Page 3

ØKOLOGISK

Spis fremtidens måltider i dag

FORÅR 2020 Magasin nr. 47

R E D A K TØ R Peter Nordholm Andersen, pna@okologi.dk L AYO U T Mai Tschjerning Simonsen, mtn@okologi.dk DESIGN- OG REDAKTIONEL S PA R R I N G Creative Zoo T RY K Rosendahls, www.rosendahls.dk OPLAG 4000 styk ANNONCER Dansk Mediaforsyning, 89 48 50 53 MEDLEMSKAB Se typer, priser mv. på www.okologi.dk/blivmedlem

54

57 1T RY K S A G 4

Rosendahls

Nutidens og fremtidens bevidste forbrugere vil gerne betale for økologisk kød fra husdyr, der har haft et rigt dyreliv og gjort bæredygtig nytte. Til gengæld PER KØLSTER vil de skrue ned for, hvor meget kødet fylder på tallerkenFORMAND en og skrue op for I ØKOLOGISK grøntsagerne. LANDSFORENING De har forstået, at der er behov for handling her og nu. Forskerne peger nemlig på, at noget af det vigtigste, vi hver især kan gøre for klimaet, er at omlægge til en mere plantebaseret kost med færre animalske produkter samt at minimere madspild. Lige nu ser vi, hvordan klimaforandringerne pibler frem. Store vandmasser har gennemblødt landskaber og marker siden efteråret, og vandet står i skærende kontrast til den knastørre sommer i 2018. Vandet, der nogle steder har oversvømmet markerne, havner en dag i grundvand og drikkevandsboringer, der desværre oftere og oftere bliver forurenet af ikke mindst landbrugets pesticidrester. Oppe på land dykker antallet af fugle og dyr. Selv agerhønen og viben, der tidligere var almindelige i agerlandet, er nu kommet på rødlisten. Biodiversitet-, klima- og miljøkrisen er et symptom på enorme fejl i vores fødevaresystem, vi som forening gerne vil lave om på. Vi skal ændre adfærd. Både hos landmanden og forbrugeren. I hele værdikæden. L I DT, M E N G O DT En langt mere bæredygtig forretningsmodel skal sikre fundamentet for fremtidens generationer. Paradoksalt nok kræver fremtiden, at vi tager ved lære af fortiden. Her spillede husdyrene en ligeværdig rolle i et balanceret samspil med planteproduktionen - og det var slet ikke hverdagskost, at danskernes tallerkener var domineret af kød. Et mantra i økologien og hos økologiske kødproducenter er: ”Lidt, men godt”. Det handler om at nyde bedre kød – frem for at servere uendeligt store mængder til urimeligt små discountpriser. Store mængder kød, produceret med pesticider og uden forsig-

tighed ift. biodiversitet, grundvand og klima. Mantraet har et stigende antal forbrugere heldigvis taget til sig, og Økologisk Landsforening arbejder sammen med vores medlemmer ivrigt på at understøtte trenden på tallerkenen, hvor grøntsager og fuldkorn tager hovedrollen tilbage fra kødet. P L A N E TA R E R N E K A L D E R I magasinets tema kan du læse om, hvordan stifterne af pionerslagteriet Hanegal har rebet alle sejl for at producere økologiske ærteproteiner til fremtidens plantekød. Aarstiderne er blandt de mange andre af vores medlemmer, der handler. Med manifestet ”Jorden kalder” har de taget patent på ordet planetar. Det er en person eller virksomhed, der ser Jorden som en levende planet og sig selv som en del af den. En planetar tager ansvar for bæredygtighed, økologi, et CO2-regnskab i balance, måltider med 80 procent planter og mindre end 20 procent kød, mere vild natur, lokale løsninger, fælleshaver og socialt ansvar. Aarstiderne er tæt på at nå 80/20-balancen i deres måltidskasser, deres leverandører skal levere et klimaregnskab i balance i løbet af fem år, og samtidig vil de hjælpe kunderne til at blive en del af løsningen i forhold til klimakrisen - og de mange andre miljøparametre, økologien leverer på. N Y E S U P E R F O O D S PÅ V E J Det kan jeg godt lide. Når man vil have folk med på klimarejsen, så handler det også om at få avlerne med – og som virksomhed understøtte, hvad landmanden har brug for. Planteavlerne mærker lige nu mere efterspørgsel fra virksomhederne på proteinafgrøder, der jo passer godt ind i de økologiske marker og sædskifter. De nye superfoods er lupiner, linser og hestebønner – og sikkert en lang række andre proteiner, som vi har til gode at se i vores daglige måltider. Fremtiden indeholder også en genopblomstring af gartneriet og frugtavlen med mulighed for mere dansk selvforsyning. Vi kommer alle til at ændre vaner med grønnere tallerkener. Vi vil spise dansk grønt, spændende planteproteiner og samtidig sikre os, at intet går til spilde. Og så skal vi lære at anerkende kødet som køkkenets guld – som det mest kostbare og ypperste, der skal serveres med omtanke.

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk nr. 47, forår 2020  

Få masser af inspiration til at skrue op for det grønne på din tallerken - og plads til lidt, men godt kød - økologisk naturligvis.

Magasinet Økologisk nr. 47, forår 2020  

Få masser af inspiration til at skrue op for det grønne på din tallerken - og plads til lidt, men godt kød - økologisk naturligvis.

Profile for okologidk