Page 38

VIDEN OM ÆBLER

SÅ MANGE PESTICIDRESTER ER DER I DINE ÆBLER ... UDENLANDSKE

235 æbler blev undersøgt af Fødevarestyrelsen fra 2010 til 2017. 144 af dem indeholdt rester af pesticider, altså 61,3 procent. Der blev gjort 246 fund af sprøjtegifte. Ergo er der gennemsnitligt 1,7 forskellige pesticider i hver æbleprøve med restfund.

61%

Styrelsen fandt 34 forskellige pesticider: Acetamiprid, Bifenthrin, Boscalid, Bupirimat, Captan+folpet, Carbendazim (incl. benomyl), Chlorpyrifos, Cyhalothrin, Cyprodinil, Difenoconazol, Dimethoat+omethoate, Dinocap, Diphenylamin, Dithiocarbamater, Etofenprox, Fenazaquin, Fenoxycarb, Fludioxonil, Flufenoxuron, Imidacloprid, Iprodion, Phosmet, Pirimicarb, Propargit, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Tebuconazol, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Thiabendazol, Thiacloprid, Trifloxystrobin, Triflumuron og Thiophanat-methyl. To af de 246 fund overskred grænseværdien for de enkelte aktivstoffer, altså det virksomme stof i et syntetisk pesticid.

DANSKE

222 æbler blev undersøgt af Fødevarestyrelsen fra 2010 til 2017. 94 af dem indeholdt rester af pesticider, altså 42,3 procent. Der blev gjort 162 fund af sprøjtegifte. ergo er der gennemsnitligt 1,7 forskellige pesticider i hver æbleprøve med restfund.

42% ØKOLOGISKE

0%

Styrelsen fandt 14 forskellige pesticider: Acetamiprid, Bitertanol, Boscalid, Cyhalothrin, Cypermethrin, Cyprodinil, Difenoconazol, Dithiocarbamater, Flonicamid, Fludioxonil, Hexythiazox, Pirimicarb, Prosulfocarb og Pyraclostrobin. Tre af prøverne i 2016 overskred grænseværdien for pesticidet Prosulfocarb.

82 øko-æbler fra ind- og udland blev undersøgt af Fødevarestyrelsen fra 2010 til 2017. Alle var uden pesticidrester.

ÆBLER TOPPER LISTEN OVER de fødevarer, der bidrager med flest pesticidrester i danskernes gennemsnitskost. Æbler bidrager med cirka 15%. Derefter følger salat (9 %), tomater (8 %), hvedemel (7 %) og kartofler (7 %). Du kan altså næsten halvere dit pesticidindtag ved at vælge top 5-afgrøderne økologiske. Tjek ØL’s kampagne på www.renmadglæde.dk. Kilde: DTU Fødevareinstituttet,”Pesticide Residues 2012-2017”, figur 9, s. 43.

Kilder: Rapporterne ”Pesticidrester i fødevarer” 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 af DTU Fødevareinstituttet/Fødevarestyrelsen.

38

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk