Page 4

MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. amelynek megfizetésére jelen szerződés aláírásával a Közvetlen partner az alábbi részletekben vállal kötelezettséget: A bérlet 11 részletben fizethető ki, amelyből 1 a természetes mezőgazdaságra jellemző mezőgazdasági munkálatok elvégzését szolgáló előleget, 10 részlet pedig a mintagazdaság éves üzemeltetését képezi. Így a Közvetlen partner jelen szerződés aláírásakor előlegként és működési költségre 50. 000.- Ft, azaz (ötvenezer Ft) fizet ki. A bérletár hátra maradt részét, 250.000 .- Ft kettőszázötvenezer Ft), 10 egyenlő havi részletben, a hónap 5. napjáig kell kifizetni. Az egyhavi részlet 25. 000.- Ft (huszonötezer Ft). Jelen szerződés aláírásakor, 50. 000.- Ft, azaz (ötvenezer Ft) készpénzben vagy a szerződés aláírásától számított 3 banki napon belül az Ökotársulás Közösség bankszámlájára átutalással vagy pénztári befizetéssel, melyet a Közvetlen partner az

Ökotársulás Közösség, MagNet Banknál vezetett 16200137-00118279 számú számlájára fizet meg. Előnyök és kockázatok 4 A bérlet értelmében az egy Közvetlen partnerre eső ládák száma legfeljebb 40 (negyven). Egy Közvetlen partner kettő vagy több különböző bérletet is köthet, amennyiben nagyobb mennyiségű terményre van szüksége. A kockázatok és az előnyök az Ökotársulás Közösség, és a Közvetlen partner között oszlik meg. A mintagazdaság működését, a gazdálkodást befolyásoló katasztrófák vagy előre nem várt nehezítő körülmények esetén, az Ökotársulás Közösség megkapja az előre meghatározott bérletárat, akkor is, ha a kosár nem tartalmazza az összes előre becsült terményt. Az Ökotársulás Közösségnek jó szándékúan, a legjobb gazda gondosságával kell erőfeszítéseket tennie azért, hogy a vállalt mennyiségi és minőségi feltételeket teljesíteni tudja. Mindazonáltal az Ökotársulás Közösség nem garantálhatja a becsült mennyiségeket és azt sem, hogy minden termény optimális körülmények között beérik. Ezek a kockázatok jellemzőek a mezőgazdaságra és hatványozottan az ökológiai módon működő mezőgazdaságra, ahol nem használnak kártevők elleni kémiai szereket, műtrágyát és egyéb olyan eszközöket, amelyek a mezőgazdaság számíthatóságát fokozzák ugyan, de az ökológiai termesztés technológiáján kívül esnek! 2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

Mök partner szerződés 2014 családi méret  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you