Page 20

GMO i økologisk perspektiv

gmo etik og nytteværdi Ved godkendelse af GMO-afgrøder er det kun et lille udvalg af naturvidenskabelige og tekniske forhold, der vurderes af myndighederne. Man vurderer ikke etiske argumenter eller afgrødernes mulige nytteværdi og meget andet, som er væsentligt for levende mennesker. Myndighedernes godkendelse efterlader derfor en åben debat af, om vi som samfund, ansvarlige borgere og politikere skal sige ja eller nej til GMO-afgrøder.

20

Mange uenigheder om GMO-afgrøder hviler på forskelle i mere eller mindre tydelige forudsætninger, som synet på hvilket ansvar vi har for naturen, genetisk forurening af fødevarer og natur, ejerskab til levende organismer, patenter på gener, hvilke farer vi har overvejet, hvor store risici vi vil acceptere, om vi har tænkt 10 år eller 200 år frem, og så på det mere menneskelige plan: hvilken tillid vi har til videnskaben, forskeres, virksomhedslederes og myndigheders etik.

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk