Page 23

ØKOLOGI OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE

KRÆVER GOD PLANLÆGNING I KOMMUNEN Claus Holst Iversen er hydrogeolog i Natur og vand under Viborg Kommune. Han har været med til at udpege de landmænd – herunder Anders-Aage Kuhr Laier – der har fået tilbudt et frivilligt omlægningstjek. Claus Holst Iversen påpeger helt grundlæggende, at det rent fagligt er svært at holde styr på rester af pesticider i drikkevandet. - Vi ved, at der er flere fund af pesticidrester i lerjord, end i sandjord. Men ellers er det meget diffust, hvor vi finder dem. De er meget svære at kortlægge. Så det nemmeste set ud fra vores perspektiv er helt klart at undgå dem. Det er godt, når landmændene holder op med at tilføre pesticiderne til markerne, siger Claus Holst Iversen. På det politiske niveau i Viborg Kommune er man bestemt klar til at tage en frivillig dialog med landmændene ude i kommunen om at lægge produktionen om til økologi. Ifølge Stine Damborg (K), formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, er beskyttelse af kommunens grundvand er en opgave, som kræver god planlægning, og som tager tid at gennemføre.

- Det giver rigtig god mening, at lodsejerne bliver gjort opmærksomme på, at de har jord inden for områder med drikkevandsinteresse, og at omlægning til økologi kan være et af virkemidlerne til at sikre rent drikkevand uden pesticider til fremtidige generationer, lød det fra Stine Damborg i en pressemeddelelse fra Viborg Kommune, da samarbejdet med Økologisk Landsforening gik i gang tidligt i 2019. BESLUTNINGSGRUNDLAG ER PÅ PLADS Lars Lambertsen og Anders-Aage Kuhr Laier er kommet tilbage til bilerne efter rundturen på ejendommen langs Kapeldalen. En tur med fine udsigter ud over Hald Sø, omkranset af sensommergrønne skove. Nede i bunden af den stejle dal kunne de også se brorens 24 anguskøer, der trampede rundt og gumlede løs på græsset og dermed plejede naturen. Et flot syn. Og ligeledes et konkret punkt til overvejelse hos Anders-Aage, idet brorens køer ikke er økologiske. Lars forklarer Anders-Aage, at han bruger sine notater på blokken til at lave et referat af dagens besøg. Referatet vil give Anders nolge pejlepunkter på, hvad han skal undersøge og

overveje omkring en omlægning af gården. Anders-Aages faste næve ryster økologikonsulentens hånd. - Tak for i dag! - Jeg håber, at du fik noget ud af det, spørger Lars. - Det gjorde jeg bestemt. Jeg har fået et godt grundlag at tage en beslutning ud fra.

JENS PETER HERMANSEN hjælper sammen med flere andre økologikonsulenter fra Økologisk Landsforening kommuner og vandværker/-selskaber med at gennemføre omlægningstjek i hele landet – og dermed sikre rent drikkevand, mere natur i agerlandet og en positiv erhvervsudvikling. Tlf.: 61974910. Mail: jph@okologi.dk.

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

23

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk