Page 14

OMLÆGNINGSTJEK KAN SIKRE RENT DRIKKEVAND 29 kommuner har arbejdet sammen med Økologisk Landsforening om frivillige omlægningstjek. Besøgene har motiveret flere landmænd til at lægge om til økologi og dermed beskytte drikkevandet under markerne. TEKST: Peter Nordholm Andersen Landmanden får altså et overblik over, hvordan gården vil se ud som økologisk bedrift. Han - eller hun - får indsigt i ændringer i produktion, daglige rutiner, økonomi m.m. - Trods de mere kortsigtede aftaler er det sjældent, at vores producenter hopper ud, fordi markedet er med økologien – og har været det i mange år. Derfor er det godt at bruge blandt andet omlægningstjek som et redskab til at sikre drikkevandet ude i kommunerne, understreger Jens Peter Hermansen.

Foto: Colourbox

Økologien er den helt rigtige vej at gå i landbruget, ikke mindst når det drejer sig om at skåne grundvandet for pesticidrester. Det vurderer Claus Vangsgård, der er seniorkonsulent hos Danva, vandinteressenternes talerør. - Efter de seneste sager om pesticidforurening er det mere væsentligt end nogensinde, at vi passer ekstra godt på de rene drikkevandsressourcer, vi har tilbage. Og her er økologisk landbrug et fantastisk redskab. Hans anbefaling er derfor også, at kommunerne går i samarbejde med Økologisk Landsforening (ØLF) om at lave nye omlægningstjek. Det har 29 kommuner allerede benyttet sig af, oplyser Jens Peter Hermansen fra landbrugsafdelingen i ØLF. Han står for samarbejdet med kommunerne. - Vi oplever, at det er meget nemmere at træffe en aftale med en landmand om økologisk drift end de mere permanente aftaler, vandværkerne laver, hvor landmandens dyrkningsret i nærheden af en vandboring ophører.

14

ØKOLOGISK / VINTER 2018/19

Et omlægningstjek er en rigtig effektiv måde at få sat noget i gang på ude i kommunerne, siger Jens Peter Hermansen. GODT SIGNAL I KOMMUNERNE Et omlægningstjek er frivilligt for landmanden. Det er også gratis, idet Fonden for Økologisk Landbrug har støtter med midler til at udføre selve omlægningstjekkene. Ifølge Jens Peter Hermansen vil embedsfolk og politikerne i kommunerne gerne undgå at lave restriktioner, fx i forhold til dyrkningsretten nær drikkevandsboringer. Alene det at formidle et frivilligt omlægningstjek er et godt og klart signal om en åben dialog, mener han. - Når økologikonsulenten kommer ud på gården, er der tale om faglig rådgivning. Vi ser på den enkelte gård med produktionsøjne og forsøger at anvise landmændene en måde, de kan få en rentabel produktion på ved at lægge om. Og dermed indlede en positiv dialog om økologien, siger Jens Peter Hermansen.

BÆREDYGTIGT LANDBRUG I AALBORG Aalborg Kommune har haft et årelangt samarbejde med Økologisk Landsforening. Mette Larsen er projektleder i Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling under kommunens miljø- og energiforvaltning. Hun oplyser, at Aalborg Kommune har lavet flere runder af omlægningstjek. Første gang i 2012, hvor der var fokus på de grundvandssårbare områder. I 2015 sendte kommunen breve ud med et tilbud til mælkebønder. Og i år skrev kommunen ud til 600 landbrug, der ikke er økologiske, om et omlægningstjek. Seneste runde sagde 32 landmænd ja tak til. - Det har været fint, at vi har kunnet tilbyde landmændene et gratis omlægningstjek. Samarbejdet med Økologisk Landsforening har været godt, og det er særligt godt, at de lokale landboforeninger også har haft mulighed for at kunne byde ind med omlægningstjek, siger Mette Larsen, der dog vurderer, at Økologisk Landsforening har stået for dem alle. Aalborg Kommune har vedtaget at arbejde ud fra en strategi om bæredygtighed. - I den er der mål om mere økologi, dels i vores egne køkkener med et mål om 60 procents økologi i 2020, dels om at fremme produktionen af lokale, økologiske fødevarer. Normalt har vi som kommune en myndighedsrolle og

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk nr. 43  

New