Page 30

F

A

K

T

A

Pesticidrester

Så mange pesticider er der i dine appelsiner UDENLANDSKE APPELSINER

Ø KO LO G I S K E A P P E L S I N E R

475 appelsiner blev undersøgt af Fødevarestyrelsen fra 2010 til 2018. 461 af dem indeholdt rester af pesticider, altså 97 procent. Der blev gjort 1304 fund af pesticider – gennemsnitligt 2,7 forskellige pesticider i hver appelsinprøve med restfund.

31 øko-appelsiner blev undersøgt af Fødevarestyrelsen fra 2010 til 2018. De blev alle produceret i udlandet – og var alle uden pesticidrester.

97 %

0%

S T Y R E L S E N FA N DT 4 5 F O R S K E L L I G E P E S T I C I D E R : 2,4-D, Acetamiprid, Azoxystrobin, Bifenthrin, Boscalid, Buprofezin, Carbendazim, Chlorantraniliprol, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Cyhalothrin, Cyfluthrin, Deltamethrin, Diazinon, Dicofol, Dimethoat+omethoat, Dithiocarbamater, Etofenprox, Fenpropathrin, Fipronil, Fludioxonil, Fluvalinat, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Malathion, Metalaxyl, Methidathion, Myclobutanil, Phenylphenol, ortho-, Phosmet, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Profenofos, Propargit, Propiconazol, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Tebuconazol, Tebufenpyrad, Thiabendazol og Trifloxystrobin.

13 af de 1304 fund overskred grænseværdien for de enkelte aktivstoffer – altså det virksomme stof i et pesticid.

H VA D G Ø R F Ø D E VA R E S T Y R E L S E N ? Fødevarestyrelsens pesticidkontrol undersøger hvert år ca. 2000 fødevarer fra den danske detailhandel for mere end 300 forskellige pesticider. Det er især frugt og grøntsager, der bliver testet. Når de tester citrusfrugter, laver de en pulp af citrusfrugterne. Appelsinernes frugtkød og deres skal blendes altså sammen, og så måles der i pulpen efter de enkelte pesticider.

Kilder: Rapporterne ”Pesticidrester i fødevarer” 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 af DTU Fødevareinstituttet/Fødevarestyrelsen.

P E S T I C I D R E S T E R I M E R E E N D H A LV D E L E N A F I K K E - Ø KO LO G I S K F R U G T O G G R Ø N T En ny årsrapport fra Fødevarestyrelsens slår igen fast, at der i gennemsnit er rester af pesticider i mere end halvdelen af de ikke-økologiske frugter og grøntsager ude i de danske butikker. 71 procent af de ikke-økologiske frugter og 38 procent af de ikke-økologiske grøntsager indeholder pesticidrester. Det står der i Fødevarestyrelsens pesticidrapport 2018, der blev offentliggjort i december.

Rapporten bygger på i alt 1212 prøver af konventionel frugt og grønt. Der blev også taget 195 prøver af økologiske produkter – og ingen af dem indeholdt rester af syntetiske pesticider. Rapporten slår endnu engang fast, at økologiske produkter er langt det sikreste valg, hvis man vil undgå pesticidrester i sin mad, lyder det fra Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening.

- Fraværet af pesticider er netop den væsentligste årsag til, at danskerne vælger økologi. Og salget af økologiske varer stiger massivt år for år – ikke mindst økologisk frugt og grønt, siger Per Kølster. TIP: Køb altid æbler, salat, tomater, hvedemel og kartofler økologisk, så kan du næsten halvere dit indtag af pesticider. Se mere på kampagnesitet renmadglæde. dk/5-der-goer-en-forskel.

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Profile for okologidk