Page 13

KLIMA OG KOMMUNER

Økologisk Landsforening har udviklet de såkaldte Klimahandlingsplaner. Der er tale om et efterprøvet værktøj, der kan hjælpe kommunerne med at energieffektivisere landbruget. Med en Klimahandlingsplan kan de enkelte landbrug nedsætte deres udledning af klimagasser – og tage et skridt på vejen til at nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2050. Sådan lyder det fra Mette Kronborg, der er økologikonsulent på klimaområdet i Landbrugsafdelingen i Økologisk Landsforening. Mette Kronborg stod i 2017 bag et projekt i samarbejde med mælkeproducenter i Vesthimmerlands og Vejle kommuner, hvor redskabet blev grundigt testet. I Mette Kronborgs værktøjskasse havde hun blandt andet en liste med over 40 konkrete klimatiltag, der kan hjælpe økologiske landmand videre i en mere klimavenlig retning. De 40 tiltag har Økologisk Landsforening nu samlet i et klimakatalog, der blandt andet omfatter konkrete råd om at anvende biogas, solvarme, faste kørespor og at øge kulstofbindingen. ØKOLOGER KAN TAGE TETEN Mette Kronborg fortæller, at Vesthimmerlands Kommune i løbet af projektperioden var meget positive over for samarbejdet. - Nu kan kommunens fagfolk komme med et klimaprodukt i stedet for udelukkende

kontrol. De har taget nogle obs-punkter med ind i miljøkontrollen, blandt andet hyppigere udpumpning af gylle, siger Mette Kronborg. Økologikonsulenten påpeger, at klimaarbejdet harmonerer godt med de økologiske principper om at bevare og give den frugtbare jord videre til næste generation. Og så er hun overbevist om, at der snart kommer politiske krav om, at også landbruget skruer ned for deres udledning af klimagasser. - Vi står med en stor flok landmænd, som gerne vil udvikle sig og være stolte af deres produktion, også i en klimakontekst. Med støtte fra blandt andet kommunerne kan deres ønske relativt let indfries, siger Mette Kronborg og pointerer, at en reduktion i landbrugets udledning af klimagasser spiller positivt ind på kommunens samlede klimamål. Med andre ord kan de konkrete reduktioner på de enkelte gårde - skridt for skridt - hjælpe hele landets kommuner til at indfri målet om et CO2-neutralt samfund i 2050. - I stedet for bare at sidde og vente på kravene, skal vi i gang. Økologerne kan gå forrest på klimaområdet, tage teten og vise andre, hvordan man kan gøre det, siger Mette Kronborg. KLIMARÅDET: VI ØNSKER OGSÅ EN INDSATS FRA LANDBRUGET, TAK! Klimarådet peger netop på energieffektivise-

ring i produktionserhvervene som et element med stort potentiale for at nedbringe udledningerne af klimagasser. Rent samfundsøkonomisk vurderer rådet tilmed, at effektiviseringerne er meget billige at gennemføre. - I Danmark er vi tidligere gået forrest. For eksempel når det kommer til vedvarende energi og energieffektivisering. Når vi er så stort et landbrugsland, kunne vi måske overveje at gentage det eventyr og gå forrest i forhold til reduktioner i landbruget. Det udtalte Katherine Richardson, klimaprofessor og medlem af Klimarådet. Rådet konkluderede i november, at det med regeringens politik bliver ”meget svært” at nå målet om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal gå i nul i 2050. Især i landbrugssektoren efterlyser rådet konkrete mål. Klimahandlingsplanerne er et konkret bud på at komme i gang. METTE KRONBORG ”Nu kan kommunens fagfolk komme ud til landbrugene med et klimaprodukt i stedet for udelukkende kontrol.” Mette Kronborg er økologikonsulent med speciale i klima, og er i det daglige en del af landbrugsafdelingen hos Økologisk Landsforening. Tlf.: 51900915. Mail: mek@okologi.dk.

KLIMATJEK PÅ BAKKEGÅRDEN Torben Bach på Bakkegården var en af de økologiske landmænd, Mette Kronborg besøgte for at lave en klimahandlingsplan. Han er øko-mælkeproducent i Vesthimmerlands Kommune, der arbejdede sammen med Økologisk Landsforening i 2017 på klimaområdet. Mette Kronborg tog en rundtur med Torben Bach. Hun satte plusser i sine papirer, når han fortalte om jordvarme og varme-genindvinding, som forsyner bolig og stalde med varme og varmt vand. Lysdæmpere. Egenproduktion af foder til dyrene. Tjek. Tjek. Tjek. Efter rundturen kom Mette Kronborg med bud på de næste skridt. Blandt flere konkrete tiltag fortalte hun Torben Bach, at han kunne hente endnu mere græs ude på marken til dyrefoder. Han sagde: - Det er oplagt, og det kan ikke koste så meget. Jeg har fået mange gode ideer i dag, og der er helt klart startet en proces, som kan udvikle gården. Vi vil gerne være rigtig gode til vores håndværk, og når det handler om at fjerne gårdens klimaaftryk: blandt de allerbedste. Pernille Bildsøe fra Landbrugsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune var med rundt for at få et konkret indtryk af et klimatjek. - I forbindelse med produktionens mulige udvidelse skal Vesthimmerlands Kommune give Bakkegården en miljøtilladelse. I dag har jeg hørt om flere oplagte tiltag til at bringe klimaaftrykket ned, som bestemt også vil gøre det nemmere for Bakkegården at få godkendelsen, sagde Pernille Bildsøe.

Foto: Irene Brandt

ØKOLOGISK / VINTER 2018/19

13

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk nr. 43  

New