Issuu on Google+

PROGRAM 16/17 KURSER I O’TOWN dans - elektronisk musik sprog og naturvidenskab medier og teknologi internationalt - kultur og events - kunst og design motor - musical og teater foreninger - Ungdomshuset natur og friluft rytmisk musik piger sport street klubber


Kontaktopslysninger 2 Velkomst 3 Aktivitetscentre 4 Dans 6 Elektronisk Musik 8 Foreninger 10 Internationalt 12 Kultur og Events 14 Kunst og Design 16

20 Medier og Teknologi Motor 22 Musical og Teater 24 Natur og Friluft 26 Piger 28 Rytmisk Musik 30 Sport 34 Street 36 Sprog og Naturvidenskab 38 Klubber 41 Ungdomshuset 42

UNGDOMSSKOLERNE KONTAKTOPLYSNINGER

2

Vollsmose Allé 20 5240 Odense NØ Tlf.: 63 75 23 50 mail: ungnord@odense.dk www.ungnord.dk

Danmarksgade 10D 5000 Odense C tlf.: 63 75 30 40 mail: ungsyd@odense.dk www.ungsyd.dk

Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf.: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk

Peter Albrektsen mail: paal@odense.dk mobil: 24 45 60 40

Jan Mikael Hansen mail: jamh@odense.dk mobil: 23 39 99 15

Karsten Damgaard mail: kada@odense.dk mobil: 29 10 71 24

Allan Hejnfelt mail: alhe@odense.dk mobil: 20 24 47 74

Sven Erik Schmidt mail: sesc@odense.dk mobil: 26 12 78 37

Maria Friis mail: mnh@odense.dk mobil: 26 12 78 32

Lay-out og tekstbehandling: Maria Friis Grafisk teknik: Computer Clubhouse Koncept og tilrettelæggelse: Karsten Damgaard Produktion: Ungdomshuset juli 2016 Tekster: Peter Albrektsen, Allan Hejnfelt, Jan Mikael Hansen, Sven Erik Schmidt, Maria Friis og Karsten Damgaard Korrektur: Erik Ravn Nielsen Redaktion: Karsten Damgaard, Peter Albrektsen, Jan Mikael Hansen og Maria Friis Foto: Frivillige fotografer Havnekulturfestival, Colourbox, Hans Kristian Hannibal-Bach, medarbejdere i ungdomsskolerne Udgiver: UngNord, UngSyd, UngVest - Ungdomsskolerne i Odense Tryk: clausensgrafisk Oplag: 13.000


UNGDOMSSKOLEN EN VEJ TIL UDVIKLING OG TALENT

I ungdomskolerne har vi særligt fokus på dig og dine interesser. Vi dyrker talenter, sociale fællesskaber og nye tendenser indenfor ungdomskultur. Vi har også øje for det, der skal styrke dig i din fremtidige karriere, samtidig med at vi dyrker det frie valg og ønsket om at følge egne interesser. På de følgende sider kan du læse om arrangementer og kurser, der er særligt tilrettelagt for unge fra ungdomsuddannelserne og folke- og privatskolernes ældste klasser - fra 8. klasse til du fylder 18 år. Undervisningen er frivillig og gratis, men særlige materialer og ture har deltagerbetaling. Hvert år opstår der også en række nye kurser baseret på unge, der selv tager initiativ til en ny aktivitet. Vi støtter gerne unges egne initiativer. Det er din fritid, og dig der bestemmer indholdet af den.

3 UNGDOMSSKOLER - DU HAR FRIT VALG!

Programmet indeholder kursustilbud fra Odenses 3 ungdomskoler UngNord, UngSyd og UngVest. Der er frit ungdomskolevalg for dig, så du kan vælge et kursus fra en ungdomskole sammen med et kursus fra en anden ungdomsskole. Det er nødvendigt, at du i år går ind på hjemmesiden for den ungdomskole, som tilbyder det kursus, du gerne vil deltage i.

TILMELDING

Du kan tilmelde dig på www.ungnord.dk, www.ungsyd.dk eller www.ungvest.dk. Du kan også udfylde et indmeldelseskort og aflevere det på en af ungdomsskolernes adresser. Hvis du vil være mest sikker på en plads, så tilmeld dig inden 19. september 2016.

MEDBESTEMMELSE

Kurserne er ikke lærerens, så fastlæggelse af undervisningsindhold og form bygger på en dialog over de første gange, hvor I er samlet. Der kan løbende oprettes nye kurser, når et tilstrækkeligt antal unge vil deltage.

KURSUSBEVIS

Du kan, efter et kursus er gennemført, få udstedt et deltagerbevis med oplysninger om undervisningens emne, indhold og omfang, samt hvor mange timer du har deltaget. Hvis du ønsker et kursusbevis, så tag kontakt til din lokale ungdomskole.

OPRETTES ALLE KURSER?

De fleste kurser starter som planlagt, hvis der er nok i alderen 14-18 år, der har tilmeldt sig, for at et kursus kan gennemføres. Uanset hvad, så får du besked fra ungdomsskolen, om kurset er oprettet eller ej.

MERE INFORMATION!

I beskrivelserne af kurserne i UngVest er der en e-mail adresse, hvor du kan få mere information. Du er velkommen til at skrive til ungdomsskolernes e-mails, ringe eller at møde op på en af ungdomsskolernes adresser. Skriver du dit mobilnummer og/eller e-mail på tilmeldingen, bliver du tilkoblet info-service med meddelelser om nye aktivitetsmuligheder, koncerter og ture.

HVOR OG HVORNÅR?

Undervisningsstederne er nævnt ved kursusomtalerne. De fleste kurser starter i uge 39 fra den 26. september og har typisk 20 mødegange. Hvis kurset starter på et andet tidspunkt, så står det i kursusbeskrivelsen eller på hjemmesiderne.

ER DER FORSIKRING?

Ungdomsskolens elever er dækket af Odense Kommunes erhvervsansvarsforsikring, hvis der sker et uheld, der kan tilskrives Odense Kommunes ansvar. Andre forsikringsområder som ulykke, rejse og tyveri m.m. skal I selv sørge for.

3


AKTIVITETSCENTRE

AKTIVITETSCENTRE ER FEEL GOOD HOTSPOTS, DER ER MERE END EN FACILITET FOR UNGDOMSKOLE KURSER. AKTIVITETSCENTRENE ER MILJØER MED FÆLLESKABER, DER ER VOKSET OP I KRAFT AF UNGE, DER VIL STEDET OG AKTIVITETERNE, OG VOKSNE DER KAN BAKKE OP. 4


Mere info og tilmelding www.ungnord.dk CAMP U Camp U er et ungecenter med mulighed for at dyrke en lang række aktiviteter og skolefag fra sprogundervisning, ungerådgivning, idræt til forskellige kreative og musiske fag. I Camp U finder du bl.a. Undergrunden, der er stedet, hvor rappers mødes for indspille i det professionelle lydstudie, hvor du kan trimme din krop, dyrke breakdance, streetdance m.m. i dansesalen. Du kan også møde andre unge i Klub U, der udover hyggelige rammer tilbyder en lang række aktiviteter ind og ud af huset. Camp U, Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ

ØSTRE PLADS Med sin centrale beliggenhed på Østerbro danner Østre Plads et naturligt samlingssted for en lang række aktiviteter og events, der rækker ud til både børn, unge og voksne fra hele Odense. I samarbejde med den lokale borgerforening, musikskolen, Stjernen m.fl. deltager UngNord i forskellige events på Østre Plads og tilbyder løbende undervisning i en lang række sprog- og naturfagfag, multimedie, E-sport, musik, kunst, demokrati, ung til ung…

LADEN Laden er et kunstmiljø, der rummer flere forskellige værkstedsfaciliteter i de hyggelige og kreative rammer på den tidligere landejendom i Seden. Her kan du dyrke interessen for billedkunst, design, skulptur, graffiti, håndarbejde og meget mere… Laden, Mindelundsvej 39, 5240 Odense NØ

SØHUS Ungemiljøet Søhus tager sit afsæt i Søhusklubben, der ’bor’ på Søhusskolen. Her er øvelokaler til rytmisk musik med mulighed for at indspille i lydstudiet, du kan arbejde med filmproduktion, være med til arrangere events for andre unge, eller deltage i forskellige former for udøvelse af sport, herunder e-sport. Søhus, Bispeengen 1, 5270 Odense N

Østre Plads, Danmarksgade 10, 5000 Odense C.

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

MUSIKMILJØ BLANGSTEDGÅRD Ugentlige øveaftener, studieindspilninger og løbende events med musik, sang og diverse optrædener og ungekoncerter. Kontaktpersoner: Kasper Christensen og Michael Bodin.

PLANETEN, HUNDERUPSKOLEN Diverse computer- og spilaktiviteter, samt demokrati- og ungeinvolveringsprojekter m.v.

DIN IDE + VORES NETVÆRK = NYE OPLEVELSER Har du en god idé til et hold eller en aktivitet? - så er der sikkert flere, der har lyst til at være med! Tjek hjemmeside for muligheden for dine ideer. Hold nr. 3ac01

Kontaktpersoner: Nina Øhlenschlæger og Jan Mikael Hansen.

KUNSTSTATIONEN, FRUENS BØGE UngSyds eget atelier og samlingssted for kreative aktiviteter. Løbende spændende workshops, længevarende forløb, temadage, udstillinger, foredrag etc. Kontaktpersoner:

Anne Liff Rasmussen og Jan Mikael Hansen.

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk CAFÉ BELLINGE Stedet hvor projekter udspringer og kanaliseres ud i dit nærmiljø. Efteråret starter med forskellige oplæg om bl.a.: SUPER UNG, StudieFlow, Sund Gaming eventkoordinering, Sociale Medier og fundraising. Første workshop er lørdag den 27. august 2016 kl. 15.00. Find åbningstider, adresse og workshops på Caféens Facebook side www.facebook.com/cafebellinge Café Bellinge, SædekildegårdSvej 4B, Odense SV

SPILLESTEDET 100% “club style” - det nye in-sted i centrum med musik på 3 etager! Her kan du udvikle din musik, bruge øvelokalerne, optræde på musikscenen, arrangere en koncert, mødes med andre unge, der er engagerede i musikken i øvelokalerne og på scenen. Det er unge, der laver kulturevents i et attraktivt og aktivt hus, hvor du kan udvikle dine projekter. Spillestedet holder døren åben man-, ons- og torsdag kl. 17.00-22.00, spillestedet@ungvest.dk, tlf. 63759021, Filosofgangen 19

5


da ns DANSEGRUPPERNE OPTRÆDER TIL EVENTS ​H er er der kurser, der giver dig motion på sjove måder. Dans er følelsen og behovet for at fyre den af og give den gas i en energiudladning. Det bringer folk tættere sammen.

6

TAKE ACTION

Mere info og tilmelding www.ungnord.dk GIRLY STREETDANCE Girly Streetdance er inspireret af stilarterne dancehall, b-girling, funk og girly hip hop. Det skal først og fremmest være sjovt, for i denne stilart er alt tilladt! Holdet er for både begyndere og rutinerede. Trine K. Nielsen, onsdag 15.30-17.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus DA-01

STREETDANCE Streetdance er blandt andet inspireret af stilarterne hip hop, break dance, new & old school. Det skal først og fremmest være sjovt, og er for både drenge og piger. Holdet er for både begyndere og rutinerede. Trine K. Nielsen, onsdag 17.00-18.30, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus DA-02

BREAKDANCE Breaking består af toprock, footwork, powermoves m.m. Kom og spin på ryggen, knæet og hovedet. Vinh Quang Nguyen, lørdage kl. 16 – 18. Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket. Holdnr. DA-03 Vinh Quang Nguyen søndag 16.00-18.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket. Holdnr. DA-04

ON-STAGE FESTIVAL. Vær med på den store landsdækkende festival for dans, performance, teater, tryllekunst m.v. Her er optræden på professionelle scener, workshops, megafest lørdag aften og ungdommelig råhygge. Går du på et dansehold, kan du melde dig som optrædende til denne uforglemmelige oplevelse, som foregår i Gribskov på Sjælland. Du kan også tilmelde dig til turen, hvis du ”bare” vil med for at blive inspireret. Vi sørger for transport. Få yderligere oplysning på dit dansehold eller på ungnord.dk. Deltagergebyr 200 kr. alt inkl. (dog ikke lommepenge). Trine K. Nielsen og Vinh Quang Nguyen, lørdagsøndag 1.-2.4. Afgang fra Østre Plads, Danmarksgade 10 kl. 10.00, kursus DA-05


STREET AKROBATIK En fri træning, hvor vi fokuserer på at udvikle vores spring på gulvet/madrasser uden at være alt for afhængig af andre redskaber end vores krop. Du bliver udfordret i håndstand, bro og bevægelsesmønstre fra Parkour, Free-running, Break Dance og Capoeira. Gennem forløbet vil du opleve en forbedring i styrke, udholdenhed og kropsforståelse. Er for både drenge og piger.

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

DANSEWORKSHOPS Hvis du er til showdance, jazz, hip-hop, funk, step og andre spændende dansemoves, så tilmeld dig og du får løbende en sms om tidspunkter og sted og tema.

Archi Mahvashi, Fællesmiljø Hjallese, tirsdag 17.0018.45, kursus 3da01

Charlotte Knudsen, Daniel Villadsen, Archi Mahvashi m.fl., kursus 3da02

DANSEWEEKEND Et par dage med en masse dans, spas, Mere info og fællesspisning, hygge og overnatning. tilmelding Programmet fastlægges med deltagerne. www.ungvest.dk Tidligere har der været dans, make-up, workshop, stomp, dansefilm på programmet. B-BOYING - BREAKDANCE En b-boy er dedikeret til hip-hop kulturen med moves som top/downrock, ares, windmills, baby freeze, l-kick, headspin og ORMEN! Kurset kan føre til arrangeret Floorwars Event på Vega, Redbull Battles og træning med crews rundt i landet.

Archi Mahvashi, archimahvashi@hotmail.com, tirsdag 19.30-21.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 100

DANS For dig, der elsker at danse. Sjov og sved på panden. Vi danser forskellige genrer, som vi i fællesskab finder frem til. Alle kan deltage på holdet. Det handler kun om, at man har lyst til at gi’ den gas og lære en masse nye moves.

Marie-Louise Ringsing, ml.ringsing@gmail.com, fredag 24.2 - lørdag 25.2, Bellinge, Sædekildegårdsvej 4B, kursus 103

DANSEWORKSHOP En række workshops i forskellige stilarter, som funk, showdance, girlystyle, ballet, fitness dance, stram op. Workshops 2 timer pr. gang i 3-4 uger og afholdes skiftende steder i UngVest. Første gang i Ungdomshuset

STREETDANCE 1 + 2 Hvis du elsker dansefilm som “Step Up to the Street”, og kunne du godt tænke dig at bevæge dig som dem, så kom til Streetdance. Her lærer I forskellige stilarter. I forbindelse med kurset vil vi tage til konkurrencer og forskellige dansearrangementer. Aaron Le, al_aaronle@hotmail.com, Ungdomshuset, Nørregade 60 Tirsdag 16.30-18.00, Streetdance 1, kursus 107 Tirsdag 18.00-19.30, Streetdance 2, kursus 108

Marie-Louise Ringsing, ml.ringsing@gmail.com, onsdag 18.30-20.30 øvrige dage og tidspunkter vil blive aftalt, kursus 104

FITNESS DANCE Få sved på panden. Timen vil være bygget op af korte danse, som I lærer undervejs i kurset blandet med forskellige former for styrketræning. En god og sjov måde at komme i SUND WEEKEND form på. Et par dage med fokus på sundhed, hvor Marie-Louise Ringsing, ml.ringsing@gmail.com, Marie-Louise Ringsing, ml.ringsing@gmail.com, deltagerne sammensætter weekenden af en mandag 15.30-17.30, Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, torsdag 17.00-19.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, masse motion med stram op, fitness dans, kursus 101 kursus 105 løb, boldspil, boksning og kostvejledning. Sammen laver vi sund kost til fællesspisning, DANCE HIPHOP / FUNK “GIRLY STYLE” og der er hygge og overnatning. Sjov og sved på panden. For dig der elsker I hiphop/funk “Girly Style” lærer vi koreografi, Marie-Louise RIngsing ml.ringsing@gmail.com, 24.25.5 Bellinge, Sædekildegårdsvej 4B, kursus 109 at danse, har lyst til at gi’ den gas og lære smidighed og teknikker, der udvikler dine en masse nye moves. Vi kan optræde på naturlige, seje, feminine moves og rytmer. Havnekulturfestivalen, se en danseforestilling Dansen er inspireret af hiphop, funk, vogue, TRICKING og lave et cross-over med et musikhold. jazz, og wacking. Tricking er en blanding af kampsport og Marie-Louise Ringsing, ml.ringsing@gmail.com, Marie-Louise Ringsing, ml.ringsing@gmail.com, springgymnastik, hvor man kombinerer spark, torsdag 15.00-17.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, torsdag 19.00-21.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, slag og flik flak. Det er en ny sport, som kursus 102 kursus 106 mange i udlandet dyrker både på græs og i springsal. Det er sjovt og lærerigt, mens man får en masse motion. Archi Mahvashi, archimahvshi@hotmail.com, fredag 19.30-21.00, Grotten, SDU, kursus 110

ZUMBA ELITEDANS SYD Sved, tempo og højt humør kendetegner dette kursus. Mads er en kendt, dygtig zumba instruktør, der laver en fest med positiv energi. Så vil du danse, svede, forbrænde og ha´ det sjovt, så er det zumba. Mads Daniel Pedersen, info@elitedans.dk, Elitedans Syd, Rugårdsvej 55, mandag 16.00-16.40, og/eller torsdag 16.00-16.40, kursus 111

7


ELE KTRO NISK MU SIK

RAP, HIPHOP, BEATS M.M. TUNGE RYTMER, LOOPS OG MEGET MERE - INDSPIL DIN EGEN SANG OG INSTRUMENTER TIL DEMO

8

TAG GERNE DINE EGNE LYDE, TEKSTER OG BEATS MED


RAP Mere info og I workshoppen vil du lære tekstskrivning, tilmelding flow, stemmeføring, mikrofonteknik, rytwww.ungnord.dk melære, sceneoptræden og høre om rappens historie. Vi optræder på forskellige festivaler, indspiller cd og meget mere… LIVELYD OG STUDIETEKNIK Asem Jomaa, fredag 16.00-18.00, Camp U, Undergrunden, Vollsmose Allé 20, kursus EM-03 Vil du lære, hvordan du laver livelyd på bands over et stort PA-anlæg? Vi laver bl.a. lyd på Havnekulturfestivalen. Vil du også lære, hvordan man indspiller bands i et professionelt lydstudie? Så er dette hold lige noget for dig! Morten Kokholm, lørdag 8.10, 29.10 og 5. 11 11.0017.00, Camp U, Undergrunden, Vollsmose Allé 20, kursus EM-02

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

Yderlige information om musikområdet ved musikkoordinatorer Michael Bodin på tlf. 29102377 mibod@odense.dk eller Kasper Christensen på tlf. 40218967 klc@odense.dk

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk BEAT BAGERIET LADJ fra crackhouse underviser i både gamle og nye teknikker indenfor beat produktion. Alt fra Trap til Boom Bap. Marc Seidel, crackhus@gmail.com, mandag 16.0018.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 150

EMP - ELEKTRONISK MUSIK PRODUKTION Kan du tænke dig at skrive din egen musik? Producere beats og melodier til et kommende hit? Lære at begå dig i forskellige lydprogrammer, lære sangopbygning, brug af effekter og mixning? Vi sampler, indspiller og prøver kræfter med de mange teknikker, der bruges i produktion af elektronisk musik. Det er ikke nødvendigt at kunne spille et instrument for at kunne deltage, og om du er til techno, hiphop, ambience eller polka er underordnet. Henrik Sjørslev, opstart onsdag d. 28.9 16.00-19.00, Østre Plads, Underværket, Danmarksgade 10, kursus EM-01

RAP/HIP HOP Forløb der både kan føre til optrædener forskellige steder i ungdomsskolen, deltagelse i events med andre unge, samt indspilninger i vores studie.

Patrick M. Dyg, mandag 18.30-20.20, Virkelyst, Ørbækvej 42, kursus 3el01

HUMAN-BEATBOX Kunsten at lave musik med munden, uden instrumenter. Vi vil lege med rytmer og lade os inspirere af den musik, som bliver spillet i radioen, samt udvikle vores egne rutiner og teknikker. Simon Adellund, tirsdag 19.00-21.00, Ungdomshuset Nørregade 60, kursus 3el02

DJ OG EVENT Du lærer om mix-teknik, dj-tricks, opsætning og styring af lyd og lys. Derudover har vi fokus på forberedelse og afvikling af et arrangement, som fx promovering, sociale medier osv.

Simon Rostami Mosen, simonrostami@gmail.com, onsdag 18.00-20.00, Café Bellinge, Sædekildegårdsvej 4B, kursus 151

INDSPILNING AF RAP/SANG Indspil din rap/sang i et professionelt lydstudie og få mixet/mastered sangen. Få hjælp til producering og udgivelse.

Timur Allisstone, tsafsk@gmail.com, torsdag 17.0019.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 152

LAV MUSIK MED DIN COMPUTER Lær at lave musik med computeren. Lær at programmere dine egne melodier og beats. Optag instrumenter og sang i studie, og få indblik i midi-programmering.

Johan Petersen, jpe@ungvest.dk, tirsdag kl. 17.0019.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 153

MUSIKVIDEO Vær med til at lave din egen musikvideo til et af dine numre. Lær at planlægge, filme og redigere i dine optagelser. Timur Allisstone, tsafsk@gmail.com, projektforløb efter aftale, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 155

RAP/SANGTEKSTER Få hjælp til tekstskrivning og mulighed for at øve i et professionelt øvelokale.

Timur Allisstone, tsafsk@gmail.com, tirsdag 19.0021.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 156

SCRATCH OG REMIX Tag noget gammelt og noget nyt musik og find dit eget udtryk. Vi remixer og scratcher fra gamle vinyler. Du får indsigt i, hvordan du laver det perfekte mix. Ingen genrer musik er forkerte, vi finder kvaliteterne i det hele. Mads W.M.P, svshit1@yahoo.dk, onsdag 16.0018.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 157

MUSIKPRODUCER Vi arbejder primært med elektronisk musik på laptops og Ungdomshusets computere. Det betyder ikke noget, hvilket musikprogram du arbejder med, alle teknikker kan bruges på alle DAWs. Vi vil også tage til koncerter eller events, alt efter hvad I ønsker.

Jeppe Fureby, jeppe@djpad.dk, onsdag 18.00-20.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 154

9


10


HEADSPACE ODENSE Har du brug for nogen at tale med - eller kender du én, der har? Du får hjælp til store og små problemer af fagligt dygtige professionelle og frivillige medarbejdere, der er interesserede i at lytte og forstå netop din situation. Du kan være anonym.

Pia Bastrup, odense@headspace.dk, tlf. 53733004, man-torsdag 12.00-19.00, Klosterbakken 13-15, 2.

VIKINGS CHEERLEADERS Prøv cheerleading i fyns bedste cheerleading klub, der vandt Guld i senior b DM 2016. Vi er altid åben for tilmelding. Kom til en eller alle vores åbne træninger og se om det kunne være noget for dig. Kan du ikke komme til disse træninger, så skriv til os. Den 15., 17., 22. og\eller 24.8 kl. 17-19. Info@vikingscheerleaders.dk, tlf. 42222887, Springsalen, Campusvej 55

PADELSPORT Fremtidens tennissport. Padelsport spilles af 4 personer og består af ca. 20% Squash og 80% Tennis. Padelsport er et spil med gang i der giver super god og sjov motion. Padel er en folkesport, som kan spilles af alle! Nina Krebs Pedersen, mail@padelsport.dk, tlf. 28715450 Odense havn, Finlandkaj 14-16

Kursus 3fo06

RACISMEFRI BY - ODENSE FOR MANGFOLDIGHED Fremmedfrygt er en del af grundlaget for, at racisme findes blandt Odenses unge. Sammen med andre kan du gøre en forskel! Det gælder ligestillingen mellem etniske minoriteter, kønnene, seksualitet og religion.

FRITIDSBUTIKKEN I Fritidsbutikken kan du få oplysninger om fritidstilbud i etablerede fritids- og foreningsliv i Børn- og Ungeregion Nord. Fritidsbutikken er netværksskabende og støtter børn, unge og deres familier.

Frank Rasmussen, www.racismefribyodense.dk/

SKAK Frem Skakklub er den centrale skakklub i Odense, hvor klubaftner er livlige og underholdende. Der er juniortræning for både begyndere og øvede på mandage kl. 17.0018.30 Du er yderst velkommen i klubben.

André Møller, formand@frem-skakklub.dk, tlf. 65 37 10 93, Ungdomshuset, Nørregade 60 3. sal

FRITIDSNØGLEN SYD Et overblik over spændende forenings- og fritidstilbud i vores distrikt - tjek det ud på www.ungsyd.dk FORENINGSINTRO – COMING UP! Tilmeld dig og du vil løbende få en SMS om mulige introer til foreninger i vores ungdomsskole-distrikt; Amerikansk fodbold, Golf, Boksning m.v. Kursus 3fo04 WINDSURFING Intro Surf/Sup Board og Østfyns Brætsejlerforening. Du vil blive indkaldt til introdag afhængig af vejret.

Østfyns Brætsejlerforening, en onsdag/lørdag inden uge 42, kursus 3fo01

CYKLING ODENSE Cykling Odense er en af de største cykleklubber i Danmark, og hvor alle cykelsportens discipliner er med; Bane, Cross, Landevej og Mountainbike. Kom ud og cykel.

MadsFugl, mf@coworkingodense.dk, torsdag 16.00-18.30, CoWorking, Havnegade 4, kursus 257

ODENSE SPORTSFISKER KLUB OSK OSK udvikle lystfiskeriet med udsætning af fisk-eyngel og pleje af fiskeområder i Odense og på Fyn. Meld dig ind i klubben og deltag i spændende arrangementer og fisketure med udveksling af erfaringer med andre lystfiskere. Se: odensesportsfiskerklub.dk Frank Johannesen, frank@odensesportsfiskerklub.dk, tlf. 40513035, Bækholmen 90

ØSTERBRO BORGERFORENING Borgerforeningen arbejde for at styrke sammenholdet, bylivet og kulturen på Østerbro. Du kan deltage i et månedligt fællesmøde for alle, der vil gøre en forskel, i området hvor vi bor. Kom forbi, hør mere og vær med i foreningen - jo flere vi er, jo bedre kan vi gøre det. Østerbro – et fedt sted at bo! Se: facebook.com/osterbrodk/

Christian Agertoft, christianagertoft@hotmail.com, tlf. 50 52 16 49, Østre Plads, Danmarksgade 10

FORENINGEN SLÆNGET Slænget er for ungdomsskoleelever, som er blevet for gamle til at være i ungdomsskolen. Slænget laver projektarbejde i Uganda og Danmark med støtte fra UngNord, Ungdomsringen og DUF. Gennem DUF danner foreningen et netværk til andre ungdomsorganisationer, der arbejder med ulandsprojekter. E-SPORT I BOLDKLUBBEN MARIENLYST Vil du træne færdigheder inden for CS:GO, LoL eller FIFA, så tilbyder Marienlyst struktureret træning alle hverdage fra 17-21. Der er fokus på strategi, kommunikation, samarbejde, venskaber og højt humør, samt, hvad der kræves for at spille op til sit bedste.

HAPPY MOVES DGI FYN #HappyMoves er for dig, der vil have det sjovt, mens du bevæger dig. Prøv en masse fede aktiviteter, hæng ud med vennerne og mød nye mennesker. Det er gratis at deltage i aktiviteterne, og alle er velkomne. COWORKING ODENSE Start firma! Drømmer du om at tjene nogle ekstra penge, så er en af muligheder at starte dit eget firma, det har skoleelever gjort før. Du skal udvikle din ide og lærer at lave en forretningsplan. Få erfaringer fra CoWorking Odense.

Åbningstider: Mandag-onsdag 12.00 - 15.00, torsdag 11.00 - 17.00 og fredag 12.00 - 14.30. Fritidsbutikken på UngNords hjemmeside: ungnord.dk, info@fritidsbutikken-odense.dk, tlf. 63 75 08 50, Camp U, Vollsmose Allé 20

Formand Signe Hvigel-Christensen. Foreningen kan kontaktes gennem UngNord.

Cykling Odense, formand@cyklingodense.dk, Odense Cykelbane, Højstrupvej 9

Mathias Jæger Madsen, mathias.jaeger@dgi.dk, Event 27.8 i Eventyrhaven

E-SPORT GENNEM FORENING DHG E-SPORT og UngSyd samarbejder om e-sportsforløb: FIFA, Just Dance, Mindcraft, LOL og Counter-Strike. Mød op til infoaften, onsdag 28.9 17.00 på Dalumskolen, eller tilmeld dig nedenstående kursus og bliv orienteret når forløb er endeligt planlagt.

FALDSKÆRMSUDSPRING Infoaften om klubben/mulig uddannelse.

Center Jump, HCA Airport, samt medarbejder fra UngSyd, tirsdag 20. september 16.30 – 20.30, kursus 3fo03

IDRÆTSLEDERUDDANNELSE Forløb svarende til DIF træner 1 uddannelse. Et krævende og lærerigt forløb med bevis.

Jan Mikael Hansen, lørdag 29. oktober, 19. november og 10. december 9.00-17.00, samt evt. coaching ved egen træning i forening. Kursus 3fo05

Kontakt eSports ansvarlig Casper Vilhelmsen, cv@b-marienlyst.dk, Marienlystcentret, Windelsvej 138

VÆGTLØFTERKLUBBEN KONO Odenses ældste vægtløfterklub med vægtløftning, styrke- og motionstræning for alle. Klubben deltager i stævner, mesterskaber og sociale arrangementer i ind- og udland. Klubben drives af frivillige og kontingentet bruges på medlemmerne, rejser og udstyr. Man-fredag kl. 15.00-19.00. www.vkkono.dk

11


INTERNATIONALT INTERNATIONALT UDSYN OG FORSTÅELSE AF EGEN OG ANDRES KULTURER ER VIGTIGE ELEMENTER I DIN DANNELSE. NÅR DU HAR VÆRET I UDLANDET, ER DINE OPLEVELSER MED TIL AT MODNE DIN PERSONLIGHED. DU FÅR STØRRE FORSTÅELSE FOR, AT LIVET KAN LEVES PÅ ANDRE MÅDER END DEN DANSKE FACON. DU KAN FORBEREDE DIG PÅ AT LEVE OG HANDLE I ET GLOBALISERET INTERNATIONALT SAMFUND MED KONKURRENCE, MEN OGSÅ MED GENSIDIG AFHÆNGIGHED. 12


Mere info og tilmelding www.ungnord.dk AFRIKA, UGANDA, PROJEKTARBEJDE Informationsaften om dine muligheder for at deltage i projektarbejdet mod HIV/AIDS blandt børn og unge i Uganda i samarbejde med unge ugandere samt mulighed for projektrejser til Uganda i Afrika. Forældre er også velkomne. Der kan opnås ministerielt frivillighedsbevis. Rejsen sponsoreres af DUF m.m.

Afrikaerfarne unge samt Allan Hejnfelt, info-møde, mandag d. 3. oktober kl.19 - 21. Østre Plads, Danmarksgade 10D, ungerummet 2. sal, kursus IN-01

ODENSE- ART -BERLIN. En unik mulighed for at opleve Berlin med kunstnerøjne. Gitte og Jesper guider jer gennem Urban Art, gallerier og genbrug. Vi kører af sted i en minibus og har tre overnatninger i Berlin. Deltagerbetaling: 1.200.- begrænset LONDON, STUDIETUR M. HOMESTAY Ved DELTAGELSE på engelskholdet, har deltagerantal. du mulighed for at tage med på studietur til Gitte Skovmand og Jesper Carstensen, søndag London. Det bliver en tur, som du ikke ville onsdag d. 9. - 12. april 2017 kursus IN-03 opleve under et normalt rejsebureau. Du indkvarteres i en engelsk familie og kommer dermed helt tæt på engelsk kultur og hverdag. Sammen med de andre elever vil

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk DANSK PAKISTANSK KULTUR - PIGER Lær om pakistansk kultur og madlavning. Vi taler om identitet, sprog, skaber venskaber og tager på ekskursioner.

Mussaret Shabbir, damra786@hotmail.com, søndag 13.00-15.45, Pavillonen, Rismarksvej 80, kursus 200

DEN VIETNAMESISKE WEEKENDSKOLE Hjælp til lektier samt undervisning i matematik, fysik og kemi. Der bliver også undervist i dansk og vietnamesisk kultur og samfundsforhold, vietnamesisk sprog og identitet, samtidig med der arrangeres sociale aktiviteter. Elever i folkeskolens afgangsklasser får desuden støtte og hjælp til at vælge ungdomsuddannelse i samarbejde med forældrene. Thanh Xuan Nguyen, nxthanh@gmail.com, lørdag 10.00-16.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 202

du vil endvidere opleve et program, som er fyldt med spændende og anderledes måder at opleve London på. Forventet pris: kr. 3.700. Prisen kan også afhænge af holdets egne ønsker. Begrænset deltagerantal. Andreas Hosbond, info-møde tirsdag 4.10 17.0019.00 Underværket, Danmarksgade 10D. Rejse i skolernes vinterferie uge 7, kursus IN-02

REJS MED UNGSYD GENNEM DELTAGELSE PÅ HOLD Der er mulighed for rejseaktiviteter gennem deltagelse på sprogholdene Tysk og Japansk, baseret på holdenes fundraising og egenbetaling. Gennem vores ”Ung med Mening” forsøger vi desuden igennem fundraising og EU-ansøgninger at besøge andre europæiske unge, herunder unge fra Odenses venskabsbyer. Se mere under de enkelte kurser. DANSK PAKISTANSK KULTUR - DRENGE Lær om pakistansk kultur og madlavning. Vi taler om identitet, sprog, skaber venskaber og tager på ekskursioner. Hussain Shabbir, shbis@hotmail.com, lørdag 18.0020.45, Pavillonen, Rismarksvej 80, kursus 201

KULTUREL STUDIETUR TIL PARIS Vil du med på en kulturel studietur til byernes by Paris i påskeferien? En oplevelsesrig dannelsesrejse, hvor du møder den parisiske ånd og kultur. Med andre unge vil du bl.a. opleve: Eiffeltårnet, Champs Elysées, Triumfbuen, Notre Dame, Napoleons grav, det pulserende caféliv ved i det berømte Latinerkvarter, malernes plads ved Montmartre med udsigt over hele Paris. Mulighed for tur til Disneyland. I forbindelse med turen vil der være ca 4 mødegange, hvor du lærer om den franske kultur, og du får indflydelse på turens program. Begrænset deltagerantal. Marianne Kærslund, mariannekaerslund@gmail.com og Heidi Pedersen heidisegalt@gmail.com, rejsedatoer 8./9.-13./14.4 2017, pris ca. 4000 kr., infomøde 21.9 17.00 på Giersings Realskole, Nonnebakken 7, kursus 203

13


MILIFE MILIFE er personlig udvikling gennem øvelser, refleksion, aktiviteter, diskussioner og videndeling. MILIFE giver dig: • Øget bevidsthed om dine styrker og evner. • Afklaring af dine værdier og drømme. • Redskaber til at sætte dig mål og motivere dig selv Du får viden og kompetencer, som du kan bruge derhjemme, i skolen, i fritiden, i kontakten med kammerater og kæreste eller i det job, du en dag vælger. Gerda Wedege, Kenneth Kongsgård, tirsdag 27.9 17.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, kursus KE-05

SEXUALISTERNE Vær med i gruppen til at samtale om sex med andre unge. Du bliver trænet specielt til opgaven dels i UngNord og dels på kurser i Ungdomsringen. Gratis at deltage - nærmere besked på info-mødet. Der kan opnås ministerielt frivillighedsbevis. Du kan se mere om Sexualisterne på Ungdomsringens hjemmeside her: www.ungdomsringen.dk

FRIVILLIGHEDSBEVIS. Går du på en ungdomsuddannelse og laver frivilligt arbejde, kan du opnå et frivillighedsbevis. Det udstedes samlet af Social- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning, og er således et vægtigt bevis, hvis du vil søge videre i uddannelsessystemet, job m.v. UngNord tilbyder i samarbejde med Ungdomsringen 2 hold, ”Afrika, Uganda, projektarbejde” og ”Sexualisterne” fra hvilke, der kan opnås frivillighedsbevis.. Vil du vide mere om frivillighedsbeviset og måske melde dig som frivillig inden for noget, der interesserer dig, så kom til infomøde sammen med Ungdomsringen.

Mere info og Morten Lassen, Ungdomsringen og Allan Hejnfelt, tilmelding UngNord, onsdag 26.10 19.00-21.00 på Ungdomswww.ungnord.dk ringen, Nørregade 77, 6.sal (Tigergården – følg ELEVRÅDSKURSUS Lær at komme igennem med elevrådets ideer og på demokratisk vis omsætte dem til konkrete ændringer på skolen. Du vil lære forhandlings- og præsentationsteknik, at se på styrker, svagheder, mulighedere og trusler, vejene gennem systemet m.v. Kurset er for nuværende elevrådsmedlemmer fra og med 7. klasse, men også for dig, som overvejer at stille op til elevrådet. Kim Lynbech, Første møde: Onsdag 28.9 17.0019.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, ungerummet 2. sal, kursus KE-02

14

skiltene), kursus KE-03

MADLAVNING MED PLANTEKØKKENET Kom og lær at lave sundt, spændende, velsmagende plantebaseret mad og bliv selvsikker og kreativ i køkkenet. Vi laver smoothies, raw food, dadelkugler, ‘nicecream’, salater m.m. - du er med til at bestemme.

Christopher Møller Thuesen og unge sexualister. Info-møde onsdag 5.10 17.00-19.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, ungerummet 2. sal, kursus KE-01

INDSIGT I KULTURELLE FÆNOMENER ER EN VIGTIG DEL AF DEN ALMENE DANNELSE, DER I DAG ER ET NØDVENDIGT GRUNDLAG FOR AT KUNNE NAVIGERE I EN STADIG MERE KOMPLEKS VERDEN. DU SKAL OPARBEJDE KOMPETENCER TIL AT KUNNE BEGÅ DIG I MANGE FORSKELLIGE OG SKIFTENDE MILJØER, OG HER ER EN KULTUREL ALSIDIG VIDEN EN KEYFACTOR.

masser af

Line Skytte, onsdag 16.00-18.00, UngNord, Camp U, Vollsmose Allé 20, kursus KE-04

KULTUR & EVENTS for dig der forstår at leve


Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk UNG MED MENING Holdet med fokus på jeres ideer, lyst til medindflydelse og gennemførelse af egne ideer og projekter.

Bo Hansen m.fl., infoaften, tirsdag 27. september, 19.00–21.00, Planeten, Hunderupskolen, kursus 3kul01

PRIMUS MENTOR- FACILITATOR Bliv trænet i at lede projekter og udviklingsforløb f.eks. i forbindelse med unge-camps, elevrådsarbejde, studieråd etc.

Kurt Andersen, Nina Fredensborg Øhlenschlæger, Anita Dalager m.fl. Tidpunkt og sted efter aftale., kursus 3kul03

UNG TIL UNG/YNGRE LEDERFRITIDSFORMIDLER Bliv en stærk formidler, som er god til at lede og motivere andre unge omkring en fritidsinteresse, du brænder for.

Nina Øhlenschlæger. Tidspunkt og sted efter aftale,

kursus 3kul04 FRIVILLIG Vær med til at gøre en forskel gennem frivillig arbejde ud fra ”ung til ældre læring” eller ”ung SUSHI KURSUS til ung”. En eftermiddag med alt om ”Sushi” og Jan Mikael m.fl., infoaften, tirsdag 27. september, japansk madkultur. 17.00–18.30, Planeten, Hunderupskolen, kursus 3kul02

Harumi Dahl, lørdag 5. november, 12.00-17.00, Hunderupskolen, kursus 3kul05

MILIFE Kom og hør mere om MILIFE forløb, hvor du kan udvikle dine personlige kompetencer inden for følgende fem hovedområder: kend dig selv, dig og andre, dig og din udvikling, dig og dine mål, dig og jobbet.

MASTERCHEF I samarbejde med Kold College kan du slippe din indre mesterkok løs. Lær at lave mad med de professionelle kokkelærere på Kold College.

Uddannede medarbejdere fra UngSyd, infoaften torsdag d. 29.9 kl. 17.00, kursus 3kul07

Torsdag 16.00-20.00, Kold College, Landbrugsvej 55, kursus 3kul06

KULTURTUR TIL ÅRHUS Vi vil se forskellige sider af den kulturelle by Århus. Fx: Århus har Aros, fede museer, vintage butikker, specialbutikker som Marc Jacobs, 70’er gaden i Den Gamle By, Lynfabrikken og mange andre steder, vi kan vælge at besøge. Pris: 150 kr.

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk FIFA OG FASTFOOD Kom og vis dine skills i FIFA, stil op med dit yndlingshold og se om du kan gå hele vejen. Mellem kampene fyrer vi op i komfuret og får lavet fastfood sammen.

Thor Jacobsen, thoj@odense.dk 1.10, 22.10, og 7.11, 11.00-16.00, Ungdomhusets Café, Nørregade 60, kursus 250

Turleder Ulla Christiansen, ullasannemand@yahoo. dk, lørdag 1.10 , afgang kl. 8.00 fra Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 253

JULETUR TIL KØBENHAVN Juleshopping og sightseeing i vores hovedstad. En hyggelig københavnertur med gåture og mulighed for shopping, hygge eller et besøg i Rundetårn. Senere går turen til Tivolis fine julelandskab. Pris: Transport og entré til Tivoli 150 kr. Ulla Christiansen, ullasannemand@yahoo.dk, lørdag 3.12 kl. 8.00-20.30, afgang fra Ungdomshuset, Nørregade 60 kl. 8.00, kursus 252

FILMSKUESPIL Kunne du tænke dig at blive filmskuespiller, så har du her muligheden for at prøve kræfter med skuespillerfaget foran kameraet. Vi laver små film, castingtræning og skjult kamera. Du undervises af caster Tommy Duus fra Dansk Skuespillerkatalog.

Tommy Duus, info@dask-online.dk, onsdag 19.0022.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 251

VEGANERMAD Folkekøkken, hvor der også kommer frivillige og hjælper med maden. Du lærer at lave lækker vegansk mad og serverer den for 40-50 forventningsfulde gæster. Helle V. Spange, hvsp@odense.dk, torsdag 16.0020.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 255

VILD MED FILM Er du vild med film, så brug en aften om ugen på at se film og diskutere dem. Vi vil komme rundt om forskellige genrer, og der er mulighed for selv at byde ind, så det, du interesserer dig for, kommer på banen.

VI ELSKER YA - LÆSEKLUB Er du vild med at læse og vil du gerne snakke bøger med andre unge, så er dette hold Anja Bang Thomsen,abbt@odense.dk, noget for dig. Vi mødes den første torsdag i mandag 19.00-21.45, Ungdomshuset, hver måned, i alt 3 gange henover efteråret. Nørregade 60, kursus 256 I klubben taler vi om månedens bog og anbefaler bøger til hinanden. Måske får vi besøg af en forfatter, en bogblogger eller en forlagsredaktør. Vi beslutter i fællesskab, hvad vi skal læse, så tag dine læseønsker og idéer med. Bibliotekar Dynke Jeppesen, dynk@odense.dk, første gang 6.10 16.00-17.30, Odense Hovedbibliotek, 3. sal, Østre Stationsvej 15, kursus 254

15


kunst! &

! 16

design


YOUNG ARTISTS FORÅRSUDSTILLING/ VÅRSALONG 2017 Er du interesseret i billedkunst? Arbejder du med tegninger, akvarel, oliemaleri, foto, videokunst, grafik eller skulptur? Kunne du tænke dig at udstille dine værker? Så meld dig til Young Artists – De Unges Forårsudstil-ling/Vårsalong 2017. Alle mellem 13 og 19 år kan være med i den årlige mulighed for at udstille kunstværker på Odense Rådhus. Fernisering onsdag d. 16. februar, og udstilling frem til d. 21. februar. Hvis du også ønsker at deltage i årets Ungdommens Vårsalong, er det i år ud fra temaet: ”Synes godt om”. Kontakt din lokale ungdomsskole for yderligere information om udstillingen, indleveringsfrist m.v. Vær også opmærksom på, at de enkelte ungdomsskoler kan have hold/ aktiviteter, hvor der arbejdes specifikt med værker til udstillingen. Se mere om Young Artists på facebook og på hjemmesiden www.youngartist.dk Kontaktpersoner: UngSyd - Jan Mikael Hansen, UngVest - Karsten Dannerfjord, UngNord - Gitte Skovmand

ØSTRE ART LAB Torsdagshygge med maleriet, hvor inspirationen hentes ved besøg på Kunstmuseet Brandts og Brandts 13. Herfra udvikler du din egen idé og bliver coachet fra idé - til kunstværk. Du vil i forløbet få kendskab til forskellige maleteknikker og kunstnere.

Gitte Skovmand, torsdag 16.00-18.45, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus KD-04

ART- BUSTERS Intensive weekendforløb, hvor krøllede hjerne blander kunstarter sammen. Der er fokus på byrummet, og sammen udtænker vi street art projekter i 3D. Projekterne filmes og redigeres i små film / videoer. Vi arbejder med gadekunstretningerne: Paste-up, tegning, skulptur og strikkegraffiti. Undervisningen er delt op i temaer med forskellige undervisere, så meld dig til holdet og deltag i de emner, der interesserer dig. Forløbet er bl.a. optakt til Berlinturen, og til Havnekulturfestivalen, men alle kan deltage. Gitte Skovmand, Heidi Vandal, Henrik Sjørslev, Jesper Carstensen, marts, april maj 2017. Nærmere info om dage og tider. Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus KD-05

DESIGN OG COSPLAY På designholdet kan du sy nyt tøj til dig selv efter nemme mønstre, og du kan designe cosplay kostumer eller kostume til sidste skoledag. Masser af hygge, snak og grin ved symaskinerne på Mindelundsvej. Pia Bækkel, torsdag 16.00-18.45, Laden, Mindelundsvej 39, kursus KD-07

Mere info og tilmelding www.ungnord.dk JUST- ART! KUNST I LADEN Tegning, maleri og skulptur, med god tid til kunst og vilde ideer. Vær med i et skønt fællesskab, og få coaching fra din idé til færdigt værk. Du bliver undervist i forskellige kunstfaglige teknikker. Vi arbejder hen mod Young Artists forårsudstilling i Odense. Gitte Skovmand, mandag 15.15-18.00, Laden, Mindelundsvej 39, kursus KD-01 Gitte Skovmand, mandag 18.00-20.45, Laden, Mindelundsvej 39, kursus KD-02

DESIGNHOLD Går du rundt med en designspire i maven? - Har du lyst til at lære at sy eller at hente inspiration til dine egne projekter? Dette er et hold for alle, der elsker at være kreative, - dem der kunne tænke sig at skabe noget med hænderne og deres fantasi… På dette hold vil der blive mulighed for at designe og sy sit eget tøj, tasker, puder, punge o. lign.

ART- ATTACK! KUNST I LADEN. Til dig, som er ny i Ladens kunstmiljø og vil Tine Jacobsen, torsdag 16.00-19.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus KD-06 prøve kræfter med tegning og maleri. Du får hjælp til, at din idé bliver til kunst. Med masser af hygge og sjov bliver du guidet ind i kunstens verden. Vi arbejder hen mod Young Artists forårsudstilling i Odense. Gitte Skovmand, tirsdag 15.15-18.00, Laden, Mindelundsvej 39, kursus KD-03

17


REDESIGN Vi tryller brugte skjorter om til nye puder, eller pep din gamle jakke med tryk og dekorative sømme. Du kan også medbringe dine Tshirts og re-designe dem til smarte tank-tops.

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

Stine Tvede og Anette Bonavent, lørdag 1. oktober 10.00-17.00, Tekstilværkstedet, Kulturmaskinen. kursus 3kun14

DE UNGES FORÅRSUDSTILLING – WORKSHOPS Fuld fokus på at producere værker til årets udstilling.

BATIK Intro omkring vikleteknik til både beklædning samt boliginteriør.

Eva Holm og Stine Tvede, fredag 11. november 16.00-21.00, Tekstilværkstedet, Kulturmaskinen, kursus 3kun16

Medarbejdere fra UngSyd, lørdag 7. og 21. januar, samt 4. februar 10.00-16.00, Kunststationen, Skovallen 32, kursus 3kun24

REDESIGN - FORLØB Re-design af tøj og tasker. Også mulighed for at få vejledning i at sy helt nyt tøj, kjoler, bukser til f.eks. galla m.v.

DE UNGES FORÅRSUDSTILLING – FOTOLØRDAG Få eget foto med til årets Forårsudstilling,

Jill Andreasen, tirsdag 18.00-20.45, Gården, Ørbækvej 339, kursus 3kun20

Martin Slothuus Nordsof, lørdag 21. januar 9.0018.00, Gården, Ørbækvej 339, kursus 3kun23

DESIGN OG PRINT Lav din egen T-shirt.

Anette Bonavent, lørdag 3. december 10.00-16.00, Mediegrafisk Værksted, Kulturmaskinen, kursus 3kun07

PIMP DIT VÆRELSE OP! Lær at designe wall stickers, udsmykninger til borde m.v. Anette Bonavent, lørdag 15. oktober 10.00–16.00, Mediegrafisk Værksted, Kulturmaskinen, kursus 3kun10.

KUNSTSTATIONEN, FRUENS BØGE I vores nyindrettede kreative hus, har du mulighed for at blive introduceret i forskellige kunsthåndværk. Der vil være skiftende undervisere, afhængig af hvad der arbejdes med.

Tjek hjemmeside for oversigt, torsdag 18.30-21.30, kursus 3kun06

UPCYCLING Saml dine gamle T-shirt og brug dem til at sy et hyggeligt og trendy quiltet tæppe. Annette Bonavent m.fl., fredag, 23. september 16.00-21.00, og lørdag 24. september 10.00-17.00, Tekstilværkstedet, Kulturmaskinen, kursus 3kun12

FRI STRIK Har du lyst til at lære at strikke pandebånd, sjaler og tørklæder, huer eller lære at hækle en clutch, iPad cover, mobiltaske mm?

Stine Tvede, mandag 18.00-20.45, Kunststationen, Fruens Bøge, kursus 3kun21

MALEUNDERVISNING Introduktion til det klassiske maleri, farveteori og farvelære. Helga Benediksdottir, lørdag 8. - søndag 9. oktober 10.00-16.00, Kunststationen, Skovallen 32, kursus 3kun25

TEGNEUNDERVISNING Introduktion til det klassiske håndværk inden for tegning. Helga Benediksdottir, lørdag 22. - søndag 23. oktober 10.00-16.00, Kunststationen, Skovallen 32, kursus 3kun26

PIMP DIT VÆRELSE OP – PUDER! Kom og sy nye puder til dit værelse. Du får mulighed for at udsmykke dem personligt med symaskinen eller tryk et fedt print på puden så det bliver dit helt eget unikke udtryk.

18

Stine Tvede Hansen og Annette Bonavent, lørdag 26.11 10.00-17.00, Tekstilværkstedet, Kulturmaskinen, Farvergården 7, kursus 3kun18


Mere info og tilmelding www.ungvest.dk ATELIERKANT Et åbent kreativt projektværksted centralt på havnen, hvor du kan realisere dine farverige og skøre idéer med hjælp fra billedkunstnere. Brugere arbejder med foto, graffiti, tegning, maleri, street art og t-shirt tryk. Vi laver produkter til projekter, events og laver udstillinger i vores eget atelier. Du kan arbejde med dine egne projekter eller deltage i kurser. Kom frit på mandag og onsdag 16.00-21.00. Værkstedsleder Karsten Dannerfjord, signo@live.dk, AtelierKant, Tværkajen 2, kursus 300

DE UNGES FORÅRSUDSTILLING Arbejder du med tegninger, akvarel, oliemaling, foto, grafik eller skulpturer kan du udstille på “De unges forårsudstilling”. Har du brug for faciliteter eller hjælp til at producere billeder, kan du deltage i dette kursus. Karsten Dannerfjord, signo@live.dk, onsdag 19.00-21.00, AtlierKant, Tværkajen 2, kursus 301

BRODERI Kom og lær at brodere på stof og tøj, samt alt fra kjoler til puder.

GENBRUGSTUR TIL HAMBURG Kom med til fantastiske Hamburg, besøg et kæmpe loppemarked, små sjove butikker og hyggelige caféer i det spændende Skt. Pauli kvarter. Du kan shoppe i de store kæder som Zara, American Apperel, Urban Outfitters. Pris: 300 kr. inklusiv pizza. Helle Vølund Spange, hvsp@odense.dk, lørdag 29.10 6.00-23.00, mødested: Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 304

Sughra Shad Quadri, sugharasq@hotmail.com, tirsdag 16.00-18.00, Vestre Skole, Roersvej 10, kursus 302

OLIE OG AKRYLMALING Deltag på et unikt billedkunstnerkursus, hvor du er i centrum, og hvor du bliver en del af et inspirerende fællesskab. Vi har udstillet til De Unges Forårsudstilling, Havnekulturfestival og H.C Andersen Festivals. Dan Eskekilde, daneskekilde@sol.dk,tirsdag 17.00-20.00, AtelierKant, Tværkajen 2, kursus 308

SMYKKER Lav unikke smykker, som du selv har designet. På smykkekurset lærer du at lodde og tilpasse forskellige smykkedele. Halskæder, armbånd, vedhæng og øreringe. Der kan indgå sten, perler, sølv eller andre metaller. Du kan også omdanne gamle smykker til noget nyt og spændende. Karsten Dannerfjord, signo@live.dk, mandag 19.00-21.00, AtelierKant, Tværkajen 2, kursus 309

GRAFFITI Her arbejder vi med skitser, inden vi går på de store formater på byens lovlige vægge og mure. Vi vil også arbejde med opbygning af produkter til projekter, events og udstillinger i vores eget atelier på havnen. Karsten Dannerfjord, signo@live.dk, onsdag 16.00- 21.00, AtelierKant, Tværkajen 2, kursus 305

KLASSISK TEGNING Vi vil arbejde med klassisk tegning, med skygger og struktur. Vil du overføre din tegning til et maleri? Måske vil du lave en tegneserie! Har du en tegner i maven, og vil du have hjælp til at få den ud? DESIGN OG TEKSTIL Lær syteknikker og se dine idéer og design blive til lige det tøj du vil have. Vi arbejder også med omforandring af genbrug. Du lærer at bruge symaskine og overlock. Vi tager også på udflugter og udstillinger. Sylvia Meier, sylviameier15@gmail.com, torsdag 19.00-21.45, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 303

Dan Eskekilde, daneskekilde@sol.dk,tirsdag 17.00-20.00, AtelierKant, Tværkajen 2, kursus 306

STREET ART Vil du være med til at udsmykke din by? På kurset laver vi små gadekunstværker og sætter dem op i Odenses gader. Vi arbejder sammen med Byrumspolifylla om større projekter. Se byrumspolifylla.dk

Karsten Dannerfjord, signo@live.dk, onsdag 16.0019.00, AtelierKant, Tværkajen 2, kursus 310

T-SHIRT TRYK Design t-shirts efter dine egne ideer. Du kan udbrede et budskab med en T-shirt. Skal du bruge en eller få laves tryk med folietryk. Er det et større antal bruger vi silketryk. Du kan trykke på tøj, du allerede har som f.eks. cowboybukser, jakker m.m.. Karsten Dannerfjord, signo@live.dk, onsdag 19.0021.00, AtelierKant, Tværkajen 2, kursus 311

KREATIV WEEKEND Vi vil lave din kreative gadekunst til Havnekulturfestivalen. Vi har en hel weekend til at finde på og lave fantasifulde ting, snakke sammen, spise dejlig mad og hygge os med røverhistorier. Vi overnatter og næste dag fortsætter vi det kreative arbejde.

Dan Eskekilde, daneskekilde@sol.dk, 13.1 17.00 til 15.1 12.00, Café Bellinge, Sædekildegårdsvej 4B, kursus 307

19


COMPUTERTRÆF BRAGET 2017 Det legendariske og ultimative computertræf for ungdomsskolerne i Odense. Medbring selv computerudstyr (vi har hups, switches samt strøm- og netkabler), drikkelse, mad og evt. sovepose. Pris kr. 70 til ”pizza og sodavand”, betales ved tilmelding. Tilmelding på www.ungsyd

Pris 70 kr. 21-22. januar 2017, Hunderupskolen (ny sal), Solfaldsvej 11, kursus 3it01

E-SPORT Er CS:GO, LOL eller FIFA lige noget for dig? Så er det her det sker! Nu kan du træne som en pro, uanset om du er nybegynder eller øvet, og du bliver også præsenteret for grundelementerne i den planlægning, som går forud for afvikling af de såkaldte majorevents og større LAN-begivenheder.

Mere info og tilmelding www.ungnord.dk Casper Vilhelmsen m.fl. mandag 15.30-17.30, BK

MEDIER OG TEKNOLOGI

LINKNAT Hvad er en Linknat? Medbring din egen pc samt udstyr og diverse ledninger foruden masser af »guf »og sodavand. Du skal også have en sovepose med, da du kan risikere at blive træt. Din pc vil blive koblet op på skolens netværk, og I kan så spille diverse spil mod hinanden samt surfe på nettet.

Rasmus Grauenkjær og Jan Weber, fredag-lørdag 25.-26.11 20.00-8.00, Agedrup Skole, Brolandvej 16, kursus IT-01 og 24. - 25.3, kursus IT-02

KORTFILMSMARATON Du kan tilmelde dig som enkeltperson eller som et filmhold. Hvert kortfilmshold (4 – 8 unge) får et klasselokale som base, hvor I kan redigere, filme, sove og hygge. I får temaet for kortfilmen om fredagen, og filmen skal være færdig søndag kl. 12.00 og vises til premieren søndag eftermiddag. Forældre bliver inviteret til premieren, og dommerpanelet, (der består af dommere udefra) skal bedømme filmene.

Marienlyst, Windelsvej 138, kursus IT-06 Onsdag 15.30-17.30, kursus IT-07

DIGITAL FOTO Er du vild med at tage billeder, og vil du gerne lære mere, så er dette hold lige noget for dig. Vi skal bl.a. arbejde med forskellige former for kreativ portrætfotografering, - Landskabsog naturfotografi – greenscreen og meget mere. Du kan lære en masse om kamerateknik, men også at tage og skabe spændende og kreative billeder. Vi vil løbende arbejde med redigering og efterbehandling af billederne i Photoshop. Du må gerne tage dit eget kamera med, men har du ikke et, kan du låne af os. Martin Olesen, opstartsmøde torsdag 29.9 19.00, Østre Plads, Underværket, Danmarksgade 10, kursus IT-08

Troels Eriksen og Kim Lynbech, fredag - søndag 24.- 26.3. Nærmere om tid. Søhusskolen, Bispeengen 1, kursus IT-03

FILMPRODUKTION Fra optagelse med kamera og klipning til Mere info og færdig film - Bliv god med et kamera - lær at tilmelding klippe og colorgrade - texte, udgive, lave film www.ungvest.dk plakat og meget mere. Vi tager udgangspunkt i jeres ideer og ønsker. Kom til opstartsmøde - så planlægger vi sammen det videre forløb 3D-GRAFIK derfra! Grafik til computerspil eller film. GrundMartin Olesen, onsdag 28.9, 19.00, Østre Plads, læggende introduktion til 3D-modellering. Underværket, Danmarksgade 10D, kursus IT-04 Lær hvordan du går fra ide til computer. Søren Berg Pedersen, daxtor@gmail.com, torsdag ANIMATION Kan du lide at tegne, og har du lyst til at ska- 16.00-18.45, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 350 be dine egne figurer og give dem liv i et miljø, COMPUTER CLUBHOUSE du selv skaber? Vi arbejder med udvikling Her kan du lave stort set alt med en computer af karakterdesign, baggrunde og historie. - plakater, spil, T-shirt tryk, film, installationer Der efter bringer vi det ind i computeren og skaber en verden, du kan præsentere på you- og meget mere. Det eneste, det kræver, er, at du har tiden og lysten til at lære. Vi laver ikke tube, vimeo eller andet. Henrik Sjørslav, første gang 2.10 10.00-16.00, Østre tingene for dig, men guider dig til du står med det færdige produkt i hånden. Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus

20

IT-05

Maria Friis, mnh@odense.dk, man-torsdag 15.0021.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 351


THE CLUBHOUSE SKOLESUPPORT Står I som klasse og mangler inspiration til f.eks. projektopgaven, så book et forløb. Vi kan hjælpe med videoredigering, præsentationer, modelopbygninger m.m..

Maria Friis, 26127832, mnh@odense.dk, kursus 352

ELEKTRONIKWORKSHOPPEN Lær at lodde, styre motorer og lys. Du skal arbejde med sensorer, microcontrollere og bygge robotter. Gennem sæsonen lærer du en række basale færdigheder og er med til events og projektforløb. Til dig, der har en opfinder gemt i maven.

Martin Lilliendal Hansen, mlh1407@gmail.com, tirsdag 19.00-21.45, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 353

MAKERSPACE Vil du bygge prototyper og arbejde med form? Vi arbejder med laserskærer, skumskærer, 3D printer, svejseapparat, CNC fræser, lim, søm, skruer og masser af gaffatape.

JULEGAVEVÆRKSTED Sjove kreative ideer til en billig hjemmelavet julegave til familien. Design selv dit udtryk på computeren, og lav T-shirt-tryk, kalendere, badges, køleskabsmagneter, hjemmelavede smykker og meget mere.

HJEMMESIDE Workshop med ideer, tips og tricks til at sætte egen hjemmeside op. Arvin Aliari, Plan-

MODELFOTO Oplev at være model for en weekend. Vi mødes, bliver top-stylet og får taget et perfekt foto af en super fotograf.

NETNIGHT Det ultimative og traditionsrige computertræf med netværksspil, konkurrencer, ligaer, pointsystem, flotte præmier og rå nørd-hygge. Medbring selv computerudstyr, drikkelse, mad og evt. sovepose. Vi har hups switches samt strøm- og netkabler.

Grønkjær, Mediegrafisk Værksted, lørdag 29.10 og 3.12 10.00-16.00, kursus 3it05

Martin Lilliendal Hansen, mlh1407@gmail.com, tirsdag 16.00-18.45, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 355

Koordinator Hans Chr. Arnklit, hans@snah.dk, Fotograf Hans Kristian Hannibal-Bach, Stylist Nikoletta Monár, fotosession 29.-30.10, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 356

FOTO MED KANT Lær dit kamera at kende og leg model for sjov. Vi går i dybden med komposition, billedbehandling og kamerateknikker. Brug jeres billeder på facebook, instagram og andre sociale medier. Vi kommer også ud i byrummet og til events. Vi arbejder med at skabe et billede. Hans Kristian Hannibal-Bach, hanskristian@ hannibal-bach.dk, 28596472, infomøde 28.9 kl. 16.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 357

SPILUDVIKLING Elsker du spil, og vil du gerne lave dem selv? Vi arbejder med et program, der hedder Unity og laver selv et spil i løbet af sæsonen.

Maria Friis, mnh@odense.dk, onsdag 23.11, 30.11, 7.12, 14.12 kl. 16.00-21.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 360

Sebastian Michaelsen, skm@ungvest.dk, marts præcise datoer følger senere, Café Bellinge, Sædekildegårdsvej 4b, kursus 361

eSPORT CAMP eSport Camp er for alle gamere, som har lysten til at blive udfordret i at opnå et højere niveau i udvalgte spil. Du vil få lektioner af en eSports instruktør i CSGO, Fifa, LoL eller Hearthstone, et indblik i hvad det kræver at blive elite-esportsudøver, hjælp til udarbejdelse af en individuel træningsplan og meget mere.

FOTO-MEDIEGRAFISK VÆRKSTED To workshops med fokus på at udnytte dit kamera og redigere fuldt ud, samt teknikker omkring portrætbilleder. Ann Larsen, Mikkel

ALT OM FOTO Vi går fra hurtige snapshots til flotte gennemtænkte billeder som portrætter, landskab, makro, male med lys osv. Vi har blitz, softbox, stativer, studie og software til fotoredigering. Martin Slothuus Nordsof,

lørdag 1. og 29.10, samt 19.11, 9.00-18.00, Gården, Ørbækvej 339, kursus 3it06

Sebastian Michaelsen, skm@ungvest.dk, 8 søndage 10.00-16.00, første gang 25.9, Café Bellinge, Sædekildegårdsvej 4b, kursus 362

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

NETNIGHTS. UngSyds årlige LAN-nights. Efter tilmelding får du løbende sms-beskeder om arrangementer med

Martin Lilliendal Hansen, mlh1407@gmail.com, mandag 16.00-18.45, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 358

Brian Nykjær, Lasse ”Lama” M. S. Henriksen m.fl., kursus 3it02

DRONEFLYVNING Mini Quadrocoptere og undervisning i at flyve med drone.

DRONER Oplev en dag, hvor du bliver klogere på de små fjernstyrede droner. Medarbejder fra

Hans Christian Arnklit, hans@snah.dk, dato følger, Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, kursus 359

eten, Hunderupskolen, lørdag 8. og 29. oktober 10.00-17.00, kursus 3it04

Odense kommune m.fl. Lørdag 15.10, 10.00-16.00, kursus 3it03

KORTFILM Workshop, hvor du lave den gode kortfilmsfortælling og egen produktion over 3 dage.

Nicklas Anthony Clark m.fl., Odense Filmværksted, 25.-27. maj, 9.00-17.00, kursus 3it07

PRO-GAMING Holdet mødes 6-10 gange i efteråret, og deltagere på holdet er med til at udvælge hvilke games vi spiller. Brian Nykjær, Planeten, Hunderupskolen. SMS om første arrangement og yderligere info, kursus 3it08

21


MOTOR FYNSMESTERSKAB I GOKART

Du kan blive deltager i “De åbne fynske Gokart mesterskaber for ungdomsskoler”, på banen hvor Kevin Magnussen startede sin karriere. I april og maj deltager du i et team med din ungdomsskole, der træner mandage eller torsdage 17.00-21.00. Den 16. juni deltager de 4 bedste kørere fra hvert team i finalestævnet. Der er hjelm, handsker og køredragter til rådighed. Tilmelding på www.ungvest.dk Fællestræner for Odenses ungdomsskoler er Carsten Moth Bech, cmb@ungvest.dk, mødested: Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 400

22


Mere info og tilmelding www.ungvest.dk GOKART Vi kører på udendørsbane i heat med 5 deltagere ad gangen. Pris: 100 kr. Onsdag 28.9 og 5.10, 17.00-21.00

Mere info og tilmelding www.ungnord.dk KNALLERTKØREKORT - 16 ÅR Knallertundervisning med kørekort når du fylder 16 (gældende lovgivning). Pris 600 kr. inkl. obl. førstehjælpskursus.

Carsten Moth Bech, cmb@ungvest.dk, mødested: Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 401

Frantz Brandt, aclu@odense.dk Nærmere besked om datoer for kurser. Risingskolen, Risingsvej 25, og Camp U, Vollsmose Allé 20, kursus MO-01

KNALLERTKØREKORT - 16 ÅR Knallertundervisning med kørekort når du fylder 16 (gældende lovgivning). Pris 600 kr. inkl. obl. førstehjælpskursus.

KNALLERTKØREKORT- 15 ÅR Venteliste til knallertkørekort efter ny lovgivning pr. 1. oktober 2016. Pris 600 kr. inkl. obl. førstehjælpskursus.

Knallertkoordinator Karina Rasmussen, kaer@ odense.dk, UngVest, Rismarksvej 80, kursus 402, for kurser i ferie: kursus 403

GOKARTKØRSEL Vi lærer om reglerne for gokartkørsel og kører race med præmier. Aktiviteten er vejrafhængig og kan kun gennemføres i tørvejr! Max. 15 elever pr. gang. Michael Krassel, søndag 2., 9. og 30.10. Grand Prix søndag 6.11. OKM, Windelsvej 145, (over for Fynsværket), kursus MO-04

Frantz Brandt, aclu@odense.dk Nærmere besked om datoer for kurser. Risingskolen, Risingsvej 25, og Camp U, Vollsmose Allé 20, kursus MO-02

MOTORLÆRE KNALLERTKØREKORT- 15 ÅR Venteliste til knallertkørekort efter ny lovgivn- Vær med til at bygge gokarts til sommersæing pr. 1. oktober 2016. Pris 600 kr. inkl. obl. sonen. Vi bygger fælles gokarts, og når sommeren nærmer sig, bliver der mulighed - for førstehjælpskursus. dem, der har været med til at bygge dem - for Knallertkoordinator Karina Rasmussen, kaer@ at køre på OKM’s bane ved Fynsværket. Du odense.dk, UngVest, Rismarksvej 80, kursus 404 kan også arbejde på din egen knallert, hvis du synes, den trænger til en kærlig hånd. MOTORLÆRE/VÆRKSTED Torben Ruth og Allan Hansen, tirsdage 18.50-21.30, Lær at bruge det rigtige værkstøj til at Risingskolen, Risingsvej 25, kursus MO-03 reparere din scooter/knallert/cykel under kyndig vejledning. Samvær og godt kammeratskab. Ture til stumpmarked, MC - og biludstilling med lille deltagerbetaling.

FØRSTEHJÆLP - BILKØREKORT Henvender sig til elever, som er fyldt 17 år, og som ønsker at erhverve kørekort til bil. Instruktør er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Kursusbevis er gyldigt 1 år efter aflæggelse af prøve. Pris 300 kr

Allan Bendix, søndag 23.10, 11.12, 19.2 og 7.5 9.0017.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus MO-05

Michael Krassél mikra@odense.dk, torsdag 19.0021.45 CSV, Rismarksvej, kursus 405

BENZIN I BLODET Kør Speedway og Cross. Der er forskellige maskiner til udlån, og alle kan prøve. Pris 30 kr. til benzin. Michael Krassel, mikra@odense.dk, 8.10, 5.11 og 12.11 kl. 10.00-14.00, Knallertbanen i Sanderum, Ellegårdvej 50, kursus 406

FØRSTEHJÆLP - BILKØREKORT Obligatorisk 8-timers færdselsrelateret førstehjælpskursus til kørekort med bevis. Løbende kurser. Pris 300 kr.

Charlotte Eriksen, ceri@odense.dk, UngVest, Rismarksvej 80, første kursus lørdag 5.11 9.00-17.00, kursus 407

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

MOTORLÆRE Værkstedsarbejde, motocrosskørsel og ture til motorevents.

Henrik Rosenbaum Madsen, tirsdag 18.00-20.45, Gården, Ørbækvej 339, kursus 3mo01

KNALLERTKØREKORT - 16 ÅR Knallertundervisning med kørekort når du fylder 16 (gældende lovgivning). Pris 600 kr. inkl. obl. førstehjælpskursus.

Løbende opstart med Steen Rosendal, Claus Yde og John Hansen, kursus 3mo02

KNALLERTKØREKORT- 15 ÅR Venteliste til knallertkørekort efter ny lovgivning pr. 1. oktober 2016. Pris 600 kr. inkl. obl. førstehjælpskursus.

Se hjemmeside/eller kontakt ungdomsskolens kontor for seneste nyt, kursus 3mo03

FØRSTEHJÆLP - BILKØREKORT Lovpligtig førstehjælp til dig, der skal have kørekort til bil. Pris 300 kr. Per Kildelund, Jan

Mikael Hansen, lørdag 24. september 9.00-17.00, Hus 88 Blangstedgårds Allé 93, kursus 3mo04

FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP Træning af hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter. Bevis på gennemført kursus.

Jan Mikael Hansen, lørdag 26. november 9.00-13.00, HUS 88 Blangstedgårds Allé 93, kursus 3mo06

FØRSTEHJÆLP Fokus ved skader på bevægeapparatet (idrætsskader). Bevis på gennemført kursus.

Jan Mikael Hansen, lørdag d. 26. november 13.0015.00, HUS 88 Blangstedgårds Allé 93, kursus 3mo07

23


musical teater

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk SHOWTIME – HOLDET DER VIL PÅ! Vil du være med i flashmobs, sambaoptog, stomp-arrangementer eller lignende, hvor vi bl.a. performer med percussioninstrumenter og kroppen. Vi forbereder os til en af de større events Havnekulturfestival eller lign.

Eddie Mochia, emo@ungvest.dk, mandag 16.00- 19.00, Spillestedet, Filosofgangen 19A, kursus 450

24

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

ROLLESPIL Vær med til at planlægge efterårets første rollespils-arrangement med Thomas Thorhauge og en gruppe rollespilsinteresserede unge fra UngSyd. Desuden er der mulighed for at deltage i events igennem Ungdomsringen m.v.. Infodag på Planeten, Hunderupskolen, lørdag 24.9

10.00-14.00. Første arrangement planlagt til lørdag 1.10, kursus 3mu01


UNGDOMSSKOLERNES MUSICAL

”BE • BOP • A • LULA” OM VERDENS FØRSTE REALITYSHOW

Musicalen opføres på Magasinet 11. - 15. december 2016 PRAKTISK INFO Har du lyst til at være med, som sanger, skuespiller, danser, musiker eller crew der laver teknik, lyd, lys, scenografi, kostumer? Et stort projekt, der virkelig rykker, og hvor du får gode kammerater og samtidig lærer en masse. Der afholdes audition/fordelingsprøve for sangere, skuespillere og dansere mandag 19.9 kl.18.00-22.00, Østre Kulturcenter, Danmarksgade 10D. Som opvarmning til musicalprojektet bliver der arrangeret en supersjov performancedag 25.9 kl. 12.00-17.00, Østre Kulturcenter, Danmarksgade 10D. Handlingen i musicalen er henlagt til rock’n’roll-musikkens barndom i USA i 1950’erne, men der kan trækkes mange lighedspunkter til nutidens realityshows, hvor unge prøver at få en plads i rampelyset. Der er dømt non-stop rock’n’roll-stemning, store dansenumre, et energisk rock’n’rollband og en perlerække af seje sangere og dansere.

Med store hits som ”Love Me Tender”, ”Great Balls of Fire” og ”Be Bop A Lula” får vi historien om det amerikanske ”mesterskab i rock’n’roll”, der styres af den smarte konferencier Ray Montelli. Showet transmitteres live fra lokale tv-stationer i de byer, hvor konkurrencerne holdes. Seerne afgør sangtalenternes skæbne ved afstemning pr. brev! TILMELDING TIL MUSICALEN FOREGÅR PÅ WWW.UNGVEST.DK MUSICAL - SKUESPIL Instruktør Carsten Friis, cf@ungvest.dk, mandag og onsdag 16.30-19.15, kursus 451 MUSICAL – SANG Sanginstruktør Anita Lykkegård, aly@ungvest.dk, mandag 18.30-21.15, kursus 452 MUSICAL - DANS Danseinstruktør Marie Louise Ringsing, mlri@ungvest.dk, mandag 17.45-20.30, kursus 453 MUSICAL - ORKESTER Orkesterleder Jakob Riis Hansen, jakobriishansen@hotmail.com, mandag 17.45-20.30, kursus 454 MUSICAL – CREW Lyd, lys, kostumer og regi. Du vil blive kontaktet om aftaler og planlægning. Koordinator Ole Kjellerup, 29 63 10 38, ok@odense.dk, kursus 455 PERFORMANCEDAG Østre Kulturcenter, Danmarksgade 10 Søndag 25.9 12.00-17.00, kursus 456

25


UD I DET BLÅ

Natur & Friluft OPLEVELSER SAMMEN MED DINE VENNER Mere info og KANOTUR PÅ ODENSE Å, tilmelding Vi padler i to-mands kanoer fra Dalum til Sedwww.ungnord.dk en – en stor naturoplevelse midt i Odense! Vi har selvfølgelig styr på sikkerheden med redningsveste m.m.. Du medbringer selv en VANDSKI solid madpakke og praktisk påklædning på Vi tager til Munkebo, hvor speedbåden er dagen. Da aktiviteten er vejrafhængig, kan linet op til både vandski og andet sjov! turen blive flyttet til anden dag. Vi har alt i sikkerhedsudstyr og våddragter. Susanne Østerhaab og Lucas Jacobsen, lørdag 1.10 10.00-16.00, Fruens Bøge, Dalum (nærmere Du skal kunne svømme 200 m.

Thomas Jensen, nærmere besked om dag og tid, da aktiviteten er vejrafhængig. Vi mødes på Østre Plads, Danmarksgade 10, hvor fra der er fælles transport til Munkebo, kursus NF-01

besked), kursus NF-02

OVERLEVELSESTUR TIL ÆRØ Kender du dig selv, og er du klar til at prøve dine grænser af? Du indgår i en gruppe, hvor I sammen skal finde ud af, hvordan man klarer sig i naturen med et absolut minimum af hjælpemidler, mad m.m. Mobiltelefoner er selvfølgelig bandlyst! Deltagergebyr, kr. 200, betales på info-mødet mandag 12.9. 16.00-17.00 på Sct. Hans Skole, Skibhusvej 188. Kristian Hesseldal / John Nielsen. Selve turen er fredag - søndag 16.-18. 9, kursus NF-03

ROBINSON CHALLENGE 2017 Udfordringernes udfordring!! Vi tager til Ungdomsringens superarrangement på Læsø, hvor vi i naturen dyster i adventure games, sammenhold og alverdens discipliner som lerdueskydning, commando crawl, ridning, tømmerflådebygning m.m. Alle kan være med og finde sine stærke sider – her er kun vindere og ingen tabere. Deltagergebyr kr. 150 inkl. færge og mad.

Susanne Østerhaab og Lucas Jacobsen. Info-møde onsdag 21.9 17.00-18.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket. Selve turen: fredag 23.9 - søndag 25.9. Afgang fra Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus NF-04

26


Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

Yderligere information om Natur og Friluftsliv ved UngSyd kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Sven Erik Schmidt, OutDoorSkolen, sesc@odense. dk, tlf. 2612 7837.

TEAMBUILDING Du melder dig til teambuilding inden for forskellige outdoor-aktiviteter. Når en ny aktivitet er planlagt sender vi dig en SMS 14 dage før, hvor du så du melder dig endelig til. Der vil være spændende aktiviteter og ”udfordringer” inden for: cross, kanoer, kajakker, mountainbikes, klatring, bueskydning og teambuildingøvelser der passer til. Sven Erik Schmidt m.fl., kursus 3na01

MOUNTAINBIKE – INTRO Prøv dine cykelevner af i bakkerne ved Stige Ø, og skovene omkring Odense. Efter aftale kan der lånes mountainbike på introture. Jakob Dyrehauge m.fl., lørdag 1.10 og 8.10 9.3014.30, kursus 3na02

KLATRING - INTRO Afprøv dine klatrefærdigheder på høje, lave, skrå eller lige vægge.

Trine Johst Vammen, torsdag 29.9, 6.10 og 13.10, 19.00-21.30, Odense Sportscentrum, kursus 3na03

LYSTFISKERI 17.-18.9, kr. 200 inkl. mad, kursus 3na10 Der vil være mulighed for at lære forskellige former for fiskeri ved hav, sø og å. Vi satser på efterfølgende tilberedning ved bål, røgovn, BADNING/SVEDHYTTE pander og gryder. Lær at opbygge en svedhytte og mærk efJeanette Stenstrup Kristensen m.fl., onsdag 18.00- fekten efter en god svømmetur. 22.00, weekendevents efter aftale, kursus 3na04

KAJAK-/KANO-/SUP BOARD-TUR Der sejles i Odense Å fra Bellinge til Stige Ø eller i andre spændende farvande.

Troels Kristensen m.fl., torsdag 22.9, 29.9 og 13.10, 17.00-21.00, samt lørdag efter aftale, kursus 3na05

TRÆKLATRING Du kommer op og klatre i de største træer – sikret og instrueret med afsæt i international standard. Klaus Ellegård m.fl., lørdag 1.10 og 22.10, 12.0016.00, kursus 3na06

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk

ADVENTURE TEAM Friluftliv og fællesskab. Vi prøver kræfter med friluftslivets adrenalinfyldte discipliner og sammen udvikler vi færdigheder indenfor kajak, kano, MTB m.m.. Vi lægger sammen en plan, den første gang vi mødes.

WHITE WATER RAFTING En vild, våd og voldsom tur til Sverige. Styr en gummibåd igennem fossende vandfald og oplev rå natur. Om aftenen er der bålhygge. Instruktion i styring af gummibåd, sikkerhed, at holde sig varm, madlavning på Trangia, rejsning af lavvo, samarbejdstræning m.m.. Pris: 500 kr. skal betales på infomødet. Palle Lindvig, Tilde Hansen og Claus Hansen, skovogfritid@live.dk, 15.-18.10, infomøde 28.9 19.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 509

Lina Flinck, lina-fl@hotmail.com, torsdag 15.0018.00, Grejbanken, Tværkajen 2, kursus 500

ADVENTURE-TUR 2 Actionpacked dage på Sydfyn. Mountainbike, o-løb (dag og nat), klatrepark, teamopgaver, mini-adventure race... Masser af sved på panden og ømme muskler! Overnatning i telt! Medbring idrætstøj, sovepose og liggeunderlag. Pris: 400 kr. Infomøde: Onsdag 5.10 kl. 19.00, Londongade 1.

Vagn A. Sørensen, vagas@odense.dk, Tur: Mandag i uge 42 fra kl. 9.00 til tirsdag kl. 17.00 17-18.10, Grejbanken, Tværkajen 6, kursus 501

DYKKERCERTIFIKAT PADI/SSI. Dykning er en udfordrende aktivitet med god motion og dejlige oplevelser. Du skal opholde dig i et element, du ikke er vant til, komme steder ingen andre har været før og møde nye og fremmede væsener.

Per Jørgensen, per.jorgensen@postkasse.com, infomøde søndag 8.1 15.00-17.00, Højme Skolegård, Højmevænget 3. Open Water 1350 kr., kursus 502, udvidet grundkursus 950 kr., kursus 503

HAVSPORTSWEEKEND Ungdomsskolerne i Odense samarbejder med Fåborg Midtfyn Ungdomsskole om en weekend, hvor du har chancen for at prøve kræfter med nogle af havets sportsgrene. Millinge Klint danner rammen om et par dage i vandaktiviteternes tegn, hvor du møder andre unge, der er lige så vilde med vandsport, som dig selv. Der skal windsurfes, sejles kajak, prøves stand up paddling samt kitesurfes. Tilmelding www.ungsyd.dk

Trine Johst Vammen m.fl., tirsdag 15.11, 17.0020.00, kursus 3na07

VINTERBADNING Tilmeld dig det ”kolde gys”.

Trine Johst Vammen m.fl., torsdag 13.10, 17.0020.00, Kerteminde, kursus 3na08

24 TIMERS OVERLEVELSES- OG OPLEVELSESTUR Et døgn i naturen, med spændende fysiske oplevelser og udfordringer, overnatning i shelters og madlavning tilberedt over bål. Trine Johst Vammen m.fl., lørdag 8.10 - søndag 9.10, 10.00-10.00, kursus 3na09

LØBESKOLE Er du til løb - eller vil du gerne være det? Vi afprøver mange forskellige former for løb. F.eks. trailrunning, orienteringsløb, kort- og langdistance, natløb med pandelygte. Vi ser også på træningsformer, kost, sundhed, flow, motivation og meget andet. Vagn A. Sørensen, vagas@odense.dk, tirsdag 25.10, 1.11, 8.11, 15.11, 17.1, 24.1, 31.1 og 7.2 16.0018.30, Grejbank Fyn, Tværkajen 6, kursus 506

JETFUN MUNKEBO På vandet med JetFun i våddragter og med adrenalin til at holde varmen. Bananarides og ture med baderinge, vandski og wakeboard. JetFun har nogle af de største maskiner, der kan nå 100 km/t på 3,2 sek.

Kristian Damsgaard og Thomas Nielsen, kontakt@ jetfun.dk, lørdag 24.9 11.00-16.00, mødested havnen lige over Munkebo Kro, kursus 507

TAG DIT JAGTTEGN Det er en forudsætning for at gå op til jagtprøven, at man har deltaget i et våbenkursus. Vi underviser i våbenbetjening, skydeteknik, afstandsbedømmelse, forsigtighedsregler og jagttekniske regler.

SUP BOARD SUP er en ny sjov måde at bevæge sig på vandet på. Stående på et surfboard padler man sig frem. Vi skal arbejde med teknik, konkurrence, leg og slutter af med en tur på Odense Å. Vagn A. Sørensen, vagas@odense.dk, 3 onsdage 28.9, 5.10 og 12.10 16.00-18.30, Grejbank Fyn, Tværkajen 6, kursus 508

DYKKERCAMP OG UNDERVANDSJAGT Flaskedyk for gamle elever og snorkeldyk for Du skal være fyldt 16 år den 31.12.2016. Jagtprøven nye med instruktion i undervandsjagt.

koster ca. 310 kr. Desuden skal du betale 5-600 for bøger og skydebane. Lars Olsen, kvindevad.ott@ mail-tele.dk, Start: onsdag 11.1 19.00-21.45, Pavillionen, Rismarksvej 80, kursus 505

Per Jørgensen, per.jorgensen@postkasse.com, søndag 25.9 på Fyns Hoved, kursus 504

27


KUN FOR

PIGER Mere info og tilmelding www.ungnord.dk FRISØR- OG KOSMETIK Stift bekendtskab med frisørens forunderlige verden med masser af inspiration og viden inden for hårmode og trends. Kurset sammensættes i et tæt samarbejde med frisørskolen, Syddansk Erhvervsskoleteknisk skole. Vi arbejder med hårets biologi, farveteknikker, ekstensions, make-up m.m.

Amanda Jørgensen, tirsdag 16.00- 18.00, Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, kursus PL-01

INTERNATIONAL MADLAVNING FOR PIGER Har du lyst til at være med til at lave mad fra nord, syd, øst og vest? Vi laver mad fra alle dele af verden - du er selv med til at bestemme. Holdet er kun for piger.

Marianne Liva og Joan Vest, tirsdag 16.00-20.00, UngNord, Camp U, Vollsmose Allé 20, kursus PL-02

ODENSE PIGEGARDE Blæsere, cornetter, fløjter, tamburkorps.

Odense Pigegarde, tlf. 66167018. Se mere på www.odensepigegarde.dk Kroggårdskolen, Smedebakken 24, kursus PL-03

FITNESS FOR PIGER Kunne du tænke dig at hygge og have det sjovt sammen med dine veninder, samtidig med at du kommer i god form? Så skulle du tage at komme til træning hos Kristine. Vi skal lave fitness, danse, have sved på panden, grine, lege, løbe, styrketræne og der skal også være tid til at hyggesnakke. Kristine Clausen, tirsdag 16.30-18.30, UngNord, Camp U, Vollsmose Allé 20, kursus PL-04

SVØMNING FOR PIGER

Saliha Djebbara, tirsdag 14.45 - 15.45, Vollsmose Svømmehal, Vollsmose Allé 18B, kursus PL-05

28

ALT LIGE FRA FYSISK UDFOLDELSE TIL HYGGE OG SAMVÆR


Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

FIND DIT POTENTIALE OG VÆR DEN DU ER! En workshop for piger.

Bente Brandstrup 5.- 6.11 10.00–17.00, Planeten, Hunderupskolen, kursus 3pi01

SAMTALEGRUPPER Vi arbejder med muligheden for at opbygge netværk med jævnaldrende og komme omkring de ting, der kan fylde meget for dig som ung. Helle Skjellerup, med opstart efter aftale, kursus 3pi02

ALT OM HÅR OG MAKEUP Løbende workshops med tips til at lægge en makeup der passer til netop dig. Michelle Latouche, Mie Stein og Cindie Panduro med opstart efter aftale, kursus 3pi03

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk

PIGESKATE 2 timer om ugen er det kun for piger i Skatehallen. Vi har det sjovt og hjælper hinanden med at stå på skateboard. Holdet er både for nybegyndere og øvede. Hvis du ikke selv har et skateboard, kan du låne ét.

Frank Enested, tirsdag 19.00- 21.00, Odense Street

House, Grønløkkevej 8, kursus 554 DJ FOR PIGER Undervisning i basale DJ-teknikker, hvor du lærer om taktanslag, mixing og grundlæggende musikforståelse. Du lærer samtidig om opbygningen af musiknumre, samt hvordan et mix kan sammensættes. Vi tager udgangspunkt i at mixe elektronisk musik.

Christina Langthjem Andersen, chris@chrisb.dk, torsdag 16.00-18.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 550

STYLING Make-up, hårtrend og pigehygge. Du bliver undervist i dags-make-up, festmake-up, negle, hår og små tricks, der gør dig smukkere hurtigt og let.

PIGEBAND Lav jeres eget seje pigeband – som sammenspil/band, men med piger på alle instrumenter.

kada@odense.dk, onsdag 16.00- 20.00, Spillestedet, Filosofgangen 19A, kursus 552

Maria Friis, mnh@odense.dk, Festival 24.-25. februar 2017, planlægningsgruppe opstart i september, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 551

Julie Fabrin, julie_fabrin@hotmail.com, lørdag 8.10 12.00-17.00, Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, kursus 553

Lida Matin, lidanmatin66@gmail.com, Lida Matin Skønhedsklinik, Middelfartvej 94, fredag 16.0018.00, kursus 556

Nikoletta Monár, nikyy91@gmail.com, onsdag 19.00-21.00, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 557

FEMALE FESTIVAL For piger fra hele norden. 2 dage med musik, foredrag, workshops, hygge og mad. Vil du være med til at bestemme, hvem der skal spille, holde foredrag m.m., så meld dig til planlægningsgruppen.

MAKE-UP OG STYLING Vi lægger make up til hverdag og fest. Vi går i dybden med teknikker og hemmelighederne bag make-up’en. Vi vil også lave temaaftener, hvor vi får indblik i tidens make-up. Vi slutter af med at tage fotos.

SKØNHEDSKLINIK Lær at lægge hverdags- og fest-make-up, der passer perfekt til dig og din veninde. Vi gennemgår det grundliggende og ser på farver og produkter. Du får svar på, hvad arbejdet for en kosmetolog indeholder.

SELVFORSVAR Lær effektivt selvforsvar relevant for piger. Teknikken trænes roligt, indtil fortrolighed med øvelser giver mulighed for at øge tempoet. Træning i løstsiddende tøj og der er mulighed for bad. I samarbejde med Kodokan. 8 gange opstart fra uge 44 Karsten Buch, karstenbuch@gmail.com, fredag 16.30-18.15, Kodokan Odense, Kløvermosevej 91, kursus 555

29


RYTMISK MUSIK UNGDOMSRINGENS MUSIKFESTIVAL Europas største ungdomsmusikfestival - for klubbands. Punk, rock, rap og unplugged - 19 timers non-stop musik på 10 scener. Ungdomsringens Musikfestival indtager Aalborg hvert år i januar med musik, glæde og masser af unge mennesker. Det er fantastisk, at rigtig mange af landets ungdomsskolebands år efter år vender tourbussen mod Aalborg for at trykke den af for fuld udblæsning.

Musikfestivalen er ingen konkurrence - her er plads til alle, uanset hvor længe man har spillet. Her er også plads til alle former for musik - rock, pop, DJ’s, elektronisk, hiphop, funk, punk……, eller hvad I nu har fundet på. Med 9 scener rundt i Aalborg Kongres og Kultur Center er weekenden kridtet op til, at bands og solister kan trykke den af – under professionelle lyd- og lysforhold og med entusiastisk publikum. Herudover er der Åben Scene i foyeren, der plejer at præsentere spontane, skæve og sjove optrædener… I tilmelder jeres band igennem jeres musiklærer i ungdomsskolen, men alle er naturligvis velkomne til at deltage i turen, også selvom man ikke skal optræde. Tjek programmet på Ungdomsringens hjemmeside, når det offentliggøres i midten af december 2016: www.ungdomsringen.dk Sted: Ålborg Kongres og Kulturcenter Dato: lørdag - søndag 14.-15. januar 2017

30

Events

UNGFESTIVAL Ungfestival - den største fynske ungdomsfestival - er fortsættelsen af Magasinfestival i de nye rammer på Kulturmaskinen! Glæd dig til at opleve mere end 50 bands og shows fra ungdomsskolerne i Odense og særligt inviterede bands fra andre fynske ungdomsskoler. Med professionelle lyd- og lysforhold får du og dit band en enestående chance for at fyre den af på den fede scene i Kulturmaskinens store sal!! I tilmelder jeres band igennem jeres musiklærer i ungdomsskolen, men alle er naturligvis velkomne til at kigge ind på festivalen, hvor der er gratis entré for alle unge i alderen 14-18 år. Tjek program og billeder ud på: www.ungfestival.dk Sted: Kulturmaskinen, Farvergården 19 Dato: fredag og lørdag 10.-11. marts

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Odense Havnekulturfestival er en gratis festival for skabende kunst i bredeste forstand. Vi tror på mangfoldighed og inddragelse, og vi vil gerne understøtte og udbrede forskellige kulturelle initiativer - også til mennesker, som ikke selv opsøger kultur i deres hverdag. Det gør vi ved at sammensætte et bredt program, hvor udøvere og kunstnere fra hele landet har mulighed for at præsentere deres kulturelle passion til vores omtrent 30.000 årlige publikummer. Som ungdomsskoleband eller -hold har du også mulighed for at spille, danse, skate, male eller noget helt andet. Tilmeldingen starter i december og ansøgningsfristen er 15. februar 2017. Kontakt: Maria Friis på mnh@odense.dk Hjemmeside: www.havnekulturfestival.dk Sted: Odense Havn Dato: 26.-28. maj 2017

2017

MUSIK GØR DIG GLAD I LÅGET! Det er nu videnskabeligt bevist, at musik stimulerer centre i hjernen, der er vigtige for læring og udvikling. Især stimuleres den del af hjernen, der styrer latter, nydelse og belønning men også den del, der styrer hukommelse, følelser og afgørelser. ”Musik giver universet en sjæl, den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvoren charme, og den giver munterhed og liv til alt”- Platon (427 f.Kr348 f.Kr)


Mere info og tilmelding www.ungnord.dk

MUSIKSTARTMØDE Vi mødes til fordeling af dage og tider: Tirsdag d. 6. september 19.00 på Østre Plads, Danmarksgade 10D. MUSIK BAND Meld dig til band sammenspil og få mulighed for at stå på scenen til Ålborgfestival i januar, Magasinfestival i marts, Havnekulturfestival i maj m.m. Vi har alt i instrumenter og ”gear”. I kan selv komme med jeres band og få jeres helt egen øvetid med underviser/’banddoktor’.

Mads Lacour, Rasmus Grauenkjær, Kim Lynbeck, Troels Eriksen og Christopher Tvilhøj, Containeren på Østre Plads, Danmarksgade 10, Søhusskolen, Bispeengen 1, Camp U, Vollsmose Allé 20, Skibhusklubben, Victoriagade 16, Seden Skole, Bullerupvej 30. Hele ugen! Kursus RM-01

MUSIKSTARTER 2016 Bliv inspireret af både professionelle musikere i workshops og andre unge musikere på en hyggelig og lærerig musikcamp for både nybegyndere og øvede i skolernes efterårsferie uge 42. Se nærmere beskrivelse af Musikstarter på www.ungnord.dk. Vi har et begrænset antal pladser til rådighed. Bemærk! Egenbetaling 500,- kr. inkl. ophold og transport t/r.

Mads LaCour, uge 42 (skolernes efterårsferie) Nærmere om dage og tider følger. Skolerne i Oure, kursus RM-02

SANG Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så vi tager udgangspunkt i dine ønsker og i dit niveau. Lær om rytmisk sangteknik og udtryk. Nanna Schou Nielsen, tirsdag 15.30-18.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus RM-06

MUSIKTEORI / HØRELÆRE Du vil gennemgå et forløb af 6 undervisningsgange. Her vil du blive introduceret til teorien bag musikken. Dette kan være et vigtigt værktøj, når du selv spiller eller synger. Michael Salling, Start februar 2017, nærmere besked om dag, tid og sted, kursus RM-09

KLAVER / KEYBOARDS Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så vi SONGWRITER’S SOCIETY tager afsæt i dit niveau. Musikbranchen er fyldt med talenter, hvor Christopher Tvilhøj, torsdag 16.00-19.00, Østre man skal være unik i sin lyd og sit udtryk for Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus at slå igennem. Denne workshop er et tilbud RM-07 til dig, som ønsker at udvikle dine sangskriverevner – eller finde dem frem. Vi arbejder med alt fra tekstskrivning til musik. Du vil lære at sætte tekst og akkorder til din melodi eller melodi til din tekst og akkorder, samt hvordan du udvikler din egen personlige stil. Christopher Tvilhøj, mandag 16.00 - 17.30, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus RM-11

EL-BAS Alt om forskellige teknikker og teori med udgangspunkt i dit niveau og dine interesser. Kasper Christensen, mandag 19.00-21.30. Østre Plads, Danmarksgade 10D, Underværket, kursus RM-08

SAZ / BAGLAMA Saz er et tyrkisk strengeinstrument, som kan spilles på to måder, nemlig som saz eller baglama. Der gives undervisning til nybegyndere og øvede. Det er muligt at spille til forskellige events / festivaler.

MUSIC MANAGEMENT Hvis du vil opdages i den moderne musikindustri, er det ikke kun vigtigt at være dygtig i øvelokalet, men også på de sociale medier, hvor Facebook og Instagram er vigtige redskaber i branding af dit band. På dette kursus lærer du, hvordan du begår dig som manager i musikbranchen. Du får redskaberne til at være manager for dit eget band eller for andre kunstnere. Du lærer alt fra at skaffe koncerter til udvikling og markedsføring af dit band, og hvordan du undgår faldgruber. Christopher Tvilhøj, mandag 17.30-19.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus RM-12

EVENT MANAGEMENT Koncerter og events er stor del af aktiviteterne i byen, derfor er det også vigtigt UNGDOMSRINGENS MUSIKFESTIVAL med folk, som ønsker at arrangere disse Der arrangeres fælles bustransport t/r, shows. Dette kursus er for dig, som går med og overnatning i en lokal klub. Nærmere drømmen om at arrangere din egen konbesked om tider m.m., ved henvendelse til cert. Du lærer alt fra at idéudvikling, kontakt ungdomsskolen. Pris pr. prs. inkl. transport, til bandsne, markedsføring og afvikling af overnatning og morgenmad kr. 300,- pr. prs. koncerterne. Kurset slutter med, at eleverne Øvrige måltider m.m. er ikke inkluderet. afholder deres egen koncert. Ali Osman, onsdag 17.00-19.00, UngNord, Camp U, Undergrunden, Vollsmose Allé 20, kursus RM-10

Peter Albrektsen, AKKC, AAlborg, 14.1-15.1 2017, kursus RM-14

Christopher Tvilhøj, mandag 19.00-20.30, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus RM-13

TROMMER Har du brug for ny inspiration til dit trommespil, eller går du med drømmen om at starte på at spille trommer? Vi tager udgangspunkt i, hvad du brænder for at spille, uanset om du er nybegynder eller øvet. Martin Damgaard, onsdag 18.00-21.00, Skibhusklubben, Victoriagade 33, kursus RM-03

GUITAR Vil du lære at spille guitar eller vil blive bedre til det? Så er holdet her noget for dig. Vi skulle gerne ende med, at du kan spille de sange, du synes er fede. Mads LaCour, mandage kl. 16 - 18.30. Containeren, Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus RM-04 Mads LaCour onsdag 16.00-18.30. Containeren, Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus RM-05

31


GUITAR

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

MUSIKSTARTMØDE Mandag 12. september.: Musikmiljø Blangstedgård, HUS 88, Blangstedgårds Allé 93. kl. 19.00 Tirsdag 13. september.: Planeten, Hunderupskolen kl. 19.00 Yderligere information om musikområdet ved musikkoordinatorer Michael Bodin på tlf. 29102377 mibod@ odense.dk eller Kasper Christensen på tlf. 40218967 klc@odense.dk

Instrumentalundervisning med Michael Bodin. Tidspunkt/sted efter aftale på musikstartmøderne. Kursus 3ry05

SANG – RYTMISK 1

Undervisning med Michelle Mott, Musikmiljø Blangstedgård. Aftales nærmere på og i forlængelse af musikstartmøderne. Kursus 3ry06

SANG – RYTMISK 2

Undervisning med Nanna Schou Nielsen, Danmarksgade 10 (Containeren). Aftales nærmere på og i forlængelse af musikstartmøderne. Kursus 3ry08

SANGSKRIVNING Lær at skrive dine egne tekster på dansk eller engelsk og mulig hjælp til at komponere musik til dine tekster. Toke Allistone. Tidpunkt/sted aftales nærmere på og i forlængelse af musikstartmøderne. Kursus 3ry07

LYDSTUDIE Kasper Christensen vil ud fra sine erfaringer som producer og lydtekniker give dig en grundig gennemgang af lydstudiets mange muligheder, og du vil selv blive en del af teamet, når der skal indspilles forskellige bands og projekter i studiet. Tilmeld dig, og du hører nærmere. Kursus 3ry09 HØRELÆRE OG MUSIKTEORI Her vil du blive introduceret til teorien bag musikken. Vigtigt værktøj, når du selv spiller eller synger.

MUSIKSTARTER CAMPS Foregår i uge 42 (efterårsferien), fra mandag 17. oktober til fredag den 21. oktober på Oure Efterskole. Pris 500 kr. pr. person. Gæstelærere; Go Go Berlin, Duné, Velvet Volume m.fl. desuden deltager medarbejder fra UngSyd. Se mere om musikstater på www.ungdomsringen.dk. Yderligere information igennem Kasper Christensen og Nina Øhlenschlæger, kursus 3ry13

ODENSE SKOLE- OG UNGDOMSORKESTER UngSyd og Odense Skole- og Ungdomsorkester tilbyder i fælleskab sæsonkurser SANGWORKSHOP M. STUDIE INDSPILNING for dig, der har lyst til at spille orkester- og bigbandmusik. Michelle Mott, lørdag 5.11 og søndag 6.11 11.00Michael Salling. Kontakt evt. Kasper Christensen for yderligere info. Kursus 3ry10

BAND/-SAMMENSPIL Du kan spille det musik, som du brænder for og optræde til diverse ungdomsskolekoncerter og festivals. Undervisningen foregår på: Musikmiljø Blangstedgård, Højby eller Hunderup. Dette aftales nærmere på og i forlængelse af musikstartmøderne. Mød bl.a. Michael Bodin, Kasper L. Christensen, Johan Petersen, Lasse Lundbech m.fl. Læs mere på hjemmeside/link om bl.a.*Hvorfor spille musik i UngSyd? *Mere om selve tilmeldingsproceduren *Specifikt omkring instrumental/sang-undervisning. Kursus 3ry01

EL-BAS

Instrumentalundervisning med Kasper L. Christensen. Tidspunkt/sted efter aftale på musikstartmøderne. Kursus 3ry02

TROMMER

Instrumentalundervisning med Martin Damgaard. Tidspunkt/sted efter aftale på musikstartmøderne. Kursus 3ry03

KLAVER/KEYBOARD

Instrumentalundervisning med Toke Allistone. Tidspunkt/sted efter aftale på musikstartmøderne. Kursus 3ry04

32

17.00, Musikmiljø Blangstedgård, kursus 3ry11

UNGDOMSRINGENS MUSIKFESTIVAL Tag med musiklærerne fra UngSyd til den årlige festival. Lørdag 14.1 til søndag 15.1, pris 300 kr. Yderligere info ved Michael Bodin, kursus 3ry12

Ejerslykkeskolen, Rødegårdsvej. Yderligere informationer ved Carsten Rungstrøm, tlf. 40559404 eller www.odenseskoleorkester.dk


Mere info og tilmelding www.ungvest.dk

MUSIKSTARTMØDE Infomøde for alle i UngVest, der har tilmeldt sig musikundervisningen. Her møder du alle musiklærerne og de andre der skal have musik. På mødet fordeles undervisningssteder, øvetidspunkter og bands bliver sammensat. Spillestedet, Filosofgangen 19A, mandag 19.9 kl. 19.00 BAS Bassen er både tone- og rytmeinstrument. Du lære bassens grundlæggende funktioner, improvisation, slapbass og akkordspil

Esben Rossen Karlsen, esben-rossen@hotmail. com, onsdag 16.00-19.00, Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, kursus 600

ENSEMBLESANG I Ensemblesang øver vi os i at synge sammen, lave 2. stemmer og performe. Det kan som musiker og særligt som sanger være enormt givende at være trænet i “backing vocals”. Vicki Bendahl Schultz, vickibendahl@gmail.com, onsdage14.30-15.20, Spillestedet, Filosofgangen 16, kursus 601

GUITAR Begyndere starter med at spille akkorder til sange, toner og anslagsteknik. Dernæst barréakkorder og små soloer. Øver improvisationsskalaer, soloer og anslagsteknik.

Ole Bæk, ob@odense.dk, onsdag og fredag 16.0022.00, Bellinge, Sædekildegårdsvej 4B, kursus 602 Johan Petersen, jpe@ungvest.dk og Kristian Bach, krb@ungvest.dk, mandag, onsdag og torsdag 16.00-22.00 Spillestedet, Filosofgangen 19A, kursus 603

SAXOFON Som solist, i blæsergruppe eller band for begyndere og øvede. Du får undervisning i teknik, klang, teori og i at spille en solo med inspiration fra store saxofonister. Eddie Mochia,eddie.mochia@gmail.com, onsdag 16.00-18.00, Spillestedet, Filosofgangen 19, kursus 607

BAND SAMMENSPIL Bands er det perfekte sted at blive dygtig til at spille og samtidig få fede oplevelser og have gode kammerater. Bands sammensættes efter, om du er begynder eller øvet og efter ønske om stilart. Er I allerede et band, der vil spille sammen, så skriv en mail til kada@odense.dk. Johan Petersen, Lasse Clemmensen, Ole Bæk og Toke Allistone Spillestedet, man-, ons- og torsdag 16.00-22.00, kursus 608 Tarup, mandag og onsdag 16.00-22.00 kursus 609 Bellinge, onsdag og fredag 16.00-22.00, kursus 610

LYDSTUDIE Lær det tekniske bag indspilning. Lydeffekter, mixerpultens muligheder. Vær med som tekniker, når vi laver indspilninger i foråret 2016.

Emil Mathiasen, ema@ungvest.dk, onsdag 18.0020.00, Bellinge, Sædekildegårdsvej 4B, kursus 611

TJEN PENGE PÅ DIN MUSIK Mange gode bands bliver aldrig en økonomisk succes. På kursuset lærer du, hvordan du kan få dit band ud af øvelokalet og ind på spillesteder og festivaler. Undervisning i at booke spillejobs, skabe bandidentitet og nå ud i medierne.

Manager Maria Moni, mariamoni@moniac.dk, tirsdag 16.00-18.00, Spillestedet, Filosofgangen 19, kursus 612

MUSIKSTARTER 5 dages Camp med sang, rytmisk og elektronisk musik for 13-18 årige. Få masser af musikinput og inspiration med professionelle musikere og branchefolk + hygge og socialt samvær. Pris: 400 kr. Efterårsferien 12.-16.10, Oure, Idrætsvej 1, kursus 613

UNGDOMSRINGENS MUSIKFESTIVAL Kæmpe festival med mange scener i Aalborg. Tilmelding foregår med dit band i november. Turen er både for ungdomsskolens aktive musikere, men også for andre interesserede, som kan melde sig gennem klubberne. Pris: 300 kr. Anders Drejer Petersen, andp@odense.dk, AKKC, Aalborg, 13.1-14.1 2017, kursus 614

KEYBOARD Vi arbejder med noder, akkorder, becifringer, improvisation, hørelære, komposition, skalaer, rytme og teknik. Toke Allisstone, toal@ungvest.dk, mandag 16.0020.00, Spillestedet, Filosofgangen 19A, kursus 604

TROMMER Vi arbejder med taktarter, stilarter, fills og rundgange samt noget af det vigtigste for en trommeslager: at holde takten! Anders Marcussen andersmarcussen1990@gmail. com, onsdag 16.00-19.00, Spillestedet, Filosofgangen 19A, kursus 605

SANG Vi snakker støtte, klang, repertoire og stemmefunktioner for begyndere og øvede. Synger du i et band, vil vi arbejde med dine numre. Undervisning af erfaren konservatorieuddannet rytmisk sanger.

Anita Lykkegård, anitalyk@talnet.dk, onsdag 16.00-22.00, Spillestedet, Filosofgangen 19, kursus 606

33


SPORT

Sport, motion eller idræt giver DIG en glæde ved fysisk udfoldelse. Aktiviteter hvor man oplever at kunne være med i et stærkt fællesskab, som kan betyde nye venner, give højt humør, bedre form og kropsfornemmelse. I det hele taget mere energi og overskud til fritid, uddannelse og arbejde.

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

SPORTSEVENTS – COMING UP! Tilmeld dig og du vil løbende få en sms om mulige ture til forskellige sportsevents: basket, fodbold, håndbold, cykel-, motor- og rallyløb m.fl. Udover at overvære kampe/løb, vil du også blive klogere på de enkelte klubber og idrætsgrene. Egenbetaling skal påregnes. Kursus 3spo04

INSIDE OB Et indblik i fodboldklubben OB, og hvad der egentlig sker op til en hjemmekamp på TreFor Park. John Emil Johansen efter aftale, kursus 3spo01

SPORTSJOURNALISTIK Oplev en weekend med sport og journalistik omkring lokalt sportsarrangement, Jysk Fynske Medier, TV2 m.fl. Anders Due Larsen efter aftale, kursus 3spo02

SPORTSJOURNALIST I FLENSBURG Oplev den fantastiske stemning omkring håndboldklubben Flensburg Handewitt, når flere danskere tørner ud i bundesligaen, kombineret med besøg på det danske mindretalsavis ”Flensborg Avis”. Pris kr. 150. Anders Due

Larsen m.fl. når endeligt kampprogram foreligger, kursus 3spo03

INTRO STYRKETRÆNING Temadag med introduktion til styrke- og smidighedstræning.

Fitnessinstruktør og medarbejder fra UngSyd, lørdag 10.12 10.00-13.00, kursus 3spo05

KOST OG TRÆNING Temadag hvor du får kendskab til kostanbefalinger for idrætsudøvere, samt timing i forhold til træning og restitution

Dansk Idrætsforbund (DIF) og medarbejder fra UngSyd, lørdag 10.12 13.30-17.00, kursus 3spo06

FODBOLDFABRIKKEN Introduktion til turneringsplanlægning og indefodbold i samarbejde med Fodboldfabrikken, Østersøgade 8, Odense Havn, første gang fredag 30.9 17.00-19.00, kursus 3spo07

34


SVØMNING FOR DRENGE

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk MOTION OG FYSISKE AKTIVITER FOR PAKISTANSKE DRENGE Her skaber vi et trygt rum, hvor du kan udfolde dig fysisk og føle dig sund, frisk og energisk. Derudover er der selvfølgelig også mulighed for sjov og socialisering.

Hussain Shabbir, shbis@hotmail.com, søndag 18.00-21.00, Pavillonen, Rismarksvej 80, kursus 650

YOGA Udgangspunktet er klassisk Hatha-yoga med fokus på at øge smidighed, styrke og indre ro. Vi arbejder fysiske stillinger og åndedrættet i dynamiske serier. kada@odense.dk, tirsdag 16.00-17.30, Teater Gyda, Kottesgade 15, kursus 651

Issa Chabaan, onsdag 15.45-16.45, Vollsmose Svømmehal, Vollsmose Allé 18B, kursus SP-04

SVÆVEFLYVNING Introduktion til svæveflyvning. 3 teoridage og en søndag, hvor der flyves med instruktør. Pris kr. 50, som medbringes første mødegang. I samarbejde med Fyns Svæveflyveklub. Se evt. www.fyns-svaeveflyveklub. dk Flemming Banke. Teori: Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal. Flyvning: Fyns Svæveflyveklub, Vøjstrupvej 19A, Broby. Dage, teori: Torsdag 6.10, mandag 10.10 og torsdag 13.10. Dag, flyvning: Lørdag 15.10. Teori 18.00-20.30. Flyvning fra 9.30, kursus SP-05

PONYRIDNING Har du lyst til at lære at ride mere selvstændigt? Har du nogle øvelser, du vil ha’ pudset af, eller vil du bare hygge dig med hestene? Så tilmeld dig her. Alle tilmeldte vil blive indkaldt til et orienteringsmøde, hvor vi snakker om forløbet og mulighederne på holdet. Der er et begrænset antal pladser.

Mere info og Tina Clavsen, mandage 18.00-20.00, Diamanten, Vollsmose Allé 30, kursus SP-06 tilmelding www.ungnord.dk

SPORT OG ACTION Mangler du lidt spænding i fritiden, elsker du udfordringer, og synes du, det er sjovt at få sved på panden? Så er det her lige noget for dig. I løbet af året skal vi køre gokart, spille fodbold, golf, prøve klatring, laser games og meget mere. Der vil også være mulighed for at komme med forslag til andre aktiviteter. Chadi Dalal og Ahmad Kassim, Første gang på Østre Plads, Danmarksgade 10D, onsdag 28.9 17.00-18.30, kursus SP-02

Allan Bendix, onsdag 17.00-18.30, Bredstedgade 11, kursus SP-09

8-BALL POOL Bliv super god til 8-ball pool. Vi træner og arbejder frem mod Ungdomsringens regionale stævne lørdag - søndag d. 4. – 5. marts på Bristol i Odense samt landsstævnet d. 1. – 2. april 2017. Vi satser selvfølgelig på at vinde …

SKOLESKAK - ET KLOGT TRÆK Er du interesseret i at udkæmpe drabelige slag på det store skakbræt, så er dette hold lige noget for dig. Skak er de seneste år blevet utroligt populært i folkeskolen, da al forskning viser at skak bl.a. styrker elevens: • matematiske kompetencer • analytiske tilgang • sociale kompetencer • koncentration • logisk tænkning Thomas Harton Andersen, onsdage 16.30 - 19.00, Søhusskolen, Bispeengen 1, kursus SP-01

MASSAGE OG ZONETERAPI Få et indblik i kombinationsbehandling mod skader, hvor massage, zoneterapi og akupunktur bliver brugt. Du får selv mulighed for at massere, lave zoneterapi og sætte en akupunkturnål i med kyndig vejledning af RAB (registreret alternativ behandler) godkendt selvstændig zoneterapeut, massør og tidligere Falckredder.

Evan Berg, onsdag 18.30-20.30, Klub Rising, Risingsvej 25, kursus SP-10

ADVENTURE RACE Er du til det hele? Orienteringsløb, kanosejlads, løb, klatring, mountainbike, commando crawl, teambuilding osv.? Så er det helt sikkert dette adventure race du skal med på!! Du medbringer selv mad og drikke samt praktisk tøj. Vi har styr på sikkerheden. Da aktiviteten er vejrafhængig, kan turen blive flyttet til anden dag. Susanne Østerhaab og Lucas Jakobsen, lørdag 17.9 10.00-14.00. Vi mødes ved Grejbanken på Odense Havn, Tværkajen 6, kursus SP-07

TRÆN DIN KROP – FOR DRENGE Forskellige former for fysisk træning kombineret med crossfit...

BRÆTSPIL I ALLE UDGAVER Her har du muligheden for at spille Warhammer (Fantasy Battles & 40k), Mordheim og Allan Bendix, tirsdag 18.00-19.30, Diamanten, Volls- rollespil (VP, D&D, Vampire og andre). Vi har mose Allé 30, kursus SP-03 bøger til warhammer og rollespil samt en del terræn. Vi har ingen figurer til Warhammer, så husk dine egne. Du vil i forløbet blive introduceret til nye kortspil, brætspil, pen n’ paper, rollespilsystemer m.m. Kent Hansen, 5 søndage i efteråret og 5 søndage i foråret efter aftale. Første gang søndag 2.10 11.0020.00, Skibhusklubben, Victoriagade 33, kursus SP-08

35


STREET ODENSE STREET HOUSE Her har du mulighed for at dyrke alle former for streetsport. Du kan både stå på skateboard, løbehjul, rulleskøjter, køre på BMX-cykler, gå til polefitness, pigeskate og parkour. Grønløkkevej 8 - 5000 Odense C facebook.com/OdenseStreetHouse

36


Mere info og tilmelding www.ungnord.dk

Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

PARKOUR ”Know obstacles, Know freedom”. Vil du opleve at bevæge dig frit og flydende igennem byens rum? Så skal du prøve kræfter med parkour. Målet med træningen er at give både øvede og nybegynder en sikker introduktion og indføring i parkour og dets træningsfilosofier.

PARKOUR – FREE RUNNING Intro til Parkour udvalgte steder i UngSyd i efteråret, herefter Odense Street House på Grønløkkevej. Jonas Skafte m.fl. Tilmeld dig og du får løbende sms om tidspunkter og sted., kursus 3st01

Jonas Skafte, tirsdag 19.00-21.00, Risingskolen (gymnastiksalen), Risingsvej 25, kursus ST-01

SKATE Intro til skateboard, inline og BMX udvalgte steder i UngSyd i efteråret, herefter Odense Street House på Grønløkkevej.

Nicolai Højmark Christensen m.fl. Tilmeld dig og du får løbende sms om tidspunkter og sted, kursus 3st02

Mere info og tilmelding www.ungvest.dk DIRTJUMP For actionsport-fans er dirt jumping en udfordrende form for mountainbiking, der køres på en jordbane med en serie af hop. Dirt jumping handler om kontrol over cyklen og om at udfordre sig selv på banen med en mountainbike.

Jannek Wulff, jannekwulff@yahoo.com, onsdag 18.00- 21.00, Odense Street Park, Gammelsø 8, kursus 700

SKATE Lær at stå på skateboard, inliners eller at køre på BMX-cykler.

Nicolai Højmark Christensen, nico_hc@hotmail.com, torsdag 18.30-21.30, Odense Street House, Grønløkkevej 8, kursus 703

PARKOUR Bevæg dig frit og flydende gennem byens rum. Træningen giver øvede og nybegyndere en sikker introduktion i parkour og dens træningsfilosofier. For at være en god udøver skal man opbygge en god teknik samt muskelstyrke. Basisøvelserne bruges i deres simpleste form til grundtræning og muskelopbygning, mens de i deres færdige form udgør de spring og bevægelser, man kender fra parkour. Jonas Skafte, jonas.skafte@live.dk, Odense Street House, Grønløkkevej 8, mandag 19.00-21.00, Grønløkkevej 8, kursus 704

POLEFITTNESS Pole kombinerer styrke, smidighed og teknik. Man lærer sin egen krop at kende og flytter sine mentale grænser, mens man bevæger sig rundt på polen til musik. Det er en styrkesport for både drenge og piger.

PUMPTRACK Mike Patterson, midp@odense.dk, torsdag 18.00En Pumptrack er en bane, hvor det gælder 20.00, Odense Street House, Grønløkkevej 8, om, at pumpe fart i cyklen, når man kører henover hoppene og igennem svingene. På kursus 705 pumptracken er fokus på at teknik og rytme i banen. Du kan køre på både BMX, mountainbike og dirt jump cykler. Mike Patterson, midp@odense.dk, onsdag, 18.00- 21.00, Odense Street Park, Gammelsø 8, kursus 706

LØBEHJUL Extreme sport - the scooter wold. Around the World har oprettet et kursus for scooters. ATW er et trick, hvor man sætter scooteren i spin 360 grader omkring kroppen, mens du bliver stående på bremsen. ATW Scooter Schools kursus er fra uge 39 til uge 51. Margit Raudsepp, info@lobehjul.com, mandag 17.00-18.50, Odense Street House, Grønløkkevej 8, kursus 702

INLINER Inline rulleskøjter er en balancesport, hvor man kører på rulleskøjter på ramper, lærer at hoppe, køre baglæns og til sidst lærer at glide på bokse og rail. En social xtreme sport, hvor du får prøvet dine grænser og motorik af. Mike Patterson, midp@odense.dk, torsdag 18.3020.00, Odense Street House, Grønløkkevej 8, kursus 701

ROLLER DERBY En kontaktsport på rulleskøjter for kvinder. ”Fresh Meat” er en trænings workshop, hvor du prøver sporten og reglerne. For at deltage i kampe skal en ”skills test” bestås. Har du skøjter, beskyttelsesgear, så tag det med.

Instruktør Lene Kingo, odenserollergirl@gmail.com Fredag den 7.10, 19.00-21.00, Odense Street House, Grønløkkevej 8, kursus 707

VIDEO SHOOTING Lav en skatemovie. Lån kameraer, få hjælp til redigeringen og publicér det på Youtube. Hans Chr. Arnklit, hans@snah.dk, onsdag 26.10 17.00-21.00, Odense Street House, Grønløkkevej 8, kursus 708

37


SPROG & NATURVIDENSKAB FOR DIG DER VIL DYRKE DET BOGLIGE PÅ SPROGKURSERNE FÅR VI TALT EN MASSE FREMMEDSPROG. DER ARBEJDES MED KULTUR OG HISTORIE. UNDERVISNINGEN KRYDRES MED FILM, MUSIK, MAD OG MEGET MERE. I FORBINDELSE MED DE NATURVIDENSKABELIGE KURSER ER DER FOKUS PÅ AT FORBEDRE DIT FAGLIGE NIVEAU, OG PÅ AT DU LÆRER PÅ EN NY MÅDE.

BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA

38


Mere info og tilmelding www.ungsyd.dk

ENGELSK Vil du være bedre til engelsk og forbedre din engelske udtale? Andreas Hosbond, onsdag 16.30-18.00, Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus 3spr01

PRIVATIST Mangler du at færdiggøre folkeskolens afsluttende afgangsprøve i fagene matematik, engelsk, fransk eller tysk, er det muligt at få støtte. Kontakt ungdomsskolen, som vil hjælpe dig videre. Jan Mikael Hansen, tlf. 23399915, jamh@odense.dk kursus 3spr13

JAPANSK – BEGYNDER Introduktion til Japansk kultur og sprog.

Harumi Dahl, mandag 19.00-20.45, samt temadage efter aftale, Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus 3spr05

JAPANSK – FORTSÆTTER For dig med kendskab til japansk (evt. med på hold i 15/16).

Harumi Dahl, mandag 17.00-18.45, samt temadage efter aftale, Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus 3spr06

TYSK Holdet, der styrker dine skriftlige- og mundtlige tyskkundskaber – mulig Berlintur.

PRÆSENTATIONS-TEKNIK MATEMATIK – SPOTKURSER Ekstra hjælp til næste sommers mundtlige og ”Boost” dine mundtlige præsentationer. skriftlige prøver. Afvikles i april/maj 2017 med Helle Skjellerup. lørdag 12. november 10.00-17.00, Fie Rasmussen, Østre Plads, Danmarksgade 10. Se kursus 3spr07, 3spr08, 3spr09 og 3spr10

Maria Plougmand, onsdag 18.00-19.45, samt temadage efter aftale, Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus 3spr02

UNGSYD INNOVATIONS-CAMP 2017 24 timer med Innovation og entreprenørskab.

Nanni Jensen, onsdag 16.15-18.00, samt temadage efter aftale, Østre Plads, Danmarksgade 10, kursus 3spr03

Peng Yan Zhou, onsdag 16.15 – 18.00, samt temadage efter aftale, Chinacenter, Nørregade 77C, kursus 3spr04

KLAR TIL MUNDTLIG EKSAMEN Råd og vejledning inden sommerens prøver.

Helle Skjellerup, temadag april 2017, kursus 3spr14

SKOLE, STUDIE OG MINDFULNESS Lær at få mere ro i hovedet, mindre stress og øget koncentration i forhold til dit studieliv. Helle Skjellerup efter aftale, kursus 3spr17

SPANSK Lær at forstå og tale spansk.

KINESISK Introduktion til kinesisk kultur, sprog og skrifttegn.

Planeten, Hunderupskolen, kursus 3spr16

Jan Mikael m.fl., fredag 13. januar til lørdag 14. januar 17.00-17.00, kursus 3spr18

UNG OG PÅ VEJ MOD…. En aften med workshops omkring Unge og DANSK – SPOTKURSER Ekstra hjælp til næste sommers mundtlige og Økonomi, Styr på digital post og Mad på SU skriftlige prøver. Afvikles i april/maj 2017 med – sundt, billigt og afvekslende. Maria Plougmand, Østre Plads, Danmarksgade 10, Se kursus 3spr11 og 3spr12

Torsdag 10. november 18.30-21.30, Hus 88, Blangstedgård, kursus 3spr19

STUDIETEKNIK Lær at bruge din tid effektivt med fokus på bl.a. læse- og notatteknik. Helle Skjellerup, lørdag 8. oktober 10.00-17.00, Planeten, Hunderupskolen, kursus 3spr15

3 UNGDOMSSKOLER - DU HAR FRIT VALG!

Programmet indeholder kursustilbud fra Odense 3 ungdomskoler UngNord, UngSyd og UngVest. Der er frit ungdomskolevalg for dig, så du kan vælge et kursus fra en ungdomskole sammen med et kursus fra en anden ungdomsskole. Det er nødvendigt, at du i år går ind på hjemmesiden for den ungdomskole, som tilbyder det kursus, du gerne vil deltage i.

39


Mere info og tilmelding www.ungvest.dk SPANSK Vi lærer spansk helt fra grunden ved brug af læsning, samtale, sang, TV-udsendelser, madlavning, m.m.. Der vil være mulighed for at få lektiehjælp i spansk. (Gymnasie/HFniveau)

Sergio Pulli, info@nova-vista.dk, fredag 17.0018.30, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 750

ITALIENSK Vi lærer italiensk helt fra grunden ved brug af læsning, samtale, sang, TV-udsendelser, madlavning, m.m.. Der vil være mulighed for at få lektiehjælp i italiensk. (Gymnasie/HFniveau) Sergio Pulli, info@nova-vista.dk, fredag 17.0018.30, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 751

GOD EKSAMEN - UDEN ANGST Du har lyst til at gøre det godt, og lave nogle gode præstationer til din eksamen. Her får du værktøjer og tips til, hvordan du kan komme din eksamensangst til livs. Trin-for-trin øvelser, som du kan bruge til at booste dine præstationer til eksamen, så du ikke længere skal bruge al din energi på at være bange og nervøs. Gitte Grøndahl, gg@ungvest.dk, tirsdag 6 gange 18.30-20.30, første gang 21.2, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 755

MATEMATIK 8.-9. KLASSE For dig, der lige trænger til lidt ekstra træning. Du får nogle vigtige værktøjer, der kan hjælpe dig til at blive klar til afgangsprøven i skriftlig og mundtlig matematik.

Fie Rasmussen, fiejuulrasmussen@hotmail.com, mandag 16.00-18.00, Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, kursus 756

MATEMATIK A OG B VED STX, HTX OG HHX For elever, som går på de gymnasiale uddannelser og har brug for hjælp og støtte til at fuldføre matematik eksamen på A / B niveau.

Thanh Xuan Nguyen, nxthanh@gmail.com, tirsdag 16.00-18.30, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 753

LEKTIEHJÆLP I MATEMATIK, FYSIK OG KEMI FOR ELEVER PÅ STX , HTX OG HHX For elever, som går på 1. eller 2. år på de gymnasiale uddannelser og har brug for hjælp og støtte i matematik, fysik og kemi til at følge med og fuldføre deres uddannelse. Thanh Xuan Nguyen, nxthanh@gmail.com, onsdag 16.00-18.30, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 754

Andreas Hosbond, onsdag 19.00-20.30, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus NF-02

SPANSK / ITALIENSK - SPOT PÅ EKSAMEN SOMMER 2017 Et tilbud til dig, der skal op til prøve/eksamen i enten spansk eller italiensk ved bl.a. ungdomsuddannelserne.

Thanh Xuan Nguyen, nxthanh@gmail.com, torsdag 16.00-18.30, Ungdomshuset, Nørregade 60, kursus 752

FYSIK A og B VED STX OG HTX For elever, som går på de gymnasiale uddannelser og har brug for hjælp og støtte til at fuldføre fysik eksamen på A / B niveau.

ENGELSK Vil du være bedre til engelsk og forbedre din engelske udtale? Så er dette kursus noget for dig! Vi behandler engelsksproget musik, film, tv-serier samt diverse engelske tekster. Fokus vil ligge på at få snakket så meget engelsk som muligt. Se også London homestay under Internationalt.

ENGELSK Har du brug for ekstra træning i engelsk, så er dette hold måske noget for dig. Der arbejdes med både mundtlige og skriftlige færdigheder og forskellige IT-værktøjer præsenteres ligeledes.

Birgitte Koch, birgitte.koch@skolekom.dk, torsdag 16.00-18.00, Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, kursus 757

PRIVATIST Mangler du at færdiggøre folkeskolens afsluttende afgangsprøve i fagene matematik, engelsk, fransk eller tysk, er det muligt at få støtte. Kontakt ungdomsskolen, som vil hjælpe dig videre. Maria Friis, tlf. 26127832, mnh@odense.dk

Mere info og tilmelding www.ungnord.dk MATEMATIK Vi vil arbejde med at lære det matematik, du har svært ved og give dig nogle vigtige værktøjer, som kan hjælpe dig til at klare afgangsprøven i matematik. Kurset kører frem til jul og fortsætter efter jul for dem med knapt så gode terminskarakterer.

Sergio Pulli, onsdage i maj 2017 18.15-20.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus NF-04

FRANSK BEGYNDER OG FORTSÆTTER Levende fransk undervisning, hvor samtalen, kulturen og hverdagen gennemgås i en lærerig og hyggelig stemning. Du bliver mødt, hvor du befinder dig niveaumæssigt og vil støttes efter behov. – Vi tales ved! Jane Rasmussen, tirsdag 19.00-20.30, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus NF-05

TYSK - SPOT PÅ SKRIFTLIGE PRØVER Temadage med fuld fokus på skriftlig tysk inden sommerens prøver og med gode råd og vejledninger af erfaren tysklærer. Maria Plougmand, torsdag 27.4 2017 16.00-20.00 (husk en madpakke), Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus NF-06

TYSK - SPOT PÅ MUNDTLIGE PRØVER Temadage med fuld fokus på mundtlig tysk inden sommerens prøver og med gode råd og vejledninger af erfaren tysklærer. Maria Plougmand, torsdag 11.5 2017 16.00-20.00 (husk en madpakke), Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus NF-07

EKSAMENSTRÆNING Kurset begynder kort tid efter din skolestart, hvor du får tips til, hvordan du forbereder dig og forbedrer dine chancer for en god eksamen. I 2017 kommer del 2, hvor du Fie Rasmussen, tirsdag 16.30-18.00, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal. kursus NF-01 mentalt lærer at få styr på nervøsiteten og vise din faglighed på dagen. Du får indblik i eksamensprocessen, lærer om strategier, DANSK Karakterkravene til dansk stiger for at komme der holder dig på rette kurs, så du er mere videre i uddannelsessystemet. Her kan du få selvsikker til eksamen. styr på det, som måske kniber for dig i dansk Flemming Petersen, 1. gang: Tirsdag 25.10 2016, tema ”Godt begyndt”. 2. og 3. gang: Tirsdag 4. - eller måske vil du bare gøre godt bedre? og 11.4 2017, tema ”Klar til eksamen”. Alle gange Der er plads til det hele og alle.

40

Maria Plougmand, onsdag 16.00-17.45, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus NF-03

kl. 18.30-20.30, Østre Plads, Danmarksgade 10D, Dagskolen 1. sal, kursus NF-08


r e b b u l K TRE

N E C S M O D G N U r e s l e v r, ople fæl

e n n e v , b a k s s le

Ungdomsskoleklubber, der traditionelt har været lokale aftenklubber, vil ud i fremtiden ikke ligne de almindelige ungdomsklubber. Klubberne er under omlægning til større og stærkere regionale nye ungdomscentre.

Klubberne - de nye ungdomscentre vil tage afsæt i ”Stærk fritid - Stærke unge”. Der vil være forskellige tilbud til forskellige ungdomsgrupper og aldersklasser.

• www.ungnord.dk • www.ungsyd.dk • www.ungvest.dk

Tjek din lokale ungdomsskoles hjemmeside og se det store udbud af fritidsmuligheder og klubaktiviteter.

Ungdomscentrene åbner sig op i forhold til bydelen og lokalområdet med meget varieret indhold, form Der er i dag og i morgen gode fritidstilbud i alle ungdomsskolers klubber, hvor du kan vælge at del- og tilbud i samarbejde med bydelens foreninger, tage, få gode oplevelser, blive en del af fælleskaber skoler og frivillige. Unges egne initiativer vil præge hverdagens aktiviteter i tæt sammenhæng med og få nye venner. Se hjemmesiden for din lokale ungdomsskole og få oplyst hvor og hvornår, der er ungdomsskolernes fritidsvejledning, der vejleder unge ud i foreningslive. åbent og på hvilke adresser.

41


UNGDOMSHUSET - NØRREGADE 60 - 5000 ODENSE C - TLF. 63756820 - WWW.UNGDOMSHUSETODENSE.DK

UNGDOMSHUSET UNG I CITY

SKABER ARENAER FOR UDVIKLING OG TALENT Ungdomshuset er Odenses bydækkende ramme for aktiviteter for, med og af unge. Ungdomshuset bruges mest af unge i alderen 14-25 år, der kommer i Caféen, i klubber og foreninger, deltager i undervisning, bruger projektkuvøser og værksteder, får rådgivning og laver deres egne projekter.

UNGDOMSHUSETS CAFÉ En café og restaurant på jeres præmisser, og som passer til jeres budget. Dagens ret, salatbar, morgenmad m.m.. Se åbningstider og menu på www.ungdomshusetodense.dk

HUSKONTORET Er åbent fra mandag til torsdag kl. 8.00-22.00, fredag kl. 8.00-14.00 og lørdag kl.10.00-16.00. Uden for Huskontorets åbningstider har faste brugere nøgler og kan frit komme i huset. Ungdomshuset rummer mange forskellige aktiviteter og faciliteter, der benyttes af rigtig mange til et utal af formål. Ungdomshusets medarbejdere er: Leder - Karsten Damgaard, tlf. 63756821, mail kada@odense.dk Huskontor - Sus Hansen, tlf. 63756820, mail skha@odense.dk Projekter - Maria Friis, tlf. 26127832, mail mnh@odense.dk

UNGDOMSHUSET STØTTE TIL UNGES INITIATIVER

Ungdomshusets mission er, at støtte jer i at realisere egne projekter. Det på en måde, så I beholder initiativet, beslutningerne og vælger, hvordan Ungdomshuset muligheder og vejledning skal bruges. Her er der iværksætteri, entreprenørskab, værksteder og rådgivning til egne projekter. Går du med en idé, som du brænder for, men som du ikke lige kan få gang i selv, så hjælper medarbejdere i Ungdomshuset dig gerne, især når du selv har gåpåmod og drive. GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER Det meste i Ungdomshuset bygger på jeres initiativ og energi. Det er her du kan få hjælp til at gøre idéer til virkelighed i eller uden for Ungdomshuset. Start med at få en snak med Karsten Damgaard eller send en mail til kada@odense.dk Eksempler på unges projekter: Folkekøkken der laver vegansk mad, Røde Himmel der organiserer koncerter, kunstudstilling i AterlierKant, danseeventen Lovely Saturday. PROJEKTKUVØSER Hvis du ikke ved, hvor du skal gå hen med et projekt, en ide eller et problem, så prøv Ungdomshuset! Unge, der vil arbejde med deres egne initiativer, kan få hjælp og plads i Huskontoret. Er det et mere omfattende initiativ eller projekt, er der mulighed for at få sit eget lokale i en periode som en projektkuvøse.

42

SKOLESUPPORT

Ungdomshuset/UngVest har aktiviteter og faciliteter, som vi gerne vil anvende i samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser. Kontakt Karsten Damgaard, 29107124, kada@odense.dk SEXEKSPRESSEN 6 timers gratis seksualundervisning leveret af unge medicinstuderende af hvert køn med solid faglig viden, der tør svare på akavede og pinlige spørgsmål. Der fakta om: pubertet, menstruation, kønssygdomme og prævention og bløde emner som forelskelse, grænser, første gang, homoseksualitet, alkohol, onani. FESTIVALER Ungdomshuset er engageret i Fjordens Dag, Havnekulturfestival, HCA Festivals m.fl.. Festivalerne giver plads til byens kreative potentiale, og vi vil gerne inddrage skoler i festivalprojekter. KULTURTEKNOLOGI Ungdomshuset har en stor bank af udstyr med lyd, lys og know how til kulturelle arrangementer. Det er ikke helt omkostningsfrit at anvende Kulturteknologibanken.


Odenses billigste brunch - også uden baby

Spis hvad du kan 60 kr,-

KULTUR FOR DE ÆLDSTE HVER TORSDAG FRA KL 9-11 BARNEVOGNS-PARKERING RUNDT OM HUSET OG GENNEM P-OMRÅDET.

NØRREGADE 60, 5000 ODENSE C

FESTIVALER Ungdomshuset er et projekthus, der inddrager unge aktivt i kulturelle events som Tinderbox, HCA Festivals, MakerCity Festival, Female Festival og Odense Havnekulturfestival. Nogle af festivalerne organiserer vi, og andre deltager vi i som aktør. ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Det er en gratis festival for skabende kunst i bredeste forstand. Vi tror på mangfoldighed og inddragelse, og vi vil gerne understøtte og udbrede kulturelle initiativer - også til mennesker, som ikke selv opsøger kultur i deres hverdag. Det gør vi ved at sammensætte et bredt program, hvor udøvere og kunstnere fra hele landet har mulighed for at præsentere deres kulturelle passion til 30.000 publikummer. Tilmeldingen starter i december og ansøgningsfristen er 15.2 2017. Maria Friis, mnh@odense.dk, www.havnekulturfestival.dk, Odense Havn 26.-28. maj 2017

HAVNEKULTURFESTIVAL VIL DU HAVE DEL I NY ODENSE? Ungdomshusets brugere deltager på mange planer i Odenses transformation med omdannelse af havnen, områdefornyelse på Østerbro, Thomas B. Thriges Gade og forberedelse af det nye Borgernes Hus. Ungdomshuset har deltaget i etableringen af midlertidige aktiviteter på Byens Ø, Havnekulturfestivalen, arbejdsgrupper om TBT gade, Byrumspolyfillas kunstprojekter med Fra Gade Til By, etableringen af Østre Plads og kultur på Coop grunden, indretningen af Tinderbox 2015 og 2016 og deltagelse i de events, som er den kulturelle del af Odenses transformation.

BYUDVIKLING

 WWW

Ungdomshuset Nørregade 60 5000 Odense C

UngInfo.dk

UngInfo@unginfo.dk

ODENSE STREET HOUSE Ungdomshuset har eksterne faciliteter som giver Unge i City nogle ekstra muligheder. Det er ODENSE STREET HOUSE, Grønløkkevej 8, der ofte er primus motor i at give rammer til nye former for streetkultur, som f.eks. skate, løbehjul, parkour, streetfodbold, basket, pole og streetdans. ATELIERKANT, Tværkajen 2 er huset for kreativ kunst og projekter som f.eks. etableringen af lovlige graffitivægge, gadekunst, t-shirt tryk og atelier for upcoming malere. KULTURTEKNOLOGIBANKEN, Londongade 1. Her er samlet en mængde udstyr til kulturevent som lys- og lydanlæg, scene m.v. ODENSE STREET PARK, Gammelsø 8 er sidste skud på stammen, hvor Odense Street House/Ungdomshuset på mere end 30.000m2 etablerer cykelbaner til bmx, dirtjump og pumptracks. UNGDOMSHUSET ER UTROLIGT MEGET FORSKELLIGT: UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense, 10. Enkeltfag, Ungdommens Røde Kors, Camp 10, Skakklubben Frem, Elektronisk Musik, DGS og EEO, Samtalegrupper for Unge, Rollespilsforeningerne Rottehullet og Solhverv, Koncertgruppen Røde Himmel, Ung Info, Ungdomshusets Café, UngVest, The Clubhouse, Sekretariat for Odense Havnekulturfestival, MakerSpace, Byrumspolifylla, MakerCity Festival, Monday Café, AIOdense, Folkekøkken, Morskab, Baby Brunch, Den Vietnamesiske Weekendskoleskole, Basketball Ligaen, STAV, Red Barnet Ungdom, AIESEC, Erasmus, Karambenor, Liberal Alliances Ungdom, Internationale Socialisters Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom, Café, Restaurant, Dansesal, Spillested, Musikøvelokale, Mødelokaler, Projektkuvøse, Tekstilværksted...

43


TILMELDING TIL KURSER:

w w w.ungnord.d k - w w w.ungsyd.d k - w w w.ungves t.d k

44


Ungdomsskoleprogram med links