Page 1


De erli Acentemiz,

Raymil 2009 kampanyam za göstermi oldu unuz ilgiye çok te ekkür ederiz. birli imizi güçlendirmek ad na ba latt z bu payla m süresince; siz ürünlerimizin sat yaparken, sat n ürünlerini toplamaya ba lad z ve memnuniyetinizden büyük mutluluk duyuyoruz. Raymil 2009 kampanyas boyunca kullanmay p biriktirdi iniz puanlar ve 2010 y sonuna kadar kazanaca z yeni puanlar zla daha da güzel hediyeler sizlerin olsun istedik. Sizlerin en çok ilgi gösterdi i ürünler ve ho unuza gidece ini dü ündü ümüz yeni hediye alternatiflerini bir araya getirerek Raymil 2010 katalo unu be eninize sunuyoruz.

Dileriz birlikte daha çok kazanal m … Sayg lar zla, RAY S GORTA A. .


NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ ?

Ray Sigorta A. .’nin satmakta oldu u her poliçe primi ürünlerinden kampanya süresince yapaca z Sanal POS ile her 500 TL’lik al m kar nda 1 Raymil kazanacaks z. Biriken puanlar , Rayportal’de bulunan Performans ö renebilirsiniz. HED YEN

NASIL S PAR

EDECEKS

Z?

Toplad z puanlar ile katalo umuzdan seçti iniz hediyenin puan na ula zda, hediye sipari lerinizi hediye istek formunu eksiksiz olarak doldurarak, Acenteler Kampanya ve Operasyon Müdürlü ü’nün 0212 299 48 52 nolu faks na gönderebilir veya raymiltalep@raysigorta.com.tr adresine e-mail yoluyla gönderebilirsiniz. HED YEN

NASIL TESL M ALACAKSINIZ ?

Hediye istekleriniz de erlendirildikten sonra Ray Sigorta A. . taraf ndan onaylanacak ve hediyeleriniz belirtmi oldu unuz adresinize kargo firmas arac ile teslim edilecektir. Gün içinde bulundu unuz adresi talep formunda belirtmeniz, teslimat a amas nda problem ya anmamas aç ndan önemlidir. Kargo ücretleri RAY S GORTA A. . taraf ndan kar lanmaktad r.


10

15

RAYM

Igloo Boyun Yast

RAYM

170-37882

Sportive Basketbol Topu

170-36325

SSB-1000

25

20

RAYM

RAYM

Braun Ate テ僕テァer PRT 1000

170-22191

Sportive Futbol Topu SSF-300

170-36321


30

30

RAYM

Hobby Fine Matara TB06-1036

RAYM

170-22170

Hobby Fine Tavla Tak

30

30

RAYM

RAYM

Igloo Uyku Tulumu (Aรง ld

nda battaniye olabilir)

170-18340

75123

170-06754

Kitchen King Piknik Sepeti FL500320

170-20394


30

30

RAYM

Sinbo Mutfak Terazisi 4507

RAYM

170-28299

Sportive Plates Topu

35

35

RAYM

RAYM

Sony USB Flash Bellek 4 GB

170-36334

SPT-2762

170-32472

Hasbro Intertoy Jenga Plus 53557

170-34527


35

40

RAYM

Fine Toys Yar

Seti

RAYM

170-23043

170-36206

40

40

RAYM

RAYM

Hobby Fine Okey Tak

Jabra Bluetooth Kulakl k

170-18341

Mother Love Bebek Emzikli, a layan bebek (kutulu)

170-23027


50

45

RAYM

Playskool T rt l Emekleme Arkada m

RAYM

170-14973

170-37065

55

55

RAYM

RAYM

Sony USB Flash Bellek 8 GB

Sinbo Elektrikli Cezve

170-32473

Hasbro Intertoy Tabu XL

170-19927


55

60

RAYM

Kitchen King B รงak Seti

RAYM

170-20936

170-32229

60

60

RAYM

RAYM

Easy Fit Park Sensor

Casio Bay Kol Saati AQ-180W

170-00830

Playskool lk Arabam

170-14969


60

RAYM

60

RAYM

Black&Decker Oto Süpürgesi 170-34424 arjl

Hasbro Intertoy MonopolyCity 170-36064

65

65

RAYM

Bosch Saç Kurutma Makinesi 170-18342 PHD3305

RAYM

Bosch Saç ekillendirici PHS2000

170-33788


70

70

RAYM

RAYM

Bosch Saรง ekillendirme Seti 170-17182 PHA 2300 (700 W)

170-14351

75

75

RAYM

RAYM

Siemens Dect Telefon

Bosch Su Is ร‡elik dizayn, 1,7 lt.

170-34893

Sinbo Oto So utucu Dolap

170-35542


75

RAYM

Bosch Ekmek K zartma Makinesi 170-25668

90

RAYM

HP Yaz 170-35721 CB770B(M端rekkep p端sk端rtmeli)

80

RAYM

Casio Bayan Kol Saati LTP-2069D

170-32219

90

RAYM

Bosch Kahve Makinesi

170-35497


95

100

RAYM

Simtel Infrared Soba

RAYM

170-27613

Ultra 1500W

170-23612

100

100

RAYM

RAYM

Bosch arjl Süpürge Islak-kuru

Black&Decker Araç Seti 71 Parça lokma,bits, iki a zl anahtar

170-18672

Braun T ra Makinesi arjl

170-35360


110

110

RAYM

RAYM

170-33368

Sony DVD Player

DVP-SR100

170-22166

110

110

RAYM

RAYM

Igloo 4 Ki ilik Çad r

Hobby Fine Puro Kutusu

170-34618

Bosch Çay Makinesi

170-30503


115

120

RAYM

RAYM

170-33429

Hummer Olta Seti

170-35079

120

120

RAYM

RAYM

Destination Sekreter Koltuk

Sony MP3 Player

170-19109

Bosch Kat Meyve S kaca

170-19001


135

140

RAYM

Sinbo Ekmek Yapma Makinesi

RAYM

170-19092

170-35513

150

145

RAYM

RAYM

Casio Bay Kol Saati EF-513D

Royal Cook Tencere Seti (Çelik)

170-32224

Bosch El Blender

170-31718


180

195

RAYM

Roll-Ex Çocuk Bisikleti

RAYM

170-14478

Karel Faks

170-19443

20’’

205

195

RAYM

RAYM

Simtel Infrared Soba Apollon 3000W

170-22592

Bosch Mikrodalga F n

170-32032


215

220

RAYM

Proofnite 3lü Bavul Seti

RAYM

170-20831

HP Yaz 170-36153 CB051A (Mürekkep püskürtmeli)

255

240

RAYM

RAYM

Ufo Buharl Vantilatör

170-35357

Bosch Sebil

170-36739


260

270

RAYM

Sony Micro M端zik Seti

RAYM

170-31941

Sony Digital Foto raf Makinesi

170-36715

DSC-S2000

290

270

RAYM

RAYM

Bosch Midi F n

170-18762

Bosch Mutfak Robotu

170-25681


345

350

RAYM

Garmin Navigasyon Cihaz Nuvi 205

RAYM

170-35559

170-34904

DVP-FX730W

435

425

RAYM

RAYM

Samsung Cep Telefonu S3653 Corby

Sony Portable DVD Player

170-18762

Vestel 19’’ LCD TV 19 VH 3000

170-34071


480

485

RAYM

Sony PSP Konsol PSP 3000

RAYM

170-35475

170-28985

SPG 2500

510

500

RAYM

RAYM

Ali Akülü Turbo Jeep 12 Volt

Attlas Benzinli Jenaratör

170-10218

Sony Ev Sinema Sistemi DAV-TZ230

170-37071


545

580

RAYM

NOKIA Cep Telefonu 6500 Slide

RAYM

170-29089

Sony Digital Foto raf Makinesi

650

620

RAYM

RAYM

Sony Kamera DSC-SX34

170-36747

DSC-W380

170-36670

Exper Netbook Style

170-35161


675

655

RAYM

RAYM

Nintendo WII Sports Pak (WII + 5 adet spor oyunu)

170-23158

170-33568

905

765

RAYM

RAYM

Blackberry Cep Telefonu 8520

NOKIA Cep Telefonu

E 66

170-36696

Yalta Tatili 4 gece 5 g端n/O.K. (tek ki i)

170-07383


920

1000

RAYM

Exper Bilgisayar (+19” LCD monitör)

RAYM

170-35323

170-35836

(250 GB PS3 + 1 oyun)

1185

1110

RAYM

RAYM

Exper Notebook Exper Carisma 365-2

Sony PS3 Konsol

170-35967

Minsk Tatili 4 gece 5 gün/O.K. (tek ki i)

170-36158


1350

1295

RAYM

RAYM

HP Notebook VC270EA

170-35323

170-36705

1670

1385

RAYM

RAYM

Apple Cep Telefonu Iphone 8 GB

Sony 32” LCD TV

KDL-32EX301

170-32501

Apple Cep Telefonu Iphone 16 GB S

170-35481


KKAT ED LECEK HUSUSLAR :

1- Bu katalog 1 May s 2010 – 31 Aral k 2010 tarihleri aras nda geçerlidir. Ray Sigorta A. . kampanyay uzatmas halinde sizleri ayr ca bilgilendirecektir.

2- Hediye taleplerinizi en geç 31 Aral k 2010 tarihine kadar bildirebilirsiniz. 3- Hediye katalo unda yer alan ürünler stoklarla s renklerde de iklik olabilir.

rl

r. Model, desen, özellik ve

4- Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas ya da stoklar n tükenmesi durumunda e de erde bir hediye sunulur veya hakk z sakl kalmak suretiyle size yeni bir seçim yapma imkan verilir. 5- Katalogta yer alan ürünler, üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgesinde belirtilen hükümlere tabidir. 6- Talep etti iniz hediye veya hediyelerin toplam puan ile hesab zdaki puan aras nda fark olmas durumunda, hesab zdaki puan dikkate al nacakt r. 7- Teslimat s ras nda arma anlar n sa laml kontrol ediniz! Herhangi bir hasar tespit etmeniz durumunda, ürünü tespit eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar tespit tutana ile birlikte ürünü iade ediniz. Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Kargodan do acak hasarlar kargo firmas na aittir. 8- Ray Sigorta A. . gerekli gördü ü takdirde önceden bildirmek ko uluyla, herhangi bir neden göstermeksizin katalo un içeri ini, süresini ve puanlama sistemini de tirme, katalogta yer alan ürün ve hizmetlerin bir k sm ç karma ve de tirme hakk sakl tutar. 9- Hediyeler nakde çevrilemez. 10- Hediye sipari i verilmesi , bu belgede yer alan tüm artlar n kabulü anlam na gelir. 11- Bask dan olu acak hatalar n ba lay

yoktur.


TAT L KATILIM ARTLARI

1- Tatil taleplerinin, tatil ba lamadan en az 30 gün önceden belirtilmesi gerekmektedir. 2- Tatil tarihleri, talep edenin istedi i tarih öncelikli olmakla birlikte, çerçevesinde CNN Tours ba ka tarih önerebilir.

anla malar

3- Tatil taleplerinde iptal mümkün de ildir. 4- Yurtd tatillerde vize, alan vergileri, yurt d ç lemler, tatil talebinde bulunan ki i/ki ilere aittir.

fonlar vs. gibi ekstra ödemeler ve

5- Bundan dolay do abilecek sorunlar talebi iptal etmez. 6- Tatil talepleri y lba

ve bayram tarihleri haricinde olmal

r.

katalog  

yokk edaaaaaaadwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

katalog  

yokk edaaaaaaadwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Advertisement