Page 1

20. ÅRGANG 2012 NUMMER 1

Der må være noget sjovt i vente


Sønderborg Orienteringsklub www.orientering.dk/sonderborg

AAIG Orientering Bankkonto: 7117 001067565 (Sydbank)

Bankkonto: 8010 0007302525 Formand

Birger Jønsson Toften 8, Høruphav, 6470 Sydals Tlf. 88 19 44 16 b.joensson@stofanet.dk

Formand

Finn Hove Høgelsbjerg 56, 6200 Aabenraa Tlf.74 62 77 80 /Mob. 30 86 30 46 mail@finnhove.dk

Næstformand

Rasmus Ejlersen Rådyrvej 35, 6400 Sønderborg Tlf. 51 29 63 11 e-mail: r.ejlersen@gmail.com

Næstformand

Bent Petersen Uglekær 91, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 02 96 bentrandi@webspeed.dk

Kasserer

Svend Erik Bertelsen Skovvej 23, 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 12 25 sb@eucsyd.dk

Kasserer

Helle Termansen Lærkeparken 7, 6230 Rødekro Tlf. 98 32 39 35 termansen5@mail.dk

Trænings- og ungdomsudvalg

Hanne Ljungberg Skovvej 21, 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 14 02, mob 23 61 44 02 lju21@stofanet.dk

Sekretær

Bjarne Bang Christensen Klosterbakken 60, 6230 Rødekro Tlf. 74 69 35 51 bjbangc@hotmail.com

Kortudvalg

Sten Oluf Jansson Hørup Bygade 26 st. tv. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 53 13

Trænings- og skovudvalg

Jon Mathiesen Nr. Hostrupvej 13, Nr. Hostrup 6230 Rødekro Tlf. 74 69 45 76, mobil 21 73 62 31 susjon@mail.dk

Kort, rentegning

Jørn H. Klausen Kirsebærhaven 41, 6430 Nordborg Tlf. 74 49 03 75 jhklausen@mail.dk

Webmaster SOK og AAIG

Solveig Bang Christensen Klosterbakken 60, 6230 Rødekro Tlf. 74 69 35 51 bjbangc@hotmail.com

Suppleant

Michael W. Nielsen wiveson@email.dk

Suppleant

Ove Petersen amkuhl@bbsyd.dk

Kortsalg

Mogens Thomsen Varnæsvej 127, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 62 52 mogensethomsen@lic-mail.dk

Karsten Jøhnk Skovvej 21, 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 14 02, mob 23 61 44 02

kj21@stofanet.dk

Kredsens materiel Se hjemmesiden www.sydkredsen.dk

Ungdomsudvalg Michael Termansen Lærkeparken 7, 6230 Rødekro Tlf. 98 32 39 35 termansen5@mail.dk


SOK Sønderborg Orienteringsklub

ÅRSBERETNING FOR 2011. Vi vil starte med at minde et af vores æresmedlemmer, som gik bort den 30. marts 2011. Jeg har tidligere skrevet om Ejner Degn klubbladet. Æret være Ejner Degns minde. (1 minut.) Tak! Valg af dirigent (Henrik). 2011 blev på flere måder et år vi vil huske fremover på grund af to store begivenheder. Her tænker jeg først og fremmest på klubbens 50 års jubilæum, som blev markeret med en reception her i lokalet en lørdag i marts måned. Ved denne lejlighed mødte borgmesteren og repræsentanter fra de to andre sønderjyske klubber op og der tilfaldt klubben nogle gaver i den forbindelse. I anledning af vores jubilæum, blev det besluttet, at klubben vil købe en jubilæums T-shirts til alle der figurerede som aktive medlemmer på daværende tidspunkt. Efter lang leveringstid, modtog vi trøjerne sidst i august. Jeg synes det er nogle rigtige flotte T-shirts vi fik leveret fra Trimtex. Vi havde også talt om en klub tur i jubilæumsåret, men det blev desværre ikke til noget, men den har i til gode og jeg håber der er nogen der vil være med til at arrangere et sådan tur også gerne nogen uden for bestyrelsen. Den anden store begivenhed, var vores projekt med faste poster i Gråsten Skov. Det blev startet op allerede i begyndelsen af året, med ansøgning om tilladelse, samt tilskud. Sønderjyllands skovdistrikt har vi haft et godt

samarbejde med i den forbindelse, de var fra starten positiv stemt. Gråsten Skole har også været med i planlægningsfasen, da de havde et antal faste poster i skoven, disse poster kunne genbruges, men skulle alle flyttes. Kommunen har givet 10.000 kr. i tilskud til materiale og DOF gav et tilskud til kortet. Det er derfor ikke et projekt der har kostet klubben penge, kun masser af arbejdskraft. Skovdistriktet havde stolperne klar i september. I starten af oktober gik kassereren og formanden i gang med at flytte de af skolens poster vi kunne finde og det blev til 16 stk. og dertil kom 19 nye stolper. Alt i alt satte vi 35 stolper ud i løbet af tre dage, dertil kom tre stolper med kasse til folder, ved tre af skovens P-pladser, som vi også selv skulle sætte op. Den 10. november blev projektet indviet af Viceborgmester Tage Petersen, der klippede båndet og 50 elever fra Gråsten Skole løb derefter ud på ruten. Der var en flot artikel i Jyske Vestkysten fra denne dag.

Arrangementer: Klubben var i 2011 ansvarlig for flere arrangementer. Den 15. juni havde vi SM-lang (individuelt) i Roden Skov. Det var første gang vi afholdt et SMlang som aften løb og det faldt ikke i god jord hos alle medlemmer, især for dem med børn, er det nok ikke


hensigtsmæssigt, det vil derfor blive flyttet tilbage til en lørdag. Men selve arrangementet forløb uden problemer og med den sædvanlige stab af hjælper, som har specialiseret sig i afvikling af SMer. Ved dette løb vandt SOK 5 mesterskaber, det var Malte i H10, Hanne i D45, Silke i D65, Karsten i H45 og Jørn i H55. Den 18. september havde vi vores årlige B-løb på et nytegnet kort i Kelstrup Plantage, hvor Hanne og Karsten var banelægger med John som banekontrol. Det var over 15 år siden vi sidst har haft et åbent løb i Kelstrup. Selv om vejret ikke viste sig fra den bedste side, forløb arrangementet fint. Vi havde fået lov til at bruge toiletterne ved naturskolen, hvorfra vi også fik strøm. Jeg vil gerne takke alle som hjalp til ved dette arrangement. Uden medlemmernes arbejdskraft, ville det ikke være muligt, at afvikle et åbent løb med så mange deltagere. Vi skal helst arrangere et stort løb hvert år, for at få penge til klubkassen. Den 5. november havde vi klubmatch i Als Nørreskov. Om formiddagen havde Herning OK fået lov til at løbe på banerne, her havde vi 30 deltagere ude i skoven. Over middag mødte så de 63 deltagere til klubmatch, de var fordelt med 29 fra HTF, 11 fra ÅIG og 23 fra SOK. OKSYD vandt for andet år i træk, hvis der i 2010 blev slået tvivl om resultatet, var der denne gang ingen diskussion da det blev til en sikker sejr med 222 point til OKSYD og 133 point til HTF. De bedste SOK resultater blev en 1. plads på bane 2 ved Svend Erik, det samme på bane 3 til Hans Moos, på

bane 1 fik John en 3. plads medens Malte blev nr. 2 på bane 4.

Divisionsturnering 2011: Vi har igen løbet i 3. division og startede ud i Tybrind den 20. marts, hvor vi endte på en anden plads efter Esbjerg. Den 14. august var vi så i Krengerup, hvor vi igen blev slået af Esbjerg. Vi måtte derfor aflevere pokalen, som vi vandt i 2010. Den 2. oktober var der så op/nedrykningsmatch mod de to dårligste klubber fra 2. division. Resultatet blev, at vi også i 2012 skal løbe i 3. division, hvor vi igen vil prøve om vi kan vinde pokalen.

Øvrige åbne løb: Ud over divisions løb har vi haft deltagere til mange andre åbne løb. Til JFM lang blev den bedste placering en 4. plads til Jørn i H55. Vi havde deltagere på et hold til Midgårdsormen, holdet blev nr. 22. Til DM lang havde vi 4 deltagere med. Ved DM sprint blev Hanne nr. 8. Til påskeløbet stillede vi med 11 deltagere og nordjyske 2 dages 4 medens vi havde 15 med til Vikingedysten og en enkelt til Skawdyst (Jørn). Ved en sprintserie på Fyn blev Hanne nr. 1 og Karsten nr. 2, dog ikke i samme klasse. Ved Grænsedysten havde SOK 16 deltagere og her blev det til en første plads til Bjarne, en 2. plads til Silke, Malte, Karsten og en 3. plads til Jørn. Ved klubmesterskaberne i OKSYD havde vi 5 vindere, Rasmus i H21, Jørn i H55, Hanne i D45, Silke i D55 og Malte I H12, medens Hans Moos


manglede 30 sek. i at vinde i H45 og måtte derfor nøjes med en 2. plads. OKSYD vandt for tredje år i træk SMSTAFET, her havde SOK Karsten med på det vindende hold, derudover blev det til en 3. 4. og 7. plads. Jeg mangler nogle resultater fra SM nat. Tillykke til alle mestrene.

Interne løb. Sct. Hans løbet blev igen i 2011 afholdt på Nygård, denne gang med ganske få deltagere. Efter de sidste to år, at have afviklet løbet fra Nygård, var vi igen flyttet tilbage til vores klublokale. Vi var ca. 20 deltagere, der fik serveret æbleskiver og gløgg, vinderen blev vores æresmedlem Henrik. Jeg vil godt høre jeres holdning til om jule løbet, skal holdes på Nygård med efterfølgende julefrokost eller vi skal holde os til gløgg og æbleskiver. SOK har i 2011 stået for 23 træningsløb, som er forløbet uden problemer, her vil jeg gerne takke alle banelæggerne for deres indsats, ingen har svigtet og har man været forhindret, har man selv sørget for at bytte med en anden banelægger. Statistik vedr. deltagelse i træningsløb og åbne løb, vil blive offentlig gjort under eventuelt. Klubben har også i 2011 lavet løb for skolerne og i forbindelse med aktiv sommerferie. Vi har ikke solgt så mange kort i årets løb, som vi gjorde i 2010. Men vi indgik en aftale med kasernen om en kopi afgift for et år, hvor de så kan kopiere vores kort til intern brug. Vi fik også en kopiafgift i forbindelse med det biathlon stævne der var i

Gråsten Skov i november. Hvor meget vi i alt har fået ind på den konto og kortsalg i øvrigt, kan kassereren nok forklare under fremlæggelse af regnskabet.

Tilmelding: Hanne har igen i 2011 stået for tilmelding til åbne løb og det har fungeret perfekt. Også tak til dig Hanne. Og samtidig en tak til Karsten, som vores webmaster på hjemmesiden. Jeg håber i begge vil fortsætte med disse opgaver.

Kort situationen: Som tidligere nævnt fik vi færdiggjort Kelstrup Plantage i 2011 og efterhånden bliver vores kort opdateret. Vi skulle også gerne have revideret nogle af vores småskove, vi er derfor startet med Kathrinelund. Men højeste prioritet får Rønshoved, som vi skal bruge til vores B-løb den 7. oktober, når den er tegnet, har vi været igennem alle de store skove og kan starte forfra med Als Nørreskov, hvor kortet efterhånden er 6 år gammel. .

Klubbladet: Der har i årets løb været mange indlæg til klubbladet og alle planlagte numre er udkommet til tiden. Men husk nu, at fortsætte med indlæg og det behøver ikke kun at være bestyrelsen der skriver i bladet, det er en ret og pligt alle medlemmer har. Tak til Ruth og Bent Jørn for deres arbejde med at redigere og trykke klubbladet.


Sydkredsen: Vi har deltaget i flere møder ved Sydkredsen i løbet af året.

Materiel. Vi har i 2011 ikke indkøbt større eller dyre materielgenstande. Som tidligere nævnt har vi købt Tshirts.

Medlems situationen: Der er kommet nogle nye medlemmer til klubben, det glæder os især, at der er kommet nogle børn med, vi har således haft to på U-1 kursus, det er mange år siden vi sidst har haft nogen med på Ukursus. Her pr. 1. januar stod der 67 på vores medlemsliste, det er såvel aktive som passive, det er tre mindre end samme tid sidste år.

deltagere og her iblandt flere nye ansigter. Som tidligere år, er det vores deltagelse i 3. division der har prioritet. Det første løb er den 18. marts med Odense som arrangør det næste er 12. august med Svendborg som arrangør, vi ved endnu ikke hvilken skov det bliver. Og så skulle vi gerne slutte af med en opryknings match, den 9. september i Tirsbæk med SNAB som arrangør. Men alt dette vil i også blive gjort opmærksom på flere gange i løbet af året. Terminslisten og banelægger oversigten vil komme i næste nr. af klubbladet samt på vores hjemmeside. Den nu gældende går frem til løbet i Hjelm Skov den 3. marts.

Det kommende år 2012:

Vi skal den 7. oktober i år være vært ved et B-løb i Rønshoved. Forberedelserne starter med at tegne kortet her i vinter og foråret. Det er flere år siden vi sidst har haft et åbent løb i Rønshoved. Efter stævnet vil vi alle få glæde af det nye kort til vores træningsløb. Løbs tilladelsen i statsskoven er på plads. Hvis nogen skulle have interesser i, at være banelægger, banekontrol eller stævneleder ved dette arrangement, skal de bare henvende sig til formanden. Derudover skal vi bruge en del hjælpere, sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. SM er i 2012: SM-nat onsdag den 28. marts i Kelstrup. SM individuelt (lang) lørdag den 2. juni i Årup Skov SM-stafet hos HTF Lørdag den 1. september.

Nu er der tid til at se fremad, 2012 startede med et træningsløb Oleskobbel den 7. januar, med et pænt antal

Derudover er der mange andre åbne løb, herunder DM, Jysk Fynsk

Tak til alle der på en eller andet måde har gjort et stykke arbejde for SOK i 2011, det gælder lige fra bestyrelsen til dem der har lavet løb eller arbejdet med EMIT, O-service, hjemmeside, klubblad og meget andet. Jeg vil også gerne takke EUC SYD for at sponsorere vores kort til såvel T-løb som åbne løb, det har betydet, at vi har sparet en del kr. til trykning.

Skovene: Vi har også i 2011 haft et godt samarbejde med Sønderjyllands Skovdistrikt.


mesterskaber (JFM) og Kredsmesterskaber, som vi alle kan deltage i. Klubben vil igen i 2012 betale startgebyr til Vejle stafetten og Midgårsormen i håb om at få nogle flere deltager med til disse løb, i forvejen betaler vi selvfølgelig startgebyr til Divisionsløbene og OKSYD betaler ved klubmatchen. Vi vil arbejde på en elektronisk udgave af klubbladet, hvorved vi kan spare noget papir, samt udgifter til porto, til de medlemmer som bor længere væk, vi plejer at sende en 10 – 15 stk. ud med post. Der vil stadig blive trykt et

begrænset antal eksemplarer til udlevering. Det er planen, at den elektroniske udgave skal ligge på hjemmesiden. Jeg håber på et godt orienterings år i 2012, hvor vi vil se de nye unge løbere føre sig frem. Jeg håber vi fortsat kan slippe for al den sne vi startede 2011 med. Jeg glæder mig til at se jer ude i skoven. Vil jeg slutte denne beretning. Birger Jønsson

Formanden i SOK har ordet. Jeg håber i alle er kommet godt ind i det nye år, den startede jo fint med godt vejr, så vi kunne komme i gang med korttegning, jeg har været i fuld gang med at tegne Kathrinelund, der skulle gerne komme et nyt kort i løbet af 2012. Men lige nu er jeg på krykker, blev opereret i højre ankel den 26. januar og ved ikke lige hvornår jeg er helt mobil igen, men vi har andre der også er sat på opgaven i Kathrinelund. Vi skal også have tegnet Rønshoved, som vi skal bruge til vores årlige B-løb den 7. oktober, det er her vi har brug for en masser hjælpere, i må derfor gerne sætte kryds i kalenderen denne weekend. Hvis nogen gerne vil ud og prøve natløb, har vi SM-nat ved Naturskolen i Kelstrup Plantage den 28. marts, se indbydelsen andet sted i bladet.

Banelæggeroversigten for det næste halve år kan også ses her i bladet. Klubbladet vil denne gang blive sendt ud pr. mail, hvis nogen skulle ønske et blad i hånden, så spørg Hanne eller undertegnede, der vil nemlig blive trykt et mindre antal til udlevering, til dem som ikke har en mailadr., eller er mere til papirudgave. Den 25. januar blev der afholdt generalforsamling med 8 deltager, det er det mindste antal jeg har oplevet i de 12 år jeg har været formand, men det er svært, at konkurrere med de danske håndbold herrer, eller er det fordi formanden ikke var til stede på grund af sygehusophold. Bestyrelsen fortsætter uændret. Der blev vedtaget nye kontingentsatser, da vi i dag betaler mere ud til DOF og Sydkredsen end vi får ind i kontingent,


da den ikke er steget i mange år, synes vi i bestyrelsen at det er tiden til at hæve den til følgende satser: Børn under 10 år er stadig gratis

10 – 20 år uændret 125 kr. Over 21 sættes op til 375kr. pr. år Familie kontingent sættes op til 750. Passive er uændret 100 kr..

I sidste nr. af klubbladet blev der bragt en artikel fra 1976 vedr. Bskove. Her kommer den daværende formands svar på artiklen fra Jydske Tidende. Det oplyses, at vildtbestanden i Nørreskoven er blevet ringere i takt med det stigende brug af skoven. Jeg tror ikke, at orienteringsløberne har den helt store indflydelse på dette. Der har nemlig været løbet orienteringsløb i Nørreskoven siden 1943 (da tog Sønderborg vintersportsforening orienteringsløb på programmet). Det kan nævnes, at foreningen i 1944 lavede 16 træningsløb fordelt på 8 skove, hvor deltagerantallet svingede mellem 5 og 20 løbere pr. løb. I oktober kvartal 1964 var der 6 træningsløb, og i 1965 var der 15 træningsløb. Ser vi på terminslisten for foråret 1976, har SOK og Kompas 22 løb fordelt på 9 skove, de 6 løb er i Nørreskoven. Deltagerantallet til disse løb har svinget mellem 5 og 25 løbere. Antallet af løb er altså steget en del, dog har vi på den nye terminsliste skåret løbs antallet kraftigt ned – 9 af forårets løb er fra den gamle terminsliste, men deltagerantallet pr. løb er ikke steget meget. De nye kort bevirker også, at der i dag næsten udelukkende løbes på stier og veje, hvorimod man før næsten kun løb efter kompas – altså tværs gennem terrænet

– da man ikke kunne læse noget videre af de gamle kort. Jeg erkender, at vi de sidste 2 år har lavet for mange løb i Sønderskoven, men mener ikke, at det har været tilfældet i de andre skove. Noget der er steget langt mere de sidste år, er ”almindelige” menneskers færden i skoven. Går man 10 – 15 år tilbage, var det ret begrænset, hvor mange ”turister”, man mødte i skoven en søndag, men nu vrimler der ligefrem med dem. Jeg mener dog ikke, at vi i SOK skal gå og være sure, vi er nemlig altid blevet godt behandlet af skovvæsenet, og indtil man her i landet har gennemført undersøgelsen om orienteringsløbs indvirkning på dyre- og plantelivet, ved vi jo ikke, om det er rigtigt at tro, vi ikke gør nogen eller næsten ingen skade i skovene. Vi kan kun håbe, at undersøgelsen snart bliver gennemført, og at den taler til vores fordel. Jydske Tidendes bemærkninger om Alsløbet og fortræningen virker som et surt opstød. Fortræningen foregår nemlig kun på de store skovveje, men den er godt nok organiseret. Jydske Tidende har tilsyneladende ikke meget


tilovers for dette løb, fordi Veskysten er medarrangør. At vi fik Vestkysten med i arrangementet skyldes, at Vestkysten i forvejen var med i et lignende arrangement i Esbjerg, vi mente, at erfaringerne fra Esbjerg kunne gavne os. Det er sidenhen kommet mig for øre, at selv om vi i stedet var gået til Jydske, var man der ikke interesseret i at være med i et sådant arrangement. Derfor har man på Jydske Tidende heller ikke grund til at være sure, fordi Vestkysten er medarrangør af Alsløbet. Vestkysten

gør det, fordi de synes, at det er glimrende ting med et motionsløb på egnen. Et motionsløb er da noget, alle må kunne slutte op om, dog forventer vi ikke, at Jydske Tidende skal reklamere for løbet, men vi forventer at Jydske stadig vil skrive om Sønderborg Orienteringsklub i samme udstrækning, som før Alsløbet så dagens lys. Jydske er vel heller ikke fornærmet, fordi BT er med i Eremitageløbet. hå Sådan svarede formanden for 36 år siden.

Et par vits fra et klubblad i 1980. To barske fyre mødes. - Nå hvordan går det? - Fint, jeg har åbnet en forretning. - Nå med hvad? - Med et koben. Har De været straffet før? Nej altid bagefter hr. dommer.

Han sad over for hende i toget. - Det er vel nok en flot jumper, De har. - Tak! Den er også af kameluld - Ja, det kan man se på puklerne. Hvad får vi fra gæssene? Spurgte Lærerinden. - Fjer, mente Oskar. - Gåsehud, sagde Else.

Rektoren havde ladet opsætte et skilt ved skolen: Bilister, pas på ikke at køre skolebørnene over! Et par dage senere kun man neden under læse tilføjelsen: Vent til der kommer en lærer!


Birger hædret i Sydkredsen Ved årets først klubledermøde i sydkredsen blev Sydkredsen æresplatte uddelt, i år gik den til Birger. Stort tillykke til Birger her fra. Nedenfor er den tale Jønne, sidste års vinder, holdt i forbindelse med overrækkelsen: Årets modtager af "æresplatten" løber ikke orienteringsløb længere, da benene ikke kan holde til dette, men har stadigvæk gnisten til at holde gang i en klub i "udkants-kredsen".. Vi er blevet enige om, at årets modtager bliver Birger Jønsson formand for Sønderborg orienteringsklub! Birger - Du gør et kæmpearbejde for at holde gang i orienteringen i det sydlige Jylland. Vi synes, at du er meget positiv og konstruktiv på klubledermøderne - er

fremtidsorienteret og du trækker et stort læs i Sønderborg orienteringsklub, hvor du også giver dig i kast med korttegningen - du går altid forrest i klubben også ved at tage ansvar, som stævneleder ved de løb I påtager jer i det sydjyske. Du har jo lært orienteringen på solskinsøen Bornholm igennem Bornholms Værns Idrætsforening og kom senere til Sergentskolen i Sønderborg, hvor du bl.a. har været med til at undervise Kronprinsen i orienteringsløb. Nu nyder du dine cykelture på MTB - deraf kælenavnet "Birger-Pedal" i skovkarlekredsen. Hjertelig TILLYKKE med "Æresplatten" Birger, hvor det iøvrigt er første gang denne går til et medlem af Sønderborg Orienteringsklub! Jønne


Terminsliste for OK Syd

Februar-september 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dag Dato Type Tid Sted, Tilmelding (T) Arr. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lør Lør Søn Ons

2502 2502 2602 2902

Tr 1330 Gen.fors. ca. 1530 C-Vinterlang 1000 Nat-Tr 1800

Fre Lør Lør Fre Lør Lør Lør Søn Fre Lør Søn Fre Lør Lør Søn Ons Lør Lør

0203 0303 0303 0903 1003 1003 1003 1103 1603 1703 1803 2303 2403 2403 2503 2803 3103 3103

Nat-Cup Tr Tr Nat-Cup Tr Tr C-NJ-2 dages C-NJ-2 dages Nat-Cup Tr B-løb + 3. div. Nat-Cup Tr Tr Tyskland SM-nat Tr A-DM-sprint

Søn Man Tirs Tor Fre Lør Lør Lør Lør Ons Søn Ons Lør Søn

0104 0204 0304 0504 0604 0704 1404 1404 1404 1804 2204 2504 2804 2904

A-DM-ultral. 1000 Fortræning Fortræning C-Påskeløb 1100 C-Påskeløb 1000 C-Påskeløb 0900 Tr 1330 Tr 1330 A-DM-nat 2115 Tr 1830 B-løb + 1. div. 1000 Tr 1830 Find vej + Intro 1330 B-løb + 2. div. 1000

Ons Ons Ons Lør Søn Søn Ons Tor Søn Ons

0205 0205 0205 0505 0605 0605 0905 1705 2005 2305

Intro-løb Tr Tr KUM KUM Tyskland Intro-løb C-Grænsedyst Tyskland Tr

Kathrinelund, P-pladsen ved den gamle kro Generalforsamling OK Syd, Skovvej/Sønderborg Vrøgum-Stibjerg-Ål, T-1802 Tørning Mølle på flyvest. poster, P-plads møllen

1830 1330 1330 1830 1330 1330 1200 0830 1830 1330 1000 1830 1330 1330

Revsø Skov, T-2402 Hjelm Skov, Aabenraa Stadion Revsø Skov, start fra Holbækgård Bramdrup Skov/Hvidsminde, T-0203 Als Nørreskov, Melvedhus Pamhule Skov, P-plads Christiansdal Tolne Skov, T-2102 Tversted Klitplantage, T-2102 Jelling Skov, T-0903 Tange Bakker, Lunge Bjerge, T-0603 Kongebroskoven, T-1603 Bommerlund Plantage, P-plads ved stenen Tørning Mølle, start fra Christiansdal Lübeck Kelstrup Plantage, T-2003 1330 Kelstrup Plantage, skærm ved Hønsnapvej 1300 Helsingør Idrætspark mm., T-1303 Jægerspris Nordskov, T-1303 Stensbæk Plantage, se indbydelsen Hønning Plantage, se indbydelsen Rømø Nørreland, T-1303 Rømø Sønderland, T-1303 Rømø Midtland, T-1303 Frøslev Plantage Nord, P-plads nord for lejren Tørning Mølle, start fra Christiansdal Stenderup Nørreskov, T-2703 Gråsten Skov, P på Ringriderpladsen Kærgård Plantage, T-1004 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant Hjelm Skov, P-plads for enden af Hjelmallé Gødding Skov, T-1704

1830 Hjelm Skov, P-plads for enden af Hjelmallé 1830 Als Nørreskov, Taksen Sand Fyr 1830 Stursbøl Plantage, P-plads Troldeskoven Stenholt, udtagne B&U-løbere Kompedal, udtagne B&U-løbere Salem 1830 Hjelm Skov, P-plads for enden af Hjelmallé 1000 Aab. Sønderskov, T-0705 Malente 1830 Kathrinelund, P-pladsen ved den gamle kro

SOK OK Syd West IFS HTF AAIG HTF Kolding SOK HTF Hjørring Vendelboer Gorm HTF Odense Melfar AAIG HTF LT SOK SOK Helsingør Farum HTF HTF HTF HTF HTF AAIG HTF Kolding SOK West AAIG AAIG Gorm AAIG SOK HTF Nord Nord AAIG AAIG SOK


Ons Lør Lør Søn Man Ons

2305 2605 2605 2705 2805 3005

Tr 1830 Revsø Skov, start fra Holbækgård C-Fynsk Sprint Faaborg-Odense-Nyborg C Faaborg C-Fynsk Sprint Odense C-Fynsk Sprint Nyborg Vold Tr 1830 Aabenraa Nord, P-plads Ravnholt

HTF

Lør Ons Ons Søn Ons Ons Lør Ons Ons Lør Lør Søn Ons

0206 0606 0606 1006 1306 1306 1606 2006 2006 2306 2306 2406 2706

SM-lang (indv) Tr Tr C-Vejlestafet Tr Tr A-JFM-sprint Tr Tr Skt. Hans-løb C-VJ-2 dages C-VJ-2 dages Tr

1330 1830 1830 1000 1830 1830

Årup Skov, T-2505 Roden Skov, P-plads ved Bovrupvej Stavnager Plantage, skærm på Gram-Ribevej Frederikshåb Øst, T-2905 Aab. Nørreskov, P-plads Høje Kolstrup Skole Vesterskoven, P-plads ved skydebanen Nordkredsen 1830 Gråsten Skov, P-plads Margrethesøen 1830 Rømø Nørreland

AAIG SOK HTF Snab AAIG HTF

1830 Jørgensgård Skov, P-plads ved stranden

AAIG

Ons Ons Ons Fre Lør Søn Ons Ons Ons

0407 0407 1107 1307 1407 1507 1807 1807 2507

Tr Tr Tr C-sprint C-Vikingedyst C-Vikingedyst Tr Tr Tr

1830 Lambjerg Skov, spejderhytten 1830 Jels Skovene, P-plads ved Jels Voldsted 1830 Søgård Skov, P-plads Mødestedbro Starup Hede, T-0107 Haderslev Vesterskov, T-0107 Stursbøl Plantage, T-0107 1830 Als Nørreskov, P-plads Fladbæk Str. 1830 Bevtoft Plantage, P-plads midt i skoven 1830 Aab. Sønderskov, P-plads Sønderhesselvej

SOK HTF AAIG HTF HTF HTF SOK HTF AAIG

Ons Ons Ons Ons Søn Ons Ons Lør Søn Ons Ons Lør Søn Ons

0108 0108 0808 0808 1208 1508 1508 1808 1908 2208 2208 2508 2608 2908

Tr 1830 Tr 1830 Tr 1830 Tr 1830 B-løb + 3. div. 1000 Tr 1830 Tr 1830 C-JFM-stafet A-JFM-lang Tr 1830 Tr 1830 A-DM-mellem C-Midgårdsorm Tr 1830

Kelstrup Plantage, P-plads ved vej 170 (gl. A10) Vojens Fritidscenter, skærm ved Billundvej Frøslev Plantage Syd, P-plads Pluskærvej Stensbæk Plantage, P-plads midt i skoven Lohals Skov, T-3107 Gråsten Skov, P-plads Ravnsbjergvej Revsø Skov, start fra Holbækgård Mols Bjerge, TTBommerlund Plantage, P-plads Vejbækvej Hønning Plantage, P-plads Arrild-Skærbækvej Nørresø, del af Brahetrolleborgskovene, TSvanninge Bjerge, TKelstrup Plantage, skærm ved Hønsnapvej

SOK HTF AAIG HTF Svendborg SOK HTF

Lør Søn Ons Ons Søn Ons Lør Lør Søn

0109 0209 0509 0509 0909 1209 1509 1509 1609

SM-stafet 1330 B-løb + 2. div. 1000 Tr 1830 Tr 1830 B-løb 2.+3. div. 1000 Sprint Tr 1330 A-DM-stafet A-DM-lang

Starup Hede, T-2408 Fanø Nord, T-2108 Frøslev Plantage Nord, P-plads nord for lejren Pamhule Skov, indkørsel fra Marstrup Tirsbæk Skov, T-2808 FSN SKP Roden Skov, P-plads ved Felstedvej Linå Vesterskov, THusby Klitplantage, T-

HTF Esbjerg AAIG HTF Snab

AAIG

SOK HTF

AAIG HTF Odense Faaborg SOK

SOK Silkeborg Herning


Søn 2309 B-løb + 1. div. 1000 Lerskov Plantage, T-1109 Lør 2909 Tr 1330 Aabenraa Nord, P-plads Ravnholt

AAIG AAIG

Der er yderligere løbstilbud på terminslisten på O-service. Tilmelding (T) via O-service eller kontakt Hanne Ljungberg 74421402 Der er ingen tilmelding ved træningsløb (Tr)

Banelægger til træningsløb i perioden marts 2012 til september 2012. DATO

KL.

SKOV

STARTSTED

Lørdag den 10. marts Onsdag den 28. marts

1330

Als Nørreskov

Melvedhus

2000

Kelstrup SM-NAT

Lørdag den 31. Marts

1330

Kelstrup Plantage

Onsdag den 18. april Onsdag den 2. maj Onsdag den 23. maj Onsdag den 6. juni Onsdag den 20. juni

1830

Gråsten Skov

1830

Als Nørreskov

1830

Kathrinelund

1830

Roden Skov

1830

Gråsten Skov

Onsdag den 4. juli Onsdag den 18. juli Onsdag den 1. august Onsdag den 15. august Onsdag den 29. august Lørdag den 15. september

1830

Lambjerg

1830

Als Nørreskov

1830 1830

Kelstrup Plantage Gråsten Skov

1830

Kelstrup

1330

Roden

BANELÆGGER

Rasmus Ejlersen Hans Moos Start ved Jørn Klausen Naturskolen Svend Erik Berthelsen Stokkebrovej Peter H. Thomsen Krydset Kurt Harck Hønsnapvej Hans Kammann Stokkebrovej Per Knudsen Ringridderpladsen Svend Erik Bertelsen Peter Pallesen Taksensand Fyr Hanne Ljungberg Anne-Marie Jensen P-plads Gl. Skovkro Henrik Justesen Silke Bohlbro P-Plads Bovrupvej John Bargmayer Bjarne Johansen P-plads Sten Olof Jansson Magrethesøen Hans Henrik Hvelplund P-plads Spejderhytten Fladbæk Strand P-Plads Gammel A10 P-plads Ravensbjergvej Skærm Hønsnapvej P-plads Felstedvej

Birger Jønsson Kim Iwersen Kristian Toustrup Jørn H.Klausen Birger Jønsson Rasmus Ejlersen Povl Hansen Svend Erik Berthelsen Hanne Ljungberg Karsten Jøhnk Birger Jønsson Bent Lauridsen

Hvis I allerede nu ved, at I er forhindret, så giv besked om evt. bytning med andre. O-Hilsen Birger


SØNDERBORG ORIENTERINGS KLUB INDBYDER TIL SM NAT I KELSTRUP PLANTAGE ONSDAG DEN 28. MARTS 2012. Stævneplads:

Naturskolen

Start:

Første start kl. 2000 (Solen går ned kl. 19.38). Der er fri start på den åbne bane.

Kontrol:

Der anvendes EMIT.

Postbeskrivelser:

IOF-symboler, der findes ekstra postbeskrivelse ved start.

Kort:

Kelstrup 1:10.000 årgang 2011.

Klasser og banelængder:

D-16, D17-20 D21 D35 D45 D55 H-16, H17-20, H21, H35 H45 H55 H65,

bane 3, ca. 4 km. bane 2, ca. 5 km. bane 2 , ca.5 km. bane 3 , ca.4 km. bane 3, ca. 4 km. bane 3, ca. 4 km. bane 3, ca. 4 km. bane 1, ca. 6 km. bane 1, ca. 6 km. bane 1, ca. 6 km. bane 2, ca. 5 km. bane 3, ca. 4 km. bane 3, ca. 4 km.

Åben bane

ca. 3 km. let. Hvor der gerne må løbes sammen

Resultater:

Bliver hængt op på stævnepladsen, samt lagt ud på hjemmesiden: www.orientering.dk/sonderborg

Startafgift:

25 kr. for alle aldersgrupper. Leje af brik 10 kr. Betaling samtidig med tilmelding til Sydbank, kontonr. 80107302525.

Præmier:

Medalje til alle klassevinder.


Startliste:

Vil være på SOK hjemmeside snarest efter tilmeldingensfristens udløb.

Tilmelding:

Klubvis med angivelse af bane og klasse senest den 22. marts kl. 1900, til Birger Jønsson, E-mail: b.joensson@stofanet.dk Efter tilmelding senest mandag den 26. marts kl. 1800 mod et tillæg på kr. 10,- pr. løber. Tlf. 20321844.

Banelægger: Bane kontrol: Stævneleder: Hjælper:

Jørn H.Klausen Peter H. Thomsen Birger Jønsson Svend Erik Berthelsen

PARKERING VED NATURSKOLEN

P TOILET

MØDESTED

STOKKEBROVEJ


AAIG Orientering - Årsberetning for 2011 Dette er min første beretning som formand for AAIG Orientering, så det er jo lidt spændende. Min baggrund er ”glad motionsløber”, så jeg kender stadig ikke regler og traditioner for mesterskaber. Og selv om jeg har telefoneret rundt for at få hjælp til beretningen, så tag jer i agt for fejl og mangler. ;-). Klubforhold Også i 2011 skete der meget vedrørende vores klubforhold. Det vigtigste er nok, at vi i 2011 skiftede navn fra ”AAIG’s orienteringsafdeling” til ”AAIG Orientering Aabenraa Orienteringsklub”. I daglig tale bruger vi dog kun enten AAIG Orientering eller Aabenraa Orienteringsklub, afhængig af situationen. De nye navne er nemmere at profilere os med, så det er jo fint. Vi fik ganske vidst ikke lavet så mange pressemeddelelser som vi plejer, men vi er stadig meget synlige på Kulturnatten og vi fik en helt ny hjemmeside sammen med hele AAIG. Den nye hjemmeside har blandt andet mulighed for at håndtere interne dokumenter på sider, der kræver adgangskode, samt at flere kan vedligeholde siderne. I praksis er det vores webmaster Karsten Jøhnk, der passer alt med terminslister og stævner og mig der passer sider, som henvender sig specielt til nye og nysgerrige. Tusind tak til Karsten for hans store arbejde, som altid laves med lynets hast, når der er brug for det. Vores klubblad udgiver vi sammen med Sønderborg Orienteringsklub i OK-Syd regi. Det udkommer meget stabilt 4 gange om året. Vi er som bestyrelse og medlemmer ikke helt så

flinke til at sende stof ind, som vi godt kunne være. I OK-Syd regi har vi aftalt at afprøve forskellige muligheder for at vores klubblad som et supplement til papirudgaven også kommer på vores hjemmeside. Tusind tak til Ruth og Bent Jørn Jacobsen for deres store arbejde med bladet. Med hjælp fra Karsten Jøhnk og Hanne Ljungberg kom der nye logoer på for- og bagside, så de nu viser, at OK Syd er et samarbejde mellem 2 klubber og ikke 3, som i det var i begyndelsen. Breddearbejde og medlemmer Vi har haft en lille medlemstilgang og en lille afgang, så medlemstallet er ret konstant på godt 40 aktive medlemmer og 15 passive medlemmer. Vores IntrO-løb i april-maj giver reelt ikke mange nye medlemmer, de fleste kommer via venner og via hjemmesiden. Men IntrO-løbene er med til at gøre os synlige. Vi har tilmeldt os Dansk Orienteringsforbunds ”Find Vej” iprojekt. Vi udvider vores nuværende 15 faste poster i Hjelm Skov til 30 og går i samarbejde med Turistforeningen om markedsføring. Find Vej henvender sig til familier, motionister og turister som vil en tur i skoven på en lidt mere spændende måde end bare at gå en tur. Og det synliggør vores idræt. Der er indvielse d. 28. april, så vi skal lave kort og sætte poster op her i 1. kvartal. Vi har fået støtte både fra DOF og Kommunens sundhedspulje. Der mangler nu ikke meget før at økonomien er på plads. Samarbejde med andre klubber Samarbejdet med Sønderborg (SOK), Haderslev (HTF) om koordineret terminsliste for træningsløb har bestået i ca. 30 år, har jeg fået at vide. I alle 30


år har formænd og klubtrænere mødtes 2 gange om året hos Edith og Mogens Thomsen for at fastlægge næste halve års træningsløb. Dette giver gode personlige relationer og mangt og meget kan klares af ved disse møder. Også i 2011 har dette fungeret helt tilfredsstillende. Også samarbejdet med Sønderborg i OK-Syd er en fornøjelse. Vi har en energisk og ”driftsikker” tilmelder i Hanne Ljungberg. Hun klarer både det administrative og det taktiske: hvilke baner skal de tilmeldte stille op på for at OK-Syd får flest point. Tusind tak til Hanne. Sidste år fik Rasmus Ejlersen og Michael Termansen sparket gang i klubaftener. Aftenerne er todelt: et uddannelsespunkt, for eksempel vejvalg, forskellen på baners sværhedsgrad, eller brug af banelægningsprogrammet Condes. Og en kaffe og kagedel, hvor snakken går, måske om aftenens emne, måske om noget helt andet. Tak for jeres initiativ og for det arbejde i udfører. Træning I 2011 var der 49 træningsløb inklusive klubmesterskaber, sønderjyske mesterskaber, Sct. Hans løb og juleløb. Det var 3 mere end sidste år. Ifølge Hanne Ljungbergs og Karsten Jøhnks fornemme statistikarbejde samlede disse løb tilsammen 400 starter fra AAIG, hvilket er en fremgang på 24. Fra SOK var der 547 starter og fra andre klubber, især HTF, var der 264. Det er vigtigt at møde frem, både af hensyn til egen træningstilstand og af hensyn til banelæggeren og af klublivet. Både for og eftersnak er altid

hyggelige. Banelægning gik på skift mellem vores 18 banelæggere. De 5 flittigste løbere til træningsløb var Ove Petersen, Dorthe Kühl Petersen, Michael W. Nielsen, Jon Matthiesen og Mogens E. Thomsen, alle med 22-28 træningsløb. Af hensyn til vores interne uddannelse har vi i lighed med andre klubber prøvet at have 2 banelæggere til hvert træningsløb, så man kan udfordre og kvalitetssikre hinanden. Dette har endnu ikke helt fundet sin form. Klubmesterskabet I lighed med sidste år havde HTF sagt ja til at stå for OK-Syds klubmesterskab. Det foregik i Pamhule, og igen var det Søren Bertelsen, der lavede banerne. Tillykke med klubmesterskabet til Lise Termansen AaIG D13-16 Dorthe Kühl Petersen AaIG D17-20 Ulla Pallesen SOK D35-44 Hanne Ljungberg SOK D45-54 Silke Bolbro SOK D55Malte Johansen SOK H-12 Anders Termansen AaIG H13-16 Rasmus Ejlersen SOK H21Nils Jørn Fogh AaIG H35-44 Michael Termansen AaIG H45-54 Jørn H. Klausen SOK H55-64 Jon Matthiesen AaIG H65-74 Sønderjyske mesterskaber AAIG-O stod for SM-stafet i Aabenraa Sønderskov d. 22. juni. Vindere blev et OK-Syd hold bestående af Lise Termansen, Karsten Jøhnk og Nils Jørn Fogh. Nr. 2 var fra HTF og Nr. 3 var fra OK Syd. Det var på mange måder en god dag. Jeg kunne ikke finde resultaterne for SM nat, SM individuelt og klubmatch


mellem HTF og OK-Syd, så det må I undvære i årets beretning. Men var der ikke noget med at vi vandt Klubmatchen? Kredsmesterskaber, Jysk/Fynske mesterskaber Heller ikke kredsmesterskaber og Jysk/Fynske mesterskaber fandt jeg noget om, men Danske mesterskaber var derimod godt dokumenteret på DOF’s hjemmeside. Toppen af poppen var Lise Termansens danmarksmesterskab i D-12 mellemlang. Men ikke nok med det. Hun blev nr. 3 i DM lang, nr. 4 i DM ultralang og vandt Kredsungdomspokalen. Vi må sige det som det er: det er godt gået. Jeg synes at vi skal gi’ hende et bifald. Men vi havde andre fornemme placeringer. I DM lang blev Mogens Thomsen nr. 3 i H65-, og Nils Jørn Fogh blev nr. 4 i H50- både i lang og mellemlang. Også Dorthe Kühl fik en flot 10 plads i mellemlang D-20 Ungdomsmesterskaber Lises førsteplads i Kredsungdomspokalen er nævnt. Men det skal også nævnes at Dorthe Kühl Petersen blev nr. 2 i D19-20, og at både Lise og Dorthe blev udtaget til at repræsentere Sydkredsen i Kredsungdomsmatchen, til daglige kaldet KUM. Danmarksturneringen i 3. division Divisionsturneringen i 2011 – Cowiligaen - kørte efter det samme koncept som i de tidligere år. Efter en delt sejr i 2010 måtte vi i år se os hensat til en 2. plads, - og til op- og nedrykning gik det helt galt: Vi endte som nr. 4. I 2012 er vi i 3. division

sammen med Esbjerg og West/Ribe. Men pokalen er jo ret pæn, så vi må alle mand af huse i 2012,- også når vi skal til Lohals d. 12. august. Arrangementer Også i år arrangerede vi 2 åbne løb. Hvis vi gør dette fornuftigt, giver det en god skærv til klubkassen, og det styrker vores klub sammenhold. Og sådan gik det heldigvis i 2011. Grænsedysten Kristi Himmelfartsdag foregik i år i Hjelm Skov med nye kort og med Susanne Holst som stævneleder. Det var et fint arrangement, vejret var godt og vi havde en fin deltagelse med god stemning. Vores B-løb i oktober i Årup skov gik også godt. Stævnet var samtidig 1.-2. divisions op- og nedrykningmatch, og Finn Hove var stævneleder. Man kan her sige, at det er skønnere at være klar kl. halvt ti end kl. kvart i ti, men ingen deltagere opdagede heldigvis, at vi ikke havde fået alle materialer med ud på pladsen, og ret sent måtte køre til byen efter ting og sager. Der var nye kort, der var en god stemning, og banelægger og arrangører i det hele taget fik meget ros. Dette var helt vel fortjent. For det var et godt arrangement. Tak til alle medarrangører for jeres store indsats. Påskeløb Klubturen til påskeløbet var også meget vellykket. Det foregik i skovene omkring Viborg. Vejret var godt, terrænet og banerne meget fine og der var en perfekt stemning blandt de ca. 2000 løbere.


Der deltog 16 løbere fra klubben. Vi havde lejet 3 campinghytter på den dejlige Hessellund Søcamping lige ned til Karup Å. Det var en perfekt ramme for klublivet mellem løbene. Påskeharen blev fundet, men der var ikke bid i de nærliggende fiskesøer.

Hjelm Skov og Årup Skov blev færdige som planlagt, og holdet har kastet sig over næste opgaver: Lerskov og Frøslev. Lerskov skal være færdig til efterårets b-løb og Frøslev til næste års Danmarksmesterskab for hold, som vi skal arrangere.

Deltagelse i åbne løb Foruden de nævnte træningsløb og mesterskaber, har vi haft løbere med til rigtig mange af de åbne løb rundt i landet. Af de omtalte statistikker fra Hanne og Karsten kan man se at 29 af klubbens løbere har deltaget i et eller flere åbne løb. Det er faktisk 75 % af klubbens medlemmer og et meget højt tal. Flot. De 5 flittigste løbere var Dorthe Kühl Petersen, Mogens Thomsen, Ove Petersen, Edith Thomsen og Michael Termansen med mere end 25 løb. Lige efter Michael kom i øvrigt Helle, Lise og Anders Termansen. Jo, orienteringsløb er en fin familieidræt.

Afslutning Her til slut vil jeg takke alle vores medlemmer for jeres indsats i det forløbne år 2011. Tak fordi I mødte frem, tak for jeres gode humør og tak for jeres arbejdsindsat for at få det hele til at køre. En særlig tak til bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og til Naturstyrelsen i Sønderjylland, som også i 2011 har vist os meget stor velvilje ved igen at give os adgang til statens skove. Specielt vil jeg her sige tak til Claus, som efter mange år i bestyrelsen nu har valgt at holde op.

Korttegning Vores korttegnere Bent Petersen, Mogens Thomsen og Bjarne Bang Christensen har fortsat det høje niveau, så selv om vi er en lille klub, mestrer vi alligevel at hold trit med behovet.

Med O-hilsen Finn Hove, formand.

AAIG-formandens klumme First things first, som de siger: På klubledermødet i Sydkredsen fik SOKs formand Birger Jønsson overrakt Sydkredsens Æresplatte. Platten uddeles hvert år ved Sydkredsens repræsentantskabsmøde til en eller flere personer, som yder, eller har ydet en bemærkelsesværdig indsats til fordel

for orienteringssporten. Hjertelig tillykke fra din gode nabo. Generalforsamlingen er godt overstået, og I kan læse beretning og referat andre steder i klubbladet. Jeg vil gerne her byde velkommen til Bent Petersen i bestyrelsen og sige tak til Claus Jacobsen for de mange år i bestyrelsen.


Efter generalforsamlingen fordelte den nye bestyrelse opgaverne på denne måde: Formand Næstformand, kortudvalg Kasserer Sekretær

Finn Hove Bent Petersen

Helle Termansen Bjarne Bang Christensen Træningsudvalg, Jon Matthiesen skovudvalg Solveig Bang Christensen Suppleant Michael W. Nielsen Ove Petersen Suppleant Øvrige udvalg Kortsalg Mogens E. Thomsen Ungdomsudvalg Michael Termansen

Der bliver endnu en klubtur i 2012. Divisionsmatchen d. 12-8-2012 foregår i år ved Lohals på Langeland, og der er jo et stykke vej over. Så det laver vi en tur ud af. I lighed med tidligere år planlægger vi 3 intr-o-løb i april og maj. Hensigten er at synliggøre o-sporten og få flere medlemmer. Første intr-o-løb kombineres med indvielsen af Find Vej i Hjelm Skov. Find Vej i er en landsdækkende breddesatsning, der skal gøre det nemt for familier, skoleklasser og turister at prøve en orienteringsbane. Vi indvier vores baner i Hjelm Skov d. 28. april kl. 13.30 med festivitas, presseomtale og gæster, som vi ikke plejer at se til vores træningsløb. Mange O-hilsner Finn

Klubturen til Påskeløbet på Rømø står for døren, og når du læser dette har du sandsynligvis fået den endelige indbydelse. Alle der har deltaget tidligere ved at det er en fin tur med perfekt kombination af godt orienteringsløb, god stemning og fint klubliv på campingpladsen mellem løbene. Ses vi?

Referat fra afdelingsmøde/generalforsamling i AAIG orientering den 28-01-2012 Der deltog 13 medlemmer i mødet. 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent : Mogens Thomsen

Referent: Bjarne Bang Mogens konstaterede at der var indkaldt til afdelingsmødet i tide, og at det derfor var beslutningsdygtigt.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Da formanden havde meldt afbud var det næstformanden, der aflagde beretningen. Beretningen bliver trykt i det næste klubblad og kan læses her. Kommentarer til beretningen.: Der manglede nogle resultater på nogle løb og der blev snakket om, hvor sådanne resultater findes. Resultater findes på løbets hjemmeside og det blev besluttet at tage det med på næste bestyrelsesmøde. Der er også tegnet kort i Aabenraa Sønderskov i 2011. Herefter blev beretningen godkendt. 3. Forelæggelse af regnskab Helle gennemgik regnskabet og forklarede de enkelte poster. Der er sidste år afholdt flere løb, som har givet overskud. Helle ser gerne flere løbere tilde ”store ” løb, da arbejdet med at arrangere løbene er det samme, så jo flere der kommer jo større overskud. Der var i 2011 et overskud på 7.022 og en egenkapital på 57.605 så det må da siges at være flot. Der blev i forbindelse med aflæggelse af regnskabet stillet et spørgsmål, om klubben giver tilskud til et trænerkursus. Spørgsmålet skal besluttes af bestyrelsen og tages med til næste møde. 4. Fastsættelse af kontingent. Der var forslag om at fortsætte uændret i dette år p.gr.a. den gode økonomi. Vedtaget. Kontingentsatserne er følgende: Aktive : 450,00 Familie : 900,00

Juniorer til 20 år : 350,00 Passive –hel familie: 150,00 5. Indkomne forslag Ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Claus, Helle og Solveig. Helle og Solveig genvælges, men Claus ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedet Bent Petersen, som modtager valget. Vi siger tak til Claus og velkommen til Bent. Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde den 6.2.12. 7. Valg af 2 suppleanter. Ove og Michael W. genvælges.

8. Evt Der blev snakket om maxtid ved træningsløb f.eks. 2 timer af hensyn til banelæggeren. Skal tages op på OKSYDS generalforsamling. Der var forslag om at lægge natløbene onsdag i stedet for fredag. Begrundelse: At det er for meget med løb 2 dage i træk!! Kan evt. drøftes i bestyrelsen. Et spørgsmål omkring sikkerhed ved tilrettelæggelse af løb. Det var der forskellige svar på: Aftal med din makker hvad I gør. Medbring mobil i skoven. Claus sluttede afdelingsmødet med at takke for god ro og orden og sagde tak for den tid han havde været med i bestyrelsesarbejdet. Vil gerne hjælpe ved forskellige lejligheder fremover. Ref: Bjarne Bang


Klubtur til Langeland Den 11.-12. august arrangerer SOK klubtur til Langeland i forbindelse med vores divisionsmatch i Lohals. Vi har reserveret "Vejskrækgården", hvor der er 28 sengepladser fordelt på syv lejligheder, samt mulighed for at slå telt op. Planen er selvfølgelig, at alle aktive løbere deltager i divisionsmatchen søndag. Lørdag bliver der mulighed for at prøve mountainbike orientering eller sprint orientering. Eller man kan ta' ned at se de vilde heste, besøge Tranekær Slot eller måske dase ved stranden. Hanne

21/3 Frede Jacobsen - divisionsmatch i Tybrind. Hjalp fjenden 2 gange undervejs ( Tonny fra Esbjerg og en Esbjerg dame). Resultat: Tonny slog Jon 21/4 Henrik Justesen - påskeløb 1.etape. Sprang over en post (igen,igen). 26/11 Jørn Klausen - klubmesterskab. Havde glemt, at der var kortvend - måtte ha' hjælp til at finde ind på kortet.

Hanne

Optimisten I 2011 har følgende gjort sig fortjent til Optimisten :


Hvordan går OK SYD i 2012?? Igen i år afholder OK SYD en tips konkurrence for den kommende sæson. Så skulle du have lyst til at prøve at forudsige hvordan det går klubben i 2012 er det bare med deltage i år. Som inspiration kan du evt. se resultaterne fra sidste år som er siderne efter dette års spørgsmål. Reglerne er meget simple: Alle klubbens medlem kan deltage. Svare på 13 spørgsmål og 1 ekstra spørgsmål. Aflever dine svar inden d. 18/3 2012 kl 10:00 (Der går starten på vores 1. divisions match) Spørgsmålene finder du på næste side og på klubbernes hjemmeside. Svarene kan afgives på følgende måder: Skriv dine svar i en mail, skriv Tips 13 i emne feltet. og send den til r.ejlersen@gmail.com. Hvis du ikke har mulighed sende en mail eller er mere fortrolig med et stykke papir og en blyant, skal det selvfølgelige ikke udelukke nogen så skal du blot skrive dine svar på stykke papir og aflever dem i plastlommen som banelæggerne ved træningsløben har, eller til undertegnet. Igen i år vil der være en præmie til vinderen som vil blive kåret ved årets juleløb. 2011 konkurrencen

Som nævnt kan du se sidste års resultater på de efterfølgende sider. Igen i år var lykkes det en enkelt deltager, Karsten, at ramme rigtigt på 10 spørgsmålene. Til sidst skal der bare lyde opfordring til at prøve at forudsig hvordan vores sæson former sig og så komme ud i skoven og være med til at påvirke den. Rasmus Ejlersen


OK SYD's tips 13 2012 Navn:_________________________________________ Vores første divisions match er d. 18/3, hvilken OK 1 SYD løber har bedste km-tid ved dette løb?

En løber på bane 1 – 4

En løber på En løber på bane bane 5 eller 6 7 eller 8

Hvor mange OK-SYD løber stiller til start ved mindst 0 – 20 21 – 30 31 – en etape i årets påskeløb? Hvilken af disse OK SYD løbere klarer sig bedst i Michael Ove Dorthe Kühl 3 DOF banelægger konkurrence Termansen Petersen Petersen I starten af maj afgøres det hvilken kreds der har de 4 bedste ungdoms løbere. Hvor mange OK SYD løbere 0 – 1 2 3– kommer med til KUM? Den 12/8 skal vi til divisions match i Lohals, hvilken En løber på En løber på En løber på 5 OK SYD løber er hurtigste fra sidste post til mål ved bane bane bane 1 – 4 dette løb? 5 eller 6 7 eller 8 En løber på En løber på Hvilken OK SYD løber har bedste km-tid ved dette En løber på 6 bane bane løb ved divisions matchen i Lohals? bane 1 – 4 5 eller 6 7 eller 8 Hvor mange hold stiller OK SYD med til til årets 7 0 1 2– midgårdsormen som løbes i Fåborg? Ved hvilket af disse to B-løb stiller fleste OK SYD 23/9 i 7/10 i 8 Lige mange løbere til start? Lerskov Rønshoved Hvem skraber flest point sammen til klubben ved i SOKAAIG9 Lige mange årets divisions matcher? løberne løberne Ja, men vi Ja, og vi 10 Vinder OK SYD 3. division i år? rykker ikke Nej rykker op. op. Hvilken OK SYD klub har fleste klubmestre efter 11 SOK Lige mange AAIG årets klubmesterskab? Hvor mange starter har OK SYD i alt ved alle åretes 12 0 – 15 16 – 25 30 – danske mesterskaber? Der kåres sønderjyske mestre i tre discipliner 13 Individuel, Stafet og Nat. Hvor sønderjyske0– 6 07 – 11 12 – mesterskaber vinder OK SYD? I Spørgsmål 12 tæller et stafethold kun for 1 start, selvom der er flere løber på holdet. 2

I tilfælde af to eller flere personer har lige mange rigtige svar afgøres placering af hvor tæt man kommer på dette ekstra spørgsmål, som hjælp kan det oplyses at det rigtige svar i 2011 var 615: Hvor mange løbspoint får OK SYD sammenlagt i alle divisionsmatcherne i 2012: ____


2011 Konkurrencen Spørgsmålene fra 2011 konkurrencen, de rigtige svar er markeret med med fed skrift. Vores første divisions match er d. 20/3 i Tybrind, 1 hvilken OK SYD løber har bedste km-tid ved dette løb? I år løbes påskeløbet omkring Viborg. Hvor mange 2 OK-SYD løber stiller til start i påsken? Efter 3. etape findes det endelige klassement, hvor 3 mange samlede top 10 placeringer får OK-SYD i år? I starten af maj afgøres det hvilken kreds der har de 4 bedste ungdoms løbere. Hvor mange OK SYD løbere kommer med til KUM? I ”sommerferien” afholdes også Skawdysten, 5 Vestjysk 2 dages og Vikingen dysten, hvor mange OK SYD løbere stiller til start i mindst et af disse løb Den 14/8 skal vi til divisions match i Glamsbjerg 6 Hegn, hvilken OK SYD løber er hurtigste fra sidste post til mål ved dette løb? I august afholdes Midgårdsormen, Danmarks svar på 7 de store stafetter, men hvordan går det for OK SYD's bedste hold? Ved hvilket af disse to B-løb stiller fleste OK SYD 8 løbere til start? Hvem skraber flest point sammen til klubben ved i 9 årets divisions matcher. 10 Vinder vi igen 3. division Hvilken OK SYD klub har fleste klubmestre efter årets klubmesterskab? Hvor mange starter har OK SYD i alt ved alle åretes 12 danske mesterskaber? Der kåres sønderjyske mestre i tre discipliner 13 Individuel, Stafet og Nat. Hvor sønderjyskemesterskaber vinder OK SYD? 11

Svaret på ”Tiebraker” spørgsmålet var: 615 point

En løber på bane 1 – 4

En løber på En løber på bane bane 5 eller 6 7 eller 8

0 – 20

21 – 30

31 –

0–4

05 – 07

-8

0 – 1

2

3–

0 – 10

10 – 20

20 -

En løber på En løber på bane bane 5 eller 6 7 eller 8 OK– SYD Det Det undgår stiller ikke kommer i efterstart hold efterstart 9/10 i 18/9 i Lige mange Årup Skov Kelstrup AAIGSOKLige mange løberne løberne Ja, men vi Nej Ja, og vi rykker ikke Ikke 2 år i rykker op. op. træk

En løber på bane 1 – 4

SOK

Lige mange

AAIG

0 – 15

16 – 24

25 –

0– 6

07 – 11

12 –


Deltagerne fra 2011 konkurrencens svar (de rigtige svar er markeret med fed). De sidste to koloner er svaret på ekstra spørgsmålet og hvor mange point det var fra det rigtige svar.

Navn Karsten Jøhnk John Bargmeyer Edit Thomsen Jørn Klausen Helle Termansen Edit Thomsen Jørn Klausen Helle Termansen Ove Petersen Hanne Ljunberg Kim Nørmark Dorthe K Petersen Mogens Thomsen Birger Jønson Rasmus Ejlersen Michael Termansen Rigtige

Rigtig e 10 8 8 7 7 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Bonus Fejl (Bonus)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3

2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2

2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

3 1 2 1 3 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1

1 1 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3

3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3

1 1 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3

3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2

2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2

540 459 640 586 597 640 586 597 551 552 545 570 512 345 553 543

3

2

2

2

3

1

2

3

1

3

2

3

3

615

75 156 25 29 18 25 29 18 64 63 70 45 103 270 62 72


Opslagstavlen

I AAIG Orientering er der tre personer, der fejrer en rund dag her i 2012vi ønsker hjerteligt tillykke: Dorthe Kühl Petersen blev 20 år 24. januar Mia Kragh bliver 10 år 29. august Robin Watkin bliver 70 år 12. september

I SOK er der to personer, der fejrer en rund dag her i 2012vi ønsker hjerteligt tillykke:

Karsten Jøhnk ønskes tillykke med de 50 år den 24. februar Ruth Jacobsen ønskes tillykke med de 60 år den 1. april Hilsen Birger Stof til klubbladet kan mailes på nedenstående adresse:

Famja229@gmail.com (bemærk ny mailadresse) Udgivelsesterminer for klubblade. Udgivelsestidspunkt

Februar/marts Maj/juni August/september November/December

Uge nr.

Sidste frist for stof til Redaktøren.

8 21 35 47

Fredag uge 6 Fredag uge 19 Fredag uge 33 Fredag uge 45

Læs mere om de enkelte løb på: DOF’s hjemmeside http://www.dk.orienteering.org/loeb/ eller på orientering.dk www.orientering.dk , hvor der også kan ses indbydelser til flere løb, end de her nævnte. Hanne


Medlem

OK- SYD OK Syd er en fælles klub for medlemmer af Sønderborg Orienteringsklub (SOK). og AAIG Orientering, Aabenraa Orienteringsklub (AAIG) Formålet med OK Syd er at samle fælles aktiviteter, for på den måde at lette samarbejdet, fordele arbejdsbyrden samt forøge muligheden for at stille hold til divisionsmatcher og stafetløb. Alle medlemmer af SOK og AAIG er automatisk også medlem af OK Syd. Kontingent til OK Syd betales via SOK eller AAIG.

Ønsker du at være medlem af en af orienteringsklubberne, kan du udfylde nedenstående skema og aflevere den til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Adresselisten findes foran i bladet. Hvis du tilmelder hele familien, så husk at oplyse navn og data for resten af familien. Alle er velkomne til at deltage i træningsløbene uden at være medlem af en forening, men man må i så fald selv betale for løbskortet. Har du derudover spørgsmål, så kontakt formand eller et bestyrelsesmedlem for en af klubberne.

Tilmeldingsblanket Navn Adresse Post nr., by Fødselsdato Klub (SOK eller AAIG) Telefon nr. Mailadresse Eventuelle familiemedlemmer

OK SYD Klubblad 2012 nr 1  

OK SYD Klubblad 2012 nr 1