__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Håndværk & Design

Og andre kreative værksteder


Følg os

Specialister i læringsmiljøer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration leveret direkte i indbakken. Besøg vores hjemmeside www.hojermobler.dk.

Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 25 års erfaring i at udvikle, producere og levere indretningsløsninger til undervisningssektoren.

Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt indretning i form af funktionelle, inspirerende og innovative løsninger understøtter de forskellige læringsstile og skaber optimale forudsætninger for læring og erfaringsudveksling mellem mennesker. Den rigtige løsning handler ikke kun om at vælge de rigtige møbler, men også om at indrette og anvende møblerne, så de understøtter de pædagogiske mål, skolen anvender, og fremmer trivsel og læring. Vi har fokus på at skabe rum i bevægelse og søger konstant efter nye veje til, hvordan, vores møbler kan tilgodese menneskers forskelligartede og skiftende behov.

Vi tror på, at vi i dialogen med kunder kan tilføre indretningen en merværdi gennem vores professionelle og kreative behandling af deres behov, så det tilsammen giver den mest optimale løsning og skaber inspirerende og funktionelle rammer for mennesker i bevægelse.

Højer Møbler A/S er udvalgt af SKI som leverandør af undervisningsmøbler

2


Mange muligheder

Bæredygtige løsninger

Hos Højer Møbler tilbyder vi

Højer Møbler A/S arbejder med:

Et bredt sortiment - både egenproducerede og andre kendte brands.

- at mindske miljøbelastningen fra råvarer til produktion og til møblerne ender som affald.

Specialudviklede produkter

- FSC® certificeret træ. Vi forpligter os til, at alle led i forsyningskæden fra træets råmateriale til færdig produkt skal være FSC® certificeret.

Kvalitet - 7 års garanti på egenudviklede produkter. Rådgivning og inspiration Vi afholder workshops, studieture, seminarer og events om fremtidens læringsrum.

- et miljøledelsessystem og er ISO certificeret indenfor DS/EN 14001 standarden. - Netværket for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBEN)

Plads til alle - Vi skaber rum man kan lære i, være i og trives i. - Vi skaber læringsrum for alle typer elever, så skolen kan arbejde aktivt mod målet om at gøre alle elever så dygtige de kan blive. - Vi skaber mulighedsrum så skolen kan inkludere flere typer elever, facilitere varierende læringsaktiviteter og får plads til bevægelse.

Mere bevægelse i løbet af dagen Indretningen skal åbne for nye perspektiver på læring og invitere til bevægelse i forskellige skalaer. Forskning peger i retning af, at vi skal aktiveres mentalt og fysisk i vores læringsproces for at opnå en større indlæring.

3

Læs mere på

www.hojermobler.dk


Nye krav til Håndværk og Design I sommeren 2018 blev der fra undervisningsministeriets side ændret i de krav folkeskolen skal opfylde omkring bl.a. faget Håndværk & Design. Ændringerne trådte i kraft i august 2019. Derfor er der for nogle skoler brug for, at der sættes fokus på disse lokaler og på om lokalerne lever op til de nye krav. Højer Møbler har udviklet dette katalog som inspirationskilde til skoler, for hvordan vi ser at de kreative miljøer kan indrettes, så både elever og underviser får det mest optimale ud af undervisningen.

der sagtens kan løses. Nogle lokaler vil derfor fungere mere som “makerspaces” til flere fag, men dette er ingen hindring, når blot der stadig er tænkt forskellige arbejdszoner ind til selve designprocessen, samt forskellige zoner (smudsfri-, varme/våd- eller spån/støv zone) til den arbejdsproces man arbejder i. Med dette katalog håber vi, at kunne inspirere og være med til at sætte en retning for jeres skole. Vi har mange års erfaring med indretning af lokaler til skoler uanset om vi taler klasselokaler, fællesområder, PLC, faglokaler, administration eller andet så står vi klar til rådgivning og vejledning omkring indretning af skolens lokaler.

Zoner til andre kreative- /håndværksmæssige fag På mange skoler ser vi udfordringer med manglende kvadratmetre til de fag der skal udbydes. Derfor vil der være behov for, at nogle lokaler/zoner skal bruges til flere fag end håndværk og design, eksempelvis IT-Teknologi, medieværksted og billedkunst. Det er en udfordring

Mere konstruktion, teknik, service og materialer skal tænde elevernes håndværker- og skaberdrømme og give dem vigtig viden og stærke erfaringer med fra folkeskolen, så der forhåbentlig er flere elever som får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Tidligere undervisningsminister - Merete Riisager

“Folkeskolen skal ikke kun fokusere på kvikke hoveder, men også på kloge hænder,” Annette Lind, tidligere undervisningsordfører for Socialdemokratiet.

4


Uddrag fra pressemeddelelse den 12. juni 2018 fra undervisningsministeriets hjemmeside: Eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal fremover have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet. Det bliver blandt andet obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse, at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og faget kan afsluttes med en prøve. Eleverne får ret til erhvervspraktik, og så skal den praktiske faglighed fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse for samlet at styrke elevernes evner inden for de håndværksmæssige og praktiske fag.

”Boglige og praktiske evner er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod. De skal gå hånd i hånd i folkeskolen, og med aftalens initiativer vil eleverne fremover blive udfordret uanset om de er gode med hovedet, hænderne eller begge dele. Tidligere undervisningsminister Merete Riisager.

5


Hvem skal bruge lokalerne? Ved indretning af Håndværk & Design er en af de allerførste ting man skal forholde sig til hvilke aldersgrupper lokalet/lokalerne skal indrettes til (indskoling, mellemtrin, udskoling). Som udgangspunkt skal lokaliteterne være tilpasset alle brugernes højde og faglige virke i forhold til fagenes progressive mål. Tag også stilling til om SFO samt eventuelt voksne fritidsbrugere skal bruge lokalet. Det gælder i forhold til ergonomi, maskinel bestykning og depotplads.

Man kan vælge enten at kombinere symaskinearbejdspladserne med elevarbejdspladserne eller holde dem adskilt. Fordelen ved at kombinere arbejdspladserne er, at eleven kan blive ved maskinen, når læreren hjælper, og at bordene kan fungere som almindelige elevborde, når der ikke bruges symaskiner.

Symaskinearbejdspladser og elevarbejdspladser. Der bør regnes med max. to elever pr. symaskine,

6


Donut – bord er både funktionelt og elegant og giver mulighed for at skabe en visuel sammenhæng i indretningen. Kombiner Donut med gruppeborde og skab en slange gennem rummet, eller sæt fire Donut sammen og form et cirkulært bord omkring en søjle. Donut er ideélt som gruppebord eller IT-arbejdsplads pga bordets dybde på 80cm og bordet kan også være med til at bryde rummet op i organiske former.

Donut bord

Berlin bænke og søjlebord afstemt i samme stelfarve

7


Zonetænkning i lokalerne Når man indretter nye Håndværk & Design lokaler skal man fra starten være opmærksom på, at der indenfor fagene arbejdes i tre zoner:

- Tekstil - Smudsfri zone - Metal - Varme/våd zone - Træ - Spån/støv zone Man skal være opmærksom på lovkravene om hvilke materialer, der må arbejdes med i hvilke zoner, samt krav til f.eks. støj, støv lys mm. En ombygning eller nye lokaler vil sjældent ende med ét samlet faglokale, men med sammenhængende lokaliteter opdelt i mindst tre værkstedszoner, der yderligere opdeles i åbne og lukkede afsnit.

Ved at inddele et stort åbnet rum til mindre nicher kan der blive plads til mange zoner bl.a. til samling, kreativitet, fordybelse og gruppearbejde.

3D-printere, kan give risiko for udvikling af sundhedsskadelig forurening, derfor skal man være opmærksom på at anvende procesventilation.

En ny didaktik, flere typer materialer, vægt på progression, designprocesser, innovation, IT og entreprenørskab. Det skal gerne afspejles i indretningen af de nye lokaler. 8


Højdejusterbar Der er behov for mindst et bord pr. 10 elever. Klippeborde skal kunne indstilles i højden og bruges både til stående og siddende aktiviteter. Størrelsen bør være mindst 1 x 2 m.

Hvis lokalet skal bruges til flere alderstrin, er det en god idé med højdejusterbare borde og justerbare taburetter/stole.

På hylderne er der styr på tegneartikler og der er opbevaringskasser med låg til materialer.

Der bør være en interaktiv tavle forbundet med en computer, tablet eller lignende samt trådløs internetforbindelse, så eleverne kan arbejde med design-, farve- og simulationsprogrammer og søge på internettet, samt have adgang til farveprinter i nærheden. 9


Funktioner

Udstilling Der er brug for særlig megen opslagstavleplads. I lokalets nærområder kan der også placeres opslagstavler eller montrer til udstillingsbrug - gerne på hjul så man kan lave udstillingen klar i lokalet og derefter køre den ud. Der skal indtænkes udstillingsplads til elevprojekter, så elever kan inspirere andre elever.

10


Eleverne skal i langt højere grad end før i sløjd og håndarbejde – løse praktiske, manuelle opgaver individuelt eller i grupper og skal derfor kunne bevæge sig frit mellem de forskellige materialeområder.

Et højbord på hjul kan være stedet, hvor lærer og elever samles til stående instruktion og fremlæggelse.

Derfor er det en god idé, at indrette lokalerne på en måde, hvor der kan være opsyn for underviseren til materialeområdet.

Materialevogne

Tørrereoler til igangværende elevprojekter. 11


Tænk “Ud-af-boxen”

Kreavognen er en opbevaringsløsning, som passer optimalt til skolens håndværk & designlokale, makerspace eller kreative miljøer. Her kan opbevares alt fra papir, karton, sakse, papirruller, stofrester, skriveredskaber, knapper, limstifter osv. Alt tilbehør til det kreative værksted.

Et “Fællestorv” i f.eks. indskolingsområdet, kan være et kreativt miljø. Måske er det også her, at SFO’en holder til efter skoletid? SAG: Lindbjergskolen - stueplan Galleritorv

Scenekassen er et alsidigt og modulært system, hvor man kan bygge lige nøjagtig den konstruktion, som passer til miljøet. Det kan være en scene, et udstillingspodie, en formidlingstrappe, et fordybelsesmøbel - hvis man bygger op i højden - et loungemiljø - hvis man tilføjer lidt puder. Kun fantasien sætter grænsen for hvor og til hvad du kan benytte modulerne. Vi har mange kreative forslag til, hvordan vi kan indrette dit miljø. SAG: Lindbjergskolen - stueplan Galleritorv

12


Alt - på rette plads....

I det kreative miljø er det rart at have alt ved hånden, så den kreativ proces ikke forstyrres, eller at der bruges unødigt tid på at lede efter ting.

... og lige ved hånden Hyggelige læsehuler/fordybelsesnicher, kan sagtens kombineres med moodboards/opslagstavler.

Lokalet skal have rigeligt med skabe. I mindst et af skabene bør den indvendige montering være med særlige udtræksplader og sortimentsbakker og med holdere til sakse, garn og tråd, så det er hurtigt og let at holde orden og let at komme til tingene. 13

Den smarte trådrulleholder og sakseholder kan opbevares i højskabe når de ikke er i brug. Når saksene står i sakseholderen forbliver de skarpe og holder længere.


Rustik-A arbejdsbord er de kreatives base, hvor mange projekter – store som små – kan udformes. Siderne med metal-trådgitter kan sammen med S-kroge benyttes til ophæng af f.eks. værktøj og materialer.

Rusikke møbler Holdbare møbler Smukke møbler :-) Funktionelle møbler Gennemtænkte og smarte møbler

Ved Rustik-A arbejdsbordet er der plads til projekter, som kræver værktøj, lim, maling mm. og måske efterlader ridser og hak i ny og næ. Rustik-A kan holde til det meste og bliver bare flottere af at blive brugt.

14


Værkstedsvogn du kan tage med rundt til arbejdsstationer. Der er rum til opbevaring og tavle til ophæng af værktøj mm. samt bulletin board opslagstavle på siden.

Det kreative miljø har arbejdsstationer, hvor der kan arbejdes med forskellige opgaver/projekter, så alle ikke behøver at være beskæftiget med det samme på samme tid.

Arbejdsbordet, er i to højder og man kan hurtigt veksle mellem siddende og stående arbejde. Trådgitter i midten af bordet til ophæng af værktøj samt skuffe til opbevaring.

Kreavognen kan - når den ikke er i brug - opbevares i højskabe med glaslåger, så der ikke samles støv i vognen. Den fleksible vogn har hjul, så den kan flyttes rundt i lokalet eller på skolens område. Det store klippebord har åbne hylder til stofruller mm. 15


Udnyt gangarealer Moodboardbænk med bulletinboard, som også kan monteres på bagsiden af bænken.

Mindre lokaler og gangarealer kan integreres til sammenhængende Håndværk og Design lokaler, hvor rummene deles op til forskellige funktioner.

16


For underviseren er det stadig muligt med overblik, da der her er sat vinduer i fra gangarealet og ind til det tilstødende lokale.

SmĂĽ lokaler og smĂĽ nicher kan give ro til fordybelse - eleverne kommer lettere i flow med deres projekter, nĂĽr de har mulighed for at arbejde mere uforstyrret.

17


Kreativt læringslandskab og rum-i-rummet

Et kig ned gennem håndværk & designlokalet. Lokalet rummer masser af fleksible arbejdsstationer, hvor der også er tænkt afskærmning til de forskellige aktiviteter.

SAG: Blåvandshuk Skole Håndværk & Design

18


SAG: Blåvandshuk Skole Håndværk & Design

Symaskinevogn til opbevaring af 8 stk. symaskiner. Vognen kan opbevares i højskab til kreavogn når den ikke er i brug. Toppen af vognen har små rum til opbevaring af trådruller, sakse og andet tilbehør til symaskinen.

SAG: Blåvandshuk Skole Håndværk & Design

Det store klippebord er uundværligt når der arbejdes med store stofruller. SAG: Blåvandshuk Skole Håndværk & Design

19

SAG: Blåvandshuk Skole Håndværk & Design


Læringslandskab og rum-i-rummet

Unfold lampe fra Muuto sætter en stemning i rummet og deler rummet op i rum-i-rummet.

Der kan være behov for at aflåse skabene. 20


Opbevaringsløsninger behøver ikke være standard løsninger

Det er en god idé med opbevaringsplads til projekter, som er i gang/i process.

21


Overbliksbillede

Udnyt alle kvadratmetre Kreative nicher med elevproduktioner eller vægdekorationer er med til at personliggøre skolens arealer. Møbel- og farvevalg understøtter det kreative miljø og sætte den narrative ramme.

Flugtveje i zonerne Alle zoner skal have mindst to døre til flugtveje.

Indretning med zoner til både store og små er et af kriterierne for et succesfuldt og velindrettet håndværk & design lokale. 22


Vær opmærksom på hvilke andre materialer, som skal inddrages i undervisningen fx beton, ler, gips, sten, glas, akryl, plast, gummi, skum, læder, siv, papir, stearin og voks. Gulvstaffelierne er placeret i nederste højre hjørne, så elever kan stå uforstyrret og male. Denne placering er optimal tæt på de to vaske, hvor der nemt kan vaskes maling af penslerne.

De otte elevborde danner fire seks-mandsgrupper, hvor eleverne har god bordplads til kreative projekter. Af sikkerhedsmæssige grunde, bør der være god plads til, at alle kan arbejde med større emner uden, at det er forbundet med gener eller risici for andre i lokalet.

Højbordet ved siden af tavlen gør det nemt for læreren at sætte materialer på fra de tre højskabe (se overbliksbillede), og derefter køre bordet ud på gulvet, så eleverne kan hente materialer derfra.

Når højbordet ikke bliver brugt til materialer, kan eleverne eller læreren bruge det til at arbejde ved.

Bag elevreolen er der placeret to fordybelsespladser til to elever, der kan sidde med eksempelvis perleplader, der ikke kræver for meget bordplads.

23


Forslag 1

I tekstilzonen kan der med fordel laves afsnit til stille research, udstilling og procesformidling. Et område med flere forskellige gruppearbejdszoner tilgodeser såvel individuelle nørklerier i smågrupper, som de mere pladskrævende projekter. Højskabe med masser af plads til opbevaring af materialer afskærmer og danner rum.

Det store sybord danner ramme om det kreative fællesskab, hvor man kan inspirere hinanden, og - indretningen skaber et rum hvor det bliver naturligt at hjælpe og lære af sin sidemand.

24


Stryge/ presseplads Strygebrættet bør være fastmonteret og udgøre en særlig arbejdsplads, hvor der bør være indstillelig udsugning.

Forslag 1

25


Forskellige værkstedszoner

Der er mulighed for at lukke af med foldedør til træværkstedet, når der arbejdes i rummet af hensyn til den smudsfrie zone, hvor der f.eks. arbejdes med tekstiler. Vær dog opmærksom på, at for at opfylde den skærpede tilsynspligt, skal væggene til værkstedszonerne være isat store partier af brudsikkert glas eller akryl, hvis der arbejdes i flere rum på en gang, med tilsyn alene af en lærer.

Gulve og akustik Det er vigtigt, at gulvbelægningen er skridsikker også, når der ligger spåner og savsmuld på gulvet. Trægulve er velegnede til værkstedsdelen af lokaler, hvor en hårdere belægning, vil ødelægge skærende værktøj, som bliver tabt, og give problemer med akustikken.

26


Elev-reol fåes i 8 størrelser fra 6 rum til 27 rum og fungerer perfekt til opbevaring af opgaver og materialer både til klassisk undervisning eller indenfor billedkunst og håndarbejde.

Et lokale med skråvægge kan udnyttes optimalt med siddearbejdspladser under skråvæggen. Der bør være masser af opbevaringsplads og højskabe bør ikke være for dybe, og de bør have hylder, der kan trækkes ud.

Det er en god idé, at montere højskabe med en skrå afslutning, så det ikke er muligt at stable kasser ovenpå skabene. Under alle omstændigheder må kurve, kasser og lignende ikke placeres oven på skabe over 1,60 m af hensyn til sikkerhed for ikke at få tunge ting ned i hovedet.

“Det er ikke nok at kunne analysere et billede på væggen. Man skal også kunne hænge det op. Annette Lind, tidligere undervisningsordfører for Socialdemokratiet.

27


Makerspace Crea gavlbord har monteret legoplader pĂĽ bĂĽde sider og bordplade.

Lego Education bord og forskelligt Lego Mindset. Reoler er samlet omkring TV skĂŚrmen, og kan rumme diverse Lego objekter.

28


Godt arbejdslys fra pendlerne over højborden sætter en stemning i rummet.

Højbordet fåes i højde 90, 100 og 110 cm og med hjul, så det er flytbart.

Et Gavlbord i højde 100110 cm – til de tre 3D printere. Herved kommer de op i en bedre højde for betjening, og det er lettere at se ind i kammeret og følge med i printprocessen, når printerne står højere.

29


Makerspace med green screen område Et Maker Space skal give lyst til og motivere til innovation. Man bør overveje om hvorvidt tingene skal være let tilgængelige eller låst inde i skabe. Fordelene ved at materialerne er let tilgængelige er, at det skubber på den kreative process, hvor elevernes nysgerrighed pirres og lysten til at skabe vækkes.

Højborde på hjul langs vinduerne. Bordene kan trilles ud på gulvet og stilles sammen, når der er brug for meget bordplads.

En formidlings zone placeret frit på gulvet, giver mulighed for formidling dels på den eksisterende whiteboard, og fx på en fladskærm placeret mellem de to døre, hvor der kan vises optagelser fra ”Green Screen” rummet.

“Det vigtigste ved, at vi nu gør folkeskolen mere praksisfaglig er, at det bliver endnu mere spændende for Danmarks børn at gå i skole. Jacob Mark, tidligere undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti.

30


Den nederste hylde er i dybde 40 cm, så materialekasser på hjul kan køres ind under hylderne. Materialekasserne kan være med låg, så de kan fungere som ekstra siddepladser. Kasserne monteres med hjul som bremser ved belastning.

Zap væglister med Zap bords, hvor der er mulighed for at sidde og arbejde med mindre emner, eller der kan udstilles modeller og andre kreative objekter på Zap board. Zap board kan også bruges når modeller skal kunne flyttes rundt til forskellige stationer i lokalet.

Focus akustik ”boks” med akustikpaneler kan anvendes til f.eks. arbejde med lydoptagelser.

Et blødt område mellem Green Screen og smartboard giver pladser til at overvære såvel optagelser som fremvisning.

31


Stole

Nova4

Barstol

Elegance

Orion

Model 2000

Sixe

Mary

Nova Bar

Orion Barstol

Barstol

Leo

Slot Fill Barstol

Gasstole Isidoro barstol

Topic elevstol

Surf gas

Kevi

Nova Gas

Nova Midi Gas

Agiro turn

Lab Sit

PureX

BS Comfort

Nova Junior

Flex Gas

Serie 600

Orion Gas

Wave

Serie 700

Spyker Barstol

Rib Barstol

Orion Mini Gas

Taburetter

Stream

Serie 800

Trintaburet

32

Taburet

Topic gas taburet

Gas taburet

Pilates air

Gap taburet


Borde

Zap skriveplade

Zap vægliste

Zap Totem

Zap meeting

Crea gavlbord

Step

Katederreol XL

Gap rundt

Usu

Elevbord

Trifolio

Opklappeligt bord-

Model 2000

Model 360

Focus

bænskesæt

Donut

Gruppebord

Mute bordplade

Rustik-A Arbejdsbord

Skærmvægge

Edge

Sigmund

2Be

Nova skærmvæg

One Screen

Plantekasse

33

Gavlbord

Gruppebord

Højbord

Klippebord

Gruppebord

Kateder

Arbejdsbord i 2 højder

Model 500

OJ kateder

Manuelt hævesænkebord


Opbevaring

Multireol Crea

Bastalto

Lockers

Multireol Base

Zap Trolley

Zap Storage

Multireol ståpult

Katederreol XL

Laptopreol

NoteLocker

NoteBag

Whiteboard Air

Opslagstavle

Multireolserie

Quadro reol

Elevreolserie

Elev-lærerskab

Kreavogn - skuffer

Højskab til Kreavogn

Kreavogn - hylder

Værkstedsvogn

Krea symaskinevogn

Udstillingsmontre

Dueslag

Tørrereol

Mobilkasse

Tavler

Whiteboard

Kridttavle

Mood wall glastavler

Mood flow

34

Mood fabric mobil

Mood fabric wall

Note Whiteboard

Crea Wall


Lounge

Berlin

Box sofa

Base hynde

Scenekasse

Multi læsehule

U-Sit

Mood board bænk

Gap bænk

Bastalto scene

Manhattan

Belysning

Success 66

Disc Led

Sensation

Unfold

Under the bell

Knager

K2

Node knagerække

35

B-bitz/U-sit puf

Pif - Paf - Puf


18 February 2020 3:46 PM - DK

HØJER MØBLER A/S | Industrivej 12 | 9310 Vodskov | Tlf. 51 51 60 10 | e-mail: hojer@hojermobler.dk | www.hojermobler.dk

Profile for Højer Møbler

Håndværk og Design - Højer Møbler  

Inspirationskatalog vedr. Håndværk & Design og andre kreative værksteder til skolen.

Håndværk og Design - Højer Møbler  

Inspirationskatalog vedr. Håndværk & Design og andre kreative værksteder til skolen.

Profile for ojskole

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded