Page 1

AYDIN KARLIBEL Osmanlı’dan Günümüze Türk Piyano Müziği

Turkish Piano Music from the Ottoman Times to the Present


SUNUŞ Değerli müzikseverler, bu albümde birçok nadide eserin yanısıra kendi operalarımdan  yapmış olduğum transkripsiyonları da ilk kez kaydedebilmiş olmaktan mutluyum. Albümün ana temasını dans sanatının en cazibeli, soylu ve coşkulu biçimlerinden biri olan Vals oluşturmakta. Romantik dönemde Osmanlı’da Batı tarzının örnekleri arasında yer alan, Muzika-i Hümayun yöneticilerinin birçok zarif eseri de bu çalişmamızda ilk kez kayıt altına alınmış oldu. Albümün gerçekleşmesinde emeği geçen tüm sanatsever dostlara teşekkürü bir borç bilirim. FOREWORD Dear music lovers, I had the priviliege to make the world premiere recordings of many rarities besides my own operatic transcriptions for the present album. This is a special collection which includes works by those handful pioneers of the Waltz, irresistable, delighful and noble dance form which is the album’s main theme. The charming marches by the Muzika-i Hümayun masters are among the finest examples from the romantic period, written in the Western style that flourished in the Ottoman times. I hereby wish to extend my thanks to all those who helped in the realization of the present project.   Dr. Aydın Karlıbel, İstanbul, Şubat February 2012  


MICHAEL HAYDN (1737-1805) Türkischer Marsch C-dur / Türk Marşı Do Majör MH 601 * Piyano uyarlaması: A. KARLIBEL     Do majör Türk Marşı 1795 te nefesli sazlar topluluğu ve vurmalı sazlar için, mehter müziği etkisinde yazılmıştır. Müzikseverler mehter tarzından mülhem bu parçada Michael Haydn’dan onyedi yaş küçük olan Mozart’ın ünlü ‘alla turca’ marşının çağrışımlarını bulacaklardır. Eser Michael Haydn kataloğunda Türkischer Marsch C-dur, Perger 59, MH 601 başlığıyla yer almaktadır. Michael Haydn, Viyana’da St. Stephen Katedrali’nin oğlanlar korosunda erkek soprano olarak söylemeye başlamış, ağabeyi Joseph Haydn Esterhazy Sarayı’nda himaye görürken, kendisi önce Nagyvarad’da, sonra da Salzburg Sarayı’nda Kapellmeister olarak görev yapmıştır. Carl Maria von Weber ve Anton Diabelli gibi isimlerin eğitmeni olmuş, kutsal içerikli eserleriyle dikkat çekmiştir. Besteci, Voltaire’in Zaide başlıklı trajedisine yazdığı sahne müziğinde de (MH 255) Türk tarzını kullanmıştır. Piyano uyarlaması Aydın Karlıbel tarafından 2007 de yapılmış olan Türk Marşı ilk kez Don Juan Archiv Wien tarafından düzenlenen Sempozyum çerçevesinde ‘Haydn meets Sultans’ başlıklı  konserde 4.6.2009 da Avusturya Kültür Ofisi’nde (Yeniköy) seslendirilmiştir.

Turkish March in C Major MH 601

Piano transcription: A. KARLIBEL

The Turkish March in C Major was composed in 1975, scored for wind ensemble and percussion. Michael Haydn had made contacts with Leopold and Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg and the March shares the same impressions with Wolfgang’s famous rondo ‘alla turca’, both being inspired by Janissary  music. The piece appears in the Michael Haydn Catalogue as Türkischer Marsch C-dur, Perger 59, MH 601. It was transcribed by Aydın Karlıbel in 2007 for piano and was premiered at the recital ‘Haydn meets Sultans’ for Don Juan Archiv Wien held at the Austrian Culture Office in Yeniköy, on 4.6.2009.  


Strauss ve Lanner. Balo’da The Ball (Charles Wilde, 1906, Wien Museum)


JOSEPH LANNER (1801-1843) Die Osmanen Walzer Op.146 / Osmanlılar Valsi Oğlu Johann Strauss II gibi, kendisi de Vals Kralı olarak ün yapmış olan Baba Johann Strauss’ın (1804-1845) çağdaşı ve vals tarzının öncüsü, Viyanalı üretken besteci Joseph Lanner, zarif ve melodik eserler yazmış, turnelerde yer almadığı için diğeri kadar popüler olmamıştır. Lanner’in yaylı sazlar için bestelediği Die Osmanen Valsi klasik vals formuna uygun biçimde, Giriş, beş Vals ve Final den oluşmaktadır. Lanner Valsin giriş bölümünde Karl Reissinger’in Die Felsenmühle operasının uvertüründen aldığı bir melodiyi kullanmıştır. İlk kez 8 Temmuz 1839 da Viyana’da Goldenen Birn’de seslendirilen eser, Osmanlı Devleti’nin Paris Büyükelçisi Ahmet Fethi Paşa’ya ithaf edilmiştir. Harbiye’deki Askeri Müzesinin kurucusu, Sedef Adası’nın sahibi olan Ahmet Fethi Paşa, Sultan II.Mahmut’un damadı, Sultan Abdülmecid’in kayınbiraderi ve arkadaşı olarak büyük nüfuz sahibi olmuştur. Zamanın bir eleştirmeni Lanner ve Strauss’un müziklerindeki  farkı şöyle özetler: Lanner bizden ‘dans etmemizi’ rica eder; Strauss ise ‘emrediyorum, dans edin!’ mesajını verir.  Baba Johann Strauss ve Lanner’in mezarlarının bulunduğu Viyana’da, Döbling’deki park, günümüzde ‘Strauss-Lanner Parkı’ olarak anılmaktadır.

Pietro Mechetti şirketi tarafından 1839’da Viyana’da basılan Die Osmanen valsinin kapağı. Kapakta eski Türkçe şu beyit yer almakta*: Nâmdır rağbet veren serverlere Sikkedür hâlet veren sim ü zere (Önderleri değerli kılan bıraktıkları isimlerdir Altın ve gümüşü anlamlı kılan üzerindeki damgadır) *Müzisyen Strausslar ve Osmanlı Hanedanı - Ömer Eğecioğlu

Cover of Die Osmanen Walzer published in Vienna in 1839 by Pietro Mechetti


Die Osmanen Walzer Op.146

Joseph Lanner who pioneered the Waltz together with Johann Strauss I, was a prolific composer of graceful and charming works. He has not attained the latter’s popularity because he has not toured as much. His Waltz Die Osmanen Op.146, (The Ottomans) was written for string orchestra, in classical waltz form, consisting of an Introduction, a series of five Waltzes and a Finale. In the Introduction Lanner has made use of a melody from Karl Reissinger’s opera Die Felsenmühle. The Waltz was premiered on 8 July 1839  in Goldenen Birn, Vienna and was dedicated to the Ottoman Ambassador Ahmet Fethi Paşa, who was Sultan Mahmud II ‘s son-in law and Sultan Abdulmecid’s brother-in -law. He is the founder of the Military Museum in Harbiye, Istanbul and was the owner of Sedef Adası. A critic once described the difference between the music of Strauss and Lanner in the following words: ‘Lanner ‘requests”  whereas Strauss ‘orders’ us  to dance!’ The cemetery in Döbling, Vienna where they rest, is named the ‘Strauss-Lanner Park’ in their memory.     EDUARD  STRAUSS (1835-1916) Huldigungen-Walzer Op.88 * / Arz-ı Tazimat Valsi

Sultan Abdülaziz Han’a ithafen

      Baba Johann Strauss‘un (1804-1849) oğulları Johann, (1825-1899) ve Josef (1827-1870) ten sonra en küçükleri olan Eduard Strauss, müzik çevrelerinde Edi adıyla ünlenmiş, besteciliğinden çok orkestra şefliğiyle tanınmıştır. Eduard Strauss 1872 de bestelemiş olduğu Arz-ı Tazimat Valsini (Huldigungen-Walzer)  Sultan II. Abdülhaziz’e ithaf etmiş, karşılığında 1873 te bir Mecidiye Nişanı ile ödüllendirilmşitir. Eduard Strauss’ın oğlu Johann Strauss III, (1866-1939) orkestra şefi olarak etkin olmuş, ve sülalenin geleneğini 20. yüzyıla taşıyarak yaşatmıştır. Huldigungen-Walzer’in kapaği / Cover (İstanbul Üniversetisi Nadir Eserler Kütüphanesi)


Huldigungen-Walzer Op.88 * dedicated to Sultan Abdülaziz Han

Of the three sons of Johann Strauss I, (1804-1849) Eduard was the youngest, the other  two being Johann Strauss II (1825-1899) and Joseph (1827-1870). Eduard today is remembered more by his work as conductor. He had composed the Huldigungen-Waltz  Op. 88 in honour of Sultan Abdülaziz II in 1872 and the next year had received the Mecidiye Prize. Eduard’s son, Johann Strauss III (1866-1939) was active as conductor and has  carried the dynasty’s legacy into the 20th century.   PAUL LANGE  (1865-1880) Barbaros Hayreddin Paşa Marşı* Edirne Marşı*

(İstanbul Atatürk Kütüphanesi)

(Murat Bardakçı Koleksiyonu)


1865 yılında Almanya’da doğan Paul Lange, Alman Konsolosluğu’nun aracılığıyla 1888 yılında İstanbul’a gelmiş, Robert Kolej’in kızlar bölümünde ve Alman Lisesi’nde müzik öğretmenliği görevlerinde bulunmuş ve İstanbul’da Ertuğrul Mızıkası ile Yıldız’daki Jandarma Bandosu’nun şefliğini yapmıştır. Lange’nin başlıca eserleri Avusturya Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır. İstanbul’da basılan eserlerinin arasında Yıldız Piyade, Ertuğrul Süvari ve Türk Donanma Marşları sayılabilir. Paul Lange’nin İstanbul doğumlu oğlu Hans Lange (1884-1960) İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olmuş, Avrupa’da çeşitli merkezlerde müzik eğitimi aldıktan sonra 1930’lu yıllarda New York Filarmoni Orkestrası’nda Arturo Toscanini’nin asistanı olarak, daha sonra da Chicago Devlet Senfoni Orkestrası’nda şeflik görevlerinde bulunmuştur.   Barbaros Hayreddin Paşa March Edirne March Born in Germany in 1865, Paul Lange came to Istanbul by the intermediary of the German Embassy. He held a position as music teacher in the Robert College in 1888 and the German High School in 1889. A collection of his  works are in the Austrian National Library. His works printed in Istanbul include the Yıldız Infantry, the Ertuğrul Cavalry and the Turkish Fleet Marches. His son Hans Lange (1984-1960) was born in Istanbul, attended the German High School; has studied music in major European centers and has joined the New York Philarmonic Orchestra to serve as Arturo Toscanini’s assistant and later the Chicago Symphony Orchestra.     ISAAC STRAUSS (1806-1888) Souvenir du Bosphore / Boğaziçi Hatırası * Constantinople, Polka Turque / İstanbul, Türk Polkası * Sultan Abdülmecid Han’a ithafen   Strasburg’da dünyaya gelmiş olan Isaac Strauss, Paris’li Strauss olarak ünlenmiştir. Isaac’ın yanısıra Jules ismini de kullanmış olması, eserlerinin J. Strauss adi altinda basılmış olması Viyanalı Baba Johann Strauss ile karıştırılmasına neden olmuştur. Ayrıca hem Johann’ın hem de Isaac Strauss’un Offenbach’ın ‘Orpheus Cehennemde’ operetinden bir kadril


düzenlemiş olmaları bu karışıklığı daha da arttırmıştır. 1826 da Paris Konservatuarı’na girmiş, Société des Concerts du Conservatoire’ın kurucuları arasında yer almıştır. Paris’te Théatre Italien de kemancı olarak,  III.Napoleon’un iktidarda olduğu ‘İkinci İmparatorluk ‘ döneminde Tuileries Sarayı’nda İmparatorluk Balo Orkestrası’nın ve Waldteufel Orkestrası’nın; 18431863 arasında da Vichy Kaplıcaları Orkestrasının yöneticisi olmuştur. Berlioz ‘Hatıralar’ında Isaac Strauss’a yer vermişir. Isaac Strauss’ın küçük torunu, Fransız antropolog ve etnolog Claude-Levi Strauss’(1908-2009)tur. Constantinople Polka Osmanlı Devleti’nin Marsilya şehbenderliği aracılığıyla saraya gönderilmiştir. Sanatçının zengin sanat ve arkeoloji koleksiyonu Paris’teki Cluny Müzesi’nde, Strauss Salonu’nda (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi) sergilenmektedir. Strauss’un Souvenir du Bosphore (Boğaziçi Hatırası) başlıklı eseriyle bayan Lise’e yaptığı ithaf, eserin nota  kapağında ‘A la Belle Lise’ olarak yer almaktadır.   Souvenir du Bosphore Constantinople, Polka Turque dedicated to Sultan Abdülmecid Han Born in Strasbourg,  Isaac Strauss became famous as the ‘Parisian Strauss’. He was not related to the Viennese Strauss dynasty but the fact that he used the name Jules besides Isaac and that his name appeared in his printed works with the capital J, caused  confusion. The matter became worse when both Johann Strauss I and  Isaac arranged a Quadrille from Offenbach’s  operetta ‘Orpheus in Hell’. Isaac entered the Paris Conservatoire in 1826 as violinist, became a


founder member of the Société des Concerts du Conservatoire. He joined the Théatre Italien  as violinist and later became director of the Emperial Ball Orchestra of the Tuileries Palace under Napoleon III ‘s reign, the Waldteufel Orchestra and the Vichy Spas Orchestra between 18431863. Berlioz mentions him in his Mémoires. His great grandson is Claude Levi-Strauss, (19082009) the founder of modern Anthropology. The ‘Constantinople’ Polka reached the Palace in Istanbul by the intermediary of the Ottoman Embassy in Marseilles. Isaac Strauss’s collection  of archeology and art is exhibited in the Cluny Museum’s ‘Strauss Hall’ in Paris. ‘Souvenirs du Bosphore’ is dedicated to his beloved, ‘A la Belle Lise’, as inscribed on the score.   FERNANDO de ARANDA PAŞA  (1846-1919) (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi) Humble Hommage* / Mütevazi Hürmetler Coda Sultan  II. Abdülhamid  Han’a ithafen

İspanyol asıllı piyanist, orgcu, şef ve besteci Aranda Paşa, Madrid’de doğmuş, Brüksel Konservatuarı’nda eğitim almıştır. Guatelli Paşa’nın ölümüyle Muzika-i Hümayun orkestrasının yöneticisi olmuştur. Aranda Paşa’nın bilinen ve günümüze ulaşabilmiş sayılı eserlerinden biri olan bu lirik parça, 28 Haziran 1889 da, bestecinin Sultan II. Abdülhamid’e ithafen bestelediği, orkestra için bir fantezi olan Humble Hommage (Mütevazi Hürmetler)’ın piyano indirgemesidir.

Humble Hommage* dedicated to Sultan II. Abdülhamid  Han

The Spanish pianist, organist, composer and conductor Aranda Paşa, was born in Madrid. He studied in the Brussels Conservatory. Following the death of Guatelli Paşa in 1899, he


succeeded him as director of the The Imperial Band, (Muzika-i Hümâyûn) in Istanbul. Humble Hommage, is the piano reduction of a fantasy for orchestra, lyric in vein, composed on 28 June 1889. It is one of the few surviving works by the composer. CALLISTO GUATELLI PAŞA (1820?- 1899) Bayram Marşı * Yıldız Marşı * Sultan II. Abdülhamid’e ithafen Yıldız’da bir Rövü Marşı* Sultan Abdülmecid tarafından Giuseppe Donizetti Paşa’nın yerine iki kez Muzika-i Hümâyûn’un şefliğine atanmış ‘İmparatorluk Genel Müzik Direktörü’ (Chef Général de toutes les Musiques de l’Empire) ünvanıyla vefatına dek bu görevde kalmıştır. Guatelli Paşa Sultan V. Murad’ın, Sultan Abdülhamid’in ve İsmail Hakkı Bey gibi isimlerin yanısıra devrin önde gelen

(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi)


müzisyen ve bestecilerinin hocalığını yapmıştır. Makamsal bestelerin yanısıra, Türk ezgilerini armonize ederek 24 Arie Nazionali e Canti Popolari albümünde toplamıştır. Marşlarının en çok tanınanları arasında ‘Osmaniye’ ve ‘Osmanlı Sergisi’ ile ‘Aziziye’ marşları sayılabilir. Bayram March Yıldız March dedicated to Sultan II. Abdülhamid A Revue in Yıldız March Callisto Guatelli Paşa succeeded Giuseppe Donizetti Paşa twice as  director of the Imperial Band (Muzika-i Hümâyûn) and remained in that position up until his  death, with the title of ‘Chef Général de toutes les Musiques de l’Empire’. He was the teacher of major figures like Sultan Murad V, Sultan Abdülhamid II, and the  composer İsmail Hakkı Bey to name a few. Besides composing in the Turkish traditional idiom, he collected his harmonisations of  folk tunes in the album ‘24 Arie Nazionali e Canti Popolari’. Among his best known works are the ‘Osmanie’, the ‘ Ottoman Exposition’ and the ‘Aziziye’ marches.  

CEMAL REŞİD REY (1904-1985) Çayır İnce * Piyano uyarlaması: A. KARLIBEL

Çağdaş Türk Müziği’nin öncülerinden, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine geçişin bir simgesi olan Cemal Reşid Rey, besteci, orkestra şefi, piyanist ve pedagog olarak kendisini çağdaş müzik dünyasına kabul ettirmiştir. 81 yıllık ömrü boyunca 8 opera, 13 operet ve rövü, 7 sahne eseri, 15 senfonik eser, 10 konçerto, 7 orkestralı şan, 14 piyano solo, 4 koro eseri ve 6 marş kaleme almıştır. A cappella koro için düzenlemiş olduğu halk türkülerimizden Çayır İnce’nin  kesin yazılış tarihi bilinmese de 1920 li yıllarda kaleme almış olduğu ilk çokseslendirilmiş halk müziği örneği olan ‘Sarı Zeybek‘e benzer üslupta, koral repertuarımızın ilk örneklerinden, zarif ve ustaca armonize edilmiş bir minyatürdür.  


‘The Prairie’ Piano transcription: A. KARLIBEL

The Master Cemal Reşid Rey attained world-wide acclaim by his outstanding achievements as pioneer composer, pianist, conductor, pedagogue. His musical output includes 8 operas, 13 operettas and revues, 7 incidental, 15 symphonic works, 10 concertos, 7 works with voice and orchestra, 14 for piano solo, 4 choral works and 6 marches. Although Çayır İnce’s date of composition is uncertain, it belongs to his first style characterized by folksong harmonisations around the 1920’s. It is a masterly harmonized miniature, one of the first examples of Turkish Choral literature.

AYDIN KARLIBEL (1957-) Serenler, serenler Türküsü * Piyano uyarlaması

Aydın Karlıbel’in 2002-2011 yılları arasında bestelemiş olduğu ikinci operası Piri Reis’in ikinci perdesinde yer alan bu arya, ünlü türk astronomu, Mirat-ül Kainat (Evrenin Aynası) adlı eserin yazarı Seydi Ali Reis’in sevgilisi Zeynep tarafından  söylenmektedir. Müzikle resimleme örneği olarak, halk türkümüzden mülhem bu aryada  şan partisi gemi direğinin uzunluğunu betimleyecek şekilde en alt tesitürden tize sıçramaktadır. Arya ilk kez mezzo soprano Tulu İçözü tarafından bestecisinin eşliğinde 26 Eylül 2011’de Budapeşte’de Macar Radyosunun Mermer Salonu’nda (Marványterme) seslendirilmiştir.

Serenler, serenler Folksong in piano transcription

      Aydın Karlıbel’s second opera Piri Reis was composed between 2002- 2011. This stylized folksong became the aria sung by Zeynep (mezzo-soprano) the beloved of Seydi Ali Reis, eminent Turkish astronomer and author of the didactic work ‘Mirat-ül Kainat ‘(The Mirror of the Universe). As an example of word painting, the vocal part has a wide leap from lowest register to the top, as a symbol of a mast’s length. The piece was premiered by mezzo soprano Tulu İçözü in Budapest’s Marble Hall (Marványterme) on 26 September 2011.  


Bulut gelir seher ile Türküsü * Piyano uyarlaması Bu parça Piri Reis operasının ikinci perdesinde Piri Reis’in rondosu olarak yer almaktadır. Eser arpist Fatma Ceren Necipoğlu’nun müzikal ideallerinin bir simgesi olarak sanatçının anısına ithaf edilmiş ve solo arp versiyonu 29.5.2010 da arpist Senem Çine tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Konser Salonu’nda seslendirilmiştir.

Bulut gelir seher ile Folksong in piano transcription

This folksong became the rondo sung by Piri Reis (tenor) in the second Act of the Opera. The piece is dedicated to the memory of harpist Fatma Ceren Necipoğlu, as a symbol of her musical aspirations. It was premiered on 29.5.2010 by harpist Senem Çine, in its version for harp solo, at the Memorial Concert held in Eskişehir Anadolu University’s Concert Hall.

Vals ve Mistik Dans* (Konser düzenlemesi)

Bu parça, Aydın Karlıbel’in ilk operası, 1986-1997 yılları arasında Sir Walter Scott’un Muska (Talisman) romanından yola çıkarak bestelenmiş olan Eyyûbiler’in ikinci perdesinde, ‘Çöl Elması Valsi ve Mistik Dans’ başlığıyla bale müziği olarak yer almaktadır. Muska romanında bu vahadan ‘Çöl Elması’-Diamond of the Desert- olarak söz edilir. Eser iki ayrı vals, düşsel arpejlerle süslü orta bölüm ve bir fugatonun ardından, rapsodik bir karaktere bürünerek güçlü akorların yer aldığı bir koda ile son bulur. Vals ritminin giderek bir ayin raksı karakterine dönüştüğü eser, Eyyubiler operasına katkılarından ötürü Prof. Cevza Sevgen’e ithaf edilmiştir. Waltz and Mystic Dance* (Concert Arrangement) The work appears in the second Act of Aydın Karlıbel’s first opera ‘The Ayubites’ composed between 1096-1997 with a libretto based on Sir Walter Scott’s ‘Talisman’. It is the Ballet music entitled ‘Diamond of the Desert Waltz and Mystic Dance’. With two distinct waltzes, an intermediary episode with dream-like arpeggios, and a fugato, the work reaches a rhapsodic episode, a mystic dance. The piece is dedicated to Prof. Cevza Sevgen in remembrance of her contributions to the opera.


Aydın Karlıbel

Piyanoda 50 Yıl

* Dünya Prömiyeri kayıtları * World Premiere recordings

50th Year at the Piano

Fotoğraf Photograph: Laurant Attila


Dr. AYDIN KARLIBEL

4.10.1957’ de İstanbul’da doğan sanatçı dört yaşında iken piyano ve solfej çalışmalarına başladı. Dokuz yaşında Cemal Reşid Rey’in (1904-1985) öğrencisi oldu ve kendisi ile 19 yıl boyunca çalışmalar yaptı. Kolej Saint-Michel’i Prix d’Excellences ödülleri ile tamamladı. Robert Kolej’den, (1976) Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim-Edebiyat Fakültesi (1981) ve Eğitim Fakültesi’nden (1983) mezun oldu. 1986’ da The Associated Board of the Royal Schools of Music tarafından verilen L.R.S.M. Diplomasını aldı ve sonraki yıllarda Wienermesterkurse ve Siena’da Accademia Chigiana’daki kurslara katıldı, 2008’ de İstanbul Teknik Üniversitesi-MIAM’dan Doktor ünvanını aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde yirmi altı yıl boyunca yüzlerce temsilde görev aldı, besteci, orkestra şefi ve konser piyanisti olarak yerli ve yabancı sanatçılarla sahne paylaştı, yurt içi ve yurtdışı turnelere katıldı. Eserleri Almanya’da Keturi Musikverlag tarafından basıldı, İngiltere, Fransa, İtalya, Macaristan ve Gürcistan’da yorumlandı. Kalan Müzik, İton records ve TRT tarafından toplam 12 CD’de yayınlandı. 2010’ da Sesler Hazinesi sanatçılarıyla Almanya turnesi kapsamında Bayreuth ve Nürnberg’de, 2011’ de piyanoya başlayışının 50. yılında Budapeşte ve Eger’de konserler verdi. Sabancı Müzesi Konser Salonu’nda ‘Franz Liszt’in Süvarileri’ ve Albert Long Hall’da ‘Osmanlı’dan Cumhuriyete’ piyano projelerini gerçekleştirdi. Orkestra şefi olarak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde Paisiello’nun Sevil Berberi’nin Türkiye prömiyerini, CRR Salonu’nda Aydın Gün’ün daveti üzerine Britten’ın ‘Bir Opera Yapalım’ adlı eserini birer sezon yönetti. Cemal Reşid Rey’in ‘Başlayış’ Senfonik şiirini ilk kez ve Özyurt’ Prologunu 70 yıl aradan sonra yeniden yönetti. Utrecht Senfoni orkestrası’nın şeflik masterclass’ında yer aldı. Belediye Konservatuarı (1975), Nejat Eczacıbaşı 1. Ulusal Kompozisyon (1996), TRT 75. Yıl Marşı, (1998) ve Mersin ‘Portakal Çiçeği’ (2011) yarışmalarındaki ödüllerin yanısıra, Cambridge Biographical Center tarafından Outstanding Musicians of the 20th Century ve Türk Lions Derneği tarafından ‘Fahrettin Kerim Gökay Üstün Hizmet Ödülleri’ni aldı. Hocası Cemal Reşid Rey’in piyano eserlerini kaydetti, ‘Çelebi Operası ile Özyurt Prolog’unu tamamlayarak piyano-şan baskılarını hazırladı. Fatih Senfonisi’nin ve birçok eserinin baskılarını gerçekleştirdi, marşlarının orkestrasyonlarını yaptı. Ian Kemp’in Berlioz: Les Troyens adlı eserini dilimize çevirdi. Şirinler Süiti’nin (La Suite des Schtroumpfs) kompozisyonu


vesilesiyle Ekim 2012 de ünlü Fransız çizgi –roman dergisi Spirou’nun V.I.P. köşesinde yapılan söyleşide yer aldı. 10 Kasım 2012’ de Carl Czerny’nin Impromptu brillant et militaire sur la Marche favorite du Sultan Mahmoud Op.451 başlıklı eserinin ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. Başlıca eserleri arasında Eyyubiler, Piri Reis ve Lambalı Hanımefendi operaları, Atatürk Senfonisi, Yahya Kemal oratoryosu, iki piyano konçertosu, keman konçertosu, oda müziği ve koro eserleri, piyano için uyarlamalar ve marşlar yer almaktadır. Karlıbel’in sanatı en geniş anlamda  evrensel kültür ve sanatın etkileri kadar Türk estetiğinin kendine has renklerini araştırma çabalarını yansıtmaktadır. Born in Istanbul on 4.10 1957, Aydın Karlıbel started to play the piano at age four. At age nine, he became a pupil of Cemal Reşid Rey (1904-1985) and pursued his musical studies with him for nineteen years. He studied at Collège Saint-Michel (Prix d’Excellences), the Robert College (1976) and the Bosphorus University (Faculty of Language and Literature (1981), Faculty of Education (1983). He later received the L.R.S.M. Diploma of the Associated Board of the Royal Schools of Music, (1986) attended masterclasses in Vienna and the Accademia Chigiana in Siena. In the last 26 years he has been active at the Istanbul State Opera and Ballet as composer, conductor and concert pianist. His works have been published by Keturi Musikverlag in Germany and as composer and pianist, his works were recorded on 12 CD’s. He won of many prizes for composition from 1973 to 2011, was nominated ‘Outstanding Musician of the 20th Century’ by the Cambridge Biographical Center and received the Turkish Lions Society’s ‘Fahrettin Kerim’ Award. He composed the operas ‘The Ayubites’, ‘Piri Reis’ and ‘The Lady with the Lamp’, the Atatürk Symphony, the Yahya Kemal Oratorio, two piano conertos, a violin concerto, piano transcriptions and marches. He completed Cemal Reşid Rey’s ‘Çelebi’ and ‘Özyurt’, orchestrated his marches. He received his Doctoral degree in Istanbul Technical University / MIAM in 2008. He later made tours in Nürnberg, Bayreuth, Budapest and Eger. To celebrate his 50th year at the piano, he pioneered the piano project ‘The Warhorses of Franz Liszt’ in Sabancı Museum. He translated Ian Kemp’s Les Troyens into Turkish. He became the V.I.P. guest of the French comic magazine Spirou for the composition of the ‘Smurfs Suite’. He played the world premiere of Carl Czerny’s rare Turkish work ‘Impromptu du Sultan Mahmoud Op.451 in December 2012 in Istanbul. His art aspires to fuse universal art with Turkish culture and colours. 


Aydın KARLIBEL için yazılmış olanlar... Cemal Reşid REY,  [Djémal Réchid] Besteci ,orkestra şefi, piyanist (29 Ocak 1978) Aydın Karlıbel talebem olarak piyano (en geniş manada) müzik teorisi, müzik tarihi v.s. tahsil etmiş ve olağanüstü kabiliyet göstermiştir, genel kültür sahasında da az rastlanan bir bilgi sahibidir.   Le jeune pianiste et compositeur turc Aydın Karlıbel, mon élève depuis plus d’une dizaine d’années ( élève de piano, de théorie musicale dans le sens le plus complet, plus large du terme, d’histoire de la musique, etc. ayant fait preuve de qualités artistiques extrêmement remarquables, composant des oeuvres musicales du plus haut interet, joint à tout cela des connaissances culturelles et linguistiques très  approfondies.   Robert WAGNER, Orkestra Şefi, (29 Oktober1987, İstanbul) Herr Aydın Karlıbel , Pianist an der hiesigen Staatsoper, ist mir als ernster, sehr ambitionierter Musiker bekannt, dessen Fähigkeiten zu groBen Hoffnungen berechtigen.   Ionescu GALATI, Orkestra şefi  ( 25 Nisan 1987, İstanbul) Mr. Aydın Karlıbel, musicien complet, a suivi des cours avec moi  et j’ai trouvé qu’il a des grandes  qualités comme pianiste et musicien...


Dan IORDACHESCU, Şan Profesörü (Mayıs 1987, İstanbul) J’ai été étonné par son inspiration généreuse, son attachement a la mélodie, par ses connaissances profondes de l’harmonie et du contrepoint. Joe ZAWINUL, Jazz piyanisti,  Temmuz 1993,Viyana A very wonderful musician with a strong character in his music.   Frank PIONTEK, Opera Point Magazine (Okt.2010, Bayreuth) Traditionaller und liedhafter, aber durchaus auch avantgardistich melodiös, klingen die Werke des Mannes  am Klavier: Karlıbels Oper über den berühmten Türkischen Kapitän Piri Reis würde ich gern einmal in ganzer Länge sehen und hören. Hasan Kemal GÜR, T.C. Budapeşte Büyükelçisi (Eylül 2011, Budapeşte) Aydın Karlıbel has learned to play the piano before he could speak. He captured the grandiose aspects of Istanbul in his works.


Teşekkürlerimizle, Special thanks to Prof. Ömer Eğecioğlu, Dr. Evren Kutlay Baydar, Bülent Bankacı ve Sakıp Sabancı Müzesi, Murat Bardakçı, İstanbul Atatürk Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yüksel Koptagel, Günsel Koptagel

Tonmeister Can Karadoğan ile albüm kaydı Recording session with tonmeister Can Karadoğan

yapım production: Kalan Müzik / Hasan Saltık kayıt, editing recording, editing: Can Karadoğan (İ.T.Ü. MİAM, İstanbul) 28.1.2012 mastering mastering: Pieter Snapper (Babajim İstanbul Studios) 11.2.2012 piyano piano: Steinway akort tuning: Levent Conker program notlari ve çeviri Notes and English translation Aydın Karlıbel kapak resmi cover painting: Hüseyin Zekai Paşa. Yıldız Parkı, Sakıp Sabancı Müzesi. grafik tasarım graphic design: Orhan Sayılı baskı printing: FRS

aydin karlibel  
aydin karlibel  

aydin karyibel

Advertisement