Page 7

MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. ismeretesek és azok tartalmával egyetért. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen 7 (hét) sorszámozott lapból álló és két eredeti példányban készült szerződés ügyleti akaratukat mindenben helyesen tartalmazza, ezért jelen szerződést – annak átolvasását és értelmezését követően – saját kezűleg jóváhagyólag aláírták. Budapest, 2013. ………………………..hó………….napján.

Közvetlen partner

MÖK Nonprofit Kft.

7

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

Mök partner szerződés 2014 családi méret