Page 1

l n

Immanuels KIRKEN

Din Kirke MAJ-JUNI 2009

Baptisme - hvad handler det egentlig om? - 2 Kirkeblad efter 1. august? - 3


Først og fremmest er baptisme en kristen kirkestrømning. Nogle forbinder det med eksempelvis mormonisme eller Jehovas Vidner. Andre tænker ”Baptisme – buddhisme – ét fedt”. Men baptisme er faktisk én af reformationens hovedstrømninger. Hvor lutheranismen, som foreksempel den Danske Folkekirke tilhører, er én reformatorisk (eller: protestantisk) retning, er baptismen altså en anden. Men fælles for dem er, at de betragtes som kristne. Baptismen fokuserer på en række synspunkter som, i det store hele, deles af alle baptistkirker verden over.

”de troendes forsamling”. Det forhindrer ikke andre i, at deltage i menighedens aktiviteter. Men som medlem af menigheden er troen og Bibelen en selvfølgelighed. På den måde lever en baptistmenighed af og i ”det almindelige præstedømme”. Heraf følger så også at en baptistmenighed i bund og kerne er en demokratisk forsamling af troende. Troendes dåb For at blive medlem af en baptistmenighed er det derfor centralt at man har, og kan udtrykke, en personlig kristen tro. Historisk har dette været snævert forbundet med dåben, som i baptistisk

Baptisme Hvad handler det egentlig om?

Bibelen som rettesnor Alle kristne kirker tager sit udgangspunkt i Bibelen, især evangeliernes skrifter og de nytestamentelige breve. Men hvor andre kirker har supplerende læreskrifter – den lutherske eksempelvis katakismen og den augsburgske bekendelse – så har baptisterne gjort en dyd ud af, ikke at have andet end Bibelen. Det har ikke afholdt dem fra at udvikle teologi, men det gøres ud fra det grundlæggende synspunkt, at det kun er Bibelen, der kan fungere som rettesnor. De troendes forsamling En baptistmenighed er derfor en forsamling af mennesker, der dels tror på Jesus Kristus, men som også er bibellæsende. Der er således ingen andre til at fastholde en baptist på troen – og at udvikle denne gennem tvivl og overvejelser – end baptisten selv. Muligvis med god hjælp og inspiration fra andre, men aldrig sådan at nogen kan sige: ”Sådan siger Gud”. Baptistmenigheden lever derfor af, at den enkelte bruger Bibelen i det daglige liv. Ikke som en håndbog, men som en grundlæggende inspirationskilde. På den måde bliver og bevares en baptistmenighed som

2 Din Kirke

sammenhæng kaldes for den ”troendes dåb”. Det vil sige, at det ikke er dåben, der gør dig til en troende, men troen, der fører dig til dåb. I nyere tid er den snævre forbindelse til dåben dog blev opblødt en del, idet mange baptistmenigheder i dag også accepterer medlemmer, der ”kun” har en barnedåb i bagagen, som fuldgyldige medlemmer. Selvbestemmelse Hver enkelt baptistmenighed er helt og aldeles selvstyrende. Ganske vist kan en baptistmenighed være tilsluttet et nationalt fællesskab eller et inspirationsfællesskab, men aldrig på en sådan måde, at den lokale menighed afgiver suverænitet. Den øverste myndighed for en baptistmenighed er derfor ”menighedsmødet” eller ”forhandlingsmødet”, der stikker den kurs og retning som menighedsrådet skal følge. Adskillelse af kirke og stat Selv om en baptist naturligvis deler de samme vilkår i staten som alle dens øvrige borgere, så anerkender baptismen ikke, at staten skulle kunne udøve nogen som helst indflydelse overfor


menigheden. Udover, naturligvis, de rent retslige forhold, der gælder for en hvilken som helst forening eller forsamling i landet. Pointen er, at baptismen betoner, at den lokale menighed ikke er sat i verden til at varetage andre interesser end dem, som tjener til udbredelsen af det Rige, som Jesus talte om. En baptistmenighed er således ikke mere dansk end tysk eller boliviansk. Den er hævet over nationale interesser. For baptismen er en forbindelse mellem stat og kirke lige så upassende og forkert, som hvis eksempelvis Coca Cola eller JYSK havde en plads i en menigheds menighedsråd. Staten er sit eget fællesskab, ligesom menigheden er sit eget. Og de to ting skal

ikke blandes. Hvis det alligevel gør – som det er tilfældet i Danmark, hvor Grundlovens §4 sikrer den lutherske kirke forrang i landet – ender man med at hælde den basale troslighed ud med badevandet. Godt nok har vi i Danmark trosfrihed, men baptismen kæmper altså tillige for trosligheden – dvs. at der i det nationale fællesskab må være en naturlig lighed mellem trosretninger. Ingen trosretning, heller ikke baptismen, bør sætte sig i et nationalt fællesskabs ”førersæde”. Af Troels Thorndal

Kirkeblad efter 1. august? Da vores nuværende kirkeblads og hjemmeside redaktør og layouter stopper, og vi i PR- og Kommunikationsudvalget ikke har mulighed for eller kompetencer til at overtage alle tre poster, har vi søgt en eller flere personer, der har lyst og evner til at tage over. Da det ikke just er væltet ind med henvendelser, må vi overveje alternativerne. I værste konsekvens har menigheden hverken kirkeblad eller hjemmesiden efter 1. august. Så galt håber vi ikke det går. En løsning kunne også være, at kirkebladet kun udkommer hver anden måned. Hjemmesiden kan blive en ren kalender, som opdateres

månedligt, det er dog nærmest lig med ingen hjemmeside.

Uanset hvilken løsning vi ender med, med mindre det er løsningen med ingen kirkeblad eller hjemmeside, kan vi dog ikke løse opgaven alene. I PR- og Kommunikationsudvalget er vi åbne for ændringer, og forventer eksempelvis ikke at kirkebladet nødvendigvis skal have samme layout som nu. Så endnu en opfordring: Har DU lyst til at være med i redaktionsgruppen eller PR- og Kommunikationsudvalget, være en del af en skribentskare, kan sådan noget med hjemmesider eller tager du gode billeder eller, så henvend dig til undertegnede snarest.

På vegne af PR- og Kommunikationsudvalget. Trine Tousgaard trineto@hotmail.com

TOTEM

Klyngen: 4/5 11/5 15-17/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6

Lave stenfigurer Kredsmøde – skovtur (OBS: kl. 18.30-20!) Klynge/Flok-sommerlejr Intet møde Primi-mad Pinseferie Naturmærket overrækkes Kredsmøde - sommerafslutning.

Spejderne i maj-juni Troppen: 4/5 11/5 15-17/5 18/5 25/5 8/6 15/6

Pakker til weekenden Kredsmøde Weekend Fri Mærkebogen Hygge Kredsmøde

Din Kirke

3


Kalender

MAJ-JUNI 2009

MAJ

Fredag 1/5 Søndag 3/5

Mandag 4/5 Tirsdag 5/5 Onsdag 6/5 Torsdag 7/5 Fredag 8/5

18.00 Fredagskickind 16.00 Spejdergudstjeneste. Kollekt til Kibera. 18.00 Aftensmad 19.00 Aftenbøn 18.00 Spejdermøder med fællesspisning 18.30 Frivilligt team 19.30 Menighedsrådsmøde 18.00 The Goose 19.30 Øveaften for Living Gospel Store Bededag

Søndag 10/5 10.00 Nadvergudstjeneste (Jens Christensen). Kollekt til Cambodia. Menighedens forhandlingsmøde. (Sandwiches serveres) 19.00 Aftenbøn Mandag 11/5 18.00 Spejdermøder med fællesspisning 18.30 Frivilligt team Tirsdag 12/5 19.00 Kalendermøde Onsdag 13/5 18.00 The Goose Torsdag 14/5 19.30 Øveaften for Living Gospel Fredag 15/5 Spejdernes klynge-flok-lejr (division) til 17/5 18.00 Fredagskickind

Søndag 17/5 10.00 Gudstjeneste (Berit Weiss) Kollekt til tøjforsendelser. 19.00 Aftenbøn Mandag 18/5 18.00 Spejdermøder med fællesspisning 18.30 Frivilligt team Torsdag 21/5 Kristi Himmelfart Søndag 24/5 16.00 Gospelgudstjeneste (Jens Christensen) 18.00 Aftensmad 19.00 Aftenbøn Mandag 25/5 18.00 Spejdermøder med fællesspisning 18.30 Frivilligt team Onsdag 27/5 18.00 The Goose Torsdag 28/5 12.00 Seniorklubben og Spejdergildet Ex Voto arrangerer udflugt 19.30 Øveaften for Living Gospel Fredag 29/5 18.00 Fredagskickind Søndag 31/5 10.00 Pinsegudstjeneste (Jens Christensen) 19.00 Aftenbøn

JUNI Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Søndag 7/6

19.30 18.00 19.30 18.00 16.00

Mandag 8/6

18.00 19.00 18.00

18.30 Torsdag 11/6 19.30

2. Pinsedag Menighedsrådsmøde The Goose Øveaften for Living Gospel Fredagskickind Gudstjeneste (Rune Funch). Kollekt til Kibera. Aftensmad Aftenbøn Spejdermøder med fællesspisning Frivilligt team Living Gospel Grill

l

Cambodia. Café. 19.00 Aftenbøn Mandag 15/6 18.00 Spejdermøder med fællesspisning 18.30 Frivilligt team Søndag 21/6 10.00 Gudstjeneste (Jens Christensen) Kollekt til tøjforsendelser Søndag 28/6 10.30 Gudstjeneste sammen med Saralystkirken

Søndag 14/6 10.00 Nadvergudstjeneste (Berit Weiss). Kollekt til

n

Immanuels KIRKEN

Hedemannsgade 1, 8000 Århus C. Tlf: 86 12 55 24 mail@immanuelaros.dk Giro: 6 58 83 01 Bank: 3283-4620507881 Menighedsrådets formand: Lars Møller Jørgensen, Miltonsvej 39, 8270 Højbjerg. Tlf: 49 19 15 22 lars.moller.jorgensen@gmail.dk Præst: Jens Christensen, tlf: 41 56 55 24 jens@immanuelaros.dk Musikmedarbejder & pedel: Rune Funch, tlf: 29 92 74 30 rune@immanuelaros.dk

Din Kirke immanuelaros.dk Din Kirke udgives af Århus Baptistmenighed. Bladet udkommer 10 gange årligt og kan modtages gratis pr. post eller mail. Artikler og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller menighedens holdning. Redaktør og layouter: Troels Thorndal, tlf: 41 11 51 27 dinkirke@immanuelaros.dk Ekspedition: Arne Valbak, tlf: 86 14 94 05 a.valbak@stofanet.dk

maj-jun_2009  
maj-jun_2009  

Din Kirke Immanuels KIRKEN Baptisme - hvad handler det egentlig om? - 2 Kirkeblad efter 1. august? - 3 MAJ-JUNI 2009 Adskillelse af kirke og...