Page 1

ledelse og organisationsudvikling projektledelse organisationsudvikling projektledelse og organ sationsudvikling projektledelse og organisationsud En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse, der er erhvervsrettet og erfaringsbaseret.

Med en diplomuddannelse får du mulighed for at arbejde på akademisk niveau og opnå øget kompetence i et fagligt og pædagogisk speciale.

For uddybende oplysninger om uddannelsen, se studieordningen for pædagogisk diplomuddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling på www.cvukbh.dk/Diplomuddannelser

Pædagogisk diplomuddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling

En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse, der er erhvervsrettet og erfaringsbaseret. Du arbejder på et akademisk niveau og opnår øget kompetence i et fagligt og pædagogisk speciale. En diplomuddannelse giver dig mulighed for at gå i dybden med det, du brænder for. Gennem studiet beskæftiger du dig med emner, som relaterer sig til din praksis. Det giver en solid faglig ballast og et større perspektiv på dit arbejde. En diplomuddannelse kan åbne døre til nye opgaver og funktioner på din arbejdsplads, fx som projektleder, teamleder, faggruppeleder, konsulent eller afdelingsleder. Du får desuden studiekompetencer til fortsat videreuddannelse på akademisk niveau.

VIDEN OM løsning af pædagogiske og uddannelsesmæssige opgaver projektvirksomhed og udviklingsarbejde

Hvem kan svare på spørgsmål om uddannelsen? Studievejleder og fagansvarlig Peter Ulholm Telefon +45 3586 8586 ulholm@kleo.dk

kompetence- og kvalitetsudvikling

Fagsekretær Lis Vejbæk Telefon +45 3586 8586 lis@kleo.dk

Faglig koordinator Jesper Kreutzmann Telefon +45 3586 8586 jesper@kleo.dk

CVU København & Nordsjælland Titangade 11 DK-2200 København N telefon +45 3586 8510 fax +45 3586 8509 cvukbh@cvukbh.dk

KOMPETENCER I at lede, planlægge og evaluere projekter og udviklingsarbejder, der indebærer udvikling og forandring

Foto: Stig Nørhald

Tid, sted og pris Se www.cvukbh.dk under Diplomuddannelser

CENTER for VIDEREGÅENDE UDDANNELSER


Pædagogisk diplomuddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling

Moduler på Projektledelse og organisationsudvikling

Diplomuddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling udbydes af CVU København & Nordsjælland, Videncenter for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling, KLEO. Læs mere om videncentret på www.kleo.dk

Formål Samfundsudviklingen er præget af omfattende forandringer i varetagelsen af offentlige opgaver, både institutionelt og indholdsmæssigt. Decentralisering, brugerindflydelse og markedsførelse af den offentlige sektor er centrale principper i forbindelse med løsningen af pædagogiske og uddannelsesmæssige opgaver. Det fordrer nye arbejdsformer, der på tværs af institutionelle og faglige grænser kan bidrage til kompetenceudvikling og til udvikling af kvalitet i opgavevaretagelsen. Projektvirksomhed og udviklingsarbejde er væsentlige arbejdsmåder i forbindelse med disse forandringsprocesser. Kompetencemål Du tilegner dig forudsætninger for at planlægge, lede og evaluere projekter og udviklingsarbejder, der indebærer udvikling og forandring. Uddannelsen henvender sig til Konsulenter, ledere, mellemledere, uddannelses- og udviklingsledere og initiativpersoner. Derudover personer, der deltager i eller har ansvaret for at lede projekter i private eller offentlige virksomheder. Uddannelsen tilrettelægges på en sådan måde, at deltagerne kan arbejde med teori i samspil med egen praksis. Optagelse Ansøgningsskema kan hentes på www.cvukbh.dk, hvor du også finder oplysninger om adgangskrav, informationsmøder, priser, og tidspunkter for hvornår du kan tage de enkelte moduler. Opbygning En diplomuddannelse er på professionsbachelorniveau. For at opnå Pædagogisk Diplom skal du gennemføre og bestå det obligatoriske modul Videnskabsteori og pædagogik, fire fagmoduler og afslutte med Afgangsprojektet.

Videnskabsteori

Fagmodul

Fagmodul

Fagmodul

Fagmodul

Afgangs-

og pædagogik

9 ECTS

9 ECTS

9 ECTS

9 ECTS

projektet

9 ECTS

Grundstrukturen Fuldtid: Uddannelsen gennemføres på 1 studieår, 2 semestre Deltid: Uddannelsen gennemføres på 2-3 år, dog maks. 6 år

15 ECTS

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul) • Pædagogikkens opgaver og betingelser • Forholdet mellem pædagogisk teori og praksis • Forestillinger om viden og videnskab og forholdet mellem udvikling, socialisering, læring og undervisning • Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder • Pædagogisk professionalisme og etik Institutionen som udviklingsorienteret organisation • Beskrivelse, forståelse og vurdering af pædagogiske institutioners karakter og funktioner • Samspil mellem kultur, struktur og processer i organisationer • Forskellige interesser og hæmmende eller fremmende faktorer for udvikling og forandring • Forskellige metoder til beskrivelse, undersøgelse, analyse og vurdering af institutioners forudsætninger for kvalitetsudvikling og forandring • Praktisk arbejde med analyse af pædagogiske institutioner Projektstyring • Udarbejdelse af projektgrundlag • Projektets faser • Arbejdet med mål, indhold og plan • Projektanalyser • Projektorganisering • Ressourceallokering • Kvalitet, indhold og evaluering • Implementering og forankring af ny viden og erfaringer • Projektledelse og ledelse af projektgrupper Evaluering i organisationer • Evalueringsteoretiske og organisationsteoretiske paradigmer • International og national forskning og evalueringstraditioner • Evalueringskultur • Organisationskultur • Evalueringsmodeller • Systemevalueringers betydning for didaktiske overvejelser og rammesætningen af pædagogisk arbejde • Individevalueringers betydning for udvikling og læring • Aktørernes betydning i evalueringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser • Ledelse og perspektiver på pædagogisk ledelse • Pædagogisk ledelsesvirksomhed i samspil med medarbejdere, interne og eksterne interessenter og partnere i og uden for organisationen • Ledelse i lærende organisationer • Etablering af ejerskab til udvikling og forandring • Arbejde med modsætninger og udviklingspotentialer i organisationen • Lederopgave og lederrolle i forhold til konsulentvirksomhed, supervision og sparring • Etablering af et positivt og trygt udviklingsmiljø, der kan rumme deltagernes ambivalens/ modstand i forandringsprocesserne og bidrage til en positiv læring og kompetenceudvikling Afgangsprojektet Afgangsprojektet er det afsluttende modul. Du arbejder med et selvvalgt emne med tilknytning til det obligatoriske modul og dine fire faglige moduler Der lægges vægt på, at du på en selvstændig måde forholder dig kritisk og analyserende til relevante praksisrelaterede problemstillinger og forskellige teoretiske positioner. Du kan finde oplysninger om, hvornår modulerne udbydes og uddybende beskrivelse af de enkelte moduler på www.cvukbh.dk

PD  
PD  

PDhlkjhlkjhldkfhalskjdhflashjdfljhasfljhasljdkhflkajshdflkahsdfkjalsjdfjkhfjfjljdfks