Magasinet Økologisk nr. 41, vinter 2018

Page 30

Projekt folder de bitre smage ud Projektet BitterSund dyrker smagen af bitre sorter af kål og rodfrugter. Dem er der flere fordele ved. Indtager man 500 gram kål og rodfrugter om dagen, er det et effektivt middel til at mindske symptomerne af type II diabetes. Og så kan stærkt smagende sorter af savojkål, majroer og andre bitre sorter af grøntsager være med til at løfte vores smagsoplevelser i grøntsagsverdenen.

TEKST: Peter Nordholm Andersen // FOTO: Hans Christian Jacobsen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.