Page 15

MED OG UDEN SYNTETISKE PESTICIDER

HVAD SKER DER UNDER EN ØKOLOGISK MARK? I stedet for at sprøjte syntetiske pesticider ud på marken, så roterer økologen sine afgrøder fra mark til mark hvert år. Det kaldes for sædskifte. Han bruger også sorter, der er mere modstandsdygtige over for svampeangreb. Ukrudt er heller ikke noget, en økolog må bekæmpe med syntetisl kemi. Ukrudt renses væk mekanisk, for eksempel med en harve eller strigle.

En økolog fodrer heller ikke sin jord og planter med kunstgødning, der også er fremstillet i en kemisk proces. I stedet bruger økologen naturgødning fra dyr eller komposteret jord – til glæde for jordens mikroliv.

Da det kan tage flere år, før en pesticidrest når ned til grundvandsmagasinet, kan der naturligvis også være rester af fortidens synder længere nede i jorden under den økologiske mark. Men fra den dag et landbrug er ved at blive omlagt, er risikoen for, at syntetiske pesticidrester udvaskes til grundvandet forsvindende lille. Ganske enkelt fordi, at syntetiske pesticider er no-go i øko-landbruget.

VIDSTE DU AT …

selv om vandværkerne bruger mellem 200 og 550 millioner kroner om året på at måle efter og i få tilfælde at rense vandet for nogle pesticider, så er der indtil videre kun 41 pesticidstoffer på den obligatoriske liste, de skal måle efter? En ekspertgruppe har peget på 363 potentielt problematiske pesticidstoffer, som vandværkerne burde måle efter.

Når en landmand vælger at omlægge sin jord til økologi, har landbruget en såkaldt omlægningstid. Den kan vare op til 36 måneder. Den skal blandt andet sikre, at planterne på marken ikke har optaget rester af kunstgødning eller syntetiske pesticider. Efter omlægningstiden kan økologen sælge sine afgrøder som økologiske.

Danmark har cirka 50.000 private vandboringer, der forsyner en eller få husstande med vand. De henter oftest vand fra de øverste grundvandsmagasiner, hvor vandet typiske har været undervejs i 5-20 år. De tjekkes kun for pesticidrester, hvis ejeren/ejerne selv beslutter det.

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

15

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk