Page 1

Okaria Oy:n asiakaslehti

Kesälehti 2017

POIKKEUKSELLINEN QVIDJA

rakentuu Paraisilla s.4 OPINNÄYTETYÖ

toi faktat pöytään s.8 PINTOKSESTA

tuli Okarian uusi koti s.10


YHTEISELTÄ JALUSTALTA uusiin onnistumisiin

Pintos on syventänyt onnistunutta yhteistyötä Okarian kanssa ostamalla Okarian. Hyvien yhteisten keskustelujen aikana huomasimme, että yhtiöillä on koossa kunnioitettavat 100 vuotta rakentamisen osaamista. Pitkä historia toimii parhaana mahdollisena jalustana tulevan kehittämiseen. Lisäksi kun kaksi energistä ja osaavaa tiimiä lyöttäytyy yhteen, edessä on entistä enemmän onnistumisia. Pintos-tiimi toivottaa Okarian taitavan tiimiin tervetulleeksi lisävahvistukseksi joukkoihinsa rakentamaan yhteistä menestystä. Samalla kun nautimme vuonna 2017 hyvästä rakentamisen suhdanteesta, voimme todeta että tarvetta uudis- ja korjausrakentamiselle riittää Suomessa edelleen. Rakennusteollisuus (RT) arvioi rakennuskannan ja infran korjausvelan olevan 35 MRD €. Maailman megatrendeistä kaupungistuminen koskettaa meitä kaikkia. Uuden kehittäminen on välttämätöntä, ei pelkästään yritysten itsensä takia, vaan laadukkaiden, kustannustehokkaiden ja kestävän kehityksen mukaisten rakentamisen ratkaisujen takia. Ne ovat avainasemassa kysynnän tyydyttämiselle nyt ja huomenna. Rakentaminen on vauhdilla kehittymässä tehokkaaksi logistiseksi operaatioksi, jossa tarvitaan vahvoja osaajia. Pintos on viime vuosina investoinut tuotantoteknologiaan, tuote- ja palvelukonsepteihin sekä myynnin kehittämiseen. Yhtiön uudistumis- ja kehittymiskyvystä osoituksena ovat uudet raudoituskomponentit ja laajentunut kiinniketuotevalikoima. Olemme myös rekrytoineet osaavia ja innostuneita ihmisiä rautaiseen tiimiimme viimeisten parin vuoden aikana.

Okaria News on 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvä asiakaslehti Lähetä meille palautetta ja juttuvinkkejä osoitteeseen myynti@okaria.fi Päätoimittaja Terhi Nyman Taitto Mainostoimisto Revolver Oy / Pera Salminen Painosmäärä 2000 kpl

2

Sekä Pintos että Okaria ovat olleet rinnatusten uudistamassa koko rakentamisen kenttää. Jatkossa voimme yhteisvoimin ja innolla jatkaa kehitystyötä. Katse kohdistuu teknologiaan, joka luo mahdollisuuksia uusiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Kaupan myötä meillä on tarjota asiakkaillemme laaja ja kilpailukykyinen tuote- ja palveluvalikoima Itämeren alueella. Panostamme yhdessä ylivoimaiseen asiakaskokemukseen. Uskon, että uuden teknologian luomilla mahdollisuuksilla ja hyvällä myyntityöllä olemme entistäkin parempi kumppani sekä voimme edistää tehokkaampaa, laadukkaampaa ja turvallisempaa rakentamista. Pitkästä yhteistyöstä ja hyvistä keskusteluista kertoo paljon myös se, että sekä Terhi Nyman että Vesa Takomo jatkavat Okariassa tekemäänsä hienoa työtä Pintos-konsernin palveluksessa. Tässä vaiheessa on paikallaan kiittää kaksikkoa heidän aiemmasta rautaisesta panoksestaan. Kiitokset myös koko muulle joukolle, joka jatkossa mahdollistaa menestyksen saman katon alta. Hyvää kesää kaikille toivottaen, Tuomas Pere Pintos Group


Kesälehti 2017

Pääkirjoitus...........................................................................................2 Poikkeuksellinen Qvidja rakentuu Paraisilla.......................4 Leomuovi on Okarian ekologinen luottokumppani.....6 Opinnäytetyö toi faktat pöytään..............................................8 Pintoksesta tuli Okarian uusi koti......................................... 10 Uudet tuotteet................................................................................ 12 Hiilijalanjälkiä asfaltilla?................................................................. 14

Okaria Oy Jousitie 6, 20760 Piispanristi myynti@okaria.fi Puhelin : +358 2 273 9450 www.okaria.fi

3


Teksti Kirsi Saivosalmi

POIKKEUKSELLINEN QVIDJA rakentuu Paraisilla Edelläkävijä biometaanin tuottamisessa, Qvidja Kraft, nousee Paraisille rakentamisen edelläkävijöiden avulla. Myös Okarian kattava tuotevalikoima ja skarpit toimitukset ovat tukeneet mittavan hankkeen onnistumista. Loppukesällä 2016 aloitetun laajan kohteen rakentaminen on ollut LU Rakennus Oy:n vastuulla. Hankkeessa työskennellyt Niklas Nyman kertoo, että erityislaatuisen rakennusprojektin sijainti oli oma lukunsa. Paraisilla luonnonrauhassa sijaitsevalla paikalla ei ollut vettä eikä sähköä. Myös tietä oli rakennettava perille asti, ennen kuin hanke pääsi kunnolla käyntiin. - Rakennuksia on yhteensä kuusi kappaletta ja muita kohteita niiden lisäksi, Nyman kertoo hankkeesta, joka saadaan arviolta päätökseen keväällä 2018.

Energiayhtiö Qvidja Kraftin ja Qvidjan kartanon rakennushankkeet • Rakentaja LU Rakennus Oy, arkkitehti SAATSI Arkkitehdit Oy, rakennuttaja Qvidjan tilan omistajat Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin. • Aloitettu elokuussa 2016. Hiilipajan arvioidaan valmistuvan elokuussa 2017, muiden rakennusten keväällä 2018. • Kohteiden joukkoon kuuluvat mm. tuotantolaitos 750 m2, lantavarasto 410 m2, rehuvarasto 810 m2, sonnipihatto 1500 m2, rehusiilot 1200 m2, 2 kaasuvarastoa halkaisijaltaan 11,65 m, energialaitos, tankkauspiste ja maanpaineseinät. Lisäksi on tarvittu uudet tiet, kaasulinjat, uudet sähköt ja vedenottamo.

4

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS A JA O

Pinta-alaltaan 750 neliömetrin kokoisen tuotantolaitoksen lisäksi alueelle on nousemassa energialaitos, kaasuvarastot sekä myös lanta- ja rehuvarastot, jotka ovat yhteensä kooltaan yli 1200 neliömetriä. Tulossa on lisäksi muun muassa rehusiilot ja sonnipihatto. Avainsana on ympäristöystävällisyys. Sen lisäksi, että Qvidja Kraftin uudet energiatuotantolaitokset tuottavat ja myyvät päätuotteenaan biometaania muualle, myös koko Qvidjan tilan lämpö, sähkö, lannoitteet ja liikennepolttoaine saadaan laitoksen tuottamasta bioenergiasta. Ympäristöystävällisyys on luonnollisesti huomioitu myös rakentamisessa. Esimerkiksi tuotantolaitos itsessään on tehty massiivitiiliseinäiseksi, eikä EPS-eristettä ole käytetty. TUOTTEET JA TOIMITUKSET PAIKALLAAN

Tämänkaltaiseen hankkeeseen tulee matkan varrella helposti muutoksia, ja niin tälläkin kertaa. Nyman kertoo, että uudelleen muokattuja piirustuksia onkin luettu useaan otteeseen tarkalla silmällä. Poikkeuksellinen kohde on rakennusvaiheessa työllistänyt 30–50 henkilöä. Skarppiutta vaativassa hankkeessa Okarian rakentamisen tuotteet ovat löytäneet oikeisiin käsiin aikataulun mukaisesti. Nyman sanoo yhteistyön sujuneen Okarian kanssa mainiosti, eikä moitittavaa ole ollut, päinvastoin. Ajantasaisten toimitusten lisäksi Okarian kattavasta tuotevalikoimasta on löytynyt apu moneen käänteeseen. Monipuolisesta valikoimasta Nyman mainitsee esimerkkeinä Malhus-muottivälikkeen, alumiinitangot, injektointituotteet, tiivistysnauhat, betonivälikkeet ja suojatulpat.


QVIDJAN TARINA SAA ARVOISENSA JATKON Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin ostivat historiallisesti arvokkaan Qvidjan tilan vuonna 2014. Pariskunta etsi maatilaa, jossa kokeilla ruoan ja energian tuotantoa päästöjä keräävästi ja hiiltä sitovasti sekä samalla ravinteita kierrättäen. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ RUOANTUOTANTOA

Kulttuuriperintönä mukana tuli keskiaikainen kivilinna ja noin 30 korjattavaa rakennusta. Vuosisatoja maatilana toimineen Qvidjan rakennuskantaa oli uudistettu ja täydennetty aikojen saatossa. Vuonna 2015 Qvidjasta teetettiin rakennusselvitys, jonka tekemisestä vastasi SAATSI Arkkitehdit Oy.

Bioenergiayhtiö Qvidja Kraft toimii Qvidjan tilalta vuokratuilla mailla, kehittäen mikrobipohjaista metanointia, jolla voidaan lisätä biokaasun saantoa yli 60 prosenttia ja jota voidaan käyttää tuuli- ja aurinkoenergian varastointiin. MODERNIT JA MITTAVAT PUITTEET

Tilan energialaitoksen kokonaisuuteen kuuluu neljä osaa: hakelämpölaitos, biokaasulaitos, puukaasulaitos ja biometanointilaitos. Hakelämpölaitoksesta saadaan lämpöä, jolla lämmitetään esimerkiksi biokaasulaitosta. Aivan uudenlaisissa reaktoreissa vuosituhansia metaania suolla valmistaneet mikrobit muuttavat hiilidioksidia ja vetyä metaaniksi, jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena. Vetyä reaktoreihin saadaan puukaasulaitoksessa syntyvästä häkäkaasusta. Biokaasulaitoksessa taas voidaan hyödyntää tilalla syntyvää orgaanista jätettä. Sitä saadaan myös tilan ulkopuolelta, muun muassa kalanperkuujätteestä. Biokaasun hiilidioksidi toimii myös metaanin valmistamisen raaka-aineena. Lähteenä on käytetty Qvidjan tilan kotisivuja: qvidjakraft.fi ja qvidja.fi.

Monipuolisista ja eri tarkoituksiin tehdyistä rakennuksista vanhimpana on säilynyt 1400-luvulta peräisin oleva kivilinna. Vuosisatoja paikallaan seissyt linna saa nyt toimia symbolina kestävälle ja nykyaikaiselle maa- ja metsätaloudelle. Nyky-Qvidja on kokeilutila hiiltä sitovalle, Itämeri-ystävälliselle ja ravinteita kierrättävälle ruoantuotannolle. Kaikki tehdään luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa silmällä pitäen. Oma roolinsa on tilan hevosilla, ylämaankarjalla ja lampailla. EDISTYKSELLISTÄ ENERGIAN TUOTANTOA

Qvidjassa kehitetään ja hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Tilan päätuote on biometaani, jota valmistetaan uusissa energiatuotantolaitoksissa. Tilan lämpö, sähkö, lannoitteet ja liikennepolttoaine saadaan omasta bioenergiasta.

5


LEOMUOVI ON OKARIAN

ekologinen luottokumppani Matkakertomuksen kirjoitti Vesa Takomo

Leomuovi Oy valmistaa Akaan Viialassa muovikomponentteja kaikkiin teollisiin tarpeisiin ja toimialoille laidasta laitaan. Vuonna 2006 alkanut yhteistyö Okarian kanssa on aikojen saatossa vain syventynyt. Vuonna 1984 perustetun Leomuovin toiminta on laajentunut jatkuvasti. Viime vuoden aikana yritys investoi muun muassa uuteen tuotantolinjaan, jossa Wittmann-Battenfeldin ruiskuvalukoneeseen on liitetty CeraConin tiivistyskone. - Automatisoidun tuotantolinjan ansiosta voidaan taata tuotteiden korkea laatu ja toistettavuus. Tuotantolinjalla voidaan valmistaa muovituote ja tehdä tiivistys samalla kertaa suoraan paikalleen. Tämä nopeuttaa valmistusprosessia ja on samalla kustannustehokasta, kertoo Risto Kalliainen, yrityksen nykyinen omistaja yhdessä Sami Rantalan kanssa vuodesta 2001 lähtien. Toinen viime vuoden merkittävä investointi on loppuvuonna valmistunut logistiikkahalli. VIHREÄT ARVOT KUNNIAAN

Ympäristöystävällisyys koetaan Leomuovi Oy:ssä tärkeäksi, mikä näkyy myös uudessa logistiikkahallissa. Sen kattomateriaaliksi valittiin suomalaisella Noxite‐sirotteella pinnoitettu bitumikate. Auringon UV-säteilyn, tuulen ja sadeveden yhteisvaikutuksesta se neutraloi ilmasta ympäristölle haitallisia typen oksidipäästöjä vähäiseksi määräksi nitraattia. Kooltaan 130-neliöinen Noxite‐pinnoitettu katto kykenee puhdistamaan ilmasta saman verran typen oksideja kuin Euro5‐ päästöluokiteltu bensiinikäyttöinen henkilöauto tuottaa 15 000 kilometrin ajossa.

6

- Näin ollen 1400 neliön kattomme puhdistaa noin puolet Leomuovin työntekijöiden vuoden aikana aiheuttamista typen oksidipäästöistä, Kalliainen kertoo. Vihreistä arvoista kertoo sekin, että logistiikkahallin lämmitys hoidetaan kokonaan vieressä olevan tuotantohallin hukkalämmöllä. Kalliainen lisää, että yritys käyttää kierrätysmuovia aina kun mahdollista. Muovituotteiden valmistuksessa sivutuotteena syntyvät ylimääräiset muoviosat, eli karat, murskataan ja uusiokäytetään. JOUSTAVA KUMPPANI

Yhteistyö Okarian kanssa on vuosien saatossa kehittynyt tiiviiksi kumppanuudeksi. Tällä hetkellä Leomuovi valmistaa Okarialle yli sataa erilaista muoviosaa. Muoviosien valmistuksen lisäksi Leomuovi osallistuu myös muoviosien tuotekehitykseen. Logistisista palveluista yritys tarjoaa Okarialle pakkauspalveluita, suoratoimitusta ja varastointipalveluita. - Yhteistyö on ollut alusta asti avointa ja helppoa. Yhteistyöhön on panostettu ja kumppanuutta on kehitetty jatkuvasti. Esimerkkinä tiiviistä yhteistyöstä voidaan mainita e-projekti, joka on edennyt testausvaiheeseen, Kalliainen sanoo. E-projektin päämääränä on saada yritysten järjestelmät keskustelemaan aukottomasti keskenään. Näin säästyy molempien yri-


tysten aikaa, ja inhimillisen virheen mahdollisuus saadaan entistä tehokkaammin minimoitua. Kalliainen kertoo, että yrityksessä panostetaan kumppanin kokonaisvaltaiseen palvelemiseen. - Toiminta ja tuotannonohjaus on ketterää. Meillä pystytään tarvittaessa reagoimaan hyvinkin nopealla aikataululla asiakkaan yllättäviin tarpeisiin. VALOISAT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Kuluvan kevään aikana myönteisiä uutisia on kantautunut eri puolelta Suomea. Taloustilanne vaikuttaa vihdoin piristyneen. - Myös Leomuovilla kuluva vuosi on lähtenyt käyntiin hyvin vilkkaasti ja helmikuussa tehty yritysosto tukee kasvustrategian mukaista laajentumista. Myös kuluvan kesän tilauskanta näyttää erinomaiselta, Kalliainen toteaa tyytyväisenä.

LEOMUOVI OY • Perustettu vuonna 1984, toimipaikka Akaan Viialassa • Toimittaa muovikomponentteja kaikkiin teollisuuden tarpeisiin. • Tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua aina tuotteen suunnittelusta kokoonpanoon, logistisia ratkaisuja unohtamatta. • Työntekijöitä 22, lisäksi kiireavustajat ja kausityöntekijät. • Liikevaihto 3,7 milj. vuonna 2016. • Suomen lisäksi markkina-alueeseen kuuluvat Ruotsi, Venäjä, Baltian maat ja Puola.

7


Teksti Kirsi Saivosalmi

OPINNÄYTETYÖ

toi faktat pöytään

“Opinnäytetyö osoitti, että Okaria on onnistunut huimasta myynnin kasvusta huolimatta pitämään kuljetuksien hiilidioksidipäästöt hillityllä tasolla.”

8


Kun Okaria siirtyi yhden varaston malliin vuoden 2016 alussa, tavoitteina oli säästää paitsi aikaa ja kustannuksia, myös ympäristöä. Mutta miten kävi, onnistuttiinko Vantaan päävaraston avulla hillitsemään kuljetusten määrää ja hiilijalanjälkeä?

KERRO ENSIN HIEMAN TAUSTASTASI, SUSANNA?

- Opiskelen liiketoiminnan logistiikkaa Turun AMK:ssa ja tarkoituksena on valmistua joulukuussa 2017. Opinnoissani olen erikoistunut kuljetuksiin ja työskentelen myös tällä hetkellä kuljetusliikkeen asiakaspalvelussa. Työpaikan sain itse asiassa juuri opinnäytetyön tekemisestä syntyneiden kontaktien avulla.

KERRO OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEISTA JA TULOKSISTA?

- Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla kuljetuksien synnyttämän hiilijalanjäljen muutoksia siirryttäessä yhden varaston strategiaan. Opinnäytetyö osoitti, että Okaria on onnistunut huimasta myynnin kasvusta huolimatta pitämään kuljetuksien hiilidioksidipäästöt hillityllä tasolla. Liikevaihdon kasvuun suhteutettuna hiilidioksidipäästöt ovat jopa hieman laskeneet. Päävaraston muutto Vantaalle kasvatti etäisyyksiä sopimusvalmistajille, mutta Okaria oli onnistunut vastaamaan tähän lisäämällä suoria toimituksia sopimusvalmistajilta asiakkaille. Pelkästään suoria toimituksia lisäämällä on jo onnistuttu vähentämään hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Lisäksi varastojen välisiä siirtoja on saatu minimoitua yhden varaston taktiikkaan siirtymisen myötä.   Opinnäytetyössä tutkittiin myös Okarian asiakastoimitusten volyymeja eri alueille. Pääkaupunkiseudulle menee kaikkein voimakkaimmat volyymit ja senkin vuoksi on tärkeää, että varasto sijaitsee lähempänä asiakkaita, mutta kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien päässä muista Suomen isoista kaupungeista, jotka ovat myös tärkeitä toimituskohteita.

Yksi jatkokehityskohde kuitenkin löytyi. Rahtikirjojen lukumäärä oli kasvanut hurjasti vuoden 2016 aikana ja samanaikaisesti keskimääräiset eräkoot taas olivat pienentyneet. Tämän varjossa tulosta pystyttäisiin entisestään parantamaan, jos tilausvälejä ja -kokoja mietittäisiin tarkemmin ja ennakoidummin.    MILLAISTA OLI TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ OKARIA OY:N JA KAUKOKIITO OY:N KANSSA?

Olen todella tyytyväinen yhteistyöhön Okarian kanssa ja Nymanin Terhiltä saatuihin näkemyksiin, joita ilman työstä ei olisi varmastikaan tullut läheskään tämän vertaista. Itse asiassa olen keskustellut opinnäytetyöstä enemmän Terhin kuin opettajani kanssa, mikä on hyvä, sillä näin työ on edennyt toimeksiantajan mieltymyksien mukaisesti. Koen tärkeämmäksi, että työ vastaa enemmän toimeksiantajan odotuksia kuin koulun. Tapasimme myös Kaukokiidon Olli Intosen kanssa ja sain heiltä kuljetusyhteenvedon sekä päästöraportin vuosilta 2015 ja 2016. Ne ovat olleet kovassa käytössä ja etenkin valmiiksi saaduista päästölaskelmista oli todella iso hyöty työssäni. Susanna Vainion opinnäytetyö on luettavissa Okarian nettisivuilta.

LÄHETYKSEN PÄÄSTÖT TOIMITETTUNA AKAA VS. VANTAA

SUORATOIMITUKSENA

Vastauksia tarjoaa tuore opinnäytetyö, jonka Okaria tilasi Turun AMK:lta ja jonka toteutti opiskelija Susanna Vainio. - Olemme todella kiitollisia Susannan panoksesta, toteaa Okarian Terhi Nyman. - Tuotetarjoamamme laajenemisen ja lähetysmäärien kasvun myötä aloimme vuonna 2014 kehittää logistikkaamme ja muun muassa vähentää jättämäämme hiilijalanjälkeä. Emme kuitenkaan halunneet jäädä pelkän mutu-tiedon varaan, vaan saada faktat esiin. Siinä Susannan työstä oli paljon apua.

9


PINTOKSESTA TULI

Okarian uusi koti

Kaksi rakennusalan osaajaa on jo pitkään kulkenut rinnatusten, ja jatkossa yhteistyö sen kuin tiivistyy. Pintos siirtyy Okarian uudeksi omistajaksi kesäkuun alussa, mikä tarkoittaa tuttua hyvää palvelua entistäkin ketterämmällä vaihteella. Yhteinen tulevaisuus helpottaa asiakkaiden elämää entisestään monelta kantilta, muun muassa tilaamisen vaivattomuutena ja toimitusten yhdistämisinä. - Yhdessä muodostamme hyvän jalustan rakentamiselle ja voimme taata asiakkaille aiempaakin ketterämpää palvelua, iloitsevat Okarian pääomistaja Terhi Nyman ja Pintoksen toimitusjohtaja Tuomas Pere omistajanvaihdoksesta, joka suunniteltiin huolella yhteisen pöydän ääressä. Samaan taloon kertyy peräti 100 vuotta rakentamisen osaamista ja kehittämishenkeä. Pintos on edelläkävijä muun muassa raudoitusverkoillaan ja Okaria laajalla rakentamisen tuotevalikoimallaan, johon lukeutuvat esimerkiksi Pintoksen verkkoihin käyvät raudoitusvälikkeet. YHTEENSOPIVAT TUOTTEET SAMASTA TALOSTA

– Samalla tavalla kuin meidän tuotteemme kuuluvat yhteen rakennustyömaalla, mekin yrityksinä sovimme yhteen, sanoo Nyman, joka on luotsannut Okarian kasvua viimeiset parikymmentä vuotta. Okarian kehityksen Nyman toteaa tulleen siihen vaiheeseen, että kotimainen ja dynaaminen ”sielunkumppani” Pintos oli enemmän kuin luonteva valinta sen ohjaksiin. Toimijoita yhdistää paitsi ekologisuus ja innovatiivisten tuotteiden tuominen alalle, myös vankasti asiakaslähtöinen yrityskulttuuri. Molemmat yritykset ovat etulinjassa myös sähköisten palveluiden kehittäjinä.

PÄHKINÄNKUORESSA • Yrityskaupan myötä samaan taloon kertyy rakennusalan osaamista peräti 100 vuotta, liikevaihtoa 55 miljoonaa ja henkilöstöä yli 140 henkeä. • Okarian pääomistaja Terhi Nyman ja toinen omistaja Vesa Takomo siirtyvät Pintos-konsernin palvelukseen, muu Okarian väki jatkaa Okaria Oy:n palveluksessa. • Toimipaikkoja ovat Okarian Kaarinan pisteen lisäksi Pintoksen pääkonttori Eurassa, tuotantolaitokset Eurassa ja Rauman Lapissa sekä myyntikonttori Ruotsin Värnamossa.

10

MONIALAINEN JA KETTERÄ PALVELUYRITYS

Pintosta ja Okariaa on aina yhdistänyt halu kehittää rakennusalaa kaikkien eduksi. – Tuotteiden asentamisen kehittäminen, työn helpottaminen työmailla ja elementtitehtaissa sekä työturvallisuuden parantaminen ovat kaikkien rakennusalan toimijoiden tavoitteissa tällä hetkellä. Tähän on sekä Pintoksen että Okarian tuotteilla paljon annettavaa. Siitä meillä riittää jo näyttöä, ja paljon on vielä tehtävissä, Pere toteaa tulevaisuuden suhteen. Pintos on markkinajohtaja päätuoteryhmässään raudoitusverkoissa. Sen keihäänkärkituotteita ovat jatkossakin innovatiiviset raudoituskomponentit betoniteollisuuden tarpeisiin sekä puurakentamisen liitostuotteet. Kaupan myötä paitsi Pintoksen tuotevalikoima, myös palvelut laajenevat kattamaan rakennusalan tarpeet entistä monipuolisemmin.

YHDISTYMISESTÄ SANOTTUA ”Positiivinen signaali alalle, molemmat yritykset tuttuja yhteistyökumppaneita, molemmilla loistavaa palvelua.” - Petri Rintala, Toimitusjohtaja, Raudoitus P.Rintala Oy ”Näen että Okarian yhdistyminen Pintokseen on harvinaisen looginen ja mieluisa liitto - toimivathan molemmat jo ennestään paljon samoilla markkinoilla, samoille asiakkaille. Tuotteet tukevat toisiaan, varsinaista päällekyyttä ei ole. Toisen tuotteet jatkavat siitä mihin toisella loppuu. Molemmat yritykset ovat samalta suunnalta ja hyvin toistensa tuntemia. Asiakkaan näkökulmasta sanoisin että ratkaisu on varmasti molempien osapuolien, työntekijöiden ja ennenkaikkea asiakkaiden parhaaksi. Uskon että laajemman tuotevalikoiman ja parempien käytettyjen resurssien johdosta näemme välittömästi positiivisia vaikutuksia. Olemassa olevan tietotaidon jalostaminen koko tuotepalettiin täytyy olla myös positiivinen asia.” - Juha Vasara Myyntijohtaja, Betset Oy


TRIPLAN LAAJA

työmaa tutuksi

Ensimmäinen yhteinen työmaakäynti Okarian ja Pintoksen yhdistymisen jälkeen tehtiin heti kesäkuussa, kun Saku Ailanen ja Jarno Kuusilehto Pintokselta sekä Markus Virtanen Okarialta kävivät tutustumassa kaupunkikeskus Triplaan Pasilassa. Oppaana toimi YIT:n vastaava työmaanjohtaja Esa Isokääntä. Käynnillä tutustuttiin työmaahan, käytiin läpi Okarian ja Pintoksen tuotevalikoimaa sekä tavattiin myös muita työmaan toimihenkilöitä. KOHDE KOHOAA KORKEUKSIIN

Vuonna 2015 aloitetut rakennustyöt etenivät tutustumiskäynnin aikoihin neljännen kerroksen korkeudessa, merenpinnasta noin 30 metrissä. Valmistuessaan rakennukset kohoavat yli sadan metrin korkeuteen. Kohteen rakentaminen jatkuu 2020-luvulle asti, ja lisäksi tulevaisuudessa uuden Pasilan kehittymisen myötä lähelle nousee runsaasti uusia rakennuksia. Isoissa kohteissa tulee aina vastaan myös haasteita. Tripla-työmaalla mutkia matkaan toivat alkumetreillä pilaantuneet maa-ainekset, joita löytyi ennakoitua enemmän. Pilaantunutta maata oli yhteensä noin 110 000 tonnia. Maa-aineksen siirtäminen pitkitti rakennustöitä, ja rekkaralli työmaalta poispäin oli vilkasta. Erittäin tiukan aikataulun vuoksi töitä on muutoinkin painettu osalla lohkoista kolmessa vuorossa kellon ympäri. VAIKUTTAVAT PATOSEINÄT

Tutustumishetkellä rakennuksessa oli erilaisia vaiheita meneillään. Kierroksen aikana vierailijat pääsivät seuraamaan esimerkiksi metrotunneleiden louhintaa alakerrassa. Kaksi kerrosta ylempänä sisätiloissa maalaus- ja sprinklerityöt etenivät jo vauhdilla. Tutustujat pääsivät kierroksen aikana ihailemaan muun muassa kohteen patoseiniä. Erikoisuutena niissä on rakenne, jossa patoseinän punokset lopuksi laukaistaan ja maanpaine vapautuu rakennusta vasten. Työmaan betonilaatu esimerkiksi lattiavaluissa on myös huomattavan korkea. Töiden etenemistä on auttanut suuresti Ruskon Betonin betoniasema, joka pystytetty varta vasten Triplan työmaata varten. Hankkeen laajuudesta kertoo muun muassa se, että Triplan pysäköintiä ja kauppakeskusta varten valetaan noin 205 000 m³ betonia.

TRIPLA LUKUINA • Kokonaisinvestointi on noin 1,1 mrd € • Kokonaislaajuus 360 000 brm2 (50 jalkapallokenttää) • Asuntoja noin 400 • Hotellissa noin 400 huonetta • Toimistoissa noin 5000 työpaikkaa • Kauppoja ja ravintoloita 250 kappaletta • Polkupyörille 3400 paikkaa • Autoille 2300 autopaikkaa • Työmaan vahvuus tällä hetkellä noin 140 toimihenkilöä ja 750 työntekijää. Työmaan maksimivahvuus vuonna 2018 noin 1100 henkilöä • Rakennuslupia hankkeessa noin 10 kpl.

11


OKARIAN TUOTTEITA RAKENTAMISEEN valikoimaan täydennystä TPH-BAUSYSTEME GMBH VESITIIVIIN VALUN TUOTTEET Kesän aikana Okarian valikoimiin tulee laadukkaita saksalaisen TPH-Bausysteme GmbH:n vesitiiviin valun tuotteita. Uusia tuotteita ovat mm. paisuvat liima- ja saumamassat, peltiset vesitiiviit työsaumanauhat ja lisäksi paisuvien saumanauhojen valikoima laajenee.

SEWATEK-PAIKALLAVALUHOLVILÄPIVIENNIT Sewatek-onteloholviläpivientien lisäksi Okarian varastovalikoimasta löytyy nyt myös Sewatek-paikallavaluholviläpiviennit. Kyseisiä tuotteita on kyselty tasaisesti ja toimitettu viime vuoden aikana tilaustuotteena, joten tuote on luonteva lisä Okarian varastovalikoimaan. Nyt asiakkaalla on mahdollista tilata samassa kuormassa muiden tuotteidemme kanssa Sewatek-läpiviennit myös työmaille, jossa holvit valetaan paikallavaluna. • Kustannustehokas, nopea ja turvallinen ratkaisu välipohjalävistyksiin • Asennetaan valumuotin päälle • Paketti pitää sisällään läpivientiputket lämpöjohtoparille, läpivientiputkien päissä olevat kuppitulpat ja valutuen • Valmisläpiviennin avulla läpiviennistä tulee palo- ja äänitiivis • ETA-hyväksytty ja CE-merkitty tuote, ETA-numero 12/0045 • Tilausvaiheessa tarvitset täsmälliset tiedot virtausputken ulkohalkaisijasta, läpiviennin tukiin saadaan sopimaan putket välillä 10-42 mm • Varastopituus 300 mm (280 mm laattaan)

12


LIPPUSIIMA • Erota selvästi työmaa-alueet • Vaarallisia alueita voidaan merkitä ja erottaa tehokkaasti ja nopeasti lippusiimalla • Pakkasenkestävä • Heijastava lipuke, punainen/keltainen • Pituus 25 m Tukkupakkaus 40kpl. Kysy hinta erikseen myynti@okaria.fi

OKARIA-MUOTTIÖLJY • Betoniteollisuuden tarpeisiin valmistettu biohajoava muottiöljy • Soveltuu useaan erilaiseen käyttökohteeseen • Voidaan levittää ruiskulla, telalla tai pensselillä • Heti käyttövalmis • Toimii myös kylmissä olosuhteissa • Pakkaus 25 l kanisteri (muut koot tilauksesta)

MUOTTIÖLJYRUISKU - Laadukas Gloria® paineruisku 10 l terässäiliöllä

13


Teksti | Tuuli Peltomäki

HIILIJALANJÄLKIÄ ASFALTILLA? – ajatuksia kuljetusliikkeen vastuullisuudesta

14


Yritysten yhteiskuntavastuu ei ole tänä päivänä pelkkää hyvää PR:ää tai kilpailuetu – sen edellytetään olevan kunnossa. Kuljetusalalla, jossa päästökeskustelu käy usein kiivaana, sen rooli korostuu entisestään. Monet potentiaaliset asiakkaat haluavat tutustua yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikkaan ennen päätöstä yhteistyön aloittamisesta. Yrityksen yhteiskuntavastuu nähdään usein – virheellisesti – yrityksen pehmeiden arvojen viestimisenä, vaikka tosiasiassa se määrittelee koko liiketoiminnan arvopohjan. Markkinointialan ihmisenä ymmärrän yhteiskuntavastuun merkityksen osana yrityksen brändin rakentamista ja viestintää. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, että se ei ole markkinointijargonia vaan konkreettisia toimenpiteitä ja jatkuvaa kehitystyötä koko organisaation tasolla. Ainoastaan olemalla osa yrityksen jokapäiväistä tekemistä jokaisella organisaatiotasolla, siitä voidaan viestiä uskottavasti myös ulospäin. Yhteiskuntavastuuta on monenlaista. Se on vastuuta ihmisistä, taloudellisista tekijöistä ja ympäristöstä. Kuljetusalalla etenkin keskustelu ympäristöasioista nousee usein pinnalle. VARASTO LÄHELLE ASIAKASTA

Okaria teki kaksi vuotta sitten strategisen päätöksen siirtää varasto Kaarinasta Vantaalle. Se oli seuraus tahtotilasta toimia lähempänä asiakkaita, joista suurin osa sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Ratkaisu mahdollistaa entistä nopeammat toimitukset, mutta sillä on myös ympäristövaikutuksia – lyhyemmät etäisyydet pienentävät samalla hiilijalanjälkeä. Kaukokiito pyrkii osaltaan tukemaan asiakkaidensa prosesseja – ajamme pääsääntöisesti kaikki Okarian suoratoimitukset toimittajalta vastaanottajalle. Ympäri Suomen levittynyt terminaaliverkostomme mahdollistaa paikallisen tuntemuksen ja tekemisen myös siellä, missä asiakkaiden toimipisteitä ei ole. Kaukokiidon kautta Okaria tavoittaakin asiakkaansa ympäri Suomen, ja lähetykset toimitetaan perille seuraavana päivänä lähes kaikkialle maassa.

taloudellisempaan ajotapaan. Monet kuljettajat jopa kilpailevat keskenään taloudellisimman kuljettajan tittelistä – se on kunnia-asia ja osa ammattitaitoa. Tämä yhdessä uusien, energiatehokkaiden terminaalien ja optimoidun, ajoreittejä rationalisoivan toiminnanohjausjärjestelmän kanssa keventävät merkittävästi hiilijalanjälkeämme. Kaukokiidon terminaalien sijainnit on valittu ympäristö huomioon ottaen – ne sijaitsevat kaupunkien laitamilla, jotta automme eivät ajaisi tarpeettomasti keskustan ruuhkissa. Kiinnitämme huomiota myös lajittelun ja kierrätyksen toimivuuteen. Sosiaalinen media on osaltaan muuttanut yritysten vastuullisuuskeskustelua, niin myös kuljetusalalla. Tieto leviää verkossa nopeasti, ja keskustelun käyminen on helpompaa kuin ennen. Samalla asiakkaat ovat entistä tietoisempia sosiaalisen median voimasta. Yrityksen on mahdoton hallita verkossa käytävää keskustelua, mutta olemalla aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä sillä on mahdollisuus ottaa osaa siihen. Haastavatkin tilanteet voivat avoimen ja läpinäkyvän viestinnän kautta kääntyä yrityksen eduksi ja vahvistaa yritysbrändiä.

SUOMEN KAUKOKIITO OY Kaukokiito – maan johtava yksityinen kuljetusjärjestelmä – on palvellut suomalaista elinkeinoelämää suunnitelmallisesti jo 64 vuotta. Lähetykset toimitetaan perille seuraavana päivänä lähes kaikkialle Suomeen. Tarjoamme kuljetuspalveluiden lisäksi myös terminaali- ja varastointipalveluita. Palveluksessasi on 2000 ammattilaisen ja yli 1000 ajoneuvon valtakunnallinen verkosto – päivin öin.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KULJETUKSISSA

Olemme palveluntarjoajana osa Okarian ja Okarian asiakkaiden kokemaa asiakaskokemusta. Siksi panostamme laadun ja vastuullisuusasioiden jatkuvaan kehitykseen ja mittaamme säännöllisesti onnistumistamme. Varmistamme, että tavaravirta liikkuu mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Tämä koskee paitsi tavaroiden kuljetuksia, myös niiden varastointia ja käsittelyä terminaaleissa. Kuljetuskalustomme keski-ikä on alle neljä vuotta, ja koulutamme kuljettajiamme säännöllisesti entistä

VIERASKYNÄ:

Tuuli Peltomäki, Digital Marketing Specialist Suomen Kaukokiito Oy

15


Okaria toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen aurinkoista kesää 2017.

Okarianews Kesä 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you