Page 1

magazine april 2010

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 43 nr. 3

‘Stuur nooit iemand bedroefd naar huis’

blz. 21

Win een weekend in Vaals blz. 51

www.okra.be www.okrasport.be

Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145


TIJDLOOS DESIGN VOOR EEN TIJDELIJKE VOORDEELPRIJS Tot en met 27 mei geniet u immers van comfortabele voordelen op model Longueville, Navy, Glove en Linea

LONGUEVILLE JR-8150

LINEA JR-8700

GLOVE JR-8900

NAVY JR-4800

Kwaliteit, kennis & vertrouwen

Vlassenhout 1 (I.P. Hoogveld - zone C) Dendermonde Tel: 052 21 29 40 - Fax: 052 21 70 28 Open: ma-vr: 13u30 - 18u30 of op afspraak / Za en Zo: 14 - 18u. Info & foto’s + plan met routebeschrijving vindt u op:

www.tapiran.be


voorwoord

Tekort En het blijft maar vriezen. Dakloze mensen zullen de voorbije winter niet licht vergeten. Jonge ouders ook niet. Bij de schoolpoort je tentje opzetten om voor je kleuter een klasje te versieren en tegelijk de laatste nachtvorst trotseren, het is geen pretje. Zeker niet als je uiteindelijk zonder resultaat weer naar huis moet. Kleuters en lagereschoolkinderen zijn dus niet meer zeker van een plaats in de klas. In grote steden als Antwerpen, Gent en Brussel is het tekort het meest nijpend. Nog goed dat de inschrijvingsplicht bestaat, zo zien we toch een jaar vooraf waar we ons aan mogen verwachten. Eigenlijk besef je dat veel vroeger. Het volstaat om de geboortecijfers in het oog te houden en je weet perfect hoeveel kleuters een drietal jaar later aan de schoolpoort staan te dringen. Of is dit te simplistisch? Gezond boerenverstand lijkt me. We tellen natuurlijk ook kinderen die niet in ons land geboren zijn maar dat is een kleine minderheid. Jonge gezinnen kiezen vandaag ook weer vaker voor de stad. Ik kan ze geen ongelijk geven: je vermijdt verre en zenuwslopende woonwerkafstanden. En je draagt nog zorg voor het milieu ook. Als ze voor hun kroost geen plaats meer vinden in de buurtschool, dan moeten ze naar de stadsrand of verder. Wie deze ontwikkelingen niet in het oog houdt, steekt toch gewoon zijn kop in het zand? Duiken er dan problemen op, moeten spoorslags scholen gebouwd worden. Om nog te zwijgen van de overvolle klasjes waar leerlingen en leraren niet echt gelukkig zijn. Ook in verband met de vergrijzing zijn cijfers bekend. Gepast en tijdig reageren is de boodschap. Voldoende en aangepaste ouderen- en zorgvoorzieningen realiseren en oog hebben voor gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers, met een salaris in verhouding tot het belangrijke werk dat ze op zich nemen. Tegelijk met een scholentekort doet zich ook een lerarenschaarste voor. Volgend jaar zullen er in de Vlaamse kleuter- en lagere scholen achthonderd leerkrachten te weinig zijn. Een van de oorzaken is dat de helft van de leerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs vervroegd uitstapt. Van het corps dat in het secundair onderwijs werkt, doet een op de vier dat. In het volwassenenonderwijs amper zeven procent. Medische klachten blijken het hoofdmotief van dit vroegtijdig stoppen. We moeten dringend nagaan waar ze vandaan komen. Deze groep neemt ook steeds vaker ziektedagen op terwijl het ziekteverzuim bij andere werknemers blijft dalen. Het meest leer je als je goed luistert. Juf Sabine heeft 32 kleuters in haar klasje. Ukjes van om en bij drie jaar. Nietsvermoedend vraag ik haar hoe het gaat. Een kwartier later staat ze nog te praten. Ik vat kort samen. “Het valt me steeds zwaarder. De kindjes zijn moeilijker op te voeden, de ouders zijn niet geïnteresseerd in wat we doen, het papierwerk is gigantisch en ons klasje zit zo vol dat we zelfs geen plezier meer beleven aan onze prachtige baan. Sorry dat ik zo zeur.” Lieve Demeester

Foto Jürgen Doom


item

7

‘Dutje is geen goed idee’ Een goede nachtrust is kostbaar. Slaap je slecht, weegt dit op al je bezigheden. Vaak wordt beweerd dat ouderen slechter slapen dan jongere mensen. Of dit zo is en wat er aan te doen

valt,

vertelt

expert

Liesbet

Van

Houdenhove.

18

‘De overgave telt’ Hij is dertig en houdt evenveel van Liszt en Chopin als van Metallica en Pearl Jam. Voor Pieter Smout is muziek meer dan een passie. Het is therapie, samenzijn en vooral genieten.

Wat hoort er in de kruidentuin?

38

Kruiden geven je bereidingen smaak en laten je tuin geuren. Je hoeft geen grote tuin te hebben om kruiden te kweken. Enkele potten volstaan. Wat bij elkaar hoort en welk plekje je het best reserveert voor basilicum, tijm en bieslook, kom je te weten van Ivo Pauwels.

april 2010 OKRA-magazine

Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen… Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, chris.vanriet@okra.be.

OKRA april 2010

38

inhoud

36


46 6

PRIKKERTJES

7

GEZONDHEID

37

40 FILM Spanning of drama?

‘Dutje is geen goed idee’

10 OKRA-ZINGEVING ‘We willen verruimen en verdiepen’

42 BOEKEN Eens iets anders

44 GEDICHT De dagen dat je ogen groter zijn

12 INFO Grote pensioenhervorming komt er niet

14 DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS Wat is links, wat is rechts?

16 VRAAG EN AANBOD Verloor jij je poëzieboekje?

18 MUZIEK ‘De overgave telt’

21 OVER WAT TELT ‘Stuur nooit iemand bedroefd naar huis’

45 UITJES 46 UIT Tussen twee grenzen

49 28 WINNAARS! 50 SPEEL EN WIN 52 DE DINGEN Hondjes

53 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

25 OKRA-REIZEN

In je volgende OKRA-magazine

33 MENU Lam met Pasen?

36 OKRA-SPORT ‘Technisch en tactisch’

OKRA-SPORT in de kijker!

37 CREA Een alternatief paasei

38 GROEN

plus

Wat hoort er in de kruidentuin?

OKRA-REIZEN 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32

Stappen in Hochsauerland Koninklijke stad De mooiste baai van Turkije Oesters à volonté Combineer passiespelen met heerlijke rust Heel veel heerlijks op één plek Napels zien… Fietsen door Friesland Dwalen door de woestijn Frans-Vlaanderen: boeiend en dichtbij Toscane heeft het allemaal Wervelend Barcelona Parel aan de Adriatische kust

25

5


PriKKertJeS

Prikkertjes 1

Zorgverzekering Elk jaar voor 30 april moet je de bijdrage voor

2

Mantelzorgtelefoon Mantelzorgers nemen de zorg op voor een

de Vlaamse zorgverzekering betalen. De zorgver-

hulpbehoevende vriend of familielid. Dat kan soms

zekering helpt zwaar zorgbehoevende personen

zwaar zijn. Om de zorg vol te houden, is het

die thuis worden verzorgd en rusthuisbewoners

belangrijk dat mantelzorgers met hun verhaal bij

niet-medische kosten te dragen. Je betaalt 25 euro

iemand terecht kunnen als zij daar nood aan heb-

of 10 euro als je op 1 januari van het vorige jaar

ben. De mantelzorgtelefoon, een initiatief van

recht had op de verhoogde tegemoetkoming of het

Ziekenzorg CM, biedt hen die kans. De mantelzorg-

Omnio-statuut.

telefoon is elke werkdag te bereiken van 14.00 tot

Wie zorg nodig heeft en een vergoeding ontvangt

18.00 uur.

van de zorgverzekering, moet vanaf nu geen apar-

Mantelzorgtelefoon 078 15 50 20.

te overschrijving meer doen. Om de administratie te beperken en het makkelijker te maken voor de zorgbehoevenden, houden de zorgkassen de jaarlijkse bijdrage rechtstreeks af van de zorgvergoeding van de maand april. Daarom zullen zorgbehoevenden in april slechts 105 euro of 120 euro ontvangen van de zorgverzekering. Zo is hun lidmaatschap automatisch in orde en hoeven ze zelf niets te doen.

Š Emy Elleboog

2

1 3

3

Senioren op de trein Personen vanaf 65 jaar kunnen gebruik maken van een voorkeurtarief als ze met de trein reizen. Sinds

2010 zijn er enkele wijzigingen in de regeling. Voortaan betaal je 5,20 euro voor een heen- en terugreis in tweede klasse. Vroeger betaalde je slechts 5 euro. Sinds 1 februari is het voor 65-plussers ook mogelijk voordelig te reizen in eerste klasse. Dat biljet kost je 12 euro voor een heen- en terugreis. Bovendien is het seniorenbiljet sinds 1 februari bijna het hele jaar geldig. Van maandag tot vrijdag vanaf 9.00 uur, op zaterdag en zondag is er geen uurbeperking. Op deze regeling is nog slechts ĂŠĂŠn uitzondering: op zater- en zondagen in juli en augustus kan je geen gebruik maken van het seniorenbiljet. Meer info: je NMBS-station, www.nmbs.be of 02 528 28 28.

6 OKRA april 2010


GEZONDHEID

Liesbet Van Houdenhove: “Een vierde tot de helft van de ouderen kampt met slaapproblemen.”

‘Dutje is geen goed idee’ Woelen, draaien en piekeren. Opnieuw opstaan.

’s nachts opnieuw wakker voor

Terug in bed kruipen en nog uren wakker liggen.

langere tijd, is je nachtrust van

Niet kunnen slapen, kan je leven beheersen. “Nochtans kunnen simpele veranderingen veel

lage kwaliteit. Maar vooral de weerslag

op

je

functioneren

overdag is voor vele mensen

verbetering brengen”, zegt Liesbet Van

bepalend. Ondervind je moei-

Houdenhove, gedragstherapeute van het

lijkheden om je te concentreren,

Leuvens universitair centrum voor slaap- en waakstoornissen.

ben je vaak moe en prikkelbaar, gaat je geheugen achteruit, zijn dit tekenen die kunnen wijzen op slaapproblemen.

aan dezelfde gemiddelde slaap-

Slapeloosheid komt voor bij alle

ouderen minder slaap nodig

duur als op jongere leeftijd.

leeftijdsgroepen maar bij oude-

hebben. Klopt dat?

De slaapkwaliteit verandert ech-

ren verdubbelt het aantal klach-

Liesbet

ter wel bij ouderen. Het aantal

ten. Ongeveer tien procent van

worden,

uren diepe slaap daalt. Omdat

alle volwassenen kampt met

daalt onze behoefte aan slaap.

ouderen vaker licht slapen, wor-

slaapproblemen,

Maar eens we volwassen zijn,

den ze makkelijker wakker wat

schommelt dit aantal tussen

schommelt deze behoefte nog

hun slaap niet ten goede komt.”

vijfentwintig en vijftig procent.

Vaak

“Vanaf

wordt

Van we

beweerd

dat

Houdenhove:

geboren

bij

ouderen

Opvallend is ook dat meer vrou-

amper. Het dutje dat vele ouderen overdag doen, is soms wel

Wanneer is er sprake van

wen dan mannen last hebben

verantwoordelijk voor slaappro-

slaapproblemen en hoeveel

van slapeloosheid.”

blemen tijdens de nacht. Dat is

ouderen

simpel te verklaren. Iedereen

geconfronteerd?

Wat zijn de oorzaken van sla-

heeft een bepaalde slaapbe-

Liesbet

peloosheid?

hoefte. Als je daarvan ’s mid-

“Heb je minstens drie keer per

Liesbet

dags al een stukje gebruikt, rest

week moeite om in of door te

“Soms is er sprake van een

je ’s avonds een kleinere behoef-

slapen, is er officieel sprake van

onderliggende

te aan slaap en dus een kortere

een slaapprobleem. Lig je vaak

zaak, denk maar aan spier- en

nachtrust. Als je het dutje optelt

meer dan een halfuur wakker

gewrichtspijn, regelmatig toilet-

bij de nachtrust, kom je vaak

voor je in slaap valt of word je

bezoek en hart- en longaandoe-

worden Van

ermee

Houdenhove:

Van

Houdenhove: medische

oor-

7


GeZoNdHeid

Gebruik je bed enkel om te slapen en te vrijen. ningen. Ook psychiatrische aandoeningen zoals depressie en angststoornissen

gaan

zeer

vaak gepaard met slapeloosheid. Wanneer er geen medische oorzaak te achterhalen valt, is slapeloosheid het hoofdprobleem. Deze klachten ontstaan vaak tijdens een periode met veel spanningen. Maar de problemen blijven bestaan als de spanningen van de baan zijn. Na een ziekenhuisopname is het bijvoorbeeld normaal dat je slecht slaapt. Vaak krijgen patiënten dan slaapmedicatie. Dat kan op zich geen kwaad. Maar als ze de pillen blijven nemen na de opname, ontstaat er vaak een ongezonde afhankelijkheid van de medicatie. Dat doet de slaapproblemen enkel toenemen.” Hoe onderzoeken jullie deze klachten? Liesbet

Van

Houdenhove:

“Een uitgebreid gesprek is het belangrijkst. Daarin peilen we naar eventuele medische oorzaken van de slapeloosheid en proberen

we

psychiatrische

klachten uit te sluiten. We vragen hoe een doorsnee nacht er uitziet en op welke manier de patiënt zelf al heeft geprobeerd om beter te slapen. Een glaasje alcohol, een uurtje lezen in bed en een dutje blijken op korte termijn wel te helpen maar niet op lange termijn. We onderzoeken ook hoe de patiënt reageert op

8 OKRA april 2010

wakker

liggen:

staat

hij

snurken met ademstops, doen

kan enkel onder doktersbegelei-

we een slaaponderzoek. Als er

ding en van bij de start moet er

geen klachten zijn die wijzen op

gedacht worden aan stopzet-

een medische oorzaak, zijn we

ting. Ook wanneer de slaaptrai-

geen voorstander van een slaap-

ning geen effect heeft, zal medi-

analyse. Het is immers een

catie

momentopname. We gaan liever

Gelukkig gebeurt dit slechts uit-

aan de slag met de informatie

zonderlijk.”

overwogen

worden.

die de patiënt ons geeft.” Wat raad je ouderen aan die Welke remedies stellen jullie

kampen met slapeloosheid?

voor?

Liesbet

Liesbet Van Houdenhove: “Als

“Gebruik je bed enkel om te sla-

er geen medische of psychiatri-

pen en te vrijen. Zorg voor vol-

sche oorzaak is voor de klach-

doende regelmaat in je bedtijd

ten, kiezen we voor slaaptrai-

en voor een rustige en verduis-

ning. Deze methode heeft haar

terde

effect bewezen. Tot tachtig pro-

avondritueel helpt ook om beter

cent van de patiënten is gehol-

te slapen. Daarbij is het belang-

pen met deze aanpak. Patiënten

rijk je een halfuur voor bedtijd

komen zes weken lang eenmaal

te ontspannen. Doe zeker geen

per week naar het ziekenhuis

dutjes overdag en ga niet te

voor een training van twee uur.

vroeg slapen. Vermijd zware

We brengen patiënten de belang-

maaltijden, alcohol, cafeïne en

rijkste regels van de slaaphygi-

nicotine voor bedtijd. Cafeïne

ene bij, vragen hen een slaap-

wordt trouwens trager afgebro-

dagboek bij te houden, leren hen

ken bij ouderen. Ook zware

te ontspannen en minder te pie-

inspanningen net voor je gaat

keren. En we leggen hen een

slapen, zijn geen goed idee.

slaapbeperking

Overdag moet je zorgen voor

op.

Patiënten

Van

Houdenhove:

slaapkamer.

Een

ontspanning

vast

mogen enkel de tijd in bed door-

voldoende

brengen die ze tevoren ook

beweging. Zorg ook dat je vaak

en

effectief sliepen. Sliep iemand

buiten komt. Eens in bed, pro-

amper vijf uur per nacht maar

beer je het best niet te hard te

lag hij wel drie uur wakker, mag

willen slapen. Pieker niet en

hij nu maar vijf uur in bed liggen.

overloop de voorbije dag niet.”

Dat is moeilijk maar wel effectief. Week na week wordt deze

Tekst Nele Joostens

beperking trouwens uitgebreid.”

Foto Jürgen Doom

En medicatie? Liesbet

Van

Houdenhove:

“Geneesmiddelen kunnen noodzakelijk zijn tijdens een acute fase van slapeloosheid. Maar dit Info

opnieuw op? Raakt hij in paniek?

Meer info vind je in de CM-folder Slapen. Zalig

Enkel als we vermoeden dat er

slapen, fris ontwaken. Die is gratis te verkrijgen

een medische oorzaak is voor

bij het CM-ziekenfonds in je buurt of te downloa-

het slaapprobleem zoals luid

den via www.bewustgezond.be.


RECLAME

®

PODOLOGIE

BESCHIKBAAR IN DE APOTHEEK

Vraag advies aan uw voetkundige

PIJNLIJKE VOETZOOL, EELTKNOBBELTJES...

GEZIEN

VOETZOOLKUSSENTJES MET EPITHELIUM 26®

OP TELEV IS

Het vetkussentje aan de voorkant van de voetzool draagt normaal gesproken zorg voor het verdelen van de druk maar het slijt langzamerhand wat af waardoor pijn, verhitting en eeltknobbeltjes kunnen ontstaan. Om deze pijnen te verlichten, heeft Epitact® voetzoolkussentjes ontworpen met een gepatenteerde siliconengel : Epithelium 26® onder de middelvoet die als ware het vetkussentje van de voetzool vervangt. De kussentjes kunnen in de wasmachine gereinigd worden, gaan lang mee en zijn beschikbaar in alle maten, u kunt ze onzichtbaar in uw normale schoenen dragen.

IE

Verklaringen van tevreden klanten:

“Ik ben echt bijzonder blij met de kussentjes die ik nu een jaar draag, ik doe ze iedere dag in mijn schoenen, sla geen dag over want ik kon gewoon niet meer uit de benen”. Mevrouw B.G. “Sinds ik de Epithelium 26® kussentjes gebruik, is mijn leven volledig veranderd, ik loop beter, ik strompel niet meer vanwege de likdoorns voraan onder mijn voeten”. Mevrouw O.L. “Ik profiteer van deze brief om u te feliciteren met de kwaliteit van uw producten” enzovoort… 1 paar kussentjes S 2373-025 - M 2373-678 - L 2373-686

Richtprijs

 31.95

LIKDOORNS, EKSTEROGEN

DIGITUBES® met EPITHELIUMTM

Om likdoorns te verlichten, heeft Epitact® de Digitube® ontworpen met 1 mm EpitheliumTM. In tegenstelling tot wegwerppleisters, voorkomt deze bijzonder dunne, wasbare en herbruikbare bescherming druk en wrijving. 1 Digitube® (1 x 10 cm) Kleine tenen Code apotheek : 2373-082 Middelgrote tenen Code apotheek : 2373-710 Grote tenen Code apotheek: 2373-728

Richtprijs

Dankzij Epithelium 26® zijn de pijnlijke rode zones verdwenen. Epithelium 26® is een gepatenteerde siliconengel en vormt een ware vervanging van het vetkussentje onder de voetzool. Dit materiaal is ideaal om druk en wrijving te verlichten.

Zonder E26®

Met E26®

 7.95  7.95  7.95

- 002

HALLUX VALGUS “EELTKNOBBEL”

HV BESCHERMER met EPITHELIUM 26®

U hebt een pijnlijke eeltknobbel op de voet. Epitact® heeft een bescherming ontwikkeld met een Epithelium 26® plaatje om wrijving te voorkomen. Deze gepatenteerde bescherming kan in de wasmachine gereinigd worden, is heel dun en onzichtbaar en past in iedere schoen. 1 enkelvoudig HV beschermer S 2373-033 - M 2373-694 - L 2373-702

Richtprijs

 19.95

PULPAIRE LIKDOORNS, INGEGROEIDE NAGELS VINGERLING met EPITHELIUM 26®

U hebt een pijnlijke ingegroeide nagel of een likdoorn op het uiteinde van uw teen. Epitact® heeft een teenbeschermer ontwikkeld met 1 mm Epithelium 26® tussen 2 stoflaagjes om zijn stevigheid veilig te stellen. Deze bijzonder dunne, wasbare en herbruikbare bescherming voorkomt aldus druk en wrijving. 1 VINGERLING Kleine tenen Middelgrote tenen Grote tenen

Code apotheek : 2373-090 Code apotheek : 2373-736 Code apotheek : 2373-744

Richtprijs

 7,95  7,95  7,95

EIS DE EPITACT® KWALITEIT ! EPITACT® ontwikkelt nu al tien jaar lang met Franse voetkundigen medische toepassingen om pijnlijke voetzolen te verlichten. Het assortiment van EPITACT® is samengesteld uit meer dan 30 gespecialiseerde producten, vervaardigd in Frankrijk, wat ons in staat stelt de traceerbaarheid, een optimale kwaliteit en een onberispelijke doeltreffendheid te garanderen.

&

INNOVATIE FABRICATIE

MILLET INNOVATION - ZA Champgrand - BP 64 - 26270 LORIOL - FRANCE RCS Romans 418 397 055 00025 23, Rue du Bosquet - 1400 Nivelles - T: 067843591 - F: 067841092 - info@patchpharma.com

www.epitact.com 9


OKRA-ZINGEVING

school of woning. Maar waarom geven we ze geen nieuwe spirituele bestemming? In die gebouwen

kwamen

eeuwenlang

levensvragen aan bod, ook nu is er nog ruimte voor spiritualiteit. En die wilden we een eigentijdse invulling geven voor zo veel mogelijk bezoekers. Twee jaar lang dacht een werkgroep na over een nieuw concept voor de Magdalenakerk.” Wat is het uiteindelijk geworden? Koen Dekorte: “We plaatsten een gigantisch meubel in het midden van het schip. Daarin zit een groot vlak, meestal gevuld met water. Maar tijdens de vastenperiode vullen we het met zand, een

‘We willen verruimen en verdiepen’

verwijzing naar de woestijn. Rond het vlak zit een grote, rode passepartout. Meer en meer mensen komen de kerk binnen buiten een liturgische context. Ze zijn op zoek naar stilte, willen even verpozen of zijn nieuwsgierig. We wilden deze passanten ook iets meer bieden. De ruimte op zich doet je stilstaan maar we sporen bezoekers ook aan iets interactiefs te doen. Zo vroegen we hen enkele zomers geleden het woord te noteren dat

Koen Dekorte: “Met ons concreet project willen we ook op andere plaatsen aanzetten geven tot vernieuwing.”

in hun leven het verschil maakt. Heel veel mensen tikten iets in. Daarop kwam dat woord naar

Een kerk met een groot watervlak in de middenbeuk. Daar rond

beneden gedwarreld, het werden

een rood vlak. Geen alledaags gezicht. De Magdalenakerk in

woorden uit de hemel. We vroe-

Brugge is dan ook geen gewone kerk maar de thuishaven van

gen de bezoekers dit papier in het

Yot. “We wilden de kerk herwaarderen en ook de voorbijgangers spiritualiteit bieden”, zegt coördinator Koen Dekorte.

symboolvlak te leggen. Zo ontstond er een groot spiritueel gedicht. Elke zomer lanceren we een nieuw

10 OKRA april 2010

Waarom vatten jullie het idee

dat feestjaar. Uit die groep men-

project. Dit jaar plaatsen we een

op deze kerk aan te passen?

sen ontstond uiteindelijk de vzw

schilderij van een bed centraal.

Koen Dekorte: “Dat dateert al

Yot. We dachten na over een

Net zoals een tafel is een bed een

van 2002, toen Brugge culturele

herwaardering van een concrete

symbolisch meubel: het is een

hoofdstad van Europa was. Een

kerk. Sommige kerkgebouwen

plaats van geboorte, ontvangenis

aantal Bruggelingen wilde een

krijgen

nieuwe

en dood. We vragen de bezoekers

christelijk accent leggen tijdens

bestemming: ze worden hotel,

om te reageren op het schilderij.

vandaag

een


Ongetwijfeld zal er ook nu heel wat loskomen. Dankzij het meubel en de mogelijkheden die het schept, werd de Magdalenakerk een ruimte voor experiment, een plaats die aanzet tot denken.” Wie vindt de weg naar deze kerk? Koen Dekorte: “Heel wat passanten uiteraard. Om ook iets te bieden aan de vele toeristen, voorzien we uitleg in vijf talen. Maar we hebben ook een vast publiek van Bruggelingen die langslopen. En uiteraard zijn er de parochianen. De Magdalenakerk is immers nog steeds een parochiekerk.

De

vieringen

gebeuren nu weliswaar meestal niet meer in het schip maar in het koor. Daar plaatsten we tachtig stoelen dicht bij elkaar. Zo beklemtonen we de gemeenschap, niet de lege stoelen in het veel te grote schip. De parochianen beleven de liturgie ook op een andere manier, ze zitten dichter bij elkaar en vormen een hechtere groep. Aanvankelijk waren er vanuit de parochie

natuurlijk

wel

wat

tegenkantingen tegen ons project. Maar we hebben veel uitleg gegeven en nu zijn de meeste parochianen trots op wat hier gebeurt. Trouwens, de nieuwe architectuur schept ook mogelijkheden voor de liturgie. Zo hadden we hier een heel originele vormselviering. We ontvangen overwegend heel positieve reacties, ook van de

yota, een klein leesteken dat weegt op de hele zin. Ook wij zijn klein en onbeduidend. Maar met ons concreet project willen we ook op andere plaatsen aanzetten geven om op een nieuwe

In kerken kwamen eeuwenlang levensvragen aan bod, ook nu is er nog ruimte voor spiritualiteit.

spirituele manier met het kerkelijk erfgoed om te gaan. Uiteraard willen we onze ervaring delen

len we in het teken van de vele

met andere initiatiefnemers.

zelfdodingen. Heel veel mensen

Eigenlijk hebben we twee grote

in ons land worden geconfron-

doelstellingen:

en

teerd met een zelfdoding van

verdiepen. We willen de kerk

een naaste. Met dit initiatief wil-

openstellen voor een grote groep

len we de dood helpen tegenhou-

die op zoek is naar zin en we wil-

den, tegen het cynisme in. ‘Het

len nadenken over mogelijkhe-

gebeurt, we kunnen er niets aan

den waarop de krachtige christe-

doen.’ Daarop willen we reage-

lijke traditie teruggegeven kan

ren. Zo willen we een stukje van

worden aan de mensen, opnieuw

onze maatschappelijke verant-

toegankelijk gemaakt kan wor-

woordelijkheid nemen. Elk uur

den.”

bieden we een stukje tekst of

verruimen

een filmfragment. Na een korte Hebben jullie speciale plan-

bespreking zal er een lange stilte

nen voor Pasen?

volgen zodat ieder voor zich kan

Koen Dekorte: “Met Pasen zelf

mediteren. We willen er een

organiseren we niets bijzonders

indringende, zinvolle nacht van

maar op Witte Donderdag hou-

maken. En uiteraard is iedereen

den we een nachtwake. Die stel-

welkom.”

passanten. En af en toe is er een

Tekst Nele Joostens

uiterst negatieve commentaar.

Foto’s Violet Corbett Brock

Dat we de kerk kapotmaken, dat we ze ontheiligen. Lauwe reacInfo

ties zijn er maar zelden.” Waarvoor staat de term Yot? Koen Dekorte: “Yot verwijst naar

het

Hebreeuwse

woord

Magdalenakerk Brugge, 050 33 68 18 (op dinsdag), info@yot.be. Op 8 en 9 april ontvangt het Yot de deelnemers van ‘OKRA op stad’ met open armen.

11


INFO

De nationale pensioenconferentie werd aangekondigd als een hoogmis. Nu lijkt ze een maat voor niets te worden. Toch staat het pensioenstelsel onder druk. Besluiten dat de pensioenen onbetaalbaar worden, is echter te kort door de bocht. De betaalbaarheid hangt immers samen met de prioriteiten die de samenleving stelt.

Grote pensioenhervorming komt er niet

Voormalig

minister

van

Pensioenen Marie Arena zette begin 2009 de nationale pensioenconferentie

op.

Midden

2009 nam minister Daerden de fakkel

over.

Zo

voerden

de

ministers het federale regeerakkoord uit. Dat bepaalde dat de regering een conferentie voor de pensioenen moest organiseren. Die moest het pensioenstelsel hervormen en versterken. In het regeerakkoord werd de pensioenconferentie aangekondigd als een hoogmis van overleg over de toekomst van ons pensioenstelsel.

De

conferentie

werd grondig voorbereid. Drie werkgroepen

met

vertegen-

woordigers van de pensioenadministratie, de kernkabinetten en de sociale partners kwamen daartoe sinds eind 2008 samen. Intussen heeft Michel Jadot, de coĂśrdinator van de werkgroepen, zijn langverwachte Groenboek afgeleverd. Dat bevat een samenvatting van alle studies en besprekingen. Daaruit moeten de deelnemers van de pensioenconferentie besluiten trekken over

de

toekomst

van

de

Belgische pensioenen.

Groenboek Half

februari

overhandigde

Michel Jadot het Groenboek aan de leden van de werkgroepen. Zij moeten essentiĂŤle vragen bepalen en nog tijdens de eerste helft van 2010 antwoorden formuleren waarover zo veel mogelijk leden het eens zijn. Daarna is er een terugkoppeling via het parlement en het grote publiek. In de zomer moet dan een Witboek voorgesteld worden met concrete maatregelen. Het Groenboek stelt vragen die wellicht niet in zulke korte periode beantwoord kunnen wor-

12 OKRA april 2010


den. Een paar voorbeelden: de

Het Groenboek, het tussentijds

Groenboek uitschijnen dat wijzi-

financiële

de

verslag van de pensioenconfe-

gingen in de pensioenbereke-

verhouding tussen het pensioen

rentie, somt op realistische en

ning en veranderingen in de

en het laatst verdiende loon, de

heldere wijze de problemen op.

wettelijke pensioenleeftijd uit-

toegelaten arbeid, de bonus bij

Maar het document mist ambi-

gesloten zijn. Uiteindelijk geeft

langer werken en de gelijkstel-

tie. Het stelt geen oplossingen

het de indruk dat er meer

lingen in de pensioenbereke-

voor en verwijst zeker niet naar

betaald zal moeten worden ter-

ning (bijvoorbeeld ziekte, werk-

een versterking van het wette-

wijl er niet veel veranderd mag

loosheid). Een oplossing voor de

lijk

worden.

houdbaarheid,

pensioen.

Zo

laat

het

financiële problemen zou een verhoging van de feitelijke pensioenleeftijd zijn tegen 2030. Nu gaan mensen gemiddeld op hun 59ste met pensioen, die leeftijd zou met ongeveer drie jaar moeten worden opgetrok-

Er zijn verregaande beslissingen nodig over hoe we de pensioenen de komende twintig jaar betaalbaar kunnen houden en verstevigen.

ken, aldus minister Daerden.

OKRA eist De pensioenen verdienen meer dan enkele kleine

Ook de minimumpensioenen moeten verder

ingrepen. Er zijn verregaande beslissingen nodig

omhoog. Deze bedragen werden de afgelopen acht

over hoe we de pensioenen de komende twintig jaar

jaar een aantal keer verhoogd maar blijven laag.

betaalbaar kunnen houden en verstevigen. De stij-

Voor iedere gepensioneerde werknemer die een

gende armoede onder ouderen moet worden tegen-

volledige loopbaan achter de rug heeft, moet de

gegaan. De Belgische pensioenen horen immers nu

overheid een minimumpensioen verzekeren dat

al tot de laagste van Europa. Voor OKRA moet de

gelijk is aan het minimumloon.

overheid in de eerste plaats werk maken van een versterking van het wettelijk pensioen, de zoge-

Ook de bedragen van de inkomensgarantie voor

naamde eerste pijler.

ouderen (IGO) moeten worden opgetrokken tot

Dit neemt niet weg dat OKRA eist dat de regering

boven de armoedegrens. Ze moeten met minstens

er snel voor zorgt dat de pensioenen welvaarts-

vijf procent omhoog.

vast worden. Daartoe moet er een structurele, welvaartsaanpassing

OKRA blijft absoluut voorrang geven aan de eerste

komen voor alle pensioenen zoals die nu van toe-

pijler. De financiële crisis zorgde ervoor dat de

passing is op de aanvullende vergoeding van het

tweede en derde pijler minder waard werden, be-

brugpensioen.

vestigde het belang van de wettelijke pensioenen.

jaarlijkse

en

procentuele

De tweede en derde pijler zullen het pensioenTussen 1992 en 2002 liepen de oudste pensioe-

vraagstuk niet oplossen. Toch niet voor de huidige

nen (zeker deze van voor 1994) een achterstand op

gepensioneerden en de doorsnee werknemers.

tegenover de lonen. Die bedroeg zeker acht procent. Oorzaak was het ontbreken van een wel-

OKRA pleit dan ook voor een breed maatschap-

vaartsaanpassing. Die achterstand is vandaag nog

pelijk debat over de toekomst van de pensioenen.

niet goedgemaakt. OKRA eist dat deze pensioenen

En uiteraard moeten de ouderen zelf een duidelijke

alsnog geleidelijk verder verhoogd worden om de

stem hebben in deze discussie.

opgelopen achterstand goed te maken. Tekst Kristel Wijshof

13


DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS

Wat is links, wat is rechts? Het ziet er niet goed uit voor Labour - de Britse socialisten bij de komende parlementsverkiezingen. Sinds hun povere prestatie bij de Europese en de lokale verkiezingen vorig jaar is er weinig hoop op vooruitgang. Als we de peilingen mogen

heeft.

Honderdduizenden

dode

Irakezen, 4 500 dode Amerikaanse militairen en zelfs de 179 gedode Britse soldaten, het weegt allemaal niet op tegen zijn grote

geloven, zullen ze het moeten afleggen tegen hun traditionele

gelijk. Maar zijn populariteit - en

rivalen, de conservatieven.

meteen die van zijn Labourpartij ging de dieperik in.

De tijd lijkt wel erg ver af toen

Staten Irak binnen te vallen. Hij

Schnabbels

Tony Blair met zijn partij een

zou daarover een jaar eerder al

De Labourleider gaf het premier-

monsteroverwinning behaalde op

een

hebben

schap door en houdt zich sinds-

de conservatieven. Na achttien

gesloten met George Bush. Een

dien onledig met het geven van

jaar aan het bewind waaronder

inval die gebeurde zonder goed-

voordrachten tegen de mooie

elf

Thatcher

keuring van de VN-veiligheidsraad,

som van 200 000 euro per negen-

waren zij behoorlijk wat van hun

met het argument dat Saddam

tig minuten. Hij laat zich ook

glans kwijtgeraakt. Dat was in

Hoessein

zowat overal betalen als interna-

1997. Later won Blair nog twee

gingswapens beschikte en dat hij

tionaal

verkiezingen. Toch gaf hij in 2007

banden onderhield met de ter-

Midden-Oosten is hij de speciale

de fakkel door aan zijn partijge-

reurorganisatie Al Qaida.

gezant

noot en minister Gordon Brown.

Intussen is 52 procent van Blairs

(Verenigde

kiespubliek ervan overtuigd dat

Unie,

hij toen heeft gelogen. En toch

Rusland). En toch leed hij na zijn

Kantelmoment in zijn ambtspe-

heeft hij dat onlangs nog voor de

aftreden een grote nederlaag: hij

riode was 2003. Toen besliste

commissie gerelativeerd en ver-

greep naast het Europese voor-

Blair om samen met de Verenigde

klaard dat hij er geen spijt over

zitterschap. Het euroscepticisme

onder

Margaret

Saddam Hoessein

geheim

akkoord

over

massavernieti-

adviseur. van

Voor

het

het

‘Kwartet’

Naties,

Europese

Verenigde

Staten

en

van een groot deel van zijn landgenoten lag alles behalve goed bij de andere landen van de Unie en heeft hem de das omgedaan.

Opdeling Zijn opvolger Gordon Brown moet nu proberen het tij te keren. Zijn rivalen, de conservatieven van David Cameron en in mindere mate de liberaaldemocraten, hebben het bij de laatste verkiezingen evenmin schitterend gedaan. Maar de huidige premier torst een zware last. Niet alleen een - voor vele Britten nu zinloze - oorlog maar ook een diepe maatschappijcrisis.

Margaret

Thatcher

maakte vakkundig komaf met de

14 OKRA april 2010


De Britten hebben enkel nog interesse voor politici wanneer die smeuïge verhalen opleveren in de boulevardpers.

lening inbracht die al lang was afbetaald. Of anderen die valse bewijzen indienden voor allerlei goederen. Zoals de rekening voor een nacht in een hotel waar je nooit een voet hebt gezet. Voor

welvaartsstaat zoals die na de

Gesjoemel

die gevallen zijn enkele parle-

oorlog was gegroeid. Met als

De Britten zijn blijkbaar alleen

mentsleden in staat van beschul-

resultaat werkloosheid, criminali-

met hun economisch voortbe-

diging gesteld.

teit, alcoholisme, 2,6 miljoen

staan bezig. Het lijkt wel of ze

mensen die leven van een invali-

enkel nog interesse hebben voor

Zelden eerder had een crisis

diteitsuitkering,

massaal

politici wanneer die smeuïge ver-

zulke verreikende gevolgen als

aantal volwassenen zonder mid-

halen opleveren in de boulevard-

dit schandaal. Aangezien alle

delbare

onge-

pers. En zoals we weten kent die

partijen in hetzelfde bedje ziek

meen veel tienerzwangerschap-

er wat van. Het is dan ook niet

zijn, is het weinig waarschijnlijk

pen. Kortom de marginalisering

verbazend dat de verkiezings-

dat de ene partij er meer nadeel

van een groot deel van de bevol-

campagne dit jaar is beheerst

van zal ondervinden dan de

king. Waar is de tijd dat de ver-

door het schandaal van de kos-

andere. Wel mogen we verwach-

kiezingsslogan van Tony Blair

tenrekeningen van de Lager-

ten dat het aantal onthoudingen

luidde:

onderwijs,

huisleden. Overigens is dat wel

bij de komende verkiezingen bij-

onderwijs’? Daartegenover scho-

degelijk een sappig verhaal. Zo’n

zonder hoog zal zijn. De socialis-

ten

extreme

390 parlementsleden van de 752

ten van Gordon Brown, de con-

hoogten in. Groot-Brittannië als

blijken samen voor meer dan een

servatieven van David Cameron,

duale maatschappij bij uitstek. En

miljoen pond (haast anderhalf

de liberaaldemocraten van Nick

de afgelopen jaren heeft de finan-

miljoen euro) belastinggeld te

Clegg, ze zullen allemaal op de

ciële crisis daar bovenop een golf

hebben opgestreken aan privé-

blaren moeten zitten. Het kan

van ontslagen meegebracht.

kostennota’s. Geen enkele partij

alleen de antipolitiek verder in de

Gevolg: een toenemend gebrek

bleef

hand werken.

aan

een

schooldiploma,

‘onderwijs,

sommige

lonen

interesse

Ook

premier

politiek.

Gordon Brown niet. Hij bracht

Veelzeggend was dat bij de afge-

15 000 pond in rekening voor

lopen Europese verkiezingen de

tuinonderhoud. De diverse pos-

beste score ging naar de kleine

ten gaan van renovatiekosten,

eurosceptische partij. Er is nog

ook voor een vakantiewoning, tot

nauwelijks een inhoudelijk ver-

een speelkamer voor de kinderen

schil tussen de traditionele par-

of een nieuwe badkamer, over

tijen. Het beste voorbeeld was de

hondenbrokken of het loon van

houding tegenover de oorlog in

de poetsvrouw. Wellicht de pit-

Irak: de conservatieven steun-

tigste rekening werd door een

den Tony Blair, terwijl de socialis-

parlementslid ingediend voor de

ten verdeeld waren. En dat in een

aankoop van pornofilms voor

land waar tientallen jaren lang de

haar man. Helemaal uit de bocht

benamingen Labour en conserva-

gaat het in een aantal gevallen

tieven wel degelijk stonden voor

waar uitdrukkelijk fraude mee

twee

gemoeid is. Zo bijvoorbeeld bij

duidelijk

wereldbeelden.

voor

gespaard.

afgetekende

Tekst Liesbet Walckiers

de verkozene die een hypotheek-

15


vrAAG eN AANBod

Verloor jij je poëzieboekje? Je zoekt wat of hebt iets aan te bieden? Commerciële aanbiedingen nemen we niet op. Je zoekertje komt ook op www.okra.be. Stuur je vraag naar OKRA-magazine, Vraag en aanbod, PB 40, 1031 Brussel of naar joke.callens@okra.be. Vermeld het liefst je telefoonnummer. Dank in naam van de lezers aan wie reageert. ■ R.A.F. vrijwilligers Zijn er nog R.A.F. vrijwilligers 1944-1945 van de vliegpleinen Snaillwell (Newmarket) en/of Bottisham (Cambridge)? Louis Maes, Keizerstraat 36, 2830 Blaasveld ■ Romans Twaalf romans Pantheon van de Nobelprijswinnaars literatuur zijn gratis af te halen. John Schouwaerts, IJsvogelstraat 93, 2170 Merksem, 03 645 08 45, johnschouwaerts@skynet.be ■ Patroon Ik zoek het patroon van Mickey Mouse limited edition. Bovenaan staat een oude Mickey, daaronder een filmrol en helemaal onderaan een moderne Mickey. Het patroon is niet meer te verkrijgen in de winkel. Huguette Fieuw, Duivenstraat, 8920 Langemark, jozef.verkinderen@skynet.be ■ Postzegelverzameling Wie doe ik een plezier met mijn postzegelverzameling? Gratis af te halen. Leon Wilms, Aartselaar, 03 887 76 31, 0477 62 40 72, l.wilms_geurts@skynet.be ■ Poëzieboekje Ik zoek de eigenares van een poëzie van het jaar 1942-1943 met op de eerste bladzijde: ‘Dit poëzieboekje is van mij zolang ik ben in ’t leven Louisa, Maria, Francine is de naam, in ’t doopsel mij gegeven. Leukemans is mijn familiestam. Leopoldsburg is de gemeente waar ik ter wereld kwam.’ Het zit nog in de originele

kaft. Mogelijk zat Louisa rond deze periode op internaat in Londerzeel. Germana Desutter, De Kempkens, 8880 Ledegem, 056 56 03 28, 0473 21 23 93, janvanes@scarlet.be ■ Stamboom Weet iemand de plaats en datum van overlijden van volgende personen: Joannes Gummarus Mariën, gehuwd met Eulalia Regina Constantina Van Roy? Samen hadden ze zes kinderen en ze vertrokken op 18 april 1914 naar de Willemstraat 850 te Boechout. Alle inlichtingen over de familie Mariën te Boechout of Broechem zijn welkom. Pierre Vingerhoets, Stationssteenweg 160, 2560 Kessel ■ Het lied van de landman Kan iemand me de tekst, liefst met muziek, bezorgen van Het lied van de landman? Maurieette De Jaegher, Visitatiestraat 75, 9040 Sint-Amandsberg, 09 251 08 87 ■ Liedbundel Ik zoek de liedbundel Zingen wij ons eigen lied geschreven door Clement De Ridder en Willem De Meyer en uitgegeven bij Heideland. Ik verzamel ook postzegels, doodsbrieven en bidprentjes. Ludo Van Tilbergh, Sint Vincentius rust- en verzorgingstehuis, Dorpsstraat 32, 2180 Ekeren

■ Bellegem Ik zoek oude prentkaarten van Bellegem en bidprentjes van mensen die in Bellegem leefden of gestorven zijn. René Lefebvre, Processiestraat 39, 8510 Bellegem, 056 22 41 97 Laura Lynn Ik ben een verzameling over Laura Lynn begonnen. Wie kan me helpen met foto’s en artikels? Harry Dhondt, Parklaan 133, 2650 Edegem ■ Liederen van toen Wie bezorgt me de tekst van een lied van een Nederlandse zanger? Het begint als volgt: ‘Het is vandaag weer een dag met een staartje geweest want ik heb voor het eerst van mijn leven twee kinderen gelijk aangegeven.’ Het lied dateert uit de periode net na de Tweede Wereldoorlog. Etienne Vandevoorde, Veldstraat 31, 8755 Ruiselede, 051 68 86 75 ■ Heiligenbeelden Ik verzamel alle afbeeldingen van heiligen op postzegels, prentbriefkaarten, nieuwjaarsbrieven en communieprentjes. Josée Spiritus, Hasseltsesteenweg 139, 3800 Sint-Truiden, 011 68 45 52 ■ Reünie kleuterleidsters Ik zoek het adres van Nelly RivalClaessen, geboren op 29 januari 1932, voor de reünie van zestig jaar gediplomeerd kleuterleidster normaalschool Berchem. Mogelijk woont zij in Spanje. Elisabeth Malfliet, 03 541 11 73

Heel veel lezers sturen ons zoekertjes voor deze rubriek. Je vraag wordt zo snel mogelijk gepubliceerd maar je houdt er het best rekening mee dat je zoekertje pas een jaar nadat je het verstuurde, verschijnt op deze bladzijden. Uiteraard plaatsen we het onmiddellijk op www.okra.be.

16 OKRA april 2010


■ Legervrienden 1971-1972 Wie kent me nog als milicien kapper te Brakel van 1 mei 1971 tot 28 maart 1972? Samen met Herman Driessens uit Willebroek zoek ik naar kamervrienden, we hebben nog veel foto’s maar kennen geen namen meer. Maurice Steuckers, 0478 37 42 23, maurice_steuckers@skynet.be ■ Oude blikken dozen Ik verzamel oude blikken dozen. Wie heeft er nog? Maria Vanderelst, Tervuren, vdmaelek@hotmail.com ■ Het vergaan der Titanic Kan iemand me de volledige tekst van het gedicht Het vergaan der Titanic bezorgen? Ik herinner me slechts enkele flarden: ‘…toen het droevig uur genaakte, dat het machtig vaartuig reddeloos zonk, verhieven zich die duizend harten tot God, in ’t lied dat eindeloos klonk: nader bij u, o mijn God.’ Fabienne Sichien, fabienne.sichien@advalvas.be ■ Parole Ik zoek de spelregels van het gezelschapsspel Parole, een duel met woorden. Het is uitgegeven door Games Gi International. Wie kan me helpen? Lydie Geysels, Oostvaartdijk 385, 1851 Humbeek, 02 251 49 58, lydie.geysels@gmail.com ■ Avondlectuur Ik zoek voor mijn moeder romans, avondlectuur. Dit zijn dunne boekjes waar ik haar veel plezier mee kan doen. Wie helpt? Lieve Van Hoovels, Diestsesteenweg 155, 3202 Rillaar, 016 60 63 82 ■ ‘De Witte’ Voor een tentoonstelling zoek ik info over Odiel Van den Meersschaut, bijgenaamd ‘De Witte’. Hij is geboren te Melsen (Merelbeke) ongeveer negentig jaar geleden. Odiel was een

bekend beroepsrenner tussen 1940 en 1950. Jos Ottermans, Torrekensstraat 48, 9820 Munte-Merelbeke, 09 362 70 43, 0475 85 63 56 ■ Inkomticket Bezocht je één of meerdere voorstellingen van Cavalia of La Passionata en heb je het (gebruikte) inkomticket nog? Ik zoek dit om te verwerken in mijn filatelistische open klasse verzameling. Wie kan helpen? Ida Van Rillaer, Kwijtveldstraat 26, 3190 Boortmeerbeek, 015 51 52 88 (na 18.00 uur), ida.vanrillaer@telenet.be ■ Oscar Ik zoek het adres en telefoonnummer van Oscar De Cnijf, lichting 1953 gelegerd in Leopoldsburg en afkomstig uit Steenhuize. Laatst gekende adres: Borreveldlaan 9, 1930 Zaventem. Jos Andries, Mechelbaan 62, 3130 Begijnendijk, 016 53 25 54, wim.andries@hotmail.com ■ Nintendo NES Wie heeft er nog oude Nintendo NES spelletjes voor op een oude Nintendo? Emma Janssens, janssensemma@hotmail.com ■ Opa gezocht Ik zoek een foto van mijn grootvader Florentinus Verberckmoes (° Verrebroek 12 september 1869). Hij was de zoon van Serafinus en Lucia Petronella Cecillia De Wilde. Hij huwde eerst Maria Ludovica Van Ruymbeke. Na haar dood huwde hij Clementina Hortensia Apers, dochter van David en Emerentia Van Landeghem op 11 januari 1899 te Kieldrecht. Tijdens hun huwelijk woonden ze te Saefthinge, daar werd hij Florens genoemd. Hij was knecht en stierf op 8 december 1934. Wie

bezorgt me een foto van Florens en/of van zijn eerste vrouw? Willy Verberckmoes, Zonnestraat 42, 9100 Nieuwkerken, 03 777 14 65 ■ Legermakkers Ik zoek contact met oude legermakkers. Ik startte mijn opleiding op 1 september 1959 te Amay, in de buurt van Huy (eerste twee maanden). Nadien ging ik voor een maand naar Jambes en vervolgens voor negen maanden naar de kazerne te Hoogboom, bij het 27ste genie. Wie herkent zich hierin of kent iemand die daar ook aanwezig was? Bernard Dierckx, Meergorenbaan 104, 2400 Mol, bernarddierckx@hotmail.com ■ Oude munten Wie helpt me mijn verzameling oude munten verder uit te breiden? Marc Renders, Stan Daneelsstraat 3, 2275 Gierle, 014 55 20 46, 0476 85 53 53, m.renders@skynet.be ■ Vivre pour vivre Weet iemand waar ik het boek Vivre pour vivre van schrijfster Françoise Sagan kan vinden? Johan Wandels, Remparden 16 b41, 9700 Oudenaarde, 0498 03 98 84, johan.wandels@telenet.be ■ Leerboekjes Leerboekjes van de lagere school zoals Vrolijk lezen, Stil en Goed, Van bot tot bloem en Spraakkunst voor de lagere school zijn gratis af te halen. De taal voor de lagere school, 1915, Vlaamsche bloempjes 1927, Taal stijl en stelboek, Zeker en vaardig e.a. af te halen voor een schoolbibliotheek of museum. Wilfried Vols, Holt 89, 3740 Bilzen Beverst, lambregss@telenet.be

17


MUZIEK

“Laat je muzikale voorkeur alsjeblieft niet bepalen door wat je op radio en tv voorgeschoteld krijgt. Graaf dieper, volg je eigen pad en ontdek zo waar je van houdt.” Pieter Smout (30) is een professioneel pianist en gedreven muziekliefhebber.

‘De overgave telt’ Wat waren je eerste ervarin-

toen was het hek van de dam. Via

En daarna?

gen met muziek?

Liszt en Chopin werd ook de rest

Pieter Smout: “Na zes jaar ASO

vader

van het klassieke pianorepertoire

trok ik naar het Brusselse con-

speelde piano. Hoewel hij als

evident. Tegelijk was ik als puber

servatorium. Intussen geef ik

huisarts een drukke praktijk had,

een hevige heavy metalfan.

halftijds les in een paar muziek-

maakte hij daar tijd voor. Voor

Vandaag kijken mensen vreemd

academies.

mijn veertiende hield ik vooral

op wanneer ik zeg dat ik de

improviseren op de piano, hen de

van vooroorlogse jazz, rock-’n-

Johannespassie van Bach even

akkoordenleer

roll en hardrock. Daarna deed

erg apprecieer als Master of

begeleid op de piano ook leerlin-

ook de klassieke muziek haar

Puppets van Metallica. Daarbij

gen van de dans-, zang-, sax- en

intrede.

een

komt de misvatting dat je omdat

klarinetklas. Als zelfstandige ben

Australische zanger op bezoek,

je veel genres smaakt ook alles

ik bezig met heel verschillende

een vriend van mijn ouders. Die

graag zou horen. In elk genre zit

zaken. Zo sloot ik net een project

man

subliem materiaal en tegelijk een

af met goochelaar Luc Apers. We

hoop rotzooi.”

trokken drie jaar lang van het

Pieter

Smout:

We

speelde

“Mijn

kregen

een

stuk

van

Rachmaninov op de piano en

18 OKRA april 2010

Kinderen

leren

bijbrengen.

Ik


Pieter Smout: “Muziek is ook therapie. Op een podium maak ik mijn hoofd leeg en vul het met muziek.”

ene cultuurcentrum naar het

roes. Een paar weken met niets

we muzikale ervaringen. En door

andere

anders bezig zijn: het lukt me

niet alleen af te gaan op wat

niet voorlopig.”

radio en tv je dicteren.”

hen is muziek een middel en

Wat wil je meegeven?

Muziek is voor mij…

geen doel op zich. Het is op

Pieter Smout: “Mijn leerlingen

Pieter

scène belangrijker hoe je iets

geef ik mee dat muziek maken

Hannelore en ik in september

speelt - droevig, blij, snel of

plezierig is. Genieten is belang-

uitbrengen. Ons duo heet Deux

traag - dan wat je speelt. Het

rijker dan het stuk dat je speelt

indécis. We nemen chansons

genre en de technische aspecten

en de vingerzetting. Verder wil

van Boris Vian op, een vergeten

van een stuk vallen weg. De

ik ze niet in mijn wereldje inslui-

maar briljante chansonnier die

muziek blijft. Ik begeleid ook de

ten. Laat ze maar op ontdek-

jammer genoeg veel te jong

dansers van PARTS, een profes-

kingsreis gaan en verder kijken

gestorven is. Muziek is ook

sionele

met

een

lichtvoetige

voorstelling. Mensen als Luc zien muziek helemaal anders. Voor

Smout:

“De

cd

die

Dansers

dan Studio 100. Ik maakte al

helend. Op een podium maak ik

bekijken muziek ook door een

mee dat kleine mannekes dol

mijn hoofd leeg en vul het met

andere bril en dat houdt mij wak-

waren op een violist die vol

muziek.”

ker. Het voorkomt dat je je opsluit

overgave een partita van Bach

in een cocon. Dat doodt je crea-

speelde. Die overgave beroert

Muziek verbindt mensen.

tiviteit. En je verleert het om je

kinderen en is voor hen belang-

Pieter Smout: “Niet altijd en

rol als artiest te relativeren.”

rijker dan welk genre je speelt.

niet vanzelfsprekend. Als men-

Als ik speel, samen met Luc

sen alle zorgen vergeten als ze

Wat is je gelukkigste door

Apers, als begeleider van zange-

naar een concert gaan of muziek

muziek gekleurde herinne-

res Hannelore Muyllaert of met

maken, dan verbindt ze. Muziek

ring?

de Zemstse big band Sweet Jazz

verdeelt mensen als die tijdens

Pieter Smout: “Elke dag ben ik

Orchestra wil ik het publiek

het optreden meer bezig zijn

dankbaar dat ik dat talent mee-

mooie momenten bezorgen en

met het kapsel van de zanger of

kreeg. Tegelijk besef ik dat talent

de dagelijkse realiteit doen ver-

de outfit van de buurvrouw dan

je niet het recht geeft op luiheid.

geten. Muziek is te vaak in de

met wat ze horen. Daarom houd

Je moet je leven lang blijven wer-

eerste plaats een te-verkopen-

ik van concerten waar alle soor-

ken en studeren. Verder geniet ik

product. Het is niet altijd even

ten mensen door elkaar zitten.

elke keer als muziek de rillingen

kwaliteitsvol. Ga op zoek naar de

Elitair zijn of doen heeft niets

over mijn rug doet lopen. En o ja

muziek die jou raakt. Dat kan

met muziek te maken. De muziek

die keer, ik was zeventien en had

alleen door je oren open te hou-

zorgt ervoor dat mensen men-

een liedje gemaakt om onze

den en open te staan voor nieu-

sen zijn.”

dansschool.

muzieklerares

te

bedanken.

Terwijl ik dat speelde en zong,

Tekst Lieve Demeester

weende ze. Huilen omdat je door

Foto Jürgen Doom

schoonheid geraakt wordt, zeer bevreemdend voor de jonge gast die ik toen was.” Welk stuk muziek had je zelf

Top vijf van Pieter Smout 1. Great balls of fire, Jerry Lee Lewis

primitief qua muziek maar het rauwe aspect van rock-’n-roll is

willen componeren?

onsterfelijk. Let maar op iemands ogen wanneer hij of zij de

Pieter Smout: “De pianoconcerten van Prokofiev. De creativiteit druipt er van af. Zo zou ik ook willen kunnen componeren. Ik zou graag eens een echt symfonisch werk maken, voor piano en orkest. Voor een film of zo. Daar kruipt enorm veel tijd in. Muziek schrijven doe je in een

“Een nummer dat ik sinds mijn vijftiende speel en zing. Redelijk

eerste vier noten hoort.” 2. Etude opus 12 nr. 8, Scriabin. 3. Chega de Saudade, Joao Gilberto en dochter Bebel Gilberto, live in 1980. 4. Sweet georgia brown, live versie van Harry Connick jr. uit 2004. 5. Jeremy, 1991, Pearl Jam.

“Mooi en eenvoudig. En toch diepgaand en stevig.”

19


item

lannoo’s stoCK -75% verKoop

Trek er op uit

tot

BoeKen, Cd-roms, WensKaarten en Hippe sCHool- en Kantoorspullen

GRATIS TOEGANG

Acties t.e.m. 30 april

Rolstoeltas Handige tas om aan je rolstoel te hangen.

-15%

€ 25

leuven

Manhattan Kolonel Begaultlaan 21 3012 Wilsele (Leuven)

Woensdag 28 april 2010 van 13-20u vrijdag 30 april 2010 van 13-20u Zaterdag 1 mei 2010 van 10-17u Zondag 2 mei 2010 van 10-17u

Hasselt

Actieprijs € 21,25

V-drive

elektrische hulp voor de manuele rolstoel

De V-drive doet al het werk en biedt alle comfort aan de begeleider. Het is eenvoudig te monteren en je kan de snelheid regelen.

€ 999

Actieprijs € 849,15

Grenslandhallen Gouverneur Verwilghensingel 70 3500 Hasselt

Woensdag 5 mei 2010 van 13-20u vrijdag 7 mei 2010 van 13-20u Zaterdag 8 mei 2010 van 10-17u Zondag 9 mei 2010 van 10-17u

MEER INFORMATIE OP WWW.LANNOO.BE 20 OKRA april 2010

-15%

Regencape

-15%

Keuze uit verschillende modellen.

Vraag naar de actievoordelen in je Thuiszorgwinkel of CM-kantoor. Voor de adressen surf naar www.thuiszorgwinkel.be of mail naar info.thuiszorgwinkel@cm.be.


OVER WAT TELT

‘Stuur nooit iemand bedroefd naar huis’ Heeft Godfried Danneels het grote keerpunt meegemaakt in de geloofsbeleving in ons land? Tijdens zijn dertig jaar kardinaalschap ging er meer dan één aardschok door zijn Kerk. Maar Danneels, de man van de wijze diplomatie, hield vriend en vijand in toom. Zijn vertrek en de komst van een andere kerkvorst, zullen even wennen zijn.

21


OVER WAT TELT

in

Wie gaat er elke week naar zijn

Was ik geen priester geworden

Mechelen in de schaduw van de

voetbalclub? Op vele vlakken is er

- maar die vraag stelt zich niet,

Sint-Romboutstoren is meer dan

geen regelmaat meer. Het leven

want ik heb nooit iets anders

een postkaart uit mijn jeugd. Op

zit in een ander ritme. Het heeft

overwogen - was ik dokter gewor-

hoogdagen vormden wij met de

ook te maken met geloofsintensi-

den. Andere beroepen zoals advo-

Chirojongeren een haag wanneer

teit. De kerkpraktijk is het recht-

caat, zegden mij niets. Ik zocht

kardinaal

Het

bisschoppelijk

paleis

voorbij

streeks gevolg van een vurig

een beroep dat mensen verzorgt,

schreed met mijter en staf en zij-

geloof. Als je geloof vermindert,

spiritueel of lichamelijk.”

den schoenen. De kathedraal zat

ga je het ook minder tonen. Als je

tjokvol en de talloze seminaristen

minder supporter wordt van je

Haalt u de inspiratie om een

vulden het indrukwekkende koor-

voetbalclub, ga je minder naar de

goed en gelukkig mens te zijn

gestoelte. Ze zongen prachtig. Het

matchen.”

uitsluitend uit het evangelie?

Van

Roey

Kardinaal Danneels: “Het evan-

was de Kerk in al haar glorie. Nu lopen vele kerken leeg.

OKRA april 2010

gelie is voor mij een leefregel.

in een fijne familie. Vader

Maar zelfs als ik niet geloofde, zou

Wat betekent dat voor een

onderwijzer,

huis-

ik toch proberen een goed mens

kardinaal?

vrouw en vijf broers en zussen

te zijn. Ik haal de inspiratie echt

Kardinaal Danneels: ”’t Is niet

om mee te ravotten. Dacht u er

uit mijn geloof. Trouwens, geen

het

te

toen al aan priester te worden?

enkele priester zou zijn moeilijke

maken. Het doet me wel wat, het

Kardinaal Danneels: “Ik was

taak volhouden als hij zijn motiva-

is een cultuurontwikkeling waar-

een heel gelukkig kind. Wij leef-

tie louter uit gewone intermense-

aan je niet veel kan wringen.

den in een klein dorp, Kanegem,

lijke dingen haalde.

Maar je kan ze in zekere mate

met geen duizend inwoners, half-

De inzet van een burgemeester

gebruiken. De mensen zijn nog

weg tussen Gent en Kortrijk op de

die

religieus, meer zelfs dan twintig

grens tussen Oost- en West-

gemeente is vaak heel groot. Maar

jaar geleden. Maar praktiseren is

Vlaanderen. Het scheelde maar

die haalt de kracht niet uit zijn

een andere zaak. Ze gaan alleen

2 km of ik was een Oost-Vlaming

geloof maar uit zijn verkiezings-

geweest. (lacht) De weiden, de

uitslag. Zo niet voor mij. Ik ga bij

beken, de velden en het katholiek

de mensen langs en tracht voor

schooltje, dat was de wereld

hen te zorgen omdat Christus het

waarin onze gelukkige, onbezorg-

gevraagd heeft. De motivatie is

de en gezonde jeugd zich afspeel-

vooral spiritueel, al zit er ook heel

de. Het idee van priester te wor-

wat menselijks tussen. Ik ken veel

den, zat al vroeg in mijn hoofd.

mensen buiten de Kerk. Met de

Mijn eerste communie had grote

joden en met andere Kerken heb

plezierigste

om

mee

Er is weinig in onze cultuur dat nog wekelijks gebeurt, tenzij de boodschappen in het warenhuis.

22

U groeide op als oudste van zes moeder

van

alles

doet

voor

zijn

indruk gemaakt op mij. We woon-

ik goede relaties. Ik stond er ver-

naar de kerk als er iets speciaals

den vlakbij de kerk, ik was misdie-

wonderd over wat er allemaal los-

te doen is. Kom maar naar

naar en was veel in de kerk. Ik

kwam bij mijn afscheid. Ik ontving

Brussel tijdens de kerstnacht. De

leefde in die wereld en had toen al

veel correspondentie van mensen

kathedraal zit stampvol. Ook met

zin om priester te worden. Maar

die niet geloven, van politici met

Pasen

als je zeven, acht jaar bent, ben je

wie ik zelden contact had en die

15 augustus. De mensen doen

nog een kind.

mij toch bedankten.”

aan ‘seizoenspraktijk’. Ze gaan

In het college is dat idee gerijpt

naar een begrafenis van een

maar ik was er niet elke dag mee

De eenzame hoogte van de kerk-

vriend en vier keer in hun leven

bezig. In het laatste jaar toen ik

vorst. Of ervoer u dat niet zo?

komen ze in de kerk voor iets

zeventien was, besloot ik naar het

Kardinaal Danneels: “Niet alleen

persoonlijks: eerste communie,

seminarie

Niemand

kerkvorsten staan voor bepaalde

vormsel, trouw (àls ze trouwen)

schrok van deze keuze. Ook mijn

zaken alleen, dat is zo voor alle

en om begraven te worden.

ouders niet. Ze hebben mij nooit

mensen die gezag dragen. De eer-

Er is weinig in onze cultuur dat

in een bepaalde richting geduwd,

ste minister, de koning: ze zijn

nog wekelijks gebeurt, tenzij de

zelfs niet gevraagd wat ik ging

altijd eenzaam, dat hoort bij de

boodschappen in het warenhuis.

doen. Ik heb het hen eerst gezegd.

zaak. Bepaalde dingen kan je niet

of

Allerheiligen

of

op

te

gaan.


delen met anderen, je moet ze

altijd met mijn volkswagentje

Hoe kijkt u terug op de dertig

persoonlijk beslissen. Maar ik heb

gereden. Uit armoede? Neen, de

jaar dat u kardinaal was?

me nooit goed gevoeld zo boven

tijden zijn veranderd. Niet te gelo-

Kardinaal Danneels: “Dankbaar

de mensen. Ik herinner me dat als

ven hoeveel dichter je bij de men-

en gelukkig. De pijn was er ook,

ik ergens de mis ging doen, er

sen staat als je je op een gewone

dat is menselijk. Maar pijn, pro-

daarna een ontvangst was met

manier verplaatst.

blemen en moeilijkheden verzwin-

een glas in het parochiehuis. Ik

Maar ik lag wel wakker van zware

den als ik kijk naar wat ik heb

stond er versteld van wat de men-

problemen in mijn Kerk waarover

mogen doen. Ik ben 32 jaar bis-

sen me in mijn oor kwamen fluis-

ik alleen moest beslissen. Dan had

schop, eerst was ik twee jaar in

teren. Waarom vertelden ze dat

ik steun aan drie dingen. In de

Antwerpen. De verhuis van West-

aan mij, waarom gaven ze zich

eerste plaats het gebed waarin ik

Vlaanderen naar Antwerpen, dat is

prijs aan iemand die ze nooit eer-

al die moeilijkheden bracht. Dat

niet niets. Ik kende daar niemand

der tegenkwamen? Dat is omdat

gaf mij een grote sterkte. Ten

maar na twee jaar waren de men-

je bisschop bent. Ik was daar

tweede had ik steun aan raadge-

sen heel open. Dan werd het

altijd door geroerd want dan voel-

vers die mij omringden en respec-

Mechelen-Brussel met de tweeta-

de ik niet dat ik boven de anderen

teerden. Ten slotte was er de

lige hoofdstad. Toch werd ik ook

stond. Trouwens, een kardinaal

wetenschap dat ik zelf moest

daar met open armen ontvangen.

vandaag staat veel minder hoog

beslissen, zonder mezelf te spa-

En nu met de afscheidsvieringen,

boven de mensen dan honderd

ren, ook als het heel lastig was. En

dat waren hartverwarmende bij-

jaar geleden. Dat was een andere

dat was het. Bijvoorbeeld in die

eenkomsten met gewone mensen.

tijd, een andere stijl, dat zou nu

dossiers van pedofilie en die pijn-

Of ik in al die jaren echt vrede heb

niet meer kunnen. Elke zondag in

lijke momenten met een priester

kunnen brengen in deze kerkfami-

stoet naar de hoogmis, neen, dat

in Brussel. Dan sta je alleen. Maar

lie, durf ik niet te zeggen. Maar ik

zie ik niet meer zitten.

dat is zo voor alle mensen die een

heb toch iets kunnen vermijden:

Vroeger had de kardinaal een

verantwoordelijke positie hebben

de polarisatie tussen conservatief

grote auto met chauffeur. Ik heb

op dat niveau.”

en progressief binnen onze Kerk.

Kardinaal Danneels: “Ik zocht een beroep dat mensen verzorgt, spiritueel of lichamelijk.”

23


OVER WAT TELT

Dat is in Nederland wel heel sterk gebeurd. Sommigen zeggen dat het niet goed was, dat ik meer had moeten doorduwen. Maar ik denk dat er niets erger is voor de Kerk, dan de verdeeldheid van binnenuit. Daarmee bedoel ik niet dat je

Ze moeten mij niet heilig verklaren. Ik zou niet graag als een plaasteren beeld op de altaren staan.

dat in naam van God veel goeds maar ook veel slechts is gebeurd. Ik heb mijn leven lang geprobeerd God dichter bij de mensen te brengen. Hen spreken over God aanvaardt zoals ze zijn. En dat ook

ten. Als bisschop ben je ‘pontifex’,

verhuis naar een appartement

zelf proberen te beleven. Ik heb

bruggenbouwer. Het is niet je taak

verderop in de straat. Dus blijf ik

niets anders gedaan.”

om mensen tegen elkaar op te

dicht bij de Sint-Romboutstoren.

zetten. Ik heb altijd geprobeerd

Na dertig jaar ben ik eigenlijk een

Zou u heilig willen worden?

begrip en rust te brengen.

Mechelaar geworden. Ik hield van

Kardinaal

Franciscus van Assisi zei ooit

mijn geboortestreek en als ik er

betekent dat je op een diepe

tegen zijn oversten: ‘Laat nooit

nog eens naartoe rijd, doet me dat

manier het evangelie beleefd hebt.

iemand triestig van je weggaan.’

iets. Maar ik zit niet te wenen

Ik denk dat wij allemaal, als we

Een mens moet altijd een beetje

omdat ik er niet meer ben.”

ons best hebben gedaan, heilig

Danneels:

“Heilig

zullen zijn. Maar sommigen zijn

hoop hebben, ook als er reden is tot droefheid. Sommige mensen

Wij moeten een gezond chris-

daarin heel ver gegaan. Ik heb

kunnen heel hard zijn en zeggen:

telijk bewustzijn ontwikkelen,

niet verzaakt aan alle bezit, ik ben

‘’t Is zo, je kan gaan.’ De zacht-

zei u in een afscheidsviering.

geen Franciscus van Assisi. Dat is

moedige Franciscus zegt: ‘Stuur

Kardinaal Danneels: “Wij steken

een sprekend voorbeeld van held-

nooit iemand zo van je weg.’ Ik

te veel weg dat we christen zijn.

haftigheid. Wij zijn christenen, ik

heb

We moeten durven zeggen dat we

hoop ook heilig te worden. Maar

het zijn en het ook tonen. Niet

heldhaftig ben ik niet. Ik heb

opdringerig

gewoon

vaak

aan

deze

woorden

gedacht.”

OKRA april 2010

bewustzijn. Maar wij weten ook

die de mensen graag ziet en hen

zomaar compromissen moet slui-

24

staan haaks op het christelijk

maar

duidelijk.

een

christelijk

leven

Ook een kardinaal heeft een

Daarom heb ik er soms problemen

geleid. Heilig verklaard worden, is

familie.

mee als die C of die K in een naam

geen andere heiligheid maar ze is

Kardinaal Danneels: “Ik had

weg moet.

meer publiek. Ze moeten mij niet

heel goede ouders. Ik zeg dat niet

Islamieten en boeddhisten zeggen

heilig verklaren. Ik zou niet graag

omdat het de gewoonte is om dat

wél wie ze zijn. Maar dat is het

als een plaasteren beeld op de

te zeggen maar omdat het waar is.

karakter van de Vlamingen. Een

altaren staan. Heilig zijn, dat is

Mijn vader, onderwijzer, was een

Vlaming is geen haan die op de

voor jezelf. Heilig verklaard wor-

nieuwsgierig en leergierig man.

mesthoop staat te kraaien over

den, is als voorbeeld gesteld wor-

Dat heb ik van hem. Mijn moeder

wat hij allemaal doet. Nochtans

den om christenen te helpen en te

was een vrouw van het hart.

doen wij veel voor de maatschap-

bemoedigen. Protestanten vinden

Warm. Ik zeg altijd dat ik het ver-

pij. Kijk maar naar de ziekenhui-

dat heiligen concurrentie aandoen

stand heb van mijn vader en het

zen waar zoveel mensen zich

aan de heiligheid van Christus. Ik

hart van mijn moeder. Mijn ouders

inzetten. Het is de moeite waard

vind dit juist een verheerlijking

zijn allebei gestorven, gelukkig

om te zeggen wie wij zijn omdat

van Christus omdat er zo veel

leven mijn broers en zussen nog

het christendom de moeite waard

mensen zijn die gedaan hebben

allemaal. Ze zijn getrouwd en heb-

is. Je zou schrikken mocht alles

wat hij heeft gepredikt. Daar kan

ben kinderen. Toen onze beide

wat Christus heeft gebracht weg-

Christus toch alleen maar tevre-

ouders overleden waren, hebben

vallen.

den mee zijn. Je vraagt voor-

we afgesproken om om de twee

De koning heeft zelfs gezegd dat

spraak aan de heiligen, aan Maria.

maanden een namiddag samen te

wij ‘goeie marchandise hebben

Je vereert ze maar je aanbidt ze

komen met koffie en taart. In sep-

maar we verkopen ze slecht.’ We

niet. De enige aanbedene is God.”

tember ontving ik ze allemaal, hier

zullen het leren van de islam.

in dit grote huis. Met alle kinderen

Je voelt het al. Maar je mag

Tekst Hilde Masui

erbij zijn we met dertig. Dat zal

nooit fundamentalistisch worden.

Foto’s François De Heel

binnenkort niet meer lukken. Ik

Fundamentalisme en radicaliteit


OKRA-REIZEN

Ontdek de wereld! Sla je graag je vleugels uit maar weet je nog niet waarheen? Bij OKRA-REIZEN vind je ongetwijfeld een bestemming naar je hart. Waar wil je heen deze zomer? Op citytrip naar

publiek: ze zijn immers zelf 55-plussers. Ligt het

Marrakesh? Of liever gaan fietsen in Friesland?

tempo te hoog, sla je die zware wandeling liever over

Misschien rust je het liefst van al uit aan de Turkse

of kies je voor een dagje wellness en niet voor de

kust. Het kan allemaal. OKRA-REIZEN heeft een aan-

uitstap naar Efeze? Geen probleem! Voor OKRA-

bod op jouw maat. Van een flinke portie cultuur tot

REIZEN staat kwaliteit voorop.

een weekje zuivere ontspanning. En wat mag dat kosten? OKRA hanteert democratiAlle OKRA-regio’s organiseren reizen afgestemd op

sche prijzen. Dikwijls zijn alle uitgaven inbegrepen.

jouw wensen. Wat daar zo bijzonder aan is? OKRA

Nog een voordeel? CM-leden genieten 15 euro kor-

staat garant voor een puike organisatie, comfortabel

ting op alle reizen van OKRA. Voorwaarde om deel te

logement en lekker eten. Elke reis wordt begeleid

nemen? Dat je lid bent van OKRA natuurlijk.

door een OKRA-reisleider. Zij weten alles over de bestemming en hebben méér dan voeling met hun

26

27

28

Samenstelling Nele Joostens

29

30

31

32 25


OKRA-REIZEN | OOST-BRABANT “Intense ontmoetingen met de plaatselijke bevolking, een goed contact met je reisgenoten. Op reis zijn, is ook samen zijn. Dat maakt reizen heel boeiend.”

Stappen in Hochsauerland Zicht vanaf de Kahler Asten.

Zin in een wandelvakantie? Dan ben je aan het goede adres bij OKRA-regio Oost-Brabant. Stappen in Hochsauerland is

vertrek- en aankomstplaatsen

vakantie. Aan jou de keuze! Kies

genieten. De hoogte varieert er

van de wandelingen te raken. Je

je voor zes dagen, start en ein-

tussen 420 en 840 m. Er staan

kan er een wandelweekendje

digt je vakantie op de bekendste

dus geen loodzware bergtochten

van maken maar je kan ook

berg van Westfalen, de Kahler

op het programma, wel flinke

opteren voor een zesdaagse

Asten.

wandelingen met af en toe een helling die in je kuiten bijt. Met een kleine groep en eigen wagens trek je naar Winterberg. Ter plaatse maak je gebruik van het openbaar vervoer om bij de

Info Van 27 tot 29 augustus 2010 tegen 128 euro per persoon of van 27 augustus tot 2 september 2010 tegen 327 euro per persoon. CM-leden 15 euro korting.

OKRA-REIZEN | IEPER EN KORTRIJK Djemaa el Fna plein.

Koninklijke stad De rode stad, wordt ze ook wel eens genoemd. Marrakesh is een van de parels van Marokko. Laat je betoveren door deze bedwelmende stad! Een bezoek aan de bekendste

je allerlei heerlijke lekkernijen

stad van Marokko zal niemand

kan kopen.

onberoerd laten. Op het Djemaa

Info Van 21 tot 28 april 2010. 1 249 euro voor een tweepersoonskamer, 1 389 euro voor een eenpersoonskamer. CM-leden 15 euro korting.

26 OKRA april 2010

el Fna plein raak je niet uitgeke-

Maar in Marrakesh is nog veel

ken. Overdag vind je hier kraam-

meer te beleven: de drukke

pjes met vers sinaasappelsap,

soeks, de prachtige Majorelle-

waterverkopers

kleurrijke

tuin en de moskee. Ga je met

kostuums en slangenbezweer-

in

OKRA op stap, maak je ook

ders. ’s Avonds is het plein

een tweedaagse excursie door

gevuld met verhalenvertellers,

de Sahara en slaap je een

magiërs en verkopers van tradi-

nacht in een tentenkamp. De

tionele medicijnen. ’s Nachts zijn

sterrenhemel zal je nog lang

er tientallen eetkraampjes waar

heugen!


OKRA-REIZEN | WAAS EN DENDER

De mooiste baai van Turkije

Turkije biedt alle

Heb je zin in een vakantie die

Je logeert in een prachtig en

ingrediënten voor een

gezellige dorpen en steden com-

comfortabel hotel met een eigen

bineert met hoogstaande gas-

zandstrand. Als je zin hebt, kan

tronomie en een prachtige kust?

je

Dan ben je bij OKRA-Waas en

Pamukkale en Efeze.

perfecte vakantie: mooi weer, een schat aan cultuur en adembenemende natuur. Over deze bestemming hoef je niet te twijfelen!

mee

op

excursie

naar

Dender aan het goede adres. Info Van 2 tot 11 juni 2010. 735 euro per persoon, singletoeslag 90 euro. CM-leden 15 euro korting.

OKRA-REIZEN | brussel

Oesters à volonté

Word verliefd op de Côte d’Amour en de mooiste stranden van Europa. Trek met OKRA-regio Brussel naar Loire Atlantique in Frankrijk en val van de ene verbazing in de andere. Stap in de bus en laat je verras-

Uiteraard geniet je tijdens deze

sen door deze prachtige streek.

reis van alle comfort in het hotel

Wat dacht je van het sprookjes-

met openluchtzwembad en een

achtige schiereiland Noirmour-

prachtige tuin. ’s Avonds proef je

tier?

stad

de traditionele keuken met regi-

Nantes, de scheepswerf Chantier

onale specialiteiten. Maar deze

de l’Atlantique en het natuurpark

reis heeft wel meer culinairs te

Brière. Ook de zoutmoerassen

bieden: wat dacht je van een

en de baai van La Baule lonen

degustatie in een oesterbedrijf?

meer dan de moeite.

Niet te versmaden!

Of

de

pittoreske

Info Van 22 tot 29 augustus 2010. 747 euro in tweepersoonskamer, singletoeslag 189 euro. CM-leden 15 euro korting.

27 Nantes.


OKRA-REIZEN | MIDDEN-VLAANDEREN

Combineer passiespelen met heerlijke rust

“Reizen is iedere dag genieten. Het is altijd verder kijken dan de omheining van je eigen bekende wereld.”

Een weekje genieten in de Italiaanse bergen en

bevolking tienjaarlijks het lijden

daarna getuige zijn van de imposante

van Christus te herdenken. De passiespelen waren geboren.

passiespelen in Oberammergau? Het kan met

Vandaag zijn meer dan 1 500

OKRA-Midden-Vlaanderen.

mensen betrokken bij de opvoering. Grijp deze unieke kans en

Zes nachten verblijf je in het

volk skundemuseum

prachtige Aurina (Ahrntal), een

Dietenheim.

van

spelen.

van de zonnigste valleien in het Italiaanse Zuid-Tirol. Je geniet

Daarna

van sauna en stoombad maar je

Oberammergau

kan er ook op uittrekken naar

De stad werd in 1633 geplaagd

een kasteel van keizerin Sissi,

door de pest. Om van dit onheil

de kopermijn van Prettau of het

verlost te raken, beloofde de

trek

wees getuige van deze passie-

je

verder in

naar

Duitsland.

Info Van 23 tot 31 mei 2010. 1 250 euro per persoon, singletoeslag 145 euro. CM-leden 15 euro korting.

OKRA-REIZEN | ANTWERPEN De markt van Arnstadt.

Heel veel heerlijks op één plek Een prachtige natuur met piekfijn uitgewerkte wandelingen, een roemrijke geschiedenis. Thüringen is echt het ontdekken waard. Thüringen heeft heel wat te

levens

bieden. Bossen, water en heu-

Goethe. En word stil in het voor-

van

Bach,

Luther

vels. Maar ook kleine steden als

malige

Erfurt en Weimar met een grote

Buchenwald. Een stadje vol vak-

architecturale en culturele ver-

werkhuizen, een orgelconcert, de

scheidenheid. Laat je leiden in

fascinerende Feengrotte en een

Eisenach met de indrukwekkende

pittoresk poppenmuseum vervol-

Wartburg, dompel je onder in de

ledigen deze boeiende reis.

concentratiekamp

en van

Info Van 20 tot 27 juni 2010 en van 22 tot 29 augustus 2010. 615 euro per persoon, singletoeslag 70 euro. CM-leden 15 euro korting.

28 OKRA april 2010


OKRA-REIZEN | meCHeLeN

Voor de Napolitanen is het duidelijk: Napels zien is het beste wat je kan overkomen. Hoog tijd dus om naar de stad te trekken!

Napels zien… Napels heeft een rijke geschie-

Je vaart naar Capri, sinds de

denis, volop kunst en cultuur,

Romeinse tijd geliefd om zijn

een wereldberoemde gastrono-

schoonheid en fraaie uitzichten.

mie

dialect.

Je bezoekt de beroemde villa

Bovendien ligt de stad aan een

San Michele van Axel Munthe en

van de mooiste baaien van Italië

de tuinen van Augustus en de

en vlakbij het romantische eiland

Punta Tragara. Na een prachtige

Capri. Gedurende acht dagen

rit hoog tegen de bergflank en

verken

Je

een spectaculaire afdaling kom

bezoekt Salerno, de oudste uni-

je in Amalfi. Voor je huiswaarts

versiteitsstad

keert, bezoek je nog een pasta-

en

een

je

al

eigen

dat

moois.

van

Italië,

de

fabriek in de buurt.

Vesuvius en Pompeii.

Pompeii.

Info Van 4 tot 11 september 2010. 1 130 euro per persoon, singletoeslag 148 euro. CM-leden 15 euro korting.

OKRA-REIZEN | ooSteNde

De Friese polders.

Fietsen door Friesland

“Voor mij hoeft dat niet, op reis gaan. Ik reis in mijn boeken. Dat is even boeiend maar veilig en vertrouwd. Lezen is even leerrijk maar voor mij veel meer ontspannen dan vreemde continenten te ontdekken.”

Overdag fietsen, ’s nachts slapen op de woonboot. Wat wil je meer? Het prachtige landschap van Friesland misschien? Later kom je nog in Stavoren,

tochtje via Dokkum, brengt de

50 km door de prachtige natuur

Frieslands

en

boot je terug in Leeuwarden.

of boottochtjes en bezoekjes

Franeker

vijftiende-

Friesland heeft geen geheimen

aan

eeuwse

Fietstochten

van

charmante

ongeveer

stadjes.

In

Leeuwarden wacht de woonboot Zwaantje je op. Vandaar fiets je naar

Sneek,

bekend

om

de

Waterpoort uit 1613 en de Grote Kerk uit 1498.

oudste met

de

stad

Martinikerk

en

het

renaissancestadhuis.

Na

een

meer voor jou na deze reis!

Info Van 18 tot 25 september 2010. 596 euro per persoon, singletoeslag 100 euro. CM-leden 15 euro korting.

29


OKRA-REIZEN | Limburg

Dwalen door de woestijn Maak kennis met een andere cultuur en geniet van Marokko. Deze twaalfdaagse rondreis toont je alle facetten van dit boeiende land. Van Casablanca tot Marrakesh, van het Atlasgebergte tot de woestijn. Je dwaalt rond in Casablanca, een

in tenten. Mis de zonsopgang in de

mag niet ontbreken. Je sluit de reis

stad met veel cultuur en geschie-

duinen van Mergouza niet en ont-

af in een van de mooiste valleien

denis. Je doorkruist het Midden-

dek waar de film Lawrence of

van Marokko. Daar bezoek je een

Atlasgebergte met zijn imposante

Arabia is opgenomen! Ook een

typisch Berberhuis waar je brood

wouden, hoge rotsen en mooie

sightseeing tour van Marrakesh

leert

Berberdorpjes. Met terreinwagens

met bezoek aan een typische souk

Berberfamilies leven.

rijd je door het barre landschap naar de majestueuze zandduinen. Daar maak je een tocht met kamelen naar de oase waar je overnacht

bakken

en

ziet

hoe

Info Van 28 september tot 9 oktober 2010. Richtprijs 1 150 euro per persoon, singletoeslag 150 euro. CM-leden 15 euro korting.

OKRA-REIZEN | KEMPEN De markt in Saint-Omer.

Frans-Vlaanderen: boeiend en dichtbij Al is het niet ver, Frans-Vlaanderen en de Côte d’Opale verenigen alle toeristische troeven. Met OKRA-regio Kempen kan je volop genieten van deze streek.

Info Van 13 tot 16 september 2010. 415 euro per persoon, singletoeslag 62 euro. CM-leden 15 euro korting.

30 OKRA april 2010

Na een geleide stadswandeling

Uiteraard bewonder je de impo-

en een panoramische rondrit,

sante kliffen van Cap Blanc Nez

weet je alles over de oude kunst-

en Griz Nez. Maar er staat ook

stad Rijsel. In La Coupole word je

een bezoek aan een jeneversto-

geconfronteerd met de oorlog in

kerij

een tot museum omgebouwde

Uiteraard is proeven toegestaan!

ondergrondse

Ten slotte kom je in het befaam-

oorlogsbunker.

op

het

programma.

Daarna kan je naar adem happen

de

faiencemuseum

alles

te

met een rondvaart in de mysteri-

weten over de mooiste kera-

euze Audomarois-polders.

miek.


OKRA-REIZEN | ROESELARE EN TIELT

Ponte Vecchio.

Toscane heeft het allemaal

“Op reis laat ik alles op me afkomen. Nieuwe geuren, nieuwe gerechten, nieuwe landschappen, nieuwe mensen. Gulzig slorp ik alles op.”

Glooiende heuvels met cipressen, olijfgaarden en historische steden. Toscane verdient het om grondig ontdekt te worden. Deze reis van de OKRA-regio’s

Vecchio, Siena met de kathe-

tieke erfenis. Op Toscane raak je

Roeselare en Tielt heeft heel wat

draal en de Piazza del Campo en

nooit uitgekeken!

te bieden: charme, authentici-

Pisa met de beroemde toren.

teit, cultuur en gastronomie. Je

Maar er staan ook middeleeuwse

bezoekt historische steden als

dorpen

Firenze met de prachtige Santa

Lucca, Volterra en San Gimignano

Maria del Fiore en de Ponte

hebben immers een grote artis-

op

het

programma.

Info Van 26 juni tot 5 juli 2010. 840 euro per persoon. CM-leden 15 euro korting.

OKRA-REIZEN | brUGGE

Wervelend Barcelona De Costa Dorada is een prachtige kuststreek in het Spaanse Catalonië. Bovendien is het de ideale vertrekbasis voor heel wat mooie excursies. Brede, rustige zandstranden,

baden, de aquagym, het well-

een

nesscentrum

ideale

temperatuur

en

en

het

grote

gezellige steden en dorpen. In

sportcentrum zal je je zeker

Catalonië hoef je niet ver te

niet vervelen. Maar uiteraard

zoeken naar de ingrediënten

kan je ook op uitstap naar

voor een prachtige vakantie.

Salou,

Trek je met OKRA-regio Brugge

wereldberoemde klooster met

naar de Costa Dorada, logeer je

de zwarte madonna of Cambrils.

in een ruim en comfortabel

En ook de wervelende stad

hotel. Met de zoetwaterzwem-

Barcelona is vlakbij.

Monserrat

met

zijn

Info Van 22 september tot 2 oktober 2010. 675 euro per persoon, singletoeslag 120 euro. CM-leden 15 euro korting.

31


OKRA-REIZEN | oKrA-ALGemeeN Ljubljana.

Parel aan de Adriatische kust

Laat je zeker nog beroeren door Pula, een Romeinse stad van drieduizend jaar oud en door Sibenik, de oudste Slavische

Warme, droge zomers, een helderblauwe zee, antieke steden en monumenten, paradijselijke baaien, beschermde gebieden, een voortreffelijke keuken en lekkere wijnen. Ga op ontdekking in Kroatië en Slovenië.

sancekathedraal van Sint-Jacob.

prachtige

Je bezoek aan Dubrovnik ten

Wat dacht je van de hoofdstad

kustoord Opatija, het Nice van

slotte vormt zeker het hoogte-

Zagreb met de prachtige kathe-

de Adriatische kust.

punt van deze reis.

veelkleurige

Sint-

Marcuskerk, het parlement en het standbeeld van Ban Jelacic? Na een kort bezoek aan Ljubljana

het

kende vijftiende-eeuwse renais-

trek

de

naar

Daar bezichtig je de indrukwek-

Kroatië heeft heel wat te bieden.

draal,

je

stad aan de Adriatische kust.

Info Van 21 tot 29 juni 2010. 1 650 euro per persoon, singletoeslag 190 euro. CM-leden 15 euro korting.

Zin om te vertrekken? Alle praktische info en het volledige reisaanbod vind je bij je regio en bij OKRA-Algemeen. Website, post- en mailadres vind je op blz. 54, telefoonnummers hieronder. OKRA-regio Antwerpen 03 220 17 68 | OKRA-regio Kempen 014 40 33 54 | OKRA-regio Mechelen 015 40 57 45 | OKRA- Midden-Vlaanderen 09 269 32 16 | OKRA-Waas en Dender 03 760 38 10 | OKRA-Limburg vzw 011 26 59 30 | OKRA-regio Brussel 02 555 08 30 | OKRA-regio Oost-Brabant 016 35 96 94 | OKRA-Ieper-Kortrijk 056 26 63 53 | OKRA-regio Brugge 050 44 03 39 | OKRA-regio Oostende 059 55 26 90 | OKRA-Roeselare-Tielt 051 26 53 07 | OKRA-Algemeen 02 246 39 44

SLIM BEDACHT Preston Ability biedt uitgekiende oplossingen voor mensen met functiebeperkingen. Producten met een slimme functionaliteit en

Topro Olympos rollator

een doordacht design. Een goed voorbeeld is de Topro Olympos rollator. Deze sportieve rollator met grote voorwielen is uitermate rollator geschikt voor buiten. Tel daarbij zijn veilige en eenvoudige inklapsysteem (in de breedte!) en u beschikt over een uniek product. Een compacte en betrouwbare oplossing, licht van gewicht. De Topro Olympos rollator is uitsluitend verkrijgbaar bij elke bandagist en thuiszorgwinkel.

www.prestonability.eu | info@prestonability.eu | Tel. 0495 80 37 00


meNU

Joris Schelfhout: “Gelukkig gaat het bijna altijd goed bij het lammeren en hoeven we zelden in te grijpen.”

Lam met Pasen? “Februari en maart zijn de topmaanden, dan worden hier wel zeshonderd lammetjes geboren”, zegt schapenkweker Joris Schelfhout. “Maar die belanden niet op de paastafel, die worden pas tien maanden later geslacht.” Joris Schelfhout: “Aan het begin van de jaren tach-

gelammerd, plaatsen we haar apart in een kraam-

tig zocht ik een nieuwe uitdaging. Nog voor er

hok zodat ooi en lam aan elkaar kunnen wennen en

sprake was van een faillissement, wilde ik weg bij

wij hen makkelijk kunnen controleren en merken.

de Boelwerf in Temse. Ik wilde wel als landbouwer

Gelukkig gaat het bijna altijd goed bij de bevalling

aan de slag maar kon niet in het bedrijf van mijn

en hoeven we niet al te vaak in te grijpen. Na een

ouders terecht. Dat was te klein en er was geen

dag of twee plaatsen we lam en ooi terug in de

ruimte voor uitbreiding. Maar na de vernieuwing

grote groep. In april, als het weer het toelaat, ver-

van de Scheldedijken hier vlakbij, zag ik een ande-

huizen de schapen naar de Scheldedijken. Daar

re mogelijkheid. Er was immers vijftig hectare

blijven de lammetjes tot half juni, de ooien tot

grasland ontstaan. De Vlaamse overheid die de dij-

november. De lammetjes worden gespeend en ver-

ken beheert, liet het gras twee keer per jaar maai-

huizen naar weilanden van betere kwaliteit dichter

en. Ik stelde voor om schapen de dijken te laten

bij de boerderij.

begrazen. De overheid was akkoord en betaalt mij

Schapen zijn relatief gezonde beesten. Omdat de

in ruil het bedrag dat ze vroeger aan één maaibeurt

dieren bij ons veel plaats hebben, blijven we

besteedden. Een win-winsituatie dus. Dankzij deze

meestal gespaard van ziektes. Maar de blauwtong-

vergoeding is ons bedrijf rendabel.

epidemie van enkele jaren geleden, hebben we

We hebben nu ongeveer driehonderd ooien die het

natuurlijk wel gevoeld. Veel kwekers zijn er nadien

hele jaar blijven. De zeshonderd lammeren die elk

mee opgehouden. Nu worden al onze dieren inge-

jaar geboren worden, gaan gemiddeld na tien

ent tegen de ziekte en dat geeft toch zekerheid.

maanden naar onze beenhouwer.

Omwille van de crisis is het aanbod aan Belgisch

Tijdens de periode dat de ooien lammeren, staan

lamsvlees verminderd maar de vraag bleef wel con-

alle schapen in groep op stal. Omdat de meeste

stant. Daardoor bleef de prijs in onze sector stabie-

geboorten ’s nachts plaatsvinden, staan we vaak op

ler dan in andere landbouwsectoren. En dat is

om onze dieren te controleren. Heeft een ooi net

natuurlijk wel positief voor ons.”

33


meNU

1

2

3

4

5

Lamsstoofpot met groenten Voor twee: 400 gr ontbeende lamsschouder of lamslapjes ■ 6 lenteuitjes

2 raapjes

3 worteltjes

1 teentje knoflook

bakboter

1 blik gepelde tomaten ■ 100 gr krielaardappeltjes ■ 100 gr doperwtjes

zout en peper.

Snijd het vlees in blokjes van 3 cm. Snijd de bolletjes van de lente-ui maar laat er 2 cm groen aan zitten. Schil de raapjes en worteltjes en snijd in blokjes van 2 cm (1) (2). Pel de tenen knoflook en plet ze. Verhit de boter in een zware pan en braad op een hoog vuur het vlees aan samen met de knoflook (3). Voeg de tomaten toe (4) en giet er water bij tot het vlees bijna onder staat. Kruid het geheel. Laat alles een uurtje op een laag vuur zachtjes pruttelen (5) met het deksel op de pan. Voeg de worteltjes, de lente-uitjes, de raapjes en krieltjes toe en 10 min. later de erwtjes. Laat alles nog 20 min. garen. Prik in de aardappeltjes. Als die gaar zijn, is alles klaar. Controleer op smaak en voeg eventueel peper en zout toe. Dien op in een diep bord en geef er stokbrood bij. Dit gerecht kan je makkelijk vooraf klaarmaken.

Lamshaas in de wok Voor twee: 500 gr lamshaas

zout en peper

300 gr boontjes

bakboter

2 teentjes knoflook

1 ui.

Snijd de lamshaas in dunne plakjes, snipper de ui en hak de knoflook fijn. Breng water aan de kook en blancheer de boontjes 1 min. Spoel af en laat uitlekken. Verwarm de boter in de wok op middelhoog vuur en roerbak de ui gedurende 3 min. Voeg de boontjes toe en roerbak nog 2 min. Voeg de plakjes vlees en knoflook toe en roerbak 3 min. Breng op smaak met peper en zout. Serveer met rijst of stokbrood. Wokken gaat eenvoudig en snel. Je kan er in alle omstandigheden met het hele gezin van genieten, ook buiten in de zomer.

34 OKRA april 2010


Lamsbout met knoflook op grootmoeders wijze

Lamsbrochetten op de barbecue

Voor acht: 1 lamsbout van 2 kg ■ ontbeend en weer opge-

1 gehakte ui

bonden

zout en peper

5 teentjes knoflook

Voor twee: 500 gr lamsvlees ■

2 eetlepels sojasaus

1 teentje knoflook (fijn gehakt).

4 eetlepels

olijfolie ■ zilveruitjes ■ 4 dl kalfsfond of sterke vleesbouillon.

Meng de sojasaus, de ui en de knoflook in een kom. Snijd het lamsvlees in blokjes en laat het vlees een

Maak een aantal inkepingen in de lamsbout, wrijf

uur marineren in de saus. Steek het vlees op brochet-

in met peper en zout en steek de teentjes knoflook

testokjes. Grill het gedurende 5 à 7 min. aan beide

in de inkepingen. Leg de lamsbout in een braadslee

kanten. Bestrijk het vlees met de marinade wanneer

en bestrijk met de olijfolie. Braad de lamsbout

het halfgaar is. Serveer met rijst of stokbrood.

ongeveer 10 min. in het midden van de voorverwarmde oven op 240°C. Schakel de oven terug naar 200°C. Braad het vlees circa 30 min. Bestrijk

Lamskoteletjes met mosterdsaus

regelmatig met olie. Verwarm de fond en schenk

Voor twee: 8 lamskoteletjes

hem in de braadslede. Braad de lamsbout nog

cognac

ongeveer 1 uur en bedruip geregeld met het

1,5 theelepel mosterd

2 dl vleesfond ■

bakboter

3 eetlepels

peper en zout

aluminiumfolie.

braadvocht. Neem het vlees uit de braadslee en laat het ver-

Kook in een steelpan de fond en de cognac 10 min.

pakt in aluminiumfolie rusten. Zeef het braad-

op een hoog vuur tot 1,5 dl.

vocht, voeg de zilveruitjes toe en breng op smaak

Verhit intussen in een pan de bakboter, laat de

met peper en zout en eventueel een geutje cog-

lamkoteletjes in 5 à 6 min. rosé bakken (halfweg

nac. Bind de saus.

omdraaien). Kruid volgens smaak met peper en

Snijd de lamsbout in sneden en dien op met de

zout. Houd de lamskoteletjes warm in aluminium-

saus. Serveer met aardappelen en gestoofde

folie. Giet het bakvet af en doe de ingekookte fond

groenten.

in de pan. Roer het aanbaksel los en laat 1 min. op een hoog vuur koken. Neem de pan van het vuur

Feest bij moeder. Dit was jarenlang het feestge-

en roer de mosterd door de saus.

recht bij ons thuis.

Verdeel de lamskoteletjes over de borden en schep de saus erbij. Serveer met knolselderpuree. Tekst Nele Joostens en Blanche Vanbelle Foto’s Jürgen Doom en Emy Elleboog

Lamsvlees Lamsvlees is in principe vlees van dieren die nog geen jaar oud zijn. Het vlees van lam is malser dan dat van een schaap. Het is zowel geschikt voor de dagelijkse keuken als voor feestbereidingen. De meeste bekende stukken zijn: de lamsbout, de lamskotelet, de lamsfilet en de lamshaas. Lamsvlees heeft een hoge voedingswaarde omdat het veel vitamines, mineralen en eiwitten bevat. Eerste klas lamsvlees dient fijn, wit vet te hebben en het vlees moet roze zijn als het vers wordt gesneden. Schapenvlees is donkerder van kleur. Lamsvlees heeft een heel dun perkamentachtig vlies dat ‘het vel’ wordt genoemd. Meestal laat men dit zitten op het braadvlees zodat het tijdens de bereiding zijn vorm behoudt. Van koteletjes moet het worden verwijderd omdat het vlees anders omkrult tijdens het bakken. In België is de schapenteelt eerder beperkt. De inlandse productie dekt slechts twintig procent van de vraag. De andere tachtig procent wordt ingevoerd.

35


oKrA-SPort

‘technisch en tactisch’ Volleybal voor senioren? Het bestaat. “Soms

Eerst maken we de spieren los en warmen we op,

wordt er al eens lacherig gedaan over het

daarna werken we aan de techniek. We leren met

niveau. Ten onrechte. Het is een aanrader voor iedereen die ooit met plezier speelde”, zegt Frans Celis, één van de motoren achter de WestVlaamse ploegen.

en van elkaar. Afsluiten doen we met een wedstrijd.” “Mijn droom? In theorie zijn er genoeg volleybalspelers, ook onder de senioren. Bovendoen kan iedereen die een beetje sportief is, meedoen. Al is er natuurlijk het technische aspect. Daarom is het interessant dat je vroeger al volley-

“Vroeger speelde ik recreatief met een KWB-ploeg.

bal gespeeld hebt. Zij die het toen plezant vonden,

Nu bij OKRA. Ach, ik ben eigenlijk nooit echt

kunnen zo inpikken. Hopelijk mogen er veel spelers

gestopt met volleybal. De West-Vlaamse ploeg

bijkomen. Dan kunnen we op verschillende plaat-

komt eenmaal per maand samen. Het is mijn enige

sen in de provincie trainen en spelen. Of zelfs in

volleybalmoment maar het is wel een prachtig

het trefpunt. Zoals in Sint-Katelijne-Waver of

moment. Volleybal is dan ook een gezellige groeps-

Mortsel. Dat zou echt tof zijn. Maar dat moet nog

sport. Ik zweet eens goed en daar draait het om.

groeien.”

Bovendien houdt het me in vorm”, zegt Frans.

Volleytreffen

Tactiek

“De laatste twee maanden voor het volleybaltref-

“Er wordt al eens lacherig gedaan over volleybal

fen steken we een tandje bij. Dan komen we twee-

voor senioren. Ten onrechte. Het gaat inderdaad

wekelijks samen. Soms lassen we ook een oefen-

iets trager, het net hangt minder hoog. Maar er

pot in tegen een seniorenploeg uit Nieuwpoort. Het

wordt nog steeds goed volleybal gespeeld, zowel

is toch leuk om je te kunnen meten met andere

technisch als tactisch. De gedrevenheid is er niet

ploegen. De uitdaging is om het beste uit je spel te

minder op geworden. Momenteel hebben we in

halen: positie, verdediging, receptie, aanval en

West-Vlaanderen

opslag. De competitiegeest is nog niet verdwenen.”

twee

ploegen.

We

oefenen

samen. Een trainer begeleidt ons. Twee uur lang.

(lacht) Tekst Wim Bogaert Foto Violet Corbett Brock

Geïnteresseerd? Geïnteresseerd om met OKRA te volleyballen? Neem contact op met de verantwoordelijke in je buurt. Pittem: 051 20 83 95 (Stine Bylo), Gent: 09 269 32 14 (regiosecretariaat), Mortsel: 03 449 23 88 (Luc Verbruggen), Sint-Katelijne-Waver: 015 55 27 34 (Raymond Van Campenhout), Land van Waas: 03 760 38 66 (regiosecretariaat). Op 30 april 2010 vindt het zevende volleybaltreffen plaats. Een organisatie van OKRASPORT-Algemeen. Van 9.30 tot 17.00 uur kan je terecht

in

de

sporthal

van

Sint-Gillis-

Dendermonde, Van Langenhovestraat 203 a. Steek je regioploeg een hart onder de riem en kom een kijkje nemen.

36 OKRA april 2010


CreA

Een alternatief paasei Bij Pasen horen eieren. Chocolade-eieren natuurlijk. Die zijn lekker maar brengen niet echt veel sfeer in huis. Daarvoor verdwijnen ze te snel. Met dit zelfgemaakt ei echter, kan je mooi uitpakken tijdens de paasdagen.

1

2

3

4

Wat heb je nodig?

Hoe ga je te werk?

■ vier versleten binnenbanden

Knip de fietsband in de lengte door (1) en maak de binnenkant van de banden schoon met een vod (2). Markeer de band in de lengte telkens op een afstand van 3,5 cm (3)en knip

van een fiets ■ ei in piepschuim van 21 cm

in stukjes (4). Neem de ene helft van het ei en leg er een stukje fietsband op met de binnenkant naar boven. Speld de vier hoeken vast. Overlap het eerste stukje gedeeltelijk

(tweedelig) ■ schaar

met het tweede stukje fietsband (5). Puzzel de overige stukjes tot ongeveer 2 cm van de

■ spelden

rand (6). Speld steeds de vier hoeken vast. Doe hetzelfde met de andere helft van het ei.

■ vod

Plaats de twee delen tegen elkaar (7). Verbind de twee delen door stukjes fietsband op

■ meetlat

beide delen te spelden (8). Plooi het lint dubbel, leg het rond het ei en vorm een mooie

■ potlood

strik. Plaats het ei tussen wat groen en andere paasattributen.

■ lint van 2 m lang en 3 à 4 cm breed

Tekst Marilou Van Vlierberghe Foto’s Emy Elleboog

5

6

7

8

37


GROEN

Een tijmheuveltje.

Wat hoort er in de kruidentuin?

Veruit de meeste kruiden verlangen een plekje op

gewenste beschutting. Buxus­hegjes dienen om

schra­le grond dat een groot deel van de dag in

grondscherende winden te weren zodat ze geen

de zon baadt. Een kruidentuintje hoeft dus

vat krijgen op de doorlevende kruidenplantjes en

nauwelijks bemest te worden.

de vorst niet al te diep in de grond kan dringen.

Van pot naar pan

Ook in pot zullen de meeste kruiden vlot groeien.

Plan een kruidentuin nooit te ver van de keuken.

De meeste keukenkruiden zijn goede potplanten op

Dan kan je tijdens het kokkerellen even de tuin in

voorwaarde dat de pot groot genoeg bemeten

wippen om enkele pijpjes bieslook te snijden en dit

wordt. Ze voelen zich thuis in potgrond als het

pittige kruid over de tomaten te snipperen of

vocht maar snel genoeg kan wegstromen. Het drai-

enkele blaadjes basilicum te plukken om er een

nagegat moet dus groot genoeg zijn en het liefst

doordeweeks gerecht een zuiders tintje mee te

bedekt met een potscherf zodat het niet dicht slibt.

geven.

In tegenstelling met kruiden in volle grond, moet

Omdat de meeste keukenkruiden oorspronkelijk in

de potgrond wel matig bemest worden. De voe-

wat warmere en vooral zonnige oorden groeiden,

dingsstoffen spoelen immers snel uit de pot.

moet een kruidentuintje in onze contreien beschut

In een kruidentuin moet je altijd een ruimte voor-

liggen. Je doet er goed aan het tuintje te bescher-

zien voor doorlevende kruiden die meestal een

men tegen koude winterwinden. Hagen, een per-

vochthoudende bodem wensen. Dat is niet altijd

gola of een houten schutting zorgen voor de

mogelijk en misschien moet je deze kruiden naar een ander plekje in de tuin verhuizen.

Vochtig of droog Deze doorlevende kruiden hebben graag een plekje in een bodem die een beetje vochtiger is: smeerwortel,

vale­r iaan,

engelwortel

en

mie­

rikswor­tel. Ook watermunt zal daar gedijen en zelfs bieslook, lavas, maagdenzuring en Roomse kervel hebben graag voldoende vocht in de bodem. Andere doorlevende kruiden zoals tijm, lavendel,

38 OKRA april 2010


De eenjarige dille is een heerlijk tussendoortje. Een kruidentuiltje voor de barbecue.

hysop, Franse dragon, oregano, citroenmelisse,

wanneer je op de smalle paadjes loopt, met je pan-

tuinpimpernel,

salie,

talon, je blote benen of je zomer­jurk tegen de

citroenkruid en marjolein zijn echte zonnekloppers

overhangende kruiden aanstrijkt. Op die wijze

voor droge grond. Het lievevrouwebedstro waar-

maak je op een erg ‘economische’ manier de geu-

mee je de lekkere meiwijn kan bereiden, is een

ren vrij.

bodembedekkende plant die zich overal tussendoor

Omwille van hun hekel aan natte voeten is het

weeft.

goed tijmsoorten op een heuveltje te planten.

Een platte bak is handig om een aantal onvolpre-

Vooral op kleigronden en wat nattere gronden is

zen eenjarige en warmteminnende kruiden op te

dat aanbevolen.

kweken zoals basilicum. Al vind je daar op de

Pas op met giftige planten in en om de kruidentuin

markt altijd wel mooie plantjes van.

en de moestuin. Vergissingen zijn snel gebeurd.

doorle­vend

bonenkruid,

Een zeer gevaarlijke combinatie is monnikskap en mierikswortel. De scherp smakende en dodelijk

Wat wel en wat niet

giftige wortels van monnikskap zijn in het verleden

Naast kruiden horen ook allerlei andere geurplan-

ooit al voor mierikswortel aangezien.

ten in een kruidentuin. Daarom kan je ervoor opteren de paden niet te breed te maken zodat je,

Tekst en foto’s Ivo Pauwels

Vierkant of wielrond Een kruidentuin kan een eenvoudi-

kruidentuintje naar een formeel

winterhard is laurier niet maar je

ge mengeling van kruiden zijn. Die

ontwerp worden aangelegd. Het is

zou hem in een grote, brede pot

aromatische en ‘smaakvolle’ plan-

dan een welkome afwisseling in het

kunnen kweken, hem vorstvrij laten

ten kunnen echter ook in een fraaie

geheel van de tuin. Wie geduld

overwinteren

structuur of volgens een uitgekiend

heeft, kan eerst een mooi design

opnieuw in de formele kruidentuin

concept gerangschikt worden. In

van buxushegjes laten groeien tot

met pot en al kunnen ingraven.

formele tuinen zal je altijd voor een

ze fors genoeg zijn om de vakken

Een eenvoudige, vaak toegepaste

strak ontwerp kiezen, een of ande-

met kruiden in te kleuren. Er is zelfs

structuur is een kruidenwiel. Een

re

van

een kruidige struik die zich leent

cirkel van buxus of van steen wordt

hagen en hegjes waartussen de

voor vormsnoei: laurier kan in een-

met een aantal spaken in taart-

kruiden gedijen. Ook in een wat

voudige vormen als piramiden en

spieën verdeeld. In elke spie kan je

lossere, ongedwongen tuin kan het

spiralen worden gesnoeid. Helemaal

dan een of meer kruiden planten.

geometrische

structuur

en

elk

voorjaar

39


FiLm

Spanning of drama? Een avondje naar de bioscoop lijkt deze maand een goed idee. Tussen de nieuwe films zitten heel wat aanraders. Een nieuwe thriller van Polanski bijvoorbeeld en een herkenbaar psychologisch drama dat zich afspeelt in Lourdes. Maar voor de nieuwe Vlaamse film Wolf hoef je je zetel niet uit te komen.

Geslaagde Europese thriller…

Langzaam bouwt hij een dreigende sfeer op. En die

Ghostwriter McAra werkte aan de memoires van de

sfeer is de hoeksteen van The Ghost Writer. Het

Britse ex-premier Adam Lang, een personage dat

groeiend wantrouwen en de angst zijn belangrijker

duidelijk is gebaseerd op Tony Blair. Maar McAra

dan de eigenlijke ontknoping die niet zoveel om het

kwam om bij een tragisch ongeval. Een jonge

lijf heeft. Iets wat Polanski hier gemeen heeft met

Britse ghostwriter krijgt het aanbod om McAra’s

de master of suspence Alfred Hitchcock, net als de

werk af te maken. Eens aan het werk, groeien bij

her en der doorbrekende zwarte humor trouwens.

hem vermoedens dat zijn voorgangers dood niet

Niet te versmaden in The Ghost Writer zijn ook de

echt een ongeval was. Wanneer hij ook nog gehei-

politieke verwijzingen naar de volgzame Britten

me documenten van McAra ontdekt, vreest hij dat

tijdens de oorlog in Irak en de geheime foltervluch-

zijn eigen leven in gevaar is.

ten die de CIA liet uitvoeren. Kortom, een uitste-

Deze intrige vormt de basis van The Ghost Writer,

kende, sfeervolle samenzweringsthriller die stevig

de nieuwe thriller van Roman Polanski. Met deze

verankerd zit in de hedendaagse realiteit.

film bewijst regisseur Polanski dat hij nog steeds balanceerde thriller op het witte doek te brengen.

… en mislukte Vlaamse politiefilm

Hij werd hiervoor in februari op het Festival van

De

Berlijn trouwens bekroond met de Gouden Beer.

jaar zetten Loft en

over de nodige flair beschikt om een perfect uitge-

voorbije

Dossier

K

twee de

Vlaamse politiethril-

Met The Ghost Writer bewijst Polanski dat hij over de nodige flair beschikt om een perfect uitgebalanceerde thriller te maken.

The Ghost Writer.

40 OKRA april 2010

ler op de kaart. Dat de kwaliteit van deze films geen garantie biedt voor volgende Vlaamse thrillers wordt bewezen door Wolf. Deze nieuwe Vlaamse politiefilm is de aanzet voor de tv-reeks Wolven die Eén zal uit-

Lourdes.


zenden. Hopelijk is de reeks (veel) beter dan de

volledig verlamde en tot een rolstoel veroordeelde

film die haar vooraf gaat want Wolf is een zeer

multiple sclerosepatiënt Christine die een pelgrims-

matige, zelfs zwakke film. Zwak op alle gebied: een

tocht maakt. Via haar verhaal maakt de kijker ken-

scenario met meer gaten dan in een Zwitserse

nis met mogelijke genezingen maar ook met terug-

kaas, tenenkrullende dialogen en een plot dat ver-

val. Daardoor blijft het een open vraag of er al dan

haallijnen moet combineren maar daar niet in

niet een mirakel is gebeurd. Maar we zien ook

slaagt. Helemaal geen aanrader dus.

afgunst in de ogen van hen die niet geholpen worden. De vraag ‘Waarom zij en niet ik?’ kan men van

Boeiend psychologisch drama

Zeer sober gemaakt, is Lourdes een sterke, psy-

Lourdes is een naam die meteen tot de verbeelding

chologisch evenwichtige en intrigerende film die

spreekt. Iedereen kent dit bedevaartsoord. Voor

nooit op sensatie is gericht. De film focust zowel

velen is Lourdes de laatste strohalm, de plaats waar

op de pelgrims als op hun begeleiders, heeft oog

je naar toe gaat in de hoop op een miraculeuze

voor de mens in ieder personage, kijkt nuchter

ingreep die een lichamelijk of geestelijk gebrek zal

naar het mysterie van het oord en is ontroerend in

genezen. Anderen gaan er als toerist heen maar

zijn eenvoud.

de gezichten van de personages aflezen.

hopen stiekem toch op een wonder. De Oostenrijkse cineaste Jessica Hausner toont in Lourdes de haast

Tekst Willy Verbestel

41


BoeKeN

Eens iets anders Uit de rijke voorjaarsaanbieding vind je hier drie boeken. Een non-fiction boek en twee romans. Drie boeken die verhalen van vreemde makelij vertellen. Een verhaal over een koorddanser, eentje over een indianenreservaat en een boek over Anne Frank door de ogen van haar familie. Niet

Mirjam Pressler.

alledaags, geef toe.

Groeten en liefs aan allen

ouderlijke familiehuis in Basel. Op basis daarvan

Wie zich graag onderdompelt in familiegeschie-

stelde de schrijfster haar boek samen. Ze vertelt

denissen en ook ge誰nteresseerd is in de achter-

het verhaal van de drie hoofdpersonen: de groot-

grond van Anne Frank, moet zeker dit boek van

moeder van Anne, een tante en een neef. Het is

Pressler lezen. Iedereen kent natuurlijk de tragi-

trouwens de echtgenote van die neef die de

sche geschiedenis van Anne Frank. Ze groeide uit

documenten vond en bewaarde.

tot het symbool van alle omgekomen joden tij-

Groeten en liefs aan allen is een aanrader voor

dens de Shoah. Maar zoveel weten we niet over

wie de warmte van familiebanden belangrijk

haar. Wie ze is, waar ze vandaan komt en in

vindt. En natuurlijk ook voor wie meer wil weten

welke familie ze thuis hoort, lezen we niet in haar

over Anne Frank.

dagboek. In Groeten en liefs aan allen worden deze vragen

Laat de aarde draaien

beantwoord. Zo krijgt Anne Frank een familie

Adembenemend en duizelingwekkend. Zo is dit

achter zich. Een warme, hechte kern van groot-

boek van de Ierse schrijver McCann. Hij reisde

ouders, ooms, tantes en neven. Als lezer kan je

de hele wereld af maar woont nu in New York. In

binnenkijken bij een welstellende joodse familie

Laat de aarde draaien beschrijft hij op een

met sterke familiebanden die de leden onderhou-

sublieme manier de smeltkroes van deze stad.

den met een levendige briefwisseling.

Op 7 augustus 1974 spande de Franse koorddan-

Die brieven werden gevonden op zolder van het

ser Philippe Petit in het geheim een kabel tussen

Mirjam Pressler, Groeten en liefs aan allen. Het verhaal van de familie van Anne Frank. Bert Bakker, Amsterdam, 2010, 416 bladzijden, 29,95 euro. Colum McCann, Laat de aarde draaien, De harmonie, Amsterdam, 2009, 411 bladzijden, 22,50 euro. Louise Erdrich, De duivenplaag, Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam, 2009, 349 bladzijden, 18,50 euro.

42 OKRA april 2010


Colum McCann.

de nauwelijks afgewerkte Twin Towers. Op een hoogte van 110 verdiepingen danst hij er op los. Dit historische feit is de ‘rode draad’ waaraan de schrij-

Louise Erdrich.

De duivenplaag is een verhaal over mensen die met elkaar verbonden zijn door grote liefdes maar ook door wroeging, schuld en boete.

ver zijn verhaal ophangt. Op hetzelfde ogenblik maken we kennis met ver-

zeker van een sterauteur als Roth, kan dit tellen.

schillende personages op de begane grond. We

De locatie waar De duivenplaag zich afspeelt,

zitten in volle Watergate-affaire maar ook de

mag op zijn minst origineel genoemd worden:

Vietnamoorlog woedt volop. De meest uiteenlo-

een indianenreservaat in North Dakota. Evelina

pende figuren passeren de revue. Een Ierse

Harp, een meisje van gemengde origine, groeit

lekenbroeder die zich het lot van de hoeren aan-

er op samen met haar ouders, broer en grootva-

trekt en worstelt met zijn geloof. De meisjes van

der Mooshum. Hij kent de vele (verborgen)

plezier zelf. Een joods echtpaar uit de upper-

geschiedenissen van deze gemeenschap en is

class, de man is rechter. Vrouwen die regelmatig

bovendien een begenadigd verteller. Hij kent niet

samenkomen om herinneringen op te halen aan

alleen de gelukkige feiten maar is ook op de

hun gesneuvelde zonen. Een verpleegster uit

hoogte van een vreselijke moordpartij uit 1911.

Zuid-Amerika, een artiestenkoppel dat drugs

Die hangt nog altijd als een schaduw over de

gebruikt.

gemeenschap.

Aan de voeten van de koorddanser leven deze

Nee, De duivenplaag is geen thriller. Het is een

mensen hun leven. Ongewild kruisen hun levens

lang uitgesponnen verhaal over mensen die met

elkaar.

elkaar verbonden zijn door grote liefdes maar

Alle figuren stralen een immense warmte en

ook door wroeging, schuld en boete.

grote menselijkheid uit, hoe donker of tragisch

De auteur legt het verhaal in de mond van ver-

hun leven soms ook is. Het is een optimistisch

schillende personages zodat je als lezer stilaan

boek waarvan je de personages niet meer ver-

de puzzel kan vervolledigen. Maar dat procedé

geet.

maakt het niet altijd makkelijk: je moet zelf het

De duivenplaag

kluwen ontwarren. De duivenplaag is grote literatuur. Prachtige taal

De beroemde Amerikaanse auteur Philip Roth

en poëzie, donkerte afgewisseld met licht, humor

omschrijft dit boek van Louise Erdrich als ‘Een

en een goed inzicht in de menselijke psyche.

overweldigend meesterwerk’. Als compliment,

Voer voor fijnproevers. Tekst Annemie Verhenne en Hugo Verhenne

43


GEDICHT

De dagen dat je ogen groter zijn

de dagen dat je ogen groter zijn van kijken naar verdwenen parels die er nog waren na de zon de warmte van het dak in je handen hadden ze gerust je zou ze altijd bewaren warm houden tot de lente aangekondigd op mijn perkament maar de glitter en de glans van woorden op het hart geschreven weerstaan de winter niet van het vertrouwd verlangen de dagen dat je ogen groter zijn van zoeken naar geschreven diamanten dat je slechts afgekleurde schaduw vindt weersta ik niet aan de gedachte dat er iets nieuw begint. Erik Lauwers

44 OKRA april 2010


uitjes

Gustave Van de Woestyne

Deze kunstenaar, broer van de dichter

Karel,

werd

in

Gent

geboren. Hij is een van de meest intrigerende Belgische kunste-

naars van de twintigste eeuw. Deze langverwachte retrospectieve belicht de verschillende

Foto Hugo Maertens

Mini-jurk. Louis Feraud/Paris. 1967 (© Museum voor het Kostuum en de Kant van de Stad Brussel)

perioden in de ontwikkeling van de kunstenaar: het symbolisme

uit de Latemse en Leuvense tijd,

het werk gecreëerd in Wales en

Delheid 1828-1980. Van Michel tot Climax.

Sixties! Bevrijdende kleuren.

Londen

Met deze overzichtstentoonstelling

Tijdens de sixties maakte de

het latere werk in de geest van

van het Brusselse zilverbedrijf

vrouw een ongekende bevrijding

het nieuw realisme. Van de

Delheid

het

door in haar manier van kleden.

Woestyne is nog steeds de minst

Sterckshof een van de belangrijk-

Zij verwierf het recht om op elk

bekende

ste

de

moment en in alle omstandighe-

Vlaamse

negentiende en twintigste eeuw in

den lange broeken te dragen. Dat

ongetwijfeld ook de meest origi-

de schijnwerpers.

gaf haar de vrijheid om de benen

nele, een man die zich niet in

Van tafelzilver, trofeeën tot art-

al eens niet gekruist te houden of

vakjes liet onderbrengen.

decovoorwerpen

Frères

plaatst

zilverproducenten

uit

modern

om zich ongeremd in een comfor-

design. Michel Delheid deinsde ook

tabele zetel te nestelen en ook

niet terug voor ongewone opdrach-

om knieën en dijen te laten zien

ten. Zo ontwierp de firma in 1930

in veelkleurige panty’s. Wat een

een scepter voor de keizer van

contrast met de kleurloze jaren

Ethiopië. Tijdens de jaren 1960 en

vijftig!

en

tijdens

de

Eerste

Wereldoorlog, het expressionis-

me van de jaren 1920-1930 en

onder

de

moderne

kunstenaars

maar

’70 vervaardigde ze trofeeën voor het beroemde televisieprogramma

In de loop van de jaren zestig

Spel zonder grenzen.

verscheen voor het eerst een mode speciaal voor mensen jon-

Info

ger dan twintig. Het broekpak en

Tot 13 juni 2010 in het Zilvermuseum Sterckshof, Hooftvunderlei 160, 2100 AntwerpenDeurne, bezoekersingang: Cornelissenlaan, 03 360 52 52, info@zilvermuseum.be, www.zilvermuseum.be. Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.30 uur. Tickets 6 euro; 4 euro voor groepen vanaf 15 personen, 60-plussers, houders BIG-kaart, WIGW, OKV-museumkaarthouders, leden Gezinsbond. Bereikbaar: trams vanuit station Antwerpen-Centraal: 10 (halte Cogelsplein) en 24 (Waterbaan). Met de auto: afrit 3 Borgerhout van de Antwerpse ring, aanduidingen Sterckshof of Rivierenhof volgen.

de minirok werden gelanceerd.

Maak kans op een gratis duoticket! Zie blz. 53.

Maak kans op een gratis duoticket! Zie blz. 53.

Deze bevrijding in de manier van kleden ging gepaard met meer rechten en vrijheden voor de vrouw. Gaston en zijn zuster, 1923.

Info Info Tot 31 december 2010 in het Museum voor het Kostuum en de Kant, Violetstraat 12, 1000 Brussel, 02 213 44 50, op weekdagen van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. www.brussel.be. Gesloten op 1 mei. Tickets: 3 euro.

Tot 27 juni 2010 in het Museum voor Schone Kunsten Gent, Citadelpark, 9000 Gent. Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 18.00 uur. 09 240 07 00, www.mskgent.be. Tickets: 9 euro. Bereikbaar: het Citadelpark bevindt zich vlakbij het SintPietersstation van Gent.

Maak kans op een gratis duoticket. Zie blz. 53!

45


Uit

Tussen twee grenzen Het Nederlandse Zuid-Limburg

Het stadje Vaals ligt op het drie-

de hoogstammen tooien. Heggen,

zit gekneld tussen België en

landenpunt Nederland, België en

houtwallen, poelen en terras-

Duitsland. De streek leunt aan bij

bouw, je vindt het hier allemaal.

het typische landschap van de

De ideale manier om van de

Belgische Voerstreek. Je herkent

streek te proeven? Een culinaire

Nederland op steunt.

meteen de lemen gevels van de

wandeling. Spatsiere i Vols (wan-

Een heuvelachtig gebied waar

ambachtelijke huizen en de mare-

delen in Vaals) heet ze in het

takken die als reuzenkerstballen

plaatselijk dialect dat vooral Duits

Duitsland. Op de kaart lijkt het wel de grote teen waar

heel wat te ontdekken valt.

klinkt. Ze brengt je langs holle wegen, kabbelende beekjes en piepkleine dorpjes. Startpunt is Kasteel

Vaalsbroek,

tot

1824

eigendom van de lakenfabrikant Johann von Clermont. Hij gebruikte diverse watermolens in de buurt

voor

zijn

ververijen.

Vandaag biedt Kasteel Vaalsbroek het prachtige decor voor een viersterrenhotel. De ideale uitvalsbasis voor tal van wandelingen en citytrips. Maastricht, Valkenburg en Aken liggen op een steenworp van Vaals.

Langs paddentunnels Vanuit Kasteel Vaalsbroek gaat de wandeltocht richting Landal, een vakantiepark en een dorp op zich met alles erop en eraan. Meteen de

eerste

culinaire

stop.

Overheerlijke Limburgse vlaai bij een kopje koffie, meer moet dat

Valkenburg 46 OKRA april 2010

De burchtruïne rijst dreigend op boven Valkenburg.

Vaals


In de oude Stroopkokerij van Holset kan je lekkere streekgerechten proeven.

niet zijn. We trekken verder rich-

de luxueuze hotels, nog makkelijk

ting Holset. Vele mensen uit de

te herkennen aan hun riante

omgeving bezoeken het intieme

bouwstijl. Vergane glorie.

dorpskerkje nog iedere zondag. Dit pareltje blijkt ook de gedroom-

3 Schtèng

de omgeving voor trouw- en

Een uniek panorama over de regio

dooppartijen. Tegenover de kerk

heb je van op de Boudewijntoren.

laten we ons verwennen In de

Deze vijftig meter hoge uitkijkto-

oude Stroopkokerij. De eigenaar

ren steekt boven de boomtoppen

van dit nostalgisch eetcafé zet je

van de regionale bossen uit. Een

Beneden is het een en al gezellig-

een goulashsoepje voor waarvan

glazen lift brengt je in enkele

heid. Terrasjes zij aan zij, eetge-

je meteen opkikkert. Dan maar

seconden naar de panoramaruim-

legenheden troef. Het loont de

weer op pad richting het centrum

te. In het bezoekerscentrum kan

moeite de drukke winkelstraten

van Vaals. Onderweg steken we

je wandelkaarten kopen en proe-

even te ontvluchten en te verdwa-

hier en daar iets op. Over de

ven van het lekkerste bier van de

len in het Streekmuseum of te

vroedmeesterpad

bijvoorbeeld

regio, 3 Schtèng. Dit bier werd

dwalen langs de intieme brugge-

die haar eitjes de hele tijd op haar

gebrouwen ter herinnering aan

tjes over de Geul.

rug meedraagt. Via de padden-

het Vierlandenpunt. Het vierde

tunnels krijgen deze dieren meer

landje Neutraal-Moresnet heeft

Tweeduizend

overlevingskansen.

Sjpatsiere i Vols brengt je langs idyllische plekjes.

jaar

geleden

al

Vaals

honderd jaar bestaan en dankte

gebruikten de Romeinen de mer-

komen we langs het gemeente-

zijn onafhankelijkheid aan de in

gelsteen om hun villa’s en kaste-

huis bij het von Clermontplein

dat land gelegen zinkmijn. In 1919

len mee te bouwen. Het zachte

waar in de voormalige Lutherse

hield het op te bestaan. Hoewel je

gesteente laat zich gemakkelijk

kerk

De

niet snel dronken wordt van dit

bewerken en is dan ook bijzonder

Kopermolen gevestigd is. Von

biertje van zes graden, valt het

geschikt om mee te beeldhouwen.

Clermont drukte jarenlang zijn

toch aan te bevelen eerst naar

Onder Valkenburg speelt zich een

stempel op het bedrijfsleven van

boven te gaan!

fascinerende

nu

het

In

museum

deze stad. In iedere straat hoorde je wel weefgetouwen klapperen.

Grotten vol kunst

wereld

af.

Onze

voorouders gebruikten de mergelgrotten als schuilplaats. Ook

Niet alleen op zonnige dagen

tijdens de Tweede Wereldoorlog

Voor een kruidenbitter zakken we

straalt Valkenburg aan de Geul

zaten soldaten en bevolking hier

af naar Café restaurant Suisse in

warmte en gezelligheid uit. De

veilig. De grotten zijn immers

hartje Vaals. Tijd om af te ronden.

gele kleur van de mergelsteen die

bombestendig.

We keren terug langs de impo-

je ook vandaag nog in veel gebou-

De

sante Maastrichterlaan waar begin

wen terugvindt, geeft het stadje

bezoek je te voet of met een

achttiende eeuw acht keer per

de gloed en aantrekkingskracht

treintje onder begeleiding van

jaar de paardentram uit Aken zijn

die het verdient. De afgebrokkel-

een gids. Alleen zou je vast en

gasten

Bemiddelde

de resten van de burchtruïne ste-

zeker verdwalen in de zeventig

Akenaars kwamen hier kuren in

ken dreigend boven de stad uit.

kilometer lange gangen. De grot-

achterliet.

fameuze

Gemeentegrot

47


UIT

mogelijk ongezien het belegerde kasteel te ontvluchten, de vijand in de rug aan te vallen en zich stiekem te bevoorraden. Zo vertelt een van de legendes over de Brabanders. Zij begrepen niet waarom er op het kasteel nog steeds gefeest werd na een lange belegering. Ze wisten niet dat de troepen

via

de

vluchtgangen

bevoorraad werden, vanuit Brabant. Daar ontdekten de belegeraars bij terugkomst dat hun landerijen

Gezelligheid troef in Valkenburg.

geplunderd waren! De Fluweelenten hebben een totale oppervlakte

De gids laat ons meteen enkele

grot herbergt tal van geheimen en

van maar liefst tweehonderd twin-

seconden proeven van het effect.

een schat aan wandschilderingen,

tig voetbalvelden. Geen paniek!

Inderdaad lichtjes beangstigend.

inscripties en vreemde sculpturen

Bezoekers leggen slechts zo’n drie ogen en oren open. De gids dompelt je dadelijk onder in de fasci-

Een

nerende wereld van muurschilde-

wacht je in de Fluweelengrot, het

In de tweede helft van de negen-

ringen, sculpturen en bas-reliëfs.

schuiloord van de middeleeuwse

tiende eeuw werd Valkenburg

In deze grotten waar miljoenen

burchtruïne. Hoe imposant deze

omwille van zijn unieke omgeving

jaren geleden de zee stroomde,

hoogteburcht ooit was, kan je aflei-

een van de belangrijkste toeristi-

werden skeletten van reuzenha-

den uit de metersdikke muren, de

sche trekpleisters van Nederland.

gedissen, -schildpadden en ande-

verdedigingstoren en donjon. Na

Het station van de stad is het

re zeedieren gevonden.

verschillende belegeringen, ver-

oudste

Verschillende kunstenaars konden

woestingen en heerschappijen van

Nederland. De ooit machtige ves-

hier hun ding kwijt. De gemeente

ridders als Walram de Rosse,

tingstad kreeg andere troeven in

Valkenburg bracht hier ook een

Gosewijn en de hertogen van

handen. Wat begon met drie

atoomschuilkelder aan. Schrik dus

Brabant werd het kasteel in 1672

hotels groeide al snel uit tot een

niet wanneer je hier en daar op de

definitief verwoest in opdracht van

toerisme-explosie.

muur leest ‘plaats voor 86 perso-

Stadhouder

kent het stadje 1,2 miljoen over-

nen’. Een aantal toiletten en was-

Fluweelengrot werd pas in 1937

plaatsen wacht netjes onderhou-

ontdekt. Het ondergrondse gan-

den op de eerste gasten… die ze

genstelsel maakte het de ridders

hopelijk nooit hoeven te gebruiken! “Ondergronds heerst een constante temperatuur van twaalf graden maar een luchtvochtigheid van 96 procent. Deze combinatie is niet gezond. In de schuilkelder geldt de regel ‘wie eerst komt, eerst maalt’. Alles is hier aanwezig behalve voedsel. Dat moet je zelf meebrengen”, verklapt de gids. “Maar houd er rekening mee dat vers voedsel hier na drie dagen beschimmelt!” Bovendien ben je aangewezen op kunstlicht. Valt het licht uit, is het aardedonker.

48

in de zachte mergelwand. Er is ook

Ondergronds bevoorraden

en een halve kilometer af. Houd

ander

een romantische kapel die dateert uit de achttiende eeuw, ten tijde

onderaards

Willem

labyrint

III.

De

van Napoleon.

stationsgebouw

van

Momenteel

nachtingen per jaar. Tekst en foto’s Chris Van Riet

Info Culinaire wandeling in Vaals Sjpatsiere i Vols: reserveren op +31 (0)900 555 9798. Gemeentegrot Valkenburg, Cauberg 4, 6301 BT Valkenburg aan de Geul, elke dag rondleidingen, 5 euro per persoon, www.gemeentegrot.nl. Kasteelruïne Valkenburg is elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, van 1 juli tot 5 september tot 18.00 uur. In de Fluweelengrot zijn er elke dag rondleidingen, info +31 43 60 90 110. Combitickets Kasteelruïne + Fluweelengrot: 7 euro; +65: 6,50 euro. www.holland.com, www.valkenburg.nl, www.vaals.nl, www.vvvzuidlimburg.nl.

Maak kans op een arrangement voor twee personen in hotel Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. Zie blz. 51! Maak kans op een culinaire wandeling in Vaals. Zie blz. 53!

OKRA april 2010


SPeeL eN wiN

28 winnaars!

: info 85 r e me 5 85 63 05

Winnaars kruiswoord februari 2010. Meer dan 4 000 deelnemers!

Gratis en vrijblijvende offerte — Korte leveringstermijn (vanaf 1 week) — Dienst na verkoop (24u/24) SA Coopman Liften | Heirweg 123 | B-8520—Kuurne Gratis subsidieadvies T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 | comfortlift@coopman.be — | www.coopm Conform wetgeving — NV Coopman Liften | Heirweg 123 | B-8520 Diverse afwerkingenKuurne — | www.coopm T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 | comfortlift@coopman.be Batterijvoeding

■ Wie wint het arrangement ‘Münster ontdekken’ voor twee personen? Daniël Deceur uit Ichtegem. ■ Wie krijgt een waardebon van 125 euro? Agnes Weemaes uit Poederlee. ■ Voor wie is De Verlorenen? Frans Volders uit Hasselt, Louis Evenepoel uit Roosdaal, Louis Similon uit Diest, Gilbert Deruwe uit Zedelgem, Lieve Vandamme uit De Panne, Agnes Eeckhoudt uit Denderwindeke, Godelieve Van Den Brulle uit Aaigem, Jacqueline De Breuck uit Deinze, Christiane Vanwijnsberghe uit Deerlijk, Frans Molemans uit Landen. ■ Wie kan beginnen in Sashenka? René Decraemer uit Brugge, Christiane Genetello uit Moortsele, Willy Van Laethem uit Westende, Yvonne Custers uit Heusden-Zolder, Lieve Robeyns uit Kontich.

NV Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be NV Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be stuur ons deze bon voor meer inlichtingen NAAM

SA Coopman Liften STRAAT - NR.

■ Wie krijgt De Daisy Sisters? Remi Vanderweyden uit Leuven, Bob Brullemans uit Mortsel, Lagae uit Roeselare, G. Rousselle uit Oostende, Michel Depreitere uit Oostvleteren. ■ Wie wint Laten we de wereld vergeten? Hilda Briké uit Wilsele, Roger Claerhout uit Hulste. ■ Wie kan beginnen in Rocco? Ghislaine Corsius-Graefe uit Hasselt. ■ Wie kan aan de slag met Koude rillingen over de rug van Charles Darwin? Maria Brosens uit Loenhout.

Onze traplift ... ... Uw comfort

POSTNR. - GEMEENTE

Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 TEL. comfortlift@coopman.be | www.coopman.be V04.1209

SA Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne V04_0109.indd 1

T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 28-12-2009 17:29:4 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be

SA Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be

■ Voor wie is De hondeneters? Virginie Jochems uit Lubbeek. ■ Wie wint Het Museum van de onschuld? Alfred Courant uit Glabbeek. Oplossing: Lissabon. Antwoord op de schiftingsvraag: Samuel Barber.

Oplossing sudoku maart 2010.

Oplossing kruiswoordraadsel februari 2010.

49


SPeeL eN wiN

Winnaars februari 2010 op blz. 49!

Kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL 1 elektrisch geladen deeltje 4 lage mannenstem 10 voorzetsel 13 opspringend vochtdeeltje 15 meteen 16 durende vijandschap 17 terug 19 prul 20 een weinig scheel 21 Afrikaanse hoofdstad 23 omslagdoek 25 Los Angeles 26 Griekse letter 29 Greenwichtijd 31 of dergelijke 33 etage 34 rooms-katholiek 35 kunstmatige inseminatie 36 Chinese deegwaar 38 de erosie betreffend 40 verkeerd 41 plaats in Limburg 42 hoger bod 43 desktoppublishing 44 sportartikel 47 uitroep ter aansporing 48 dat is 50 uitroep van pijn 51 erbium 53 vogel 54 germanium 55 stripfiguurtje 57 verbruikt 59 stroom 61 dun bladmetaal 64 Israëlitisch 65 beteuterd 67 oplettend 69 sierplant 70 modern 72 kapitein (inf.) 73 sportartikel 74 werkkleding 75 straat (afk.).

10

6 2

11

5 1 8

VERTICAAL 1 Israëlitisch 2 organisatie van olielanden 3 deel van Zuid-Afrika 5 Duitse naamloze vennootschap 6 tennisterm 7 kussenovertrek 8 periode 9 eerstkomende 10 verbouw 11 vulkaan op Sicilië 12 landtong 14 groep van drie bijeenhorende zaken 16 toeziener 18 ondernemingsraad 20 militair 22 gelige kleur 23 Japanse rijstdrank 24 blijspel 27 bezienswaardigheid van Brussel 28 afdrukapparaat 30 strafbaar feit 32 afmeting 35 verkoophuisje 37 boom 38 boom 39 scheepszeil 40 met betrekking tot (afk.) 45 meubel 46 Duits componist 49 gewas 52 stuk ter verzending 54 helling 56 enig 58 vroom 59 natie 60 bouwland 62 onder andere 63 peulvrucht 64 kledingstuk 65 Engelse titel 66 jong dier 68 voorzetsel 70 neon 71 verzekeringsterm.

9

7 4 Stuur je oplossing naar

OKRA-magazine, Kruiswoord april 2010, PB 40, 1031 Brussel, voor 30 april 2010. De winnaars verschijnen in het juninummer 2010. Voeg één postzegel van 0,59 euro toe (niet vastkleven).

Oplossing kruiswoord april 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Naam: Straat:

Nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Tel.:

E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: Schiftingsvraag: Wie schreef De duivenplaag?

Vergeet niet een postzegel van 0,59 euro toe te voegen!

50 OKRA april 2010

3


Sudoku Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes.

SPeeL eN wiN

33 prijzen! ■ Arrangement voor twee personen in Vaals (Nederland) Een verblijf van twee nachten op basis van logies en ontbijt en ’s avonds een diner in buffetstijl (waarde 318 euro). Info Bilderberg Kasteel Vaalsbroek Vaalsbroek 1, 6291 NH Vaals, +31 (0)43-3089350, fax +31 (0)43-3089333, www.bilderberg.nl.

■ Waardebon van 125 euro Te gebruiken in De Kinkhoorn, Ravelingen of Ol Fosse d’Outh. Een heerlijk ontspannend verblijf gegarandeerd. Aan zee of in de Ardennen. Info De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende, 059 70 16 97, fax 059 80 90 88, receptie@dekinkhoorn.be, www.dekinkhoorn.be. Ravelingen, Zeedijk 290, 8400 Oostende, 059 55 27 55, fax 059 55 27 59, info@ravelingen.be, www.ravelingen.be. Ol Fosse d’Outh, rue Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, 061 28 88 01, fax 061 28 88 04, olfosse@olfossedouth.com, www.olfossedouth.com.

■ 31 boeken Tien exemplaren van Groeten en liefs aan allen van Mirjam Pressler (waarde 29,95 euro). Vijf exemplaren van Laat de aarde draaien van Colum McCann (waarde 22,50 euro). Tien exemplaren van De duivenplaag van Louise Erdrich (waarde 18,50 euro). Een exemplaar van De leraar van Bart Koubaa (waarde 19,95 euro). Een exemplaar van Ingewikkeld kind van Vera Marynissen (waarde 18,95 euro). Een exemplaar van Het schip van de laatste kans van Rosine De Dijn (waarde 19,95 euro). Een exemplaar van Hoe word ik gelukkig? van Guus Kuijer (waarde 17,95 euro). Een exemplaar van Tegen het einde van Joris Note (waarde 18,50 euro). Een exemplaar van Een verhaal van liefde en duisternis van Amos Oz (waarde 15 euro).

51


de diNGeN

Hondjes thuis

sommigen, zeker ook voor oude-

Maar er is ook een keerzijde. Het

waren, hadden wij heel wat die-

ren, is de hond de enige band

zijn niet de honden die overlast

ren in huis. Paaskuikentjes, een

met een levend wezen. Als hon-

geven, het zijn de baasjes die de

poes, een cavia, vissen van de

deneigenaar ben je ook verplicht

opvoeding van de honden niet

kermis, een kanarie, hamster-

naar buiten te gaan, frisse lucht

voldoende

tjes en zelfs een waterschildpad.

op te snuiven en in beweging te

genomen. In enquêtes lees je dat

Maar het einde van het verhaal

blijven. Ik stel ook vast dat hon-

mensen zich vooral ergeren aan

was altijd dat ik de dieren moest

denliefhebbers sneller een bab-

hondenpoep op straat. Niet de

verzorgen. Voederen, kooien en

bel maken met elkaar. Ook in

schuld van het beestje, wel van

waterbakken uitkuisen, naar de

sommige woonzorgcentra huist

het baasje. Het maakt me kwaad

dierenarts gaan. Toen de kinde-

een brave hond. Veel bewoners

als ik ’s morgens de voordeur

ren de deur uit waren en de dier-

kunnen zo hun affectie kwijt.

opentrek en een grote honden-

Toen

de

kinderen

nog

ter

harte

hebben

drol zie liggen in de voortuin.

tjes allemaal in ‘de eeuwige jachtvelden’ terecht waren geko-

Ik heb wat meer moeite met

Plastiekzakjes zijn toch handig

men, heb ik gezworen: nooit nog

mensen die een hondje boven-

en goedkoop? Ik heb ook al mee-

huisdieren in mijn woning!

matig vertroetelen. Een verjaar-

gemaakt dat een hond met kwij-

dagsfeestje met echte cham-

lende bek en gestrekte poten op

Vreemd genoeg hebben we nooit

pagne voor het jarige diertje.

me afspringt. Gewoonlijk zegt de

een hondje gehad. Daar vroegen

Opgesmukt met strikjes en kwik-

eigenaar er vriendelijk bij: “Hij

de kinderen ook nooit om. En dat

jes en een manteltje aangepast

doet niets hoor!” Maar leuk is

vond ik niet erg. Ik moet eerlijk

aan de garderobe van het vrouw-

anders.

bekennen dat ik een beetje bang

tje. Een marmeren grafsteen op

ben van honden. Toen we klein

het hondenkerkhof. Je kan het

Soms

waren gingen we ’s zondags te

zo gek niet bedenken. Het is een

gevraagd of ik een poezen- of

voet naar opa en oma. Altijd pas-

hele industrie geworden. Voor

een hondenmens ben. Dan moet

seerden we een hek waar telkens

mij niet gelaten als mensen daar

ik eerlijk antwoorden: “Geen van

een

energie en geld aan willen spen-

beiden.” Ik ben een mensen-

deren.

mens. Want mensen vind ik nog

grote

hond

tevoorschijn

sprong die woest begon te blaffen. Daar moet ik mijn trau-

wordt

me

wel

eens

altijd een stuk interessanter!

maatje hebben opgedaan, troost ik mezelf. En toch kijk ik vol bewondering naar wat je honden allemaal kan aanleren. Drugs vinden, personen die zich in vrachtwagens verstoppen opsporen, blinden en slechtzienden op straat de weg wijzen. Fantastisch. Maar dat vergt natuurlijk een lange training. Honden zijn ook de ideale metgezel voor wie eenzaam is. Je ziet ze wandelen, baasje en hond, en je vraagt je af wie nu voor wie zorgt. Mooi toch. Voor

Hondjes worden opgesmukt met strikjes en kwikjes en een manteltje aangepast aan de garderobe van het vrouwtje. 52 OKRA april 2010

Tekst Griet Trioen


oKrA-LidKAArt = GeLd wAArd

Win gratis duoticket

Win gratis duoticket

Win gratis duoticket

Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 12 euro) voor de tentoonstelling Delheid 1828-1980. Van Michel tot Climax in het Zilvermuseum Sterckshof te Deurne. Stuur deze bon vóór 30 april 2010 naar OKRAmagazine, Joke Callens, Delheid, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Delheid.

Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 18 euro) voor de tentoonstelling Gustave Van de Woestyne in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Stuur deze bon vóór 30 april 2010 naar OKRAmagazine, Joke Callens, Van de Woestyne, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Van de Woestyne. Woestyne

Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 6 euro) voor de tentoonstelling Sixties! Bevrijdende kleuren in het Museum voor het Kostuum en de Kant te Brussel. Stuur deze bon vóór 30 april 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Sixties, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Sixties.

Info zie blz. 45.

Info zie blz. 45.

Info zie blz. 45.

Naam en voornaam:

Naam en voornaam:

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postnr.:

Postnr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Woonplaats:

Woonplaats:

Telefoon:

Telefoon:

Telefoon:

Gratis wandelen in Vaals Alle verdiepingen weer bereikbaar! De trapliften van ThyssenKrupp Monolift geven vrijheid en zelfstandigheid aan iedereen die problemen heeft met zijn mobiliteit en bieden de mogelijkheid om, op een comfortabele manier, lang van uw huis te genieten. Uitgekiend concept Vaak nog wordt gedacht dat trapliften onpraktische en lelijke machines zijn. De trapliften van ThyssenKrupp Monolift bewijzen het tegendeel. Dankzij een uitgekiend concept past de traplift van ThyssenKrupp Monolift op elke trap: smal, recht of steil met bochten… ja, zelfs verschillende verdiepingen kunnen worden overbrugd. We ontwikkelden een uniek monorailsysteem waardoor de lift slechts een beperkte ruimte inneemt en geen hinder veroorzaakt. De trapliften zijn eenvoudig te bedienen, laten zich makkelijk opplooien en zijn uitvoerbaar in vele bekledingen die naadloos aansluiten bij uw interieur.

Uit gelezen blz. 46 tot 48? Zin gekregen in een wandeling door het Vaalse landschap? Maak kans op een gratis culinaire wandeling Sjpatsiere i Vols (waarde 11,75 euro) en stuur deze bon vóór 30 april 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Vaals, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Vaals.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats: Telefoon:

Meer weten? Bel vrijblijvend het gratis nummer

0800 94 365

of mail naar info@monolift.be. Online vindt u ons op www.thyssenkruppmonolift.be


colofon

oKrA-regio’s

OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzw PB 40, 1031 Brussel 02 246 44 37, fax 02 246 44 42, www.okra.be, magazine@okra.be Redactie Lieve Demeester, Nele Joostens, Chris Van Riet Redactieraad Magriet Daenen, Herman De Leeuw, Erik Lauwers, Hilde Masui, Griet Trioen, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Cois Van Roosendael, Hugo Verhenne Verantw. uitgever Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt 011 26 59 30 fax 011 22 59 50 limburg@okra.be www.okra.be/limburg

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven 016 35 96 94 fax 016 35 95 55 oostbrabant@okra.be www.okra.be/oostbrabant

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge 050 44 03 81 fax 050 44 03 90 brugge@okra.be www.okra.be/brugge

Mechelen Begijnenstraat 18 bus 2, 2800 Mechelen 015 40 57 45 mechelen@okra.be www.okra.be/mechelen

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel 02 555 08 30 fax 02 555 08 39 brussel@okra.be www.okra.be/brussel

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Martelaarslaan 17, 9000 Gent 09 269 32 15 • 09 269 32 16 middenvlaanderen@okra.be ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst 053 76 16 53 fax 053 76 15 16 aalst@okra.be ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo 09 376 13 40 fax 09 376 12 99 eeklo@okra.be ■ Gent Martelaarslaan 17, 9000 Gent 09 269 32 15 gent@okra.be ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 055 33 47 33 fax 055 33 47 94 oudenaarde@okra.be

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende 059 55 26 90 fax 059 55 26 12 oostende@okra.be www.okra.be/oostende

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper 056 26 63 40 fax 056 26 63 06 ieper@okra.be www.okra.be/ieper

Vormgeving gevaert graphics nv Coverbeeld François De Heel

Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 014 40 33 50 fax 014 40 33 52 kempen@okra.be www.okra.be/kempen

Druk Corelio Printing, Erpe-Mere Reclameregie Publicarto Sylvain Van Der Guchtlaan 24, 9300 Aalst 053 82 60 80 fax 053 82 60 90 com@publicarto.be

Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk 056 26 63 53 fax 056 26 63 10 kortrijk@okra.be www.okra.be/kortrijk

c pe

o

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

02 246 57 72

Het aprilnummer verschijnt uiterlijk op 27 maart 2010.

02 246 44 47

02 246 57 72

02 246 39 44

54 OKRA april 2010

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare 051 26 53 07 fax 051 22 59 80 roeselare@okra.be www.okra.be/roeselare Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt 051 42 38 08 fax 051 40 89 79 tielt@okra.be www.okra.be/tielt Waas en Dender Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde 052 25 97 90 fax 052 22 97 75 dendermonde@okra.be ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 03 760 38 66 fax 03 766 38 17 waasland@okra.be www.okra.be/waasendender ■

tvol actie f

n pe

kristelijk r es

Oplage: 175 090 exemplaren Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 03 220 12 80 fax 03 220 17 68 antwerpen@okra.be www.okra.be/antwerpen

Algemeen secretariaat | www.okra.be | secretariaat@okra.be www.okrasport.be | 02 246 44 41

02 02 02 02

246 246 246 246

44 36 44 35 42 09 42 07

02 246 44 34

02 246 44 47

OKRA-CMPensioendienst 02 246 44 31 02 246 44 45 Studiedienst 02 246 44 40 02 246 39 45 Communicatie 02 246 44 37 02 246 44 33 02 246 57 71 Websites 02 246 44 57


advertentie

Steeds meer Vlamingen nemen het goede doel op in hun testament De Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen kent een groeiend aantal schenkers die steunen met een gift via hun testament. Marc Vertommen van Broederlijk Delen geeft geïnteresseerden hierover vrijblijvend informatie en advies. Hoe komen mensen met hun vragen bij u terecht?

Wat zijn de belangrijkste misverstanden over legaten?

‘Wanneer mensen de antwoordcoupon van onze legatenadvertentie terugsturen, ontvangen ze een informatiemap. De map bevat algemene informatie over legaten, maar ook een aantal concrete voorbeelden. Wie dat wenst, kan een gesprek aanvragen. Ik zoek deze mensen thuis op of ze komen zelf bij ons langs.’

‘Dat je rijk moet zijn om een legaat na te laten, bijvoorbeeld. Veel mensen hebben een bescheiden bankrekening maar zijn wel eigenaar van een huis. Een onroerend goed kan ook geschonken worden. Een ander misverstand is dat je veel belastingen betaalt op zo’n erfenis. Maar Broederlijk Delen betaalt minder rechten op je erfenis dan bijvoorbeeld je broers en zussen.’

Waarom gaan geïnteresseerden niet meteen naar de notaris? ‘Voor sommige mensen is de drempel daarvoor te hoog. Ook al is een eerste bezoek aan een notaris gratis, toch kiezen ze ervoor om eerst informatie in te winnen bij de ngo van hun keuze. Broederlijk Delen geeft wel steeds de raad om het definitieve testament bij de notaris op te maken. Alleen zo ben je zeker dat het correct is opgesteld.’

Vinden mensen het niet moeilijk om hun eigen familie te benadelen ten voordele van het goede doel? ‘Soms is het zelfs voordeliger voor je nabestaanden als je een deel van je erfenis nalaat aan Broederlijk Delen. Er bestaat een legale methode, een duo-legaat, om Broederlijk Delen te begunstigen zonder je nabestaanden te benadelen. Elke situatie is anders. Je hebt er dus voordeel bij om je goed te informeren. En ik ben steeds bereid om vrijblijvend informatie te geven.’ ONLINE www.broederlijkdelen.be

LEEF VOORT IN DE PLANNEN VAN HET ZUIDEN VIA EEN GIFT IN UW LAATSTE WIL Okra10

Word haar beschermengel

✁ ❑ Ja, ik wens - vrijblijvend en vertrouwelijk - een infomap over de mogelijkheid om via een testament een toekomst te geven aan de eigen plannen van het Zuiden. Naam:

...............................................................................

©Thomas De Boever

Straat en nr.:

.......................................................................

......................................................................................... Postcode:

...............

Gemeente: ..........................................

Telefoon: _ _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ Stuur naar Pol De Greve, directeur Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel (bel naar Pol De Greve op 02.502.57.00 of contacteer Marc Vertommen op 02.213.04.39 of marc.vertommen@broederlijkdelen.be).

55


www.dexia.be

Wat is een huis? Een knus nest? Of een goede investering? Wat een woning ook voor u betekent, samen kiezen we het woonkrediet dat bij uw plannen past. Hét woonkrediet voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning bestaat niet. Er bestaan alleen dromen en behoeften, wensen en verlangens. En gelukkig ook een bank die samen met u recht naar de essentie gaat: wat betekent een woning voor u en hoe kunnen we helpen die te financieren? *

Geïnteresseerd? Surf naar www.dexia.be/wonen voor info en maak een afspraak met uw Dexia-kredietspecialist. * Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – CBFA nr. 19649 A – MEZ 4944.

OKRA-magazine april 2010  

OKRA-magazine april 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you