Page 1

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu

HÍRLEVÉL

2013. 10. HÉT A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Önkéntes polgári védelmi szervezet alakult a közszolgálati egyetemen Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a polgári védelem napja alkalmából március negyedikén rendezett ünnepségén esküt tett és csapatzászlót vehetett át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatóiból alakult önkéntes polgári védelmi szervezet. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepségén megjelent az országos katasztrófavédelmi főigazgató, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, aki egyben Józsefváros polgármestere, a fővárosi kormánymegbízott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének vezetője, a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet tagszervezeteinek vezetői, valamint a kerületi polgári védelmi szervezetek képviselői. Az ünnepségen elsőként Varga Ferenc tű. ezredes, fővárosi katasztrófavédelmi igazgató mondott ünnepi beszédet. Beszélt a Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet létrejöttéről, emlékeztetett arra, hogy a légoltalmat a repülőgépek hadi alkalmazásának elterjedése hívta életre. Az ezredes elmondta, miként jött létre az önvédelem elvén alapuló légoltalom, szólt a Légoltalmi Liga megalakulásáról. Emlékeztetett arra, hogy 1988-ban az országban elsőként itt alakult önkéntes mentőcsapat, a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet (FKRMSZ). Az FKRMSZ jó néhány hazai és nemzetközi bevetésen bizonyította felkészültségét, mintaként szolgált az egész országot lefedő HUSZÁR Mentőszervezet számára, illetve a megyei csapatoknak. Az igazgatói beszédet követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatói polgári védelmi esküt tettek, amelynek szövegét Szendy Viktória olvasta elő. Ezután Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője átadta az általa adományozott, Magyarország címerével, a katasztrófavédelem emblémájával és jelmondatával díszített csapatzászlót. A zászlót a hallgatók nevében Kovács Márton vette át. A lobogóra szalagot kötött Kocsis Máté, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, Józsefváros polgármestere, Pesti Imre, Budapest főváros kormánymegbízottja, valamint Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora. A zászlót megáldották a történelmi egyházak képviselői.


Az átadást követően az országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott beszédet. Bakondi György úgy fogalmazott, a csapatzászló a most letett eskü megszentelt kifejezése. Hozzátette, az előtte álló hallgatókból lesz később a katasztrófavédelem tiszti kara. Az altábornagy a polgári védelem átalakulási folyamatáról szólva emlékeztetett a 2010-es borsodi árvízre, az abból nyert tanulságokra. Mint mondta, az akkor történteknek két máig ható üzenete van: az egyik, hogy „gátat fel nem adunk”, a másik, hogy a katasztrófavédelem senkit nem hagy a bajban. A főigazgató elmondta, a polgári védelem megújítási folyamatának eredményeként az ma már egy élő organizáció, amely adott esetben százkétezer embert tud mozgósítani. A frissen megalakult egyetemi szervezetbe tartozóknak kijelentette, kívánja , hogy minél többen kövessék a példájukat és más felsőoktatási intézményekben is alakuljanak hasonló csapatok. A cél, fogalmazott végül Bakondi György, hogy a polgári védelem szervezeteiben az arány a köteles szolgálat felől minél inkább az önkéntesség felé mozduljon el. A főigazgató után Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere lépett a mikrofonhoz, és az általa vezetett országgyűlési bizottság, illetve annak tagjai nevében is köszönetet mondott a polgári védelemben dolgozók áldozatos, lelkiismeretes munkájáért, mint fogalmazott, nélkülük nem lehetett volna az állampolgárok biztonságát garantálni. Hozzátette, a világnapi ünnepséggel az elhivatottságnak, a küldetésnek is emléket állítunk, tisztelgés ez azok előtt, akik önkéntesen vagy kötelességből teljesítenek szolgálatot. Kocsis Máté hangsúlyozta, a katasztrófavédelem a polgári védelmi egységekkel válik kerek egésszé. A polgármester kijelentette, eredményeket felkészülten, szervezetten, megfelelő eszközökkel lehet elérni, és minden az összefogáson áll vagy bukik. Az önkéntesen feladatot vállalókról szólva elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség esetén az önkéntesek megmozdulnak, jönnek segíteni, a katasztrófák egyre súlyosabbá válásával pedig még nagyobb szükség lesz olyanokra, mint a most csapatot alakító egyetemisták, akik tudásukkal is segíteni képesek a védekezési munkákban. Végül a hallgatóknak azt üzente, az ország nemcsak számít szolgálatukra, hanem büszke is rájuk. Az ünnepi szónokok sorát Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora zárta, aki kijelentette, a csoport úgy kezdi meg munkáját, hogy remélhetően sokan sereglenek majd a frissen kapott csapatzászló alá, és az NKE többi szakának hallgatói is csatlakoznak a szervezethez. A rektor úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a csapat utat, lehetőséget, példát mutat másoknak is, megmutatja, hogy ilyen módon is tenni lehet a közösségért. Végezetül Patyi András köszönetet mondott mindazoknak, akiknek az egyetemi polgári védelmi szervezet megalakításában szerepük volt. A beszédek után Varga Ferenc fővárosi katasztrófavédelmi igazgató elismeréseket adott át a kerületek polgári védelmi szervezeteibe beosztott, ott kiemelkedő munkát végző lakosoknak, valamint a Fővárosi Különleges Rendeltetésű Mentőszervezetben résztvevő mentőcsapatok képviselőinek, illetve elvégzett szakmai munkája elismeréséül, a feladatok további sikeres ellátásának elősegítése érdekében huszonöt garnitúra védőöltözetet vehetett át az ezredestől a Közép-budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1614 Sikeres évet zárt a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Legfőbb célunk a valós társadalmi igényeknek megfelelve, rendvédelmi szervként működő katasztrófavédelmi szerv kialakítása volt – mondta el a 2012-es év tevékenységét értékelve Szatmári Imre tű. ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a szervezet évértékelő és feladatszabó tiszti értekezletén, március negyedikén, Szegeden. A rendezvény elöljárója Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója volt. Az értekezleten részt vettek a megyei és a járási kormányhivatalok, valamint a társszervek vezetői is.


Szatmári Imre tű. ezredes, megyei igazgató a 2012-t értékelő beszámolóját kiegészítve rámutatott: a szervezet számára a tavalyi év új szerkezeti struktúrát és megújult jogszabályi környezetet jelentett, bővebb hatáskörökkel és feladatrendszerrel, megnövekedett létszámmal. Az év folyamán mind a személyi, mind az anyagi feltételek biztosítottak voltak ahhoz, hogy az igazgatóság a tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság területén egyaránt végrehajtsa a megelőzési, a felkészülési és a műveleti feladatokat. Az igazgató az év jelentős eseményei között emelte ki a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra érkezett új vízszállító gépjármű szolgálatba állítását, és a Ruzsai Katasztrófavédelmi Őrs működésének elindulását, amely jelentősen javítja a szervezet diszlokációját. Szatmári Imre a tavalyi év fontos eseményének nevezte még a négy megyére kiterjedő feladatokat ellátó területi egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági ellátó központ megalapítását, valamint a szintén négy megye szakmai képzését biztosító területi oktatási központ létrehozását. A tavalyi év beavatkozásait elemezve az igazgató rámutatott, bár a beavatkozások száma összességében harminc százalékkal nőtt az előző évihez képest, ugyanakkor a korábbinak a felére csökkent a gázvezetékek sérülésével járó esetek száma, és tavaly fele annyian haltak meg Csongrádban káreset során, mint azelőtt. A szén-monoxid-mérgezéses esetek száma a korábbi tízről kettőre esett vissza. Szakszerűen, megfelelő gazdálkodással, jó társadalmi kapcsolatokat építve látta el munkáját 2012-ben a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – értékelte a szervezet tavalyi évi tevékenységét Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, aki a közigazgatás és a védelmi igazgatás átalakításának szoros összefüggéseire is rámutatott. Elmondta, a katasztrófavédelem 2013-ra is jelentős feladatokat kapott a lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelme kapcsán, a gazdaság működőképességének biztosítására, továbbá a létfontosságú rendszerek hatósági felügyelet alatt tartására. A főigazgató kiemelte: hatósági eszközökkel fel kell lépni a szén-monoxid okozta mérgezéses esetekkel szemben. Az elmúlt hetekben az észak- és nyugat-magyarországi folyók áradása során a katasztrófavédelem bizonyította: segít a bajba jutott embereknek, senkit nem hagy magára – tette hozzá a tábornok. A szervezet megfelel a vele szemben támasztott igényeknek polgári védelmi, tűzmegelőzési, közigazgatási és védelmi igazgatási szempontból is. Bakondi György leszögezte, a védelmi igazgatás új rendszerében rájuk háruló feladatokat a megyei védelmi bizottságok vezetői és a járási hivatalvezetők is komolyan veszik, velük Csongrád megyében is kitűnő a katasztrófavédelem szakembereinek a kapcsolata. A kialakuló helyzetekre való rugalmas reagálást biztosít a járási rendszer – fogalmazott az értekezletet követő sajtótájékoztatón Dr. Polner Eörs, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója, aki külön megköszönte a megyei katasztrófavédelmi szervezetnek a járási elnökök felkészítésében végzett munkáját. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1615 Mentőkutyák Hajdúszoboszlón A HUSZÁR Mentőszervezet mentőkutyás alegysége az éves kiképzési terv alapján március 2-án és 3-án tartotta meg idei első szakmai továbbképzését a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiképző és Raktárbázisán Hajdúszoboszlón. A képzés összesen 21 fő és 20 mentőkutya részvételével zajlott. A képzés helyszínéül szolgáló kiképzőbázis a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által átalakított romváros volt, ahol tavaly októberben a HUNOR és a


HUSZÁR mentőszervezet sikeresen teljesítette az ENSZ INSARAG nemzetközi minősítő vizsgákat. Ezen a romterületen számos olyan rejtekhelyet alakítottak ki, amely kiválóan alkalmas a mentőkutyás egységek hosszú távú felkészítésére is. A továbbképzés Balázs László, a mentőszervezet alegységvezetője által kidolgozott módszertan szerint és irányításával zajlott. Az első munkanapon szituációs gyakorlatokat oldottak meg a mentőkutyás egységek, amit értékelés és tapasztalatcsere követett. A képzés második napján a kezdő kutyák két helyszínen megismerkedhettek a Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat által biztosított különleges kötéltechnikai kutyahámmal, amelynek segítségével vezető és kutyája együtt tud olyan helyekre felmászni, amelyekre egyébként a kutya nem lenne képes, valamint kiválóan alkalmas olyan kárhelyszínek megközelítésére is, ahol kötéltechnikát kell alkalmazni. Ezt követően a kutyavezetőknek és kutyájuknak kötéltechnika igénybevételével kellett önmentést végrehajtani. A helyszínek között szerepelt egy vasúti szerencsétlenséget leképező is, ahol egy részben felborult szerelvényen keresztül kellett megközelíteni a kárhelyszínt a kutyás egységeknek és közben a túlélőket felkutatni. A nap zárásaként a HUSZÁR egységei hajtottak végre nagyszabású keresést az egész kiképzőbázis területén, beleértve a vasúti szerencsétlenség helyszínét, valamint a hat összeomlott épületet is. A HUSZÁR Mentőszervezet mentőkutyás szakterületének minden aktív és utánpótlásnak szánt kutyavezetője és kutyája részt vett a rendezvényen, így biztosított a szakmai utánpótlás. A gyakorlaton részt vett a Bakony mentőcsoport Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálata, valamint a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) is, amely jelenleg még nem tagja a megyei rendeltetésű polgári védelmi szervezetnek. Mindennek köszönhetően sikerült a képzésnek azt a célját is teljesíteni, hogy segítséget nyújthassanak más megyéknek a felkészülésben és irányt mutatni a rendszerben még nem szereplő szervezeteknek. A kiképzéssel olyan éles helyzetre készítették fel a kutyákat, amikor romok alól kell sérülteket kimenteni és áldozatokat keresni. A képzés az év folyamán az igényeknek megfelelően folytatódik. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1616 Újabb típusú gépjárművezető-képzés Első alkalommal hirdették meg a katasztrófavédelemnél a főállású gépjárművezetők alaptanfolyamát, amely új eleme a vezetéstechnikai képzési rendszernek. A március első hetében megtartott kurzussal kezdődött meg a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának 2013-as gépjárművezetés-technikai képzése. A tanfolyamot mindazoknak teljesíteni kell, akik gépjárművezetői beosztást töltenek be, így megszűnt annak a lehetősége, hogy az újonnan felvett, vagy már állományban lévők közül bárki ellenőrzés, vagy képzés nélkül kerüljön valamelyik készenléti szer kormánya mögé. Az új képzési forma bevezetésének célja, hogy csökkenjen a tapasztalatlanságból, a rutin hiányából fakadó balesetek száma. A tanfolyam két modulból épül fel. Az elsőben a gépjárművezetők alapszintű vezetéstechnikai képzésen vesznek részt, különböző sebességgel vezetnek országúton és zárt tanpályán, emellett másmás nehézségű elemeket teljesítenek. Ismeretekhez jutnak a tolatás és a vontatás alapvető szabályait és gyakorlatát illetően, felújítják közlekedési és járműfizikai tudásukat, bemutatják


nekik a belügyi járműfenntartói rendszer elemeit, valamint az okmányolás rendjét. Az első modul egy hétig tart, és főleg a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt. A résztvevők vizsgát tesznek közúti forgalomban, valamint időstressz alatt zárt pályán is, de számot kell adniuk a tanfolyamon elsajátított elméleti tananyagból is. Ezzel jogosultságot szereznek arra, hogy – megkülönböztető jelzés használata nélkül – szolgálati járművet vezethessenek. A második modul teljesítésének külön feltételei vannak: legalább fél évnek el kell telnie a két képzés és az első modult lezáró vizsga között, fontos a parancsnoki javaslat, valamint vezetési kartonon igazolni kell minimum ötszáz kilométer teljesítését valamilyen készenléti szeren. A második modul sikeres teljesítése ad felhatalmazást a készenléti szerek megkülönböztető jelzéssel történő vezetésére. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1617 "Ismét" tűz volt a nyugdíjfolyósítóban… ...és ismét csak a képzelet szülte. A középmagas-magas épületekben bekövetkező tűzesetek felszámolását, az életmentés módjait, lehetőségeit gyakorolták ugyanis március ötödikén a Váci úti épületben a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hallgatói immár második alkalommal. Emellett cél volt az irányítói tevékenység és a rádió hírforgalmazás szabályainak gyakorlása is. A gyakorlat alapját képező szituáció szerint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság húszemeletes épületének kilencedik emeleti konyhájában csaptak fel a lángok, amelyek veszélyeztették a szomszédos helyiségeket is. A tűz az épületen belül a konyha szellőzőrendszerén keresztül függőleges irányban kezdett terjedni, így a tizedik és a tizenegyedik emeleti konyhában is tűz keletkezett. A sűrű füst veszélyeztette a kilencedik emeleten tartózkodókat, valamint a tűz szintje felett lévő dolgozókat. A tűzben érintett két szint feletti emeleteken nyolc füstmérgezést szenvedett ember szorult a tűzoltók segítségére. Négyen közülük eszméletlen állapotba kerültek, őket a lehető legrövidebb időn belül ki kellett menteni létraszer segítségével. A másik négy ember képes volt a saját lábán közlekedni, őket úgymond természetes útvonalon, a lépcsőházon keresztül mentették ki, mentőálarc segítségével. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1618 Előtérben az idegennyelv-oktatás Március negyedikén négy csoportban különböző szintű angolnyelv-tanfolyamok indultak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya lehetőséget kapott arra, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított Új Széchenyi Terv TÁMOP 2.1.2. pályázatának keretében – minimális önerő vállalásával – idegen nyelvi képzésben vegyen részt. Az előzetes igényfelmérés során több mint ezeregyszázan jelezték, hogy bekapcsolódnának a képzésbe, amelynek eredményeként a


nyelvi képzést szervező intézményekkel történő kapcsolatfelvételt követően több kihelyezett tanfolyam indul országszerte. A pályázat keretében az oktatásigazgatási és kiképzési főosztály szervezésében a Ringroup Oktató Kft. március negyedikén négy csoportban angol nyelvtanfolyamot indított kezdő, középhaladó és haladó szinten a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából jelentkezőknek. A nyelvtanfolyamra február hetedikéig lehetett jelentkezni, a csoportbeosztást és a nyelvtanfolyamok beindítását egy online szintfelmérő előzte meg. A kurzus háromszor harmincórás, hetente kétszer vannak foglalkozások a munkaidő végén, három tanóra keretében. Az órákat a főigazgatóságon tartják. A kezdők kedden és csütörtökön, a középhaladók, valamint a haladók hétfőn és szerdán ülnek padba. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1619 Kiszámíthatóbb gazdálkodás, racionálisabb szolgálatszervezés Március hatodikán ismét ülésezett az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok gazdálkodási helyzetét és szolgálatszervezését vizsgáló munkacsoport. A február tizenötödikén megalakult munkacsoport az elmúlt két hétben kiértékelte az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok működési, szolgálatszervezési gyakorlatáról készített átfogó elemzést. A tagok javaslatokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati tűzoltóságok a jövőben hogyan hajthatnák végre a feladatokat a jelenleginél költséghatékonyabban, egységesebben. A felvetéseket a munkacsoport a mai ülésen összegezte. A testület részletesen megtárgyalta és egységes álláspontot alakított ki az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokkal szemben támasztott elvárásokról, a létszámösszetételről (önkéntes és főfoglalkozású tűzoltók aránya), a szolgálatszervezés, a gazdálkodás lehetőségeiről, az utánpótlás-nevelés kérdéseiről. Az ülésen arra a döntésre jutottak, hogy egyes témákban indokolt megvizsgálni a vonatkozó jogszabályok módosítási lehetőségeit, valamint azok hatásait, így a munkacsoport folytatja elemző-értékelő tevékenységét. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1620 Évet értékelt a fővárosi katasztrófavédelem Március hatodikán tartotta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2012-es évet értékelő tiszti értekezletét, amely jelen formában az első is volt, hiszen a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával most először dolgozott végig egy teljes esztendőt a budapesti szervezet. A rendezvényen részt vett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. Az értekezlet résztvevői először egy kisfilmet tekintettek meg az igazgatóság tavalyi évi tevékenységéről. Ezután Varga Ferenc tű. ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést írásbeli értékelő jelentéséhez. Emlékeztetett többek között arra, hogy tavaly január elsején három különböző feladatrendszerrel és szervezeti kultúrával rendelkező egység összevonásával jött létre a szervezet. Az első negyedévben végbement a vagyonátadás, rekordidő alatt vezették be az előzmény nélküli minőségirányítási rendszert.


Az ezredes az egyes szakterületeket külön-külön is értékelte. A tűzoltási műveleti tevékenységről elmondta, 2012-ben több mint tíz és félezer riasztást kaptak, ez a szám tíz százalékkal magasabb, mint a korábbi években. A technikai fejlettségnek, valamint az ügyeletesek felkészültségének köszönhetően azonban jelentősen leszorították a szándékosan téves riasztások számát, vagyis a szűrő jól működik. Márciusban – a szabadtéri tűzesetek okán – a havi átlag duplájára emelkedett a tűzesetek száma, júliusban pedig a műszaki mentések száma duplázódott meg a nyári viharos időjárás miatt. Varga Ferenc beszélt arról is, hogy külön megoldást kerestek és találtak is a tömegesen érkező jelzések kezelésére, így a 105-ös számra érkező hívások akkor sem vesznek el, ha a megyei műveletirányítás leterhelt. A fővárosi tűzoltók tavaly márciusban körülbelül százszor vonultak az igazgatóság működési területén kívülre is, segítettek például a Nógrád, a Komárom-Esztergom, valamint a BácsKiskun megyében keletkezett erdőtüzek oltásánál. Az ezredes kijelentette, a szervezeti átalakulás sikere, hogy meg tudták őrizni a különleges szolgálatokat, megmaradt a szakmai potenciáljuk, de helyes döntés volt őket a napi átlagos szolgálatba integrálni, hiszen önálló esetük meglehetősen kevés lett volna. Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel való közös munkáról az igazgató kijelentette, minden tizedik riasztásnál együttműködtek valamelyikkel. A polgári védelmi területen dolgozóknak is számos feladatuk adódott, megtörtént a főváros veszélyeztetettségének felmérése, hatósági ellenőrzések zajlottak a vízelvezetők, a fák, fasorok esetében. Budapest katasztrófavédelmi besorolását is végrehajtották, a kerületek egyes vagy kettes katasztrófavédelmi osztályba kerültek. Varga Ferenc kiemelte, hogy a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetben is jelentős a fővárosi tűzoltók részvétele, előbbiben tizenkilencen vannak, a legutolsó toborzáskor húszan jelezték részvételi szándékukat. Az iparbiztonság területe is új feladatokat hozott, fogalmazott az ezredes. Az üzemazonosítási folyamat eredményeképpen egy felső, hét alsó és ötven küszöb alatti üzem került a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság látókörébe, ezzel összesen nyolcvanhat veszélyes ipari üzemet tartanak nyilván (tíz felső-, huszonhat alsóküszöböst és az ötven küszöb alattit). Egész esztendőben folyt a veszélyesáru-szállítás különféle fuvarozási módok folyamán történő ellenőrzése is. A hatósági szakterület 2012-ben összesen több mint tízezer-egyszáz üggyel foglalkozott, ezek hetven százaléka tűzvédelmi volt. Az elmúlt esztendőben – emelte ki az igazgató – kettőszázhuszonkilenc esetben hajtottak végre ellenőrzést zenés-táncos szórakozóhelyen, és azt tapasztalták, hogy javult az önkéntes jogkövetési hajlandóság. Rendezvényt felfüggeszteni, a szórakozóhelyet bezáratni mindössze hét esetben kellett. Más hatóságok, köztük a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhatóság, vagy éppen a jegyzők kérésére is közel négyszázötven esetben indultak ellenőrizni – az együttműködés köre soha nem volt ilyen széles, mondta Varga Ferenc. Beszélt a specialitásokról is, a repülőtér állandó hatósági felügyeletének sürgető voltáról, illetve a nemzetgazdasági szempontból jelentős beruházásoknál ellátott feladatokról. Az igazgató értékelte továbbá a hivatal 2012-es tevékenységét, és elismeréssel szólt a humánszolgálat által elvégzett feladatokról. Mint mondta, utóbbiak kaphatnák az „év szakterülete” elismerést, hiszen kiválóan bonyolították le a szervezeti átalakítás, majd az utána következő úgynevezett finomhangolások személyügyi téren jelentkező feladatait. Varga Ferenc a tavalyi év gazdálkodását illetően elmondta, sikerült némi megtakarítást elérniük, beszélt a fejlesztésekről, a tűzátjelzés területén várható újdonságokról, illetve arról, hogy 2012-ben az igazgatóság száznyolcvannyolc járműve összesen több mint egymillió kilométert futott, felhasználva mintegy kétszáztizenkétezer liter üzemanyagot.


Az igazgatóság idei célkitűzései között az ezredes egyebek mellett a minőségi munkavégzést, az állomány stabilizálását, a képzési színvonal emelését, az őrsprogram folytatását, valamint az önkéntes szervezetek bevonását említette. Végezetül a szervezetben dolgozóknak, valamint az együttműködőknek egyaránt köszönetet mondott a tavalyi teljesítményért. A rendezvényen résztvevő Dr. Bakondi György tű. altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató arról beszélt, hogy 2012 értékei között meg kell említeni azt, hogy számos olyan módszer használatos manapság a hivatásos katasztrófavédelemben országszerte, amelyet a fővárosban dolgoztak ki. Ilyen például a megyei szintű műveletirányítás, a régiós alapon szervezett hatósági tevékenység, az önkéntes tűzoltó egyesületekkel való kapcsolattartás, az SMS-riasztás módszere, a tűzoltási csoportok mintájára létrejött katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok, az újoncokkal való foglalkozás. Ugyanakkor, fogalmazott a főigazgató, voltak tanulságos esetek is, majd példákon keresztül fejtette ki, mikor nem volt hibátlan a hatósági funkció, vagy tapasztaltak bizonytalankodást a megelőzési munkában. A tábornok kijelentette, az elődszervezetek összevonását az igazgatóság példaértékűen hajtotta végre. A főigazgató beszélt a hivatásos szervezet alapvető rendeltetéséről, a közbiztonság javításában játszott szerepről, arról, hogy abban csak egységesen irányított rendvédelmi szervezetként tud a katasztrófavédelem részt venni. Bakondi György szólt a katasztrófavédelem gyors létszámtöbbszörözés képességéről, a supervisori jogkörről, valamint a védelmi igazgatásban való részvételről. Végezetül a BM OKF főigazgatója úgy fogalmazott, azt várja a fővárosi igazgatóságon dolgozóktól, hogy nyitott gondolkodással, szakértelemmel, fiatalos lendülettel lássák el feladataikat, éljenek a hatósági jogkörök adta lehetőségekkel, hogy a szervezet be tudja tölteni alapvető rendeltetését. Bakondi György kijelentette, 2012-ben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nagy munkát végzett el, sikeresen véghezvitte az átalakítást, noha a teljesítmény nem volt hibátlan. Ugyanakkor, szögezte le az altábornagy, a szervezetben benne van a lehetőség és adottak a feltételek ahhoz, hogy 2013-ban nagyobb hatékonysággal, céltudatossággal dolgozzon a budapesti lakosok biztonsága érdekében. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1621 A vezetőképzés résztvevői a múzeumban A KOK Péceli objektumában folyó vezetői továbbképzés résztvevői március hatodikán az előadásokat követően ellátogattak a Katasztrófavédelem Központi Múzeumába. Az előzetes felmérés alapján a vezetőképzésen a résztvevők közel fele gondolta úgy, hogy szívesen részt venne a múzeumlátogatáson, ezért a tanfolyam vezetése szervezett keretek között biztosított lehetőséget a múzeum relikviáinak megtekintésére. Berki Imre, a múzeum vezetője köszöntötte az ország különböző részeiről érkezett vendégeket. Ezt követően a program tárlatvezetője, Majer István nyugállományú tűzoltó ezredes vezette körbe közönségét a nemrégiben megszépült kiállítótermeken. A kiállítás tárgyi emlékekei a tűz elleni védekezés kezdeteitől indulva a szervezett védekezés kialakulásának és kiteljesedésének időszakán át adott teljes képet a múlt értékeiről. A tűzoltáshoz kapcsolódó különböző technikai felszerelések mellett a tűzvészekkel és a tűzoltói munkával kapcsolatos művészi alkotásokat, festményeket, maketteket is megcsodálhatták a kiállított tárgyak sorában a résztvevők. Nagy tetszést aratott az a működőképes másolat, amely a világ egyetlen római korból fennmaradt víziorgonájának maradványai alapján készült. A vitrinek, tűzoltószerek és berendezett utcaképek közt járva szinte megelevenedtek az ezredes által felvázolt színes képek, történetek. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1623


Véget ért a tanulmányi verseny Az Országos Rendőr-főkapitányság – az elmúlt évek hagyományait folytatva – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös szervezésben immár kilencedik alkalommal rendezte meg az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny egyéni döntőjét Salgótarjánban a rendészeti pályaorientációs és előkészítő képzésben résztvevő középiskolai tanulóknak. A verseny három fordulóban zajlott, az elsőt a középiskolák folytatták le a megmérettetésre jelentkezett tanulóik körében, ahonnan az országos egyéni középdöntőbe lehetett jutni, amelyet az idén január 23-án tartottak meg harminckilenc középiskola száznegyvennyolc tanulója részvételével. A középdöntőből huszonöten jutottak tovább a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában megrendezett háromnapos országos döntőbe. A döntősök írásban és szóban mérték össze tudásukat. A diákoknak írásban rendészeti ismeretek, katasztrófavédelem, speciális társadalmi ismeretek és rendészettörténet kérdésekre kellett válaszolniuk, míg szóban mindezen témákon kívül angol vagy német nyelven is számot adtak az ismereteikről a vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottságban a tanulók katasztrófavédelmi jártasságát a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, Juhász László tű. alezredes értékelte. A verseny alatt a hallgatók megismerkedtek Nógrád megye nevezetességeivel is, megtekintették Salgó és Fülek várát, majd a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett bemutatókon vettek részt. A verseny március nyolcadikán az eredményhirdetéssel zárult, ahol a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója nevében különdíjat adott át Dr. Gubicza József tű. alezredes, oktatásigazgatási és kiképzési főosztályvezető a katasztrófavédelmi ismeretek tárgykörben első három legjobb helyezést elért versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak. Berecz György tű. alezredes, Nógrád megye katasztrófavédelmi igazgatója a legjobban szerepelt lánynak és tanárának nyújtott át különdíjat, illetve emléktárggyal köszönte meg Dr. Szakács Gábornénak, a verseny főszervezőjének a verseny szervezésében nyújtott kiemelkedő és áldozatos munkáját. A verseny mottója azerint az országos döntőbe bejutott valamennyi versenyző nyertes, hiszen ők az ország közel négyezer tanulója közül nyújtották a legjobb teljesítményt. Jelenleg az ország hetvennégy középiskolájában tanítanak belügyi rendészeti ismereteket, ezen belül egyre jelentősebb szerepet kap a katasztrófavédelmi ismeretek oktatása. A több ezer tanuló bekapcsolódása a felkészítésbe nagyban hozzájárul a rendészeti pálya iránti érdeklődés felkeltéséhez, az utánpótlási bázis növeléséhez, az állampolgári ismeretek elsajátításához, valamint a fegyelemre neveléshez. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=1624

A tűzoltósági területen történt A hét jelentős eseményei az országos tűzoltósági főfelügyelőségnél Március 4-én és 5-én az országos tűzoltósági főfelügyelő részt vett és előadást tartott a hivatásos katasztrófavédelmi szervek vezetőinek éves továbbképzésén. Március 4-én a gyakorlati foglalkozást értékelte, március 5-én pedig előadást tartott „A parancsnoki/vezetői


munkával szembeni elvárások a korrupció visszaszorítása és az etikai elvárások betartása területén” címmel. A tűzvédelmi főosztály vezetője és munkatársai egy szén-monoxid-érzékelők forgalmazásával, vizsgálatával, ellenőrzésével, kalibrálásával foglalkozó cég vezetőjével folytattak egyeztetést. A tűzoltósági főosztály vezetője és munkatársa helyszíni szemlét tartott a sármelléki nemzetközi repülőtéren. Az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok gazdálkodási helyzetét és szolgálatszervezését vizsgáló munkacsoport ülésezett az elmúlt héten. A testület részletesen megtárgyalta és egységes álláspontot alakított ki az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokkal szemben támasztott elvárásokról, a létszámösszetételről (önkéntes és főfoglalkozású tűzoltók aránya), a szolgálatszervezés, a gazdálkodás lehetőségeiről, az utánpótlás-nevelés kérdéseiről. Az ülésen arra a döntésre jutottak, hogy egyes témákban indokolt megvizsgálni a vonatkozó jogszabályok módosításának lehetőségeit, valamint azok hatásait, így a munkacsoport folytatja elemző, értékelő munkáját. A tűzoltósági főosztály munkatársa előadást tartott a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban zajló tűzvizsgálói továbbképzésen. Szó volt a statisztikai adatgyűjtésről, valamint a tűzesetek tapasztalatainak tanulmányban történő feldolgozásáról. A tűzvédelmi főosztály vezetője a Sümegen megtartott tűzvédelmi szakmai napon tartott előadást az idei tűzvédelmi jogszabályváltozásokról. A következő hét eseményei A hét folyamán a tűzoltósági főosztály munkatársai helyszíni egyeztetés keretében folytatják a IX. Országos Tűzoltó Szakmai Verseny szervezését. A hét során a tűzoltósági főosztály munkatársa is részt vesz az új gépjárműfecskendők műszaki átadásán. Az országos tűzoltósági főfelügyelő nyitja meg a héten megrendezendő „Erdő Tűzvédelmi” konferenciát Kecskeméten, amelyen a tűzvédelmi és tűzoltósági főosztály munkatársai is részt vesznek. Tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások számokban A tűzoltók az elmúlt héten 594 tűzesethez vonultak és 266 műszaki mentésnél avatkoztak be, 31 esetben pedig tűzeseti helyszíni szemle lefolytatására került sor.

A polgári védelem területén történt A hét jelentős eseményei az országos polgári védelmi főfelügyelőségnél


A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelmi Világnaphoz kötődően hagyományai szerint megemlékezett a légoltalom hősi halottairól. Március 4-én a Budai Várban, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán található „Légoltalom Hősi Halottai” emléktáblánál helyezett el koszorút az országos polgári védelmi főfelügyelő és a műveletirányítási főosztály vezetője, aki ez alkalomból ünnepi beszédet tartott. A Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Vízstratégia 2013 című országjárásának március 5én, Fegyverneken tartott nyitó szakmai rendezvényén az országos polgári védelmi főfelügyelő képviselte a főigazgatóságot. A stratégia megalkotásának célja a vizek mennyiségi és minőségi védelmének, az ivóvízellátásból, az ipari és öntözési célú vízkivételekből és az ökológiai vízigényekből fakadó szükségletek biztosítása, valamint a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése. A Klímabarát Települések Szövetsége március 7-én „Rendkívüli időjárási események – lehetséges társadalmi válaszok” címen tartott konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián, amelynek célja, hogy az önkormányzatok és a helyi közösségek vezetőit, munkatársait és tagjait tájékoztassák a növekvő kockázatokról és ezek lehetséges, egészséget és életet veszélyeztető következményeiről. A konferencia elősegítheti továbbá, hogy a települések vezetői a helyi közösségekkel összefogva minél jobban felkészüljenek az ilyenkor jelentkező rendkívüli feladatok megoldására. A rendezvényen a főfelügyelőség munkatársa a klímakockázatok becsléséről és a felkészülés lehetőségeiről beszélt. Szentendre a történelmi óváros védelme érdekében megerősíti és átalakítja árvízvédelmi védművét. A Magyarországon először alkalmazott mobil árvízvédelmi fallal kiépített védelmi állapotokat március 7-én mutatták be, ahol az országos polgári védelmi főfelügyelőség is képviseltette magát. A következő hét eseményei A BM OKF a Magyarországon működő hat legnagyobb karitatív szervezet részére munkaülést tart a héten, amelynek fő témája a szervezetek közti együttműködési megállapodások áttekintése, valamint a tavasszal várható árvízi helyzetekben való szerepvállalás. A munkamegbeszélésre harmadik alkalommal kerül sor, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Szegélyszervezet, a Katolikus Karitász és a Baptista Szeretetszolgálat képviselteti magát. A héten rendezik meg a németországi Baden-Württemberg tartományi Neuhausen városban levő THW (Technisches Hilfewerk) oktatási és kiképző bázison a műveletirányítási szinten tartó EU képzést. Az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmus képzési programja keretében (OPMR) megrendezendő rendezvényen a műveletirányítási főosztály helyettes vezetője vesz részt. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei rendeltetésű polgári védelmi szervezete, a PILIS Mentőcsoport a rendkívüli ár-és belvízi veszélyhelyzetekre való felkészülés keretében szakmai gyakorlattal egybekötött sajtónyilvános bemutatót szervez a budakalászi Luppa-tónál.

Az iparbiztonsági területen történt Veszélyes üzemek, radiológiai és nukleáris létesítmények szakterület


Az elmúlt héten a megyei igazgatóságok nyolc telephelyen helyszíni szemle keretében vizsgálták a biztonsági dokumentációkban foglaltakat, 18 telephelyen pedig üzemazonosítást végeztek. Öt telephelyen hatósági felügyeleti ellenőrzést, három telephelyen káreseti helyszíni szemlét tartottak. Öt telephelyen hajtottak végre iparbiztonsági supervisori felügyeleti ellenőrzést, további négy telephelyen egyéb ellenőrzést. Az elmúlt héten két helyszínen súlyoskáresemény-elhárításiterv-gyakorlatot, két helyszínen belsővédelmiterv-gyakorlatot ellenőriztek. A veszélyes üzemek nukleárisbaleset-elhárítási szakterület vezetője részt vett a hivatásos katasztrófavédelmi szervek vezetőinek éves továbbképzésén. A veszélyes üzemek szakterület állománya részt vett a Globális Fenyegetettség Csökkentő Kezdeményezés Program fizikai védelmi gyakorlatát előkészítő helyszíni bejárásokon, bemutatókon és megbeszéléseken. A miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója látogatást tett a főigazgatóságon, amelynek keretében megtekintette az Iparbiztonsági Információs Központot (IIK) és a Nukleáris Balesetelhárítási Információs és Értékelő Központot (NBIÉK). Veszélyesáru-szállítás szakterület Az elmúlt héten közúton összesen 16 igazgatóság 29 helyszínen végzett ellenőrzést, ezek során összesen 425 járművet vizsgáltak meg. Az ADR hatálya alá tartozó 53 ellenőrzött gépjármű közül kettő volt szabálytalan, ezek kapcsán hatósági eljárás indult. Tizenegy igazgatóság 27 telephelyi ellenőrzést tartott. A közúton ellenőrzött járművekkel kapcsolatban két helyszíni intézkedés történt, továbbá hatósági eljárás megindítására két közúti szállítás, illetve három telephelyi ellenőrzés kapcsán került sor. Vasúton nyolc igazgatóság 12 helyszínen vizsgálódott, összesen 290 vasúti járművet ellenőriztek, amelyek közül 126 tartozott a RID hatálya alá. Telephelyi ellenőrzést két igazgatóság egy-egy helyszínen tartott. Vízi úton két igazgatóság összesen három helyszínen végzett ellenőrzést, ezek során hat vízi járművet vizsgáltak meg, amelyek közül egy tartozott az ADN hatálya alá. Kritikusinfrastruktúra-védelmi szakterület A szakterület képviselője részt vett az Európai Unió Belbiztonsági Alap Stratégiai Munkacsoport elmúlt héten megtartott ülésén, valamint a Belügyi Tudományos Tanács által ősszel megrendezendő nemzetközi tudományos konferenciát előkészítő munkacsoport ülésén. A szakterület vezetője szakmai egyeztetésen vett részt a Magyar Villamos Művek székházában, továbbá előadást tartott a központi főügyeleti főosztály által szervezett továbbképzésen. A következő hét eseményei


A héten a veszélyes üzemek szakterület kijelölt állománya részt vesz az új katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok (KML) átadásán. A veszélyes üzemek szakterület állománya a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Laboratóriumával közösen vesz részt egy gyakorlaton.

A főügyelet területén történt A hét jelentős eseményei A főosztály vezetője a katasztrófavédelem ügyeleti rendszeréről tartott előadást Pécelen a parancsnoki/vezetői továbbképzésen. A főosztályvezető-helyettes részt vett az első műveletirányító tanfolyam megnyitóján Pécelen. A megyei főügyeleti osztályvezetők, a főügyeletesek és a központi főügyeleten szolgálatot ellátó állomány részére tartottak továbbképzést. A résztvevők az aktuális kérdéseken túl előadást hallgattak meg az ár-és belvízi védekezésről, a létfontosságú rendszerekről, a vasút működéséről és irányításáról, valamint a katasztrófavédelmi informatikai rendszerekről. A következő hét eseményei A héten a főosztályvezető előadást, majd konzultációt tart a katasztrófavédelmi szerveknél működtetett műveletirányítási rendszerről az ORFK Dunakeszi Központ által szervezett tevékenységirányító tanfolyamon.

Hatósági-koordinációs és műveletelemzési szakterület A hét jelentős eseményei Az elmúlt héten Miskolcon Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Budapesten pedig a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Jász-NagykunSzolnok megye részvételével zajlott a regionális hatósági továbbképzés első két oktatás napja. A továbbképzés elsősorban az integrált katasztrófavédelmi hatósági feladatok hatékony ellátásának folyamatára, a hatósági eljárásokról szóló főigazgatói intézkedés végrehajtásának követelmény-rendszerére, az adatszolgáltatási rendszerek mindennapi használatára irányult. A képzés során helyi sajátosságok bemutatására, aktuális feladatok egyeztetésére is sor került. A katasztrófavédelmi szervek vezetői állományának felkészítésén előadást tartott a főosztályvezető az elemző és értékelő munkáról, az eredményeik felhasználásának lehetőségeiről, valamint a katasztrófavédelmi együttműködésekről. A következő hét eseményei A hét során a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében folytatódik a regionális hatósági továbbképzés Budapesten, amelyen Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megye hatósági tevékenységet végző állománya vesz részt.


További információkért és hírekért kattintson az alábbi címekre További hírek Megyei hírek

BM OKF Hírlevél  

Ez a BM OKF 10. heti hírlevele

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you