Page 1

I.E.S. DE ARZÚA C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS MÓDULO DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE

EXERCICIOS DE REPASO 1 As   cantidades   son   sen   IVE,   a   non   ser   que   se   indique   o   contrario.   Debes   engadilo ti cando o consideres.  IVE ao 18% para os cálculos que necesites. REPA,S.A. fai as seguintes operacións durante o trimestre: 1. Compra   mercaderías   a   crédito   por   10.000   €.   En   factura   aparece   un 

desconto por promoción de 100 €. O provedor factura ao mesmo tempo  200 € dun seguro e 250 € polos portes ata o almacén do cliente. 2. Venda de produtos transformados por REPA,S.A. por 18.000 €. Tamén  vende envases para os mesmos por 180 € e portes por 300 € . A crédito. 3. O   cliente   anterior   devolve   un   10%   do   envío   (1.800   €)   cos   seus  correspondentes   envases   (….€)   porque   considera   que   están   mal  fabricados. Faise a factura de abono ou rectificativa correspondente. 4. Os gastos dos portes da devolución anterior dende o almacén do cliente  ata os nosos almacéns van ao noso cargo e ascenderon a 60  € (IVE  incluído) que pagamos en efectivo ao transportista. 5. Vendemos produtos fabricados na nosa empresa por 10.000 € e outros  produtos que vendemos sen transformación por nós, por 5.000 €, seguro  de transporte por 50 €. Cobramos ao contado polo banco, e debido a  isto último facemos un desconto de 120 €. 6. Pagamos   100   €   polo   seguro   das   compras   de   mercaderías   que  realizamos durante todo o trimestre a AXA Seguros, S.A. 7. Enviamos   un   cheque   de   2.000   €   (total   cheque)   por   un   anticipo   dun  pedido de materias primas de 10.000 € 8. Recibimos   as   materias   primas   anteriores   máis   outras   3.000   €   que  pedimos despois. Aceptamos unha letra polo importe a pagar. 9. Pagamos 200  € polo transporte das compras de materias primas que  realizamos durante o trimestre a Portes Mallón, S.A. 10.Recibimos unha nota de abono dun provedor por 950 € (en total) polas  compras que lle fixemos durante o trimestre.

OPERACIONS VARIAS 2  

10.Recibimos unha nota de abono dun provedor por 950 € (en total) polas compras que lle fixemos durante o trimestre. 9. Pagamos 200 € polo t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you