Page 22

T

E

M

A

de uperfekte grøntsager

Foto: Stephen Freiheit

Helle Borup Friberg fortalte under Det økologiske Topmøde om at få meget mere grønt ind i sit eget køkken - og dermed være et eksempel på den madkultur, foreningen gerne vil fremme. P R O F - KØ K K E N E R V I S E R V E J E N Helle Borup Friberg kalder de madprofessionelle i de offentlige og private køkkener for frontløbere. De har omlagt driften og har fået det økologiske spisemærke inden for samme budget ved at bruge mindre kød, mere sæsongrønt, at sætte massivt fokus på madspild og har demonstreret et væld af gode ideer om at bruge billigere ingredienser med nye smagsindtryk i deres menuer. Resultatet er mere klimavenlige, sundere og økologiske måltider. Flere undersøgelser har også dokumenteret, at medarbejderne har fået større arbejdsglæde, da de nu laver flere måltider fra bunden – frem for at klippe frostposer op med halvfærdige frostvarer. - Tusinder af danskere får dagligt serveret superlækre grøntsagsretter, når de er ude at spise. Det er ikke bare kød først – og så tilbehøret derefter. Det er omvendt. Det inspirerer naturligvis, og i de professionelle køkkener er der en masse viden, vi skal have skubbet ud i resten af værdikæden, ikke mindst hos forbrugerne, siger Helle Borup Friberg. For eksempel skal der her i magasinet og på foreningens I love øko-univers på Instagram og Facebook fremover være endnu flere konkrete og håndgribelige værktøjer til den enkelte familie: Hvad kan de gøre i deres hverdag, der er enkelt og nemt? - Vi skal udvikle samspillet mellem vores

medieplatforme og projekter til at dele mere køkkenviden fra medlem til medlem, så der opstår ideer på kryds og tværs, siger Helle Borup Friberg, der også nævner et partnerskab med bevægelsen Stop Spild Af Mad som en oplagt mulighed. Ø KO LO G I E R E N D E L A F LØ S N I N G E N I landbrugsdebatten har der de seneste år været skudt efter økologien med ord som ”klimafjendsk”. Det kræver ganske rigtig et 20-30 procent større areal at drive en produktion uden pesticider og kunstgødning. Videnskabsfolk på Aarhus Universitet konkluderer dog, at klimaaftrykket er nogenlun-

de det samme uanset produktionsformen, når man ser på livscyklusanalyser. Forskerne fastslår også, at økologien vinder på andre parametre inden for bæredygtighed, så som udvaskning af pesticider til grundvand og vandløb samt øget biodiversitet. Helle Borup Friberg understreger, at hele landbrugs- og fødevaresektoren har en massiv udfordring og faktisk har overtaget rollen som den mest klimabelastende sektor fra energisektoren. - En del af løsningen finder vi i den store kulstoflagring, vi har under de økologiske marker. Jeg sidder selv med i regeringens nye klimapartnerskab for fødevarer og landbrug, og vi skal finde bæredygtige måder at øge effekten af klimavenlige tiltag. For eksempel via skovlandbrug, klimavenlige sædskifter og udvikling af planteproteiner, som vi også arbejder med i Økologisk Landsforening. Der er et stort potentiale og en bunden opgave i at gentænke vores landbrugsproduktion som et cirkulært kredsløb i pagt med klima og natur. Jeg håber, at vi kan skabe rammevilkår, der kan udvikle landbruget i forhold til bæredygtighed. Herunder klimaområdet, slår Helle Borup Friberg fast og fortsætter: - Det er fint, at landbruget kan flytte sig med alle tænkelige teknologiske virkemidler – det gælder også økologien. Men den klart største og klart den hurtigste effekt vil være at få reduceret vores kødforbrug, spise mere grønt og holde hus med ressourcerne, så vi undgår madspild. Det er lige præcis det, de økologiske grundprincipper handler om.

H E L L E S T I P : O M D A N G R Ø N T S A G S A F FA L D T I L C H I P S Helle Borup Friberg har stor succes med at lave ovnbagte chips af grøntsagsrester hjemme i privaten. De kan laves af rester af fx grønkål, porretoppe og kartofler. Spred dem ud på en bageplade med krydderier og giv gavmilde dryp fra olieflasken. - Det smager fantastisk! Vi bor i Kolding Kommune, hvor jeg i årevis har ventet på, at vi kunne sortere organisk affald til kompostering i stedet for til forbrænding. Det kan vi så nu – men det er faktisk ikke meget grønt affald, vi har. De opskrifter, vi bruger, har fokus på at reducere madspildet. Og vi har en anden opmærksomhed. Da jeg var ung, havde jeg for vane at skære hele champignonstokken af. Nu ryger kun det yderste af rødderne af. At bruge hele grøntsagen gør en forskel, siger hun.

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Magasinet Økologisk, nr. 46, vinter 2019  

Hvordan giver vi de skæve afgrøder en plads på middagsbordet?

Profile for okologidk