Page 37

GMO i økologisk perspektiv

Globalt areal med GMO-afgrøder, 1996 til 2011: efter karakter (Millioner hektar) Mio. ha 100 90

Herbicid-tolerance

80

Insekt-resistens (Bt)

70 60

Herbicid-tolerance/ Insekt-resistens

50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Clive James, 2012

Historisk overblik over udbredelsen af GMO-afgrøder fordelt på karakterer HT (herbicidtolerante) IR (Insekt Resistente eller Bt afgrøder) og stacked (GMO-afgrøden er indsplejset med flere karakterer) (Figur ifølge ISAAA)

37

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk