activiteiten: ■ Tofsport op z’n kop 25 april, Tongerlo. Een activiteitenspektakel voor jong en minder jong, gecombineerd met een uitgebreide fietshappening in de voormiddag. ■ Sport Actief dagen

14

maart:

De

Pinte,

21 maart: Circuit Zolder, 28 maart: Riemst, 11 april: Gits, 25 april: Tongerlo, 9 mei: Tervuren, 23 Gerry Berben: “Joggen betekent voor mij veel meer dan enkel gezond bezig zijn. Elke spier, elke vezel en elke gewricht in je lichaam worden aangesproken.”

SeLenJo 16 maart: Wambeek, 21 maart: Maaseik, 7 mei: Tongerlo, 12 mei: Harelbeke, 12 juni: Wachtebeke. Telkens afstanden van 2,5 km, 5 km en 8,5 km en reeksindelingen per vijf jaar. Inschrijvingen ter plaatse. Deelnemen kost 5 euro, OKRA-leden betalen slechts 3 euro. Meer info via 02 246 42 09 of www.okrasport.be.

mei: La Roche, 6 juni: Tongerlo. Acht fietshappenings die samen een kant-enklaar-trainingsprogramma vormen. Deelnemen aan één dag is geen probleem. ■ Wandelrally’s 1 juli tot 30 september te Diest, Tongerlo, Houthalen-Helchteren, Gent en Koksijde. Wandeltochten bestaande uit een zoektocht voor volwassenen (4 à 5 km), een kinderzoektocht en een zoektocht voor geocachers. Leuke prijzen te winnen! ■ Gent Zwemt 17 juli: Watersportbaan Gent Zwemwedstrijden in open water over 100 m, 500 m, 1 000 m en 2 000 m. ■ Tofsportrock 21 november: Blaarmeersen Gent Slotevenement dat het jaar van de ‘Sport voor

Trek je wandelschoenen aan!

allen’ afsluit met een ruim sportaanbod voor jong en oud en verrassende optredens. Wil je je meten

Heb je de smaak van het wandelen te pakken?

in een van de sporttornooien of wil je samen met

Dan kan je de komende maanden deelnemen

je familie sporten uitproberen, het kan allemaal op

aan een aantal grote wandelevenementen.

Tofsportrock.

Prachtige parcours, unieke animatie en vele versnaperingen. Als OKRA-lid geniet je een

Alle info vind je op www.sportvoorallen.be.

voordeeltarief. Zaterdag 1 en zondag 2 mei 2010:

Tekst Bart Iwens

Internationale Tweedaagse van Vlaanderen in Blankenberge. Zondag 16 mei 2010: Omloop Kluisbergen. Meer info en inschrijvingen via 02 246 44 35 of info@okrasport.be.

37


mULtimediA

Een doorslagje van de pc Onze computer wordt langzaam maar zeker het

Waar en wanneer?

centrum van ons leven: via de pc volgen we het

Om helemaal zeker te zijn, zouden we natuurlijk

nieuws, communiceren we met familie en

voortdurend alles moeten kopiëren. Maar dat is

vrienden, doen we onze bankzaken en bewaren we dierbare foto’s en video’s. Maar wat als die computer het plots laat afweten?

niet echt handig. Hoeveel keer moet het dan wel? Dat hangt af van je computergebruik. Je kan zelf het best bepalen hoe vaak je op de computer werkt en hoe snel een back-up dus nodig is. Eigenlijk kan je het best twee soorten back-ups maken: een heel

Als je computer er plots de brui aan geeft, riskeer

frequente back-up, bijvoorbeeld elke week, van je

je heel wat waardevolle gegevens kwijt te raken.

documenten en e-mails. Die kan je het best bewa-

Een goed idee dus om regelmatig een back-up

ren op een externe harde schijf die in de buurt van

te maken: een reservekopie van al die kostbare

je computer staat. Als je per toeval een bestand

informatie.

gewist hebt of de computer maakte een fout, heb

Zo’n back-up is eigenlijk simpel maar vergt wat

je snel toegang tot de back-upversie van dat

discipline: we moeten regelmatig een reservekopie

bestand.

maken van alle belangrijke bestanden op onze

Daarnaast is het ook goed om enkele keren per

computer. We denken er vaak te weinig aan maar

jaar een extra back-up te maken van de hele

de informatie op onze computer is erg kwetsbaar.

computer. Die kopie kan je het best ver uit de

Er kan iets stuk gaan aan de pc of een virus kan

buurt van je computer bewaren, liefst zelfs niet

allerlei gegevens wissen. Maar we kunnen zelf ook

in je woning. Zo heb je altijd nog een reserveko-

per ongeluk informatie kwijtraken, bijvoorbeeld

pie, mocht een waterlek de computerkamer ver-

door stomweg het verkeerde mapje te wissen of

nielen of een inbreker met je apparatuur aan de

door die laptop te vergeten op de bus.

haal gaan.

Help! Wat als je geen back-up gemaakt hebt en er zijn toch belangrijke bestanden kwijtgeraakt? Dan nog is niet alles verloren. Er bestaan immers programma’s die gespecialiseerd zijn in het terughalen van informatie die gewist is. Recover Files 3 is zo’n programma, helemaal gratis te downloaden op www.undeleteunerase.com. Als je per toeval foto’s gewist hebt op je computer of op het geheugenkaartje van je camera, kies je het best voor gespecialiseerde software, zoals Recuva. Het programma gaat op de harde schijf of op het geheugenkaartje op zoek naar gewiste foto’s en slaagt daar wonderwel in. Het is gratis te downloaden op www.piriform.com/recuva/download.

We denken er vaak te weinig aan maar de informatie op onze computer is erg kwetsbaar.

38 OKRA maart 2010


Media Je kan eigenlijk eender welk soort medium gebruiken voor een back-up. Aanvankelijk gebeurde dat vooral op een cd-rom of beschrijfbare dvd maar dat is eerder omslachtig. De snelste en eenvoudigste optie is een externe harde schijf. Je koopt het beste een harde schijf met veel ruimte, zodat je nooit met plaatsgebrek te maken krijgt. Ideaal is een harde schijf zonder extra elektriciteitskabel (‘usb-powered’), omdat die snel aan of van de computer te koppelen is zonder onnodige kabels. Je kan ook een eenvoudig usb-stickje gebruiken. Dat heeft het voordeel erg compact te zijn maar biedt meestal een pak minder ruimte dan een harde schijf. Het is wel een goed alternatief om snelle back-ups te maken van de meest belangrijkste documenten.

Wat allemaal? Welke informatie is zo belangrijk dat je er maar beter een kopie van maakt? Ook dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom kan je het best even gaan zitten en een lijstje maken van de dingen waarvoor je de pc gebruikt. En dat kan heel wat zijn: e-mail natuurlijk, brieven en documenten in Word of Excel maar ook de digitale fotoen videocollectie, favorieten uit de internetbrowser en het adresboek met contactpersonen. Daarnaast zijn er nog een pak zaken die we makkelijk vergeten, zoals allerlei instellingen, wachtwoorden en gebruikersnamen. En tot slot: denk ook goed na over de randapparatuur bij je computer want ook op je gsm of zakcomputer staan soms schatten aan

Wie met een Apple-computer werkt, heeft het nog makkelijker: beschikken

de over

nieuwste de

functie

Apple-computers ‘Time

Machine’

(Teletijdmachine). Die werkt volledig automatisch en maakt een back-up van het volledige systeem. Je hoeft dus zelfs niet te kiezen welke bestanden belangrijk zijn. Meer nog, je hoeft zelfs niet meer na te denken over die back-ups: de functie draait in stilte op de achtergrond en werkt voortdurend de reservekopie bij. Het heeft zelfs iets van sciencefiction: als je een gewist bestand zoekt, kan je gewoon bladeren tussen ‘oude’ versies van je computer. Een echte teletijdmachine dus! Tekst Joren Gettemans

informatie.

Helpende hand Lijkt het je allemaal wat ingewikkeld? Gelukkig is er hulp. Er bestaan gespecialiseerde pakketten die je helpen om op geregelde tijdstippen de meest kostbare informatie veilig te stellen. Koop je een externe harde schijf, gaat die vaak vergezeld van zo’n pakket. Je schakelt gewoon de back-upfunctie in, duidt aan wat je allemaal wil archiveren en wanneer en het programma doet het gewoon netjes voor jou. ToDo Backup van Easeus is zo’n programma en het is helemaal gratis. Werk je met een recente versie van het besturingssysteem Windows, beschik je over een ingebouwde back-upfunctie.

39


OKRA OP STAD

Cultuur op z’n Brugs

o’s ier exp a s t wa t v n e a ees alv e L s . n u e z m ie Elf oe ten k elaas m . issen J e z al h t wil m ie n t u lu je abso

40 OKRA maart 2010


11

10

1 Wat

8

8

Archeologie suddert

er

in

de

kookpotten

van

Memling in Sint-Jan

een

Ooit de grootste stedelijke instelling voor zieken,

Merovingische moeder? Bewaart ze de restjes in

armen en behoeftigen. De broeders en zusters die

tupperware? Dit museum confronteert de prehisto-

er werkten, lieten heel wat verhalen, gebruiks-

rie, de Romeinse tijd, de vroege en de volle mid-

voorwerpen en kunstwerken na. Een apotheek met

deleeuwen met onze tijd.

kruidentuinen en naslagwerken over geneeskunde

2

maken de collectie af. Memling in Sint-Jan is

Brugse Vrije

Vroeger de rechtbank van Brugge, vandaag stadsarchief. Doorheen de oude assisenzaal loop je naar

vooral

beroemd

om

de

meesterwerken

van

Memling.

de renaissancezaal met als blikvanger de monu-

9

mentale pronkschouw.

De museumcollectie toont gebruiksvoorwerpen en

3

kunstwerken die in het hospitaal werden gebruikt.

Gezellemuseum

In het geboortehuis van de Vlaamse dichter Guido Gezelle ontdek je naast zijn leven en oeuvre ook

O.-L.-V.-ter-Potterie

10 Groeningemuseum Een boeiend overzicht van zes eeuwen beeldende

tijdelijke presentaties over (woord)kunst.

kunst in de Zuidelijke Nederlanden.

4

11 Arentshuis

Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw

De Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw is het hoogtepunt van vakmanschap. De kerk bezit een uiterst rijke kunstcollectie met als blikvanger de wereldberoemde Madonna met Kind van Michelangelo.

5

Enerzijds wisselende tentoonstellingen van onder meer de rijke verzameling prenten en tekeningen uit het Steinmetzkabinet en anderzijds een vaste presentatie van de Brugs-Britse kunstenaar Frank Brangwyn.

Stadhuis

Het Brugse stadhuis uit 1376 is een van de oudste in de Nederlanden. Van hieruit wordt de stad Brugge al meer dan zevenhonderd jaar bestuurd. Het Belfort is niet te bezoeken.

6

Volkskunde

Acht zeventiende-eeuwse godshuizen herbergen een collectie oude voorwerpen in verschillende decors van weleer.

En dan zetten ook nog vier tijdelijke tentoonstellingen hun

7

deuren voor je open. Hier enkel een opsomming ervan.

Gruuthuse

Gruuthuse herbergt allerhande voorwerpen die verwijzen naar het leven tussen de vijftiende en de negentiende eeuw. Een van de hoofdattracties is de erezaal.

■ De restauratie van het pre-Eyckiaans Ursulaschrijn. ■ De uitvinding Brugge. De stad van Delacenserie. ■ Moving Archives. Vondelingen. ■ Van Albast tot Zink.

41


oKrA oP StAd

gen leiding andelin onde r w n e e g id n le li Ge wa n d e e zon de r gids. Vijf bij e s t ad s s g u r B n v an e e

1

3

Brugge voor wie Brugge kent

De Potterie

Een wandeling van Markt tot Markt. Een stuk van

Zeer intimistische locatie en museum. Twee schit-

het traditionele circuit met bijzondere aandacht

terend rijke kerken en een hospitaalgebouw uit de

voor allerhande details, anekdotes en verrassende

dertiende eeuw.

ontdekkingen.

2

4

Sint-Jansmuseum en OnzeLieve-Vrouwekerk

Etymologische wandeling

De geschiedenis van de stad, uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van de oorsprong van woor-

Bezoek aan het beroemde museum in het oud-Sint-

den en uitdrukkingen. Een buitenbeentje van een

Janshospitaal.

wandeling.

Daarna

naar

de

Onze-Lieve-

Vrouwekerk.

5

Eiermarkt tot Zand

Minder bekende maar o zo rijke straten met een waaier van onvermoede invalshoeken.

Wie op 8 en 9 april naar Brugge komt, krijgt een infoplan met alle info over het aanbod en daarbij een stadsplan waarop alle locaties precies zijn aangebracht.

Bespaar op successierechten dankzij het duolegaat. GRATIS

Bon voor gratis deelname en/of meer informatie

infonam

idda

Ja, ik kom naar de infonamiddag over besparen op successierechten met personen. Deelname is gratis. Plaatsen zijn beperkt, inschrijven is verplicht.

gen 24/03 in Mechele n, 29/04 in Hasselt 27/05 in en Sint-Pie ters-Lee uw. Sch

Ik kom op 24 maart 2010 om 14 uur in de Hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen. Ik kom op 29 april 2010 om 14 uur in de Provinciale Zetel van Rode Kruis Limburg, Boomkensstraat 303, 3500 Hasselt.

rijf u nu

Ik kom op 27 mei 2010 om 14 uur in Kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

in.

Ik wil graag zelf een gratis infonamiddag over besparen op successierechten organiseren voor mijn vriendenkring of vereniging. Ik wil graag per post de folder en bijkomende informatie over het duolegaat ontvangen. Ik wil de mogelijkheden persoonlijk en discreet bespreken. Stuur deze bon terug naar Rode Kruis-Vlaanderen, DA 852-570-7, 2800 Mechelen. Postzegel is niet nodig. Of fax naar 015 44 36 01. Of stuur een e-mail naar michel.dumont@rodekruis.be. Of bel 015 44 34 11. Vermeld ‘Okra’. Bedankt.

naam: straat: postcode:

nummer:

bus:

gemeente:

telefoon:

© Brittney McChristy Photograph

voornaam:

e-mail*: *

Ja, ik wil via e-mail op de hoogte blijven van de activiteiten en diensten van het Rode Kruis.

Uw vraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. OkraMRT10

42

Paraat. Altijd, overal.

Het Rode Kruis respecteert uw privacy. De informatie die we van u ontvangen wordt uitsluitend voor wervings- en communicatiedoeleinden door het Rode Kruis in een bestand opgenomen. De wet van 11 december 1998 i.v.m. bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen, verleent u toegangsrecht tot deze gegevens en de mogelijkheid ze te verbeteren. Identificatienummer register geautomatiseerde verwerkingen: 000392255. Indien u liever niet meer gecontacteerd wordt door het Rode Kruis, kruis dan dit vakje aan: .

OKRA maart 2010

Dankzij een duolegaat neemt het Rode Kruis de successierechten van uw erfgenamen ten laste. Dit levert hen een aanzienlijke besparing op en helpt het Rode Kruis helpen!


Moeilijk kiezen

© Koen Broos

BoeKeN

Walter van den Broeck.

Nicci French.

Een karrenvracht aan boeken lazen we de voorbije maand. Het was moeilijk kiezen om er daarvan twee te presenteren. Maar in het volgende OKRA-magazine laten we je nog eens meelezen.

Terug naar Walden

Medeplichtig

Ja, ik ben fan van Walter van den Broeck. Al zijn

De nieuwe van Nicci French, iets helemaal anders.

romans prijken in mijn boekenkast. Van zijn prille

Vond ik hun laatste roman een beetje een verwate-

Boudewijnromans tot De veilingmeester en nu dus

ring van hun vorige boeken, met Medeplichtig is het

Terug naar Walden. De originaliteit van die roman

succesvolle schrijversechtpaar volledig terug.

heeft mij aangenaam getroffen. Maar dat hoeft niet

Ik beken. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen. Ik

te verbazen, originaliteit is zowat het handelsmerk

werd zo door het verhaal meegezogen dat ik pas

van van den Broeck. In deze roman komen heel

opnieuw kon ademhalen toen ik de laatste bladzijde

uiteenlopende thema’s aan bod: de economische

had omgedraaid. Een pageturner van formaat dus.

crisis, de aanslagen in New York, de stichting

Het echtpaar Nicci French slaagt er telkens in de

Walden van Frederik van Eeden, Laurel en Hardy

lezer op het verkeerde been te zetten. Als je denkt

als folteraars in Guantanamo en de ballonvaarder

dat je de plot doorhebt, komen de auteurs telkens

Steve Fosset. Je vraagt je af waar hij het vandaan

met een nieuw element aanzetten. Bovendien is de

haalt. De puzzelstukjes vallen echter heel mooi in

structuur van deze roman ietwat bijzonder. Je leest

elkaar. Cruciaal is de figuur Ruler Marsh. Hij is een

als het ware ‘achterwaarts’. Hoofdstukjes ‘voor’ en

Kempenaar die naar de Verenigde Staten trok en er

‘na’ wisselen elkaar af.

aan alle touwtjes van de wereldeconomie trekt.

Bonnie, de hoofdfiguur, staat in een appartement.

Meer vertellen, zou je leesplezier vergallen. Je

Op de grond ligt het dode lichaam van een man.

moet de fantasie van de schrijver laten woekeren

Een man van wie ze houdt. Ze belt een vriendin om

en je erop laten meedrijven. Maar let wel, achter

haar te helpen het lichaam te laten verdwijnen en

deze fantasie steekt een grote brok tragiek.

alle sporen uit te wissen. Wat is er gebeurd? Wie is

Uiteindelijk komen alle verhaallijnen samen in een

hierbij betrokken? Wie is de moordenaar? Of is het

grote visie. Of zoals van den Broeck vooraan

een ongeval?

schrijft: ‘Een groot deel van ’s mensens levensweg

Achterwaarts lezend ontdek je langzaam de ware

bestaat uit zijpaden.’ Woorden van Gerard Reve.

toedracht. Maar niet alles is wat het lijkt. Wie van Nicci French houdt, haalt dit boek zonder dralen

Originaliteit is zowat het handelsmerk van van den Broeck.

in huis. Tekst Annemie Verhenne en Hugo Verhenne

Walter van den Broeck, Terug naar Walden, Meulenhoff, Manteau, Amsterdam, 2009, 285 blz., 22,50 euro. Nicci French, Medeplichtig, Anthos, Amsterdam, 2009, 319 blz., 19,95 euro.

43


GediCHt

Essegem! Essegem! Appartement na appartement, Venster na venster, Hier schreeuwen geen kinderen, Jongeren spelen niet, Geen man die iets zegt, Geen meisje dat zingt, Geen levende ziel hier, Geen toeloop van mensen, Op straat kom je niemand tegen, Waar zijn de bewoners? In de stad staan hoge torens, Kasten van huizen, potdicht, Een stem of hart hebben ze niet, Zwaar weegt de stilte, Zo drukkend, niet te verdragen, Angstaanjagend Maak toch kinderen, vrienden, verwek ze, Maak toch kinderen die jullie huizen vullen, Verwek ze, vul jullie straten, pleinen en kamers Bemin elkaar, trouw, vermenigvuldig jullie Een echte burger heeft kinderen, dat is zijn trots, Kinderen krijgen is de voorspoed van het land. Zonder verwekking geen kinderen, Zonder kinderen geen krijsen, Zonder krijsen geen vreugde Geboorte vandaag is vreugde voor morgen.

Kasele Laïsi Watuta Uit: Vers Brussel. Poëzie in de stad, Cahier 2, Het Beschrijf, Brussel.

Kasele Laïsi Watuta is rector aan het Institut Superieur Pédagogique van Bukavu (Congo). In juni 2007 bezocht de dichter de Jetse wijk Essegem. Jette is een kleine gemeente in het noorden van Brussel die na 1950 volledig verstedelijkte. Kasele schreef er gedichten in het Swahili en het Frans. De spanning tussen vervreemding en herkenning in de grootstad staat centraal.

44 OKRA maart 2010


uitjes

Congo (belge) Congo belge en images

Carl De Keyzer, Belgisch topfotograaf en lid van het gerenommeerde

agentschap

Magnum,

maakte de voorbije maanden een reeks opnamen in Congo. Ze

schetsen een indringend beeld van de Belgische restanten in het moderne Congo. De Keyzer volgde de route van toeristische trek-

pleisters uit de koloniale periode

zoals beschreven in een oude reisgids. Het resultaat is een

unieke fotoreeks met historische

foto Maarten Jacobs

Koen van den Broek, 2003, Broken Yellowborder.

betekenis. De foto’s zijn confronterend omdat ze vragen oproe-

Curbs & Cracks

Soort zkt. Soort

Het S.M.A.K. brengt de eerste

Het

retrospectieve van de Belgische

Turnhout opent een nieuwe ten-

kunstenaar Koen van den Broek.

toonstelling rond biodiversiteit.

Wat deze kunstenaar boeit, zijn

Die kadert in de Europese cam-

de kleine segmenten van de rea-

pagne Countdown 2010 die in

liteit die door de meesten onop-

2004 werd opgezet om het ver-

gemerkt blijven. Een stoeprand,

lies aan biodiversiteit te stoppen.

een schaduwpartij op de baan

De

die de aanwezigheid van een

prachtige foto’s de rijkdom aan

truck

kaal,

biodiversiteit, zowel qua soorten,

besneeuwd boslandschap, een

landschappen als biotopen. Ook

eenvoudige woning met onge-

in de educatieve natuurtuin kan

woon grote aandacht voor de

je op ontdekking. In het museum

banale garagepoort, craquelures

ontdek je een massa soorten, je

in het asfalt. Kortom, van den

leert waar je ze kan vinden en

Broek ziet de achter- of zijkant

wanneer je ze kan waarnemen

van objecten, huizen, stedelijke

en je komt te weten hoe je zelf

of natuurlijke landschappen.

mee kan werken aan meer biodi-

suggereert,

een

Natuurpunt

pen zowel bij de manier waarop België deze kolonisatie architec-

Museum

tentoonstelling

toont

in

via

turaal en urbanistisch heeft inge-

vuld als bij de oorzaken van de huidige chaos en het verval. Voor de tentoonstelling Congo belge en images selecteerden Carl De Keyzer en Johan Lagae honderd nooit eerder gepubliceerde foto’s van Belgisch Congo uit het immense archief van het Koninklijk Museum voor MiddenAfrika in Tervuren.

versiteit. Een begeleidend boekje vertelt het je allemaal zodat je zelfstandig op ontdekking kan. Info

Info

Info

Tot 16 mei 2010 in het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst), Citadelpark, 9000 Gent, 09 240 76 01, www.smak.be. Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Tickets 6 euro. Bereikbaar: het Citadelpark bevindt zich vlakbij het Sint-Pietersstation van Gent.

Van 5 maart tot 31 december 2010 in het Natuurpunt Museum - TRAM 41, Graatakker 11, 2300 Turnhout, 014 47 29 50, www.natuurpunt.be. Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang. Bereikbaar: met de auto E34, afrit 24 Turnhout centrum, N19 tot ring Turnhout, ring oversteken. Dit is de Graatakker.

Beide tentoonstellingen lopen tot 15 mei 2010 in het FotoMuseum (FoMu) Provincie Antwerpen, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen, 03 242 93 00, www.fotomuseum.be. Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Tickets 6 euro; 55+ 4 euro.

Maak kans op een gratis duoticket! Zie blz. 53.

Maak kans op een gratis duoticket! Zie blz. 53.

45


UIT

Driesterrenuitstap in eigen land

De Brusselse Grote Markt, met bloementapijt.

Je hoeft niet altijd ver en duur te reizen om voldaan naar

Markt van Brussel ingehuldigd.

huis te keren. Dat ontspanning, opwinding en cultuur

Inclusief bloementapijt! Nadat je

probleemloos samengaan, kan je aan den lijve ondervinden in onze eigen hoofdstad.

al dat fraais hebt bewonderd, kan je ofwel van je meegebrachte picknick genieten of lekker tafelen in het restaurant.

46 OKRA maart 2010

In een paar uurtjes tijd door

andere. Het park is bovendien

Europa reizen en toch oog in oog

aangeplant met meer dan twee-

Achter de schermen

staan met de mooiste monumen-

duizend

Een

De maquettes zijn op een schaal

ten? Dat kan. In Mini-Europa, aan

lust voor het oog! Bij iedere ani-

van 1 op 25 gemaakt. De dertien

de

matie

interactief

meter hoge Eiffeltoren van Mini-

Atomium. In geen tijd beklim je

gebeuren. De hst raast rond,

Europa is dus vijfentwintig keer

er de Acropolis, breek je een

schepen varen af en aan, de Big

kleiner dan zijn origineel in Parijs.

stukje van de Berlijnse muur en

Ben slaat om het kwartier, de

Meer dan zestig ateliers van

beleef je een uitbarsting van de

grond trilt onder je voeten bij de

maquettemakers werkten mee

Vesuvius.

uitbarsting van de Vesuvius. Om

aan de creatie van deze minia-

Aan de kassa ontvang je meteen

de Portugese azulejos te bewon-

tuurwereld. Ieder detail wordt

een catalogus waarin je tijdens je

deren hoef je niet meer naar

met de hand gereproduceerd in

wandeling heel wat achtergrond-

Portugal. Je moet geen weken-

verschillende materialen. Voor

informatie vindt. Een boel anek-

lange voettocht ondernemen om

het kasteel van Alden-Biesen bij-

dotes worden je evenmin ont-

de kathedraal van Santiago de

voorbeeld sneed men 80 000

houden. Bij ieder land brengt een

Compostella te bereiken. Bij elke

baksteentjes

druk op de knop het volkslied ten

nieuwe lidstaat voegt de eigenaar

nadien weer aan elkaar om het

gehore. Door de prachtige ani-

een monument toe aan deze

natuurlijke uitzicht van een oude

maties en bijzonder zorgvuldige

unieke verzameling. Ter gelegen-

muur te verkrijgen.

afwerking van de maquettes val

heid van twintig jaar Mini-Europa

Twee kunsthistorici selecteren de

je van de ene verbazing in de

werd een splinternieuwe Grote

monumenten die in aanmerking

voet

van

het

Brusselse

miniatuurbomen. hoort

een

en

kleefde

ze


Zij

wat hef-, sleur- en kraanwerk kij-

baseren zich hierbij op het soci-

ken om alles op zijn plaats te krij-

aal-culturele en het architectoni-

gen. Rest nog de slijtage van de

sche belang, de schoonheid van

onderdelen van de hst die dage-

het gebouw en de mogelijkheid

lijks 60 km aflegt, van de spots,

om het weer te geven op een

tl- en ecolampen en je hebt een

schaal van 1 op 25. Ook het sym-

idee van wat zich achter de scher-

bool van een Europees kenmerk

men van dit miniatuurpark af-

is een criterium. De bouwers

speelt. Bewonderenswaardig!

baseren zich op de originele

Mini-Europa ligt in Bruparck. Je

plannen. Indien die onvindbaar

kan hier ook terecht voor een

zijn of niet meer bestaan, sturen

verfrissende duik in Océade, een

zij fotografen ter plaatse om de

Caribisch zwemparadijs met o.a.

stelling. Een andere bol wordt

monumenten

en

de Anaconda, de langste water-

gereserveerd

gedetailleerd mogelijk te kunnen

glijbaan van België. De ideale

expo’s. Nog tot 25 april 2010

nabouwen.

combinatie voor een dagje uit

loopt Het ludieke modernisme in

Niet alle materialen komen in

met de kleinkinderen.

komen

voor

reproductie.

zo

getrouw

aanmerking. De structuur van de

De blauwe kerk van Bratislava, een juweeltje.

voor

tijdelijke

België. 1955-1963, een visuele expo met meubels en toestellen

gebouwen en monumenten moet

Herbeleef Expo 58!

stevig genoeg zijn om alle weers-

Nu je hier toch bent, mag je

omstandigheden te trotseren. De

zeker niet zomaar onder het

eerste Big Ben gaf tijdens een

Atomium doorlopen. Dit ‘bol’werk

Na de geslaagde restauratie van

zwaar onweer de geest omdat

van maar liefst 102 meter hoog

2006 schitteren de bollen meer

zijn

die je ongetwijfeld ooit hebt gehanteerd.

deugde.

verbeeldt een 165 miljard keer

dan ooit. Vijf van de negen zijn

Vergeet ook de schilders niet!

vergroot elementair ijzerkristal.

toegankelijk voor het publiek.

Aan de Brusselse Grote Markt

Het is het meest indrukwekkende

Iedere bol bestaat uit twee ver-

heeft een schilder vier maanden

overblijfsel van de Expo 58.

diepingen, toegankelijk via deels

werk,

zeshonderd

Logisch dat het Atomium een van

roltrappen, deels gewone trap-

werkuren. De meeste maquettes

zijn bollen voorbehoudt voor een

pen. Niet geschikt voor rolstoel-

worden ook om de vier jaar

permanente

deze

gebruikers dus. In de kinderbol

opnieuw geschilderd.

memorabele

Wereldtentoon-

kan een klas met vierentwintig

structuur

Verder

goed

niet

voor

wordt

veel

expo

over

Het Spaanse Escorial is ronduit indrukwekkend.

aandacht

besteed aan de details en de omgeving. De kerkramen van de Parijse Sacré Coeur bestaan uit geplastificeerde dia’s die jaarlijks vervangen worden. Meer dan 10 000 minipersonages bevolken de pleinen, arena’s en parken. De meeste figuren werden door de maquettemakers zelf gemaakt en geschilderd. Ze zijn bijzonder kwetsbaar en moeten ieder jaar opnieuw een verflaagje krijgen. Dat brengt de kostprijs van de figuurtjes op vier tot duizend euro per stuk! Het vervoer vanuit de verschillende ateliers in Europa naar Brussel is op zich al een huzarenstuk. Ter plaatse komt nog heel

47


In het Brusselse Aquarium huizen 250 soorten vissen.

UIT

ze

een

plantencel

hebben?

Daarom kunnen ze alleen in zeer helder water overleven zoals in de koraalriffen van de Malediven. En dat verklaart waarom het behoud van de biodiversiteit in het milieu zo belangrijk is. Alle bijzonder verzorgde aquaria zijn zeer natuurgetrouw weergegeven. Een bezoek aan deze plek is een reis door de wereldleerlingen een nachtje doorbren-

te ontdekken. Je zal vast geboeid

zeeën om te leren en te begrij-

gen alvorens ze het Atomium

luisteren naar de verhalen van

pen maar vooral om te respecte-

bezoeken. Dit initiatief slaat zo

de gids-bioloog. Wist jij al van

ren

goed aan dat leerkrachten hier-

het bestaan van vierogenvissen,

maken.

voor een jaar vooraf moeten

heb jij al een slijkvisje zien spar-

Ben je individuele bezoeker? Met

reserveren! De bovenste bol, het

telen of vissen hun prooi in de

een audiogids steek je ook heel

restaurant, bereik je met een

lucht zien natspuiten alvorens ze

wat op. Groepen kunnen op

supersnelle lift (vijf meter per

te vangen? Ook het clownvisje of

afspraak een ontbijt of vieruur-

seconde!). Je beloning? Een fan-

Nemo zwemt hier in symbiose

tje organiseren in de kantine.

tastisch uitzicht over Brussel. Bij

met de anemonen. Wist je dat

Drie Brusselse locaties binnen

helder weer ontwaar je zelfs de

anemonen dieren zijn die licht

handbereik waarvan je nog lang

Onze-Lieve-Vrouwetoren

nodig hebben om te leven omdat

nageniet.

van

en

verantwoordelijk

te

Antwer-pen. Bovendien kan je hier, mits reservatie, iedere dag

Tekst Chris Van Riet

tot 23.00 uur je voeten onder

Foto’s Mini-Europa en Aquarium Brussel

tafel steken. ’s Avonds knipperen

Info

bijna drieduizend lichtjes die van het

Atomium

een

feeëriek

schouwspel maken.

Mini-Europa, Bruparck, 1020 Brussel, 02 478 05 50, info@minieurope.eu, www.minieurope.eu. Open vanaf 20 maart van 9.30 tot 18.00 uur. Tijdens juli en augustus tot

Meer dan 250 soorten

20.00 uur. Een geleid bezoek duurt +/- 2 uur en kost 52 euro

Op nauwelijks honderd meter

Tickets 13,10 euro; kinderen 9,80 euro; groepstarieven.

van de basiliek van Koekelberg

Atomium, Atomiumsquare, 1020 Brussel, elke dag open van

ligt, vrij onopvallend, een kost-

10.00 tot 18.00 uur. Laatste toegang om 17.30 uur.

bare schat. In het Aquarium van

Tickets 11 euro; 65+ 8 euro; 6-11 j. 4 euro; geleid bezoek

Brussel is de biodiversiteit over-

02 475 47 78, yvonne.boodts@atomium.be, www.atomium.be.

al. Van kleine waterdieren uit

Combitickets Atomium en Mini-Europa 22,40 euro;

Madagaskar tot koralen uit de

60+ 19,60 euro.

warme zeeën. Vissen, amfibieën

Bereikbaar: uitrit 8 op de Brusselse Ring, metro lijn 6 halte

en ongewervelde dieren uit heel

Heizel.

de wereld. Het Aquarium her-

Openbaar Aquarium van Brussel, E. Bossaertlaan 27,

bergt meer dan veertig bedreig-

1081 Brussel, 02 414 02 09, www.aquariologie.be. Open van

de en drie uitgestorven soorten

dinsdag tot vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur, tijdens schoolva-

in hun natuurlijke milieu.

kanties vanaf 10.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 tot

Laat je meenemen door de conti-

17.00 uur. Tickets 8 euro met audiogids; groepen (min. 10 per-

nenten en de warme zeeën om

sonen) met gids op afspraak 9 euro; kinderen 5 euro.

(1 gids voor max. 25 pers.).

de meer dan 250 soorten vissen

Maak kans op een gratis ticket voor één van deze drie attracties! Kijk op blz. 51! 48 OKRA maart 2010


SPeeL eN wiN

23 winnaars! Winnaars kruiswoord december 2009-januari 2010. Meer dan 4 000 deelnemers!

: info 85 r e me 5 85 63 05

■ Wie wint een weekend in Troyes? Guido Calleeuw uit Mariakerke.

Onze traplift ... ... Uw comfort

Gratis en vrijblijvende offerte — Korte leveringstermijn (vanaf 1 week) — Dienst na verkoop (24u/24) SA Coopman Liften | Heirweg 123 | B-8520—Kuurne Gratis subsidieadvies T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 | comfortlift@coopman.be — | www.coo Conform wetgeving — NV Coopman Liften | Heirweg 123 | B-8520 Diverse afwerkingenKuurne — | www.coo T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 | comfortlift@coopman.be Batterijvoeding

■ Wie krijgt er een waardebon van 125 euro? Frans Fonderie uit Muizen. ■ Wie wint een vakantiecheque Limburg ter waarde van 100 euro? Urbain Boecquaert uit Lotenhulle. ■ Wie krijgt Het verhaal van mijn leven? Yolande Poelvoorde uit Brasschaat, Rita Seaux uit Roeselare, Michel Slechten uit Beverst-Bilzen, Adrienne Verluyten uit As, Josée De Bruijn uit Meensel-Kiezegem, André Viaene uit Diksmuide, Annie D’havé uit Tienen, Maria Van Den Bergh uit Puurs, Constant Declercq uit Zutendaal, Leopold Van Campenhout uit Mechelen.

NV Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be NV Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne

■ Voor wie is Winterzusters? Lieve De Schrijver uit Aalst, Roger Beynaerts uit Zichem, Magda Cump uit Heist-op-den-Berg, Werner Vandoorne uit Ledegem, Gustaaf Peerlinck uit Hoogstraten. ■ Wie kan beginnen in Anton van Wilderode. Nagelaten gedichten? Alfons Moerkens uit Oelegem, Germaine Mallet uit Brugge, André Verbraecken uit Wezembeek-Oppem, Monique De Bleecker uit Lede, Marie-Louise De Brouwer uit Wortegem-Petegem.

T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be stuur ons deze bon voor meer inlichtingen NAAM

SA Coopman Liften STRAAT - NR.

POSTNR. - GEMEENTE

Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 TEL. comfortlift@coopman.be | www.coopman.be V04.1209

SA Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne V04_0109.indd 1

T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 28-12-2009 17:29 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be

Oplossing: stadsbezoek. Antwoord op de schiftingsvraag: het jaar 80. SA Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be

Oplossing sudoku februari 2010.

Oplossing kruiswoordraadsel december 2009-januari 2010.

49


SPeeL eN wiN

Winnaars december 2009-januari 2010 op blz. 49!

Kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL 1 kleurmiddel 5 in orde 7 Turks vleesgerecht 11 plukje 13 in het jaar 14 stopmechaniek 16 deel van een jaar 19 zuiver gewicht 21 de oudere 22 schitterend en deftig feest 23 plaats in Oekraïne 25 noot 26 Engelse conservatief 28 deel van Azië 30 hetzelfde 32 korte mededeling 34 lengtemaat 35 verbond 37 koordans 39 vlaktemaat 42 crimineel 43 vorstentitel 44 blikken trommel 46 met dien verstande 48 onbuigzaam 50 watering 52 werelddeel 55 uitroep van afkeer 56 deel van Groot-Brittannië 58 een beetje 60 niet door twee deelbaar 61 verfstof 63 opspringend vochtdeeltje 65 voorzetsel 66 bij geen gehoor 68 kleinigheid 70 oude vochtmaat 71 al de edelen van een land tezamen 73 onverschillig 75 plaats in Limburg 76 te zijner tijd (afk.) 77 van het genoemde.

3 6 1 8 9

VERTICAAL 1 breuk 2 in verband met 3 ten laatste 4 kruiderij 6 verkoudheid 7 deel van het been 8 voegwoord 9 betalingsbewijs 10 fijn meel 12 metselspecie 13 zangstuk 15 bijwoord 17 Bijbelse figuur 18 welpenleidster 20 deel van een trap 22 vak op school 24 deel van een vis 27 bestuurster 29 volgorde 31 legerafdeling 33 ondernemingsraad 35 uitwendig gebruik 36 ten behoeve van 38 voorloper van de euro 40 redactie 41 seconde 44 bovengenoemde 45 reptiel 46 doorgaans 47 vanaf 48 lied 49 voorzetsel 51 oude maat 53 houding van een ruiter 54 vulkaan op Sicilië 55 angstbeklemming 56 Belg 57 vleessoort 59 onderling 62 zoon van Adam en Eva 64 sierplant 67 vluchtige stof 69 afzender 70 arbeidsduurverkorting 72 lidwoord 74 Bijbelse stad.

4

2

5

7

Stuur je oplossing naar OKRA-magazine, Kruiswoord maart 2010, PB 40, 1031 Brussel, voor 31 maart 2010. De winnaars verschijnen in het meinummer 2010. Voeg één postzegel van 0,59 euro toe (niet vastkleven).

Oplossing kruiswoord maart 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Naam: Straat:

Nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Tel.:

E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: Schiftingsvraag: Wat betekent SeLenJo?

Vergeet niet een postzegel van 0,59 euro toe te voegen!

50 OKRA maart 2010


Sudoku Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes.

SPeeL eN wiN

67 prijzen! ■ Waardebon van 125 euro. Te gebruiken in De Kinkhoorn, Ravelingen of Ol Fosse d’Outh. Een heerlijk ontspannend verblijf gegarandeerd. Aan zee of in de Ardennen.

■ 21 boeken Vijf exemplaren van Medeplichtig van Nicci French (waarde 19,95 euro). Tien exemplaren van Terug naar Walden van

Info

Walter van den Broeck (waarde 22,50 euro).

De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende,

Een exemplaar van Tussen hoop en wanhoop.

059 70 16 97, fax 059 80 90 88, receptie@dekink-

Verhalen uit Gasthuisberg van Jan Van Rompaey

hoorn.be, www.dekinkhoorn.be.

(waarde 17,50 euro).

Ravelingen, Zeedijk 290, 8400 Oostende,

den? van Rik Torfs (waarde 18,90 euro).

059 55 27 55, fax 059 55 27 59,

Een exemplaar van De onzichtbare berg van

info@ravelingen.be, www.ravelingen.be.

Carolina De Robertis (waarde 19,90 euro).

Ol Fosse d’Outh, rue Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, 061 28 88 01, fax 061 28 88 04, olfosse@olfossedouth.com, www.olfossedouth.com.

Een exemplaar van Wie gaat er dan de wereld red-

Een exemplaar van De Rode prins. Het einde van een dynastie en de opkomst van het moderne Europa van Timothy Snyder (waarde 29,95 euro). Een exemplaar van Voor de stad en de wereld. De gedichten tot dusver van Erwin Mortier (waarde 18,90 euro). Een exemplaar van In de tijd van meneer pastoor. Toen de kerken nog vol zaten van Julien van Remoortere (waarde 19,95 euro).

■ 15 duotickets voor Mini-Europa. (waarde 26,20 euro). Info zie blz. 48. ■ 15 duotickets voor het Atomium. (waarde 22 euro). Info zie blz. 48. ■ 15 duotickets voor het Aquarium van Brussel. (waarde 16 euro). Info zie blz. 48.

51


de diNGeN

De nieuwe brug Toen ik mijn eerste communie

die aan de rechteroever woonden.

zien krijgen. Als je er voor staat

deed, woonde ik op honderd

Diezelfde brug was ook dikwijls

langs de kant van de Vlasmarkt

meter van de Denderbrug in

het decor voor de meest diverse

zie

Dendermonde. Die verbond de

familiefoto’s. Ik sta nog op heel

omhooggaan om dan plots af te

Grote Markt met de Vlasmarkt.

wat van die kunstwerkjes tussen

breken en loodrecht verbinding te

De brug speelde in ons jonge

mijn vader en moeder in mijn

maken met de overkant. Een

leven een belangrijke rol. Minstens

zondags kostuum. Moeder met

heerlijk staaltje van moderne

een tiental keer per dag werd ze

een lang gebloemd kleed en vader

architectuur met heel veel respect

omhoog gedraaid om de boten

met een donkere prince de galle

voor het verleden. De nieuwe

door te laten. Een schouwspel dat

en een lichtgrijze hoed met don-

brug verbindt het hart van de

ons uitermate boeide. De brug-

kere band. Dé familiefoto uit de

oude stad met de winkelstraten

genman met zijn oud verweerd

jaren veertig en vijftig!

en scheidt tegelijkertijd commer-

gezicht, zijn eeuwige pijp in de mond en zijn officiële klak stond in voor het omhoog draaien. Voor hij daaraan begon, moest hij de slagbomen neerlaten om alle verkeer - vooral fietsers en voetgangers - tegen te houden. En dat was precies onze dagelijkse uitdaging! Wij liepen meestal met een groep kameraden samen naar school en terug. Onvermijdelijk liep die schoolweg over de brug. We wisten verdomd goed het precieze uur dat de bruggenman aan zijn werk begon. Juist op het moment dat hij de brug in beweging zette, spurtten we onder de slagbomen de brug over. Wie het langst aan de overkant durfde wachten om naar beneden te springen was voor minstens één dag de strafste gast ter wereld!

Maar de vooruitgang staat nooit stil en ergens in de jaren tachtig hebben ze die brug afgebroken en vervangen door een stuk zielloos beton. Het voelde aan alsof ze een stuk uit het hart van de stad sneden. Ons verleden werd met enkele hamerslagen en kraanstoten onherkenbaar verwoest. Maar gelukkig werden in de 21ste eeuw de geesten verlicht (de verlichting kwam in Dendermonde dus een paar eeuwen te laat) en kwam stadsvernieuwing

volop

in

de

belangstelling. En geloof me of niet maar stadsvernieuwing hield ook in dat men ‘het mooie uit het oude’ in ere wilde herstellen. De oude brug moest dus terugkomen! Weliswaar in een modern kleedje en zonder handmatige

cie

je

en

twee

zijpijlers

gemoedelijke

schuin

gemeen-

schap. Misschien bouwen wij regelmatig in ons leven een nieuwe brug: van ons verleden naar vandaag, van oude naar nieuwe vrienden, van onze dromen naar de werkelijkheid, van onze kinderen naar onze kleinkinderen. Zelf brug zijn, is misschien nog het moeilijkste: een plaats waar anderen terecht kunnen met hun vreugde en miserie, met hun onuitgesproken vragen, met hun angst voor morgen, met hun bezorgdheid voor de toekomst van hun kleinkinderen. Misschien kunnen we bruggendraaier worden om met veel genegenheid en vriendschap mensen op te tillen naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn.

bruggendraaier

Vandaag zijn er blijkbaar geen

De brug was ook een uitstekend

bleef dus een verre herinnering.

slagbomen meer aan de nieuwe

excuus om te laat te komen in de

Ik heb met alle plezier de stukken

brug. Je kan altijd zonder belem-

klas. “Voor de brug gestaan,

beton in het rond zien vliegen en

mering naar het hart van de stad.

meester.” Dat voordeel was alleen

met een groeiende belangstelling

Hoog tijd om onze slagbomen

weggelegd voor de klasgenoten

de nieuwe brug langzaam vorm

naar de anderen af te breken en

Juist op het moment dat de bruggenman de brug in beweging zette, spurtten we onder de slagbomen de brug over.

de weg vrij te maken voor een

52 OKRA maart 2010

opdraaier.

Die

nieuwe lente waarvan jij en ik dan volop kunnen genieten! Tekst Herman De Leeuw


oKrA-LidKAArt = GeLd wAArd

Win gratis duoticket

Win gratis duoticket

Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de tien gratis duotickets (waarde 12 euro) voor de tentoonstelling Congo (belge) en Conge belge en images in het Fotomuseum te Antwerpen. Stuur deze bon vóór 31 maart 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Congo belge, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Congo belge.

Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 12 euro) voor de tentoonstelling Curbs & Cracks in ’t S.M.A.K. te Gent. Stuur deze bon vóór 31 maart 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Curbs & Cracks, Cracks PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Curbs & Cracks.

Info zie blz. 45.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postnr.:

Postnr.:

Woonplaats: Telefoon:

Zin in een beetje extra lichaamsbeweging? Met je OKRA-lidkaart kan je genieten van tien procent korting op een fitnessabonnement bij Health City. Tijdens de speciale kick-off dagen moet je bovendien geen instapgeld betalen. Een besparing van 135 euro! Ga langs bij Health City op een van volgende dagen en vergeet je OKRA-lidkaart niet: 18 maart 2010, 15 juni 2010, 7 oktober 2010 of 14 december 2010.

Info zie blz. 45.

Naam en voornaam:

AdBBBP2010.qxd

Fitness met tien procent korting

Een Health City Center vind je op www.healthcity.be of bel naar 02 246 44 36.

Woonplaats: 2/02/2010

13:32

Pagina 1

Telefoon:

Foto Emy Elleboog

Daguitstappen naar Brussel voor seniorenverenigingen !

Bent u verantwoordelijk voor de daguitstappen van uw club of seniorenvereniging ? Dan mag Brussel dit jaar zeker niet in uw planning ontbreken ! Het Seniorencentrum zorgt voor een Nederlandstalig onthaal en werkt met u graag een programma uit op maat van uw vereniging. Met de steun van Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

Brochure ‘Brussel Briljant, Brussel Plezant’ 2010 SENIORENCENTRUM vzw Leopoldstraat 25 - 1000 Brussel tel.: 02/210 04 77 - fax: 02/210 04 70 e-mail: bbbp@seniorencentrum-brussel.be

is t a gr 53


colofon

oKrA-regio’s

OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzw PB 40, 1031 Brussel 02 246 44 37, fax 02 246 44 42, www.okra.be, magazine@okra.be Redactie Lieve Demeester, Nele Joostens, Chris Van Riet Redactieraad Magriet Daenen, Herman De Leeuw, Erik Lauwers, Hilde Masui, Griet Trioen, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Cois Van Roosendael, Hugo Verhenne Verantw. uitgever Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt 011 26 59 30 fax 011 22 59 50 limburg@okra.be www.okra.be/limburg

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven 016 35 96 94 fax 016 35 95 55 oostbrabant@okra.be www.okra.be/oostbrabant

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge 050 44 03 81 fax 050 44 03 90 brugge@okra.be www.okra.be/brugge

Mechelen Begijnenstraat 18 bus 2, 2800 Mechelen 015 40 57 45 mechelen@okra.be www.okra.be/mechelen

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel 02 555 08 30 fax 02 555 08 39 brussel@okra.be www.okra.be/brussel

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Martelaarslaan 17, 9000 Gent 09 269 32 15 • 09 269 32 16 middenvlaanderen@okra.be ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst 053 76 16 53 fax 053 76 15 16 aalst@okra.be ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo 09 376 13 40 fax 09 376 12 99 eeklo@okra.be ■ Gent Martelaarslaan 17, 9000 Gent 09 269 32 15 gent@okra.be ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 055 33 47 33 fax 055 33 47 94 oudenaarde@okra.be

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende 059 55 26 90 fax 059 55 26 12 oostende@okra.be www.okra.be/oostende

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper 056 26 63 40 fax 056 26 63 06 ieper@okra.be www.okra.be/ieper

Vormgeving gevaert graphics nv Coverbeeld Emy Elleboog

Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 014 40 33 50 fax 014 40 33 52 kempen@okra.be www.okra.be/kempen

Druk Corelio Printing, Erpe-Mere Reclameregie Publicarto Sylvain Van Der Guchtlaan 24, 9300 Aalst 053 82 60 80 fax 053 82 60 90 com@publicarto.be

Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk 056 26 63 53 fax 056 26 63 10 kortrijk@okra.be www.okra.be/kortrijk

c pe

o

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

02 246 57 72

Het aprilnummer verschijnt uiterlijk op 27 maart 2010.

02 246 44 47

02 246 57 72

02 246 39 44

54 OKRA februari 2010

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare 051 26 53 07 fax 051 22 59 80 roeselare@okra.be www.okra.be/roeselare Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt 051 42 38 08 fax 051 40 89 79 tielt@okra.be www.okra.be/tielt Waas en Dender Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde 052 25 97 90 fax 052 22 97 75 dendermonde@okra.be ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 03 760 38 66 fax 03 766 38 17 waasland@okra.be www.okra.be/waasendender ■

tvol actie f

n pe

kristelijk r es

Oplage: 175 090 exemplaren Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 03 220 12 80 fax 03 220 17 68 antwerpen@okra.be www.okra.be/antwerpen

Algemeen secretariaat | www.okra.be | secretariaat@okra.be www.okrasport.be | 02 246 44 41

02 02 02 02

246 246 246 246

44 36 44 35 42 09 42 07

02 246 44 34

02 246 44 47

OKRA-CMPensioendienst 02 246 44 31 02 246 44 45 Studiedienst 02 246 44 40 02 246 39 45 Communicatie 02 246 44 37 02 246 44 33 02 246 57 71 Websites 02 246 44 57


ProďŹ teer nu nog van onze salons aan prijzen 2009

ANGEL

SYMPHONY

COUNTRY

MOVE

CHESS SLIDE

Stadionlaan 18/22 9800 Deinze T 09 380 43 58

Salons in leder en stof

UIT EIGEN ATELIER

Maatwerk, herstofferen & herstellingen

een mooi

bankstel koop je bij de makers zelf

GLORY

Open alle dagen van 14 tot 18.30u. ook op zondag (van sept. t.e.m. april) Gesloten op woensdag en feestdagen

www.derore.be


OKRA-magazine maart 2010  

OKRA-magazine maart 2010