Page 14

SÅDAN SIVER PESTICIDRESTER NED TIL VORES GRUNDVAND TEKST: Peter Nordholm Andersen ILLUSTRATION: Mai Tschjerning

Den konventionelle landmand sprøjter sine marker med syntetiske pesticider. Det gør han for at beskytte sine afgrøder mod ukrudt, svampesygdomme eller insektangreb, der kan tage store bidder af udbyttet. Ofte er frø og fx kartofler bejdset med pesticider, før de kommer i jorden.

Pesticiderne bliver afsat på planten eller optaget af rødderne, men en lille del af dem kan sive ned i jorden sammen med regnvand. Lokale jordbundsforhold og undergrundens geologi har stor betydning for, om rester af et pesticid senere udvaskes til grundvandet. Og alt afhængig af, hvilket pesticid, vi har med at gøre, så ser det ud til, at en udvaskning gennem jorden vil følge forskellige veje i forskellige jordtyper.

Helt afgørende er, hvor lang tid pesticidstoffet får mulighed for at være i kontakt med jorden. Især i pløjelaget, hvor der er masser af bakterier, som kan nedbryde stoffet. I pløjelaget kan pesticidresterne også binde sig til andre partikler i jorden.

Større vandværker henter typisk vandet 50-100 meter nede. Her kan vandet være mellem 30 og 50 år gammelt, nogen steder meget ældre. Et stort flertal af de pesticider, der findes i drikkevandet, er for længst forbudte. I nogle få tilfælde er rester af tilladte pesticider dog fundet i drikkevandet.

Hvis der er nogle veje ned i jorden, for eksempel ormegange, som gør en hurtig transport af pesticider fra overfladen mulig, så når pesticidresten ikke at binde sig til jordpartikler eller blive spist af bakterier, inden de når ned til grundvandsspejlet. I lerede jorde kan grundvandsspejlet befinde sig blot 1-3 meter under jordens overflade.

Pesticidresterne siver langsomt ned til grundvandsmagasinerne eller løber via jordsprækker. I lerjord kan magasinerne lægge mellem 10 og 100 meter nede. Det tager normalt mange år for vandet og pesticidstofferne at sive derned.

14

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk