Page 33

ØKOLOGI-POLITIK HÆDRET

drive den grønne omstilling frem. Hvis vi kan fastholde både de høje, politiske ambitioner og en velorganiseret økologibranche, fastholder vi uden tvivl vores globale frontløberposition i økologi, siger Paul Holmbeck. ØKOLOGISKOLE BOOSTEDE MOTIVATIONEN En vigtig lære fra foreningens mange års erfaringer med omstilling i supermarkeder var: Uden motivation – ingen forandring og intet salg. - Hos de grossister, der leverede til storkøkkenerne, var vores oplevelse rigtig mange steder, at sælgerne undersolgte økologien. De kom kun ind på øko-varer, hvis de blev spurgt. Og så var svaret ofte, at ”jo, vi har dem, men de er dyrere, og vi kan ikke altid få dem”. De troede ikke rigtig på det, siger Paul Holmbeck. Fra arbejdet med at ændre det mindset fremhæver Paul Holmbeck Økologiskolen. - Vores Foodserviceteam tog frontlinje-sælgerne fra grossisterne med ud i marken. Efter at have mødt landmanden, løftet smågrise og hørt om, hvad økologi kan for naturen og dyrene, var de langt bedre gearede til at sælge økologien, fortæller Paul Holmbeck. Sælgerne prøvede også at stå i et aflukke, der svarer til den plads, konventionelle slagtesvin normalt har at leve på. Bagefter kunne sælgerne med egen krop få oplevelsen af den ekstra plads, de økologiske svin normalt lever på. Sælgerne blev også fodret med mere viden om økologiens merværdi, for eksempel om rent grundvand, fraværet af pesticider i maden og muligheden for at skabe en både sundere og mere klimavenlig kost ude i storkøkkenerne. - Jeg siger dig, det er bare et ud af mange eksempler på, hvor vigtigt mennesker og deres motivation er for økologien. Sælgerne fik et

personligt forhold til varer og værdier. Derefter var de langt bedre rustet til en dialog med de mange køkkener, der efterspurgte økologien. Ud over Økologiskolen bragte foreningen bl.a. også landmænd, foreningens medlemsvirksomheder og foodservicevirksomheder sammen, så de kunne udvide sortimentet. - Vi gik fra en situation, hvor grossister, køkkenledere, kommuner og virksomheder ventede på hinanden, til at alle motiverede hinanden i forhold til økologi, fortæller Paul Holmbeck. Han mener, at Økologiskolen er et godt eksempel på en af foreningens vigtigste roller. Nemlig at være "en motivationsmaskine". - Det er så centralt, at vi udvikler nye løsninger og motiverende tiltag som Økologiskolen, eksportakademi, staldskoler, klimaskoler og økologiLØFT. Ja, at vi skaber motivation hos alle, der kan bidrage til en bæredygtig økologiudvikling – om det så er landmænd, politikere, køkkenledere, markedsaktører eller forbrugere, understreger Paul Holmbeck. ØKOLOGISKILT I BØRNEHAVEN Ude i storkøkkenerne skulle ærmerne smøges op i 2010’erne. En god del af Mette Gjerskovs køkkenmillioner gik til at omskole fagfolkene. Erfaringer fra køkkener, der allerede havde lagt om, viste, at man inden for samme budget kan omlægge menuerne helt eller delvist til økologi. Det kræver massivt fokus på at undgå spild, at lave mere fra bunden, at bruge mindre kød og flere grøntsager, som er i sæson. Det gav også en sundere og mere klimavenlig kost. Ønsket om at udbrede de erfaringer i stor skala var medvirkende til FN’s pris. De kan hjælpe FN’s verdensmål godt på vej. Fx hvad angår rent drikkevand, klima og bæredygtigt forbrug.

Men igen. Det kræver motivation. Lige efter prisoverrækkelsen fortalte Mette Gjerskov: - Forleden, da jeg hentede min nevø i børnehaven, var der et økologiskilt i døren, hvor de med stolthed viste, hvor meget økologi børnene i lige præcis den børnehave får. Og det er jo det, der har været det fantastiske ved det her: At alle har taget det til sig. Ellers kunne det jo ikke blive en succes. Det var jo ikke noget, jeg kunne tvinge nogen til at gøre, sagde hun. FORENINGEN VIL GENINDFØRE ØKO-MÅL Trods de nu FN-prisbelønnede resultater er de nationale mål og ressourcer ikke fastholdt. - Finansieringen af ressourcerne til køkkenomlægning er cirka ti-femten procent af det, der var dengang. Regeringen har droppet målet om 60 procents økologi i de offentlige køkkener, ligesom målet om at fordoble det økologiske landbrugsareal, der også var en del af Økologiplan Danmark, er væk. Vi når nok målet om fordobling af arealet til trods, men det er meget vigtigt, at kommunerne får den hjælp til efteruddannelse, hvis resten af landets offentlige køkkener skal med. Der er fortsat god energi bag storkøkkenøkologien i foreningens samarbejde med Miljøog Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen. - Men vi skal have både mål og midler tilbage på sporet. Det er en anerkendelse af det helt store, at en verdensorganisation siger, at vi har lavet en innovativ politik, og en mobilisering i branchen og køkkener som virker. FN og World Future Council vil gerne sprede erfaringerne til hele verden, for økologi, klimaet og bedre mad for alle. Vi håber, at vores egne politiske ledere vil komme ind i kampen igen. Det arbejder vi for nu, slutter Paul Holmbeck.

ØKOLOGIPLAN DANMARK Milepæle for storkøkkenpolitikken, der førte til FN-prisen

Økologisk Landsforening laver politisk strategi med ideer fra medlemmerne

Kommunerne samles med ØL, Kbh.s Madhus, Øko++ og Fødevarestyrelsen

Økologisk Landsforening laver bl.a. Økologiskolen for at motivere grossister i storkøkkenbranchen

2011 2010

Mette Gjerskov (S) præsenterer planen med mål om 60 pct. økologi i offentlige køkkener

2014 2012

2013

Servicetjek af Økologiplan Danmark hos branchens aktører

FN tildeler verdensprisen for planen

2015 2018

Dan Jørgensen (S) udbygger planen med udvikling af økologi og markedet

ØKOLOGISK / VINTER 2018/19

33

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk nr. 43  

New