Page 39

ØKOLOGISK

HØR HELE INTERVIEWET O KO LO G I . D K / PODCAST

Christina Due (tv.) og Kirsten Marie Sørensen i felten i Vest-uganda. Småbønderne Justus og Josphine dyrker deres øko-landbrug på bjergskråningerne og har visioner om en bedre fremtid.

Når vi kommer rundt i grupperne, så siger de, at de har lært bæredygtighed på f lere planer. Ikke kun i forhold til at skabe en mere frugtbar jord, men også socialt og økonomisk. - CHRISTINA DUE, FORMAND FOR ULANDSU DVA LG E T I Ø KO LO G I S K LANDSFORENING

(FFLG). Det ergrupper med ca. 20 landbrugsfamilier, der træner hinanden i metoderne. Christina Due fortæller, hvordan samarbejdet i Justin og Josepfines FFLG om at tilegne sig øko-metoderne har været en succes. De

bruger kvælstofsamlende afgrøder som bønner, de har gravet grøfter for at samle vand, og de arbejder med at gøre jorden mere frugtbar med husdyrgødning og kompost. Desuden dækker de jorden med plantemateriale mod solens og vindens føntørrer-energi. - I dag kan de få hirse med mælk om eftermiddagen – og det er lidt af en luksus. Det er deres drøm at få et større landbrug med flere køer. Justus siger, at han godt kunne tænke sig ti køer. Det er nogle meget klare eksempler på, at arbejdet med øko-metoderne bærer frugt i de her grupper. De kan også arbejde sammen om at afsætte deres varer og tjene nogle penge på deres større høst, siger Christina Due. F O K U S PÅ F R U G T B A R J O R D At skabe frugtbar jord, er ifølge Christina Due en af årsagerne til, at Økologisk Landsforening har et ulandsudvalg, der støtter økologien i udviklingslande som Uganda. - Når vi taler om jordens frugtbarhed, så er den sag endnu vigtigere i Afrika. De klimatiske forhold dernede sætter et kæmpe pres på jorden i form af heftig regn og en meget skarp sol. Derfor er det så ultravigtigt at arbejde med at bevare og udvikle jorden, forklarer Christina Due. I Uganda har man en af verdens højeste fødselsrater og en hastigt voksende befolkning. Det har sat yderligere pres på jorden.

39

Landbrugene går i arv og bliver hver gang mindre og mindre, ofte under en hektar, og de kalder dem selv farmer gardens. Hun uddyber, at man med økologiske teknikker dog kan hæve udbytterne på selv små lodder ved at kombinere med forskellige træer og mange forskellige afgrøder i en slags skovlandbrug. G R U P P E F O R U D S TØ DT E K V I N D E R Christina Due besøgte på sin rejse en række familier sammen med en anden frivillig fra ulandsudvalget i forbindelse med et oplysningsprojekt om 7 forskellige landbofamilier. Alle familier, der er en del af ØLs langt større økologiprojekt AMSOMAR. Undervejs talte danskerne med deltagere fra en FFLG, der havde lavet en gruppe for unge kvinder på omkring 15 år, der var blevet gravide uden for ægteskab. - Det betyder, at de unge kvinder nemt kan risikere at at leve som tiggere i hovedstaden eller blive udstødt i landsbyerne. Så det er helt fantastisk, at de i ungdomsgruppen kan komme ud og arbejde, tjene deres egen penge og en dag etablere deres egen husholdning. Faktisk var der nogle af de unge kvinder, der var noget dertil, fortæller Christina Due. B Æ R E DYG T I G T PÅ F L E R E P L A N E R Christina Due understreger, at der i ØLs projekter er bæredygtighed i spil på flere planer. - Når vi kommer rundt i grupperne, så siger de, at de har lært bæredygtighed på flere planer. Ikke kun i forhold til at skabe en mere frugtbar jord, men også socialt og økonomisk. Alle grupperne praktiserer opsparing og mikrolån, og de fremhæver igen og igen, at det har lært dem at planlægge – ikke bare for dem selv, men også for deres børn. En af dem, der har lært det, er Joyce. Christina Due forklarer, at hun havde lånt penge til at opføre et hus, hvor hun åbner sin egen tøjbutik. I huset vil hun leje tre andre lokaler ud til andre butikker. Hendes mand har også en butik, hvor han snedkerer bistader – og dem har han omkring 40 af rundt omkring i bjergene nær landsbyen. Det kan lade sig gøre pga. lånene og tilliden i gruppen. - I grupperne udvikler man tætte relationer ved at arbejde sammen. Helt lavpraktisk mødes man en eller flere gange om måneden hos én af medlemmerne, og så løfter man også trættende opgaver som at lue en hel ejendom, der ellers kan tage flere dage. I flok kan det overstås på nogle timer. Der er noget synergi i at gå sammen, fastslår hun.

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Profile for okologidk