Page 15

GMO i økologisk perspektiv

metoder reducere fejlernæring og periodevis sult blandt småbønder på landet. Politik mod sult Der er imidlertid ingen tvivl om, at det i høj grad er landenes politiske initiativer, der kan afbøde sult og fejlernæring f.eks. ved at etablere fødevarelagre, begrænse spekulation i fødevarer og mindske tabet af afgrøder under lagring efter høst. En rapport fra 2013 anslår, at 30-50 % af verdens fødevareproduktion går til spilde på et eller andet sted mellem jord og bord. Politiske initiativer på dette felt er også påtrængende. Fremtidig fødevaresikkerhed De færreste ulande har regler, kontrolsystemer og laboratorier, der kan sikre, at GMO-afgrøder ikke spreder sig og forurener den del af afgrøden, der er non-GMO. Selvom GMO-fortalere ofte nævner ulandenes mulighed for at udvikle egne lokale GMO-afgrøder, så risikerer lokale GMO-afgrøder helt at ødelægge landenes eksport af en afgrøde, fordi de lokale GMO-afgrøder ikke vil være risikovurderet og godkendt på eksportmarkederne, som let vil opdage en eventuel forurening.

jorden frugtbar. Landbruget er derfor blevet et low input - low output–system med ganske lave udbytter. Blandt andet derfor er det på landet, man finder ca. halvdelen af verdens fejlernærede og sultende mennesker. Med økologiske metoder til at hæve jordens frugtbarhed kan landbrugerne i de fleste områder dokumenterbart hæve udbyttet til det dobbelte og højere. De økologiske metoder forbedrer også jordens struktur, så den bliver mere robust over for jorderosion og mindre følsom over for tørke. Derfor kan økologiske

I det moderne samfund sælges fødevarerne der, hvor de opnår den bedste pris, og der er derfor ofte ikke nogen sammenhæng mellem produktion af føde i et land og forekomst af sult i landets befolkning. Flere af de fattige lande i syd, hvor en betydelig del af verdens ca. 1 mia. sultende, under- og fejlernærede mennesker lever, er samtidig eksportører af fødevarer. Fattige menneskers fødevaresikkerhed afgøres i høj grad af, om det lokale marked kan betale det samme for fødevarerne, som verdensmarkedet vil betale. Da en stor del af verdens produktion af fødevarer anvendes til foder til husdyr, kan man måske sige, at verdens sult i en vis grad er et tegn på, at verdens svin har større købekraft end fattige mennesker.

15

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk