Page 19

GMO i økologisk perspektiv

ødevarer? private virksomheder, de seks virksomheder ejede 77 %, mens statslige organisationer ejer mindre end 10 %. GMO-frøfirmaerne er blevet kritiseret, når de krydser deres gener ind i lokale sorter. I Indien er Monsanto f.eks. blevet trukket i retten, fordi de har krydset deres GMO-aubergine med en lokal sort af aubergine. På grund af de patenterede gener er den nye sort nu Monsantos ejendom, Inderne vil ikke acceptere, at deres lokale aubergine bliver gjort til privat ejendom. Økologiske landmænd har traditionelt lænet sig op ad

konventionel forædling, hvilket i en vis grad har været nødvendigt på grund af det lille marked for økologisk såsæd, men også en sikring af at økologerne har kunnet anvende sorter, der var helt på højde med de sorter, som det konventionelle landbrug anvender. Udbredelsen af GMO-sorter, opkøb af lokale såsædsvirksomheder og inddragelse af kendte konventionelle sorter kan stille nye krav til økologernes egen satsning på udvikling af nye sorter, og måske også til et behov for at skabe frøfirmaer, som ikke er til salg for et godt tilbud.

19

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk