Page 10

GRUNDVAND OG PESTICIDRESTER

der er andre pesticidstoffer, der bør indgå i vandforsyningernes boringskontrol eller i det generelle overvågningsprogram”. Miljøstyrelsen forventer, at analyseresultaterne fra massescreeningen vil kunne offentliggøres i begyndelsen af 2020. FUNDENE SKAL STOPPES Hos Danva ærgrer direktør Carl-Emil Larsen sig også over udviklingen de sidste par år. - Politikerne har i årevis været for lemfældige med at forfægte forsigtighedsprincippet, selv om vi har presset på. Konsekvensen er, at vandselskaberne nu må arbejde på højtryk for at levere rent drikkevand til danskerne, siger

Carl-Emil Larsen og understreger, at den indirekte følge af flere pesticidrester i grundvandet er højere vandpriser for dig og mig. - Udgifterne til den øgede indsats vil blive en ekstra byrde for danskernes pengepung, siger han og tilføjer, at kommunerne inden for de næste par år har fået mulighed for at indføre sprøjtefrie zoner i de såkaldte Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Det skal landmændene kompenseres for. Og også den udgift skal også betales af danskerne. Alene udgiften til kompensationer forventes at havne på mellem 1,5 og 2 milliarder kroner. Sagerne om pesticidresterne i drikkevandet har også fået Mogens Stougaard fra Nordfyns

Vandværk til at reflektere over godkendelsesproceduren hos vores myndighed på området. - Jeg håber, at Miljøstyrelsen er nået dertil, at sprøjtemidlerne skal være testet på en helt anden, mere omfattende måde, før de tages i brug. Der skal en meget større test af de nye stoffer til, siger Mogens Stougaard og tilføjer: - De her fund må alle være interesserede i at få stoppet.

Mogens Stougaard har kort før magasinets deadline oplyst, at han ikke blev genvalgt til bestyrelsen ved Nordfyn Vandværks ordinære generalforsamling sidst i september.

7 SVAR FRA MILJØMINISTER LEA WERMELIN (S) mener, at man historisk set har haft for få stoffer med. Derfor har vi også arbejdet for i Socialdemokratiet, at vi skulle kontrollere for flere stoffer, og nu går vi i første omgang fra 40 til 400 stoffer. Og så er jeg glad for, at det første lovforslag, jeg har fremsat, handler om at stoppe sprøjtning i de boringsnære beskyttelsesområder.

Hvad er din holdning til den markante stigning i antal fund af pesticidrester? Vi er begyndt at undersøge vores grundvand for langt flere stoffer og finder desværre også flere og flere rester af sprøjtemidler. Det bekymrer mig dybt, og det er en af mine vigtigste opgaver som ny miljøminister, at vi sikrer en bedre beskyttelse af vores drikkevand. Hvad er din holdning til, at resterne af DPC og DMS ikke var obligatoriske at måle efter hos vandværkerne, da de blev opdaget ved et tilfælde i 2017? Det er helt uacceptabelt. De stoffer burde have været med i overvågningen. Jeg

10

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

DTU-professor Hans-Jørgen Albrechtsen undrer sig over, at pesticider, der gennem årene er blevet forbudte at anvende i bl.a. landbruget, ikke efterfølgende er blevet monitoreret i grundvandet. Det mener han, at de burde have været. Hvad mener du? Det er sund fornuft at tage udgangspunkt i sprøjtemidler, som er blevet forbudt. Derfor vil der fremover være særligt fokus på stoffer, der tidligere er blevet forbudt og som udgør en stor risiko for nedsivning til grundvandet. Men det kan ikke stå alene. Det er ikke kun fortidens synder, vi finder i grundvandet, og derfor skal overvågningen være bredere end det. Hvad siger du til, at Rigsrevisionen er ved at undersøge Miljøministeriets forvaltning med godkendelse af pesticider? Godkendelser og overvågningen skal være i orden for, at danskere trygt kan drikke vandet fra hanen. Derfor vil jeg læse rapporten grundigt, når den rammer mit bord og på den baggrund se på, om noget skal gribes anderledes an fremover.

Har du planer om at tilføre flere ressourcer til området? Jeg har i første omgang sat gang i en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand, så vi på den baggrund kan lave en samlet indsats for en bedre beskyttelse af drikkevandet og en nedbringelse af brug af sprøjtemidler, som vi er enige med SF, Radikale og Enhedslisten om. Kan du give en garanti for, at de pesticider, der bruges i landbruget i dag, ikke dukker op i drikkevandet i fremtiden? Jeg kan ikke give garantier. Tværtimod vil vi screene for mange flere stoffer end før, og jeg er bekymret for, at det betyder, at vi vil se endnu flere fund. Som en del af kortlægningen af grundvandsområdet vil jeg derfor også undersøge, om godkendelsesordningen skal skærpes. Hvilken forskel kan økologisk landbrug gøre i den sammenhæng? Økologisk landbrug er en vigtig del af løsningen på udfordringerne, som vi i dag ser på grundvandsområdet. Vi kan komme langt med en skrap godkendelsesordning, men den bedste løsning er forebyggelse. Hvis man ikke sprøjter eller sprøjter mindre, mindskes risikoen for sprøjtemiddelrester i grundvandet. Derfor er økologisk landbrug også særligt godt i sårbare områder, hvor risikoen for nedsivning til grundvandet er større.

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk