Page 2

MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.

A termény kiosztása A ládák (amelyek az 1 sz. mellékletben becsült mennyiségű és válfajú terményeket tartalmazzák) a Ökotársulás Közösség szállítja ki, jelen szerződés 1-es számú mellékletében meghatározott átadási pontokra és időpontokban. A felek jelen szerződés aláírásakor megállapodnak abban, hogy az 1-es számú mellékletében meghatározott átadási pontok közül melyiket választják a ládák átadás-átvétel helyéül, melyet az 1-es számú mellékletben, bejelöléssel rögzítenek. Ez a helyszín nem lehet piacokon vagy köztereken, mert az Ökotársulás Közösség terjesztési tevékenysége nem specifikusan kereskedelmi jellegű és nem téveszthető össze azzal. A Közvetlen partner vállalja, hogy minden szállítási napon, a megjelölt idő intervallumon belül, elszállítja a ládát a megjelölt helyszínről. A tervezett szállítási napok időpontjait az 1-es számú melléklet tartalmazza. Az Ökotársulás Közösség , az 1-es számú mellékletben meghatározott szállítási időpontoktól eltérhet, amelyről legkésőbb a szállítási napot megelőzően 24 órával, emailben a Közvetlen

partnert értesítenie kell. Abban az esetben, ha a ládára jogosult Közvetlen partner nem tudja azt személyesen átvenni, a kosár egy harmadik fél által átvehető, melyről a Közvetlen partnernek kell gondoskodnia. Az át nem vett ládákért nem jár kárpótlás. Amennyiben a közvetlen partner harmadik félnek a ládát nem tudja átadni, úgy köteles azt az Ökotársulás Közösségnek e-mailen (okotars@okotarsulas.hu) jelezni, lehetőleg a kiszállítást megelőzően két nappal, de legkésőbb a kiszállítás időpontjáig. Jelen szerződés 1-es számú mellékletében meghatározott átadási pontokat az Ökotársulás

Közösség tagsága biztosítja, önkéntességgel, ezért a szállításkor elhelyezett ládák tartalmáért, beleértve annak sértetlenségét, vagy élelmiszer biztonsági szavatosságát az

Ökotársulás Közösség nem vállal felelősséget. A ládában található termények fogyaszthatóságát minden esetben a Közvetlen partnernek kell megállapítania. A szállításra használt láda az Ökotársulás Közösség tulajdonát képezi, ezért a Közvetlen partner a legközelebbi átadási időpontra a megüresedett ládát köteles visszahozni. Az átadási ponton átvételkor, a Közvetlen partner az üres ládát az átadási pont helyszínén hagyja és a terménnyel megrakottat pedig elszállítja. Amennyiben a Közvetlen partner az átadás helyére a meghatározott időpontban a megüresedett ládát nem hozza vissza, úgy köteles e hiányosságáról a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a következő szállítási napig gondoskodnia.

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

2

Mök partner szerződés 2014 családi méret