Page 13

TIDSLINJE FOR ÉT PESTICID

Desphenylchloridazon

27. OKTOBER 2017 Miljøstyrelsen laver fra august/september en større screening af Desphenyl-chloridazon for at blive klogere på problemets omfang. Fra 27. oktober indgår Desphenyl-chloridazon på listen over pesticidstoffer, som vandværkerne obligatorisk skal analysere for i deres boringskontrol.

2. APRIL 2018 ”Desphenyl-chloridazon – en bombe under dansk vandforsyning”. Overskrift i Danvas magasin 2. april. Danva er vandbranchens største talerør, og i artiklen står der, at de foreløbige fund af pesticidresten nok er det største ”kvalitetsproblem” for vandforsyningen i to årtier.

DECEMBER 2018 Efter fundene af bl.a. Desphenyl-chloridazon anbefaler en ekspertgruppe under Miljøstyrelsen i december, at vandværkerne fremover obligatorisk måler efter ti gange så mange pesticidstoffer. Eksperterne peger på 363 pesticidstoffer, hvor der kan være en risiko for udvaskning til grundvandet. Dog er der kun ved 244 af dem udviklet laboratorietest, der er pålidelige. For den resterende tredjedel er der ingen pålidelige test.

22. MARTS 2019 GEUS sender 22. marts en ny opgørelse til Folketinget: I alt 1968 vandboringer er analyseret for rester af Desphenyl-chloridazon, og det er fundet i 22,1 procent af boringerne. I 6,7 af boringerne var koncentrationerne over grænseværdien. GEUS skriver: ”På baggrund af usædvanligt høje koncentrationer og stor geografisk udbredelse må desphenylchloridazon fortsat siges at være meget udbredt i grundvandet, både i det åbne land og i de grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes drikkevand”.

22. AUGUST 2019 Miljøstyrelsen skriver i en pressemeddelelse 22. august, at der nu skal screenes for langt flere pesticider i det danske grundvand. En såkaldt massescreening giver ”mulighed for” screening af cirka 350 nye stoffer, der ikke tidligere er målt for. ”Formålet … er at få et første billede af, om der er andre pesticidstoffer, der bør indgå i vandforsyningernes boringskontrol eller i det generelle overvågningsprogram”.

Fund af Desphenyl-chloridazon i drikkevandsboringer De røde prikker er mindst ét fund over grænseværdien. De grønne er mindst ét fund mellem 0,01 og 0,1 mikrogram, mens de grå prikker er uden fund/fund under detektionsgrænsen, typisk 0,01 mikrogram. Kilde: GEUS-notat, 29. oktober 2018. ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

13

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk