Page 36

GMO i økologisk perspektiv

ANVENDELSE AF GMO KLODEN RUNDT Globalt areal med GMO-afgrøder, 1996 til 2011: efter afgrøde (Millioner hektar) Mio. ha 80 70 60 50

Sojabønne Majs Bomuld Raps

40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Clive James, 2012

Historisk overblik over GMO-afgrøder udvikling: Soya, Majs, Bomuld og raps i hektar (feks i bunden af venstre side i fuld bredde) (Figur ifølge ISAAA) 36

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk