Page 17

GMO i økologisk perspektiv

undersøgelser i Danmark for første gang et lavt niveau af problemer med RoundUp og dets nedbrydningsprodukt AMPA i grundvandet på Fyn. Ny forskning fra bl.a. Danmark viser, at glyphosat ikke blot bindes til jorden, men også kan ophobes i jorden over flere år. Ophobning kan forklare amerikanske undersøgelser, der viser, at enkelte af jordens mikronæringsstoffer, f.eks. mangan, bliver mindre tilgængelige for planterne, når jorden gennem nogle

år er blevet sprøjtet med RoundUp. Det kan medføre, at planterne taber modstandskraft mod sygdomme, og at afgrøderne bliver mindre nærende for de dyr og mennesker, der skal leve af dem. Monsanto har i 2003 taget patent på at anvende glyphosat som en slags antibiotika, som er virksomt over for bakterier, alger, nogle mikro-svampe og mange andre organismer. Det er derfor ikke overraskende, at glyphosat kan forskyde jordens mikro-flora, og at noget lignende kan ske i dyrenes mave-tarmkanal, når dyrene får foder, der er sprøjtet med glyphosat. Men det kan vise sig at være uheldigt, at glyphosat tilsyneladende særligt hæmmer gode bakterier som Rhizobium, der binder kvælstof i jorden og også hæmmer bakterier, som dyrene normalt lever fredeligt og virksomt med i deres tarm som eksempelvis mælkesyrebakterier, mens visse typer svampe og bakterier, der kan medføre sygdomme, som for eksempel fusarium, clostridier og stafylokokker, ser ud til at trives eller klare sig bedre med glyphosat. Mens kemiindustrien afviser, at glyphosat har nogen giftvirkning på mennesker og dyr, så dokumenterer et studie fra 2012, at myndighederne ved godkendelsen af glyphosat i EU i 1998-2002 systematisk så bort fra eller omfortolkede de forskningsresultater, der viste, at glyphosat kan skade cellers deling og medføre misdannelser af f.eks. skelettet og hjertet under fosterets udvikling. Derudover viser en række nyere studier, at glyphosat kan have hormonlignende effekt ved mængder, som ligger langt under det niveau, der anvendes ved sprøjtning af afgrøder. RoundUp omtales ofte som en miljøvenlig sprøjtegift. Men der er stigende dokumentation af, at RoundUp i den sprøjtedosis, der kan anvendes i landbruget, er dødelig for padder og deres afkom i bække og søer. I begejstring over de fordele, RoundUp er kendt for, har vi glemt at få dokumenteret andre forhold, eller at stille andre spørgsmål til produktets sikkerhed, som bliver vigtige med den større brug af RoundUp, og når det sprøjtes direkte på afgrøden. Så, måske er vores milde vurdering af glyphosat først og fremmest et udtryk for, hvilke dele af miljøet og sundheden, vi måler på og prioriterer at beskytte.

17

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk