Page 12

CHLORIDAZON FRA VIDUNDERMIDDEL TIL VAND-FORURENER

Frem til 1996 var pesticidet Chloridazon godkendt til brug i navnlig roemarker, men i 2017 opdagede man ved et tilfælde rester af pesticidet i vores drikkevand. I dag er det fundet i mere end hver femte drikkevandsboring. TEKST: Peter Nordholm Andersen // ILLUSTRATION: Mai Tschjerning

1964 Pyramin lanceres på markedet blandt det voksende antal af landbrugspesticider. Det er en ukrudtsgift, der indeholder aktivstoffet Chloridazon, og det er målrettet roemarker. Dem er der mange af på Fyn, Lolland-Falster, Vest- og Sydsjælland. Mange medarbejdere jubler over, at de ikke længere skal ud og hakke roer.

1966 Det største salg af pesticider med aktivstoffet Chloridazon er i perioden fra 1966 til 1981. Det bliver især brugt til at sprøjte marker med sukker- og foderroer.

1996 Miljøstyrelsen vælger ikke længere at godkende brugen af Chloridazon. Det har vist sig, at en rest fra aktivstoffet nedbrydes meget vanskeligt, og at den kan findes i jordbund og grundvand mange år efter, at pesticidet er sprøjtet ud på marken. Det såkaldte nedbrydningsprodukt hedder Desphenyl-chloridazon

1979 Myndighederne godkender også Pyramin til produktion af rødbeder og løg.

2007 Desphenyl-chloridazon bliver fundet i grundvandet i Tyskland. Samme år advarer en medarbejder fra det geologiske datacenter GEUS Miljøstyrelsen om, at der kan være et problem, og at styrelsen bør undersøge mistanken nærmere ved at måle efter pesticidresten i grundvandet.

2013 Ifølge DR bliver Miljøstyrelsen advaret om nedbrydningsproduktet igen 24. oktober 2013. Og igen 31. maj 2016 samt 14. august 2017 – ti dage inden DR fortæller om de første fund i drikkevandet.

2017 Region Syddanmark og deres rådgivere hos Niras undersøger hen over sommeren en forurenet grund. De leder egentlig efter rester af et andet pesticid, men da de finder Desphenyl-chloridazon i tre boringer omkring grænseværdien, slår de alarm i vandbranchen. Flere vandværker laver selv undersøgelser, og antallet af overskrifter i medierne om pesticidfund eksploderer. Mange vandværker lukker drikkevandsboringer.

12

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk