Page 21

KOMMUNER OG KOGRÆSSERLAUG

"Den allerstørste gevinst er forbindelsen mellem land og by. Her får interesserede borgere fra byen en scene, hvor de kan møde dyreholderen og komme tæt på dyrene og naturen. De får en fælles forståelse for at gøre noget godt”. - Bo Levesen om Vejle Kommunes 34 kogræsserlaug

Bo Levesen fra Vejle Kommune kalder sig selv for ”en naturmand”. Som en del af den østjyske kommunes naturforvaltning arbejder han med biodiversitet og afgræsning på naturarealer. Han har været drivkraft i at oprette kogræsserlaug, hvor køer afgræsser naturarealer, der som mange andre steder i Danmark er ved at gro til i brændenælder, buskads og birketræer. Vejle Kommune er absolut førende herhjemme med ikke mindre end 34 aktive laug, der tilsammen sørger for at afgræsse omkring 300 hektar natur. Man kunne fristes til at tro, at det var de gode forhold for blåklokker og sommerfugle, naturmanden Bo Levesen så som den største gevinst ved laugene. Det er nu ikke. - Den allerstørste gevinst er forbindelsen mellem land og by. 97 procent af os bor i en by, men naturarbejdet foregår ude på landet. Her får interesserede borgere fra byen en scene, hvor de kan møde dyreholderen og komme tæt på dyrene og naturen. De får en fælles forståelse for at gøre noget godt. VEGETARISKE KOGRÆSSERE Bo Levesen fortæller, at en del af kogræsserne faktisk er ligeglade med bøfferne. - På et tidspunkt var der et par stykker, der kontaktede os og sagde, at de var vegetarer. Kunne de være med i et kogræsserlaug alligevel? For de ville jo gerne være med til at passe dyrene. Uha, ja, endelig. Og kødet skal dyreholderen sagtens få afsat alligevel, siger Bo Levesen, der især er glad for de nye sociale fællesskaber, der opstår omkring laugene. - For nogle forældre er børnene måske gået ud af skolen, og så har de ikke længere så mange anledninger til at møde andre i lokalområdet. I nogle af laugene holder de eksempelvis grillaftener sammen. Det havde jeg ikke lige set komme, siger Bo Levesen og påpeger,

at forståelsen for naturen er helt afgørende for, at vi kan opretholde en rig biodiversitet. - Vi skal helst have en stor backinggruppe, der er ambassadører for naturen, som Bo Levesen udtrykker det. KUNSTART AT PLEJE DYREHOLDERNE Iben Adler Kristiansen er økologikonsulent i Økologisk Landsforening inden for kvægområdet. Hun har haft et godt samarbejde med Bo Levesen og andre kogræsser-aktører i Vejle Kommune. Bl.a. i et projekt om laugene, foreningen har været en del af. Iben har for eksempel stået med en ko på et torv i Vejle og fortalt om dyrevelfærd og kogræsserlaug. Og via et stort netværk har foreningen fundet dyreholdere, der kunne gå ind i laugene. - Vejle Kommune har gjort det til en kunstart at samarbejde med de lokale dyreholdere. Det er jo godt for kommunen, for de har 3500 hektar enge og overdrev spredt i små parceller rundt i landskabet, de ellers bruger mange penge på at lave naturpleje på. Et laug gør maskinelt arbejde overflødigt, afgræsser naturarealeret skånsomt og aktiverer borgerne i naturarbejdet, siger Iben Adler Kristiansen. - Afgræsning med dyr resulterer også i en øget biodiversitet, og som økologer er vi interesserede i netop det. Samtidig er de landmænd, der har dyrene, glade for at få mere kontakt med almindelige borgere, fortsætter Iben Adler Christiansen. LAUG ER KÆMPE HJÆLP FOR DYREHOLDER En af dyreholderne er Michael Kjerkegaard, som har dyr til at gå på 5-6 arealer i Vejle-området. De ligger spredt og giver ham en tilsynsrunde på omkring 50 kilometer, hvis han selv skulle holde øje med dyrene alene. - Laugene er en kæmpe hjælp. Min største udfordring er de ret små arealer, der ligger spredt, siger Michael Kjerkegaard på en lidt skrattende mobilforbindelse. Han er ved at flytte hegn på et naturareal, mens han taler. - Derfor er laugene helt suverænt at bruge. Kommunen har været gode fødselshjælpere, blandt andet ved at tromme kogræssere sammen med flyvers i postkasserne, der giver borgerne nogle gode begrundelser til at gå ind i laugene. Det er bare så meget bedre, end jeg går ud og spørger folk, om de har lyst til at hjælpe med at passe mine dyr, siger Michael Kjerkegaard, der også er aktiv i Økologisk Landsforening Kødudvalg. STORT POTENTIALE FOR ANDRE KOMMUNER Michael Kjerkegaard fortæller, at han har været med til at holde flere oplæg i KL-netværk,

hvor laug-erfaringerne er blevet modtaget rigtig godt hos de fremmødte kommunefolk. Michael Kjerkegaard er overbevist om, at laugene vil sprede sig, og han ser Økologisk Landsforening som et godt bindeled mellem landmændene og kommunerne. Det er Bo Levesen helt enig i. - Økologisk Landsforening har bakket fantastisk godt op om vores projekt. De er progressive og ser nye muligheder. Det har vi brug for i naturarbejdet. De har også en god faglighed på dyrene, kompetencer på at formidle bredt og endelig en god kontakt til dyreholderne. Iben Adler Kristiansen forklarer, at foreningen i 2019 har et projekt, som skal øge trivslen for naturafgræssende dyr. Fx vil foreningen hjælpe dyreholderne med, at dyrene har et overdækket areal med adgang til et tørt leje. - Og over for dyreholderne er der et stort arbejde med at få dem til at se værdien i at gå ind i de her laug, siger Iben Adler Christiansen. ARBEJDE PÅ TVÆRS I FORVALTNINGERNE Bo Levesen ser også et stort potentiale for at udbrede ideen med at koble borgere og dyreholdere. Til glæde for borgernes sociale liv, lyselskende blomster, travle dyreholdere og græsgumlende køer. - Som naturmand skal du arbejde med en helt anden fokusgruppe, end du plejer. Der har jeg fundet sammen med en naturvejleder i en anden forvaltning, som er ildsjæl og har et netværk inde i byen og kan hjælpe med at udbrede kendskabet til vores laug. Så kunsten er at kigge rundt i forvaltningen: Hvem har et godt netværk inde i byen? Det er oplagt at arbejde mere på tværs, siger Bo Levesen, der er begejstret over, hvor mange laug, det er lykkedes at lave i Vejle Kommune. - Jeg havde troet, at vi kunne få 50 hektar natur afgræsset, men nu er vi på 300 hektar. Så nu har jeg en drøm om, at vi kan bygge laug op på alle naturarealerne, siger Bo Levesen.

IBEN ALBER CHRISTIANSEN kan hjælpe kommunerne med at skabe kontakter til dyreholdere med økologiske dyr. På okologi.dk/graesningslaug finder du en guide til, hvordan en kommune går videre med kogræsserlaug, som Iben Alber Christiansen har leveret viden til i et projekt. Hun arbejder som økologikonsulent i Økologisk Landsforening, og har bl.a. fokus på god trivsel i økologiske kvægbesætninger. Tlf.: 61974909. Mail: ic@okologi.dk.

ØKOLOGISK / VINTER 2018/19

21

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk nr. 43  

New