Page 9

ØKOLOGISK

Årligt madspild i Danmark

36% HUSHOLDNINGERNE 260.000 ton

19% F Ø D E VA R E I N D U S T R I E N 133.000 ton

4% INSTITUTIONER OG S TO R KØ K K E N E R 31.000 ton

KILDE: MILJØMINISTERIET: ”DANMARK UDEN AFFALD II” - TAL FRA 2015

9

716.000 ton. Det er et estimat på den årlige mængde af mad, der kunne være spist, men i stedet er kasseret eller blevet til fx dyrefoder.

23% D E TA I L H A N D L E N 163.000 ton

14% PRIMÆRPRODUKTIONEN 100.000 ton

4% H OT E L L E R O G R E S TA U R A N T E R 29.000 ton

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Profile for okologidk