Page 18

GMO i økologisk perspektiv

skaber gmo monopoler på vore fø I perioden fra 1996 til 2008 købte nogle få af de største GMO-virksomheder helt eller delvist mere end 200 andre virksomheder. Primært virksomheder der udviklede eller forhandlede frø, og denne udvikling fortsætter. Herved er de blevet ejere af de mest solgte plantesorter på blandt andet det amerikanske marked og har opnået stor grad af kontrol med salgskanaler og distribution af såsæd i lande som USA, Canada, Brasilien og Argentina. Dominans GMO-sorter har vundet ca. 90 % af markedet for de største afgrøder i USA, som er majs, sojabønner, bomuld og raps. De virksomheder, der primært udvikler og sælger GMO-sorter, Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, BASF og Dow, har fra 1996 til i dag vundet en dominerende plads på markedet i USA. Siden 1980 er antallet af virksomheder inden for såsædsindustrien ca. halveret til de nuværende ca. 150. Monsanto har vundet en særlig stærk position med en markedsandel på ca. 25 %, ikke mindst på grund af virksomhedens RoundUp Ready gener, som de anvender i egne sorter og sælger i licens til deres konkurrenter. Monsantos RoundUp Ready gen findes i 98 % af GMO-soyabønner på det amerikanske marked og i ca. 80 % af GMO-majs. De amerikanske myndigheder åbnede i januar 2010 en undersøgelse af konkurrenceforholdene i den amerikanske såsædsindustri. Myndighederne lukkede sagen i november 2012 uden at have fundet forhold, der førte til indgreb. Undersøgelsen skyldtes formodentlig både den store koncentration af ejerskab, man har set i USA’s og i den globale såsædsindustri, og at de seks dominerende såsædsvirksomheder har indgået gensidige licensaftaler på kryds og tværs om at anvende hinandens patenter på gener og teknologier. Et tegn på manglende konkurrence er, at priserne på såsæd i USA over en årrække har været kraftigt stigende. Priserne for såsæd til dyrkning af sojabønner var f.eks. i 2009 steget med 108 % i forhold til priserne i 2001, tilsvarende var priserne på majs steget med 135 %, mens det generelle pristal for USA i perioden kun viste en stigning på 20 %. Prisen for majs-såsæd er siden steget yderligere, så den i 2012 lå på ca. 300 % af prisen i 2001. Lokale såsædsfirmaer, som ikke er ejet af gengiganterne, og som har en markedsandel på ca. 20 %, 18

udvikler deres sorter blandt andet ud fra licensaftaler på de sorter og gener, som de store firmaer udbyder. Brud på patentrettigheder I USA og Canada har man en stærk tradition for at anvende en del af egen høst til næste års såsæd. Denne tradition står i direkte modsætning til såsædsfirmaernes GMO-kontrakter, som forbyder bønderne at anvende GMO-høst til såsæd. Med Plant Variety and Protection Act fra 1970 og retten til at patentere planter fra 1980 har Monsanto vundet de otte retssager, som de har ført mod landmænd, som har gemt GMO-såsæd. De har også kunnet overbevise ca. 840 andre landmænd om, at Monsanto havde retten på sin side. I januar 2012 rejste en lang række økologiske organisationer en forbyggende retssag mod Monsanto, for at sikre at de ikke blev tvunget til at betale bøde og kompensation til Monsanto, hvis deres økologiske marker blev forurenet med Monsantos patenterede gener. Denne sag er endnu ikke afsluttet. Ensretning af markedet Når mindre frøvirksomheder bliver overtaget, forsvinder nogle eller alle deres sorter fra markedet, og landmænd oplever, at det kan være vanskeligt at købe såsæd af non-GMO-sorter. I Canada, USA og Brasilien er der enslydende meldinger om, at velkendte højtydende non-GMO sorter bliver taget af markedet. Nye sorter udviklet med normale metoder til sortsudvikling sælges kun i GMO-version. Det er primært ved at knytte en ny sort til et patenteret gen, at GMOfrøfirmaerne kan sikre, at virksomheden får udbytte af, at de både sælger såsæd og sprøjtemidler. Når patentet på RoundUp Ready-genet udløber i 2014, stopper Monsanto salget af licenser til dette gen og flytter såsædsindustrien over på Ready 2 Yield-genet. Kapløbet om gener Kapløbet om at tage patent på gener, der kan anvendes under klimatisk mere ekstreme forhold som tørke, varme, kulde og saltholdig jord, udkæmpes mellem de seks store gen-giganter i disse år. En opgørelse fra 2010 viste, at der fra juni 2008 til juni 2010 var udtaget globalt patent på 1651 gener, hvoraf 90 % tilhørte

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk