Page 32

MOTIVATIONSMASKINE FØRTE TIL FN-PRIS Evnen til at puste motivation ind hos grossister, fagfolk i storkøkkener og hos politikerne er centralt for, at Danmark i oktober modtog FN’s Future Policy Award i sølv. Det påpeger Paul Holmbeck, Økologisk Landsforenings politiske direktør. TEKST: Peter Nordholm Andersen

En god nyhed fra Fødevareministeriet fik Paul Holmbeck til at ringe på koklokken i Økologiens Hus. Daværende fødevareminister, Mette Gjerskov (S), præsenterede kort efter sin tiltræden i 2011 en plan for økologiens fremtid. Det var en økologipolitik, der satte Danmark endnu mere i front globalt, og den indeholdt lidt mere, end Paul Holmbeck turde have håbet på. ’Økologiplan Danmark 2011-2020 – sammen om mere økologi’ havde bl.a. et konkret mål om, at 60 procent af alle offentlige køkkener i 2020 skulle være omlagt til økologi. Paul Holmbeck havde, i de 12 måneder op til folketingsvalget, haft et hav af møder med ordførere fra alle Folketingets partier, herunder Mette Gjerskov. Hun blev fødevareminister i SRSF-regeringen, og mange af ideerne i planen var taget fra det katalog om at fremme økologien, Paul Holmbeck, sekretariatets

32

ØKOLOGISK / VINTER 2018/19

ansatte, bestyrelse, fagudvalg og medlemmer i Økologisk Landsforening havde arbejdet på i flere år. Målet for 60 procent økologi i de offentlige køkkener var et af de mest ambitiøse forslag, og det var lykkedes foreningen at få en del presseomtale om flere kommuners succes med økologi, herunder København, der allerede havde rundet de 60 procent. Nu kunne ideerne føres ud i livet, for sammen med planen havde Mette Gjerskov fundet 84 millioner kroner på finansloven. De kunne sikre den nødvendige efteruddannelse af fagfolkene ude i de offentlige storkøkkener. Senere blev der også fundet penge til at arbejde med grossisterne, der leverer til storkøkkenerne. FN KAN BRUGE DANSK ØKO-POLITIK Siden er den økologiske omsætning i landets professionelle køkkener mere end firedoblet,

og 30 kommuner har vedtaget konkrete mål for økologisk køkkenomlægning. Derfor har Økologiplan Danmark nu fået en sølvpris af FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation, FAO. Future Policy Award hylder politik, som fremmer overgangen til bæredygtig fødevare- og landbrugsproduktion i tråd med FN’s verdensmål. 51 politikker fra 25 lande var nomineret til FN-prisen. Guldvinderen var Sikkim i Indien, den første (del)stat i verden, hvor al landbrugsjord er øko-certificeret. Og så fik Økologiplan Danmark altså en af i alt tre sølvpriser. Paul Holmbeck og Mette Gjerskov modtog prisen sammen i Rom i oktober. Mette Gjerskov var ”umådelig stolt”. - FN slår nu fast med syvtommersøm, at andre lande kan bruge vores resultater til at fremme økologi. Det helt nye, vi gjorde i denne økologiplan, var at satse på økologi i de offentlige køkkener. De 500.000 daglige måltider i det offentlige skulle bidrage med efterspørgsel efter økologi. Samspillet mellem et stærkt offentligt mål, støtte til udvikling i køkkenerne og økologernes mobilisering på varesiden, har givet resultater, sagde Mette Gjerskov. POLITIK SKABER MOTIVATION Sølvstøvet har lagt sig lidt, da Paul Holmbeck i Økologiens Hus i Åbyhøj få dage efter festlighederne i Rom uddyber arbejdet med at udmønte planen. Der var langt fra plan til virkelighed. Paul Holmbeck påpeger tre afgørende politiske tiltag for, at planen til dels er udført i dag: 1. Mål: 60 % økologi i offentlige køkkener. 2. Midler: De 3x28 millioner kroner, der var afsat til at efteruddanne fagfolkene. 3. Mærker: De Økologiske Spisemærker. Mærkerne var dengang kun tre år gamle, og i dag har de motiveret over 2500 storkøkkener til en gradvis omlægning med et bronzemærke (30-60 % økologi), sølvmærke (60-90 % økologi) og endelig et guldmærke (+90 % økologi). Økologisk Landsforening varmede i årene op til det politiske gennembrud grossister og virksomheder op, så flere af dem var klar til at levere varen, da de offentlige køkkener rykkede for alvor. Og Paul Holmbeck nævner mange helte og heltinder i arbejdet med at efteruddanne fagfolkene i offentlige køkkener: Københavns Madhus, Øko ++, Kost og Ernæringsforbundet, FOA og flere andre partnere, der kunne udbrede det håndværk og mindset, som stadig driver omstillingen til økologi i landets storkøkkener. - Samtidigheden mellem markant politisk handling og mobilisering i branche og køkkener er helt unikt i Danmark. Det er det, der kan

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk nr. 43  

New