Live Magazines @ Health Valley Event 2011

Page 1

Health Valley Event 2011

Mark Rutte met 130 over de Red Med Tech Highway “We lopen voor op Amerika!” Rob ten Hoedt, Medtronic Europe

“De toekomst: een ziekenhuis zonder bedden.” Arno Peels, TU/e

Gespot: innovaties Revalideren met een exo-skelet

Woensdag 16 maart 2011 De Vereeniging – Nijmegen


Inhoud Voorwoord

3

Interview Jan Jonker

4

Health Valley Event 2011 in beeld

6

Keynote presentaties

8

Rob ten Hoedt

8

Arno Peels

9

Mathias Prokop

9

Focussen op innovatie

10

Wat maakt voor u de dag tot een succes?

12

Onze route over de Red Med Tech Highway

14

Investorslounge

17

Gespot!

18

Vragenrondje

19

Mark Rutte steelt de show

21

De haltes langs de Red Med Tech Highway

22

Colofon

Deze Live Magazines editie is gemaakt door:

Hoofdredacteurs, grafisch ontwerpers: William van Giessen Joost van der Steen

Schrijvers: Martijn Brugman Richard Derks Inge ter Schure

Platinum Sponsors

2

Fotograaf: Tom Roelofs www.livemagazines.nl Live Magazines® een magazine over uw event, gemaakt in één dag. Live Magazines® is een geregistreerd merk & concept van O.K. PARKING.


Voorwoord

Bij Live Magazines weten we wat innovatie is. Met het binnen een dag publiceren van een magazine eindigden we vorig jaar op plek 39 van de MKB-Innovatie Top 100. Maar tijdens het Health Valley Event blijkt dat niets bijzonders. Innovatieve producten, wetenschappers en ondernemers zijn vandaag, 16 maart 2011, in de Vereeniging in Nijmegen, in overvloed aanwezig. In zijn welkomstwoord hield burgemeester Thom de Graaf de volle zaal voor dat we geen genoegen moeten nemen met een zesje. Hij kan gerust zijn. Zesjes zijn we tijdens het Health Valley Event niet tegengekomen. Het Health Valley Event brengt een unieke mix van wetenschappers, zorginstellingen en ondernemers samen die allen één ding gemeen hebben: de drang om de zorg te innoveren. Vandaag stond de strategie van Health Valley, de Red Tech Med Highway, centraal. Met de sterke as Twente, Nijmegen en Eindhoven als basis biedt de koppeling van health en technologie enorm veel potentie voor de ontwikkeling van innovatieve zorgproducten. Daarmee kan Nederland vervolgens de internationale concurrentie aan. In dit Live Magazine leest u een verslag van het Health Valley Event 2011. Een dag die begon met het bericht dat minister Verhagen wegens ziekte verhinderd was en eindigde met een speech van zijn vervanger, minister-president Rutte. •

3


Met de Red Med Tech Highway de vaart erin krijgen

• Met het concept Red Med Tech Highway koppelt Health Valley het begrip health aan technologie. Met grensoverschrijdende innovaties als resultaat. • Health Valley-directeur Jan Jonker verklaart de strategie erachter.

Eerst even over Health Valley. U noemt het een platform. Een abstract begrip. Wat bedoelt u er mee? “Wat we met Health Valley doen is partijen op het gebied van gezondheidszorg en technologie met elkaar verbinden. Bedrijven, kennisinstellingen, gezondheidszorg en overheden. We creëren een netwerk waarin zij elkaar makkelijk kunnen vinden en samen aan innovatie kunnen werken.”

Wat voegt de Red Med Tech Highway daar aan toe? “Met Health Valley richtten we ons tot nu toe op innovatie in de gezondheidszorg in breed opzicht. De Red Med Tech Highway koppelt gezondheidszorg aan technologie en zoekt naar nieuwe samenwerkingsverbanden op dat vlak. De combinatie tussen medische kennis en technologie biedt heel veel potentie. Het resulteert in tal van nieuwe producten die de gezondheidszorg veranderen. Neem een medisch bedrijf als Future Diagnostics. Zij vond samenwerking met Philips en ontwikkelt nu kleine diagnostische apparaten waarop direct de uitslag van een test af te lezen is. Erg praktisch doordat een arts bij een bloedtest direct over de uitslag beschikt. En in acute gevallen kan het zelfs mensenlevens redden. Bijvoorbeeld in een ambulance, waar direct geanticipeerd kan worden op de uitslag van zo’n snelle test. Future Diagnostics bereikt met deze nieuwe toepassing de wereldmarkt.”

Hoe werkt de Red Med Tech Highway in de praktijk? Hoe breng je die samenwerking op gang? “Dat gaat niet vanzelf. Je moet het echt organiseren. Binnen Health Valley zetten we veel kleine en grote activiteiten op, van een workshops over certificering en een expertmeeting cardiovasculaire technologie tot dit jaarlijkse Health Valley Event. Door partijen op die manier bij elkaar te brengen, ontstaan vanzelf verbindingen. En waar ze niet vanzelf ontstaan daar helpen we zoeken naar partners. Die verbindingen krijgen bijvoorbeeld concreet vorm in nieuwe bedrijven, of consortia van bestaande bedrijven en instellingen. Vervolgens zoeken we mee naar financieringsbronnen en helpen we, samen met Oost N.V. en Syntens, het uiteindelijke product in de markt te zetten. Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk? We hebben de directeur van Euro Diagnostica geïntroduceerd bij chipfabrikant NXP. Zij hebben nu gezamenlijk een chiptechnologie ontwikkeld waarmee het mogelijk is reuma in een vroeg stadium op te sporen.”

4

Jullie motto luidt: Van kennis naar kunde naar kassa. Waarom is die kassa zo belangrijk? “In de praktijk blijkt de stap van kennis naar kunde naar het in de markt zetten van een product heel lastig. Het zijn vaak langdurige projecten. Dat komt omdat de gezondheidszorg in Nederland complex in elkaar steekt. Er is veel regelgeving. En ook het vergoedingensysteem van de zorgverzekeraars, waar je in opgenomen moet zien te worden, maakt het lastig. Het is een veel complexer speelveld dan in andere sectoren. Neem alleen al de hoge eisen die de gezondheidszorg stelt aan de veiligheid en werkzaamheid van producten. Overigens is ook hier samenwerking weer het sleutelwoord. Samenwerking met zorgverzekeraars en de overheid kan leiden tot snellere introductie van nieuwe producten in de markt. Zo werken we op dit moment met verzekeraars aan een faciliteit die de introductie van nieuwe zorgproducten moet versnellen.”

Minister Verhagen van Economische Zaken ziet life science als topsector en wil investeren. Zijn die inspanningen voldoende als we kijken naar de internationale concurrentie? “Er moet zeker een schepje bovenop. Het is goed dat het kabinet de keuze maakt voor een thema als life science maar dan moet je er als overheid ook zwaar op inzetten. Andere Europese landen investeren forse bedragen. Die maken meer middelen vrij dan ik terug zie in de huidige plannen. Waar echt behoefte aan is: seed capital. Kapitaal voor bedrijven met potentie: De groeibriljanten van de Red Med Tech Highway. In combinatie met inzet van excellente human capital, mensen met kennis, maar ook met ondernemerservaring in deze business. Het blijft uiteindelijk mensenwerk. Een ander punt waar de overheid een grote stap kan maken is het vereenvoudigen van regelgeving. We hebben het al gehad over de vele obstakels bij het introduceren van nieuwe zorgproducten. De vele regels en ook de complexe organisatie van de gezondheidssector zorgt voor onnodige vertraging. Met de Red Med Tech Highway willen we de vaart erin krijgen.” •


“…ook hier is samenwerking het sleutelwoord…” Jan Jonker, directeur Health Valley

5


6

#HVE11 in beeld


Knuffeltechnologie.. Een amicale terminator.. Heerlijk.. #hve11 @Larsgiersveld

About to give a pitch on camera for the health valley talentpitch this afternoon :) #hve11 #cool @freena

7


Keynote presentaties

indrukwekkende presentaties! @koenvandillen

Rob ten Hoedt president Medtronic (Europa en Azië)

Arno Peels voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven

Rob ten Hoedt (president Medtronic Europa en Azië), Arno Peels (bestuursvoorzitter TU/e) en Mathias Prokop (afdelingshoofd Radiologie UMC Radboud) geloven dat nieuwe technologie en innovatie noodzakelijk zijn in de gezondheidszorg. In hun keynote lezingen vertellen deze heren waarom dat volgens hen zo is.

“Europa loopt 3 tot 4 jaar voor op Amerika” De vergrijzing stelt de Westerse wereld voor een zware opgave. De kosten voor de gezondheidszorg dreigen onbeheersbaar te worden. Rob ten Hoedt, president van Medtronic Europa en Azië, ziet echter volop kansen. Want innovatieve producten verschijnen hier veel sneller op de markt dan in Amerika. Ten Hoedt heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de medical device-industrie. Als één van de founding fathers van Health Valley is hij nu uitgevlogen naar Zwitserland waar hij verantwoordelijk is voor alle verkoop- en distributieactiviteiten rondom de producten en therapieën van Medtronic. 8

Mathias Prokop hoogleraar Radiologie UMC St Radboud Nijmegen

Een belangrijk gevolg van de vergrijzing zal volgens Ten Hoedt de explosieve groei zijn van het aantal patiënten met een chronische ziekte. In de toekomst zal 75% van de kosten van de gezondheidszorg uitgegeven worden aan chronische ziektes. Ten Hoedt: “Op dit moment hebben we als samenleving eigenlijk betrekkelijk weinig ervaring met chronische ziektes. Er zullen nog veel oplossingen gevonden moeten worden. Een groot probleem daarbij is de hoge uitgaven die dreigen. Er zullen dus kosten gedrukt moeten worden.” Ten Hoedt ziet gelukkig in Europa ook veel potentieel om deze problemen het hoofd te bieden. “Er zijn op dit moment 11.000 bedrijven bezig met medische technologie. Daar komt enorm veel innovatie vandaan. Europa heeft een voorsprong op Amerika. Niet voor niets zijn medische technologieën als dotteren en de pacemaker Europese uitvindingen. Het Amerikaanse model is niet het juiste model voor het creatief opzetten van nieuwe concepten. Waar we heel blij mee moeten zijn is het Europese systeem rondom medical devices. De drempel om technologie


in de markt te zetten ligt hier laag. Amerikaanse patiënten krijgen pas 3 tot 4 jaar later toegang tot nieuwe technologie die in Europa dan allang geïntroduceerd is. Een buitengewoon zinnig en veilig systeem dus.” Conclusie: Ten Hoedt ziet veel kansen liggen voor de gezondheidszorg en de innovatiecentra’s binnen de Europese Unie. En de Red Tech Med Highway in het bijzonder.

Rob ten Hoedt: toegevoegde waarde creëren met medische techn = kijken naar hele zorgketen @SandyLitjens

“Technologie met een menselijk gezicht” Voetballende robots Arno Peels is de personificatie van de ‘Red Med Tech Highway’. Hij heeft gewerkt aan de Universiteit Twente, bij Philips in Eindhoven en hij is nu voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij begint zijn presentatie met een filmpje van voetballende robots. Het robotteam ‘Tech United’ van de TU/e werd in 2010 Europees kampioen. Peels: “Ogenschijnlijk ludiek, maar dit team heeft geleid tot belangrijke doorbraken op het gebied van robotica.”

Ziekenhuis zonder bedden Technologie is onmisbaar in de gezondheidszorg. Zeker bij de toenemende vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van leven, aan gezondheid en aan de zelfstandigheid van mensen. Peels stelt dat technologie ervoor kan zorgen dat ‘hospitalcare’ steeds meer opschuift naar ‘homecare’. Peels: “Technologie zorgt ervoor dat van de tweede lijns-zorg kan opschuiven naar eerste lijns-zorg, en zelfs naar nulde lijns-zorg. Een ziekenhuis zonder bedden, bestaat dat? Wat ons betreft in de toekomst wel.”

Smart diagnostics: babyvestje Aan de universiteit wordt onderzoek gedaan naar ‘smart’ technologie. Peels benadrukt dat het daarbij vooral gaat om technologie met een menselijk gezicht. Als voorbeeld laat hij het vestje zien dat de universiteit heeft ontwikkeld voor te vroeg geboren baby’s. Pijnlijke plakkers zijn niet meer nodig: slimme sensoren in het vestje monitoren de ademhaling en de temperatuur, terwijl de ouders hun kindje zonder een wirwar van draden in hun armen kunnen houden.

Problemen van de toekomst oplossen “Ik ben met name geïnteresseerd in manieren om toekomstige problemen op te lossen”, begint Mathias Prokop zijn keynote lezing. Prokop is afdelingshoofd Radiologie in het UMC St Radboud in Nijmegen. Met de toekomstige problemen doelt hij op de vergrijzing. “Over twintig jaar heeft een groot deel van de bevolking zorg nodig. Daar moeten we ons razendsnel op voorbereiden. Er dreigt nu een tekort aan betaalbare zorg en hoogopgeleid personeel.” De oplossing voor het probleem ligt voor de hand, stelt Prokop: innoveren. De hoogleraar vergelijkt de vergrijzing van nu met de verstedelijking in de 19e eeuw. “Toen waren de mensen bang dat er te weinig landarbeiders zouden overblijven. Door technologische vernieuwing kon er meer bereikt worden met minder mankracht.” In zijn eigen vak is technologie onontbeerlijk. Prokop is deskundige op het gebied van body imaging. Door het maken van scans krijgt hij een beeld van een ziekte. “Door nieuwe technologie kunnen de kosten voor de diagnostiek fors omlaag. Zónder kwaliteitsverlies.” Als voorbeeld noemt Prokop prostaatkanker. Dit is de meest voorkomende vorm van kanker onder oudere mannen. “Prostaatkanker is lang niet altijd dodelijk. De ziekte hoeft daarom ook niet altijd behandeld te worden. Met nieuwe MRI technologie kunnen we in een vroeg stadium vaststellen of de prostaatkanker moet worden aangepakt. Daarmee bespaar je een hoop geld én bespaar je de patiënt een onnodige behandeling.” Het is wel zaak om snel te handelen, benadrukt Prokop. Over twintig jaar zal de druk op de gezondheidszorg fors zijn toegenomen. Als we ons daar nu niet op gaan voorbereiden, zitten we dan met een groot probleem. “We willen uiteindelijk toe naar een personalized medicine. Aan de hand van genetica bekijk je hoeveel kans iemand heeft om een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Door middel van imaging ontdek je in welk stadium de ziekte zich bevindt. Zo voorkom je onnodige behandeling. Die technologie staat nog in de kinderschoenen. Maar dat is wel de toekomst.” •

Gezondheidszorg is geen kostenpost, maar een economische motor. @EmilePeters

Innovaties naar de markt De universiteit zoekt kennisdeling. “Om de slag te maken van onderzoek naar toepassing zijn partnerships onontbeerlijk. De samenwerking tussen Health Valley en TU/e kan veel vruchten afwerpen en leiden tot een internationaal sterk cluster op het gebied van gezondheid en technologie. Het helpt ons om innovaties ook daadwerkelijk naar de markt te brengen.” 9


Focussen op innovatie

Diverse interessante sprekers uit het bedrijfsleven en de wetenschap vertellen tijdens de vijf focusgebiedsessies over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Bezoekers kunnen zich focussen op Molecular diagnostics & therapy, Medical devices & robotics, eHealth & monitoring, Algemene Zorginnovatie of Enabling Micro Technologies. In de sessies komen zij bijvoorbeeld te weten hoe robots de gezondheidszorg kunnen verbeteren. Of hoe een zorgorganisatie kan innoveren zónder de handrem aan…

Ton Kleeven #hve11: ‘innovatie zonder sales is geen innovatie’. @PeterRLips

10

Het programma biedt maar liefst 18 interessante lezingen. Tegelijkertijd. We zijn verplicht om keuzes te maken. We besluiten ons te laten leiden door het toeval en sluipen de kleine zaal op de eerste verdieping binnen waar we midden in een lezing vallen van Hein G. Gooszen, hoofd Afdeling Operatiekamers van het UMC St. Radboud Nijmegen.

Bewezen innovatie Gooszen vertelt over MITeC. Dat staat voor Medical Innovation Technology expert Centre. Technologische innovatie moet in dienst staat van de patiëntenzorg en niet andersom, zegt Gooszen. Hij geeft een voorbeeld van zo’n innovatie. Bestraling en diagnostiek kan ook tijdens een operatie van een borst-


kankerpatiënt plaatsvinden. De patiënt hoeft niet nabestraald te worden en niet een week te wachten op de uitslag. Deze nieuwe vorm van opereren moet komende jaren gestalte krijgen. Wel dient er bij dergelijke innovaties in de chirurgie een belangrijke vraag gesteld te worden, vindt Gooszen. Is nieuwer ook altijd beter? Er is behoefte aan bewijs. Gooszen: “Doktoren en patiënten gaan te makkelijk mee met nieuwe technieken die wel goed lijken maar dat nog niet bewezen hebben. Bij de introductie van nieuwe medicijnen is dat beter geregeld. Bij nieuwe operaties is dat nog lang niet zo ver. Van vergelijkende studies komt het vaak niet. De methodiek van de introductie van nieuwe operaties hapert, maar moet er wel komen.” Er is huiswerk te doen, concludeert Gooszen: innoveren op basis van bewijs.

Biochemische test We lopen de gang weer op en betreden stilletjes de Keizer Karelfoyer. Daar spreekt Hans Hofstraat, vicepresident Philips Research, Healthcare Strategic Partnerships een half uur lang over medische technologie. Hofstraat sluit aan op de vaststel-

ling die Rob ten Hoedt van Medtronic eerder op de dag deed in zijn keynote-presentatie in de grote zaal. Chronische aandoeningen zullen een steeds grotere last vormen. Hofstraat zoomt in op cardiovasculaire aandoeningen. Innovatieve technologie kan daar uitkomst brengen. Daarbij draait alles om vroege detectie en het sneller uitvoeren van de juiste behandeling. Hofstraat noemt Point-of-Care testing. Bij een hartfalen is snel handelen essentieel. Hofstraat: “Wat wij aan het ontwikkelen zijn, samen met o.a. het bedrijf Future Diagnostics is een biochemische test. Alles wat nodig is, is een kleine druppel bloed. De test zoekt naar bepaalde eiwitten die op een zuurstoftekort duiden. De uitslag van de test kan vanuit een rijdende ambulance doorgegeven worden aan het ziekenhuis, waar ze direct voorbereidingen kunnen treffen.” Zo maar even twee voorbeelden van wat innovatie op het snijvlak van zorg en technologie kan betekenen voor de samenleving. De Red Med Tech Highway kan Nederland nog heel veel opleveren. • TIFKAP: the intrapreneur formerly known as professor #hve11 hoognodige business modellen. Let op overlap in waarde. @hout

11


Wat maakt voor u de dag tot een succes?

“Voor ons is iedere cliënt belangrijk. Maar als we op deze dag net zo’n grote klant binnenhalen als vorig jaar, dan ben ik erg tevreden. De verwachtingen zijn hooggespannen!” L. Jansen, Accon avm, belastingadviseurs

12

“Contacten. Ik kom voor de contacten. Ik heb twee, drie mensen op het oog. Ik wil een ontmoeting met die mensen regelen, dan is mijn dag gelukt.” Een uurtje later: “Ja, gelukt! Voor mij is de dag nu al geslaagd. Het onderwerp? Het heeft te maken met longbehandeling, met beademingsapparatuur. Ik heb iets, die andere partij heeft iets, samen hebben we kansen!” Gerard Lugtigheid, directeur EPC

“Netwerken, vooral. Zoveel mogelijk mensen spreken. We proberen partijen te interesseren voor het toepassen van gameconcepten in de zorg. Serious gaming. Ik zag iemand van de Siza Dorp Groep, daar wil ik graag mee praten.”

“Het is een goede dag als er veel verbindingen tot stand komen. Er is veel te halen op een dag als deze. Maar er is ook veel te brengen. Niet alleen voor grote spelers zoals Philips, maar vooral ook voor het MKB in de regio.”

Marko van der Vegt, IJsfontein

Margret Klein Holkenborg, Syntens


Onze route over de Red Med Tech Highway...

Inspirerende mensen ontmoeten, ideeĂŤn pitchen, kennis uitwisselen.... Er is volop gelegenheid om te netwerken tijdens de Health Experience. En dat gebeurt dan ook volop.

13


Onze route over de Red Med Tech Highway...

Twitteren “Maar wat heb ik nu precies aan twitter bij het stellen van een medische diagnose”, vraagt dhr. De Bruin van SenzAir zich af. Zijn bedrijf maakt technologie om uitgeademde lucht te analyseren. De Bruin lijkt nog niet overtuigd van het belang van twitter voor zijn bedrijf. Maar Jop Geven, twitter-expert van Syntens, laat zich niet zo makkelijk uit het veld slaan. “Als je een nieuw product op de markt zet, kun je daar bijvoorbeeld over twitteren. Als andere twitteraars jouw bericht dan doorsturen – retweeten – verspreidt het nieuws zich als een olievlek.” Twitteren, in 140 tekens een bericht in je netwerk verspreiden, is onder jongeren, journalisten en politici al een veelgebruikt medium. Maar in de medische wereld is het relatief onbekend, blijkt uit de reacties. “We krijgen veel sceptische reacties”, vertelt Nadine Hillebrand. Met twee andere dames loopt ze in een witte doktersjas tussen de bezoekers om hen warm te maken voor social media. “Mensen in de medische sector denken dat ze in hun beroep niets hebben aan twitter. Maar het is juist een hartstikke goede manier om te netwerken!”

Vak apart Een veel gerichtere manier van netwerken is de expert meeting. Vier experts helpen startende ondernemers in de gezondheidszorg om hun bedrijf goed op poten te zetten. “Hier lopen veel mensen rond met enorme expertise op hun eigen vakgebied. Maar ondernemen is een vak apart. Daar helpen wij bij”, zegt Tom Ikink, aansprakelijkheidsspecialist. “Bovendien”, vult subsidie-expert Rolf Pullens aan, “kunnen wij echt gespecia14

uvit doet wat er gedaan moet worden : stappen zetten ipv er over praten chapeau @hout et al #hve11 @Zorg20


Pitchbioscoop van Flinq TV

Presenteren zonder ‘uh… uh…’ te zeggen Je hebt iets –een idee, een product– maar hoe maak je het bekend? In de Pitchbioscoop krijg je de kans om (met een beetje professionele steun) een videofilm op te nemen. Die ‘pitch’ komt op de site van Health Valley. Is je idee érg goed, dan maak je kans om uitgekozen te worden voor een TEDx presentatie.

De slides van het interessante verhaal van @hout over de Open Health Hub en meer #hve11 #uvit http://slidesha.re/gftGcz @shakingtree

Janine Pormes van de Pitchbioscoop coacht de eerste klant van dit Health Valley-event. “Waar laat je je handen? Kijk recht in de lens. En geen ‘uh’ zeggen!” Joost Nijhuis vertelt voor de camera over zijn website www.wikehealth.org. “Schrijf je in, het is gratis!” Hij stapt uit het felle cameralicht. “Nou, dat ging aardig... Heb ik veel ‘uh’ gezegd?” Ferdinand van Dam van Pitchbioscoop verwacht vandaag ongeveer 20 pitches op te nemen en te monteren tot korte filmpjes. “Het opnemen duurt ongeveer 5 tot 8 minuten. Het is nu nog rustig, meestal wordt het drukker naarmate de dag vordert. Dan zijn de mensen wat over hun koudwatervrees heen.”

liseerd advies geven aan ondernemers in de zorg.” “Mensen komen er vaak achter dat ze hun zaken niet goed geregeld hebben wanneer het te laat is”, weet belastingadviseur Annette van Mil. “Mijn belangrijkste advies is dan ook: zorg dat je goed geïnformeerd bent wanneer je start als ondernemer.”

Toekomst voorspellen In de hoek van het Health Valley Café wordt op een meer luchtige manier advies gegeven. Felix Guérain, in het dagelijks leven is hij rechtbanktekenaar, tekent de toekomst van ondernemers. “Ondernemers vertellen waar hun bedrijf nu staat en waar ze over vijf jaar willen staan. Ik maak daar direct een tekening van”, vertelt hij. Hij doet dat in dezelfde herkenbare stijl van de rechtbanktekeningen. Guérain is optimistisch over de verhalen die hij van ondernemers hoort. “Zo te horen, ziet de toekomst er rooskleurig uit. De grote ziekenhuizen worden afgebroken, we gaan terug naar de individuele zorg, naar aandacht voor de patiënt”, zegt de tekenaar, terwijl hij een schets maakt van ondernemer Henk ten Dolle. “Ook de aandacht voor ouderen komt terug”, denkt Guérain. “En dat is mooi voor mij, want ik ben zelf al behoorlijk grijs!” »

15


Onze route over de Red Med Tech Highway.

Nieuwe vragen bedenken en luisteren naar je doelgroep, inspiratie na workshop van @ritzotenkate #hve11 @aveltema

Luisteren Wie de voorkeur geeft aan luisteren in plaats van een gesprek, kan terecht bij de Pecha Kucha’s van de wetenschap. Hier worden doorlopend korte presentaties gegeven. “Heel interessant”, zegt mevrouw Otten tijdens een presentatie over ultrageluid. Ze werkt bij de subsidiedesk van het UMC Radboud. “Zo’n serie Pecha Kucha’s geeft in korte tijd een overzicht van onderzoeksresultaten die hot zijn.” Ze komt niet voor een specifieke presentatie, maar vindt het vooral interessant om te horen wat er speelt. “Wat ik wel belangrijk vind, is dat de presentatie een beetje leuk is ingekleed. Deze man haalt van alles uit de kast, hij gebruikt muziek en bewegend beeld. Dat maakt het levendig.” • 16

Nu bij @ritzotencate over ‘Iets met Social media’ begint met: zijn er nog vragen? :) #hve11 @healthvalley


Investorslounge: Meesters van de Toekomst

Hoe komen ondernemers in contact met investeerders? “Onze claim: dealflow!” Onder de bezielende leiding van televisiepersoonlijkheid Ruud Koolen houden tijdens de Investorslounge lokale ondernemers korte pitches. Ze hopen daarmee risicokapitaal aan te trekken. Dat kan onder meer komen van de mensen die zijn aangesloten bij Meesters van de Toekomst, het business angels netwerk van OOST NV. Is die opzet gelukt?

“Investeren van risicokapitaal is een schakel in het aanjagen van economisch herstel.”

Radboud Dood, projectleider van Meesters van de Toekomst: “Ja, er was een goed aanbod van ondernemers, allemaal medisch gerelateerd. We hebben ze van te voren gecoached en gekeken of hun plannen ‘investeringsrijp’ zijn. De reacties uit de zaal waren positief. Er waren voldoende investeerders die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in vervolggesprekken met de ondernemers. Hoeveel investeerders er waren? Ik denk dat er zeker vijftien mensen in de zaal zaten die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden. Het gaat daarbij om risicokapitaal. Het investeren van risicokapitaal is een belangrijke schakel in het aanjagen van het economisch herstel. In die zin is een bijeenkomst als deze, en vooral het vervolg ervan, ook landelijk van belang. Onze claim als Meesters van de Toekomst is zorgen voor ‘dealflow’, voor gesprekken. Nou, dat is zeker goed gelukt!” • 17


Gespot!

Move Up Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, Marijke van Haaren, krijgt uitleg over de Move Up, een innovatieve tillift ontwikkeld door het bedrijf Indes. De tillift bestaat al langer. Indes heeft er een sensor aan gekoppeld. Die meet wanneer de zorgverlener kracht zet op de tillift om hem te verplaatsen. Vervolgens neemt een aandrijving het over zodat de zorgverlener geen kracht hoeft te zetten.

Autitouch Intuïtieve interactie: aanraken is bedienen Move Up

De software op dit aanraakbeeldscherm kan gebruikt worden bij diagnose en behandeling van autistische stoornissen. ‘Autitouch’ van Freena Eijffinger is nog in ontwikkeling. Hoopt Eijffinger vandaag zakenpartners op te doen? “Jazeker. Waar ik op hoop is iemand van een zorgverzekeraar die langskomt en zegt ‘Ja! Daar gaan we voor!’. Die zorgverzekeraar is niet mijn klant, maar hij moet in de praktijk wel het werken met dit product gaan vergoeden.” De zorgverzekeraar is nog niet langs gekomen. Maar Eijffinger heeft wel al zaken kunnen doen. “Met een innovatiecoach. Die kan me wijzer maken over hoe je een product als Autitouch in de medische wereld introduceert. Ja, grappig: ik kwam om iets te verkopen, maar nu heb ik zelf iets gekocht...”

Autitouch

Biometrics Jan-Willem Wisselink van Biometrics demonstreert een exo-skelet. De arm wordt ingezet bij de revalidatie van CVApatiënten of patiënten met een dwarslaesie. Met hulp van de arm kunnen zij een computerspel spelen. Een hulpmiddel dus om en efficiënter en met meer plezier te revalideren. •

Biometrics

18


Vragenrondje

Is er al iets tegen de gewone verkoudheid uitgevonden? “Nou... nee. Maar als het er is, en het moet mechanisch toegepast worden... Bijvoorbeeld in een micropil, dan bieden wij ons graag aan. We maken onder meer miniatuurmotoren voor medische toepassingen.” Matthijs Roorda, marketeer bij Maxon Motor

Waar komt u voor? “Ik kom om te halen, te leren en te netwerken. En ook om een beetje te brengen. We maken met ons bedrijf met een 3D-printer medische protheses. Maatwerk. Een dag als deze is voor mij heel nuttig. Ik heb weer een aantal afspraken gemaakt.” Henk ten Dolle, Palio Technology Center, laat een flink stapeltje visitekaartjes zien.

En, goede zaken gedaan? “Ja hoor. Ik heb even de relaties aangehaald. Ik heb in twee uurtjes tijd met zo’n 15 man gesproken. 10 bekenden, 5 nieuwe mensen. Goeie score!” Guido Eggermont, commercieel directeur PANalytical

Wat is het meest verrassende dat u vandaag heeft gehoord of gezien? “Het meest verrassende voor mij is dat het gelukt is om premier Mark Rutte hier naartoe te krijgen, nu Maxime Verhagen ziek is. Rutte ziet hier met eigen ogen hoeveel innovatieve ondernemers er zijn in de gezondheidszorg. Het is prachtig dat we dat aan het kabinet kunnen meegeven.” Thom de Graaf, Burgemeester Nijmegen 19


Vooral Jansen de blindengeleidehond met clueless blikken is grote stille ster op de achtergrond @erikvollebregt

20


Mark Rutte steelt de show

Rutte is een goede spreker: in t nu, kijkt de mensen aan, humor, goeie stem. #hijzalhetwelvakerdoen? @ottowijnen

Het (medisch) thema van de dag: ‘Verhagen is ziek!’ Speciale gast op het Health Valley Event is minister-president Mark Rutte. Eigenlijk zou minister van Economische Zaken Maxime Verhagen acte de presence geven, maar hij meldde zich eerder op de dag af. De organisatie verrichtte een huzarenstukje door minister-president Mark Rutte als zijn vervanger te strikken. Op het podium van de grote zaal verontschuldigt Rutte zich eerst namens zijn collega Verhagen. “Minister Verhagen zou hier eigenlijk staan maar die is ziek. Het thema van deze dag zouden we kunnen zeggen. Hij heeft een griep opgelopen.” Rutte spreekt daarna kort over Health Valley en innovatie in de zorg. “De kosten van de gezondheidszorg lopen de komende jaren met 15 miljard euro op. Die hoge kosten drukken op de uitgaves voor onder andere onderwijs en infrastructuur. Innovatie in de zorg zal leiden tot een kwaliteitsverhoging en tegelijkertijd een kostenverlaging. Het beeld van innovatie is meestal dat het geld kost. Mijn boodschap vandaag is dat we dat beeld moeten veranderen. Met innovatie moeten we de kosten in de zorg zien te verlagen.”

Vervolgens ontpopt de premier zich als een multitalent door zonder enige voorbereiding de presentatie van de uitreiking van de Health Battle op zich te nemen. 25 Internationale studententeams gingen de strijd met elkaar aan om de Health Innovation Award. Een vakjury nomineerde eerder op de middag drie teams voor de finale. Filmpjes van hun pitches worden aan de zaal getoond en het publiek stemt tijdens de korte speech van Rutte middels het verzenden van een sms. Na zijn toespraak maakt Rutte de winnaar bekend: het team Sint Maartenskliniek. De zaal overlaadt de studenten met een applaus. Op het podium schudt de minister-president ze de hand en overhandigt een cheque van 2.500 euro. Daarna neemt Rutte nog even de tijd om de winnaars een aantal vragen te stellen.“Ik begreep helemaal niks van jullie filmpje maar het zag er heel gelikt uit. Nu iemand die mij écht kan vertellen waar het hier om gaat...” Een van de studenten legt het uit. Topstudenten en topspecialisten samenbrengen in een topklas. Zo eenvoudig kan innovatie zijn. Minister-president Rutte verlaat daarna onder luid applaus de zaal. Wie van zijn optreden op het Health Valley Event getuige was, weet nu ook dat er een fantsastische presentator in hem schuilt. • 21


De haltes langs de Red Med Tech Highway

Op de Red Tech Highway kom je allerlei innovatieve ondernemers tegen. Beau van Erven Dorens maakt een tour over deze Highway samen met Renée Bergkamp, directeurgeneraal Ondernemen en Innovatie bij het ministerie van EL&I.

Henk Jansen van Indes demonstreert één van haar succesvolle producten: de Touch & Move. Een verrijdbare tillift die de fysieke belasting van zorgverleners aanzienlijk vermindert. Een zeer praktische ontwikkeling die het werk direct makkelijk maakt.

Voor een volle concertzaal vertellen de ondernemers één voor één waarmee zij zich bezighouden. Een rode loper met witte markering in het midden geeft de weg aan naar het podium, het centrum van de highway.

De volgende ondernemer op de highway is Rudy Mareel, CEO bij Synthon. Dit farmaceutische bedrijf is gespecialiseerd in complexe generieke medicijnen. Sinds 2007 is het bedrijf ook actief op het gebied van biotechnologie. Verder is het zich sterk aan het ontwikkelen als een specialty pharma bedrijf.

De eerste die zich daar presenteert is Richard Blaauw van Chiralix, een spin-off van de Radboud Universiteit. Hij ontwerpt en ontwikkelt small molecules, voor een belangrijk deel gericht op de medische markt. Als belangrijke partner heeft hij DSM weten binnen te halen, een steun in de rug om zijn onderneming uit te bouwen. Ondernemer Freena Eijffinger, geboren in 1981, is al 4,5 jaar ondernemer. Het zit in haar bloed, vertelt ze aan Beau van Erven Dorens. “Ik ben een rasnerd.” Eijffinger is met haar bedrijf Autitouch BV gespecialiseerd in autisme. Op een groot en onverwoestbaar touchscreen – je kunt er zelfs op gaan zitten – toont ze een applicatie die ze heeft ontwikkeld voor de diagnostiek en behandeling van autisme en hieraan gerelateerde stoornissen.

22

Jaap Breider is van Tactileview. Zijn bedrijf draait om plaatjes voor mensen die niet kunnen zien. Door middel van een speciale plaat worden afbeeldingen omgezet in reliëf. Breider is zelf blind, waardoor hij goed in staat is de behoeften van zijn doelgroep in te schatten. De laatste twee ondernemers die de snelweg betreden, zijn Berthe de Jong van de Sint Maartenskliniek en Henk van den Heuvel van Biometrics. De samenwerking tussen de Sint Maartenskliniek en het bedrijf Biometrics leidde tot de ontwikkeling van de Lokomat, een looprobot die van grote waarde is in het revalidatieproces van patiënten. Via een live verbinding met de Sint Maartenskliniek gaat Beau van Erven Dorens in gesprek met een patiënt met een dwarslaesie. Hij deelt zijn positieve ervaringen over het revalideren met de robot. •


23


Zeer inspirerende dag bij #hve11 Geweldige innovaties en enthousiaste ondernemers. Er gebeurt genoeg aan de Red Med Tech Highway @AureliAutin

Health Valley wordt mede mogelijk gemaakt door: