Page 1

Edukacja na miarę XXI str. 12 wieku

Wytwórnia betonów

solidna Firma, NISKIE CENY str. 12

UZDROWICIEL Z FILIPIN RADOM, 17.08.2013r. tel. 506 536 270;784 609 208

str.5

BEZPŁATNY TYGODNIk DLA mIAsTA RADOmIA I REGIONU 118 sierpnia lipca 2013 2013 nr nr161 162

POMOC DROGOWA TEL 501 838 858

Profesja

Czytaj nas online www.okonamiasto.pl

Dworcowe atrakcje

Reklama

Nie było fanfarów i pokazu sztucznych ogni, zabrakło wielkiego otwarcia i tłumów koczujących przed budynkiem. Choć właściwie tłumy były. Czekały na otwarcie nowego dworca półtora roku. Zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni zaglądają dziś ciekawie do środka.

D wor z ec w re sz cie spe ł n ia swoją funkcję. Oferuje miejsca kasowe, wygodne, przestrzenne poczekalnie, informację dla podróżujących i wiele innych udogodnień. Dodatkowo zachw yca sw ym w yglądem. Łączy zaby tkow y charakter i f unkcjona lność. Budy nek jest z zewnątrz elegancki, natomiast w środku posiada najnowsze rozwiązania. Elektroniczne tablice, podają bieżące rozkłady i informacje o miejscach odjazdu pociągów. Budynek posiada klimatyzację i wygodną windę dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze wprawdzie nie ma w chwili obecnej jadłodajni, ale znajduje się tam przestronna poczekalnia. Funkcjonalne sklepy dla osób podróżujących znajdują Reklama

się natomiast na dole, gdzie można nie tylko nabyć najpotrzebniejsze artykuły, ale również świeżo i szybko zjeść. Prace trwały nad kompleksową modernizacją budynku oraz odnowieniem placu przydworcowego. Roboty budowlane prowadzono m.in. w zakresie wymiany instalacji (elektrycznej, teletechnicznej i sa nitarnej), wykonanie instalacji SAP i DSO, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany części konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z nowym orynnowaniem. W ich skład wchodziło również odnowienie elewacji, kas oraz  pomieszczeń dla obsługi dworca, instalacja monitoringu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, nowych wiat przystankowych

i miejsc parkingow ych, ponadto insta lacja tzw. małej architektur y. Wykony wane na dworcu prace konsultowano z konserwatorem zabytków. Wykonaniem remontu w przeciągu kilkunastu miesięcy zajmowały się różne firmy. Pierwotnie zak ładano, że prace skończą się w 2012 roku. Łączny koszt inwestycji w yniósł około 13 mln. Złotych. Dziś już możemy podziwiać nowy dworzec i korzystać z jego wygód. A co o nowym obiekcie mówią Radomianie? - Dziś nigdzie nie wyjeżdżamy, przyszliśmy tu bo synek chciał zobaczyć jak wygląda nowe miejsce odjazdu jego kochanych pociągów – mówi Pani Barbara. - mi osobiście bardzo się podoba, wnętrze jest proste ale ładne.

- dodaje. - Najładniej to chyba wyszło oświetlenie, dworzec, tak jak fontanny, najlepiej prezentuje się po zmroku – śmieje się Mariusz – przyszedłem spytać o ceny biletów i dowiedziałem się, czego chciałem, więc swoją funkcję spełnia. Poza tym trochę tu chłodniej niż na zewnątrz, a to obecnie ogromny plus. Wprawdzie w budynku spotykamy teraz więcej zwiedzających, aniżeli podróżnych, ale mamy nadzieję, że z czasem również przyjezdni będą mieli okazję podziwiać i pochwalić nasz dworzec. Bieżące zmiany w ruchu związane z otwarciem dworca publikujemy na str. 3. Redakcja, fot. Tom

KWALIFIKAcja wstĘpnA I OKRESOWA! Prawko z a 8 9 9 z ł ! ! ! kATEGORIE:

A , a 1, B , B + e , C , c + e , D

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

tel. 696 599 449, 692 843 114


2

AKTUALNOŚCI

WWW.OKONAMIASTO.PL

Radom w TV Radom oszczędny

Telewizja Discovery Polska, wspólnie ze studiem filmowym TimeCode, przygotowuje na zlecenie Urzędu Miejskiego w Radomiu cykl trzech filmów, każdy o długości półtorej minuty, które promować będą m.in. na antenie tej popularnej i opiniotwórczej stacji telewizyjnej miasto Radom.

Bohaterami filmów będą: lider grupy akrobacyjnej «Orlik Team», inżynier z firmy «RadWag», oraz dwie archeolożki pracujące na radomskiej Piotrówce. Wszystkie te postaci, prezentując swoje pasje i zawodowe osiągnięcia, będą pośrednio i bezpośrednio nawiązywać do przymiotów radomskiego wizerunku opierającego się na technice i precyzji, oraz swoich emocjonalnych powiązań z Radomiem. Gotowe filmy będą wczesną jesienią emitowane na kanałach z pakietu Discovery, tworząc tym samym telewizyjną kampanię naszego miasta. W

sumie zaplanowano ponad 100 emisji. Dodatkowo, na kanwie tych trzech filmów wyprodukowany zostanie 4,5 minutowy film, który prezentowany będzie przy okazji wszelkich projektów promocyjnych. Warto zaznaczyć, że Discovery Polska wyprodukuje również reportaż z tegorocznych prac prowadzonych na radomskiej Piotrówce, który wykorzystywany będzie m.in. do celów promocyjnych i edukacyjnych. Koszt produkcji wszystkich filmów i reportażu wyniesie łącznie 125 tys. złotych netto. Redakcja

Piece poczekają na likwidację Nabór wniosków o dotację na likwidację pieców węglowych został wstrzymany. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Radomiu informuje, że wstrzymany został nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach realizacji „Programu obniżania niskiej emisji na trenie miasta Radomia”. Wstrzymanie naboru wniosków jest związane z uchyleniem w dniu 30 lipca br. przez Regionalną Izbę Ob-

rachunkową w Warszawie uchwały Nr 565/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania tych dotacji. O wszelkich zmianach i ewentualnym nowym terminie naboru wniosków Urząd Miejski będzie informował po przyjęciu przez Radę Miejską nowej uchwały w tej sprawie. UM Radom

Radom ma najniższe w Polsce - wśród miast grodzkich – wydatki bieżące na administrację. Ranking przeprowadzony został przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

- To zasługa konsekwentnych działań mających na celu zminimalizowanie obciążenia kasy publicznej koniecznymi wydatkami na funkcjonowanie urzędu i jednostek organizacyjnych - mówi Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski, podkreślając przede wszystkim dużą świadomość konieczności oszczędzania na wydatkach i wspólny wysiłek wszystkich pracowników. – Ma tu duże znaczenie planowanie i realizacja wspólnych zakupów, by przypomnieć chociażby wspólne zamówienie dotyczące energii elektrycznej, które przyniosło nam wielomilionowe oszczędności za prąd – dodaje Rafał Czajkowski Sk romne koszt y urzędowe to nasza tradycja. Ranking „Wspól-

noty” prowadzony jest od 2000 roku. Na przestrzeni tych lat zawsze plasujemy się w ścisłej czołówce, a pierwsze miejsce zajmujemy już po raz trzeci (poprzednio: w 2000 i 2002 roku).  Przed rokiem zajmowaliśmy drugie miejsce w kraju, przed dwoma laty - trzecie, jeszcze wcześniej, przez kilka lat z rzędu – piąte. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki bieżące z budżetu miasta  na administrację w Radomiu wyniosły w 2012 roku 200,57 zł. Co ciekawe, w Toruniu -  mieście, z którym Radom często zestawiany, chociaż jest miastem wojewódzkim, w odróżnieniu od grodzkiego Radomia, przypadające na jednego mieszkańca wydat-

ki n a a d minis t r a c j ę s ą odrobinę, a le jednak wyższe i wynoszą 201,91 zł. Metoda obliczania rankingu jest identyczna jak w roku ubiegłym. Pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące na w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące.

Twórcy rankingu stoją bowiem na stanow isku, że wydatki remontowe mają incydentalny charakter i zaburzają wartość wskaźnika, któr y ma obrazować drogość lub taniość codziennego funkcjonowania urzędów – czytamy w tygodniku „Wspólnota”. Redakcja

Porządki na Gołębiowie

Po wielu po-zimowych otwarciach, remontach i naprawach przyszedł wreszcie czas na porządki. Stopniowo spr zątane są place b u d o w y, a l e n i e z a p o m i n a m y również o wspaniałej przyrodzie, która w naszym mieście również jest starannie pielęgnowana. Wakacje trwają, a miasto pięknieje. O d k i l k u d n i t r w ają kompleksowe prace porządkowe w pa rk u na G o łębiow ie I I. Pracow nic y Za k ładu Usług Komunalnych, wspólnie z ekipami Wodociągów Miejskich, oczyszczają dno i brzegi znajdujących się tam oczek wodnych. Ponadto są wykonywane przycinki pielęgnacyjne drzew i krzewów. Odmalowane zostały również ławki ustawione wzdłuż alejek spacerowych. - O c z k a wo d ne n a t e ren ie pa rku znajdującego się pomiędzy ulicami 11 Listopada, Zbrowskiego i Paderewskiego oczyszczane są już po raz drugi od czasu ich powstania. W ostatnich miesiącach, podczas częstych ulew, dna zbiorników pokryła gruba warstwa na n iesionego sz la mu . Nasi pracownicy oczyszczają brzegi z bujnych zarośli, udostępniając teren ekipom Wodociągów M iejsk ich, k tóre w ybierają szlam przy użyciu małej koparki. Tego typu sprzęt nie niszczy trawników  ani nawierzchni

ZNAJDZIECIE NAS: Dworzec PKP, dworzec PKS sklepy PSS Społem, Piotr i Paweł, kino Helios, Teatr Powszechny, Urząd Pracy ul. Ks. J. Łukasika, Wojewódzki Urząd Pracy ul. Mokra, WORD ul. Sucha, I  i II Urząd Skarbowy, ZUS, Politechnika Radomska, ZEOW, Skrzyżowania: Słowackiego/25-go Czerwca, 25-go Czerwca/Żeromskiego, Łukasika/1905go roku, Wernera/Mireckiego, Kielecka/Przytycka, Grzecznarowskiego/Śląska (przy Stokrotce), Żeromskiego/ Czachowskiego (Stokrotka), rondo Limanowskiego/Narutowicza, Biurowce: ul. Żeromskiego 94, ul. Czachowskiego 34, ul. Grzecznarowskiego 2, ul. Kościuszki 1, Szpitale: ul. Tochtermana i na Józefowie, Hipermarkety: Real,, Mediamarkt, Praktiker, Obi, Selgros, Carefour, Tesco Fenix, Sklepy: delikatesy Panorama, delikatesy ISKRA, Delikatesy „Ola”, ul. Limanowskiego 76a, Sklep spoż. - przem. ul. Lubelska 48, „Zaścianek” Andrzej Sałek ul. Gębarzewska 38B, Serwis Samochodowy: CNP, ul. Orzechowa 2, MotoLed, ul. Maratońska, Subregion radomski - Urzędy Miast i Gmin: Białobrzegi, Skaryszew, Iłża, Jedlińsk, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki, Jedlnia Letnisko, Szydłowiec, Grójec, Wierzbica, Magnuszew, Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Gniewoszów, Sieciechów, Przysucha, Odrzywół, Klwów, Chlewiska, Garbatka Letnisko, Rzeczniów, Sienno, Chlewiska, Potworów, Przytyk.

alejek. Z dna oczek wyciągane są też różne przedmioty, które zostały wrzucone do wody przez wandali. Ze względów bezpieczeństwa, w czasie w ykony wania prac, musimy zagradzać fragmenty chodników wokół zbiorników. Odwiedzających park na Gołębiowie II przepraszamy za występujące utrudnienia, które na pewno potrwają jeszcze przez najbli ż sz y t yd zień. Obecny stan wody w oczkach i pogoda sprzyjają pracom melioracyjnym oraz porządkow ym, dlatego nie mogliśmy odkładać w czasie ich rozpoczęcia – informuje rzecznik prasowy Zakładu Usług Komunalnych, Marcin Walasik. Z prac porządkow ych cieszą się mieszkańcy osiedla często wypoczywający w pobliskim parku. - Nareszcie park będzie w ygląda ł prz yzwoicie. Z d a r z a ło m i się by wać t u z wnuczkami, jednak park , a szczególnie staw był mocno zaniedbany. Teraz będziemy

tu przychodzić z przyjemnością - mówi pani Lidia, babcia 3-letniej Hani i 4-letniego Jasia. Ubolewają jednak nieco nad tym, że prac nie udało się odloży na później. - Są wakacje, pogoda piękna, ale póki co do parku nie bardzo moż-

na się wybrać. Nieopodal jest plac zabaw, ale ze względu na prace porządkowe korzystanie z niego jest utrudnione - narzeka pani Joanna. Prace jednak niedługo mają dobiec końca.. Redakcja, fot. mat. prasowe

Adres Redakcji w Radomiu: 26-600 Radom, ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 205 tel. 501 5997 99 (w godz. 9:07 - 15:59) www.okonamiasto.pl Wydawca: EVERBEST S.C. Redaktor naczelna: Anna Cisak Opracowanie graficzne: words4you.pl; Fotograf: Tomasz Wasil Dziennikarze: Dariusz Frączek, Bartłomiej Grzywacz, AmbiBiuro.pl

Marketing i reklama: Jacek Sroka tel. 509 775 599 e-m@il: biuro@okonamiasto.pl; redakcja@okonamiasto.pl Redakcja tel: 501 599 799

zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wydawnictwo EVERBEST zastrzega, że wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w OKO NA MIASTO bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ


WWW.OKONAMIASTO.PL

Zmiany w ruchu koło dworca PKP

AKTUALNOŚCI

3

Reklama

W związku z otwarciem dla ruchu przebudowanego placu Dworcowego, od dnia wczorajszego, czyli od 31 lipca 2013 roku od około godziny 2:00 zostaną wprowadzone korekty tras autobusów miejskich linii 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 23 i 25 oraz zmiany przystankowe. Zlikwidowany zostanie przystanek Dworzec PKP (obok kina Helios). Przystanki Traugutta / Dworzec PKP (naprzeciw parku) będą połączone w jeden, obowiązujący tylko dla linii komercyjnych, które nie są organizowane przez MZDiK. Wsz yst k ie autobusy m iejsk ie jadące do dworca PKP od strony ulicy Dowkontta będą podje ż d ż a ł y n a pl a c D worc ow y. N a p l a c u D w o r c ow y m b ę d ą uruchomione trzy przystank i, obowiązujące dla poniższych autobusów: Dworzec PKP 01 (pierwszy przystanek od strony stacji paliw): - linia 3   (kierunek: Os. Michałów); - linia 7   (kierunek: Os. Michałów); - linia 11 (k ier u nek : Os. Goł ę bi ów I I / P a d e r e w s k i e g o); - li nia 13 (k ier u nek : Józefów / Sz pit a l, Fi rlej / Cment a rz); - linia 23 (kierunek: Józefów / Szpita l). Dworzec PKP 03 (drugi przystanek od strony stacji paliw - na wysepce): - l i n i a 6    ( k i e r u n e k : M i l e jow ice / Kaszta nowa, Milejow ice / C erek iewsk a); - linia 8    (kierunek: K ierzków, Golędzin); - linia 9   (kierunek: Os. Gołębiów I, Gołębiów / Zubrzyckiego); - l i n i a 10 ( k i e r u n e k : G o ł ę bi ów / Z u br z yc k i e go , G o ł ę b i ó w / R o d z i n y Z i ę t a l ó w) ;

Reklama

- linia 19 (kierunek: Obozisko); - linia 25 (kierunek: Os. Południe). Dworzec PKP 05 (trzeci przystanek od strony stacji paliw - na wysepce): l i n i a 2   ( k ie r u ne k : Id a l i n); - l i n ia 11 (k ier u nek : Id a l i n); - l i n i a 14 ( k i e r u n e k : S a d ków / L ot n i s ko, S a d ków); - l i n i a 18 (pr z y s t a ne k t y l ko dla pasażerów w ysiadających); - linia 25 (kierunek: Os. Prędocinek). Pr z y w rócone b ę d ą st a łe t r asy linii 11 i 25 (w obu kierunk ach: Dowkont ta i Poniatowsk iego, z zaw raca niem na p l a c u D w o r c ow y m) o r a z 18 (w obu kierunkach: 25 Czerwca i Beliny-Prażmowskiego, z zawracaniem na placu Dworcowym). Wszystkie autobusy jadące od sk rz y ż owa nia u l ic Poniatowskiego, Beliny-Prażmowskiego i Traugutta (w kierunku ulicy Dowkontta) będą nadal zatrzymy wać się na swoich dot ychczasow ych przystankach - Poniatowsk iego / Dworzec PK P. Uwaga! Ruch kołow y na placu Dworcowym dla pojazdów innych niż autobusy zostanie przywrócony od dnia 30 lipca 2013 roku (wtorek) od godzin popołudniowych. Apelujemy o zachowywanie ostrożności i stosowanie się do znaków! MZDiK

ZAKŁAD OPTYCZNY Zdzisław Płaskociński

• okulary przeciwsłoneczne do - 50 % • badanie wzroku i pomiar ciśnienia

Reklama

ROWERY PRZY ZAKUPIE NIESPODZIANKA ROWERY

w oku gratis przy zakupie okularów • aplikacja soczewek 50 % rabat na pierwsze soczewki Radom, ul.Traugutta 14a, tel. 48 363 37 15

ZAPRSZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH PROMOCJI!


4

WYDARZENIA

WWW.OKONAMIASTO.PL

Nowe odkrycia na „Piotrówce”

Kronika policyjna Uderzyła w samochody ciężarowe Przed północą w miejscowości Podgóra doszło do zderzenia aut, w wyniku którego jedna osoba zginęła. Od Radomia w kierunku Zwolenia jechał pojazd marki daewoo leganza, który prowadziła 20-letnia kobieta. Z wstępnych ustaleń wynika, że w miejscowości Podgóra skręciła w lewo chcąc ominąć zwierzę, które wbiegło na jezdnię i uderzyła w samochód ciężarowy marki renault z naczepą, który jechał w przeciwnym kierunku. Następnie zderzyła się z jadącym za nim samochodem ciężarowym marki scania. W wyniku zderzenia pasażer daewoo, 21-letni mężczyzna zginął na miejscu. Kierująca samochodem osobowym została przewieziona do szpitala. Droga krajowa nr 12, podczas wykonywanych na miejscu czynności, na tym odcinku drogi była częściowo  zablokowana, a funkcjonariusze kierowali ruch objazdami.

Święto Policji w radomskiej komendzie

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski, Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Karol Szwalbe, kadra kierownicza oraz policjantki i policjanci uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta Policji. Około 200 policjantów z Komendy Miejskiej Policji awansowało na wyższe stopnie, podczas uroczystościu  wyróżnionych reprezentowało kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w ramach tegorocznych obchodów Święta Policji odbył się uroczysty apel.   

Uczestniczyli w nim Mazowiecki Komendant Wojewódzki  insp. Cezarym Popławskim, Komendant Miejski Policji insp. Karol Szwalbe, wiceprezydent  Krzysztof Ferensztajn, wicestarosta radomski Waldemar Trelka, radomscy policjanci, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni goście. Obecni byli również przedstawiciele władz związkowych policjantów i Pracowników Policji.  Podczas uroczystości wręczono rozkaz mianowania na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Witoldowi Krawczykowi oraz wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe kilkudziesięciu funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wśród wyróżnionych podczas uroczystości byli m.in. podinsp. Janusz Krzemiński, kom. Dariusz Szymański, kom. Marcin Cisłowski, asp.sztab. Marek Wojciechowski, asp.sztab. Celuch Wojciech, st.asp. Martyna Tersa, st.asp. Kęska Sebastian, asp. Kucharczyk Sylwester, asp. Sebastian Ładak, mł.asp. Emilian Kępka, mł.asp. Cibor Norbert, sierż.sztab. Wojciech Majchrzak, sierż. sztab. Robert Szewczyk, st.sierż. Beata Wiśniewska, st.sierż. Sujka Karolina, sierż. Inga Okuszko i st. post. Kamila Farbiś-Lisek. Komendant pogratulował policjantom awansów i podziękował za trudną i  odpowiedzialną służbę. Zaproszeni goście    podziękowali policjantom za poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i za pełnioną służbę. Gratulowali    policjantom osiągnięć i sukcesów w pracy.    Na zakończenie uroczystości szef radomskich policjantów gratulował swoim podwładnym awansów i złożył życzenia im oraz ich rodzinom.

Ekshibicjonista trafił do aresztu

KWP Zatrzymany 62-letni mieszkaniec Radomia, z zarzutami dotyczącymi popełnienia przestępstwa na tle seksualnym najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Grozić mu może teraz kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. W ostatnim czasie Straż Miejska dwukrotnie zatrzymała 62-letniego mężczyznę, który między innymi obnażał się przy nieletnich. Do pierwszego zdarzenia doszło 11 lipca w Parku Kościuszki. Po zatrzymaniu policjanci pijanego mężczyznę osadzili w policyjnym areszcie. Badanie stanu trzeźwości wykazało ok. 2 promili alkoholu w organizmie. Następnie funkcjonariusze doprowadzili go do prokuratury gdzie przedstawiono mu zarzut z Art. 200 par 2 KK. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. W ostatnią niedzielę strażnicy w podobnych okolicznościach ponownie zatrzymali tego mężczyznę na ulicy Sowińskiego i przekazali policjantom. Tym razem także był pijany i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu doprowadzony został do prokuratury, a wczoraj do sądu. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec 62-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Zgodnie z obowiązującym prawem osobie, która w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej, grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Justyna Leszczyńska

Kończą się badania archeologiczne na „Piotrówce”. Obecne prace trwają od 2009 roku. Uczestniczą w nich naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, studenci z UMCSu i Uniwersytetu Łódzkiego oraz licealiści z Letniej Szkoły Archeologii. Badania pozwoliły między innymi na wnioskowanie, że gród miał na pewno swój kościół. Pierwsze fachowe wykopaliska archeologiczne miały miejsce w ramach prac milenijnych nad początkami państwa polskiego w latach 1959 – 1971. Pozyskano wówczas znaczące materiały zabytkowe, dzięki nim już wtedy można było dużo powiedzieć na temat życia codziennego mieszkańców grodu. W tym roku badacze podjęli próbę lokalizacji Kościoła św. Piotra, od którego wzięła się nazwa „Piotrówka”. Ta drewniana świątynia istniała w obrębie grodziska już w XIII wieku. Po zmianie lokalizacji miasta przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, obszar starego grodu utracił dawne znacznie. Sta ł się zapleczem gospodarczym zamku i miejscem grzeba-

nia zmarłych. Miejsce kościoła wskazało archeologom uk ład pochówków. Pod XVIII wiecznymi mogiłami badacze natrafili na pierwszy wczesnośredniowieczny grób z przełomu XII/XIII wieku. Odkryto w nim szczątki młodej dziewczyny, a przy nich biżuterię. To znalezisko jest dowodem, że stała tu świątynia. W tamtym okresie bowiem zmarli byli chowani przy kościołach. Badacze natrafili również na średniowieczne monety. Ich liczba świadczy, że gród był znaczącym ośrod k iem hand low y m. Niemniej ważnym odkryciem było natrafienie w warstwie osiemnastowiecznego cmentarza na czaszkę ze znakami sekcji zwłok. Może być to dowodem na to,

że w grodzie lecznictwo miało w ysoki poziom. Najciekawsze odkrycia z Piotrówki i zamku eksponowane są w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Prace na terenie dawnego grodu zapewne

nie są ostatnimi. Prawdopodobnie postęp techniczny pozwoli w przyszłości na równie fascynujące odkrycia. Dariusz Frączek

Fontanny urzekły A i r S h o w radomian? 2013 w sieci Mieszkańcy mogą już podziwiać nowe fontanny, w krótkim czasie stały się one często odwiedzanym miejscem wypoczynku dorosłych i zabaw dzieci. Biorąc pod uwagę ich rosnące powodzenie można powiedzieć, że większości pr zypadły do gustu. Choć zapewne nie wszystkim...

Uroczyste otwarcie odbyło się 19 lipca w późnych godzinach wieczornych. Poprzedziły je występy artystyczne. Koncert dała kapela „Bez pardonu”. Wykonała przeboje z lat dwudziestych i trzydziestych. Tłumnie zgromadzeni widzowie bawili się przy znanych i lubianych szlagierach. Po koncercie aktorzy – szczudlarze teatru Scena Kalejdoskop z Krakowa przedstawili spektakl „Serce don Juana”. Sztuka oparta jest na historii osławionego podbojami miłosnymi uwodziciela. Kunszt gry aktorów przy tajemniczej oprawie świetlnej i muzycznej wzbudzał wśród oglądających duże zainteresowanie i podziw. - Oto mamy salon radomski, który będzie miejscem spotkań towarzyskich, wypoczynku i różnorodnych imprez – mówił prezydent Andrzej Kosztowniak podczas otwarcia. Zaraz po godzinie 22.00 strumienie wody przy kolorowym oświetleniu wytrysnęły w rytm muzyki. Emito-

wane utwory zostały wybrane przez dyrektora radomskiej orkiestry kameralnej – Macieja Żółtowskiego. Można je usłyszeć codziennie cyklicznie w godzinach od 12.00 do 21.55. Wśród nich są kompozycje klasyczne i rozrywkowe. Zapytaliśmy mieszkańców jak podobają się nowe fontanny: - Bardzo nas urzekły. Na pewno będziemy tu przychodzić często, szczególnie w upalne dni – mówiła pani Lucyna, która przybyła na otwarcie z córkami. Autorem projektu nowych fontann jest wrocławska firma Achitects & CO Andrzej Chrzanowski. Prace wykonała firma Flisbud z Janowa Lubelskiego. Mamy nadzieję, że nowe miejsce wypoczynku radomian będzie cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców, ale i przyjezdnych. Stanie się nową wizytówkę miasta, która będzie doskonałą jego promocją. Dariusz Frączek

Urząd Miejski udostępnił nową stronę internetową www.airradom.pl, poświęconą wydarzeniom lotniczym odbywającym się tego lata w Radomiu.

To lato obfituje w przedsięwzięcia, dzięki którym Radom kojarzony jest w Polsce i na świecie jako miasto wyjątkowych imprez lotniczych. To w dużej mierze dzięki nim miasto zapracowało sobie na markę mającą odniesienia do nowoczesnej techniki i precyzji. Latające maszyny są jej zachwycającym ucieleśnieniem, podobnie jak najwyższy kunszt kierujących nimi pilotów. Strona zawiera informacje o Międzynarodowych Pokazach Lotniczych - Air Show jako odbywającej się od kilkunastu lat w naszym mieście  najważniejszej w Polsce imprezie tego typu, a także o zawodach w akrobacji samolotowej, które zgodnie z kalendarzem imprez Aeroklubu Polskiego na odbywają się na lotnisku w podradomskim Piastowie. Mowa oczywiście o cieszących się wielką popularnością zawodach o puchar Polski w akrobacji samolotowej, trwających od 26 do 30 lipca oraz 8. Mistrzostwach Europy w Akrobacji Samolotowej w klasie Advanced, między 1 a 11 sierpnia. Jest tu także dział ukazują-

cy związki Radomia z lotnictwem w perspektywie historii lotniska wojskowego na Sadkowie i dokonań konstruktora pierwszego polskiego odrzutowca Iskry - Tadeusza Sołtyka. Są oczywiście informacje o Aeroklubie Radomskim i wielokrotnym mistrzu Polski w akrobacji samolotowej Robercie Kowaliku oraz o zespole akrobacyjnym Orlik. Jest na stronie także sporo informacji dotyczących dobiegających już końca prac związanych z uruchomieniem lotniska cywilnego na bazie lotniska wojskowego na Sadkowie. Z myśla głownie o przyjezdnych, gościach naszego miasta, stworzono dział zawierający wiele informacji użytecznych dla turystów – w ujęciu tradycyjnym i w formie aplikacji dla użytkowników smartfonów.  Za pośrednictwem strony można też uzyskać dostęp do gry komputerowej Air Show autorstwa studentów radomskich, dzięki której każdy może się poczuć asem przestworzy. Strona www.airradom. pl została wykonana i jest prowadzona przez Referat Marketingu Miasta. Reddakcja


WWW.OKONAMIASTO.PL

Reklama Reklama

Pani Danuta z Legnicy, lat 43, u filipińskiego uzdrowiciela była już pięć lat temu. Wtedy chorowała na oskrzela, odczuwała bóle żołądka i była po kilku zapaleniach płuc. - Akurat wyszłam ze szpitala i nadal nie czułam się najlepiej Poszłam do uzdrowiciela, bo pomyślałam, że może pomoże. Początkowo myślałam, że to na nic, ale po trzech następnych wizytach poczułam się całkiem dobrze i już od pięciu lat mam spokój. Teraz leczę się na dolegliwości związane z bólem kolana i już po pierwszej wizcie czuje się znacznie lepiej. Pan Bogdan z Glogowa lat 51 pracuje w hucie miedzi, nie ukrywa, że wkrótce czeka go operacja nowotworowa. Do uzdrowi-

ciela przyszedł, aby przed nią się wzmocnić, to już moja druga wizyta i czuje się silniejszy, to było niesamowite Claver jakby omiatał mnie swoimi rękami, a ja czułem się lepiej i lepiej. Pani Kalina spod Wrocławia lat 47. Cierpiała na dolegliwości kobiece -Odczuwałam tak silne bóle że nie mogłam normalnie funkcjonować. Medycyna konwencjonalna w moim przypadku była bezradna, USG Nic dziwnego nie wykazywało. Dlatego gdy w ubiegłym roku przeczytałam w gazecie o Clavierze, poszłam sprawdzić, czy może mi pomoc. Po dwóch wizytach u niego bóle ustąpiły.Pani Bożena z Wałbrzycha lat 33, długo leczyła się na bezpłodność przy użyciu metod farmako-

AKTUALNOŚCI

logicznych, dzięki wizytom u Claviera pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych. Pan Zenon ze Ścinawy lat 64, od kilkunastu lat miałem narośl na szyi, która zaczęła się ostatnio powiększać i boleć. Podczas zabiegów u Clavera czułem ogromne ciepło i mrowienie na całej szyi. Po każdej nocy po wizycie guz robił się coraz mniejszy, aż wkoncu znikł. Pan Jarosław z Lublina lat 55, do Claviera zgłosiłem się z problemami związanymi z prostatą. Nie chciałem stosować inwazyjnych metod proponowanych przez lekarzy w szpitalu, do wizyty namówiła mnie żona która widziała ogłoszenie w gazecie. Długo podchodziłem do tego sceptycznie,

tak też było zaraz po wizycie, ale po dwóch dniach poczułem się znacznie lepiej. Uwierzyłem, że to właśnie moc Claviera mi pomogła i od razu zapisałem się na kolejne spotkanie. * Powyższe przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym pomógł Claver Paliayen Pe. Jego praktyki spowodowały cofnięcie się lub całkowite wyleczenie wielu chorób i schorzeń. Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegu zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm pacjenta.

RADOM, 17 sierpnia

OGŁOSZENI E Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie dwóch zadań: Zadanie I - Wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Kolberga17. - Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Kolberga 17. Roboty należy traktować jako jedno zadanie. Zadanie II - Wykonanie wymiany sieci cieplnej niskich parametrów od budynku Sadkowska 15 do budynku przy ul. Sadkowskiej 17. Specyfikacje Istotnych Warunków Wykonania do nabycia w SM, pokój nr 111 codziennie w godzinach 7.00 – 11.00 Dodatkowe informacje oraz wgląd w dokumentację techniczną można uzyskać bezpośrednio w pokoju nr 111 w Spółdzielni, codziennie w godzinach 700-1100 lub telefonicznie pod numerem 048 384 06 40 wewn. 312 także w godzinach 7.00 – 11.00. Termin składania ofert – 08.08.2013 r.

OGŁOSZENI E Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie następujących zadań:

Zadanie 1 – remont 43 balkonów w Osiedlu Żeromskiego Zadanie 2 – remont balkonów w budynku przy ul. Słowackiego 5A Zadanie 3 – wymiana okien w budynkach przy ul. 25 Czerwca 81 i 59 oraz Kelles – Krauza 34 Zadania 4 – remont chodnika przy ul.Grzybowskiej 11 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14. 08. 2013 r. w siedzibie Spółdzielni w pok. 10. Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni/ pok. 113 w godz. 8.00 – 14.00, w terminie od 29.07.2013 do 14.08.2013 r. O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 384–06-40 wewn. 311.

5


6

AKTUALNOŚCI

WWW.OKONAMIASTO.PL

Ludowo, radośnie, tradycyjnie

Uroczystości dożynkowe już na stałe wpisały się do kalendarza imprez organizowanych na terenie Gminy Kozienice. Jest to uroczystość wyjątkowa, stanowiąca ukłon w stronę tradycji. Dzień ten jest największym w roku świętem rolników i mieszkańców wsi, będący ukoronowaniem ich całorocznego trudu po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu zbóż. Święto plonów to podkreślenie ludowej — radosnej — tradycji. To także doskonała okazja do okazania szacunku i wdzięczności za ciężką pracę oraz kultywowanie chlubnych staropolskich tradycji, jak również sposobność szerokiej promocji regionu oraz prezentacji współorganizatorów. Tegoroczne Dożynki Gminy Kozienice zaplanowane są na dzień 25 sierpnia 2013 roku w miejscowości Świerże Górne. Wszystkich zainteresowanych wspaniałą zabawą i prawdziwie tradycyjnymi atrakcjami w imieniu organizatorów i redakcji serdecznie zapraszamy.

1,3 mln zł dofinansowania

Dofinansowanie w ramach II transzy promes na remonty i odbudowę dróg otrzymały cztery samorządy. Promesy wręczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Środki pochodzą z rezerwy ministra administracji i cyfryzacji. Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na naprawę zniszczeń po nawałnicach i podtopieniach, które miały miejsce w 2012 i 2013 r. Powiat białobrzeski otrzyma 546 tys. zł na odbudowę drogi powiatowej 1111W na odcinku Podlesie – Radzanów. Dof inansowanie w w ysokości 490 tys. zł trafi również do gminy Solec nad Wisłą na przebudowę drogi gminnej 190619W w miejscowości Przedmieście Dalsze. Gmina Lipsko uzyskała promesę na 160 tys. zł na remont drogi gminnej 190305W na odcinku Daniszów - Tomaszówka, a Chotcza 139 tys. zł. na remont mostu (oraz drogi dojazdowej do niego) w miejscowości Siekierka Stara. Na Mazowszu w ramach II tran-

Redakcja

sz y tegorocznych promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 samorządów otrzymało niemal 2,5 mln zł. Z I transzy skorzysta ł y 23 samorządy na kwotę ponad 13 mln zł. Łącznie,

na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze w latach 2010 – 2012, mazowieckim samorządom przekazano ponad 112 mln zł.

zeum Histor yczny m miasta stołecznego Warszawy. Wiele z nich jeszcze nigdy nie było eksponowanych publicznie. W Lipskim Centrum Kultury Można je oglądać tylko do najbliższego piątku 2 sierpnia.

Wystawa „Gorzka Chwała Powstanie 1863 roku” została przygotowana w ramach 26 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko 2013. ias24.eu

Katarzyna Jakowicka, MUW

Wystawa „Gorzka chwała” w Lipsku

Lipsko znalazło się w programie ogólnopolskiego, autorskiego projektu Roberta Grudnia „Każdemu marzy się wolność”, przygotowanego z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest wystawa pod tytułem „Gorzka Chwała - Powstanie 1863 roku”, która tylko przez kilka dni będzie prezentowana w Lipskim Centrum Kultury.

Powstanie Styczniowe było wydarzeniem kończącym okres i nsu rekc y jny polsk ich w ysiłków niepodległościow ych w 19 wieku. Ja k przekonuje Robert Grudzień, mimo militarnej klęski legenda zrywu z 1863 roku na trwałe wpisała się w polską świadomość narodową, bez względu na to, jakie oceny na jego temat były formułowane w następnych dziesięcioleciach. - Paradoks polega na tym, że w cieniu tej

Reklama

klęski narodziły się nowoczesne polskie obozy polityczne, które albo wprost nawiązywały do ideologii i tradycji powstania (obóz Józefa Piłsudskiego), bądź jako punkt wyjścia brały jego k r y t yczną ocenę (obóz Romana Dmowskiego). Z tego punktu widzenia rok 1863 stanowi jedną z kluczowych dat w polskiej historii - uważa autor projektu. Jego zdaniem nie bez znaczenia jest także wpływ tego wydarze-

nia na polską kulturę, zwłaszcza na literaturę. P re z e ntow a n a w L C K w ystawa składa się z 30 plansz, prezentujących najważniejsze wydarzenia i postaci związane z powstaniem, podzielonych na kilka części tematycznych: „Odwilż”, „Wrzenie”, „Aleksander Wielopolsk i ”, „Bia li i czerwoni”, „Walka”, „Przyjaciele i wrogowie”, „Kobiety i powstanie”, „Romuald Traugutt” i „Klęska”.

Przy realizacji wystawy wykorzystano dokumenty, ulotki, grafiki i obrazy, a także inne zbiory, znajdujące się w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, a także Muzeum Wojska Polsk iego oraz Mu-

Reklama


WWW.OKONAMIASTO.PL

ROZMAITOŚCI

7

Reklama

Miss Polka w Radomiu!!!

Drugi etap wyborów Miss Polka 2013 odbył się podczas sobotniego popołudnia, 27 lipca w radomskim klubie Kosmos. Jury oceni ło ponad trzydzieści kandydatek, wśród których wyłonino szczęśliwą jedenastkę.

-Dziewczyny śpiewały, tańczyły i pozowały do zdjęć. A wszystko po to, żeby zyskać sympatię jurorów i dostać się do finału ogólnopolsk iego. W radomskim klubie zaprezentowały się dziewczyny z całego Mazowsza. Hasłem przewodnim tegorocznych wyborów jest „Świat mody bliżej świata sportu”. Dlatego też jurorzy py tali większość kandydatek o pasje i zamiłowanie do sportu. Dla każdej z uczestniczek Miss Polka sport

jest bliską formą aktywności, ja k i dobr y m sposobem na utrzymanie zgrabnej sylwetki. D z i e wc z y ny p r e z e nt ow a ł y swoją osobowość, jak również naturalne piękno. Opowiadały o swoich pasjach i niekiedy nawet dawa ł y popis swoich umiejętności, m.in. tanecznych czy też wokalnych. Musiały zaprezentować swoją grację i sposób poruszania się na wybiegu. Uczestniczki pozowały także do zdjęć dla fotoreporterów.

Jury sprawdzało szczegółowo wymiary kobiet, proszono także o spięcie włosów, żeby sprawdzić profil twarzy. Dla niektórych z nich było to pierwsze spotkanie z konkursem piękności i modelingiem. - Pracę z obiektywem zaczęłam już we wczesnych latach młodości. Co miesiąc jeżdżę na castingi, a dla utrzymania sylwetki gram w koszykówkę. Chciałabym zrobić karierę w świecie modelingu – mówiła Adrianna.

- Na castingu jestem po raz pierwszy, ale amatorskie sesje fotograficzne mam już za sobą. Moim zdaniem nawet z przer w y m ięd z y z ęba m i można zrobić atut – twierdziła Pamela. Wszystkie kandydatki oceniało profesjonalne jury. Nie zabrakło w nim projektantki Edyty Górniak - Ewy Rubasińskiej, Katarzyny Wcisło - założycielki i projektantki firmy „Sposabella”, Elizy Voss z Agencji One PR, Olgi - reprezentującej Sa lon u rody OLGA . Wśród jury znalazła się także Magdalena Zielińska - wizażystka, projektantka Kreacji dla Ambasadorek, Ada Chrzanowska - Ambasadorka konkursu oraz Maciej Ziółek - Organizator Główny konkursu. Jury zwracało uwagę na prezencję dziewczyn i ich charakter. Nie obyło się także bez cennych rad. W tym, że na casting nie powinno się malować paznokci, mieć jak najbardziej naturalny wygląd, cielistą bieliznę i czarne szpilki. Zwrócono uwagę także na odwagę, bo bez niej, jak stwierdziła Ada Chrzanowska daleko się nie zajdzie. Do finału z województwa mazowieckiego zakwalifikowały się: 1. Paulina Bogdańska 2. Amanda Postolska

3.Katarzyna Ostojska 4. Paloma Zochowska 5.Magdalena Sałek 6. Sonia Kalinowska 7. Aleksandra Kociał 8. Wioletta Adamczyk 9. Joanna Tycz 10. Zauzanna Grzegowrzewska 11. Gabriela Szygoska Po w yborach regiona lnych, w sierpniu półf ina list k i będą prezentow a ć s i ę p o d c z a s e v e nt ó w. We wrześniu najpięk niejsze d z ie wc z y ny we z m ą u d z i a ł w zgrupowaniu Pałacu Saturna w Czeladzi, gdzie specjaliści z branży udzielą im cennym wskazówek i poprowadzą przydatne warsztaty. Wielki f inał konkursu pięk-

ności Miss Polka zaplanowano na 7 września. Ga la f i na łowa odbęd zie się w nowej Sali Koncertowe j w S o snowc u i b ę d z ie relacjonowa na na ż y wo w telewizji. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji m.in. pokaz 16 kandydatek w spektakularnych piłkarskich w yjściach na w ybieg, k t óre z o s t a n ą z a ko ńc z o ne ceremonią koronacji. Dorota Trojanowska www.radomnews.pl

Reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, informuje, że w dniu 13.08.2013 r. :

o godz. 11.00 odbędzie się przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-2 przy ulicy Sadkowskiej 6 m. 27, III p. o powierzchni użytkowej – 35,12 m2, powierzchni mieszkalnej 26,16 m2 cena wyjściowa – 70.000,00 zł; wadium – 3.500,00 zł o godz. 12.00 odbędzie się przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Mieszkanie kat. M-2 przy ulicy Olsztyńskiej 22 m.36, I p. o powierzchni użytkowej – 35,12 m2, powierzchni mieszkalnej 26,16 m2 cena wyjściowa – 70.000,00 zł; wadium – 3.500,00 zł Na przetarg należy się zgłosić osobiście, bez osób towarzyszących, z dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które należy uiścić na konto: PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Radomiu 38 1020 4317 0000 5102 0017 2593 Mieszkania można obejrzeć w dniach 9.08.2013 r. i 12.08.2013 r. w godz. 9 – 11. Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci. Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Przetarg nieograniczony odbędzie się w Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 13.08.2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 10. Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej. Zaintwresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel./48/ 384-06-40 do 42 w.329

Naprawa laptopów Odzyskiwanie danych Naprawa PC Usługi konserwacyjne Konfiguracja systemu Fachowa pomoc

Radom, ul. Miła 10 (przy PZU) tel.:600 300 049


8

KULTURA

WWW.OKONAMIASTO.PL

Sprzedaj, kup, wymień – Pchli Targ znów przyciąga

Najbliższa sobota, 3 sierpnia, to kolejna świetna okazja do wyzbycia się szpargałów i zalegających w domu klamotów. Na ósmy już „Pchli Targ” zaprasza Stowarzyszenie Kobiet „Babia Góra”. Jak w każdy parzysty miesiąc impreza odbędzie się w Klubie Osiedlowym „Ustronie”. Jak zawsze na „Pchlim Targu” nie zabraknie starych książek czy winyli. Będzie też z całą pewnością garderoba damska, męska i dziecięca w najróżniejszych rozmiarach, a także og rom ny w y bór dod at ków i biżuterii. Znajdzie się także coś dla dzieci, jak zabawki czy gry planszowe. Organizatorzy zachęcają również do przynoszenia rzeczy większych gabarytowo. Przedmioty takie, jak np. wózki dla dzieci, rowery, lampy, rtv czy meble można „przy nieść” na zdjęciach. – Zależy nam na różnorodności. Liczymy na to, że jak zawsze chęt nych do sprz ed awa n ia i kupowa nia nie z abra k nie – tłumaczy Małgorzata Kacprzak z K lubu Osiedlowego „Ustronie”. Impreza już na stałe wpisała się w radomski kalendarz. Popularność „Pchlego Targu” nie dziwi, bo w wielu piwnicach, na strychach i w pawlaczach zalega mnóstwo rzeczy, które odk ładamy „na później”, z tym, że to później zazwyczaj nie następuje. Zamiast obrastać w szpargały można zyskać

na ich sprzedaży parę groszy. - Zachęcamy, aby w przyjemny sposób i w miłym towarzystwie, pozbyć się zalegających w domu rzeczy, a przy okazji coś na t y m zarobić – mów i prezes Stowarzyszenia „Babia Góra”, Monika Fijałkowska. Imprez ę współorga ni zuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie”, która udostępniła lokal i swoje wyposażenie. Jeśli tylko pogoda pozwoli to z agospoda rowa ny zosta nie również teren wokół K lubu przy ul. Sandomiersk iej 14. Impreza, która odbędzie się między godz. 14-17 jest bezpłatna, zarówno dla sprzedają-

cych i kupujących. Handlarze jednak sami muszą zorganizować swoje stoisko i uprzątnąć je po imprezie. Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział, kontaktując się z Moniką Fijałkowską pod numerem tel. 602 170 390, lub po prostu wcześniej pojawić się przed imprezą. Dokładny regulamin i szczegóły na blogu: babiagora-radom.bloog.pl Jeśli tylko pogoda pozwoli następny Pchli Targ odbędzie się na ulicy Focha w pierwszych dniach września. W imieniu organizatorów i swoim serdecznie zapraszamy! Redakcja

R e g g a e n a „Droga do niepodległości” w Orońsku Żeromskiego

Trwa XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Radom Orońsko. Już na początku weekendu zapraszamy miłośników muzyki poważnej do uczczenia pamięci wspaniałego kompozytora i ważnej historii w Orońsku.

Po folku, rocku, ska i muzyce klasycznej czas, by na radomskim deptaku zagościło reggae. Na piątym koncercie „Spotkajmy się na Żeromskiego” wystąpi gwiazda tego nurtu – Jafia Namuel.

Już 4 sierpnia o godzinie 19.00 na scenę przed Urzędem Miejskim w Radomiu powrócą gorące rytmy. Tym razem natchniony jamajskimi rytmami wystąpi grupa Jafia Namuel. Jafia Namuel to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego reggae. Liderem grupy jest wokalista Dawid Portasz - pierwszy Polak, który nagrał płytę na Jamajce w studio Boba Marleya (Tuff Gong) we współpracy z najlepszymi jamajskimi muzykami nagradzanymi wielokrotnie m.in.

nagrodami Grammy. Zespół nagrał utwór „Pozytywne myślenie”, który stał się hymnem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jafia Namuel gra roots reggae z akcentami chrześcijańskimi. Nazwa zespołu pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „wspaniały dzień Boga”. W swoim imieniu zapewniamy wspaniałą zabawę, gorące rytmy i rozrywkę na naprawdę wysokim poziomie. Zapraszamy! Redakcja

Najw ybitniejszy polski kompozytor był bliskim krewnym legendarnego dowódcy powstania styczniowego. Fryderykowi Chopinowi i Dionizemu Czachowskiemu będzie poświęcony koncert w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 2 sierpnia w zabytkowym pałacu Brandta odbędzie się recital chopinowski. To kolejna propozycja XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom – Orońsko odbywającego się w tym roku w ramach ogólnopolskiego projektu autorskiego Roberta Grudnia „Każdemu marzy się wolność” w 15 0 . R o c z n ic ę Pow s t a n i a Styczniowego.Urodzili się w tym

samym roku, Fryderyk był zaledwie miesiąc starszy od Dionizego. Ich matki nosiły panieńskie nazwisko Krzyżanowskich, a tradycje rodzinne nie mają wątpliwości co do tego, że utrzymywały ze sobą bliski kontakt. Te relacje rodzinne związane są z regionem radomskim i wymieniają miejscowości: Niedabyl, Stromiec, Błotnica, Bukówno, Jasionna. Dionizy Czachowski został jednym z najwybitniejszych dowódców partyzanckich i legendą powstania styczniowego. Muzyka Fryderyka Chopina, mimo iż powstała trzydzieści lat wcześniej właśnie wówczas towarzyszyła walczącym i ich rodzinom. Jednym z symboli

upokorzanej przez zaborcę kultury polskiej było wyrzucenie na bruk fortepianu Chopina w 1863 roku, po zamachu na carskiego namiestnika Warszawy. Mówi o tym wiersz Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Chopina”. - Muzyka Chopina towarzyszyła Polakom w najtrudniejszych chwilach, do dziś jest najbardziej rozpoznawalna na świecie. Powiązania rodzinne Chopina i Czachowskiego to temat nowy, dla wielu zupełnie nieznany – zachęca Robert Grudzień, muzyk, kompozytor manager, dyrektor Festiwalu Radom – Orońsko. W re c it a lu c hopi now s k iem wystąpi Piotr Wierciński, uta-

le ntow a ny m ło d y pi a n i s t a , koncertujący w kraju i zagranicą. O koligacjach rodzinnych Chopina i Czachowskiego oraz ich echach w tradycji rodzinnej i literaturze opowie Anna Drela, dziennikarz i historyk. Koncert zatytułowany „Dionizy Czachowski i Fryderyk Chopin – droga do niepodległości” rozpocznie się o godzinie 18.00. Wstęp wolny. Publiczność z Radomia będzie mogła dojechać na koncert do Orońska specjalnym autobusem firmy ITS Michalczewskiego. Odjazd o 17.15 z przystanku Chrobrego/Czysta. Przejazd jest gratisowy. Redakcja


WWW.OKONAMIASTO.PL

ROZMAITOŚCI

9

Reklama

840 zł 760 zł 680 zł 700 zł 800 zł 520 zł 620 zł POLECAMY: WĘGIEL W WORKACH

JA C O Ń M O PIE R P IER S

Dofinansowanie dla „Malucha” Syreny zawyją 1 sierpnia

Żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni mogą uzyskać dofinansowanie rządowe na opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. Do 8 sierpnia mają czas na składanie wniosków do Mazowieckiego Ur zędu Wojewódzkiego. W ramach II edycji r ządowego programu „Maluch 2013” o wsparcie mogą ubiegać się tylko podmioty niepubliczne, a nie, jak dotychczas, gminy. W  II  edycji  programu  o  dofinansowanie mogą wnioskować: - podmioty prowadzące  żłobki i kluby dziecięce  (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - na  zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki, utworzonych w 2013 r. podmioty zatrudniające  dziennego opiekuna  (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) na organizację nowych miejsc opieki w 2013 r. oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Dofinansowanie może obejmować do 80% wartości projektu. Dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej i papierowej (osobiście lub listem poleconym) w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 44 do 8 sierpnia 2013 r. Aplikacje przesyłane pocztą należy oznaczyć na kopercie dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch 2013 – edycja  2”. Wydział dokona formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Muszą one zawierać m.in. szczegółowy opis realizacji za-

dania, w tym harmonogram i kalkulację kosztów. Zestawienie wniosków zakwalifikowanych do Programu zostanie przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszone projekty powinny zostać ukończone w 2013 r. Na Mazowszu w ramach I edycji programu „Maluch 2013”, na 615 nowych miejsc i dofinansowanie 572 już istniejących, przeznaczono 9,7 mln zł.  W latach 2011 – 2012 gminy otrzymały łącznie 6, 2  mln zł dotacji,  powstało 677 nowych miejsc w żłobkach. Program „Maluch” jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Jego celem jest wspieranie rodziny w opiece nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie jest przeznaczane na tworzenie nowych miejsc opieki, zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności. Inicjatywa umożliwia rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej. Więcej informacji na stronie  www.zlobki.mpips.gov.pl Redakcja

1 sierpnia o godz. 17 w 44 mazowieckich miastach zostanie uruchomiony system ostrzegania ludności. W ten sposób Mazowsze uczci pamięć powstańców warszawskich. Syreny zawyją w trybie treningowym – będzie to jednominutowy, ciągły sygnał dźwiękowy.

Zarządzenie skierowane do prezydentów i burmistrzów miast w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania wydał wojewoda mazowiecki. Na Mazowszu trening tradycyjnie jest przeprowadzany 1 sierpnia, stanowiąc równocześnie symboliczne upamiętnienie powstańców warszawskich.

Syreny tworzą system ostrzegania i alarmowania ludności. Włącza się je w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia, jednak minimum raz w roku powinno być sprawdzane ich działanie. Po przeprowadzeniu treningu samorządy złożą do wojewody raport ze sprawności systemu. Redakcja


10 ROZMAITOŚCI

WWW.OKONAMIASTO.PL Reklama

Radomiak doskonale zaczął sezon Sprzedam lub zamienię W ostatnią niedzielę, 28 lipca Radomiak pokonał na wyjeździe Garbarnię Kraków 3:0 (2:0). Zieloni  nie mogli lepiej rozpocząć sezonu 2013/2014. Zwycięskie gole należały do Leândro w 6’, Łukasza Derbicha w 29’ oraz Pawła Czoski z dystansu na 2 minuty przed końcem spotkania. Po pierwszej kolejce Radomiak z 3 punktami zajmuje 2 miejsce ex aequo ze Stalą Rzeszów, która w identycznym stosunku bramek pokonała swojego rywala.

Radomiak od razu wszedł mocno w nowy sezon. Już w 6’ po strzale Piotra Kornackiego piłka odbija się od Leândro i wpada do siatki. Po 6 minutach Zieloni  objęli ju ż prowadzenie i dalej nie spuszczali z tempa mimo ogromnego upału sięgającego nawet 40 stopni w cieniu.  Akcja za akcję z obu stron, ale od samego początku dobre zawody rozg r y wa ł gol k iper Radomiaka – Łukasz Skowron. W 25’ sędzia zarządził przerwę na uzupełnienie płynów. I tak jakby rzeczywiście chwilowe ochłodzenie i napoje wspomogły obie drużyny, gdyż Garbarnia i Radomiak ruszyły do gry. Lepiej wyszło Zielonym, gdyż w 29’ Łukasz Derbich pokonuje Błąkałę i jest już 2:0! Nasi piłkarze idą za ciosem i w ciągu kilku minut uderzają ponownie groźnie na bramkę gospodarzy, ale obrona brązowych jest tam gdzie być pow inna. Po t ych akcjach piłkarze jakby trochę spuścili z tempa, ze względu na

zbliżającą się przerwę i ogromny upał. W drugą połowę nasi piłkarze weszli bardzo ospale, Garbarnia natomiast odświeżona dwoma zawodnikami – Kalickim i Kaczorem za Piszczka i Wajdę ruszyła do ataków na bramkę Skowrona i przez najbliższe kilkanaście minut gra toczyła się na środku boiska bądź pod bramką Łukasza. Z minuty na minutę jakby nie patrzeć tempo spotkania spadło i widowiska z tego spotkania raczej nie było. I raczej nikt z przybyłych kibiców nie ma za złe piłkarzom. Nie ba rd zo pomog ła też przerwa na uzupełnienie

płynów. Na dwie, trzy minuty przed końcem spotkania Paweł Czoska oddał piękny strzał z narożnika pola karnego i pokonał Roberta Błąkałę i ustalił wynik na 0:3 dla Radomiaka. Po tej bramce Radomiak miał jeszcze kilka okazji, by pokonać gospodarzy ponownie, ale i garbarze chcieli zaliczyć choć honorowe trafienie. Na nasze szczęście bardzo dobre zawody rozgrywał Łukasz Skowron! Garbarnia – Radomiak 0:3. R K S G A R BA R N I A K R AKÓW – R K S R A D OM I A K 1910 S.A. R ADOM 0:3 (0:2) (Leândro 6’, Derbich 29’, Czoska 88’)

Garbarnia: Błąkała - Haxhijaj, Fedoruk, Pluta, Senderski, Metz, Kalemba (78’ Abdalla), Górecki, Wajda (46’ Kaczor), Ogar, Piszczek (46’ Kalick i) Radomiak: Skowron - Cieciura, Kalinowski, Wichtowski, Derbich, Białożyt (88’ Ciach), Czoska, Radecki, Byszewski (90’ Byszewski), Leândro (65’ Cichos), Kornacki (77’ Puton) Sędzia: Jacek Lis (WS Katowice) Żółte kar t k i:  J. Góreck i, T. O g a r – R . K a l i n o w s k i Widzów:  ok. 300 (w t y m 92 z Radomia). www.radomiak.eu

Kolarskie atrakcje w Kozienicach Darz Bór! Poland Bike wraca do Puszczy Kozienickiej. Ósmy etap LOTTO Poland Bike Marathon, tegorocznego cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich zostanie rozegrany w niedzielę, 11 sierpnia w Kozienicach, oddalonych od Warszawy o 85 km i od Radomia o 35 km. Na miłośników dwóch kółek czeka malownicza trasa przebiegająca ścieżkami i szlakami Puszczy Kozienickiej.

- Wracamy na teren w ymarzony dla sympatyków dwóch kółek. Trasa w Kozienicach jest zróżnicowana, generalnie szybka, ale w jej drugiej części nie zabraknie technicznych odcin ków w y t yczonych na pagórkowatym, pofałdowany m terenie. 40 0 -metrow y finisz przed metą, niczym na legendarnym Wyścigu Pokoju, będzie znajdował się na tartanowej bieżni kameralnego stadionu w Kozienicach - mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon, były kolarz zawodow y Grzegorz Wajs. Każdy może wystartować. Bez względu na wiek. Zapraszam

Reklama

wszystkich sympatyków jazdy na rowerze do Kozienic. Kolarskie Miasteczko Poland Bike, Biuro Zawodów, start i meta wyścigów znajdą się na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Ry walizacja rozegra się na trzech dystansach: MAX (65 km), MINI (30 km) oraz FAN (6 km – dla uczniów i uczennic szkół podstawow ych, otwarte mistrzostwa Kozienic w kolarstwie górskim). Na terenie Miasteczka Pola nd Bi ke swoje w yścig i Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-7 lat.

VIII etap LOTTO Poland Bike Marathon w Kozienicach organizowany jest we współpracy z Urzędem Miejskim w Kozienicach oraz Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu. BIURO ZAWODÓW: Miasteczko Poland Bike (Kozienice, Stadion Miejski, ul. Sportowa) – 10 sierpnia (sobota) godz. 17-20 oraz 11 sierpnia (niedziela) godz. 8.00-11.00 (dystans FAN) i godz. 8.0012.00 (dystanse MINI i MAX) PROGRAM ZAWODÓW: 8.00-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN) 8.00-12.00 - zapisy w Biurze Z awodów (dy st a nse M I N I

i MAX) 11.10 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN 11.15 - start dystansu FAN (6 km) 12 .15 - ustaw ia n ie z awodników na starcie dystansów MAX i MINI 12.30 - start dystansów MAX (65 km) i MINI (30 km) 12.50 - start Mini Cross na terenie Miasteczka Poland Bike 14.00 - dekoracja dystansu FAN i Mini Cross 15.45 - dekoracja dystansów MINI i MAX oraz losowanie nagród dla uczestników. Więcej na www.polandbike.pl

VW SHARAN VAN 1.9 TDI. 1999r. tel. 797 243 196

PRZEWÓZ OSÓB KRAJOWY I ZAGRANICZNY VW SHARAN VAN 6-cio osobowy

tel. 797 243 196


1 marca (piątek) WWW.OKONAMIASTO.PL

ROZRYWKA 11

HOROSKOP BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

Rozstępują się przeszkody. Możesz poznać ważne dla ciebie rzeczy, ale najpierw wysłuchaj, co inni mają do powiedzenia. Masz szanse przekonać wątpiących do nowego planu Ożywienie. Nowe pomysły mogą podnieść temperaturę twoich akcji. Idzie ku dobremu. Warto wierzyć w swoje siły. Uspokojony umysł zacznie odbierać kreatywne fluidy i przetwarzać je na realia! W miarę upływu dnia wzrastać będą twoje energie. Po trudach czeka cię satysfakcja, że dzięki tobie coś się wzmocni! Zakorzenisz się w materii i otrzymasz spodziewane profity. Pociągać cię będą rzeczy poważne. Lepiej wspólnie z innymi zanalizować jakiś problemem, niż działać w pojedynkę. Pojawi się możliwość dotarcia do nowych i konkretnych źródeł wiedzy! Czas rozwoju wewnętrznego. Jeśli nie poddasz się dekoncentracji, twoje inicjatywy będą uwieńczone sukcesem. Zaakceptuj trudności innych ludzi. Poprzez dyscyplinę wzmocnisz swoją wolę. Czas zwycięstwa. Pojawi się duża niezależność od otoczenia. Przezwyciężysz trudności w oryginalny sposób. Jednak wieczorem lepiej stań z boku wydarzeń, które nie będą ciebie dotyczyć! Dużego znaczenia mogą nabrać inspiracje związane z tradycją jaka cię ukształtowała. Warto przeczytać coś nowego na temat spraw ziemi. Wieczorem podwyższy się twoja chłonności intelektualna

WAGA

POLECAMY:

udka, skrzydełka filet, szaszłyk drobiowy, ziemniaki, pieczarki. Wszystko w panierce +zestawy sałatek

Wysyłajcie maile na adres: konkurs@okonamiasto.pl. Na maile czekamy do 3 sierpnia. Wśród nadesłanych zgłoszeń rozlosujemy zaproszenia na obiad dla dwóch osób z osobą towarzyszącą w restauracji Chicken Bar

Radom ul. Malczewskiego 13 lok. 5A Dostawy na telefon: 505 676 744, 538 497 798 dawniej w portfelu Niemca w´sród skoków ły˙zwiarskich

maszy- Czarny 2nista lub ... metrowy konduk- Gasieni˛ tor cowy stru´s

www.chicken-bar.pl www.facebook.com/chickenbar

wyrób hrabcera- stwo na miczny pd Anglii cz˛es´ ci tytuł pocisku Eltona po Johna eksplozji

wie jak si˛e przypodoba´c cz˛es´ c´ jelita w kształcie litery S

kapitan w kawalerii

STRZELEC

KOZIOROŻEC

Jean, kompozytor fi´nski mniejszy od drzewa

ebiepoprze- wgł˛ nia pod dzony ramioorka˛ nami Daniel, felietonista "Polityki"

Duże prawdopodobieństwo zmiany planów na lepsze. Na wiele rzeczy popatrzysz z optymistycznego punktu widzenia. Nie wszystko będzie tak trudne, jak się wydaje. Dojdziesz do celu!

WODNIK

RYBY

Szansa na pozytywne rozwiązanie skomplikowanych spraw wzrasta. Dojście do celu nastąpi poprzez analizę konkretów z marzeniami! Wieczorem warto ograniczyć zaangażowanie w sytuacje napięć!

Paolo, piłkarz

rodzina obok polskich sejmu malarzy

wyrotkanina wódka z stek na stół sokiem bezkr˛egowców

prostak, czule o ciemojcu niak

CATERING POLECAMY

pi˛eciok- drobina brat zabieg siag ˛ Fidela płucny z˙ aru Castro Biblii porwany przez Królowa˛ ´ Sniegu

rodowe w zastawie

t˛etnica ruch, działanie

Wzrosną Twoje energie, ale nie możesz ich rozpraszać. Tematy materii nabiorą pozytywnego znaczenia. Zaczniesz rozwijać stare myślowe wzory i postawy, których aktualność nadal trwa!

Czas na realizm życia. Refleksja nad sensem tego, co robisz, pomoże ci zrozumieć siebie. Unikaj pesymistów! Spotkania z realistami ukażą ci nowe możliwości. Działaj w spokoju!

Bałtyckie

roz´smieszaja˛ w cyrku

przytoczenie cudzych słów

słynne w KristofSopocie ferson, aktor

ludzie o rejestrucudzie je

SKORPION

Wzrosną Twoje energie, ale nie możesz ich rozpraszać. Tematy materii nabiorą pozytywnego znaczenia. Zaczniesz rozwijać stare myślowe wzory i postawy, których aktualność nadal trwa!

ogół norm spadek bezpa´nski podkuwał konie na wsi

zadanie udost˛epnił serwis krzy˙zówkowy szarada.net

Moranis, aktor mieszkanka Bukaresztu udaje skór˛e

Zupy 3 zł Drugie Dania 10 zł Dodatki 2 zł Surówki 1 zł Makarony 10 zł Naleśniki 10 zł Sałatki 12 zł Pizza 15 - 18 zł Sosy 2 zł

DOWÓZ

W GRANI CACH MIASTA 3zł

ORGANIZUJEMY Wesela, Komunie, Chrzciny, Stypy, Przyjęcia okolicznościowe, PIĄTEK - SOBOTA: Koncerty muzyczne

RADOM; Plac Stare Miasto 11; tel. +48 505 581 096

http://www.katakumby.radom.pl


12 PROMOCJA Reklama

WWW.OKONAMIASTO.PL

Oko na miasto numer162  

Czy widziałeś już kolejny numer oko na miasto? Zobacz online!!!

Advertisement