Page 1

22. ÅRGANG 2014 NUMMER 1

Fra vingedysten 2013.


Sønderborg Orienteringsklub

AAIG Orientering

www.sonderborg-ok.dk Bankkonto: 8010 0007302525

Bankkonto: 7117 001067565 (Sydbank)

Formand

Birger Jønsson Toften 8, Høruphav, 6470 Sydals Tlf. 20 32 18 44 b.joensson@stofanet.dk

Formand Webmaster

Finn Hove Høgelsbjerg 56, 6200 Aabenraa Tlf. 30 86 30 46 mail@finnhove.dk

Næstformand

Rasmus Ejlersen Rådyrvej 35, 6400 Sønderborg Tlf. 51 29 63 11 e-mail: r.ejlersen@gmail.com

Næstformand

Bent Petersen Uglekær 91, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 02 96 bentrandi@webspeed.dk

Kasserer

Svend Erik Bertelsen Skovvej 23, 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 12 25 Skovvej23@gmail.com

Kasserer

Hans Renkwitz Birkeparken 94, 6230 Rødekro Tlf. 31 90 65 17 renkwitzh@yahoo.dk

Trænings- og ungdomsudvalg

Hanne Ljungberg Skovvej 21, 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 14 02, mob 23 61 44 02 lju21@stofanet.dk

Sekretær

Bjarne Bang Christensen Klosterbakken 60, 6230 Rødekro Tlf. 74 69 35 51 bjbangc@hotmail.com

Kortudvalg

Sten Oluf Jansson Hørup Bygade 26 st. tv. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 53 13

Trænings- og skovudvalg

Jon Mathiesen Nr. Hostrupvej 13, Nr. Hostrup 6230 Rødekro Mobil 21 73 62 31 susjon@bbsyd.dk

Kort, rentegning

Jørn H. Klausen Kirsebærhaven 41, 6430 Nordborg Tlf. 74 49 03 75 jhklausen@mail.dk

Michael W. Nielsen Høgelsbjerg 130, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 12 43/61 33 12 43 Wiveson@email.dk

Webmaster SOK Karsten Jøhnk Skovvej 21, 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 14 02, mob 23 61 44 02

kj21@stofanet.dk

Ungdoms Udvalg

Michael Termansen Lærkeparken 127,6230 Rødekro Tlf. 98 32 39 35 Termansen5@bbsyd.dk

Webmaster

Finn Hove Høgelsbjerg 56, 6200 Aabenraa Tlf. 30 86 30 46 mail@finnhove.dk

Kredsens materiel Se hjemmesiden www.sydkredsen.dk mogensethomse


SØNDERBORG ORIENTERINGS KLUB INDBYDER TIL SM LANG I ALS NØRRESKOV LØRDAG DEN 24. MAJ 2014. Stævneplads:

P-plads Nygård Strand i Als Nørreskov .

Start:

Første start kl. 13.30, fremkald 2 min. før.

Kontrol:

Der anvendes EMIT til tidtagning.

Postbeskrivelser:

IOF-symboler, ingen løse postbeskrivelse.

Kort:

Als Nørreskov 1:10.000 årgang 2013.

Klasser og banelængder: Bane 1 ca. 7.5 km. svær klasse H17-20, H21 og H35-44 Bane 2 ca. 6 km. svær klasse D17-20, D21, D35-44, H45-54 og H55-64 Bane 3 ca. 4.5 km. svær klasse D45-54, D55-64 og H65-74 Bane 4 ca. 3 km. svær klasse D65 og H75 Bane 5 ca. 4 km. MS klasse D13-16 og H13-16 Bane 6 ca. 3 km. let klasse D12 og H12 Bane 7 ca. 2.5 km. begynder D10 og H10 Resultater:

Bliver ophængt på stævnepladsen, samt lagt ud på hjemmesiden: www.sonderborg-ok.dk

Startafgift:

Løbere til og med 20 år kr. 30,- og 21 år og derover kr. 40,Betaling samtidig med tilmelding til Sydbank, kontonr. 80107302525. Leje af brik 10 kr.

Præmier:

Medalje til alle klassevinder.

Startliste:

Vil være på SOK hjemmeside snarest efter tilmeldingensfristens udløb.

Tilmelding:

Klubvis med angivelse af bane og klasse senest tirsdag den 20. maj kl. 1900, til Birger Jønsson, E-mail: b.joensson@stofanet.dk Eftertilmelding senest torsdag den 22. maj kl. 1800 mod et tillæg på kr. 10,- pr. løber. Tlf. 20321844 .

Banelægger og stævneleder.

Birger Jønsson, Frede Jacobsen og Peter H. Thomsen.


FORMANDEN I SOK HAR ORDET. UDPLUK FRA FORMANDENS BERETNING. Der var mødt 11 medlemmer op til generalforsamlingen som blev afholdt i klublokalet den 29. januar. Peter H. Thomsen blev valgt som dirigent og Sten Olof som referent. Formanden kom i sin beretning ind på vores nye status som 2. divisionshold, og roste medlemmerne, for at have mødt talstærkt op til de to divisions løb, hvor vi igen vandt 3. division og løb med pokalen. Ikke mindst var det rigtig vigtigt, at vi var mange deltagere til den afgørende op/nedrykningsmatch i vejle, hvor alle vores unge løber også var med og bidrog til, at vi slog såvel Esbjerg som Svendborg. For ti år siden var vi også i 2. division, men den gang blev det kun til en sæson, men det vil vi lave om på denne gang. Hvis vi kan få alle med til vores næste op/ned match, kan vi godt slå de to samme klubber, som vi nok kommer til at møde igen. I 2. division skal vi løbe mod HTF, Fåborg og FROS/MELFAR. De flotte resultater ved årets Vikingedyst, blev også nævnt i beretningen, især hjemførelsen af ungdomssværet ved Maria, Aske og Malthe blev fremhævet. Vikingehjelmen blev vundet for tredje år i træk. Også vinderne af SM-STAFET med SOK holdet bestående af Karsten, Malthe og Bjarne blev fremhævet. Formanden nævnte herefter de mange medlemmer, som havde vundet medaljer i årets løb, det blev til en guldmedalje til Hanne ved de Fynsk/Jyske mesterskaber, hun skal derfor hædres ved kommunen den 26. april. Hjælperne ved årets B-løb i Als Nørreskov blev også rost og takket for deres indsats. Til slut takkede formanden alle der havde gjort en forskel i årets løb lige fra banelæggere til trænings løb til redaktør af klubbladet, korttegner og til Kristian for indsatsen med EMIT. I 2014 skal vi allerede starte ud i 2. division den 9. marts i Grimstrup, medens den næste match er den 31. august i Gyttegård. Vi slutter så med den spændende op/nedrykning match den 21. september. Den 5. april har vi den årlige find vej dag med start fra Ringridderpladsen i Gråsten, se også omtale andet sted i bladet. Terminslisten for perioden marts – september 2014 er klar og kan læses her i klubbladet sammen med banelæggerlisten for samme periode. SM-nat er den 12 marts i Stensbæk, SM-lang afholder vi selv i Als Nørreskov Nord den 24. maj. SM-stafet bliver den 9. august i Åbenrå Nord.


Den 7. september afholder vi en 1. divisions match i Als Nørreskov Syd, med stævneplads ved Østerholm, her bliver der brug for mange hjælpere. Ungdomstræningen fortsætter her i 2014, med John og Bjarne som de drivende kræfter. Regnskabet blev gennemgået af kassereren, som igen kunne berette om et underskud. Da vi efterhånden betaler mere i kontingent til DOF og OK-SYD blev det besluttet at hæve kontingentsatserne, således at en senior fremover betaler 425 kr. Junior 150 kr. familie 850 kr. passive 125 kr. Det blev besluttet, at vi stadig betaler udgifter til ungdomskurser, og kun giver et mindre tilskud til deltagelse i sommerlejr og åbne løb. Divisions løbene betaler vi for alle. Der blev på generalforsamlingen foretaget et par mindre ændringer til lovene, af praktiske hensyn.

Kære klubkammerater Sønderborg Orienteringsklub deltager i Find vej Dagen 2014 med arrangementet Find vej i Gråsten Skov den 5. april. Det er en rigtig god chance for at synliggøre vores klub og aktiviteter, og vi håber derfor, at I alle vil hjælpe med til at gøre dagen til en succes. Så tag familie, venner og bekendte med på Ringridderpladsen Johs. Kochs Vej i Gråsten kl. 1330 den 5. april. Og del meget gerne flyes ud til alle, I kender. Flyes udleveres af Hanne, Svend Erik og formanden ved træningsløb eller kan hentes hos en af dem efter aftale, efter den 2. marts. Del også meget gerne informationen på Facebook, hvis I har en profil der. På facebook.com/findveji/events ligger vores arrangement sammen med de 39 andre på Find vej Dagen. Find vej Dagen havde 3.305 deltagere i 2013, og Dansk Orienterings-Forbund satser sammen med Nordea-fonden naturligvis på at slå det tal i år, så vi kan få kendskabet til orientering endnu bredere ud i befolkningen.

Ved Klubmesterskaberne i Stensbæk Plantage den 9. november 2013 opnåede SOK følgende placeringer: Aske Johannsen vandt i klassen H10 Malthe Johannsen vandt i klassen H13 – 14 Ulla Pallesen fik en anden plads i D45 Hanne Ljungberg vandt klassen D55 Bjarne Johannsen fik en anden plads i H35 Karsten Jøhnk vandt i klassen H45 Peter Pallesen blev nr. 3 i H45

Jørn H. Klausen vandt i klassen H55 Svend Erik Bertelsen Blev nr. 2 i H55 Hans Henrik Hvelplund blev nr. 3 H55


AAIG-formandens klumme

Siden sidst Den 1. februar havde vi generalforsamling i AAIG Orientering. Referatet og regnskabet kommer på hjemmesiden, men her har i et kort resumé af mødet. Men først lidt foreningsjura: Eftersom AAIG Orientering er en afdeling i AAIG - Aabenraa Idrætsog Gymnastikforening - er der reelt ikke tale om en generalforsamling, men om orienteringsafdelingens årsmøde. Vi kalder det for en generalforsamling fordi det er mest praktisk, og dagsordenen er den samme som for selvstændige foreninger. Formelt er vores bestyrelse et afdelingsudvalg i AAIG, og AAIG's generalforsamling skal godkende vores formand og næstformand. Men bortset fra det, kører vi som en selvstændig forening. Beretningen kan I læse et andet sted i dette klubblad. Beretningen blev godkendt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hans Renkwitz og Michael W. Nielsen. Suppleanter blev Helle Termansen og Ove Petersen. Vi har en god tradition for at suppleanter deltager ligeværdigt i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Jeg kan dog ikke huske, hvornår vi sidst havde afstemninger i bestyrelsen. Bestyrelsen fik udvidet sine beføjelser til at bevilge gaver og kørselsgodtgørelse, og vi drøftede, hvordan vi dels kan holde bedre styr på vores tidtagningsudstyr (EMIT-grej) og dels bruge EMIT lidt mere til træningsløb. Michael Termansen påtog sig at være depotbestyrer på EMIT-grejet; vi anskaffer et skab hertil,og når det er sat op skal EMIT udstyr fremover hentes hos og afleveres til Michael straks efter brug. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men bortset fra at vi skal have ny kasserer, bliver der nok ikke de store ændringer, vil jeg tro.

Nyt fra Sydkredsen og DOF Sydkredsens tidtagningsudstyr er ved at være gammelt, og skal udskiftes inden for de nærmeste år. I kredsbestyrelsen har man drøftet om man skulle skifte fra det nuværende EMIT til det konkurrerende SportIdent, som på verdensplan er langt mere udbredt. En enkelt klub (Svendborg) skifter til SportIdent. men Sydkredsens store klubber og Sydkredsens udlejningsudstyr fastholder EMIT, og det mener jeg derfor også at vi skal. Det traditionsrige løb Midgårdsormen, ser ud til at lide en stille død, idet det har vist sig vanskeligt at få nogen til at arrangere det.

Kommende arrangementer Find Vej dag den 5. april Også i 2014 deltager vi med vores eget PR-arrangement som en del af Dansk Orienterings-Forbunds landsdækkende arrangement. Det bliver ved Hjelmtrolden som sidste år, og konceptet bliver det vi kender, og som i 2013 gav hele 85 gæster. Det kunne være sjovt at blive lige så mange, - eller hvad med 100? ;-). Og få byrådet, vores folketingsmedlemmer og turistforeningens medarbejdere med. 


Påskeløbet den16.- 19. april. Vi plejer at være mange til den traditionsrige klubtur til årets Påskeløb. I 2014 foregår det på Fyn, og vi har bestilt lækre campinghytter på Bøjden Camping. Vi bliver 18 deltagere. Det er en rigtig familietur, hvor også ekstremløbere – DOF kalder dem ”udfordringsløbere” kan komme ud og får mudder på løbetøjet.

Grænsedysten den 29. maj. Det er den 40. Grænsedyst. Jubilæet vil vi blandt andet markere ved at afholde det i Lerskov hvor det hele startede for 40 år siden. Der er tale om en venskabslandskamp mellem Sønderjyske og Slesvig-Holstenske klubber, men løbet er åbent for alle O-løbere.

Divisionsmatch i oktober Vi har lagt billet ind på at arrangere en divisionsmatch i oktober. Vi kender endnu ikke datoen, men det hører I nærmere om.

Alt det andet Herudover er der som sædvanligt mulighed for at mødes både til træningsløb hver eneste uge og til turneringer og åbne løb næsten hver søndag i sæsonen. Især plejer Nordjysk 2 dages i marts og Vikingedysten i juli at lokke mange AAIG løbere af sted. Og skal vi stille hold til Midgårdsormen i august? Vi ses i skoven. Mange O-hilsner Finn

Divisionsmatch 2014 I år løber OK Syd i 2.division og skal dyste mod Fåborg, Fros/Melfar og HTF. Vi skal i kamp første gang den 9. marts i Grimstrup ved Esbjerg. Klubben betaler som sædvanlig startgebyr. Tilmelding senest 26. februar. Sæt også gerne kryds i kalenderen ved 31. august og 21. september, hvor vi skal løbe henholdsvis divisionsmatch og op-/nedrykningsmatch. Hanne


Terminsliste for OK Syd Dag Dato

Type

Tid

Marts - September 2014 Sted, Tilmelding (T)

Arr.

Lør Lør Fre Søn Ons Lør Lør Lør Søn Fre Lør Lør Ons Lør Lør Lør

0103 0103 0703 0903 1203 1503 1503 1503 1603 2103 2203 2203 2603 2903 2903 2903

Tr Tr Natcup Syd B-løb + 2. div. SM-nat Tr Tr C/NJ 2-dages C/NJ 2-dages Natcup Syd Tr Tr Natcup Syd Tr Tr A/DM-nat

1330 Søgård Skov, P-plads midt i skoven 1330 Tormaj Skov, P-plads syd for skoven Randbøl Hede, T-2502 1000 Grimstrup Krat, T-2502 Stensbæk Syd, T-0203 1330 Roden Skov, P-plads ved Bovrupvej 1330 Tange Bakker, lige øst for Ribe 1200 Bunken Plantage, T-2502 0830 Tornby Plantage, T-2502 Revsø Skov, T-1103 1330 Revsø Skov, start fra Holbækgård 1330 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant Brenderup Skov, T-1603 1330 Kelstrup Plantage, P-plads ved vej nr. 170 1330 Stensbæk Nord, P-plads midt i skoven 2000 Jægerspris Nordskov, T-1103

AAIG HTF

Lør Lør Lør Søn Lør Lør Lør Søn Tor Fre Lør Ons Ons Ons Lør Søn Ons Ons

0504 0504 0504 0604 1204 1204 1204 1304 1704 1804 1904 2304 2304 2304 2604 2704 3004 3004

Tr/Find vej Tr/Find vej Tr/Find vej B-løb + 1./3. div. Tr Tr Tr Kolding Sprinten C/Påskeløb C/Påskeløb C/Påskeløb Tr Tr Tr A/DM-sprint A/DM-ultralang Tr Tr

1330 1330 1330 1000 1330 1330 1330

AAIG SOK HTF

1100 1000 1000 1830 1830 1830

1830 1830

Hjelm Skov, P-plads for enden af Hjelm Allé Gråsten Skov, Ringriderpladsen Vesterskoven, P-plads ved skydebanen Sdr. Farup Bjergplantage, T-2503 Aabenraa Nord, P-plads Ravnholt Gråsten Skov, P-plads Ravnsbjergvej Revsø Skov, start fra Holbækgård City-Byparken, TSollerup/Svanninge Bjerge, T-2503 Krengerup, T-2503 Holstenshuus, T-2503 Aab. Nørreskov, P ved Høje Kolstrup Skole Als Nørreskov, P ved Taksensand Fyr Hønning Plantage, afm. på Toftlund-Skærbækvej Lemvig, TNørlund Plantage/Harrild Hede, TAab. Sønderskov, P i vejkanten på Farverhus Stursbøl Plantage, indkørsel Perleholm

Esbjerg HTF SOK HTF Hjørring Hjørring HTF HTF AAIG SOK HTF Farum

AAIG SOK HTF Kolding Faaborg Odense Svendborg AAIG SOK HTF Vestjysk Herning AAIG HTF

9


Ons Ons

0705 Tr 0705 Tr

1830 Lambjerg, spejderhytten Lambjerg Sned 1830 Pamhule Skov, P-plads Christiansdal

SOK HTF

Søn Ons

1105 KUM-stafet 1405 Tr

Omkring Kolding, udtagne B&U-løbere 1830 Årup Skov, P-plads Årup Skovvej

Kolding AAIG

Ons Ons Lør Tor

2105 2105 2405 2905

Tr Tr SM-lang C-Grænsedysten

1830 1830 1330 1000

SOK HTF SOK AAIG

Ons Ons Ons Ons Søn Ons Ons Ons Fre Lør Søn Man

0406 0406 1106 1106 1506 1806 2506 2506 2706 2806 2906 3006

Tr Tr Tr Tr Vejlestafetten Tr Tr Tr C/VJ 2-dages C/VJ 2-dages C/VJ 2-dages T-liste-møde

1830 1830 1830 1830 1000 1830 1830 1830

Søgård Skov, P-plads midt i skoven Stavnager Plantage, Gelså ved Gram-Ribevej Gråsten Skov, P-plads Buskmosevej Vesterskoven, P-plads ved skydebanen Højen – Pedersholm, T- 2805 Hjelm Skov, P-plads Enemarksvej Als Nørreskov, Naturskolen Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted Mejrup,TVestre Plantage og JDR’s øvelsesterræn, TStråsø Midt, T1900 Hos Edit og Mogens

AAIG HTF SOK HTF OK Snab AAIG SOK HTF Vestjysk Vestjysk Vestjysk Klubberne

Ons Fre Lør Søn Ons Ons Ons Ons Ons Ons

0207 0407 0507 0607 0907 0907 1607 2307 2307 3007

Tr C/Vikingesprint C/Vikingedysten C/Vikingedysten Tr Tr Tr Tr Tr Tr

1830 Lerskov, P-plads og kantparkering på Tingvej Varbergparken, THønning Plantage, TLinnet Skov, T1830 Roden Skov, P-plads Felstedvej 1830 Bevtoft Plantage, P-plads midt i skoven 1830 Aab. Nørreskov, P ved Høje Kolstrup Skole 1830 Kathrinelund, P-plads ved den gamle kro 1830 Rømø Sønderland, Vråby, skærm på Havnebyvej 1830 Aab. Sønderskov, P-plads Sdr. Hesselvej

AAIG HTF HTF HTF SOK HTF AAIG SOK HTF AAIG

Ons Ons Lør Ons Lør Søn Ons Ons Lør

0608 0608 0908 1308 1608 1708 2008 2008 2308

Tr Tr SM-stafet Tr C/JFM-stafet C/JFM-lang Tr Tr A/DM-mellem

1830 1830 1330 1830

SOK HTF AAIG AAIG

Rønshoved, P-plads ved Fjordvejen Vojens Fritidscenter, skærm ved Billundvej Als Nørreskov, Nygård Strand, T-1405 Lerskov, 40 års jubilæumsløb, T-1905

Gråsten Skov, P-plads Margrethesø Revsø Skov, start fra Holbækgård Aabenraa Nord, T-3007 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant TT1830 Rønshoved, skærm på Sønderborgvej 1830 Starup Hede, ved kirken Nørreskoven, T-

SOK HTF 10


Søn Ons Ons Søn

2408 2708 2708 3108

C/Midgårdsorm Tr Tr B-løb + 2./3. div.

Rude Skov, T1830 Årup Skov, P-plads Årup Skovvej 1830 Tormaj Skov, P-plads ved stranden 1000 Gyttegård Plantage, T-

Ons Søn Lør Lør Søn Lør Søn Søn Søn

0309 0709 1309 1309 1409 2009 2109 2809 2809

Tr B-løb + 1. div. Tr A/DM-stafet A/DM-lang Tr B-løb + divmatch B-løb + divmatch Divisionsfinale

1830 Flyvestation Skrydstrup 1000 + KM for ungdom, Als Nørreskov, T-2608 1330 Gråsten Skov, P-plads Ravnsbjergvej Fovslet Skov, TMunkebjerg Vest, T1330 Linnet Skov, skærm ved Arnum-Arrildvej 1000 Op/ned-rykning 2./3.-div., T1000 Op/ned-rykning 1./2.-div., TMønsted

AAIG HTF OK Gorm IFS SOK SOK Kolding OK Snab HTF AAIG Viborg

Der er yderligere løbstilbud på terminslisten på O-service. Tilmelding (T) via O-service eller kontakt Hanne Ljungberg 74421402 Der er ingen tilmelding ved træningsløb (Tr) Der kan stadig komme ændringer til terminslisten på grund af stormens store ødelæggelser i skovene.

11


Banelægger til træningsløb i perioden marts 2014 til september 2014. DATO KL. Lørdag den 15. 1330 marts Lørdag den 29. 1330 marts

SKOV Roden Skov

Lørdag den 5. april Lørdag den 12. april Onsdag den 23. april Onsdag den 7. maj Onsdag den 21. maj Lørdag den 24. maj

1330

Gråsten

1330

Gråsten Skov

1830 1830

Als Nørreskov Lambjerg

1830

Rønshoved

1330

Als Nørreskov

Onsdag den 11. juni Onsdag den 25. juni Lørdag den 9. juli Onsdag den 23. juli Onsdag den 6. august Onsdag den 20. august Lørdag den 13. september

1830

Gråsten Skov

1830 1300

Als Nørreskov Roden Skov

1830

Kathrinelund

1830

Gråsten Skov

1830

Rønshoved

1330

Gråsten Skov

Kelstrup Plantage

STARTSTED BANELÆGGER P-plads Bovrupvej Bent Lauridsen Hans Moos P-plads ved vej nr. Kurt Harck 170 Gl. A-10 Hans Kammann Per Knudsen Ringridder Bestyrelsen pladsen. Findvej P-plads Bjarne Johannsen Ravnsbjergvej John Bargmeyer Taksensand Fyr Jørn Klausen Kristian Toustrup Spejde hytten Birger Jønsson Høruphav Svend Erik Bertelsen P-Plads Hanne Ljungberg Fjordvejen Karsten Jøhnk Nygård Strand Birger Jønsson SM-Lang Frede Jacobsen Peter H. Thomsen P-plads Ulla og Peter Pallesen Buskmosevej P-plads Frede Jacobsen Naturskolen Anne Marie Jensen P-plads Birger Jønsson Feldstedvej Rasmus Ejlersen P-Plads Birger Jønsson Gammel Kro Svend Erik Bertelsen P-plads Sten Olof Jansson Magrethesøen Hans Henrik Hvelplund Skærm John Bargmeyer Sønderborgvej Bjarne Johannsen P-plads Rasmus Ejlersen Ravnsbjergvej Ole Tønder

12


AAIG Orienteringsklub Årsberetning for 2013 Også 2013 var et godt år for AAIG Orientering. Vi har et uændret godt socialt liv i klubben, vi har en god økonomi, vi har haft en pæn medlemstilgang, vores flid i skoven er steget meget og vi har løbere som markerer sig helt i front på resultatskamlerne på både åbne løb og ved turneringer. Og vi har et top tilbud til folk i alle aldre, som godt kan lide godt kammeratskab og spændende motion i det fri.

Klubforhold Bestyrelsen har i 2013 bestået af  Finn Hove, formand  Bent Petersen, næstformand  Bjarne Bang Christensen, sekretær  Helle Termansen, kasserer  Jon Matthiesen  Solveig Bang Christensen Herudover har vores to suppleanter Michael W. Nielsen og Ove Petersen deltaget i alle bestyrelsesmøder. Vi er i dag 46 aktive og 9 passive medlemmer. Det er en fremgang på 30 % aktive medlemmer. Kunsten bliver nu at fastholde de nye medlemmers interesse for at komme i skoven, - og få yderligere 12 medlemmer i 2014. Her er det utroligt vigtigt at banelæggere til træningsløbene er meget opmærksomme på at vejlede før løbet og involvere i eftersnakken efter løbet,

så alle føler sig velkomne og så man lærer noget. Vores meget fine sociale forhold hænger dels sammen med at vi som en lille klub, må have alle mand af hus når vi står for et stævne. Der er ikke noget så godt for samarbejde, som at arbejde sammen i praksis. Men også vores store deltagelse på blandt andet Påskeløb og andre af de traditionsrige stævner og vores meget snævre og fine samarbejder med Sønderborg Orienteringsklub i OK SYD er vigtige faktorer. I min beretning vil jeg derfor også komme lidt omkring OK SYD. I forhold til vores klubs størrelse har vi et meget stort fremmøde både i Danmarksturneringen for hold, det vi kalder Cowi ligaen, og i diverse åbne løb. For 3. år i træk fik OK SYD for eksempel vikingehjelmen på Vikingedysten for den klub, som havde størst fremmøde. I det hele taget er samarbejdet i OK SYD en fornøjelse. Vi har en energisk og ”driftsikker” tilmelder i Hanne Ljungberg. Hun klarer både det administrative og det taktiske: hvilke baner skal de tilmeldte stille op på for at OK SYD får flest point. Og hun rykker os, hvis vi har overset en deadline. Tusind tak til Hanne. Der var ikke så mange klubaftener som sidste år. Jeg mener dog at klubaftenerne er meget vigtige for vores interne læring. Jeg kan ikke lade være med at tænke på at mange af vores nøglepersoner er 65 år eller ældre, og at vi bør finde metoder til at uddanne afløsere. 13


Vores hjemmeside er løbende blevet udviklet med nyheder, men der kunne sagtens komme flere. I bestyrelsen har vi drøftet om vi kunne få faste korrespondenter, som lige som Ulla Terkildsen, kan rapportere hjem fra landets brændpunkter om spændende begivenheder og resultater. Den 1. marts omlægger hele AAIG hjemmesiden til et nyt system. Dette skyldes at det er blevet sværere og sværere at få teknisk support til det system vi har. Vores klubblad udgiver vi i OK SYD regi. Det udkommer meget stabilt 4 gange om året. I 2012 besluttede vi at klubbladet primært skulle komme på hjemmesiden, og kun sendes med post, til de medlemmer som ikke har en mailadresse. Det synes jeg, har virket godt. Tusind tak til Ruth og Bent Jørn Jacobsen for deres store arbejde med bladet. Vores klublokale på stadion er for lille, så hvis vi skal have klubmøder må vi låne lokale på en skole. Og efter anlæg af den nye legeplads på Høje Kolstrup skole, er også vores materialedepot blevet dårligt. Det er nemlig blevet meget besværligt at hente og tilbagelevere grej, og vi kan ikke længere opbevare vores tidtagningsudstyr forsvarligt. I AAIG regi arbejder vi derfor på at få disse ting forbedret i forbindelse med enten den kommende hal 3 eller i Max Jenne bygningen. Men det er et langt forløb, og jeg tror, at vi må finde en midlertidig plan, indtil vi får et nyt depot. Vores IT systemer er blevet opgraderet i årets løb. Vi har fået den nye version af korttegningsprogrammet OCAD og vi har besluttet at stoppe med brug af

Etiming til resultatformidling og i stedet gå over til det finske program EResult, som passer vældig godt til vores EMIT-brikker

Synlighed og rekruttering. Inden for synlighed og rekruttering var 2013 igen præget af den store Find Vej dag i Hjelm Skov. Hele 85 gæster havde fundet vej til Hjelmtrolden og mange deltog i de efterfølgende Intr-Oløb. Herudover arrangerede vi som noget nyt et egentligt begynderkursus, hvilket jeg mener vi bør gentage som en fast tradition. Vores faste poster er flittigt brugt, og vi har måttet trykke nye foldere til kasserne i skoven. En idrætslærer på Høje Kolstrup skole har efterspurgt faste poste i Nørreskoven, hvilket bestyrelsen har besluttet at gennemføre i løbet af 2014. I 2014 er der igen FindVej dag i Hjelm Skov, og igen støtter DOF – eller helt præcist Nykredit – med tryksager og PR.

Det Sønderjyske samarbejde Samarbejdet med Sønderborg (SOK) og Haderslev (HTF) om koordineret terminsliste for træningsløb har bestået i mere end 30 år. I alle årene har formænd og klubtrænere mødtes 2 gange om året hos Edith og Mogens Thomsen for at fastlægge næste halve års træningsløb. Dette giver gode personlige relationer og mangt og meget kan klares af ved disse møder. Også i 2013 har dette fungeret helt tilfredsstillende. Tak til både Edith og Mogens. Mogens styrer med sikker og hånd møderne og Edith har altid både kaffe og kage klar. Det ”Sønderjyske samarbejde” dækker også over at Flyvestation Skrydstup og 14


Haderslev Kaserne, stiller deres træningsløb til rådighed for os, samt at vi er en afdeling i hovedforeningen AAIG, hvor vi får god sparring og gode relationer.

Træning I 2013 var der 45 træningsløb inklusive klubmesterskaber, sønderjyske mesterskaber, Sct. Hans løb og juleløb. Ifølge Hanne Ljungbergs og Karsten Jøhnks fornemme statistikarbejde samlede disse løb tilsammen 433 starter fra AAIG, hvilket er en fremgang på 66 i forhold til 2012. OK Syd havde i alt 1065 starter hvilket er en fremgang på 80. Det er vigtigt at møde frem, både af hensyn til egen træningstilstand og af hensyn til banelæggeren og klublivet. Både forog eftersnak er altid hyggelige. Banelægning gik på skift mellem vores 16 banelæggere. De 5 flittigste løbere til træningsløb fra AAIG var Ove Petersen, Jon Matthiesen, Erling Petersen, Anna Maria Kühl og Jonas Hekman med 20 30 træningsløb. Ser vi på deltagelse i åbne løb var de 5 flittigste deltagere Michael, Lise og Helle Termansen fra AAIG, Hanne Ljungberg fra SOK og Ove Petersen fra AAIG. Jeg har haft et stort ønske at styrke banelæggertræningen ved at have 2 banelæggere til hvert træningsløb, så man kan udfordre og kvalitetssikre hinanden. Interessen for denne form for sidemandsoplæring er desværre ikke stor, så det er endnu ikke lykkes at få sat i værk.

Mesterskaber Klubmesterskabet Også i 2013 havde HTF sagt ja til at stå for OK SYD’s klubmesterskab. Det foregik i Stensved, og det var et fint løb. Klassevinderne blev: Dorthe Kühl Petersen, AAIG Helle Termansen, AAIG Hanne Ljungberg, SOK Silke Bolbro, SOK Aske Johansen, SOK Malthe Johansen, SOK Hans Renkwitch, AAIG Karsten Jøhnk, SOK Jørn H. Klausen, SOK Jon Matthiesen, AAIG Henrik Justesen, SOJ

D21D45-54 D55-64 D65H10 H13-14 H35-44 H45-54 H55-64 H65-74 H75-

Tillykke med klubmesterskaberne.

Klubmatch Klubmatchen mellem HTF og OK SYD blev i 2013 vundet ret overbevisende af HTF. Vi havde dog gode individuelle præstationer idet Bjarne Johansen blev nr. 1 på bane 1 og Lise Termansen blev nr. 1 på bane 2.

Sønderjyske mesterskaber I SM lang fik vi igen flere førstepladser: D13-16 Lise Termansen, AAIG D21 Dorthe Kühl Petersen, AAIG D55-64 Hanne Ljungberg, SOK H-10 Aske Johansen, SOK H45-54 Karsten Jøhnk, SOK I SM Stafet var HTF igen ret suveræne. Førstepladsen gik dog til Karsten 15


Jøhnk, Malthe Johansen og Bjarne Johansen fra OK SYD. I SM nat fik vi disse topplaceringer: D-14 Lise Termansen, AAIG D55Hanne Ljungberg, SOK H35-44 John Bargmeyer, SOK H45-54 Karsten Jøhnk, SOK H65Jon Mathiesen, AAIG

anden division, hvor vi blandt andet vil møde HTF. Vores ungdomstræning, stort fremmøde og godt løbende (næste) nye medlemmer bidrog i høj grad til succesen.

Jysk/Fynske mesterskaber

Foruden de nævnte træningsløb og mesterskaber, har vi haft løbere med til rigtig mange af de åbne løb rundt i landet. Jeg har tidligere omtalt Vikingedysten, og en særlig tradition er også Påskeløbet. Sidste år foregik det på Viborgkanten, hvor vi var 18 løbere fra AAIG med. Med 1700 deltagere og samværet på campingpladsen og stævnepladsen, er Påskeløbet en helt særlig begivenhed. Men der er flere store arrangementer, hvor vi deltager flittigt. Jeg synes dog, at det vil føre for vidt at komme ind på dem alle i min beretning.

I JFM sprint blev Lise Termansen, AAIG igen i år mester i D-14. I JFM lang fik vi disse mestre: Sarah Bargmeyer i D-20C, Hanne Ljungberg D55 og Dorthe Kühl Petersen i D21AK

Danske mesterskaber Vi havde deltagere med i alle disciplinerne: sprint, mellem, lang, ultralang, nat og stafet. Og også i 2013 fik vi en danmarksmester, og igen var det Lise Termansen. Denne gang i DM Mellem i D-14. Lise fik også bronze i DM Sprint og blev nr. 4 i DM nat. Flot klaret og hjertelig tillykke. Det hører med i billedet, at hun dannede hold med far og mor til DM Stafet. Vores herlige idræt er i sandhed en idræt for hele familien

Ungdomsmesterskaber Kredsungdomspokalen vindes af bedste løber i de bedste 6 ud af 10 pointgivende løb. Igen fik Lise Termansen en førsteplads i D13-14. Dorte Kühl Petersen er i mellemtiden blevet seniorløber, og er ikke længere med i denne konkurrence.

Danmarksturneringen hold

for

I divisionsturneringen i 2013 – Cowiligaen – lykkedes det os at rykke op i

Deltagelse i åbne løb

Arrangementer Grænsedysten 2013 blev i arrangeret af Preetzer TSV. Det var et fint arrangement, og jeg synes at det er dejligt, at Sydslesvig laver løbet, når de kan. Vi havde som nævnt en meget vellykket FindVej dag i april. Hele 85 mødet op, så der måtte lynhurtigt omrokeres lidt på vores mandskab, så ventetiderne blev minimeret. Vi fik en god avisomtale og de mange flyvesedler fordelt i byen gjorde stor gavn. Men det største arrangement var naturligvis DM for hold. Her kan vi trygt sige, at dette arrangement havde to vindere: AAIG – fordi det var et meget vellykket arrangement, og Pan 16


fordi de vandt. Vi fik nogle sene afbud i hjælperholdet, så vi var for få. Men takket være store fleksibilitet fra hele holdet lykkedes det at flytte rundt på mandskabet, så alt blev afviklet som det skulle. Vi kunne kun gennemføre arrangementet med hjælp fra sponserer. De største var Aabenraa Fritidsråd og Danfoss samt en virksomhed, som har ønsker at være anonym. Men også opbakningen fra Naturstyrelsen, hvor vi fik en herlig stævneplads med fuld køretilladelse, fra Aabenraa Kommune med flag og fra Arwos med affaldshåndtering, vil jeg gerne fremhæve her. Tusind tak til alle.

Korttegning Vores korttegnere Bent Petersen, Mogens Thomsen og Bjarne Bang Christensen har fortsat det høje niveau, så selv om vi er en lille klub, mestrer vi alligevel at hold trit med behovet. Fokus har være på Frøslev, som skulle være klar til DM for hold. Vores korttegnere fik meget ros. At skoven tog voldsomt skade ved oktoberstormen er en anden sag. Så tanken om flittigt brug af de nye kort, har vi måttet lægge på hylden, til vi kender skovens planer for oprydning og kortet kan tilrettes. Brand ærgerligt.

Ungdomsarbejde Vores ungdomsarbejde har i mange år fokuseret på støtte til deltagelse i Talentcenter Syd. Dette fortsætter. Men i OK SYD regi har en lille håndfuld ildsjæle startet vores egen ungdomstræning. Det er jeg meget glad for. Vi kan se at det giver resultater, og at de unge har det godt sammen.

Elitearbejde Der er kommet et nyt afsnit med i min beretning, nemlig om elitearbejde. Lise Termansen har været nævnt en del gange i min beretning. Hun er nu gammel nok til at deltager i Talent Center Syd Vejle. Hun er endvidere inviteret til at deltage i det elitearbejde, de to vejleklubber Snab og Gorm laver i det såkaldte TVO – Team Vejle Orientering. I Vejle er Orientering en støttet eliteidræt, den støtte får Lise ikke fra Vejle, så vi er nu i kontakt med Elite Aabenraa for at se, hvordan der kan laves et samarbejde, så Lise kan deltage i TVO’s elite-træning og læringsture.

Afslutning Her til slut vil jeg takke alle vores medlemmer for jeres indsats i 2013. Tak fordi I mødte frem, tak for jeres gode humør og tak for jeres arbejdsindsat for at få det hele til at køre. En særlig tak til bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, til Naturstyrelsen i Sønderjylland, som også i 2013 har vist os meget stor velvilje ved at give os adgang til statens skove, samt til Aabenraa Kommune for økonomisk støtte efter fritidsloven. Men en særlig tak vil jeg gerne sige til Helle Termansen og Solveig Bang Christensen som efter mange år i bestyrelsen, nu har valgt at lade sig afløse. Tusind tak for jeres indsats for klubben. Mange O-hilsner Finn Hove, formand. Vi ses i skoven 17


18


Opslagstavlen SOK har følgende hilsener Jonas Grumstrup blev 30 år 13. februar Johnni Perschke bliver 40 år 6. marts Carsten Andersen bliver 50 år 13. april Michael Termansen bliver 50 år 13. august Michael W. Nielsen bliver 50 år 20. november Martina K. Nielsen bliver 50 år 11. december Bente Honnens bliver 60 år 7. april Åge Lorenzen bliver 60 år 24. april Mogens E. Thomsen blev 70 år 12. januar Finn Hove bliver 70 år 30. oktober

Stof til klubbladet kan mailes på nedenstående adresse:

Famja229@gmail.com (bemærk ny mailadresse) Udgivelsesterminer for klubblade. Udgivelsestidspunkt

Uge nr.

Februar/marts Maj/juni August/september November/December

Sidste frist for stof til Redaktøren.

8 21 35 47

Fredag uge 6 Fredag uge 19 Fredag uge 33 Fredag uge 45

Læs mere om de enkelte løb på: DOF’s hjemmeside http://www.dk.orienteering.org/loeb/ eller på orientering.dk www.orientering.dk , hvor der også kan ses indbydelser til flere løb, end de her nævnte. Hanne

19


OK- SYD

Medlem

OK Syd er en fælles klub for medlemmer af Sønderborg Orienteringsklub (SOK). og AAIG Orientering, Aabenraa Orienteringsklub (AAIG) Formålet med OK Syd er at samle fælles aktiviteter, for på den måde at lette samarbejdet, fordele arbejdsbyrden samt forøge muligheden for at stille hold til divisionsmatcher og stafetløb. Alle medlemmer af SOK og AAIG er automatisk også medlem af OK Syd. Kontingent til OK Syd betales via SOK eller AAIG.

Ønsker du at være medlem af en af orienteringsklubberne, kan du udfylde nedenstående skema og aflevere den til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Adresselisten findes foran i bladet. Hvis du tilmelder hele familien, så husk at oplyse navn og data for resten af familien. Alle er velkomne til at deltage i træningsløbene uden at være medlem af en forening, men man må i så fald selv betale for løbskortet. Har du derudover spørgsmål, så kontakt formand eller et bestyrelsesmedlem for en af klubberne.

Tilmeldingsblanket Navn Adresse Post nr., by Fødselsdato Klub (SOK eller AAIG) Telefon nr. Mailadresse Eventuelle familiemedlemmer

OK SYD Klubblad 2014 nr 1  

OK SYD Klubblad 2014 nr 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you